ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 21 iunie 2001
pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 29 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Articolul 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
  "j) veniturile din salarii ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi al ministrului finanţelor publice;"


  Articolul 2

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică veniturilor realizate după data de 1 iulie 2001.


  Articolul 3

  Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare, după aprobarea actelor modificatoare de către Parlament.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ---------------