ANEXE din 9 aprilie 2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020 - 2021
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 bis din 11 mai 2020 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 299 din 9 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 375 din 11 mai 2020.

  Anexa nr. 1


  3

  Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de

  credite (ECTS)

  10

  Matematică şi ştiinţe ale naturii

  10

  Matematică

  10

  Matematică

  10

  Matematică

  10

  Matematică

  180

  20

  Matematici aplicate

  180

  30

  Matematică informatică

  180

  50

  Informatică

  20

  Informatică

  40

  Informatică

  10

  Informatică

  180

  20

  Informatică aplicată

  180

  20

  Fizică

  10

  Fizică

  20

  Fizică

  10

  Fizică

  180

  20

  Fizică medicală

  180

  30

  Biofizică

  180

  40

  Fizică informatică

  180

  30

  Chimie şi inginerie chimică

  10

  Chimie

  30

  Chimie

  10

  Chimie

  180

  20

  Biochimie tehnologică

  180

  30

  Radiochimie

  180

  40

  Chimie informatică

  180

  50

  Chimie medicală

  180

  60

  Chimie farmaceutică

  180

  20

  Inginerie chimică

  50

  Inginerie chimică

  10

  Ingineria substanţelor

  anorganice şi protecţia mediului

  240


  20

  Chimia şi ingineria

  substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie


  240


  30

  Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi

  nanomateriale


  240

  40

  Ştiinţa şi ingineria

  polimerilor

  240


  50

  Ingineria şi informatica proceselor chimice şi

  biochimice


  240

  60

  Inginerie chimică

  240

  70

  Controlul şi securitatea

  produselor alimentare

  240

  80

  Inginerie biochimică

  240

  90

  Ingineria fabricaţiei hârtiei

  240


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)

  100

  Tehnologia chimică a

  produselor din piele şi înlocuitori

  240

  110

  Tehnologie chimică textilă

  240

  120

  Chimie alimentară şi

  tehnologii biochimice

  240

  130

  Prelucrarea petrolului şi

  petrochimie

  240

  150

  Chimie militară

  240

  40

  Ştiinţele pământului şi atmosferei

  10

  Geografie

  20

  Geografie

  10

  Geografie

  180

  20

  Geografia turismului

  180

  30

  Cartografie

  180

  40

  Hidrologie şi meteorologie

  180

  50

  Planificare teritorială

  180

  10

  Geologie

  30

  Geologie

  10

  Geologie

  180

  20

  Geochimie

  180

  10

  Ştiinţa mediului

  40

  Ştiinţa mediului

  10

  Chimia mediului

  180

  20

  Ecologie şi protecţia

  mediului

  180

  30

  Geografia mediului

  180

  40

  Fizica mediului

  180

  50

  Ştiinţa mediului

  180

  60

  Management şi audit de

  mediu

  180

  20

  Ştiinţe inginereşti

  10

  Inginerie civilă

  10

  Inginerie civilă şi instalaţii

  60

  Inginerie civilă

  10

  Construcţii civile, industriale şi agricole

  240

  20

  Căi ferate, drumuri şi

  poduri

  240

  30

  Construcţii şi fortificaţii

  240

  40

  Amenajări şi construcţii

  hidrotehnice

  240

  50

  Construcţii miniere

  240


  60

  Construcţii pentru sisteme de alimentări cu apă şi

  canalizări %


  240

  70

  Îmbunătăţiri funciare şi

  dezvoltare rurală

  240

  80

  Inginerie civilă

  240

  4


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)

  90

  Inginerie urbană şi

  dezvoltare regională

  240


  100

  Infrastructura transporturilor

  metropolitane


  240

  110

  Drumuri, poduri şi

  infrastructuri militare

  240

  70

  Ingineria instalaţiilor

  10

  Instalaţii pentru construcţii

  240

  20

  Instalaţii şi echipamente

  pentru protecţia atmosferei

  240

  30

  Instalaţii pentru construcţii

  - pompieri

  240

  20

  Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii

  10

  Inginerie electrică

  90

  Inginerie electrică

  10

  Sisteme electrice

  240

  20

  Electronică de putere şi acţionări electrice

  240

  30

  Electrotehnică

  240

  40

  Instrumentaţie şi achiziţii

  de date

  240

  50

  Electromecanică

  240

  60

  Inginerie electrică şi calculatoare

  240

  70

  Informatică aplicată în

  inginerie electrică

  240

  20

  Inginerie energetică

  110

  Inginerie energetică

  10

  Ingineria sistemelor

  electroenergetice

  240

  20

  Hidroenergetică

  240

  30

  Termoenergetică

  240

  40

  Energetică industrială

  240

  50

  Energetică şi tehnologii nucleare

  240

  60

  Managementul energiei

  240

  70

  Energetică şi tehnologii de mediu

  240

  80

  Energetică şi tehnologii informatice

  240

  5


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)

