ORDIN nr. 2.525 din 7 decembrie 2018privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2019
  Având în vedere:– prevederile art. 35^1 alin. (4) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 3.529/DPCVF din 19 iulie 2018, elaborat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați,
  în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi


  București, 7 decembrie 2018.
  Nr. 2.525.

  ANEXĂ

  PROCEDURA
  pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică