HOTĂRÂRE nr. 37 din 13 octombrie 2016
pentru aprobarea modelului ştampilelor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016  Având în vedere Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 18.065 din 15 septembrie 2016, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 24.000 din 15 septembrie 2016,
  luând în considerare prevederile art. 13 alin. (9)-(13), art. 14 alin. (3) şi (4), art. 63 alin. (3), precum şi ale art. 100 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
  văzând dispoziţiile art. 9 din Decizia nr. 3D din 20 septembrie 2012 adoptată de Biroul Electoral Central constituit pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2012,
  ţinând cont de necesitatea stabilirii modelului ştampilelor utilizate de oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor,
  în temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  (1) Se aprobă modelul ştampilelor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele

  Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  -----------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ

  Bucureşti, 13 octombrie 2016.
  Nr. 37.

  Anexă

  NOTE:
  - Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.
  - Ştampilele oficiilor electorale se confecţionează prin grija prefectului municipiului Bucureşti, care stabileşte şi dimensiunea
  acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

  ----