  10

  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

  100

  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

  10

  Electronică aplicată

  240

  20

  Tehnologii şi sisteme de

  telecomunicaţii

  240

  30

  Reţele şi software de telecomunicaţii

  240


  40

  Microelectronică, optoelectronică şi

  nanotehnologii


  240

  50

  Telecomenzi şi electronică în transporturi

  240

  60

  Echipamente şi sisteme

  electronice militare

  240

  70

  Comunicaţii pentru apărare

  şi securitate

  240


  80

  Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică -

  radioelectronică de aviaţie


  240

  30

  Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze

  10

  Inginerie geologică

  120

  Inginerie geologică

  10

  Inginerie geologică

  240

  20

  Geologia resurselor

  miniere

  240

  30

  Geologia resurselor

  petroliere

  240

  40

  Geofizică

  240

  20

  Inginerie geodezică

  30

  Inginerie geodezică

  10

  Măsurători terestre şi cadastru

  240


  20

  Topogeodezie şi automatizarea asigurării

  topogeodezice


  240

  30

  Cadastru şi managementul proprietăţilor

  240

  40

  Geodezie şi geoinformatică

  240

  10

  Mine, petrol şi gaze

  260

  Mine, petrol şi gaze

  10

  Inginerie minieră

  240

  20

  Prepararea substanţelor

  minerale utile

  240

  30

  Topografie minieră

  240

  40

  Inginerie de petrol şi gaze

  240

  50

  Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

  240

  6


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)  40

  Ingineria transporturilor

  10

  Inginerie aerospaţială

  40

  Inginerie aerospaţială

  10

  Construcţii aerospaţiale

  240

  20

  Sisteme de propulsie

  240

  30

  Echipamente şi instalaţii

  de aviaţie

  240

  40

  Inginerie şi management aeronautic

  240

  50

  Aeronave şi motoare de

  aviaţie

  240

  60

  Navigaţie aeriană (Air

  Navigation)

  240

  70

  Design aeronautic

  240

  20

  Ingineria autovehiculelor

  160

  Ingineria autovehiculelor

  10

  Construcţii de autovehicule

  240


  20

  Ingineria sistemelor de propulsie pentru

  autovehicule


  240

  30

  Autovehicule rutiere

  240


  40

  Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru

  autovehicule


  240

  50

  Blindate, automobile şi tractoare

  240

  30

  Ingineria transporturilor

  240

  Ingineria transporturilor

  10

  Ingineria transporturilor şi

  a traficului

  240

  20

  Ingineria sistemelor de

  circulaţie feroviară

  240

  30

  Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră

  240  50

  Ingineria resurselor vegetale şi animale

  10

  Agronomie

  10

  Agronomie

  10

  Agricultură

  240

  20

  Ştiinţele solului

  240

  30

  Montanologie

  240

  40

  Protecţia plantelor

  240


  50

  Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru

  agricultură şi industria alimentară


  240

  7


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)

  20

  Horticultură

  20

  Horticultură

  10

  Horticultură

  240

  20

  Peisagistică

  240

  30

  Inginerie forestieră

  140

  Inginerie forestieră

  10

  Ingineria prelucrării

  lemnului

  240

  20

  Ingineria şi designul produselor finite din lemn

  240

  40

  Silvicultură

  30

  Silvicultură

  10

  Silvicultură

  240

  20

  Exploatări forestiere

  240

  30

  Cinegetică

  240

  50

  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

  10

  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

  10

  Ingineria şi managementul

  afacerilor agricole

  240


  20

  Inginerie şi management în alimentaţia publică şi

  agroturism


  240

  10

  Biotehnologii

  50

  Biotehnologii

  10

  Inginerie genetică

  240

  20

  Biotehnologii*10)

