LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 (*republicată*)
privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 163-165 din 20 decembrie 1968  Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul, oraşul şi comuna.


  Articolul 2

  Capitala Republicii Socialiste România este municipiul Bucureşti.


  Articolul 3

  Judeţul este alcătuit din oraşe şi comune - unităţi de baza ale organizării administrativ-teritoriale a tarii - în funcţie de condiţiile geografice, economice şi social-politice, etnice şi de legăturile culturale şi traditionale ale populaţiei.


  Articolul 4

  Oraşul este centrul de populaţie mai dezvoltat din punct de vedere economie, social-cultural şi edilitar-gospodăresc.
  Oraşele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viaţa economică, social-politica şi cultural-ştiinţifică a tarii sau care au condiţii de dezvoltare în aceste direcţii pot fi organizate ca municipii.
  Oraşele în care îşi au sediul organele de conducere ale judeţului sînt oraşe-reşedinţa.


  Articolul 5

  Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unita prin comunitate de interese şi traditii, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Prin organizarea comunei se asigura dezvoltarea economică, social-culturală şi gospodareasca a localităţilor rurale.
  Satele în care îşi au sediul organele de conducere ale comunei sînt sate-reşedinţa.


  Articolul 6

  Oraşele şi comunele din imediata apropiere a municipiului Bucureşti, a celorlalte municipii şi a oraşelor mai importante pot aparţine de acestea ca unităţi administrativ-teritoriale distincte.
  Comunele ce aparţin de municipiul Bucureşti, de celelalte municipii şi oraşe sînt comune suburbane.


  Articolul 7

  Oraşele şi comunele care, datorită condiţiilor climaterice, hidrologice sau asezarii lor, prezintă importanţa pentru ocrotirea sănătăţii şi asigurarea odihnei cetăţenilor, sînt organizate ca staţiuni balneoclimaterice.


  Articolul 8

  Municipiul Bucureşti este organizat pe sectoare, numerotate.


  Articolul 9

  Unităţile administrativ-teritoriale, denumirea şi componenta lor, municipiile şi oraşele resedinte de judeţe, precum şi satele resedinte de comune sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.


  Anexa
  privind organizarea administrativă a teritoriului
  Republicii Socialiste România*)
  ____________ Notă *) Publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 163-165 din 20 decembrie 1968.
  ÎMPĂRŢIREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI, PE JUDEŢE
  MUNICIPIUL BUCUREŞTI
  Sectoare .................... 8 Comune suburbane ........... 12 Sate ....................... 23

  Municipiul Bucureşti, capitala Republicii Socialiste România, se împarte în opt sectoare:
  - Sectorul 1
  - Sectorul 2
  - Sectorul 3
  - Sectorul 4
  - Sectorul 5
  - Sectorul 6
  - Sectorul 7
  - Sectorul 8
  DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
  SECTORUL 1
  Situat în partea de nord a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 8, are următoarea delimitare:
  - începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita vestica a sectorului urmează traseul: calea Victoriei şi Piaţa Victoriei (ambele inclusiv), bulevardul 1 Mai (exclusiv), strada Aviator Traian Vasile (exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Expoziţiei. De la aceasta intersectie, continua pe limita vestica a Parcului Expoziţiei, pînă la calea ferată Bucureşti-Constanta, spre est pe traseul acesteia pînă în dreptul soselei Straulesti, apoi pe soseaua Straulesti (inclusiv), pe viroaga riului Colentina pînă la calea ferată de centura (soseaua Odai);
  - spre nord limita sectorului urmează traseul caii ferate de centura (soseaua Odai) pînă la liziera vestica a pădurii Tunari;
  - spre est limita o constituie o linie conventionala care porneşte de la liziera vestica a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei, continua pe aceasta strada cuprinzînd şi gradina zoologica Baneasa şi continua spre sud pînă la intersectia caii ferate Bucureşti-Constanta cu soseaua Pipera. De la aceasta intersectie, limita urmează traseul: soseaua Pipera, calea Floreasca, strada Glucozei (toate exclusiv), strada Barbu Văcărescu, soseaua Ştefan cel Mare (ambele inclusiv) pînă la intersectia cu strada Polona. În continuare strada Polona (inclusiv), Piaţa Alexandru Sahia (exclusiv), strada Alexandru Sahia (exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Republicii;
  - limita sudica o constituie bulevardul Republicii (exclusiv) de la intersectia cu strada Alexandru Sahia pînă la intersectia cu calea Victoriei.
  SECTORUL 2
  Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1 şi 3, are următoarea, delimitare:
  - începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu strada Alexandru Sahia, limita vestica a sectorului urmează traseul: strada Alexandru Sahia, Piaţa Alexandru Sahia (ambele inclusiv), strada Polona, soseaua Ştefan cel Mare, strada Barbu Văcărescu (toate exclusiv), strada Glucozei, calea Floreasca (ambele inclusiv) pînă la intersectia acesteia cu soseaua Pipera, soseaua Pipera (inclusiv) pînă la intersectarea cu calea ferată Bucureşti-Constanta;
  - spre nord limita sectorului o constituie calea ferată Bucureşti-Constanta, pînă la gara Pantelimon (exclusiv);
  - spre est limita urmează traseul caii ferate de legătură Pantelimon-Obor pînă la intersectia cu soseaua Colentina, continua pe soseaua Colentina (inclusiv), calea Moşilor (exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Republicii;
  - spre sud limita o constituie bulevardul Republicii (exclusiv) de la intersectia cu calea Moşilor pînă la intersectia cu strada Alexandru Sahia.
  SECTORUL 3
  Situat în partea de est a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 4, are următoarea delimitare:
  - începînd din Piaţa Rosetti, limita nordica a sectorului urmează traseul: bulevardul Republicii, calea Moşilor (ambele inclusiv), soseaua Colentina (exclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată de legătură Obor-Pantelimon; continua pe traseul acestei cai ferate pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul riului Colentina pînă în dreptul strazii Peles;
  - spre est limita urmează traseul: strada Peles (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Catelu, drumul Între Tarlale, pînă la strada Soldat Ghetu Anghel, inclusiv strada Iosifesti;
  - spre sud limita o constituie traseul: strada Soldat Ghetu Anghel, strada Rampei, strada Macaralei (toate exclusiv), bulevardul Muncii (inclusiv), calea Calarasilor (exclusiv), strada Mintuleasa, strada Paleologu pînă la strada Negustori, strada Negustori (inclusiv) pînă la intersectia cu strada Cernica, strada Cernica, calea Moşilor, bulevardul Hristo Botev, Piaţa Rosetti (toate inclusiv).
  SECTORUL 4
  Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 3 şi 5, are următoarea delimitare:
  - începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita nordica urmează traseul: bulevardul Republicii (inclusiv), Piaţa Rosetti, bulevardul Hristo Botev, calea Moşilor, strada Cernica, strada Negustori pînă la intersectia cu strada Paleologu; în continuare pe strada Paleologu, strada Mintuleasa (toate exclusiv), calea Calarasilor (inclusiv), bulevardul Muncii (exclusiv), strada Macaralei începînd din bulevardul Muncii; urmează apoi strada Rampei, strada Soldat Ghetu Anghel (toate trei inclusiv);
  - limita estica a sectorului o constituie drumul Între Tarlale (inclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Ion Sulea, apoi pe bulevardul Ion Sulea spre vest pînă la marginea estica a întreprinderii "9 Mai"; de aici spre sud porneşte o linie conventionala pînă la riul Dîmboviţa;
  - spre sud limita este formată de riul Dîmboviţa pînă în dreptul caii Victoriei, urmează pe calea Victoriei (inclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Republicii.
  SECTORUL 5
  Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 4 şi 6, are următoarea delimitare:
  - începînd din dreptul strazii Militiei, traseul urmează partea dreaptă a Splaiului Independentei, Pieţei Unirii şi Splaiului Unirii pînă la circa 1800 m est de podul peste Dîmboviţa de pe soseaua Vitan Birzesti, limita nordica fiind formată de firul riului Dîmboviţa;
  - spre est limita a constituie o linie conventionala cu direcţia sud-vest pînă în drumul Cheile Turzii, se continua pe acesta şi pe strada Pechiu Ion pînă la intersectia cu soseaua Berceni (uzina de maşini grele Bucureşti inclusiv); apoi soseaua Berceni (inclusiv) spre sud-est circa 1700 m;
  - limita sudica este conventionala, fiind constituită de o linie care porneşte din soseaua Berceni cu direcţia vest pînă la Drumul Bercenarului, continuîndu-se pe acesta pînă la soseaua Giurgiului;
  - limita vestica urmează traseul: soseaua Giurgiului (inclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată Bucureşti-Giurgiu, calea ferată Dealul Spirei-Progresul, pînă la intersectia cu calea Rahovei, se continua pe calea Rahovei (exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Tudor Vladimirescu, apoi urmează calea Rahovei, strada Colonel Poenaru Bordea, strada Operetei (toate inclusiv), strada Căpitan Rafael Fieraru (exclusiv), pînă la intersectia cu strada Militiei (exclusiv).
  SECTORUL 6
  Situat în partea de sud-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 5 şi 7, are următoarea delimitare:
  - începînd de la intersectia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmează traseul: calea Victoriei (exclusiv), Splaiul Independentei (partea stinga), strada Militiei, strada Căpitan Rafael Fieraru (ambele inclusiv), strada Operetei, strada Colonel Poenaru Bordea, calea Rahovei (toate exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Tudor Vladimirescu, calea Rahovei (inclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată Dealul Spirei-Progresul, continuîndu-se pe aceasta pînă la intersectarea cu soseaua Giurgiului;
  - spre sud-vest limita este formată de strada Sinei (inclusiv), de la intersectia cu soseaua Giurgiului pînă la Drumul Carutei, pe Drumul Carutei şi strada Orşova. În continuare limita este conventionala, fiind constituită de o linie ce începe de la intersectia strazii Orşova cu soseaua Bucureşti-Magurele, spre nord-vest intersectind soseaua Alexandriei, în dreptul km 8, apoi statia de pompare I.C.A.B.; urmează strada Ghidiceni, pînă la intersectia cu strada Viţei, de unde limita este din nou conventionala, pînă la intrarea Floarea Galbena (exclusiv);
  - spre nord limita sectorului urmează traseul: bulevardul Ghencea (inclusiv), de la intrarea Floarea Galbena, pînă la intersectia cu strada Bucsenesti, strada Bucsenesti (inclusiv), pînă la intersectia cu strada Compozitorilor, strada Compozitorilor (exclusiv) pînă la intersectia cu strada General Culcer, strada General Culcer, strada Aviator Caranda (ambele inclusiv), Drumul Taberei (exclusiv) pînă la intersectia cu Drumul Sarii, Drumul Sarii (inclusiv), apoi calea ferată care intersectează strada Razoare şi în continuare bulevardul Geniului (inclusiv); limita se continua pe soseaua Cotroceni (inclusiv) pînă la podul Cotroceni, apoi pe firul riului Dîmboviţa, pînă la podul Elefterie, traverseaza podul Elefterie în dreptul Operei Române şi se continua pe bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (inclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei.
  SECTORUL 7
  Situat în partea de vest a municipiului, cuprins între sectoarele 6 şi 8, are următoarea delimitare:
  - începînd de la intersectia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita sudica a sectorului urmează traseul: bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv) pînă la podul Elefterie, apoi firul riului Dîmboviţa pînă la podul Cotroceni, se continua pe soseaua Cotroceni, bulevardul Geniului (ambele exclusiv) pînă la calea ferată care intersectează strada Razoare, apoi Drumul Sarii (exclusiv), Drumul Taberei (inclusiv), strada Aviator Caranda, strada General Culcer (ambele exclusiv), strada Compozitorilor (inclusiv) pînă la intersectarea cu strada Bucsenesti, strada Bucsenesti (exclusiv), pînă la bulevardul Ghencea şi bulevardul Ghencea (exclusiv) pînă la intrarea Floarea Galbena (inclusiv);
  - spre vest limita o constituie o linie conventionala, care porneşte din dreptul intrării Floarea Galbena, se continua pe calea ferată care serveşte zona industriala din cartierul Militari, pînă la intersectia cu calea ferată de centura, apoi pe aceasta linie ferată pînă la intersectia cu canalul Arges, canalul Arges pînă la statia I.C.A.B.; de aici canalul deversor pînă la riul Dîmboviţa, se continua pe riul Dîmboviţa pînă la Drumul Morii;
  - spre nord sectorul este limitat de traseul caii ferate Bucureşti-Rosiori, începînd de la strada Drumul Morii, pînă în dreptul strazii Prunaru, se continua limita pe strada Prunaru (inclusiv), calea Giulesti (inclusiv, cu excepţia părţii drepte dintre strada Prunaru şi bulevardul Orhideelor), bulevardul Orhideelor, bulevardul Dinicu Golescu, strada Cameliei, Piaţa Ilie Pintilie (toate inclusiv), calea Grivitei (exclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei, calea Victoriei (exclusiv), pînă la intersectia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
  SECTORUL 8
  Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 7 şi 1, are următoarea delimitare:
  - începînd de la intersecta dintre calea Victoriei şi calea Grivitei, limita de sud-vest urmează traseul: calea Grivitei (inclusiv), Piaţa Ilie Pintilie, strada Cameliei, bulevardul Dinicu Golescu, bulevardul Orhideelor (toate exclusiv), calea Giulesti (exclusiv, cu excepţia părţii drepte dintre bulevardul Orhideelor şi strada Prunaru), strada Prunaru (exclusiv) pînă la calea ferată Bucureşti-Rosiori, se continua pe traseul caii ferate, pînă la intersectia cu calea ferată de centura;
  - limita nord-vestica urmează calea ferată de centura, pînă la viroaga riului Colentina;
  - spre est limita sectorului se continua pe viroaga riului Colentina, soseaua Straulesti (exclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată Bucureşti-Constanta, pe aceasta cale ferată spre vest pînă la limita vestica a Parcului Expoziţiei, în continuare pe aceasta limita, pînă la bulevardul Expoziţiei, strada Aviator Traian Vasile, bulevardul 1 Mai (ambele inclusiv), Piaţa Victoriei, calea Victoriei (ambele exclusiv) pînă la intersectia cu calea Grivitei.
      Comune suburbane
       
