ORDIN nr. 138 din 17 aprilie 1995 (*actualizat*)
privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.)
(actualizat până la data de 25 iunie 2009*)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 138/17 aprilie 1995
 • COMISIA NAŢIONALA PENTRU STATISTICA Nr. 1.949/9 mai 1995
 • --------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 noiembrie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 25 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996; ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997; ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998; ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000; ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001; ORDINUL nr. 2.502 din 10 mai 2001; ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003; ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005; ORDINUL nr. 902 din 20 decembrie 2005; ORDINUL nr. 149 din 1 martie 2006; ORDINUL nr. 170 din 10 martie 2008; ORDINUL nr. 238 din 7 aprilie 2008; ORDINUL nr. 397 din 17 iunie 2008; ORDINUL nr. 1.364 din 11 iunie 2009.
  În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*), cuprinsă în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va asigura periodic actualizarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.) în concordanţă cu modificările intervenite în structura forţei de muncă şi cu cerinţele economiei naţionale.


  Articolul 3

  Direcţiile de specialitate din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi din Comisia Naţionala pentru Statistică, precum şi unităţile teritoriale ale acestora vor urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 15 zile după publicarea lui în Monitorul Oficial al României.
  -------
  *)Agenţii economici, instituţiile şi organizaţiile interesate în achiziţionarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.) se pot adresa Editurii Tehnice, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1, Bucureşti, telefon 222.33.21, fax 222.37.76.
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Preşedintele
  Comisiei Naţionale pentru Statistică,
  Alexandru Radocea


  Anexa 1

  ANEXA 17/04/1995