  240

  10

  Ingineria produselor alimentare

  150

  Ingineria produselor alimentare

  10

  Ingineria produselor

  alimentare

  240

  20

  Tehnologia prelucrării produselor agricole

  240

  30

  Controlul şi expertiza

  produselor alimentare

  240

  40

  Pescuit şi industrializarea

  peştelui

  240

  50

  Protecţia consumatorului şi a mediului

  240

  60

  Extracte şi aditivi naturali

  alimentari

  240

  70

  Tehnologie şi control în alimentaţie publică

  240

  10

  Zootehnie

  40

  Zootehnie

  10

  Zootehnie

  240

  20

  Piscicultură şi acvacultură

  240

  60

  Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

  10

  Calculatoare şi tehnologia informaţiei

  10

  Calculatoare şi tehnologia informaţiei

  10

  Calculatoare

  240

  20

  Tehnologia informaţiei

  240


  30

  Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare

  şi securitate naţională


  240

  40

  Ingineria informaţiei

  240

  8


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)

  20

  Ingineria sistemelor

  220

  Ingineria sistemelor

  10

  Automatică şi informatică

  aplicată

  240


  20

  Ingineria şi securitatea sistemelor informatice

  militare


  240

  30

  Ingineria sistemelor

  multimedia

  240

  70

  Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management

  10

  Inginerie mecanică

  180

  Inginerie mecanică

  10

  Sisteme şi echipamente

  termice

  240

  20

  Maşini şi sisteme

  hidraulice şi pneumatice

  240

  30

  Mecanică fină şi

  nanotehnologii

  240

  40

  Maşini şi echipamente

  miniere

  240

  50

  Inginerie mecanică

  240


  60

  Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie

  alimentară


  240

  70

  Utilaje petroliere şi

  petrochimice

  240


  80

  Utilaje pentru transportul

  şi depozitarea hidrocarburilor


  240

  90

  Echipamente pentru procese industriale

  240

  100

  Utilaje tehnologice pentru

  construcţii

  240


  110

  Ingineria şi managementul

  resurselor tehnologice în construcţii


  240

  120

  Utilaje pentru textile şi

  pielărie

  240

  130

  Vehicule pentru

  transportul feroviar

  240

  9


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)

  140

  Instalaţii şi echipamente

  portuare şi marine

  240


  150

  Ingineria designului de produs (Product Design

  Engineering)


  240

  160

  Sisteme de transport

  operaţional

  240

  10

  Inginerie industrială

  130

  Inginerie industrială

  10

  Tehnologia construcţiilor de maşini

  240

  20

  Sisteme de producţie

  digitale

  240

  30

  Ingineria sudării

  240

  40

  Design industrial

  240

  50

  Ingineria şi managementul

  calităţii

  240

  60

  Ingineria securităţii în industrie

  240

  70

  Nanotehnologii şi sisteme

  neconvenţionale

  240

  80

  Tehnologia şi designul produselor textile

  240


  90

  Tehnologia şi designul

  confecţiilor din piele şi înlocuitori


  240

  100

  Ingineria sistemelor de energii regenerabile

  240

  110

  Tehnologia tricotajelor şi

  confecţiilor

  240


  120

  Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite


  240

  130

  Logistică industrială

  240

  140

  Inginerie industrială (Industrial Engineering)

  240

  150

  Informatică aplicată în inginerie industrială

  240

  10


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)

  20

  Inginerie navală şi navigaţie

  210

  Inginerie marină şi navigaţie

  10

  Navigaţie şi transport

  maritim şi fluvial

  240

  20

  Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

  240

  30

  Electromecanică navală

  240

  30

  Ştiinţe inginereşti aplicate

  270

  Ştiinţe inginereşti aplicate

  10

  Inginerie medicală

  240

  20

  Optometrie

  240

  30

  Biotehnologii industriale

  240

  40

  Inginerie fizică

  240

  50

  Informatică industrială

  240

  80

  Matematică şi informatică

  aplicată în inginerie

  240

  90

  Fizică tehnologică

  240

  100

  Bioinginerie

  240

  110

  Biomateriale şi dispozitive

  medicale

  240

  120

  Echipamente şi sisteme medicale

  240

  40

  Arhitectură navală

  200

  Arhitectură navală

  10

  Arhitectură navală

  240

  20

  Sisteme şi echipamente

  navale

  240

  10

  Mecatronică şi robotică

  250

  Mecatronică şi robotică

  10

  Mecatronică

  240

  20

  Robotică

  240

  30

  Mecatronica sistemelor biotehnice

  240

  10

  Ingineria materialelor

  170

  Ingineria materialelor

  10

  Ştiinţa materialelor

  240

  20

  Ingineria elaborării

  materialelor metalice

  240

  30

  Ingineria procesării

  materialelor

  240

  40

  Informatică aplicată în ingineria materialelor

  240

  50

  Ingineria biomaterialelor

  240

  10

  Ingineria mediului

  190

  Ingineria mediului

  10

  Ingineria şi protecţia

  mediului în industrie

  240

  20

  Ingineria sistemelor

  biotehnice şi ecologice

  240

  11


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)

