HOTĂRÂRE nr. 998 din 3 august 2022privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații, pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și cu privire la scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil retrocedat persoanelor îndreptățite
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 12 august 2022
  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării.


  Articolul 2

  Se aprobă modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării și efectuării unei lucrări de investiții puse în funcțiune.


  Articolul 3

  Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil retrocedat persoanelor îndreptățite, în condițiile legii, de către Serviciul Român de Informații, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Serviciul Român de Informații, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările intervenite în anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Eduard Raul Hellvig

  București, 3 august 2022.
  Nr. 998.

  Anexa nr. 1

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării


  Codul fiscal

  Denumirea

  1. Ordonator principal de credite

  4204291

  Serviciul Român de Informații

  2. Ordonator secundar de credite

  3. Ordonator terțiar de credite

  4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal

  CLASA 8: Bunuri publice de stat

  GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naționale și cu destinație specială

  Elemente de identificare

  Nr. crt.

  Nr. MF

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Adresa

  Valoarea de inventar actualizată - lei -

  1

  34.232

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Alba

  4.599.770,67

  2

  35.524

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Ilfov

  367.021,37

  3

  35.525

  8.19.01.

  Teren

  Județul Ilfov

  284.202,00

  4

  35.534

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Mureș

  1.280.824,15

  5

  35.536

  8.19.01.

  Teren

  Județul Mureș

  947.448,01

  6

  35.537

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Botoșani

  1.077.682,43

  7

  35.538

  8.19.01.

  Teren

  Județul Botoșani

  646.800,30

  8

  103.619

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  5.005.564,02

  9

  103.779

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Prahova

  3.079.766,41

  10

  103.783

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Prahova

  32.518.008,53

  11

  104.258

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  1.486.501,45

  12

  105.246

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Argeș

  12.299.719,06

  13

  105.256

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Bacău

  10.291.016,45

  14

  105,314

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Bistrița-Năsăud

  5.417.929,36

  15

  105,324

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Botoșani

  163.412,59

  16

  105.344

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Brașov

  6.318.409,42

  17

  105.357

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Brăila

  9.128.391,74

  18

  105.358

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Brăila

  24.929,54

  19

  105.371

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Buzău

  6.921.978,71

  20

  105.372

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Buzău

  90.965,92

  21

  105.390

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Alba

  74.365,60

  22

  105.413

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Călărași

  10.963.007,56

  23

  105.436

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Constanța

  1.214.135,20

  24

  105.437

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Constanța

  45.965,69

  25

  105.439

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Constanța

  131.462,62

  26

  105.440

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Constanța

  235.900,46

  27

  105.471

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Covasna

  5.782.757,49

  28

  105.472

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Covasna

  1.041.070,62

  29

  105.503

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Dâmbovița

  10.630.276,54

  30

  105.511

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Dolj

  3.563.400,12

  31

  105.529

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Galați

  4.448.723,38

  32

  105.532

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Galați

  4.943.205,04

  33

  105.544

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Giurgiu

  4.548.305,21

  34

  105.551

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Gorj

  3.800.665,80

  35

  105.562

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Harghita

  9.903.071,65

  36

  105.563

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Harghita

  1.441.872,08

  37

  105.564

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Harghita

  1.584.523,08

  38

  105.613

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Hunedoara

  3.899.563,08

  39

  105.614

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Hunedoara

  832.989,18

  40

  105.615

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Hunedoara

  234.314,37

  41

  105.630

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Ialomița

  2.914.547,96

  42

  105.661

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Maramureș

  14.673.846,15

  43

  105.662

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Maramureș

  2.920.854,82

  44

  105.679

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Mehedinți

  3.542.006,35

  45

  105.680

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Mehedinți

  154.862,02

  46

  105.681

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Mehedinți

  329.496,72

  47

  105.703

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Mureș

  8.994.903,58

  48

  105.714

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Mureș

  1.445.588,32

  49

  105.716

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Neamț

  6.076.775,21

  50

  105.717

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Neamț

  1.396.636,38

  51

  105.718

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Neamț

  178.921,09

  52

  105.737

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Olt

  1.668.501,99

  53

  105.740

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Olt

  418.747,13

  54

  105.772

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Satu Mare

  2.255.017,00

  55

  105.773

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Satu Mare

  1.207.865,00

  56

  105.803

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Sibiu

  542.943,30

  57

  105.815

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Suceava

  3.040.691,17

  58

  105.816

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Suceava

  226.151,98

  59

  105.831

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Teleorman

  3.982.274,44

  60

  105.872

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Tulcea

  2.937.906,03

  61

  105.887

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Vaslui

  924.813,87

  62

  105.905

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Vâlcea

  4.090.275,59

  63

  105.907

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Vâlcea

  697.957,03

  64

  105.923

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Vrancea

  3.456.745,37

  65

  105.924

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Vrancea

  4.357.270,92

  66

  105.933

  8.19.01.

