HOTĂRÂRE nr. 483 din 17 mai 2001
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 485/2000 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Termogal" - S.A. Galaţi şi fuzionarea acesteia cu Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi şi pentru completarea anexei nr. 3.2 la Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 29 mai 2001



  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 485/2000 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Termogal" - S.A. Galaţi şi fuzionarea acesteia cu Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 27 iunie 2000.


  Articolul 2

  Anexa nr. 3.2 "Lista cuprinzând sucursalele Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice «Termoelectrica» - S.A." la Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, se completează cu nr. crt. 20 cu următorul cuprins:
  "20. Sucursala Galaţi sos. Smardan nr. 3"
  Electrocentrale Galaţi
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  -------