    Comuna suburbanăSatele componente ale comunei suburbane
    1. BRAGADIRU1. BRAGADIRU
       
    2. CHIAJNA1. CHIAJNA
      2. Dudu
      3. Roşu
       
    3. CHITILA1. CHITILA
      2. Rudeni
       
    4. DOBROEŞTI1. DOBROEŞTI
      2. Fundeni
       
    5. GLINA1. GLINA
      2. Căţelu
      3. Manolache
       
    6. JILAVA1. JILAVA
       
    Comuna suburbanăSatele componente ale comunei suburbane
    7. MĂGURELE1. MĂGURELE
      2. Alunişu
      3. Dumitrana
      4. Pruni
      5. Vîrteju
       
    8. MOGOŞOAIA1. MOGOŞOAIA
       
    9. OTOPENI1. OTOPENI
      2. Odăile
       
    10. PANTELIMON1. PANTELIMON
       
    11. POPEŞTI-LEORDENI1. POPEŞTI-LEORDENI
       
    12. VOLUNTARI1. VOLUNTARI
      JUDEŢUL ALBA
      cu reşedinţa în municipiul Alba Iulia
            
  Municipii ........................... 1 Oraşe ............................... 8 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ..................... 58 Comune .............................. 67 - din care, suburbane ............. 1 Sate ................................ 658 - din care, aparţin oraşelor ...... 30
           
    A. MUNICIPII
           
    Denumirea municipiului   Localităţi componente ale municipiului  
    I. ALBA IULIA   1. ALBA IULIA  
        2. Bărăbanţ  
        3. Miceşti  
        4. Oarda  
        5. Pîclişa  
           
      Comune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
      1. CIUGUD    
          1. CIUGUD
          2. Drîmbar
          3. Dumbrava
          4. Hăpria
          5. Şeuşa
          6. Teleac
           
         
    B. ORAŞE
       
    Denumirea oraşuluiLocalităţi componente ale oraşului  
    1. ABRUD1. ABRUD  
      2. Abrud-Sat  
      3. Gura Cornei  
      4. SoharuSate ce aparţin oraşului
         
    2. AIUD1. AIUD1. Ciumbrud
      2. Aiudul de Sus2. Gîrbova de Jos
      3. Gîmbaş3. Gîrbova de Sus
      4. Măgina4. Gîrboviţa
      5. Păgida5. Sîncrai
        6. Ţifra
         
    3. BLAJ1. BLAJ1. Mănărade
      2. Deleni-Obîrşie2. Spătac
      3. Fliteşti  
      4. Izvoarele  
      5. Petrisat  
      6. Tiur  
      7. Veza  
         
    4. CÎMPENI1. CÎMPENI  
      2. Bonceşti  
      3. Borleşti  
      4. Boteşti  
      5. Certege  
      6. Coasta Vîscului  
      7. Dănduţ  
      8. Dealu Bistrii  
      9. Dealu Capsei  
      10. Dric  
      11. Faţa Abrudului  
      12. Floreşti  
      13. Furduieşti  
      14. Mihoeşti  
      15. Motorăşti  
      16. Peste Valea  
      Bistrii  
      17. Poduri  
      18. Sorliţa  
      19. Tomuşeşti  
      20. Valea Bistrii  
      21. Valea Caselor  
      22. Vîrşi  
         
    5. CUGIR1. CUGIR  
      2. Bocşitura  
      3. Bucuru  
      4. Călene  
      5. Feţeni  
      6. Goaşele  
      7. Mugeşti  
      8. Vinerea  
         
    6. OCNA MUREŞ1. OCNA MUREŞ1. Cisteiu de Mureş
      2. Uioara de Jos2. Micoşlaca
      3. Uioara de Sus3. Războieni-Cetate
         
    7. SEBEŞ1. SEBEŞ1. Răhău
      2. Lancrăm  
      3. Petreşti  
         
    8. ZLATNA   1. Boteşti
        2. Budeni
        3. Dealu Roatei
        4. Dobrot
        5. Dumbrava
        6. Feneş
        7. Galaţi
        8. Izvoru Ampoiului
        9. Pătrîngeni
        10. Pirita
        11. Pîrău Gruiului
        12. Podu lui Paul
        13. Runc
        14. Ruşi
        15. Suseni
        16. Trîmpoiele
        17. Valea Mică
        18. Vîltori