  30

  Ingineria şi protecţia

  mediului în industria chimică şi petrochimică

  240

  40

  Ingineria şi protecţia

  mediului în agricultură

  240

  50

  Ingineria dezvoltării rurale

  durabile

  240

  60

  Ingineria mediului

  240

  70

  Ingineria valorificării deşeurilor

  240

  80

  Reconstrucţie ecologică

  240

  90

  Informatică aplicată în

  ingineria mediului

  240

  100

  Amenajări hidrotehnice şi

  protecţia mediului

  240

  10

  Inginerie şi management

  230

  Inginerie şi management

  10

  Inginerie economică industrială

  240

  20

  Inginerie economică în

  domeniul mecanic

  240

  30

  Inginerie şi management în construcţii

  240

  40

  Inginerie şi management

  naval şi portuar

  240

  50

  Inginerie economică în

  domeniul transporturilor

  240


  60

  Inginerie economică în domeniul electric,

  electronic şi energetic


  240


  70

  Inginerie economică în

  industria chimică şi de materiale


  240

  100

  Inginerie şi management în

  industria turismului

  240

  110

  Inginerie şi management

  forestier

  240

  120

  Ingineria şi managementul afacerilor

  240

  12


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)


  130

  Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor

  militare


  240

  10

  Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii

  20

  Inginerie genistică

  10

  Maşini şi utilaje de geniu

  240

  20

  Sisteme pentru baraje de

  mine, distrugeri şi mascare

  240


  80

  Inginerie de armament, rachete şi muniţii


  10

  Armament, rachete,

  muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare


  240

  20

  Muniţii, rachete, explozivi

  şi pulberi

  240


  30

  Armament, aparatură artileristică şi sisteme de

  conducere a focului


  240

  40

  Sisteme integrate de

  armament şi muniţie

  240

  50

  Materiale energetice şi apărare CBRN

  240

  30

  Ştiinţe biologice şi biomedicale

  10

  Biologie

  10

  Biologie

  10

  Biologie

  10

  Biologie

  180

  20

  Biologie ambientală

  180

  20

  Biochimie

  10

  Biochimie

  10

  Biologie

  20

  Biochimie

  180

  30

  Medicină

  10

  Medicină

  10

  Sănătate*)

  10

  Medicină 1)

  360

  40

  Asistenţă medicală

  generală 1)

  240

  50

  Moaşe 1)

  240

  20

  Sănătate*)

  10

  Radiologie şi imagistică

  180

  20

  Laborator clinic

  180

  30

  Balneofiziokinetoterapie

  şi recuperare

  180

  70

  Audiologie şi protezare auditivă

  180

  90

  Nutriţie şi dietetică

  180

  40

  Medicină

  veterinară

  10

  Medicină veterinară

  10

  Medicină

  veterinară

  10

  Medicină veterinară 1)

  360

  50

  Medicină dentară

  10

  Medicină dentară

  10

  Sănătate*)

  20

  Medicină dentară 1)

  360

  20

  Sănătate*)

  40

  Tehnică dentară

  180

  50

  Asistenţă dentară

  180

  13


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)

  80

  Asistenţă de profilaxie

  stomatologică

  180

  60

  Farmacie

  10

  Farmacie

  10

  Sănătate*)

  30

  Farmacie 1)

  300

  20

  Sănătate*)

  60

  Asistenţă de farmacie

  180


  100

  Cosmetică medicală şi tehnologia produsului

  cosmetic


  180

  40

  Ştiinţe sociale

  10

  Ştiinţe juridice

  10

  Drept

  10

  Drept

  10

  Drept

  240

  20

  Drept european şi

  internaţional

  240

  20

  Ştiinţe administrative

  10

  Ştiinţe administrative

  50

  Ştiinţe administrative

  10

  Administraţie publică

  180

  20

  Administraţie europeană

  180

  30

  Asistenţă managerială şi administrativă

  180

  40

  Poliţie locală

  180


  50

  Servicii şi politici de

  sănătate publică (Public Health)


