HOTĂRÂRE nr. 1.591 din 18 decembrie 2002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 11 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, al art. 32 alin. (4) şi al art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va urmări aplicarea în teritoriu şi va sprijini autorităţile administraţiei publice locale în acţiunea de elaborare şi adoptare, în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a regulamentelor proprii, cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare.


  Articolul 3

  Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va monitoriza şi va sprijini autorităţile administraţiei publice locale în acţiunile de elaborare, de aprobare şi de aplicare a strategiilor proprii pentru dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală, pe baza Strategiei Guvernului privind dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice de gospodărie comunală.


  Articolul 4

  Ministerul Administraţiei Publice va prezenta Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, informări lunare privitoare la stadiul elaborării şi aprobării regulamentelor şi strategiilor prevăzute la art. 2 şi 3.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2002.
  Nr. 1.591.


  Anexă

  REGULAMENT 18/12/2002