  Spital

  Județul Ilfov

  178.097.527,29

  67

  105.934

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Ilfov

  3.872.111,01

  68

  105.936

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  132.778.290,25

  69

  105.937

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  226.111,25

  70

  105.938

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  5.082.210,94

  71

  105.939

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  50.588.245,13

  72

  105.943

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  53.310.528,84

  73

  105.946

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Giurgiu

  150.812.585,00

  74

  105.955

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  8.897.822,81

  75

  105.956

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  21.693.388,47

  76

  105.957

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Ilfov

  9.910.682,83

  77

  105.958

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Ilfov

  4.328.308,86

  78

  105.963

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Ilfov

  39.009.753,76

  79

  105.968

  8.19.01.

  Cămin de garnizoană

  Județul Constanța

  28.651.106,45

  80

  105.969

  8.19.01.

  Cămin de garnizoană

  Județul Constanța

  16.326.992,73

  81

  105.971

  8.19.01.

  Cămin de garnizoană

  Județul Vâlcea

  11.523.003,29

  82

  105.972

  8.19.01.

  Cămin de garnizoană

  Județul Vâlcea

  15.245.399,90

  83

  105.973

  8.19.01.

  Cămin de garnizoană

  Județul Brașov

  1.725.191,96

  84

  105.975

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Brașov

  2.367.474,72

  85

  105.976

  8.19.01.

  Cămin de garnizoană

  Județul Prahova

  4.615.029,32

  86

  105.978

  8.19.01.

  Cămin de garnizoană

  Județul Bihor

  2.103.154,64

  87

  105.980

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  54.579.703,79

  88

  105.981

  8.19.01.

  Cămin de garnizoană

  Județul Ilfov

  5.103.098,92

  89

  105.984

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  81.411.708,94

  90

  105.986

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  16.382.761,62

  91

  105.991

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  17.127.288,77

  92

  105.992

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  1.553.576,32

  93

  105.995

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  2.465.468,66

  94

  105.996

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  1.949.677,88

  95

  105.997

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Tulcea

  638.145,74

  96

  105.999

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  1.147.128,26

  97

  106.000

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  20.230.962,41

  98

  106.001

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  998.725,73

  99

  106.003

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  47.766.070,24

  100

  106.004

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  23.271.105,83

  101

  106.006

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  3.971.066,61

  102

  106.007

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  1.343.569,73

  103

  106.009

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  603.252,35

  104

  113.939

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  4.008.323,93

  105

  113.994

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  896.889,65

  106

  114.202

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Constanța

  15.245.233,48

  107

  114.270

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Constanța

  1.614.035,27

  108

  120.827

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Iași

  33.956.077,37

  109

  144.533

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  1.466.886,13

  110

  144.534

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  256.979,97

  111

  144.742

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Ilfov

  72.001.087,56

  112

  145.153

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Sibiu

  7.937.368,03

  113

  145.155

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Brașov

  28.620.743,05

  114

  145.176

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  4.283.488,54

  115

  147.140

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Ilfov

  21.055.975,23

  116

  147.498

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  34.344.731,99

  117

  148.976

  8.19.01.

  Teren

  Municipiul București

  6.311.944,10

  118

  148.978

  8.19.01.

  Teren

  Municipiul București

  4.629.454,10

  119

  148.983

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Prahova

  562.001,13

  120

  148.986

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Satu Mare

  28.694,58

  121

  150.292

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Vâlcea

  24.611.168,35

  122

  152.095

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Covasna

  1.053.023,61

  123

  152.096

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Harghita

  578.441,70

  124

  153.301

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  92.476.168,96

  125

  153.302

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Botoșani

  9.997.754,49

  126

  154.952

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Buzău

  66.934,65

  127

  155.224

  8.19.01.

