LEGE nr. 80 din 6 mai 2010
pentru modificarea pct. 3 al lit. B "Păsări" din anexa nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  În anexa nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, la litera B "Păsări", punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ┌────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┬───────────────────┐
  │ │ │ Valoarea │ Valoarea │
  │ Denumirea speciei │ Perioada de vânare │ de calcul │ de despăgubire │
  │ │ │al tarifului │ (în euro) │
  │ │ │de gestionare│ în perioada │
  │ │ │ (în euro) ├────────┬──────────┤
  │ │ │ │ admisă │interzisă │
  ├────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┤
  │"3. Cioara-de- │ │ │ │ │
  │semănătură │ │ │ │ │
  │(Corvus frugilegus) │15 august-15 martie │ - │ 10 │ 70" │
  └────────────────────┴──────────────────────┴─────────────┴────────┴──────────┘

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 6 mai 2010.
  Nr. 80.
  _________