  180

  60

  Leadership în sectorul

  public

  180

  70

  Studii de conflict

  180

  30

  Ştiinţe ale comunicării

  10

  Ştiinţe ale comunicării

  60

  Ştiinţe ale comunicării

  10

  Jurnalism

  180

  20

  Comunicare şi relaţii

  publice

  180

  30

  Publicitate

  180

  40

  Ştiinţe ale informării şi documentării

  180

  60

  Media digitală

  180

  70

  Comunicare şi media

  emergente

  180

  40

  Sociologie

  10

  Sociologie

  10

  Sociologie

  10

  Sociologie

  180

  20

  Antropologie

  180

  30

  Resurse umane

  180

  20

  Asistenţă socială

  20

  Asistenţă socială

  10

  Asistenţă socială

  180

  50

  Ştiinţe politice

  10

  Relaţii internaţionale şi studii europene

  40

  Relaţii

  internaţionale şi studii europene

  10

  Relaţii internaţionale şi

  studii europene

  180

  20

  Diplomaţie în afaceri%

  180

  20

  Ştiinţe politice

  30

  Ştiinţe politice

  10

  Ştiinţe politice

  180

  30

  Studii de securitate

  40

  Studii de securitate

  20

  Studii de securitate

  180

  14


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)  60

  Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

  10

  Informaţii şi securitate naţională

  10

  Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

  70

  Psihologie - informaţii

  180

  90

  Securitate şi apărare

  180


  110

  Comunicare publică şi

  interculturală în domeniul securităţii şi apărării


  180

  120

  Sisteme informaţionale

  180

  130

  Studii de securitate şi

  informaţii

  180


  20

  Ordine publică şi siguranţă naţională


  10

  Ştiinţe militare,

  informaţii şi ordine publică


  160

  Ordine şi siguranţă publică*12)


  180

  30

  Ştiinţe militare

  10

  Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

  10

  Conducere interarme -

  forţe terestre

  180

  20

  Conducere interarme -

  forţe navale

  180

  30

  Conducere interarme -

  forţe aeriene

  180

  40

  Logistică

  180

  50

  Managementul

  organizaţiei

  180

  80

  Management economico- financiar

  180

  100

  Conducere militară

  180

  140

  Managementul traficului

  aerian

  180

  150

  Management în aviaţie

  180


  160

  Managementul sistemelor

  de rachete şi artilerie antiaeriene

  180

  170

  Managementul sistemelor

  de comunicaţii militare

  180

  180

  Managementul sistemelor de supraveghere aeriană

  180

  190

  Leadership militar

  180

  15


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)  70

  Ştiinţe economice

  10

  Administrarea afacerilor

  30

  Administrarea afacerilor

  10

  Administrarea afacerilor

  180

  20

  Economia firmei

  180

  30

  Economia comerţului, turismului şi serviciilor

  180

  40

  Merceologie şi

  managementul calităţii

  180


  50

  Economia comerţului,

  turismului, serviciilor şi managementul calităţii


  180

  60

  Administrarea afacerilor în

  servicii de ospitalitate

  180


  70

  Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi

  managementul calităţii


  180

  80

  Administrarea afacerilor în alimentaţia publică

  180

  10

  Cibernetică şi statistică

  50

  Cibernetică, statistică şi

  informatică economică

  10

  Cibernetică economică

  180

  30

  Statistică şi previziune economică

  180


  20


  Informatică economică


  50

  Cibernetică, statistică şi

  informatică economică


  20


  Informatică economică


  180

  10

  Contabilitate

  40

  Contabilitate

  10

  Contabilitate şi informatică

  de gestiune

  180

  10

  Economie

  10

  Economie

  10

  Economie generală

  180

  20

  Economie agroalimentară

  180

  30

  Economia mediului

  180

  40

  Economie şi comunicare economică în afaceri

  180

  50

  Economie agroalimentară

  şi a mediului

  180

  60

  Economie generală şi

  comunicare economică

  180

  70

  Economie şi finanţe (Economics and finance)

  180

  16


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)