    C. COMUNE
           
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    01   2
    1.ALBAC1.ALBAC
        2.Bărăşti
        3.Budăieşti
        4.Cioneşti
        5.Costeşti
        6.Dealu Lămăşoi
        7.Deve
        8.După Pleşe
        9.Faţa
        10.Pleşeşti
        11.Potionci
        12.Rogoz
        13.Roşeşti
        14.Ruseşti
        15.Sohodol
        16.Tamboreşti
    2.ALMAŞU MARE1.ALMAŞU MARE
        2.Almaşu de Mijloc
        3.Brădet
        4.Cheile Cibului
        5.Cib
        6.Glod
        7.Nădăştia
    3.ARIEŞENI1.ARIEŞENI
        2.Avrămeşti
        3.Bubeşti
        4.Casa de Piatră
        5.Cobleş
        6.Dealu Bajului
        7.Faţa Cristesei
        8.Faţa Lăpuşului
        9.Galbena
        10.Hodobana
        11.Izlaz
        12.Pănteşti
        13.Pătrăhăiţeşti
        14.Poieniţa
        15.Raviceşti
        16.Sturu
        17.Ştei-Arieşeni
        18.Vanvuceşti
    4.AVRAM IANCU1.AVRAM IANCU
        2.Achimeţeşti
        3.Avrămeşti
        4.Bădăi
        5.Boldeşti
        6.Călugăreşti
        7.Căsoaia
        8.Cîndeşti
        9.Cîrăşti
        10.Cîrţuleşti
        11.Coceşti
        12.Cocoşeşti
        13.Coroieşti
        14.Dealu Crişului
        15.Doleşti
        16.Dumăceşti
        17.Gojeieşti
        18.Helereşti
        19.Inceşti
        20.Jojei
        21.Mărteşti
        22.Orgeşti
        23.Pătruţeşti
        24.Plai
        25.Puşeleşti
        26.Şoiceşti
        27.Şterteşti
        28.Tîrsa
        29.Tîrsa-Plai
        30.Valea Maciului
        31.Valea Uţului
        32.Verdeşti
        33.Vidrişoara
    5.BAIA DE ARIEŞ1.BAIA DE ARIEŞ
        2.Brăzeşti
        3.Cioara de Sus
        4.Muncelu
        5.Sartăş
        6.Simuleşti
    6.BERGHIN1.BERGHIN
        2.Ghirbom
        3.Henig
        4.Straja
    7.BISTRA1.BISTRA
        2.Aroneşti
        3.Băleşti
        4.Băleşti-Cătun
        5.Bîrleşti
        6.Cheleteni
        7.Ciuldeşti
        8.Creţeşti
        9.Dealu Muntelui
        10.Dîmbureni
        11.Durăşti
        12.Găneşti
        13.Gîrde
        14.Hodişeşti
        15.Hudriceşti
        16.Lipaia
        17.Lunca Largă
        18.Lunca Merilor
        19.Mihăieşti
        20.Nămaş
        21.Novăceşti
        22.Perjeşti
        23.Poiana
        24.Poiu
        25.Rătitiş
        26.Runcuri
        27.Sălăgeşti
        28.Ştefanca
        29.Tolăceşti
        30.Tomnatec
        31.Trişoreşti
        32.Ţărăneşti
        33.Vîrşi-Rontu
        34.Vîrşii Mari
        35.Vîrşii Mici
    8.BLANDIANA1.BLANDIANA
        2.Acmariu
        3.Ibru
        4.Poieni
        5.Răcătău
    9.BUCIUM1.BUCIUM
        2.Angheleşti
        3.Bisericani
        4.Bucium-Sat
        5.Cerbu
        6.Ciuculeşti
        7.Coleşeni
        8.Dogăreşti
        9.Fereşti
        10.Floreşti
        11.Gura Izbitei
        12.Heleşti
        13.Izbicioara
        14.Izbita
        15.Jurcuieşti
        16.Lupuleşti
        17.Măgura
        18.Muntari
        19.Petreni
        20.Poiana
        21.Poieni
        22.Stîlnişoara
        23.Valea Abruzel
        24.Valea Albă
        25.Valea Cerbului
        26.Valea Negrilesii
        27.Valea Poienii
        28.Valea Şesii
        29.Văleni
        30.Vîlcea
    10.CENADE1.CENADE
        2.Capu Dealului
        3.Gorgan
    11.CERGĂU1.CERGĂU MARE
        2.Cergău Mic
        3.Lupu
    12.CERU-BĂCĂINŢI1.CERU-BĂCĂINŢI
        2.Bolovăneşti
        3.Bulbuc
        4.Cucuta
        5.Curpeni
        6.Dumbrăviţa
        7.Fîntînele
        8.Groşi
        9.Valea Mare
        10.Viezuri
    13.CETATEA DE BALTĂ1.CETATEA DE BALTĂ
        2.Crăciunelu de Sus
        3.Sîntămărie
        4.Tătîrlaua
    14.CIURULEASA1.CIURULEASA
        2.Bidigeşti
        3.Bodreşti
        4.Bogleşti
        5.Buninginea
        6.Gheduleşti
        7.Mătişeşti
        8.Morăreşti
        9.Vulcan
    15.CÎLNIC1.CÎLNIC
        2.Cut
        3.Deal
    16.CRICAU1.CRICĂU
        2.Craiva
        3.Tibru
    17.CRACIUNELU DE JOS1.CRACIUNELU DE JOS
        2.Bucerdea Grînoasă
        3.Cornu
        4.Pădure
        5.Pînca
    18.DAIA ROMÂNĂ1.DAIA ROMÂNĂ
    19.DOŞTAT1.DOŞTAT
        2.Boz
        3.Dealu Doştatului
    20.FĂRĂU1.FĂRĂU
        2.Heria
        3.Medveş
        4.Sînbenedic
        5.Şilea
    21.GALDA DE JOS1.GALDA DE JOS
        2.Benic
        3.Cetea
        4.Galda de Sus
        5.Lupşeni
        6.Măgura
        7.Mesentea
        8.Oiejdea
        9.Poiana Galdei
        10.Răicani
        11.Zăgriş
    22.GÎRBOVA1.GÎRBOVA
        2.Cărpiniş
        3.Reciu
    23.GÎRDA DE SUS1.GÎRDA DE SUS
        2.Biharia
        3.Dealu Frumos
        4.Dealu Ordîncuşii
        5.Dobreşti
        6.Gheţari
        7.Gîrda Seacă
        8.Hanăşeşti
        9.Huzăreşti
        10.Izvoarele
        11.Munună
        12.Ocoale
        13.Plai
        14.Plişti
        15.Scoarţa
        16.Suceşti
        17.Snide
    24.HOPÎRTA1.HOPÎRTA
        2.Silivaş
        3.Şpălnaca
        4.Turdaş
        5.Vama Seacă
    25.HOREA1.HOREA
        2.Baba
        3.Buteşti
        4.Dîrleşti
        5.Fericet
        6.Giurgiuţ
        7.Mănceşti
        8.Mătişeşti
        9.Niculeşti
        10.Pătruşeşti
        11.Petreasa
        12.Preluca
        13.Teiu
        14.Trifeşti
        15.Zînzeşti
    26.IGHIU1.IGHIU
        2.Bucerdea Vinoasă
        3.Ighiel
        4.Şard
        5.Ţelna
    27.ÎNTREGALDE1.ÎNTREGALDE
        2.Dealu Geoagiului
        3.Ghioncani
        4.Ilieşti
        5.Ivăniş
        6.Mărineşti
        7.Modoleşti
        8.Necrileşti
        9.Popeşti
        10.Sfîrcea
        11.Tecşeşti
    28.JIDVEI1.JIDVEI
        2.Bălcaciu
        3.Căpîlna de Jos
        4.Feisa
        5.Veseuş
    29.LIVEZILE1.LIVEZILE
        2.Izvoarele
        3.Poiana Aiudului
        4.Vălişoara
    30.LOPADEA NOUĂ1.LOPADEA NOUĂ
        2.Asinip
        3.Beţa
        4.Băgău
        5.Cicîrd
        6.Ciuguzel
        7.Ocnişoara
        8.Odverem
    31.LUNCA MUREŞULUI1.LUNCA MUREŞULUI
        2.Gura Arieşului
    32.LUPŞA1.LUPŞA
        2.Bîrdeşti
        3.Bîrzan
        4.Curmătură
        5.După Deal
        6.Geamăna
        7.Hădărău
        8.Holobani
        9.Lazuri
        10.Lunca
        11.Mănăstire
        12.Mărgaia
        13.Muşca
        14.Piţiga
        15.Pîrîu-Cărbunări
        16.Poşogani
        17.Şasa
        18.Trifeşti
        19.Valea Holhorii
        20.Valea Lupşii
        21.Valea Şesii
        22.Văi
        23.Vinţa
    33.METEŞ1.METEŞ
        2.Ampoiţa
        3.Isca
        4.Lunca Ampoiţei
        5.Lunca Meteşului
        6.Pădurea
        7.Poiana Ampoiului
        8.Poiana Ursului
        9.Presaca Ampoiului
        10.Remetea
        11.Tăuţi
        12.Văleni
    34.MIHALŢ1.MIHALŢ
        2.Cistei
        3.Obreja
        4.Zărieş
    35.MIRĂSLĂU1.MIRĂSLĂU
        2.Cicău
        3.Decea
        4.Lopadea Veche
        5.Ormeniş
        6.Rachiş
    36.MOGOŞ1.MOGOŞ
        2.Bărbeşti
        3.Bîrleşti
        4.Bîrleşti-Cătun
        5.Bîrzogani
        6.Boceşti
        7.Bogdăneşti
        8.Buteşti
        9.Cojocani
        10.Cristeşti
        11.Mămăligani
        12.Negreşti
        13.Onceşti
        14.Poienile-Mogoş
        15.Tomeşti
        16.Valea Bîrluţeşti
        17.Valea Barnii
        18.Valea Coceşti
        19.Valea Giogeşti
        20.Valea Mlacii
        21.Valea Ţupilor
    37.NOŞLAC1.NOŞLAC
        2.Căptălan
        3.Copand
        4.Găbud
        5.Stîna de Mureş
        6.Valea Ciuciului
    38.OCOLIŞ1.OCOLIŞ
        2.Lunca Largă
        3.Runc
        4.Vidolm
    39.OHABA1.OHABA
        2.Colibi
        3.Măghierat
        4.Secăşel
    40.PIANU1.PIANU DE SUS
        2.Pianu de Jos
        3.Plaiuri
        4.Purcăreţi
        5.Strungari
    41.POIANA VADULUI1.POIANA VADULUI
        2.Costeşti
        3.Duduieni
        4.Făgetu de Jos
        5.Făgetu de Sus
        6.Hănăşeşti
        7.Lupăieşti
        8.Morcăneşti
        9.Păşteşti
        10.Petelei
        11.Stăneşti
    42.PONUR1.PONOR
        2.După Deal
        3.Geogel
        4.Măcăreşti
        5.Valea Bucurului
        6.Vale în Jos
    43.POŞAGA1.POŞAGA DE JOS
        2.Corţeşti
        3.Inceşti
        4.Lunca
        5.Orăşti
        6.Poşaga de Sus
        7.Săgagea
    44.RĂDEŞTI1.RĂDEŞTI
        2.Leorinţ
        3.Meşcreac
        4.Şoimuş
    45.RIMETEA1.RIMETEA
        2.Colţeşti
    46.RÎMEŢ1.RÎMEŢ
        2.Boţani
        3.Brădeşti
        4.Cheia
        5.Cotorăşti
        6.Floreşti
        7.Olteni
        8.Valea Făgetului
        9.Valea Inzelului
        10.Valea Mănăstirii
        11.Valea Poienii
        12.Valea Uzei
        13.Vlădeşti
    47.ROŞIA MONTANĂ1.ROŞIA MONTANĂ
        2.Bălmoşeşti
        3.Blideşti
        4.Bunta
        5.Cărpiniş
        6.Coasta Henţii
        7.Corna
        8.Curături
        9.Dăroaia
        10.Gîrda-Bărbuleşti
        11.Gura Roşiei
        12.Iacobeşti
        13.Ignăţeşti
        14.Şoal
        15.Ţarina
        16.Vîrtop
    48.ROŞIA DE SECAŞ1.ROŞIA DE SECAŞ
        2.Tău
        3.Ungurei
    49.SĂLCIUA1.SĂLCIUA DE JOS
        2.Dealu Caselor
        3.Dumeşti
        4.Sălciua de Sus
        5.Sub Piatră
        6.Valea Largă
    50.SĂLIŞTEA1.SĂLIŞTEA
        2.Mărgineni
        3.Săliştea-Deal
        4.Tărtăria
    51.SASCIORI1.SASCIORI
        2.Căpîlna
        3.Dumbrava
        4.Laz
        5.Loman
        6.Pleşi
        7.Răchita
        8.Sebeşel
        9.Tonea
    52.SCĂRIŞOARA1.SCĂRIŞOARA
        2.Bîrleşti
        3.Boteşti
        4.Faţa-Lăzeşti
        5.Floreşti
        6.Lăzeşti
        7.Lespezea
        8.Maţei
        9.Negeşti
        10.Prelucă
        11.Runc
        12.Sfoartea
        13.Ştiuleţi
        14.Trînceşti
    53.SÎNCEL1.SÎNCEL
        2.Iclod
        3.Pănade
    54.SÎNTIMBRU1.SÎNTIMBRU
        2.Coşlariu
        3.Dumitra
        4.Galtiu
        5.Totoi
    55.SOHODOL1.SOHODOL
        2.Băzeşti
        3.Bilăneşti
        4.Bobăreşti
        5.Brădeana
        6.Burzoneşti
        7.Deonceşti
        8.Dilimani
        9.Furduieşti
        10.Gura Sohodol
        11.Hoancă
        12.Joldişeşti
        13.Lazuri
        14.Leheşti
        15.Lumineşti
        16.Medreşti
        17.Morăreşti
        18.Muneşti
        19.Năpăieşti
        20.Nelegeşti
        21.Nicoreşti
        22.Peleş
        23.Poiana
        24.Robeşti
        25.Sicoieşti
        26.Surdeşti
        27.Şebişeşti
        28.Şimoceşti
        29.Ţoci
        30.Valea Verde
        31.Vlădoşeşti
    56.STREMŢ1.STREMŢ
        2.Faţa Pietrii
        3.Geoagiu de Sus
        4.Geomal
    57.ŞIBOT1.ŞIBOT
        2.Balomiru de Cîmp
        3.Băcăinţi
        4.Sărăcsău
    58.ŞONA1.ŞONA
        2.Alecuş
        3.Biia
        4.Doptău
        5.Lunca Tîrnavei
        6.Sînmiclăuş
        7.Valea Sasului
    59.ŞPRING1.ŞPRING
        2.Carpen
        3.Carpenii de Sus
        4.Cunţa
        5.Draşov
        6.Vingard
    60.ŞUGAG1.ŞUGAG
        2.Arţi
        3.Bîrsana
        4.Dobra
        5.Jidoştina
        6.Mărtinie
        7.Tău Bistra
    61.TEIUŞ1.TEIUŞ
        2.Beldiu
        3.Căpud
        4.Coşlariu Nou
        5.Peţelca
    62.UNIREA1.UNIREA
        2.Ciugudu de Jos
        3.Ciugudu de Sus
        4.Dumbrava
        5.Inoc
        6.Măhăceni
    63.VADU MOŢILOR1.VADU MOŢILOR
        2.Bodeşti
        3.Burzeşti
        4.Dealu Frumos
        5.Lăzeşti
        6.Necşeşti
        7.Poduri-Briceşti
        8.Popeştii de Jos
        9.Popeştii de Sus
        10.Tomuţeşti
        11.Toleşti
        12.Vîltori
    64.VALEA LUNGĂ1.VALEA LUNGĂ
        2.Făget
        3.Glogoveţ
        4.Lodroman
        5.Lunca
        6.Tăuni
    65.VIDRA1.VIDRA
        2.Băi
        3.Bobăreşti
        4.Bogdăneşti
        5.Bordeştii Poieni
        6.Culdeşti
        7.Dealu Goieşti
        8.Dos
        9.Dosu Luncii
        10.Dosu Văseşti
        11.Drăgoieşti-Luncă
        12.Ficăreşti
        13.Gligoreşti
        14.Goieşti
        15.Haiduceşti
        16.Hărăşti
        17.Hoancă
        18.Jeflesti
        19.Lunca
        20.Lunca Bisericii
        21.Lunca de Jos
        22.Lunca Goieşti
        23.Lunca Veseşti
        24.Modoleşti
        25.Nemeşi
        26.Oideşti
        27.Pitărceşti
        28.Pleşcuţa
        29.Poieni
        30.Ponorel
        31.Puiuleţeşti
        32.Runc
        33.Segaj
        34.Urdeş
        35.Valea Morii
        36.Văseşti
        37.Vîlcăneasa
        38.Vîlceşti
        39.Vîrtăneşti
    66.VINŢU DE JOS1.VINŢU DE JOS
        2.Ciocaşu
        3.Cîmpu Goblii
        4.Crişeni
        5.Dealu Ferului
        6.Gura Cuţului
        7.Haţegana
        8.Inuri
        9.Laz
        10.Mătăcina
        11.Mereteu
        12.Pîrău lui Mihai
        13.Poieniţa
        14.Stăuini
        15.Valea Goblii
        16.Valea lui Mihai
        17.Valea Vinţului
        18.Vurpăr
      JUDEŢUL ARAD
      cu reşedinţa în municipiul Arad
        
  Municipii ............................. 1 Oraşe ................................. 7 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ....................... 10 Comune ................................ 67 - din care, suburbane ................ 4 Sate .................................. 273 - din care, aparţin oraşelor ......... 7
           
    A. MUNICIPII
           
    Denumirea municipiuluiComune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
    I. ARAD1. FÎNTÎNELE   1. FÎNTÎNELE
          2. Aluniş
          3. Frumuşeni
          4. Tisa Nouă
           
      2. LIVADA   1. LIVADA
          2. Sînleani
           
      3. ŞOFRONEA   1. ŞOFRONEA
          2. Sînpaul
           
      4. VLADIMIRESGU   1. VLADIMIRESCU
          2. Cicir
          3. Horia
          4. Mîndruloc
           
    B. ORAŞE
           
    Denumirea oraşului     Sate ce aparţin oraşului
    1. CHIŞINEU-CRIŞ     1. Nădab
    2. CURTICI     1. Dorobanţi
    3. INEU     1. Mocrea
           
        Localităţi componente ale oraşului  
           
    4. LIPOVA   1. LIPOVA  
        2. Radna  
        3. Şoimoş  
    5. NĂDLAC      
    6. PÎNCOTA     1. Măderat
    7. SEBIŞ     1. Donceni
          2. Prunişor
          3. Sălăjeni