  Cămin de garnizoană

  Județul Constanța

  22.746.885,90

  128

  155.499

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Vaslui

  13.573.495,52

  129

  155.500

  8.19.01.

  Construcție anexă la cămin de garnizoană

  Județul Vâlcea

  370.096,26

  130

  155.501

  8.19.01.

  Bloc locuințe de intervenție

  Municipiul București

  41.286.992,69

  131

  155.507

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Alba

  220.000,00

  132

  155.509

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Alba

  355.000,00

  133

  155.513

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Argeș

  352.451,86

  134

  155.514

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Bacău

  130.500,00

  135

  155.515

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Bacău

  266.797,10

  136

  155.517

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Bacău

  152.000,00

  137

  155.518

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Bihor

  93.132,00

  138

  155.519

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Bihor

  592.437,66

  139

  155.523

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Brașov

  555.825,31

  140

  155.525

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Brașov

  159.968,57

  141

  155.526

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Brașov

  631.064,98

  142

  155.527

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Buzău

  148.538,00

  143

  155.528

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Buzău

  114.260,00

  144

  155.530

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Caraș-Severin

  257.850,00

  145

  155.534

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Călărași

  314.065,55

  146

  155.535

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Cluj

  416.100,00

  147

  155.536

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Cluj

  295.800,00

  148

  155.539

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Constanța

  302.276,79

  149

  155.541

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Covasna

  327.935,34

  150

  155.542

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Dâmbovița

  101.313,43

  151

  155.543

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Dâmbovița

  149.304,00

  152

  155.544

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Dolj

  274.497,30

  153

  155.545

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Dolj

  224.589,46

  154

  155.546

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Giurgiu

  170.603,89

  155

  155.547

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Giurgiu

  182.407,00

  156

  155.548

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Giurgiu

  237.105,00

  157

  155.549

  8.19.01.

  Cămin de garnizoană

  Județul Gorj

  2.349.529,39

  158

  155.550

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Gorj

  279.490,45

  159

  155.551

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Gorj

  435.713,80

  160

  155.552

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Gorj

  400.000,00

  161

  155.553

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Harghita

  255.949,26

  162

  155.554

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Harghita

  229.290,11

  163

  155.555

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Harghita

  123.900,00

  164

  155.557

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Ialomița

  167.954,16

  165

  155.558

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Ialomița

  171.390,00

  166

  155.559

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Ialomița

  262.798,00

  167

  155.560

  8.19.01.

  Teren

  Județul Iași

  2.190.738,63

  168

  155.563

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Maramureș

  133.584,00

  169

  155.564

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Maramureș

  120.407,00

  170

  155.565

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Mehedinți

  136.701,42

  171

  155.567

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Mureș

  362.256,76

  172

  155.568

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Mureș

  433.000,00

  173

  155.569

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Mureș

  338.883,00

  174

  155.570

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Mureș

  757.428,60

  175

  155.572

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Neamț

  225.346,18

  176

  155.574

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Neamț

  157.471,21

  177

  155.577

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Neamț

  201.500,32

  178

  155.578

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Olt

  212.212,68

  179

  155.579

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Olt

  172.702,40

  180

  155.580

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Prahova

  267.217,44

  181

  155.581

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Satu Mare

  230.360,00

  182

  155.582

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Satu Mare

  230.360,00

  183

  155.584

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Satu Mare

  300.931,00

  184

  155.585

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Satu Mare

  245.800,00

  185

  155.587

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Sălaj

  417.424,31

  186

  155.588

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Sibiu

  400.000,00

  187

  155.589

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Sibiu

  100.000,00

  188

  155.590

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Suceava

  224.245,76

  189

  155.595

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Teleorman

  202.626,86

  190

  155.596

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Teleorman

  159.968,57

  191

  155.597

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Teleorman

  133.307,14

  192

  155.598

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Teleorman

  154.636,28

  193

  155.599

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Timiș

  436.124,00

  194

  155.601

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Tulcea

  383.036,08

  195

  155.602

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Tulcea

  143.638,53

  196

  155.603

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Tulcea

  154.278,42

  197

  155.604

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Tulcea

  186.198,10

  198

  155.606

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Vâlcea

  145.442,68

  199

  155.607

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Vâlcea

  345.740,41

  200

  155.610

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Vrancea

  620.023,71

  201

  155.611

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Vrancea

  255.949,71

  202

  155.614

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  261.674,61

  203

  155.615

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  120.345,38

  204

  155.616

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  52.058,49

  205

  155.617

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  196.537,74

  206

  155.618

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  187.420,36

  207

  155.621

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  325.958,04

  208

  155.622

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  474.911,90

  209

  155.623

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  535.565,22

  210

  155.624

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  773.233,33

  211

  155.625

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  762.258,48

  212

  155.626

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  910.426,13

  213

  155.627

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  919.251,47

  214

  158.496

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Vaslui

  106.033,67

  215

  158.499

  8.19.01.