  10

  Finanţe

  20

  Finanţe

  10

  Finanţe şi bănci

  180

  10

  Management

  70

  Management

  10

  Management

  180

  20

  Managementul dezvoltării

  rurale durabile

  180

  10

  Marketing

  80

  Marketing

  10

  Marketing

  180

  10

  Economie şi afaceri internaţionale

  60

  Economie şi afaceri internaţionale

  10

  Economie internaţională

  180

  20

  Afaceri internaţionale

  180

  30

  Economie şi afaceri internaţionale

  180

  80

  Psihologie şi ştiinţe comportamentale

  10

  Psihologie

  80

  Psihologie

  10

  Psihologie

  180

  20

  Terapie ocupaţională

  180

  10

  Ştiinţe ale educaţiei

  70

  Ştiinţe ale educaţiei

  10

  Pedagogie

  180

  20

  Psihopedagogie specială

  180

  30

  Pedagogia învăţământului

  primar şi preşcolar

  180

  40

  Pedagogie socială

  180

  50

  Ştiinţe umaniste şi arte

  10

  Filologie

  10

  Filologie

  20

  Limbă şi literatură

  10

  Limba şi literatura

  română*1)

  180

  20

  Limba şi literatura *2)

  180

  30

  Limba şi literatura

  modernă*3)

  180

  40

  Literatură universală şi

  comparată*11)

  180

  50

  Filologie clasică*4)

  180

  30

  Limbi moderne aplicate

  10

  Traducere şi interpretare

  180

  20

  Limbi moderne aplicate

  180

  20

  Filosofie

  10

  Filosofie

  10

  Filosofie

  10

  Filosofie

  180

  30

  Istorie

  10

  Istorie

  40

  Istorie

  10

  Istorie

  180

  20

  Arheologie

  180

  30

  Arhivistică

  180

  40

  Muzeologie

  180

  50

  Istoria artei

  180  50

  Studiul patrimoniului (Heritage Studies)


  10

  Studiul patrimoniului şi managementul bunurilor

  culturale


  180

  20

  Arheologie, studii antice şi

  antropologie istorică

  180

  30

  Turism cultural şi studii

  muzeale

  180

  17


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)  40

  Teologie

  10

  Teologie

  10

  Teologie

  10

  Teologie pastorală*5)

  240

  20

  Teologie didactică*5)

  180

  40

  Teologie asistenţă

  socială*5)

  180

  50

  Studii religioase

  180

  50

  Studii culturale

  10

  Studii culturale

  50

  Studii culturale

  10

  Etnologie

  180

  20

  Studii iudaice

  180

  30

  Studii americane

  180

  40

  Studii culturale

  180

  50

  Studii europene

  180

  60

  Turism cultural

  180

  60

  Arhitectură şi urbanism

  10

  Arhitectură

  10

  Arhitectură

  10

  Arhitectură 1)

  360

  20

  Arhitectură de interior

  300

  30

  Design de produs

  300

  40

  Conservare şi restaurare de arhitectură

  180

  50

  Arhitectura peisajului

  180

  60

  Mobilier şi amenajări

  interioare

  180

  70

  Tehnologie arhitecturală

  180

  20

  Urbanism

  20

  Urbanism

  10

  Proiectare şi planificare urbană

  240

  20

  Urbanism şi administrarea

  teritoriului

  180

  30

  Amenajarea şi planificarea

  peisajului

  240

  70

  Arte*13)

  10

  Arte vizuale

  40

  Arte vizuale

  10

  Arte plastice*9)

  180

  20

  Arte decorative

  180

  30

  Design

  180

  40

  Conservare şi restaurare

  180

  50

  Artă murală

  180

  60

  Pedagogia artelor plastice şi decorative

  180

  80

  Ceramică - sticlă - metal

  180

  90

  Arte textile - design textil

  180

  100

  Modă - design vestimentar

  180

  110

  Scenografie şi eveniment

  artistic

  180

  18


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)

  120

  Design ambiental

  180

  130

  Artă monumentală

  180

  140

  Artă sacră

  180

  20

  Istoria şi teoria artei*13)

  40

  Arte vizuale

  70

  Istoria şi teoria artei

  180

  10


  Teatru şi artele spectacolului

  10


  Teatru şi artele spectacolului

  10

  Artele spectacolului *6)

  180

  20

  Teatrologie *7)

  180

  30

  Scenografie

  180

  20

  Cinematografie şi media

  20

  Cinematografie şi media

  10

  Cinematografie, fotografie, media*8)

  180

  20

  Filmologie

  180

  30

  Comunicare audiovizuală-

  multimedia

  180

  40

  Fotografie

  180

  10

  Muzică

  30

  Muzică

  10

  Muzică

  180

  20

  Muzică religioasă

  180

  30

  Muzicologie

  240

  40

  Interpretare muzicală -

  canto

  240

  50

  Interpretare muzicală -

  instrumente

  240

  60

  Compoziţie muzicală

  240

  70

  Dirijat

  240

  80

  Artele spectacolului

  muzical

  240

  19


  Cod D


  Domeniul

  undamental (D )