    C. COMUNE
           
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    01   2
    1.ALMAŞ1.ALMAŞ
        2.Cil
        3.Joia Mare
        4.Rădeşti
    2.APATEU1.APATEU
        2.Berechiu
        3.Moţiori
    3.ARCHIŞ1.ARCHIŞ
        2.Bîrzeşti
        3.Groşeni
        4.Nermiş
    4.BATA1.BATA
        2.Bacău de Mijloc
        3.Bulci
        4.Ţela
    5.BELIU1.BELIU
        2.Beneşti
        3.Bochia
        4.Lunca Teuzului
        5.Secaci
        6.Tăgădău
    6.BIRCHIŞ1.BIRCHIŞ
        2.Căpălnaş
        3.Ostrov
        4.Virişmort
    7.BÎRSA1.BÎRSA
        2.Aldeşti
        3.Hodiş
        4.Voivodeni
    8.BÎRZAVA1.BÎRZAVA
        2.Bătuţa
        3.Căpruţa
        4.Dumbrăviţa
        5.Groşii Noi
        6.Lalaşinţ
        7.Monoroştia
        8.Slatina de Mureş
    9.BOCSIG1.BOCSIG
        2.Mînerău
        3.Răpsig
    10.BRAZII1.BRAZII
        2.Buceava-Şoimuş
        3.Iacobini
        4.Mădrigeşti
        5.Secaş
    11.BUTENI1.BUTENI
        2.Berindia
        3.Cuied
        4.Livada
    12.CĂRAND1.CĂRAND
        2.Seliştea
    13.CERMEI1.CERMEI
        2.Avram Iancu
        3.Şomoşcheş
    14.CHISINDIA1.CHISINDIA
        2.Păiuşeni
        3.Văsoaia
    15.CONOP1.CONOP
        2.Belotinţ
        3.Chelmac
        4.Milova
        5.Odvoş
    16.COVĂSINŢ1.COVĂSINŢ
    17.CRAIVA1.CRAIVA
        2.Chişlaca
        3.Ciunteşti
        4.Coroi
        5.Mărăuş
        6.Rogoz de Beliu
        7.Stoineşti
        8.Susag
        9.Şiad
        10.Tălmaci
    18.DEZNA1.DEZNA
        2.Buhani
        3.Laz
        4.Neagra
        5.Slatina de Criş
    19.DIECI1.DIECI
        2.Cociuba
        3.Crocna
        4.Revetiş
        5.Roşia
    20.DORGOŞ1.DORGOŞ
        2.Bruznic
        3.Pătîrş
        4.Ususău
        5.Zăbalţ
    21.FELNAC1.FELNAC
        2.Bodrogu Nou
        3.Călugăreni
        4.Zădăreni
    22.GHIOROC1.GHIOROC
        2.Cuvin
        3.Miniş
    23.GRĂNICERI1.GRĂNICERI
        2.Şiclău
    24.GURAHONŢ1.GURAHONŢ
        2.Bonţeşti
        3.Dulcele
        4.Feniş
        5.Honţişor
        6.Iosaş
        7.Musteşti
        8.Pescari
        9.Valea Mare
        10.Zimbru
    25.HĂLMAGIU1.HĂLMAGIU
        2.Băneşti
        3.Bodeşti
        4.Brusturi
        5.Cristeşti
        6.Ioneşti
        7.Leasa
        8.Leştioara
        9.Poienari
        10.Tisa
        11.Ţărmure
    26.HĂLMĂGEL1.HĂLMĂGEL
        2.Luncşoara
        3.Sîrbi
        4.Tîrnăviţa
        5.Ţoheşti
    27.HĂŞMAŞ1.HAŞMAŞ
        2.Agrişu Mic
        3.Botfei
        4.Clit
        5.Comăneşti
        6.Urvişu de Beliu
    28.IGNEŞTI1.IGNEŞTI
        2.Minead
        3.Nădălbeşti
        4.Susani
    29.IRATOŞU1.IRATOŞU
        2.Variaşu Mare
        3.Variaşu Mic
    30.MACEA1.MACEA
        2.Sînmartin
    31.MIŞCA1.MIŞCA
        2.Satu Nou
        3.Vînători
        4.Zerindu Mic
    32.MONEASA1.MONEASA
        2.Rănuşa
    33.OLARI1.OLARI
        2.Sintea Mică
    34.PĂULIŞ1.PĂULIŞ
        2.Baraţca
        3.Cladova
        4.Sîmbăteni
    35.PECICA1.PECICA
        2.Bodrogu Vechi
        3.Sederhat
        4.Turnu
    36.PEREGU MARE1.PEREGU MARE
        2.Peregu Mic
    37.PETRIŞ1.PETRIŞ
        2.Corbeşti
        3.Ilteu
        4.Obîrşia
        5.Roşia Nouă
        6.Selişte
    38.PILU1.PILU
        2.Vărşand
    39.PLEŞCUŢA1.PLEŞCUŢA
        2.Aciuţa
        3.Budeşti
        4.Dumbrava
        5.Gura Văii
        6.Rostoci
        7.Tălagiu
    40.SĂVÎRŞIN1.SĂVÎRŞIN
        2.Căprioara
        3.Cuiaş
        4.Hălăliş
        5.Pîrneşti
        6.Temeşeşti
        7.Toc
        8.Troaş
        9.Valea Mare
    41.SECUSIGIU1.SECUSIGIU
        2.Munar
        3.Satu Mare
        4.Sînpetru German
    42.SELEUŞ1.SELEUŞ
        2.Iermata
        3.Moroda
    43.SEMLAC1.SEMLAC
    44.SINTEA MARE1.SINTEA MARE
        2.Adea
        3.Ţipar
    45.SÎNTANA1.SÎNTANA
        2.Caporal Alexa
    46.SOCODOR1.SOCODOR
    47.ŞAGU1.ŞAGU
        2.Cruceni
        3.Firiteaz
        4.Fiscut
        5.Hunedoara Timişană
    48.ŞEITIN1.ŞEITIN
    49.ŞEPREUŞ1.ŞEPREUŞ
    50.ŞICULA1.ŞICULA
        2.Chereluş
        3.Gurba
    51.ŞILINDIA1.ŞILINDIA
        2.Camna
        3.Iercoşeni
        4.Luguzău
        5.Satu Mic
    52.ŞIMAND1.ŞIMAND
    53.ŞIRIA1.ŞIRIA
        2.Galşa
        3.Mîsca
    54.ŞIŞTAROVĂŢ1.ŞIŞTAROVĂŢ
        2.Cuveşdia
        3.Labaşinţ
        4.Varnita
    55.TAUŢ1.TAUŢ
        2.Minişel
        3.Minişu de Sus
        4.Nadăş
    56.TÎRINOVA1.TÎRNOVA
        2.Agrişu Mare
        3.Arăneag
        4.Chier
        5.Drauţ
        6.Dud
    57.VĂRĂDIA DE MUREŞ1.VĂRĂDIA DE MUREŞ
        2.Baia
        3.Juliţa
        4.Lupeşti
        5.Nicolae Bălcescu
        6.Stejar
    58.VINGA1.VINGA
        2.Mailat
        3.Mănăştur
    59.VÎRFURILE1.VÎRFURILE
        2.Avram Iancu
        3.Groşi
        4.Lazuri
        5.Măgulicea
        6.Mermeşti
        7.Poiana
        8.Vidra
    60.ZĂBRANI1.ZĂBRANI
        2.Chesinţ
        3.Neudorf
    61.ZĂRAND1.ZĂRAND
        2.Cintei
    62.ZERIND1.ZERIND
        2.Iermata Neagră
    63.ZIMANDU NOU1.ZIMANDU NOU
        2.Andrei Şaguna
        3.Zimandcuz
      JUDEŢUL ARGES
      cu reşedinţa în municipiul Pitesti
           
  Municipii ............................ 1 Oraşe ................................ 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ...................... 7 Comune ............................... 94 - din care, suburbane ............... 6 Sate ................................. 578 - din care, aparţin oraşelor ........ 10
           
    A. MUNICIPII
           
    Denumirea municipiuluiComune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
           
    I. PITEŞTI1. BASCOV   1. BASCOV
          2. Brăileni
          3. Glîmbocu
          4. Mica
          5. Prislopu Mic
          6. Schiau
          7. Uiasca
          8. Valea Ursului
           
      2. BRADU   1. BRADU
          2. Geamăna
           
      3. COLIBAŞI   1. Mioveni
          2. Clucereasa
          3. Colibaşi
          4. Făgetu
          5. Racoviţa
           
      4. MĂRĂCINENI   1. MĂRĂCINENI
          2. Argeşelu
           
      5. ŞTEFĂNEŞTI   1. ŞTEFĂNEŞTI
          2. Enculeşti
          3. Goleşti
          4. Izvorani
          5. Ştefăneştii Noi
          6. Valea Mare-Podgoria
          7. Viişoara
          8. Zăvoi
           
    B. ORAŞE
           
           
    Denumirea oraşului   Localităţi componente ale oraşului  
           
    1. CÎMPULUNG   1. CÎMPULUNG  
        2. Valea Rumâneştilor  
           
      Comune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
           
      1. VALEA MARE-PRAVĂŢ   1. VALEA MARE-PRAVĂŢ
          2. Bilceşti
          3. Colnic
          4. Fîntînea
          5. Gura Pravăţ
          6. Nămăeşti
          7. Pietroasa
          8. Şelari
    2. CURTEA DE ARGEŞ   1. CURTEA DE ARGEŞ  
        2. Noapteş  
           
          Sate ce aparţin oraşului
           
    3. COSTEŞTI     1. Broşteni
          2. Lăceni
          3. Pîrvu Roşu
          4. Podu Broşteni
          5. Smei
          6. Stîrci
           
