ORDIN nr. 476 din 14 septembrie 2004
privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 22 septembrie 2004  Având în vedere art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive,
  în temeiul art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin Comunicarea Comisiei Europene nr. C20/05 din 24 ianuarie 2004, prevăzută în anexă.


  Articolul 2

  Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Bucureşti, 14 septembrie 2004.
  Nr. 476.


  Anexa
                                       LISTA
                     standardelor române care adoptă standarde
                   europene armonizate referitoare la echipamente
    şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
   
  Nr. crt. Număr de referinţă standard român Numărul de referinţă al standardului european armonizat Titlu
  0 1 2 3
  1. SR EN 1127-1:2003 EN 1127-1:1997 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie
  2. SR EN 1127-2:2003 EN 1127-2:2002 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi şi metodologie pentru minerit
  3. SR EN 1755:2003 EN 1755:2000 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile datorate prezenţei gazelor, cetii şi prafului
  4. SR EN 1834-1:2001 EN 1834-1:2000 Motoare cu mişcare alternativă cu ardere internă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozibile. Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze şi vapori inflamabili
  5. SR EN 1834-2:2003 EN 1834-2:2000 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizarea în atmosfere potenţial explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a conţine gaz de mină şi /sau praf combustibil
  6. SR EN 1834-3:2003 EN 1834-3:2000 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 3: Motoare din din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil
  7. SR EN 12874:2003 EN 12874: 2001 Opritoare de flacără. Cerinţe de de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare
  8. SR EN 13012:2003 EN 13012:2001 Staţii de carburant. Construcţia şi performanţele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de carburant
  9. SR EN 13463-1:2003 EN 13463-1:2001 Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Metodă şi cerinţe de bază
  10. SR EN 13821:2003 EN 13821:2002 Atmosfere potenţial explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer
  11. SR EN 13980:2003 EN 13980:2002 Atmosfere potenţial explozive. Aplicarea sistemelor calităţii
  12. SR EN 50014:2003 EN 50014:1997 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Cerinţe generale
  13. SR EN 50014:2003/A1:2003 EN 50014: 1997/A1:1999 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Cerinţe generale
  14. SR EN 50014:2003/A2:2003 EN 50014: 1997/A2:1999 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Cerinţe generale
  15. SR EN 50015:2003 EN 50015:1998 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Imersiune în ulei "o"
  16. SR EN 50017:2003 EN 50017:1998 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Umplere cu pulbere "q"
  17. SR EN 50018:2003 EN 50018:2000 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Capsulare antideflagrantă "d"
  18. SR EN 50018:2003/A1:2003 EN 50018: 2000/A1:2002 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Capsulare antideflagrantă "d"
  19. SR EN 50019:2003 EN 50019:2000 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Securitate mărită "e"
  20. SR EN 50020:2003 EN 50020:1994 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Securitate intrinsecă "i"
  21. SR EN 50021:2003 EN 50021:1999 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Tip de protecţie "n"
  22. SR EN 50054:2003 EN 5054:1998 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile. Cerinţe generale şi metode de încercare
  23. SR EN 50055:2003 EN 50055:1998 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile. Cerinţe de performanţă pentru aparatele din Grupa 1 ce indică până la 5% (v/v) metan în aer
  24. SR EN 50056:2003 EN 50056:1998 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile. Cerinţe de performanţă pentru aparatele din Grupa I ce indică până la 100% (v/v) metan în aer
  25. SR EN 50057:2003 EN 50057:1998 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile. Cerinţe de performanţă pentru aparatele din Grupa II ce indică până la 100% din limita inferioară de explozie
  26. SR EN 50058:2003 EN 50058:1998 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile. Cerinţe de performanţă pentru aparatele din Grupa II care indică până la 100% (v/v) gaz
  27. SR EN 50104:2003 EN 50104:1998 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea oxigenului Cerinţe de performanţă şi metode de încercare
  28. SR EN 50241-1:2003 EN 50241-1:1999 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze combustibile sau toxice şi vapori. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare
  29. SR EN 50241-2:2003 EN 50241-2:1999 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze combustibile sau toxice şi vapori. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile
  30. SR EN 50281-1-1:2003 EN 50281-1-1:1998 Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 1-1: Aparatură electrică protejată prin carcase. Construcţie şi încercare
  31. SR EN 50281-1- 1:2003/A 1:2003 EN 50281-1- 1:1998/A 1:2002 Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 1-1: Aparatură electrică protejată prin carcase. Construcţie şi încercare
  32. SR EN 50281-1-2:2003 EN 50281-1-2:1998 Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 1-2: Aparatură electrică protejată prin carcase. Alegere, instalare şi întreţinere
  33. SR EN 50281-1- 2:2003/A1:2003 EN 50281-1- 2:1998/A1:2002 Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 1-2: Aparatură electrică protejată prin carcase. Alegere, instalare şi întreţinere
  34. SR EN 50281-2-1:2003 EN 50281-2-1:1998 Aparatura electrică destinată utilizării în prezenta prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului
  35. SR EN 50284:2003 EN 50284:1999 Cerinţe speciale pentru construcţia, încercarea şi marcarea aparaturii electrice din grupa II de echipamente,categoria 1G
  36. SR EN 50303:2003 EN 50303:2000 Echipamente pentru grupa I, categoria M1 destinate să rămână în funcţiune în atmosfere grizutoase şi/sau cu praf de cărbune

  -----