DECRET nr. 329 din 26 martie 2013
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Comandor
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,
  cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţare, pentru profesionalismul de excepţie şi abnegaţia manifestate de cadrele didactice în procesul de afirmare şi dezvoltare a învăţământului, ştiinţei şi culturii economice din România,
  Preşedintele României decretează:

  Articolul UNIC

  Se conferă Ordinul Meritul pentru Învăţământ în grad de Comandor Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  TRAIAN BĂSESCU
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Bucureşti, 26 martie 2013.
  Nr. 329.
  --------