  Cod RS


  Ramura de ştiinţă (RS )


  Cod DSU_D/M

  Domeniul de studii universitare de

  doctorat/masterat (DSU_D/M)


  Cod D*


  Domeniul de licenţă (D*)


  Cod S


  Specializarea (S)

  Număr de credite

  (ECTS)

  60

  Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

  10

  Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

  10

  Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

  10

  Educaţie fizică şi sport

  10

  Educaţie fizică şi sportivă

  180

  20

  Sport şi performanţă motrică

  180

  20

  Kinetoterapie

  10

  Kinetoterapie şi motricitate

  specială

  180

  30

  Management în

  sport

  10

  Management în sport

  180

  20

  *1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

  *2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

  *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică/literatură universală şi comparată.

  *4) Se elimină „în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată".

  *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creştină după evanghelie.

  *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.

  *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.

  *8) Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV; Imagine de film şi TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie; Animaţie.

  *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.

  *10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

  *11) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română.

  *12) Ofiţer de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, penitenciare.

  *13) Se poate susţine doctorat ştiinţific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria şi teoria artei" pentru toţi absolvenţii de studii universitare de licenţă şi master aparţinând programelor de studii din ramura de ştiinţă "Arte".

  %) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea „Diplomaţie în afaceri" în cadrul domeniului de licenţă Relaţii internaţionale şi studii europene;

  %) Se modifică denumirea specializării "Inginerie sanitară şi protecţia mediului", din domeniul Inginerie civilă, cu denumirea "Construcţii pentru sisteme de alimentări cu apă şi canalizări".


  1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură

  *) pentru specializările / programele de studii universitare de licenţă din domeniul de licenţă Sănătate, învăţământul clinic/practic se desfăşoară în limba română pe teritoriul României

  Anexa nr. 2

  Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în

  anul universitar 2020 - 2021

  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI


  Nr. crt.


  Facultatea


  Domeniul de licenţă

  Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A

  Acreditare (A)/

  Autorizare de funcţionare provizorie

  (AP)


  Forma de învăţământ

  Număr de credite de studii transferabile

  Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi


  1


  Facultatea de Inginerie Electrică


  Inginerie electrică

  Electronică de putere şi

  acţionări electrice

  A

  IF

  240

  120

  Instrumentaţie şi achiziţii de date

  A

  IF

  240

  60

  Sisteme electrice

  A

  IF

  240

  120

  Informatică aplicată în inginerie electrică

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie şi management

  Inginerie economică în domeniul electric, electronic

  şi energetic

  A

  IF

  240

  30


  2


  Facultatea de Energetică


  Inginerie energetică

  Energetică şi tehnologii de mediu

  A

  IF

  240

  90

  Energetică şi tehnologii

  nucleare

  A

  IF

  240

  50

  Energetică şi tehnologii informatice

  AP

  IF

  240

  60

  Hidroenergetică

  A

  IF

  240

  90

  Ingineria sistemelor electroenergetice

  A

  IF

  240

  65

  Managementul energiei

  A

  IF

  240

  90

  Termoenergetică

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie şi management

  Inginerie economică în domeniul electric, electronic

  şi energetic

  A

  IF

  240

  50

  Ştiinţe inginereşti aplicate

  Informatică industrială

  A

  IF

  240

  60


  3


  Facultatea de Automatică şi Calculatoare

  Calculatoare şi

  tehnologia informaţiei

  Calculatoare

  A

  IF

  240

  500

  Tehnologia informaţiei

  A

  IF

  240

  100

  Ingineria sistemelor

  Automatică şi informatică aplicată

  A

  IF

  240

  400


  4


  Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Calculatoare şi

  tehnologia informaţiei

  Ingineria informaţiei

  A

  IF

  240

  120


  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

  Electronică aplicată

  A

  IF

  240

  150

  Electronică aplicată (în limba engleză)

  A

  IF

  240

  60

  Microelectronică,

  optoelectronică şi nanotehnologii

  A

  IF

  240

  150

  Reţele şi software de telecomunicaţii

  A

  IF

  240

  150

  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

  A

  IF

  240

  150

  Tehnologii şi sisteme de

  telecomunicaţii (în limba engleză)

