ORDIN nr. 100 din 19 mai 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice
(actualizat la data de 20 mai 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • ----------
  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
  ----------
  Paragraful din preambul a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 48 din 19 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Bucureşti, 19 mai 2011.
  Nr. 100.

  Anexă

  REGULAMENT 19/05/2011