NORME din 15 martie 2022privind procedura de alegeri, prin vot la distanță, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 aprilie 2022 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 26 din 15 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 387 din 20 aprilie 2022.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Normele privind procedura de alegeri, prin vot la distanță, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, denumite în continuare norme, cuprind dispoziții privind procedura de alegeri, respectiv desfășurarea votului și stabilirea rezultatelor alegerilor pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România.(2) Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera sau CAFR, organizează alegeri pentru membrii Comisiei de disciplină a Camerei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018, ale Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 84/2018, și ale prezentelor norme.


  Capitolul II Procedura alegerilor

  Articolul 2
  (1) Alegerile pentru membrii Comisiei de disciplină a Camerei au loc în cadrul Conferinței Camerei, organizată prin vot la distanță în data de 29 aprilie 2022.(2) Votul pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei este secret.(3) Votul prin reprezentare sau împuternicire nu este permis.(4) Votul la distanță va avea loc pe platforma E-BALLOT, pusă la dispoziția membrilor Camerei cu drept de vot prin grija CAFR.(5) În vederea bunei desfășurări a Conferinței Camerei, comunicarea cu membrii cu drept de vot la Conferința Camerei se va realiza prin platforma Zoom.


  Articolul 3
  (1) Platforma de vot E-BALLOT are următoarele caracteristici tehnice:
  a) asigură logarea auditorilor financiari, membri CAFR, cu drept de vot la Conferință, individualizați prin date de identificare (Username/Parolă). Logarea pe platformă se va face de către fiecare auditor financiar cu drept de vot în parte, pe baza unui link personalizat, primit pe e-mail. Platforma va genera auditorului date de acces inițiale, respectiv: Username și Cod de acces; ulterior, parola individuală va putea fi setată de către fiecare auditor, în funcție de preferințe. Cu Username-ul și Parola, auditorul financiar cu drept de vot va putea să acceseze platforma pentru a vota în ziua stabilită a alegerilor. Username-ul nu se poate schimba;
  b) asigură gestionarea centralizată a alegătorilor; astfel, platforma furnizează numărul de auditori financiari cu drept de vot prezenți la Conferința Camerei, în vederea stabilirii persoanelor logate;
  c) asigură corectitudinea procesului de vot; se elimină posibilitatea ca cineva să voteze de două ori, asigurându-se astfel cerința ca un auditor financiar cu drept de vot să voteze o singură dată. Platforma permite o singură logare a unui auditor financiar care votează, prin identificarea IP-ului unității de pe care se loghează, asimilat datelor de identificare ale respectivului auditor financiar cu drept de vot;
  d) asigură acceptarea dispozitivelor mobile: alegătorii pot vota de pe smartphone, computer sau tabletă, orice astfel de dispozitiv care este conectat la internet;
  e) asigură gestionarea buletinelor de vot;
  f) asigură păstrarea secretului votului;
  g) îndeplinește atribuțiile Comisiei de numărare a voturilor, respectiv:(i) numărarea voturilor exprimate și stabilirea voturilor valabile;(ii) prezentarea listei candidaților în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obținute;
  h) asigură exportarea rezultatelor votului.
  (2) Auditorii financiari fără drept de vot la Conferința Camerei nu vor putea accesa platforma E-BALLOT, link-urile de acces fiind personalizate după numele și prenumele auditorilor financiari cu drept de vot la Conferință.(3) Rezultatele furnizate de platforma de vot E-BALLOT vor ține locul procesului-verbal cu privire la rezultatul votului.(4) Rezultatele votului vor fi comunicate pe platforma Zoom și pe site-ul CAFR.


  Articolul 4
  (1) Buletinul de vot pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei va fi elaborat în funcție de formatul și opțiunile tehnice prevăzute de platforma E-BALLOT.(2) Se înscriu pe buletinul de vot candidaturile validate, în ordine alfabetică.(3) Buletinul de vot va fi disponibil în platforma E-BALLOT, secțiunea Alegerea membrilor Comisiei de disciplină.(4) Secțiunea va cuprinde: numele și prenumele candidaților și căsuța unde se va exercita votul. Exercitarea votului se va putea face doar în ziua stabilită pentru vot și în intervalul prestabilit aferent procesului de vot și, ca atare, căsuța menționată pentru exercitarea votului nu va fi funcțională în alte date sau alt interval orar.


  Articolul 5
  (1) Conferința Camerei, organizată prin vot la distanță în data de 29 aprilie 2022, va avea loc în intervalul orar stabilit prin Agenda Conferinței Camerei.(2) Votul pe platforma E-BALLOT se va exercita în intervalul orar stabilit prin Agenda Conferinței Camerei, ce se va comunica participanților la Conferință.