  A

  IF

  240

  60


  5


  Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

  Inginerie

  industrială

  Design industrial

  A

  IF

  240

  45


  Inginerie mecanică

  Echipamente pentru procese

  industriale

  A

  IF

  240

  60

  Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

  A

  IF

  240

  60

  Mecanică fină şi

  nanotehnologii

  A

  IF

  240

  100

  Sisteme şi echipamente termice

  A

  IF

  240

  75

  Inginerie şi

  management

  Inginerie economică în

  domeniul mecanic

  A

  IF

  240

  65

  Mecatronică şi robotică

  Mecatronică

  A

  IF

  240

  100

  Ştiinţe

  inginereşti aplicate

  Optometrie

  A

  IF

  240

  25


  6


  Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică


  Inginerie industrială

  Ingineria securităţii în industrie

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria sudării

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria şi managementul calităţii

  A

  IF

  240

  90

  Logistică industrială

  A

  IF

  240

  90

  Sisteme de producţie digitale

  A

  IF

  240

  90

  Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

  A

  IF

  240

  50

  Tehnologia construcţiilor de

  maşini

  A

  IF

  240

  200

  Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering)

  AP

  IF

  240

  100

  Informatică aplicată în

  inginerie industrială

  AP

  IF

  240

  90

  Inginerie şi management

  Inginerie economică industrială

  A

  IF

  240

  150

  Mecatronică şi robotică

  Robotică

  A

  IF

  240

  90


  7


  Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice


  Ingineria mediului

  Ingineria dezvoltării rurale durabile

  A

  IF

  240

  75

  Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

  A

  IF

  240

  95

  Informatică aplicată în ingineria mediului

  AP

  IF

  240

  60

  Ingineria produselor alimentare

  Ingineria produselor alimentare

  A

  IF

  240

  90


  Inginerie mecanică

  Maşini şi instalaţii pentru

  agricultură şi industrie alimentară

  A

  IF

  240

  115

  Sisteme de transport operaţional

  AP

  IF

  240

  60
  Mecatronică şi

  robotică

  Mecatronica sistemelor

  biotehnice

  AP

  IF

  240

  60


  8


  Facultatea de Transporturi

  Ingineria autovehiculelor

  Autovehicule rutiere

  A

  IF

  240

  175

  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

  A

  IF

  240

  90

  Ingineria

  transporturilor

  Ingineria transporturilor şi a

  traficului

  A

  IF

  240

  160

  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale


  Telecomenzi şi electronică în transporturi


  A


  IF


  240


  100

  Inginerie

  mecanică

  Vehicule pentru transportul

  feroviar

  A

  IF

  240

  90


  9


  Facultatea de Inginerie Aerospaţială


  Inginerie aerospaţială

  Construcţii aerospaţiale

  A

  IF

  240

  60

  Echipamente şi instalaţii de aviaţie

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie şi management

  aeronautic

  A

  IF

  240

  50

  Navigaţie aeriană (în limba engleză-Air navigation)

  A

  IF

  240

  60

  Sisteme de propulsie

  A

  IF

  240

  40

  Design aeronautic

  AP

  IF

  240

  50


  10


  Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor


  Ingineria materialelor

  Ingineria elaborării

  materialelor metalice

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria procesării materialelor

  A

  IF

  240

  60

  Ştiinţa materialelor

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria mediului

  Ingineria şi protecţia mediului în industrie

  A

  IF

  240

  60

  Inginerie şi management

  Inginerie economică în

  industria chimică şi de materiale

  A

  IF

  240

  60

  Ştiinţe inginereşti aplicate

  Inginerie medicală

  A

  IF

  240

  60


  11


  Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor


  Ingineria mediului

  Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi

  petrochimică

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria valorificării deşeurilor

  AP

  IF

  240

  30

  Ingineria produselor

  alimentare

  Controlul şi expertiza produselor alimentare

  A

  IF

  240

  60


  Inginerie chimică

  Chimia şi ingineria substanţelor organice,

  petrochimie şi carbochimie

  A

  IF

  240

  60

  Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

  A

  IF

  240

  60

  Ingineria şi informatica

  proceselor chimice şi biochimice

  A

  IF

  240

  60

  Ştiinţa şi ingineria

  materialelor oxidice şi nanomateriale


  A


  IF


  240


  100

  Ştiinţa şi ingineria polimerilor

  A

  IF

  240

  60  12


  Facultatea de Inginerie în Limbi Străine