  Bloc locuințe de intervenție

  Municipiul București

  43.766.819,05

  216

  158.502

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Municipiul Constanța

  687.247,24

  217

  158.503

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Galați

  152.970,64

  218

  158.508

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Satu Mare

  103.938,00

  219

  158.510

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Vâlcea

  189.613,74

  220

  158.511

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Iași

  337.258,96

  221

  158.650

  8.19.01.

  Teren

  Județul Sibiu

  94.000,00

  222

  158.651

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Brașov

  533.228,57

  223

  158.654

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Sibiu

  930.000,00

  224

  158.655

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  1.387.501,00

  225

  158.657

  8.19.01.

  Teren

  Județul Ilfov

  186.487,66

  226

  159.339

  8.19.01.

  Teren cu destinație specială

  Județul Brăila

  2.600.233,76

  227

  159.683

  8.19.01.

  Teren

  Județul Gorj

  404.619,35

  228

  159.684

  8.19.01.

  Sediu - parte din imobil

  Județul Satu Mare

  11.771,00

  229

  159.686

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Argeș

  105.401,29

  230

  160.712

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Alba

  556.000,00

  231

  160.713

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Brașov

  651.492,89

  232

  160.715

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Cluj

  135.135,00

  233

  160.716

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Cluj

  145.152,00

  234

  160.717

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Sibiu

  300.000,00

  235

  160.720

  8.19.01.

  Cimitir militar cotă-parte

  Municipiul București

  680.319,68

  236

  160.877

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Dolj

  7.116.981,49

  237

  160.881

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  8.603.929,40

  238

  160.884

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Ilfov

  10.657.745,59

  239

  161.144

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  3.434.366,86

  240

  161.145

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Constanța

  5.797.430,08

  241

  161.146

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  26.486.241,23

  242

  161.147

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Bistrița-Năsăud

  312.000,00

  243

  161.148

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Dâmbovița

  278.370,07

  244

  161.149

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Galați

  142.343,93

  245

  161.150

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Bihor

  271.026,00

  246

  162.934

  8.19.01.