  Articolul 6
  (1) Fiecare auditor financiar cu drept de vot la Conferință care îndeplinește cerințele prevăzute în normele pentru desemnarea reprezentanților la Conferință, adoptate de către Consiliul Camerei, primește acces la platforma de vot EBALLOT.(2) Logarea la platforma E-BALLOT se va face pe baza datelor individuale de acces. Auditorul financiar cu drept de vot este obligat să folosească datele de acces specifice aferente platformei E-BALLOT pentru a se putea loga în vederea votării, respectiv Username și Parolă.(3) Instrucțiunile de vot și toate detaliile tehnice privind accesul la platforma de vot E-BALLOT vor fi aduse la cunoștința auditorilor financiari cu drept de vot cu două zile înaintea datei Conferinței. Camera va pune la dispoziția membrilor Camerei cu drept de vot, în timp util, instrucțiuni de utilizare a platformei E-BALLOT, atât pentru autentificare, cât și pentru votare.(4) Pe platforma de vot, auditorii financiari cu drept de vot la Conferința Camerei din data de 29 aprilie 2022 vor vota pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină, o singură dată.


  Articolul 7
  (1) Votul „pentru“ se realizează prin apăsarea căsuței din dreptul numelui candidatului dorit sau prin apăsarea numelui candidatului din listă.(2) Înregistrarea votului se face prin accesarea butonului „Finalizare vot“.(3) După accesarea butonului „Finalizare vot“, votul nu mai poate fi modificat.


  Articolul 8
  (1) Platforma de vot va fi astfel setată încât auditorii financiari să nu poată exprima un număr mai mare de voturi decât numărul membrilor Comisiei de disciplină, respectiv trei voturi.(2) Buletinele de vot care cuprind un număr mai mic de voturi decât numărul de locuri pentru Comisia de disciplină sunt considerate valabile.(3) Pentru a evita anularea voturilor, platforma va fi astfel setată încât să nu permită „Finalizarea votului“ pentru buletine albe (buletine în care nu a fost exprimată nicio opțiune de vot).(4) Platforma nu va avea setate situații de anulare a buletinelor de vot, existând posibilitatea, în cazul în care un auditor financiar nu dorește să voteze, să opteze pentru butonul „Omite vot“.(5) Nu se va permite finalizarea votului dacă buletinul nu cuprinde cel puțin un vot „pentru“, prin bifarea căsuței din dreptul numelui sau prin apăsarea numelui candidatului din listă și accesarea butonului „Finalizare vot“.


  Articolul 9

  La expirarea intervalului de timp în interiorul căruia se va desfășura votul pentru alegerea Comisiei de disciplină, stabilit prin Agenda Conferinței Camerei, în ziua Conferinței, platforma EBALLOT va opri procesul de vot și butoanele menționate la art. 8 se vor dezactiva. Platforma va genera, imediat după închidere, rezultatul votului și acesta se va anunța participanților logați la Conferință, pe platforma Zoom, și ulterior pe site-ul Camerei.


  Articolul 10
  (1) Candidații care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate sunt validați ca membri titulari și vor fi precedați de următorii 2 membri, care sunt validați ca membri supleanți, în ordine descrescătoare.(2) Platforma E-BALLOT livrează rezultatul votului, acesta înlocuind procesul-verbal cu privire la rezultatul votului.


  Articolul 11
  (1) În caz de egalitate de voturi, pentru ultima poziție eligibilă de membru al Comisiei de disciplină, candidații aflați în această situație sunt supuși din nou votului Conferinței.(2) După livrarea rezultatului de către platformă, anunțat și pe platforma Zoom, în situația stabilită la alin. (1), în cel mai scurt timp, se elaborează un nou buletin de vot care va cuprinde doar candidații aflați în situația de egalitate de voturi, care se încarcă în platforma de vot, la secțiunea „Alegeri pentru departajarea candidaților în caz de egalitate de voturi“.(3) În situația prevăzută la alin. (1), auditorii financiari vor fi informați pe platforma Zoom că se organizează un nou vot și li se va comunica intervalul orar de vot pentru departajarea prin vot a candidaților.(4) Auditorii financiari vor accesa platforma cu aceleași date de autentificare (Username și Parolă) utilizate pentru votul exercitat la prima rundă de votare în cadrul Conferinței Camerei din data de 29 aprilie 2022.(5) Este declarat „ales“ candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi, indiferent de numărul votanților din a doua rundă de vot pentru candidații aflați în situația de egalitate.(6) Rezultatul votului din runda a doua se anunță pe platforma Zoom și pe site-ul Camerei.(7) La expirarea intervalului de timp în interiorul căruia se va desfășura votul pentru departajarea candidaților cu același număr de voturi, platforma E-BALLOT va opri procesul de vot, va genera, imediat după închiderea voturilor, rezultatele finale centralizate și acestea se vor anunța participanților logați la Conferință, pe platforma Zoom, și ulterior pe site-ul Camerei.


  Articolul 12

  Prevederile prezentelor norme se completează cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.

  -----