CONVENŢIE din 30 iunie 1999
între Guvernul Roman şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 23 februarie 2001  Guvernul Roman şi Guvernul Macedonean, denumite în continuare părţi contractante, hotărând extinderea şi dezvoltarea cooperării reciproce în domeniul sanitar veterinar, pentru asigurarea unei protecţii corespunzătoare şi echivalente împotriva bolilor la animale şi celor cauzate de produsele de origine animala caracterizate printr-o stare necorespunzătoare de sănătate, conduse de hotărârea de a dezvolta în continuare relaţiile dintre cele doua tari, pentru a facilita comerţul reciproc cu animale, material seminal pentru însămânţări artificiale, embrioni, oua pentru reproducţie, produse de origine animala, medicamente şi alte produse de uz veterinar, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor,
  au convenit următoarele:

  Articolul 1

  Părţile contractante vor coopera în vederea protecţiei teritoriilor statelor lor împotriva introducerii şi transmiterii de boli prin activitatea de import, export şi tranzit de animale, material seminal pentru însămânţări artificiale, embrioni, oua pentru reproducţie, produse de origine animala, medicamente şi alte produse de uz veterinar, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor.


  Articolul 2

  Autorităţile sanitare veterinare ale fiecărei părţi contractante, competente în domeniul aplicării prezentei convenţii, sunt:
  a) Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara din cadrul Ministerului român al Agriculturii şi Alimentaţiei;
  b) Direcţia Veterinara din cadrul Ministerului macedonean al Agriculturii, Silviculturii şi Economiei Apelor.


  Articolul 3

  Autorităţile sanitare veterinare competente ale fiecărei părţi contractante vor conveni activităţile reciproce în scopul simplificarii executării procedurilor sanitare veterinare pentru importul, exportul şi tranzitul de animale, material seminal pentru însămânţări artificiale, embrioni, oua pentru reproducţie, produse de origine animala, medicamente şi alte produse de uz veterinar, furaje şi alte produse şi materii care constituie obiectul controlului sanitar veterinar de frontieră. Se vor conveni activităţi reciproce luându-se în considerare reglementările din legislaţia română şi cea macedoneana, precum şi legislaţia Uniunii Europene şi a Organizaţiei Mondiale a Comerţului.


  Articolul 4

  1. Autorităţile sanitare veterinare competente ale fiecărei părţi contractante îşi vor furniza imediat informaţii privind:
  a) apariţia bolilor specificate în lista A a Oficiului Internaţional de Epizootii (O.I.E.), inclusiv numele speciilor, numărul animalelor afectate şi zona de extindere a bolii, baza de diagnostic şi tipul de activităţi întreprinse pentru prevenirea şi combaterea bolilor pe teritoriul statelor lor;
  b) bolile transmisibile înscrise în listele A şi B ale Oficiului Internaţional de Epizootii, prin schimbul lunar de buletine informative;
  c) condiţiile sanitare veterinare şi modelele de certificate sanitare veterinare pentru importul, exportul şi tranzitul de animale, material seminal pentru însămânţări artificiale, embrioni, oua pentru reproducţie, produse de origine animala, medicamente şi alte produse de uz veterinar, furaje şi alte produse şi materii prime care pot influenţa starea de sănătate a animalelor.
  2. Autorităţile sanitare veterinare competente ale fiecărei părţi contractante se vor informa reciproc, imediat, despre măsurile de prevenire întreprinse în cazul în care bolile specificate în lista A a Oficiului Internaţional de Epizootii apar pe teritoriul ţărilor limitrofe.


  Articolul 5

  1. Părţile contractante vor sprijini cooperarea dintre autorităţile sanitare veterinare competente şi instituţiile române şi macedonene care utilizează rezultatele cercetării ştiinţifice şi tehnologice în domeniul sanitar veterinar, prin:
  a) schimb de experienta şi informaţii în domeniul medicinei veterinare;
  b) cooperare reciprocă între laboratoarele centrale de profil şi instituţiile de cercetare în domeniu;
  c) schimb de informaţii şi organizarea de intalniri de lucru între specialişti şi personalul de cercetare;
  d) schimb de reviste de specialitate şi alte publicaţii în domeniul sanitar veterinar;
  e) schimb de informaţii privind legislaţia în vigoare referitoare la organizarea şi activitatea serviciilor sanitare veterinare;
  f) schimb de informaţii, reglementări şi specialişti în domeniul producerii, testarii, înregistrării, autorizării şi comercializării produselor de uz veterinar.
  2. Părţile contractante vor admite autorităţilor sanitare veterinare competente să efectueze controale reciproce în întreprinderile şi unităţile care exporta animale, material seminal pentru însămânţări artificiale, embrioni, oua pentru reproducţie, produse de origine animala, medicamente şi alte produse de uz veterinar, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor.


  Articolul 6

  Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile ocazionate de participarea sa la aplicarea prevederilor prezentei convenţii, potrivit legislaţiei interne a statelor părţilor contractante.


  Articolul 7

  1. Reprezentanţii autorităţilor sanitare veterinare competente ale fiecărei părţi contractante se vor intalni ori de câte ori este necesar, într-un loc şi pe o perioadă convenite reciproc.
  2. Orice neînţelegere privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii va fi rezolvată prin negocieri directe între părţile contractante.
  3. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere în timpul negocierilor menţionate la alin. 2, diferendele dintre părţile contractante, legate de punerea în aplicare a prezentei convenţii, vor fi examinate de o comisie mixtă. Comisia va fi compusa din câte doi medici veterinari şi un jurist din partea fiecărei părţi contractante. Comisia se va întruni la cererea uneia dintre părţile contractante în termen de 30 de zile de la data solicitării unei asemenea reuniuni pe teritoriul sau. Reuniunea va fi prezidata alternativ de un membru al fiecărei delegaţii.


  Articolul 8

  Prezenta convenţie nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor contractante care rezultă din alte convenţii internaţionale încheiate de fiecare parte contractantă în domeniul sanitar veterinar.


  Articolul 9

  Prezenta convenţie va intra în vigoare în a 60-a zi de la data ultimei notificări prin care fiecare parte contractantă îşi va comunică reciproc îndeplinirea procedurilor cerute de legislaţia naţionala pentru intrarea sa în vigoare.


  Articolul 10

  Prezenta convenţie se încheie pentru o perioadă de 5 ani şi se va prelungi în mod automat pentru următorii 5 ani, în cazul în care nici una dintre părţile contractante nu va fi notificat celeilalte părţi contractante, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intenţia sa de a o denunta.


  Articolul 11

  La data intrării în vigoare a prezentei convenţii îşi încetează valabilitatea, în relaţiile dintre părţile contractante, Convenţia sanitară veterinara dintre Republica Populara Română şi Republica Populara Federativă Iugoslavia, semnată la Belgrad la 4 august 1956.
  Semnată la Bucureşti la 30 iunie 1999, în limbile română, macedoneana şi engleza, toate textele fiind egal autentice.
  În caz de diferende de interpretare va prevala versiunea în limba engleza.
  Pentru Guvernul Roman,
  Ştefan Pete,
  secretar de stat în
  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
  Pentru Guvernul Macedonean,
  Jovan Damceski,
  ministru adjunct în Ministerul Agriculturii,
  Silviculturii şi Economiei Apelor
  -------