ORDIN nr. 147 din 8 martie 2005
pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 14 martie 2005  Văzând referatul de aprobare privind denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Lista prevăzută la art. 1 va fi transmisă Uniunii Europene în vederea solicitării protejării denumirilor pentru băuturi spirtoase, prin înregistrarea acestora în conformitate cu legislaţia comunitară, după aderare, în procedură normală.


  Articolul 3

  La data publicării prezentului ordin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 214/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 22 aprilie 2004, se abrogă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Bucureşti, 8 martie 2005.
  Nr. 147.


  Anexa
  LISTA
  cuprinzând denumirile geografice protejate şi
  recunoscute în România pentru băuturi spirtoase
  I. ŢUICĂ
  1. Ţuică Zetea de Medieşu Aurit
  2. Ţuică de Valea Milcovului
  3. Ţuică de Buzău
  4. Ţuică de Argeş
  5. Ţuică de Zalău
  6. Ţuică Ardelenească de Bistriţa
  7. Horincă de Maramureş
  8. Horincă de Cămârzana
  9. Horincă de Seini
  10. Horincă de Chioar
  11. Horincă de Lăpuş
  12. Turţ de Oaş
  13. Turţ de Maramureş
  II. PĂLINCĂ
  1. Pălincă de Bihor
  2. Rieni Pălincă de Bihor
  3. Pălincă de Zalău
  4. Pălincă de Ardeal
  5. Pălincă de Maramureş
  6. Pălincă de Carpaţii Apuseni
  7. Pălincă de Transilvania
  8. Pălincă Românească "Tricolor"
  9. Pălincă de Brad
  10. Pălincă de Banoviţa
  11. Pălincă de Câlnău
  12. Pălincă "Crai Nou"
  13. Pălincă de Valea Vinului
  14. Pălincă de Medieşu Aurit
  15. Pălincă de Cămârzană
  16. Pălincă de Oaş
  17. Pălincă de Cluj
  18. Pălincă de Focşani
  19. Pălincă de Dragosloveni
  20. Pălincă de Vrancea
  21. Pălincă de Jariştea
  III. VINARS
  1. Vinars Târnave
  2. Vinars Vaslui
  3. Vinars Murfatlar
  4. Vinars Vrancea
  5. Vinars Segarcea
  -------------