  Teren

  Județul Brașov

  8.172.946,73

  247

  162.941

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  529.733,50

  248

  162.942

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  548.249,30

  249

  162.943

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  536.344,65

  250

  162.944

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  634.364,76

  251

  162.945

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  623.567,59

  252

  162.946

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  624.724,35

  253

  162.947

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  553.663,00

  254

  162.948

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  556.875,01

  255

  162.949

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  556.875,01

  256

  162.950

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  546.751,34

  257

  162.951

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  545.568,89

  258

  162.952

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  550.320,65

  259

  162.953

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  443.470,83

  260

  162.954

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.181,01

  261

  162.955

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.181,04

  262

  162.956

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.181,42

  263

  162.957

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.181,42

  264

  162.958

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.181,42

  265

  162.959

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.181,42

  266

  162.960

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.181,42

  267

  162.961

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.181,42

  268

  162.962

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.181,24

  269

  162.963

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.180,71

  270

  162.964

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.180,71

  271

  162.965

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.180,71

  272

  162.966

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.180,71

  273

  162.967

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.181,56

  274

  162.968

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  482.180,71

  275

  162.969

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  536.612,34

  276

  162.970

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  538.000,31

  277

  162.971

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  455.769,94

  278

  162.972

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  483.915,75

  279

  162.973

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  483.915,68

  280

  162.974

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  483.915,68

  281

  162.975

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  470.474,85

  282

  162.976

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  470.474,85

  283

  162.977

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  470.474,85

  284

  162.978

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  470.474,85

  285

  162.979

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  483.916,07

  286

  162.980

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  483.851,28

  287

  162.981

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  483.915,58

  288

  162.982

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  476.981,69

  289

  162.983

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  483.915,58

  290

  162.984

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  483.915,58

  291

  162.985

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  483.915,58

  292

  162.986

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  483.915,58

  293

  162.987

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  405.469,74

  294

  162.988

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  405.470,04

  295

  162.989

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  405.469,74

  296

  162.990

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  405.469,74

  297

  162.992

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Constanța

  137.319,52

  298

  162.994

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Galați

  167.802,00

  299

  164.066

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  104.560.301,11

  300

  164.072

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Bacău

  360.800,00

  301

  164.074

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Bistrița-Năsăud

  289.890,00

  302

  164.075

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Brașov

  826.951,64

  303

  164.076

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Brașov

  770.631,41

  304

  164.077

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Brașov

  492.501,54

  305

  164.078

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Cluj

  172.352,00

  306

  164.079

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Cluj

  569.112,00

  307

  164.080

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Cluj

  866.040,00

  308

  164.081

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Cluj

  940.272,00

  309

  164.082

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Constanța

  545.987,69

  310

  164.083

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Constanța

  1.074.940,31

  311

  164.084

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Covasna

  302.639,28

  312

  164.085

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Dolj

  595.379,46

  313

  164.086

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Dolj

  634.027,28

  314

  164.087

  8.19.01.

  Cabinet medical

  Județul Hunedoara

  295.000,00

  315

  164.090

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Maramureș

  751.766,00

  316

  164.091

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Mureș

  392.731,02

  317

  164.092

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Mureș

  567.655,00

  318

  164.093

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Prahova

  367.651,62

  319

  164.094

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Prahova

  478.844,29

  320

  164.095

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Prahova

  618.080,17

  321

  164.097

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Timiș

  421.032,00

  322

  164.102

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Constanța

  118.963,20

  323

  164.103

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Constanța

  91.723,96

  324

  164.105

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Constanța

  85.518,62

  325

  164.106

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Constanța

  172.140,70

  326

  164.107

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Cluj

  313.244,26

  327

  164.368

  8.19.01.

  Teren

  Județul Alba

  115.000,00

  328

  164.729

  8.19.01.

  Sediu

  Județul Prahova

  361.756,85

  329

  165.009

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Brașov

  259.000,00

  330

  165.015

  8.19.01.

  Sediu

  Municipiul București

  98.523,29

  331

  165.112

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Satu Mare

  175.880,00

  332

  165.113

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Județul Galați

  521.886,40

  333

  165.114

  8.19.01.

  Locuință de intervenție

  Municipiul București

  337.529,78

  Total valoare de inventar actualizată

  2.007.818.584,95


  Anexa nr. 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului la care se modifică valoarea de inventar,
  ca urmare a reevaluării și efectuării unei lucrări de investiții puse în funcțiune


  Cod fiscalDenumire
  1. Ordonator principal de credite4204291Serviciul Român de Informații
  2. Ordonator secundar de credite

  3. Ordonator terțiar de credite

  4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal

  CLASA 8: Bunuri publice de stat
  GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naționale și cu destinație specială
  Elemente de identificare
  Nr. MFCodul de clasificareDenumireaAdresaValoarea de inventar modificată - lei -Baza legală
  164.1088.19.01.Locuință de intervențieJudețul Harghita318.771,17Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. HR12 din 17.12.2021


  Anexa nr. 3

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
  ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptățite, în condițiile legii

  Numărul MF și codul de clasificareDenumirea bunului, anul dobândirii și adresaValoarea de inventar a bunului aflat în domeniul public - lei -Valoarea de inventar care iese din domeniul public - lei -Valoarea de inventar care rămâne în domeniul public - lei -Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statuluiDescrierea tehnică a bunului care iese din domeniul publicOrdonatorul/ Administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului
  148.979/8.19.01.Sediu/2000/ Județul Alba 24.665,0024.665,00-Decizia civilă nr. 305 din 24.09.2020 emisă de Curtea de Apel Alba Iulia, irevocabilă; Dispoziția de restituire în natură nr. 76 din 1.09.2021 emisă de SRI, definitivăApartamentul nr. 5 cu etaj din cadrul imobilului situat în municipiul Aiud, Str. Transilvaniei nr. 2, et. 1, județul Alba, cu suprafața utilă de 102,1 mp, suprafața construită de 132 mp, cote-părți comune de 42,15 mp și cotă teren de 64,1 mp, având nr. cadastral 70548-C1-U38, înscris în CF 70548-C1-U38 AiudServiciul Român de Informații (CUI 4204291)

  ---