    4. TOPOLOVENI     1. Boţîrcani
          2. Crinteşti
          3. Gorăneşti
          4. Ţigăneşti

   C. COMUNE
           
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    01   2
    1.ALBEŞTII DE ARGEŞ1.ALBEŞTII PĂMÎNTENI
        2.Albeştii Ungureni
        3.Brăteşti
        4.Doblea
        5.Dobrotu
        6.Dumireşti
        7.Florieni
    2.ALBEŞTII DE MUSCEL1.BUGHEA DE SUS
        2.Albeşti
        3.Cîndeşti
    3.ALBOTA1.ALBOTA
        2.Cerbu
        3.Frăteşti
        4.Gura Văii
        5.Mareş
    4.ANINOASA1.ANINOASA
        2.Broşteni
        3.Slănic
        4.Valea Siliştii
    5.AREFU1.CĂPĂŢÎNENII PĂMÎNTENI
        2.Arefu
        3.Căpăţînenii Ungureni
    6.BĂBANA1.BĂBANA
        2.Băjăneşti
        3.Ciobăneşti
        4.Cotmeniţa
        5.Groşi
        6.Lupueni
        7.Slătioarele
    7.BĂICULEŞTI1.BĂICULEŞTI
        2.Alunişu
        3.Anghineşti
        4.Argeşani
        5.Măniceşti
        6.Stejari
        7.Tutana
        8.Valea Brazilor
        9.Valea lui Enache
        10.Zigoneni
    8.BALILEŞTI1.BĂLILEŞTI
        2.Băjeşti
        3.Goleşti
        4.Poieniţa
        5.Priboaia
        6.Ulita
        7.Valea Mare-Bratia
    9.BELEŢI-NEGREŞTI1.ZGRIPCEŞTI
        2.Beleţi
        3.Lenţea
        4.Negreşti
    10.BEREVOEŞTI1.BEREVOEŞTI
        2.Bratia
        3.Gămăceşti
        4.Oţelu
    11.BÎRLA1.BÎRLA
        2.Afrimeşti
        3.Bădeşti
        4.Brabeţi
        5.Cioceşti
        6.Malu
        7.Mîndra
        8.Mozăcenii-Vale
        9.Podişoru
        10.Şelăreasca
        11.Urlueni
        12.Zuvelcaţi
    12.BOGAŢI1.BOGAŢI
        2.Bîrloi
        3.Bujoi
        4.Chiţeşti
        5.Dumbrava
        6.Glîmbocel
        7.Glîmbocelu
        8.Suseni
    13.BOTENI1.BOTENI
        2.Balabani
        3.Lunca
        4.Muşcel
    14.BOŢEŞTI1.BOŢEŞTI
        2.Moşteni-Greci
    15.BRĂDULEŢ1.BRĂDULEŢ
        2.Alunişu
        3.Brădetu
        4.Cosaci
        5.Galeşu
        6.Piatra
        7.Slămneşti
        8.Uleni
        9.Ungureni
    16.BUDEASA1.BUDEASA MARE
        2.Budeasa Mică
        3.Caloteşti
        4.Gălăşeşti
        5.Rogojina
        6.Valea Mărului
    17.BUGHEA DE JOS1.BUGHEA DE JOS
    18.BUZOEŞTI1.VULPEŞTI
        2.Bujoreni
        3.Buzoeşti
        4.Cornăţel
        5.Curteanca
        6.Ioneşti
        7.Podeni
        8.Redea
        9.Şerboeni
        10.Tomşanca
        11.Vlăduţa
    19.CĂLDĂRARU1.CĂLDĂRARU
        2.Burdea
        3.Strîmbeni
    20.CĂLINEŞTI1.VRĂNEŞTI
        2.Călineşti
        3.Ciocăneşti
        4.Cîrstieni
        5.Glodu
        6.Gorganu
        7.Radu Negru
        8.Rîncăciov
        9.Udeni-Zăvoi
        10.Urlucea
        11.Valea Corbului
        12.Văleni-Podgoria
    21.CĂTEASCA1.CĂTEASCA
        2.Catanele
        3.Cireşu
        4.Coşeri
        5.Gruiu
        6.Recea
        7.Siliştea
    22.CEPARI1.CEPARII PĂMÎNTENI
        2.Cărpeniş
        3.Ceparii Ungureni
        4.Morăşti
        5.Şendruleşti
        6.Urluieşti
        7.Valea Măgurei
        8.Zamfireşti
    23.CETĂŢENI1.CETĂŢENI
        2.Lăicăi
        3.Valea Cetăţuia
    24.CICĂNEŞTI1.CICĂNEŞTI
        2.Bărăşti
        3.Mioarele
        4.Urecheşti
    25.CIOFRÎNGENI1.CIOFRÎNGENI
        2.Burluşi
        3.Lacurile
        4.Piatra
        5.Schitu-Matei
    26.CIOMĂGEŞTI1.RĂDUŢEŞTI
        2.Beculeşti
        3.Bratia
        4.Ciomăgeşti
        5.Cungrea
        6.Dogari
        7.Fedeleşoiu
        8.Giuclani
        9.Păuneşti
    27.COCU1.RACHIŢELE DE JOS
        2.Bărbăteşti
        3.Cocu
        4.Crucişoara
        5.Făcăleţeşti
        6.Greabănu
        7.Popeşti
        8.Răchiţele de Sus
    28.CORBENI1.CORBENI
        2.Berindeşti
        3.Bucşeneşti
        4.Oeştii Pămînteni
        5.Oeştii Ungureni
        6.Poienari
        7.Rotunda
        8.Turburea
    29.CORBI1.CORBI
        2.Corbşori
        3.Jgheaburi
        4.Poduri
        5.Poienărei
        6.Stăneşti
    30.COŞEŞTI1.COŞEŞTI
        2.Jupîneşti
        3.Lăpuşani
        4.Leiceşti
        5.Păcioiu
        6.Petreşti
        7.Priseaca
    31.COTMEANA1.COTMEANA
        2.Bascovele
        3.Buneşti
        4.Costeşti
        5.Dealu Pădurii
        6.Drăgoleşti
        7.Linteşti
        8.Negeşti
        9.Pieleşti
        10.Sănduleşti
        11.Spiridoni
        12.Ursoaia
        13.Vîrloveni
        14.Zamfireşti
    32.CUCA1.CUCA
        2.Bălţata
        3.Bărbălani
        4.Cîrceşti
        5.Cotu
        6.Crivăţu
        7.Lăunele de Sus
        8.Măcăi
        9.Măneşti
        10.Sineşti
        11.Stănicei
        12.Teodoreşti
        13.Valea Cucii
        14.Vonigeasa
    33.DAVIDEŞTI1.DAVIDEŞTI
        2.Conţeşti
        3.Voroveni
    34.DÎMBOVICIOARA1.DÎMBOVICIOARA
        2.Ciocanu
        3.Podu Dîmboviţei
    35.DÎRMĂNEŞTI1.DÎRMĂNEŞTI
        2.Negreni
        3.Piscani
        4.Valea Nandrii
        5.Valea Rizii
    36.DOBREŞTI1.DOBREŞTI
        2.Fureşti
    37.DOMNEŞTI1.DOMNEŞTI
    38.DRAGOSLAVELE1.DRAGOSLAVELE
        2.Valea Hotarului
    39.DRĂGANU1.DRĂGANU-OLTENI
        2.Băceşti
        3.Dumbrăveşti
        4.Prislopu Mare
    40.GODENI1.GODENI
        2.Bordeieni
        3.Capu Piscului
        4.Coteşti
        5.Malu
    41.HÎRSEŞTI1.HÎRSEŞTI
        2.Ciobani
        3.Martalogi
    42.HÎRTIEŞTI1.HîRTIEŞTI
        2.Bîrzeşti
        3.Dealu
        4.Huluba
        5.Lespezi
        6.Lucieni
        7.Vultureşti
    43.IZVORU1.IZVORU
    44.LEORDENI1.LEORDENI
        2.Baloteasca
        3.Băila
        4.Bîntău
        5.Budişteni
        6.Ciolceşti
        7.Ciulniţa
        8.Cîrciumăreşti
        9.Cotu Malului
        10.Glîmbocata
        11.Glîmbocata-Deal
        12.Glodu
        13.Moara Mocanului
        14.Schitu Scoiceşti
    45.LEREŞTI1.LEREŞTI
        2.Pojorîta
        3.Voineşti
    46.LUNCA CORBULUI1.LUNCA CORBULUI
        2.Bumbueni
        3.Catane
        4.Cieşti
        5.Lăngeşti
        6.Mîrghia de Jos
        7.Mîrghia de Sus
        8.Pădureţi
        9.Silişteni
    47.MĂLURENI1.MĂLURENI
        2.Buneşti
        3.Păuleasca
        4.Topliţa
        5.Zărneşti
    48.MERIŞANI1.MERIŞANI
        2.Borleşti
        3.Brăteasca
        4.Capu Piscului
        5.Crîmpotani
        6.Dobrogostea
        7.Malu Vînăt
        8.Vărzaru
        9.Vîlcelele
    49.MICEŞTI1.MICEŞTI
        2.Brînzari
        3.Păuleasca
        4.Purcăreni
    50.MIHĂEŞTI1.MIHĂEŞTI
        2.Drăghici
        3.Furnicoşi
        4.Rudeni
        5.Valea Bradului
        6.Valea Popii
        7.Văcarea
    51.MIOARELE1.MĂŢĂU
        2.Aluniş
        3.Chilii
        4.Coceneşti
        5.Suslăneşti
    52.MIROŞI1.MIROŞI
        2.Surduleşti
    53.MORĂREŞTI1.MORĂREŞTI
        2.Deduleşti
        3.Dealu Obejdeanului
        4.Luminile
        5.Măncioiu
        6.Săpunari
    54.MOŞOAIA1.MOŞOAIA
        2.Bătrîni
        3.Ciocănăi
        4.Dealu Viilor
        5.Hinţeşti
        6.Lăzăreşti
        7.Smeura
    55.MOZĂCENI1.MOZĂCENI
        2.Babaroaga
        3.Zidurile
    56.MUŞĂTEŞTI1.VÎLSĂNEŞTI
        2.Bolovăneşti
        3.Costeşti-Vîlsan
        4.Muşăteşti
        5.Prosia
        6.Robaia
        7.Stroeşti
        8.Valea Faurului
        9.Valea lui Maş
        10.Valea Muscelului
    57.NEGRAŞI1.NEGRAŞI
        2.Bîrlogu
        3.Buta
        4.Mozacu
    58.NUCŞOARA1.NUCŞOARA
        2.Gruiu
        3.Sboghiţeşti
        4.Slatina
    59.OARJA1.OARJA
        2.Ceauşeşti
    60.PIETROŞANI1.PIETROŞANI
        2.Bădeşti
        3.Găneşti
        4.Retevoieşti
        5.Vărzăroaia
    61.POIENARII DE ARGEŞ1.POIENARI
        2.Ceaureşti
        3.Ioaniceşti
        4.Tomuleşti
    62.POIENARII DE MUSCEL1.POIENARI
        2.Groşani
        3.Jugur
        4.Şerbăneşti
        5.Valea Îndărăt
    63.POIANA LACULUI1.POIANA LACULUI
        2.Cătunaşi
        3.Cepari
        4.Dealu Oraşului
        5.Dealu Viilor
        6.Dinculeşti
        7.Găleţeanu
        8.Gărdineşti
        9.Gîlceşti
        10.Metofu
        11.Păduroiu din Deal
        12.Păduroiu din Vale
        13.Sămara
    64.POPEŞTI1.POPEŞTI
        2.Adunaţi
        3.Bucov
        4.Palanga
        5.Purcăreni
        6.Rîca
        7.Slobozia
    65.PRIBOIENI1.PRIBOIENI
        2.Albotele
        3.Paraschiveşti
        4.Sămăila
        5.Pitoi
        6.Valea Mare
        7.Valea Nenii
        8.Valea Popii
    66.RĂTEŞTI1.RATEŞTI
        2.Ciupa-Mănciulescu
        3.Furdueşti
        4.Mavrodolu
        5.Nejlovelu
        6.Pătuleni
        7.Tigveni
    67.RECEA1.RECEA
        2.Deagu de Jos
        3.Deagu de Sus
        4.Goleasca
        5.Orodel
    68.ROCIU1.ROCIU
        2.Gliganu de Jos
        3.Gliganu de Sus
        4.Şerbăneşti
    69.RUCĂR1.RUCĂR
        2.Sătic
    70.SĂLĂTRUCU1.SĂLĂTRUCU
        2.Văleni
    71.SĂPATA1.MÎRŢEŞTI
        2.Bănăreşti
        3.Dealu Bradului
        4.Drăghiceşti
        5.Găinuşa
        6.Lipia
        7.Popeşti
        8.Turceşti
    72.SCHITU GOLEŞTI1.SCHITU GOLEŞTI
        2.Burneşti
        3.Costiţă
        4.Lăzăreşti
        5.Loturi
        6.Valea Pechii
    73.SLOBOZIA1.SLOBOZIA
        2.Nigrişoara
    74.STÎLPENI1.STÎLPENI
        2.Dealu Frumos
        3.Livezeni
        4.Ogrezea
        5.Opreşti
        6.Piţigaia
        7.Rădeşti
    75.STOENEŞTI1.STOENEŞTI
        2.Bădeni
        3.Coteneşti
        4.Lunca Gîrtii
        5.Piatra
        6.Slobozia
        7.Valea Bădenilor
    76.STOLNICI1.STOLNICI
        2.Cochineşti
        3.Cotmeana
        4.Fîlfani
        5.Izbăşeşti
        6.Vlăşcuţa
    77.SUSENI1.SUSENI
        2.Burdeşti
        3.Cerşani
        4.Chiriţeşti
        5.Găleşeşti
        6.Odăeni
        7.Pădureni
        8.Strîmbeni
        9.Stefăneşti
        10.Ţuţuleşti
    78.ŞTEFAN CEL MARE1.ŞTEFAN CEL MARE
        2.Glavacioc
    79.ŞUICI1.ŞUICI
        2.Ianculeşti
        3.Paltenu
        4.Păuleni
        5.Rudeni
        6.Valea Calului
    80.TEIU1.TEIU
        2.Leşile
    81.TIGVENI1.TIGVENI
        2.Bădislava
        3.Bălileşti
        4.Bălteni
        5.Bîrseştii de Jos
        6.Bîrseştii de Sus
        7.Blaju
        8.Vlădeşti
    82.ŢIŢEŞTI1.ŢIŢEŞTI
        2.Bucşeneşti-Lotaşi
        3.Cişmea
        4.Valea Mănăstirii
        5.Valea Stînii
    83.UDA1.UDA
        2.Băduleşti
        3.Bărăneşti
        4.Braniştea
        5.Chiriţeşti
        6.Cotu
        7.Dealu Bisericii
        8.Dealu Tolcesii
        9.Diconeşti
        10.Gorani
        11.Greabăn
        12.Lunguleşti
        13.Miercani
        14.Rîjleţu-Govora
        15.Romana
        16.Săliştea
    84.UNGHENI1.UNGHENI
        2.Colţu
        3.Găujani
        4.Goia
        5.Humele
        6.Satu Nou
    85.VALEA DANULUI1.VALEA DANULUI
        2.Băniceşti
        3.Bolculeşti
        4.Borobăneşti
        5.Verneşti
    86.VALEA IAŞULUI1.VALEA IAŞULUI
        2.Bădila
        3.Bărbălăteşti
        4.Borovineşti
        5.Cerbureni
        6.Mustăţeşti
        7.Ruginoasa
        8.Ungureni
        9.Valea Uleiului
    87.VEDEA1.VEDEA
        2.Bădicea
        3.Blejani
        4.Bureţeşti
        5.Chiriţeşti
        6.Chiţani
        7.Ciureşti
        8.Dincani
        9.Fata
        10.Frătici
        11.Izvoru de Jos
        12.Izvoru de Sus
        13.Lungani
        14.Mogoşeşti
        15.Prodani
        16.Răţoi
        17.Vaţa
        18.Veţişoara
        19.Vîrşeşti
    88.VLĂDEŞTI1.VLĂDEŞTI
        2.Coteasca
        3.Drăghescu
        4.Putina
      JUDEŢUL BACAU
      cu reşedinţa în municipiul Bacau
         
  Municipii ................................. 2 Oraşe ..................................... 5 Localităţi componente ale municipilor şi ale oraşelor ........................... 18 Comune .................................... 80 - din care, suburbane .................... 6 Sate ...................................... 491 - din care, aparţin oraşelor ............. -
           
    A. MUNICIPII
           
    Denumirea municipiuluiComune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
           
    I. BACĂU1. HEMEIUŞ   1. HEMEIUŞ
          2. Fîntînele
          3. Lilieci
           
      2. LETEA VECHE   1. LETEA VECHE
          2. Holt
          3. Radomireşti
          4. Ruşi-Ciutea
          5. Siretu
           
      3. MĂGURA   1. MĂGURA
          2. Crihan
          3. Dealu Mare
          4. Sohodol
           
      4. MĂRGINENI   1. MĂRGINENI
          2. Baraţi
          3. Luncani
          4. Pădureni
          5. Podiş
          6. Poiana
          7. Trebeş
          8. Valea Budului
           
        Localităţi componente ale municipiului  
           
    II. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ   1. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ  
        2. Borzeşti  
        3. Slobozia  
           
      Comune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
           
      1. GURA VĂII   1. GURA VĂII
          2. Capăta
          3. Dumbrava
          4. Motoceşti
          5. Păltinata
          6. Temelia
      2. ŞTEFAN CEL MARE   1. ŞTEFAN CEL MARE
          2. Bogdana
          3. Buciumi
          4. Gutinaş
          5. Negoieşti
          6. Răcăuţi
          7. Rădeana
          8. Viişoara
           
