HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 3 decembrie 2018pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorului-șef al Inspecției Judiciare
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1047 din 10 decembrie 2018
  În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere dispozițiile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorului-șef al Inspecției Judiciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorului-șef și a inspectorului-șef adjunct ai Inspecției Judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 21 martie 2012, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecător Simona Camelia Marcu

  București, 3 decembrie 2018.
  Nr. 1.074.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind organizarea și desfășurarea concursului
  pentru numirea în funcție a inspectorului-șef al Inspecției Judiciare