LEGE Nr. 58 din 13 iulie 1994
pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologica, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 2 august 1994  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se ratifica Convenţia privind diversitatea biologica, elaborata sub egida Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător şi semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 cu ocazia Conferintei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE

  CONVENTIE 05/06/1992