    B. ORAŞE
           
           
    Denumirea oraşului   Localităţi componente ale oraşului  
           
           
    1. BUHUŞI   1. BUHUŞI  
        2. Marginea  
        3. Runcu  
           
    2. COMĂNEŞTI   1. COMĂNEŞTI  
        2. Podei  
        3. Vermeşti  
           
    3. MOINEŞTI   1. MOINEŞTI  
        2. Găzărie  
           
    4. SLĂNIC-MOLDOVA   1. SLĂNIC-MOLDOVA  
        2. Cerdac  
        3. Cireşoaia  
           
    5. TÎRGU OCNA   1. TÎRGU OCNA  
        2. Poieni  
        3. Vîlcele

   C. COMUNE
           
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    01   2
    1.AGĂŞ1.AGAŞ
        2.Beleghet
        3.Coşnea
        4.Cotumba
        5.Diaconeşti
        6.Goioasa
        7.Preluci
        8.Sulţa
    2.ARDEOANI1.ARDEOANI
        2.Leontineşti
    3.ASĂU1.ASĂU
        2.Apa Asău
        3.Ciobănuş
        4.Lunca Asău
        5.Păltiniş
        6.Straja
    4.BALCANI1.BALCANI
        2.Frumoasa
        3.Ludaşi
        4.Schitu Frumoasa
    5.BEREŞTI-BISTRIŢA1.BEREŞTI-BISTRIŢA
        2.Brad
        3.Ciumaşi
        4.Climeşti
        5.Dumbrava
        6.Făgeţel
        7.Iteşti
        8.Pădureni
    6.BEREŞTI-TAZLĂU1.BEREŞTI-TAZLĂU
        2.Boşoteni
        3.Enăcheşti
        4.Prisaca
        5.Româneşti
        6.Tescani
        7.Turluianu
    7.BERZUNŢI1.BERZUNŢI
        2.Buda
        3.Dragomir
    8.BÎRSĂNEŞTI1.BÎRSĂNEŞTI
        2.Albele
        3.Brăteşti
        4.Caraclău
    9.BLĂGEŞTI1.BLĂGEŞTI
        2.Buda
        3.Poiana Negustorului
        4.Ţîrdenii Mari
        5.Valea lui Ion
    10.BOGDĂNEŞTI1.BOGDĂNEŞTI
        2.Filipeşti
    11.BRUSTUROASA1.BRUSTUROASA
        2.Buruieniş
        3.Buruienişu de Sus
        4.Camenca
        5.Cuchiniş
        6.Hîngăneşti
    12.BUHOCI1.Buhoci
        2.Bijghir
        3.Buhocel
        4.Coteni
        5.Dospineşti
    13.CAŞIN1.CAŞIN
        2.Curiţa
    14.CĂIUŢI1.CĂIUŢI
        2.Blidari
        3.Boiştea
        4.Floreşti
        5.Heltiu
        6.Mărceşti
        7.Popeni
        8.Pralea
        9.Vrînceni
    15.CLEJA1.CLEJA
        2.Somuşca
        3.Valea Mică
    16.COLONEŞTI1.COLONEŞTI
        2.Călini
        3.Poiana
        4.Satu Nou
        5.Spria
        6.Valea Mare
        7.Zăpodia
    17.CORBASCA1.CORBASCA
        2.Băcioiu
        3.Marvila
        4.Pogleţ
        5.Rogoaza
        6.Scărişoara
        7.Vîlcele
    18.COŢOFĂNEŞTI1.COŢOFĂNEŞTI
        2.Bîlca
        3.Boiştea de Jos
        4.Borşani
        5.Tămăşoaia
    19.DĂMIENEŞTI1.DĂMIENEŞTI
        2.Călugăreni
        3.Drăgeşti
        4.Pădureni
    20.DĂRMĂNEŞTI1.DĂRMĂNEŞTI
        2.Dărmăneasca
        3.Lapoş
        4.Păgubeni
        5.Plopu
        6.Sălătruc
    21.DEALU MORII1.DEALU MORII
        2.Banca
        3.Bălăneşti
        4.Blaga
        5.Boboş
        6.Bodeasa
        7.Bostăneşti
        8.Calapodeşti
        9.Căuia
        10.Dorofei
        11.Ghionoaia
        12.Grădeşti
        13.Neguleşti
        14.Tăvădăreşti
    22.DOFTEANA1.DOFTEANA
        2.Bogata
        3.Cucuieţi
        4.Hăghiac
        5.Larga
        6.Seaca
        7.Ştefan Vodă
    23.FARAOANI1.FARAOANI
    24.FILIPENI1.FILIPENI
        2.Bălaia
        3.Brad
        4.Frunteşti
        5.Mărăşti
        6.Pădureni
        7.Slobozia
        8.Valea Boţului
    25.FILIPEŞTI1.FILIPEŞTI
        2.Boanţa
        3.Cîrligi
        4.Corneşti
        5.Cotu Grosului
        6.Galbeni
        7.Hîrleşti
        8.Onişcani
    26.GĂICEANA1.GĂICEANA
        2.Arini
        3.Huţu
        4.Popeşti
    27.GHIMEŞ-FĂGET1.FAGET
        2.Bolovăniş
        3.Făgetu de Sus
        4.Ghimeş
        5.Răchitiş
        6.Tărhăuşi
    28.GÎRLENI1.GÎRLENII DE SUS
        2.Gîrleni
        3.Lespezi
        4.Şurina
    29.GLĂVĂNEŞTI1.GLĂVĂNEŞTI
        2.Frumuşelu
        3.Muncelu
        4.Putredeni
        5.Răzeşu
    30.HELEGIU1.HELEGIU
        2.Brătila
        3.Deleni
        4.Drăgugeşti
    31.HORGEŞTI1.HORGEŞTI
        2.Bazga
        3.Galeri
        4.Mărăscu
        5.Răcătău-Răzeşi
        6.Răcătău de Jos
        7.Recea
        8.Sohodor
        9.Văleni
    32.HURUIEŞTI1.HURUIEŞTI
        2.Căpoteşti
        3.Floreşti
        4.Fundoaia
        5.Ocheni
        6.Perchiu
        7.Prădaiş
    33.IZVORU1.IZVORU BERHECIULUI
      BERHECIULUI2.Antoheşti
        3.Băimac
        4.Făghieni
        5.Obîrşia
        6.Oţeleşti
        7.Pădureni
    34.LIPOVA1.LIPOVA
        2.Mîlosu
        3.Satu Nou
        4.Valea Caselor
        5.Valea Hogei
        6.Valea Mărului
        7.Valea Moşneagului
    35.LIVEZI1.LIVEZI
        2.Bălăneasa
        3.Orăşa
        4.Poiana
        5.Prăjoaia
        6.Scăriga
    36.LUIZI-CĂLUGĂRA1.LUIZI-CĂLUGĂRA
        2.Osebiţi
    37.MĂGIREŞTI1.MĂGIREŞTI
        2.Prăjeşti
        3.Stăneşti
        4.Şesuri
        5.Valea Arinilor
    38.MĂNĂSTIREA CAŞIN1.MĂNĂSTIREA CAŞIN
        2.Lupeşti
        3.Pîrvuleşti
        4.Scutaru
    39.MOTOŞENI1.MOTOŞENI
        2.Bîcleşti
        3.Chetreni
        4.Chicerea
        5.Cociu
        6.Cornăţelu
        7.Fîntînele
        8.Fundătura
        9.Gura Crăieşti
        10.Poiana
        11.Praja
        12.Rotăria
        13.Şendreşti
        14.Ţepoaia
    40.NEGRI1.NEGRI
        2.Brad
        3.Călineşti
        4.Mîgla
        5.Poiana
        6.Ursoaia
    41.NICOLAE BĂLCESCU1.NICOLAE BĂLCESCU
        2.Bălţata
        3.Buchila
        4.Galbeni
        5.Lărguţa
        6.Sărata
        7.Valea Seacă
    42.OITUZ1.OITUZ
        2.Călcîi
        3.Ferestrău-Oituz
        4.Hîrja
        5.Marginea
        6.Poiana Sărată
    43.ONCEŞTI1.ONCEŞTI
        2.Bărboasa
        3.Dealu Perjului
        4.Onceştii Vechi
        5.Satu Nou
        6.Tarniţa
        7.Taula
    44.ORBENI1.ORBENI
        2.Scurta
    45.PALANCA1.PALANCA
        2.Cădăreşti
        3.Ciugheş
        4.Pajiştea
        5.Popoiu
    46.PARAVA1.PARAVA
        2.Drăguşani
        3.Rădoaia
        4.Teiuş
    47.PARINCEA1.PARINCEA
        2.Barna
        3.Mileştii de Jos
        4.Mileştii de Sus
        5.Năneşti
        6.Năstăseni
        7.Poieni
        8.Satu Nou
        9.Vladnic
    48.PÎNCEŞTI1.PÎNCEŞTI
        2.Chilia Benei
        3.Dieneţ
        4.Fulgeriş
        5.Fundu Văii
        6.Motoc
        7.Petreşti
        8.Soci
    49.PÎRGĂREŞTI1.PÎRGĂREŞTI
        2.Bahna
        3.Nicoreşti
        4.Pîrîu Boghii
        5.Satu Nou
    50.PÎRJOL1.PÎRJOL
        2.Băhnăşeni
        3.Bărneşti
        4.Băsăşti
        5.Cîmpeni
        6.Hăineala
        7.Pustiana
        8.Tărîţa
    51.PLOPANA1.PLOPANA
        2.Budeşti
        3.Dorneni
        4.Fundu Tutovei
        5.Iţcani
        6.Rusenii Răzeşi
        7.Rusenii de Sus
        8.Străminoasa
        9.Ţîgîra
    52.PODU TURCULUI1.PODU TURCULUI
        2.Bălăneşti
        3.Căbeşti
        4.Fichiteşti
        5.Giurgioana
        6.Hanţa
        7.Lehancea
        8.Plopu
        9.Răcuşana
        10.Sîrbi
    53.PODURI1.PODURI
        2.Bucşeşti
        3.Cernu
        4.Cornet
        5.Negreni
        6.Prohozeşti
        7.Valea Şoşii
    54.RACOVA1.RACOVA
        2.Gura Văii
        3.Hălmăcioaia
        4.Ilieşi
    55.RĂCĂCIUNI1.RĂCĂCIUNI
        2.Ciucani
        3.Fundu Răcăciuni
        4.Gheorghe Doja
        5.Gîşteni
        6.Răstoaca
    56.RĂCHITOASA1.RĂCHITOASA
        2.Barcana
        3.Bucşa
        4.Buda
        5.Burdusaci
        6.Dănăila
        7.Dumbrava
        8.Farcaşa
        9.Fundătura Răchitoasa
        10.Hăghiac
        11.Magazia
        12.Moviliţa
        13.Oprişeşti
        14.Putini
        15.Tochilea
    57.ROŞIORI1.ROŞIORI
        2.Misihăneşti
        3.Neguşeni
        4.Poieni
        5.Valea Mare
        6.Valea Mică
    58.SASCUT1.SASCUT
        2.Bereşti
        3.Conţeşti
        4.Pănceşti
        5.Sascut-Sat
        6.Schineni
        7.Valea Nacului
    59.SĂNDULENI1.SĂNDULENI
        2.Bîrzuleşti
        3.Coman
        4.Mateieşti
        5.Stufu
        6.Tisa
        7.Verşeşti
    60.SĂUCEŞTI1.SĂUCEŞTI
        2.Bogdan Vodă
        3.Costei
        4.Schineni
        5.Siretu
        6.Şerbeşti
    61.SCORŢENI1.SCORŢENI
        2.Bogdăneşti
        3.Floreşti
        4.Grigoreni
        5.Stejaru
        6.Şerpeni
    62.SECUIENI1.SECUIENI
        2.Băluşa
        3.Berbinceni
        4.Chiticeni
        5.Ciutureşti
        6.Fundeni
        7.Glodişoarele
        8.Odobeşti
        9.Tisa-Silvestri
        10.Valea Fînaţului
        11.Văleni
    63.SOLONŢ1.SOLONŢ
        2.Cucuieţi
        3.Sărata
    64.STĂNIŞEŞTI1.STĂNIŞESTI
        2.Baloteşti
        3.Belciuneasa
        4.Beneşti
        5.Crăieşti
        6.Gorgheşti
        7.Slobozia
        8.Slobozia Nouă
        9.Văleni
    65.STRUGARI1.STRUGARI
        2.Cetăţuia
        3.Iaz
        4.Nadişa
        5.Petricica
        6.Răchitişu
    66.TAMAŞI1.TAMAŞI
        2.Chetriş
        3.Furnicari
        4.Gioseni
    67.TĂTĂRĂŞTI1.TATĂRĂŞTI
        2.Cornii de Jos
        3.Cornii de Sus
        4.Drăgeşti
        5.Gherdana
        6.Giurgeni
        7.Ungureni
    68.TÎRGU TROTUŞ1.TÎRGU TROTUŞ
        2.Tuta
        3.Viişoara
    69.TRAIAN1.TRAIAN
        2.Bogdăneşti
        3.Hertioana de Jos
        4.Hertioana-Răzeşi
        5.Prăjeşti
        6.Zăpodia
    70.UNGURENI1.UNGURENI
        2.Bărtăşeşti
        3.Bibireşti
        4.Bota
        5.Boteşti
        6.Gîrla Anei
        7.Viforeni
        8.Zlătari
    71.URECHEŞTI1.URECHEŞTI
        2.Cornăţel
        3.Lunca Dochiei
        4.Satu Nou
        5.Slobozia
    72.VALEA SEACĂ1.VALEA SEACĂ
        2.Cucova
    73.VULTURENI1.LICHITIŞENI
        2.Bosia
        3.Dădeşti
        4.Dorneni
        5.Ghilăveşti
        6.Godineştii de Jos
        7.Godineştii de Sus
        8.Medeleni
        9.Năzărioaia
        10.Reprivăţ
        11.Tomozia
        12.Ţigăneşti
        13.Valea Lupului
        14.Valea Merilor
        15.Valea Salciei
        16.Vultureni
    74.ZEMEŞ1.ZEMEŞ
        2.Bolătău
      JUDEŢUL BIHOR
      cu reşedinţa în municipiul Oradea
           
  Municipii ............................... 1 Oraşe ................................... 7 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ......................... 21 Comune .................................. 87 - din care, suburbane .................. 3 Sate .................................... 435 - din care, aparţin oraşelor ........... -
           
    A. MUNICIPII
           
           
    Denumirea municipiuluiComune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
           
    1. ORADEA1. SÎNMARTIN   1. SÎNMARTIN
          2. Betfia
          3. Cihei
          4. Cordău
          5. Haieu
          6. Rontău
      2. SÎNTANDREI   1. SÎNTANDREI
          2. Palota
           
    B. ORAŞE
           
           
    Denumirea oraşului   Localităţi componente ale oraşului  
           
    1. ALEŞD   1. ALEŞD  
        2. Pădurea Neagră  
        3. Peştiş  
        4. Tinăud  
           
      Comune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
           
      1. AŞTILEU   1. AŞTILEU
          2. Călăţea
          3. Chistag
          4. Peştere
    2. BEIUŞ   1. BEIUŞ  
        2. Delani  
    3. DR. PETRU GROZA      
    4. MARGHITA   1. MARGHITA  
        2. Cheţ  
        3. Ghenetea  
    5. NUCET   1. NUCET  
        2. Băiţa  
        3. Băiţa-Plai  
    6. SALONTA      
    7. VAŞCĂU   1. VAŞCĂU  
        2. Cîmp  
        3. Cîmp-Moţi  
        4. Coleşti  
        5. Vărzarii de Jos  
        6. Vărzarii de Sus

