ORDIN nr. 3.283 din 23 august 2012
pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 176.263 din 10 august 2012 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 123 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,
  ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în valoare de 85 lei.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.353/2011 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 27 octombrie 2011, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
  p. Ministrul mediului şi pădurilor,
  Corneliu Mugurel Cozmanciuc,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 august 2012.
  Nr. 3.283.
  ------