NORME METODOLOGICE din 13 august 2003
privind realizarea activităţii de screening în cancerul glandei mamare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 august 2003  Etapa I: Direcţia de sănătate publică şi comisia teritorială de specialişti pentru cancer vor selecta 5-10 medici de familie instruiti (sau care vor fi instruiti), în vederea aplicării programului naţional de preventie a cancerului glandei mamare în teritoriul arondat.
  Etapa a II-a: Rolul şi locul medicului de familie în programul naţional de preventie:
  ● examinarea, conform cadrului legal actual, o dată pe an, a întregii populaţii înscrise pe lista acestuia, în vederea identificarii persoanei care prezintă risc pentru apariţia şi dezvoltarea cancerului glandei mamare;
  ● toate persoanele examinate clinic în cadrul legal actual vor fi instruite în vederea autopalparii lunare. La aceste acţiuni vor fi implicate alături de Ministerul Sănătăţii şi organizaţii neguvernamentale într-un program comun de educaţie;
  ● întocmirea fisei medicale personale a individului care prezintă risc, cu consemnarea următoarelor date:
  - vârsta
  - factorul/factorii de risc:
  1. menarha precoce;
  2. prima naştere după 30 de ani;
  3. biopsii mamare în antecedentele personale;
  4. antecedente heredocolaterale de cancer mamar sau ovarian, în special rude de gradul I;
  5. antecedente de cancer mamar;
  6. tratament cu estrogeni în antecedente;
  7. dieta - alimentaţia cu conţinut bogat în grăsimi;
  ● îndrumarea pacientului selectat către cabinetul oncologic judeţean nominalizat.
  Etapa a III-a: Cabinetul oncologic judeţean sau al municipiului Bucureşti, care va fi nominalizat de către direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti, va prelua persoanele asigurate ce prezintă factori de risc pentru apariţia cancerului glandei mamare. Medicul oncolog:
  - va efectua examenul clinic al sanilor;
  - va stabili indicaţia pentru mamografie bilaterala, în doua incidente, mediolateral oblic şi craniocaudal, ca prima explorare pentru persoanele asigurate în vârsta de peste 40 de ani;
  - va stabili indicaţia pentru ecografie mamara, ca prima explorare pentru persoanele asigurate cu vârsta mai mica de 40 de ani; pentru cazurile clinic suspecte sau neelucidate prin ecografie mamara se va efectua mamografia bilaterala, în doua incidente;
  - va stabili indicaţia pentru punctie aspirativa cu ac fin.
  Rezultatele acestor explorari vor fi prezentate de către medicul oncolog Comisiei de diagnostic şi indicaţie terapeutică. Persoana asigurata va fi înregistrată în baza de date şi va urma indicaţia terapeutică recomandată de către Comisia de diagnostic şi indicaţie terapeutică, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 871/2002 (în cazul confirmării malignitatii) sau se va prezenta la medicul de familie cu o scrisoare medicală şi cu un program de monitorizare redactate de către Comisia de diagnostic şi indicaţie terapeutică (în cazul infirmarii malignitatii).
  Observaţii:
  1. Este de preferat nominalizarea de către direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti şi comisia teritorială de specialişti pentru cancer a acelor cabinete oncologice judeţene sau ale municipiului Bucureşti ce beneficiază de infrastructura necesară efectuării examinării mamografice, a ecografiei mamare şi a punctiei aspirative cu ac fin.
  2. Unităţile sanitare cu cabinete oncologice judeţene sau ale municipiului Bucureşti, nominalizate pentru prezentul program de screening şi preventie, vor avea angajat personal cu atribuţii concrete (specificate în caietul de sarcini) şi cu pregătire în interpretarea mamografiilor (medic specialist imagistica medicală).
  3. Medicul specialist imagistica medicală şi medicul specialist anatomie patologica vor fi nominalizaţi în cadrul fiecărei unităţi sanitare implicate în desfăşurarea prezentului program de screening şi preventie.
  Etapa a IV-a: Cabinetul oncologic judeţean sau al municipiului Bucureşti comunică prin scrisoare medicală cu medicul de familie, transmitand:
  ● rezultatul investigatiilor;
  ● programul de monitorizare a asiguratului, de a cărui desfăşurare va răspunde.
  Etapa a V-a: Raportarea datelor
  Numărul persoanelor care au efectuat examen clinic, examen mamografic, ecografie mamara şi/sau punctie aspirativa cu ac fin vor fi raportate separat.
  În situaţia în care într-un judeţ sau în municipiul Bucureşti sunt implicate în acest program de screening şi preventie mai multe cabinete oncologice, rezultatele vor fi transmise către cabinetul oncologic judeţean sau al municipiului Bucureşti, pentru centralizarea datelor şi trimiterea mai departe a acestora către Ministerul Sănătăţii, Centrul de Statistica Sanitară şi Documentare Medicală (prin direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti).
  Medicul oncolog transmite fişa cu datele personale, explorarile efectuate şi rezultatele (conform casetei de date personale din FIŞA ONC 1 - Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 871/2002) cabinetului oncologic judeţean sau al municipiului Bucureşti, pentru justificarea cheltuielilor şi întocmirea unei catagrafii naţionale. Astfel vor putea fi urmărite în timp modificările evolutive.
  Etapa a VI-a: Rezultatele ajunse la cabinetul oncologic judeţean sau al municipiului Bucureşti vor fi raportate, conform precizărilor cuprinse în Programul naţional 2.2, către Ministerul Sănătăţii, Centrul de Statistica Sanitară şi Documentare Medicală.
  Etapa a VII-a: Coordonarea activităţii, în concordanta cu normele prevăzute, va fi realizată de către institutele oncologice, în colaborare cu comisiile teritoriale de specialişti pentru cancer din centrele universitare traditionale, sub îndrumarea direcţiei coordonatoare din Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii.
  ────────────