   C. COMUNE
           
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    01   2
    1.ABRAM1.ABRAM
        2.Cohani
        3.Dijir
        4.Iteu
        5.Iteu Nou
        6.Margine
        7.Satu Barbă
        8.Suiug
    2.ABRĂMUŢ1.ABRĂMUŢ
        2.Crestur
        3.Făncica
        4.Petreu
    3.AUŞEU1.AUŞEU
        2.Cacuciu Vechi
        3.Codrişoru
        4.Gheghie
        5.Groşi
        6.Luncşoara
    4.AVRAM IANCU1.AVRAM IANCU
        2.Ant
        3.Tămaşda
    5.BALC1.BALC
        2.Almaşu Mare
        3.Almaşu Mic
        4.Ghida
        5.Săldăbagiu de Barcău
    6.BATAR1.BATAR
        2.Arpăşel
        3.Talpoş
        4.Tăut
    7.BIHARIA1.BIHARIA
        2.Cauaceu
        3.Niuved
        4.Parhida
        5.Satu Nou
        6.Tămăşeu
    8.BOIANU MARE1.BOIANU MARE
        2.Corboaia
        3.Huta
        4.Păgaia
        5.Rugea
    9.BOROD1.BOROD
        2.Borozel
        3.Cetea
        4.Corniţel
        5.Şerani
        6.Valea Mare de Criş
    10.BORŞ1.BORŞ
        2.Santăul Mare
        3.Santăul Mic
        4.Sîntion
    11.BRATCA1.BRATCA
        2.Damiş
        3.Delureni
        4.Lorău
        5.Ponoară
        6.Valea Crişului
    12.BRUSTURI1.BRUSTURI
        2.Cuieşd
        3.Loranta
        4.Orvişele
        5.Păuleşti
        6.Picleu
        7.Ţigăneştii de Criş
        8.Varasău
    13.BUDUREASA1.BUDUREASA
        2.Burda
        3.Saca
        4.Sălişte de Beiuş
        5.Teleac
    14.BUDUSLĂU1.BUDUSLĂU
        2.Albiş
    15.BULZ1.BULZ
        2.Munteni
        3.Remeţi
    16.BUNTEŞTI1.BUNTEŞTI
        2.Brădet
        3.Dumbrăvani
        4.Ferice
        5.Leleşti
        6.Poienii de Jos
        7.Poienii de Sus
        8.Săud
        9.Stînceşti
    17.CĂBEŞTI1.CĂBEŞTI
        2.Goila
        3.Gurbeşti
        4.Josani
        5.Sohodol
    18.CĂPÎLNA1.CĂPÎLNA
        2.Ginta
        3.Rohani
        4.Săldăbagiu Mic
        5.Suplacu de Tinca
    19.CĂRPINET1.CĂRPINET
        2.Izbuc
        3.Leheceni
        4.Ponoarele
    20.CEFA1.CEFA
        2.Ateaş
        3.Berechiu
        4.Bicaci
        5.Gepiu
        6.Inand
        7.Roit
        8.Sînnicolau Român
    21.CEICA1.CEICA
        2.Bucium
        3.Ceişoara
        4.Corbeşti
        5.Cotiglet
        6.Duşeşti
        7.Inceşti
    22.CETARIU1.CETARIU
        2.Paleu
        3.Săldăbagiu de Munte
        4.Şişterea
        5.Şuşturogi
        6.Tăutelec
        7.Uileacu de Munte
    23.CHERECHIU1.CHERECHIU
        2.Cheşereu
        3.Tîrguşor
    24.CHIŞLAZ1.CHIŞLAZ
        2.Chiraleu
        3.Hăuceşti
        4.Mişca
        5.Pocluşa de Barcău
        6.Sărsig
        7.Sînlazăr
    25.CIUHOI1.CIUHOI
        2.Cenaloş
        3.Sîniob
        4.Sfîrnaş
    26.CIUMEGHIU1.CIUMEGHIU
        2.Boiu
        3.Ghiorac
    27.CIMPANI1.CÎMPANI
        2.Fînaţe
        3.Hîrseşti
        4.Sighiştel
        5.Valea de Sus
    28.COCIUBA MARE1.COCIUBA MARE
        2.Cărăsău
        3.Cheşa
        4.Petid
    29.COPĂCEL1.COPĂCEL
        2.Bucuroaia
        3.Chijic
        4.Poiana Tăşad
        5.Sărand
        6.Surduc
    30.CRIŞTIORU DE JOS1.CRIŞTIORU DE JOS
        2.Bîlc
        3.Criştioru de Sus
        4.Poiana
        5.Sălişte de Vaşcău
    31.CURĂŢELE1.CURĂŢELE
        2.Beiuşele
        3.Cresuia
        4.Nimăieşti
        5.Pociovelişte
    32.CURTUIŞENI1.CURTUIŞENI
        2.Văşad
    33.DERNA1.DERNA
        2.Dernişoara
        3.Sacalasău
        4.Sacalasău Nou
        5.Tria
    34.DIOSIG1.DIOSIG
        2.Ianca
        3.Mihai Bravu
        4.Roşiori
        5.Vaida
    35.DOBREŞTI1.DOBREŞTI
        2.Cornişeşti
        3.Crînceşti
        4.Hidişel
        5.Luncasprie
        6.Răcaş
        7.Topa de Jos
        8.Topa de Sus
    36.DRĂGĂNEŞTI1.DRĂGĂNEŞTI
        2.Belejeni
        3.Grădinari
        4.Livada Beiuşului
        5.Mizieş
        6.Păntăşeşti
        7.Şebiş
        8.Talpe
        9.Ţigăneştii de Beiuş
    37.DRAGEŞTI1.DRAGEŞTI
        2.Dicăneşti
        3.Stracoş
        4.Tăşad
        5.Topeşti
    38.FINIŞ1.FINIŞ
        2.Brusturi
        3.Fiziş
        4.Ioaniş
        5.Şuncuiş
    39.GIRIŞU DE CRIŞ1.GIRIŞU DE CRIŞ
        2.Cheresig
        3.Tărian
        4.Toboliu
    40.HIDIŞELU1.HIDIŞELU DE SUS
      DE SUS2.Hidişelu de Jos
        3.Mierlău
        4.Sîntelec
        5.Şumugiu
    41.HOLOD1.HOLOD
        2.Dumbrava
        3.Dumbrăviţa
        4.Forosig
        5.Hodiş
        6.Lupoaia
        7.Valea Mare de Codru
        8.Vintere
    42.HUSASĂU DE TINCA1.HUSASĂU DE TINCA
        2.Fonău
        3.Miersig
        4.Oşand
        5.Sititelec
    43.INEU1.INEU
        2.Botean
        3.Husasău de Criş
    44.LAZURI DE BEIUŞ1.LAZURI DE BEIUŞ
        2.Băleni
        3.Cusuiuş
        4.Hinchiriş
    45.LĂZĂRENI1.LĂZĂRENI
        2.Bicăcel
        3.Calea Mare
        4.Cărăndeni
        5.Cărănzel
        6.Gepiş
        7.Gruilung
        8.Miheleu
    46.LUGAŞU DE JOS1.LUGAŞU DE JOS
        2.Lugaşu de Sus
        3.Urvind
    47.LUNCA1.LUNCA
        2.Briheni
        3.Hotărel
        4.Seghişte
        5.Sîrbeşti
        6.Şuştiu
    48.MĂDĂRAS1.MĂDĂRAS
        2.Homorog
        3.Ianoşda
        4.Marţihaz
    49.MAGEŞTI1.MAGEŞTI
        2.Butani
        3.Cacuciu Nou
        4.Dobricioneşti
        5.Gălăşeni
        6.Josani
        7.Ortiteag
    50.NOJORID1.NOJORID
        2.Apateu
        3.Chişirid
        4.Leş
        5.Livada de Bihor
        6.Păuşa
        7.Şauaieu
    51.OLCEA1.OLCEA
        2.Călacea
        3.Hodişel
        4.Ucuriş
    52.OŞORHEI1.OŞORHEI
        2.Alparea
        3.Cheriu
        4.Felcheriu
        5.Fughiu
    53.PIETROASA1.PIETROASA
        2.Chişcău
        3.Cociuba Mică
        4.Giuleşti
        5.Gurani
        6.Măgura
        7.Moţeşti
    54.POCOLA1.POCOLA
        2.Feneriş
        3.Petrani
        4.Poietari
        5.Sînmartin de Beiuş
    55.POMEZEU1.POMEZEU
        2.Cîmpani de Pomezeu
        3.Coşdeni
        3.Hidiş
        4.Lacu Sărat
        5.Sitani
        6.Spinuş de Pomezeu
        7.Vălani de Pomezeu
    56.POPEŞTI1.POPEŞTI
        2.Bistra
        3.Budoi
        4.Cuzap
        5.Varviz
        6.Vărzari
        7.Voivozi
    57.RĂBĂGANI1.RĂBĂGANI
        2.Albeşti
        3.Brăteşti
        4.Săucani
        5.Sălişte de Pomezeu
        6.Vărăşeni
    58.REMETEA1.REMETEA
        2.Drăgoteni
        3.Meziad
        4.Petreasa
        5.Şoimuş
    59.RIENI1.RIENI
        2.Cucuceni
        3.Ghighişeni
        4.Petrileni
        5.Sudrigiu
        6.Valea de Jos
    60.ROŞIA1.ROŞIA
        2.Lazuri
    61.SĂCĂDAT1.SĂCĂDAT
        2.Borşa
        3.Săbolciu
    62.SĂCUENI1.SĂCUENI
        2.Cadea
        3.Ciocaia
        4.Cubulcut
        5.Olosig
        6.Sînnicolau de Munte
    63.SĂLACEA1.SĂLACEA
        2.Otomani
    64.SĂLARD1.SĂLARD
        2.Hodoş
        3.Sîntimreu
    65.SÎMBATA1.SÎMBĂTA
        2.Copăceni
        3.Ogeşti
        4.Rogoz
        5.Rotăreşti
        6.Zăvoiu
    66.SÎRBI1.SÎRBI
        2.Almaşu Mic
        3.Burzuc
        4.Chioag
        5.Fegernic
        6.Fegernicu Nou
        7.Sarcău
    67.SPINUŞ1.SPINUŞ
        2.Ciuleşti
        3.Gurbeşti
        4.Nădar
        5.Sălişte
    68.SUPLACU DE BARCĂU1.SUPLACU DE BARCĂU
        2.Borumlaca
        3.Dolea
        4.Foglaş
        5.Valea Cerului
        6.Vîlcelele
    69.ŞIMIAN1.ŞIMIAN
        2.Şilindru
        3.Voivozi
    70.ŞINTEU1.ŞINTEU
        2.Huta Voivozi
        3.Socet
        4.Valea Tîrnei
    71.ŞOIMI1.ŞOIMI
        2.Borz
        3.Codru
        4.Dumbrăviţa de Codru
        5.Pocluşa de Beiuş
        6.Sînnicolau de Beiuş
        7.Ursad
        8.Urviş de Beiuş
    72.ŞUNCUIUŞ1.ŞUNCUIUŞ
        2.Bălnaca
        3.Bălnaca-Groşi
        4.Zece Hotare
    73.TARCEA1.TARCEA
        2.Adoni
        3.Galoşpetreu
    74.TĂRCAIA1.TĂRCAIA
        2.Mierag
        3.Tărcăiţa
        4.Totoreni
    75.TĂUTEU1.TĂUTEU
        2.Bogei
        3.Chiribiş
        4.Ciutelec
        5.Poiana
    76.TILEAGD1.TILEAGD
        2.Bălaia
        3.Călătani
        4.Poşoloaca
        5.Tilecuş
        6.Uileacu de Criş
    77.TINCA1.TINCA
        2.Belfir
        3.Girişu Negru
        4.Gurbediu
        5.Rîpa
    78.TULCA1.TULCA
        2.Căuaşd
    79.ŢEŢCHEA1.ŢEŢCHEA
        2.Hotar
        3.Subpiatră
        4.Telechiu
    80.UILEACU DE BEIUŞ1.UILEACU DE BEIUŞ
        2.Forău
        3.Prisaca
        4.Vălanii de Beiuş
    81.VADU CRIŞULUI1.VADU CRIŞULUI
        2.Birtin
        3.Tomnatic
        4.Topa de Criş
    82.VALEA LUI MIHAI1.VALEA LUI MIHAI
    83.VIIŞOARA1.VIIŞOARA
        2.Izvoarele
        3.Pădureni
        4.Reghea
    84.VÎRCIOROG1.VÎRCIOROG
        2.Fîşca
        3.Surducel
        4.Şerghiş
      JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
      cu reşedinţa în oraşul Bistrita
            
  Municipii ........................... - Oraşe ............................... 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ..................... 14 Comune .............................. 53 - din care, suburbane .............. - Sate ................................ 235 - din care, aparţin oraşelor ....... 3
           
    B. ORAŞE
           
    Denumirea oraşuluiLocalităţi componente ale oraşului    
           
           
    1. BISTRIŢA1. BISTRIŢA    
      2. Ghinda    
      3. Sărata    
      4. Sigmir    
      5. Slătiniţa    
      6. Unirea    
      7. Viişoara    
           
          Sate ce aparţin oraşului
           
    2. BECLEAN     1. Coldău
          2. Figa
          3. Rusu de Jos
    3. NĂSĂUD1. NĂSĂUD    
      2. Liviu Rebreanu    
      3. Luşca    
    4. SÎNGEORZ-BĂI1. SÎNGEORZ-BĂI    
      2. Cormaia    
      3. Valea Borcutului

   C. COMUNE
           
    Nr. crt.Denumirea comunei   Satele componente
    01   2
    1.BISTRIŢA BÎRGĂULUI1.BISTRIŢA BÎRGĂULUI
        2.Colibiţa
    2.BRANIŞTEA1.BRANIŞTEA
        2.Cireşoaia
        3.Măluţ
    3.BUDACU DE JOS1.BUDACU DE JOS
        2.Buduş
        3.Jelna
        4.Monariu
        5.Simioneşti
    4.BUDEŞTI1.BUDEŞTI
        2.Budeşti-Fînaţe
        3.Ţagu
        4.Ţăgşoru
    5.CĂIANU MIC1.CĂIANU MIC
        2.Căianu Mare
        3.Ciceu-Poieni
        4.Dobric
        5.Dobricel
        6.Dumbrăviţa
    6.CETATE1.SATU NOU
        2.Budacu de Sus
        3.Dumitriţa
        4.Orheiu Bistriţei
        5.Petriş
        6.Ragla
    7.CICEU-GIURGEŞTI1.CICEU-GIURGEŞTI
        2.Breaza
        3.Dumbrăveni
        4.Negrileşti
        5.Purcărete
    8.CHIOCHIŞ1.CHIOCHIŞ
        2.Apatiu
        3.Bozieş
        4.Buza Cătun
        5.Cheţiu
        6.Manic
        7.Sînnicoară
        8.Strugureni
        9.Ţentea
    9.CHIUZA1.CHIUZA
        2.Mireş
        3.Piatra
        4.Săsarm
    10.COŞBUC1.COŞBUC
        2.Bichigiu
    11.DUMITRA1.DUMITRA
        2.Cepari
        3.Tărpiu
    12.FELDRU1.FELDRU
        2.Nepos
    13.GALAŢII BISTRIŢEI1.GALAŢII BISTRIŢEI
        2.Albeştii Bistriţei
        3.Dipşa
        4.Herina
        5.Tonciu
    14.ILVA MARE1.ILVA MARE
        2.Ivăneasa
    15.ILVA MICĂ1.ILVA MICĂ
    16.JOSENII BÎRGĂULUI1.JOSENII BÎRGĂULUI
        2.Mijlocenii Bîrgăului
        3.Rusu Bîrgăului
        4.Strîmba
    17.LECHINŢA1.LECHINŢA
        2.Bungard
        3.Chiraleş
        4.Sîngeorzu Nou
        5.Sîniacob
        6.Ţigău
        7.Vermeş
    18.LEŞU1.LEŞU
        2.Lunca Leşului
    19.LIVEZILE1.LIVEZILE
        2.Cuşma
        3.Dorolea
        4.Dumbrava
        5.Valea Poenii
    20.LUNCA ILVEI1.LUNCA ILVEI
    21.MAIERU1.MAIERU
        2.Anieş
    22.MATEI1.MATEI
        2.Bidiu
        3.Corvineşti
        4.Enciu
        5.Fîntînele
        6.Moruţ
    23.MĂGURA ILVEI1.MĂGURA ILVEI
        2.Arşiţa
        3.Poiana Ilvei
    24.MĂRIŞELU1.MARIŞELU
        2.Bîrla
        3.Domneşti
        4.Jeica
        5.Măgurele
        6.Neţeni
        7.Sîntioana
    25.MICEŞTII1.MICEŞTII DE CÎMPIE
      DE CÎMPIE2.Fîntîniţa
        3.Visuia
    26.MILAŞ1.MILAŞ
        2.Comlod
        3.După Deal
        4.Ghemeş
        5.Hirean
        6.Orosfaia
    27.MONOR1.MONOR
        2.Gledin
    28.NIMIGEA1.NIMIGEA DE JOS
        2.Floreşti
        3.Mintiu
        4.Mititei
        5.Mocod
        6.Mogoşeni
        7.Nimigea de Sus
        8.Tăure
    29.NUŞENI1.NUŞENI
        2.Beudiu
        3.Dumbrava
        4.Feleac
        5.Malin
        6.Rusu de Sus
        7.Viţa
    30.PARVA1.PARVA
    31.PETRU RAREŞ1.RETEAG
        2.Baţa
        3.Ciceu-Corabia
        4.Ciceu-Mihăieşti
        5.Leleşti
    32.PRUNDU BÎRGĂULUI1.PRUNDU BÎRGĂULUI
        2.Susenii Bîrgăului
    33.REBRA1.REBRA
    34.REBRIŞOARA1.REBRIŞOARA
        2.Gersa I
        3.Gersa II
        4.Poderei
    35.RODNA1.RODNA
        2.Valea Vinului
    36.ROMULI1.ROMULI
        2.Dealu Ştefăniţei
    37.SALVA1.SALVA
        2.Runcu Salvei
    38.SILIVAŞU DE CÎMPIE1.SILIVAŞU DE CÎMPIE
        2.Draga
        3.Fînaţele Silivaşului
        4.Porumbenii
    39.SÎNMIHAIU DE CÎMPIE1.SÎNMIHAIU DE CÎMPIE
        2.Brăteni
        3.La Curte
        4.Sălcuţa
        5.Stupini
        6.Zoreni
    40.SPERMEZEU1.SPERMEZEU
        2.Hălmăsău
        3.Lunca Borlesei
        4.Păltineasa
        5.Sita
        6.Şesuri Spermezeu-Vale
    41.ŞANŢ1.ŞANŢ
        2.Valea Mare
    42.ŞIEU1.ŞIEU
        2.Ardan
        3.Posmuş
        4.Şoimuş
    43.ŞIEU-MĂGHERUŞ1.ŞIEU-MĂGHERUŞ
        2.Arcalia
        3.Chintelnic
        4.Crainimăt
        5.Podirei
        6.Sărăţel
        7.Valea Măgheruşului
    44.ŞIEU-ODORHEI1.ŞIEU-ODORHEI
        2.Agrişu de Jos
        3.Agrişu de Sus
        4.Bretea
        5.Coasta
        6.Cristur-Şieu
        7.Şirioara
    45.SIEUŢ1.ŞIEUŢ
        2.Lunca
        3.Ruştior
        4.Sebiş
    46.ŞINTEREAG1.ŞINTEREAG
        2.Blăjenii de Jos
        3.Blăjenii de Sus
        4.Caila
        5.Cociu
        6.Şieu-Sfîntu
        7.Şintereag-Gară
    47.TEACA1.TEACA
        2.Archiud
        3.Budurleni
        4.Ocniţa
        5.Pinticu
        6.Viile Tecii
    48.TELCIU1.TELCIU
        2.Fiad
        3.Telcişor
    49.TIHA BÎRGĂULUI1.TIHA BÎRGĂULUI
        2.Ciosa
        3.Mureşenii Bîrgăului
        4.Piatra Fîntînele
        5.Tureac
    50.TÎRLIŞUA1.TÎRLIŞUA
        2.Agrieş
        3.Agrieşel
        4.Borleasa
        5.Cireaşi
        6.Lunca Sătească
        7.Molişet
        8.Oarzina
        9.Răcăteşu
        10.Şendroaia
    51.URIU1.URIU
        2.Cristeştii Ciceului
        3.Hăşmaşu Ciceului
        4.Ilişua
    52.URMENIŞ1.URMENIŞ
        2.Cîmp
        3.Coşeriu
        4.Delureni
        5.Fînaţe
        6.Podenii
        7.Scoabe
        8.Şopteriu
        9.Valea
        10.Valea Mare
    53.ZAGRA1.ZAGRA
        2.Alunişul
        3.Perişor
        4.Poienile Zagrei
        5.Suplai
      JUDEŢUL BOTOSANI
      cu reşedinţa în municipiul Botosani
            
  Municipii ........................... 1 Oraşe ............................... 3 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ..................... 7 Comune .............................. 69 - din care, suburbane .............. 3 Sate ................................ 338 - din care, aparţin oraşelor ....... 8
   
           
    A. MUNICIPII
           
    Denumirea municipiuluiComune suburbane   Sate componente ale comunei suburbane
           
    I. BOTOŞANI1. CURTEŞTI   1. CURTEŞTI
          2. Agafton
          3. Băiceni
          4. Hudum
          5. Mănăstirea Doamnei
          6. Orăşeni-Deal
          7. Orăşeni-Vale
      2. RĂCHIŢI   1. RĂCHIŢI
          2. Cişmea
          3. Costeşti
          4. Roşiori
      3. STĂUCENI   1. STĂUCENI
          2. Siliştea
          3. Tocileni
          4. Victoria
           
    B. ORAŞE
           
    Denumirea oraşului     Sate ce aparţin oraşului
           
    1. DARABANI     1. Bajura
          2. Eşanca
          3. Lişmăniţa
           
        Localităţi componente ale oraşului  
           
           
    2. DOROHOI   1. DOROHOI  
        2. Dealu Mare  
        3. Loturi Enescu  
        4. Progresul  
    3. SĂVENI     1. Bodeasa
          2. Bozieni
          3. Chişcăreni
          4. Petricani
          5. Sat Nou

   C. COMUNE
           
    Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
    01   2
    1.ALBEŞTI1.ALBEŞTI
        2.Buimăceni
        3.Coştiugeni
        4.Jijia
        5.Măşcăteni
        6.Tudor Vladimirescu
    2.AVRĂMENI1.AVRĂMENI
        2.Adăşeni
        3.Aurel Vlaicu
        4.Dimitrie Cantemir
        5.Ichimeni
        6.Panaitoaia
        7.Timuş
        8.Tudor Vladimirescu
        9.Zoiţani
    3.BĂLUŞENI1.BĂLUŞENI
        2.Băluşenii Noi
        3.Buzeni
        4.Coşuleni
        5.Draxini
        6.Zăiceşti
    4.BRĂEŞTI1.BRĂEŞTI
        2.Poiana
        3.Popeni
        4.Vîlcelele
    5.BROSCĂUŢI1.BROSCĂUŢI
        2.Slobozia
    6.BUCECEA1.BUCECEA
        2.Bohoghina
        3.Călineşti
    7.CĂLĂRAŞI1.CĂLĂRAŞI
        2.Libertatea
        3.Pleşani
    8.CONCEŞTI1.CONCEŞTI
        2.Movileni
    9.COPĂLĂU1.COPĂLĂU
        2.Buda
        3.Cerbu
        4.Coşula
        5.Cotu
        6.Pădureni
        7.Şupitca
    10.CORDĂRENI1.CORDĂRENI
        2.Griviţa
    11.CORLĂTENI1.CORLĂTENI
        2.Carasa
        3.Dimăcheni
        4.Mateieni
        5.Podeni
        6.Recia-Verbia
        7.Vlădeni
    12.CORNI1.CORNI
        2.Balta Arsă
        3.Mesteacăn
        4.Sarafineşti
    13.COŢUŞCA1.COŢUŞCA
        2.Avram Iancu
        3.Cotu Miculinţi
        4.Crasnaleuca
        5.Ghireni
        6.Mihail Kogălniceanu
        7.Nichiteni
        8.Nicolae Bălcescu
        9.Puţureni
    14.CRISTEŞTI1.CRISTEŞTI
        2.Oneaga
        3.Schit-Orăşeni
        4.Unguroaia
    15.CRISTINEŞTI1.CRISTINEŞTI
        2.Baranca
        3.Dragalina
        4.Fundu Herţii
        5.Poiana
    16.DERSCA1.DERSCA
        2.Lozna
        3.Străteni
    17.DÎNGENI1.DÎNGENI
        2.Hulub
        3.Iacobeni
        4.Strahotin
    18.DOBÎRCENI1.DOBÎRCENI
        2.Bivolari
        3.Cişmăneşti
        4.Livada
        5.Murguţa
        6.Pădureni
    19.DRĂGUŞENI1.DRAGUŞENI
        2.Podriga
        3.Sarata-Drăguşeni
    20.DURNEŞTI1.DURNEŞTI
        2.Băbiceni
        3.Bîrsăneşti
        4.Broşteni
        5.Cucuteni
        6.Guranda
    21.FLĂMÎNZI1.FLĂMÎNZI
        2.Cordun
        3.Poiana
    22.FRUMUŞICA1.FRUMUŞICA
        2.Boscoteni
        3.Rădeni
        4.Storeşti
        5.Şendreni
        6.Vlădeni-Deal
    23.GEORGE ENESCU1.DUMENI
        2.Arborea
        3.George Enescu
        4.Popeni
        5.Stînca
    24.GORBĂNEŞTI1.GORBĂNEŞTI
        2.Bătrîneşti
        3.George Coşbuc
        4.Mihai Eminescu
        5.Silişcani
        6.Socrujeni
        7.Viforeni
        8.Vînători
    25.HAVÎRNA1.HAVÎRNA
        2.Balinţi
        3.Galbeni
        4.Gîrbeni
        5.Niculcea
        6.Tătărăşeni
    26.HĂNEŞTI1.HĂNEŞTI
        2.Borolea
        3.Moara Jorii
        4.Sarata-Basarab
        5.Slobozia Hăneşti
    27.HILIŞEU-HORIA1.HILIŞEU-HORIA
        2.Corjăuţi
        3.Hilişeu-Cloşca
        4.Hilişeu-Crişan
        5.Iezer
    28.HLIPICENI1.HLIPICENI
        2.Dragalina
        3.Victoria
    29.HUDEŞTI1.HUDEŞTI
        2.Alba
        3.Baranca
        4.Mlenăuţi
    30.IBĂNEŞTI1.IBĂNEŞTI
        2.Dumbrăviţa
    31.LEORDA1.LEORDA
        2.Belcea
        3.Costineşti
        4.Dolina
        5.Mitoc
    32.LUNCA1.LUNCA
        2.Stroieşti
        3.Zlătunoaia
    33.MANOLEASA1.MANOLEASA
        2.Bold
        3.Flondora
        4.Iorga
        5.Liveni
        6.Loturi
        7.Manoleasa-Prut
        8.Sadoveni
        9.Şerpeniţa
        10.Zahoreni
    34.MIHAI EMINESCU1.IPOTEŞTI
        2.Baisa
        3.Cătămăreşti
        4.Cătămăreşti-Deal
        5.Cerviceşti
        6.Cerviceşti-Deal
        7.Cucorăni
        8.Manoleşti
        9.Stînceşti
    35.MIHĂILENI1.MIHĂILENI
        2.