ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 144 din 25 octombrie 2001 (*actualizata*)
privind indeplinirea de către cetatenii români, la ieşirea din tara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
(actualizata până la data de 13 martie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 14 noiembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 13 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 177 din 11 aprilie 2002; LEGEA nr. 580 din 23 octombrie 2002; ORDONANTA nr. 28 din 14 iulie 2005; ORDONANTA nr. 43 din 28 iulie 2005 respinsa de LEGEA nr. 39 din 8 martie 2006.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Cetatenii români care calatoresc, în scopuri particulare, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, pentru care nu este necesară viza de intrare, trebuie să prezinte la ieşirea din tara:
  a) asigurarea medicală;
  b) biletul de calatorie dus-intors sau cartea verde a autoturismului;
  c) o sumă minima în valută liber convertibila la vedere sau cărţi de credit pentru conturi în valută, pentru fiecare persoana, într-un cuantum corespunzător sumelor de referinţa determinate de autorităţile naţionale ale statelor de destinatie sau de tranzit, proportional cu durata sederii, dar nu mai puţin de 5 zile.
  d) documente care justifica scopul şi condiţiile sederii planificate.
  (2) Cuantumul sumei minime în valută prevăzute la alin. (1) lit. c), precum şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) se stabilesc şi se actualizeaza prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 177 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2002.
  Litera d) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusa de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 28 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 iulie 2005.
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 28 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 iulie 2005.


  Articolul 2

  Seful punctului de trecere a frontierei române poate dispune intreruperea calatoriei unei persoane dacă s-a constatat că nu indeplineste condiţiile prevăzute la art. 1.


  Articolul 2^1

  (1) Prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) nu se aplică în cazul cetatenilor români care calatoresc în tarile cu care România a incheiat acorduri, înţelegeri, conventii sau protocoale pentru acordarea asistentei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătăţii.
  (2) Lista tarilor cu care România a incheiat acorduri, înţelegeri, conventii sau protocoale pentru acordarea asistentei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătăţii va fi întocmită şi aprobata prin ordin comun al ministrului de interne şi al ministrului sănătăţii şi familiei, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.
  -------------
  Art. 2^1 a fost introdus de LEGEA nr. 177 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2002.


  Articolul 2^2

  Prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) nu se aplică urmatoarelor categorii de persoane:
  a) cetatenii români care pleaca în strainatate pentru a urma un tratament medical, pentru a participa la simpozioane, conferinte, studii, manifestari cultural-sportive ori în situaţia imbolnavirii sau decesului unei rude stabilite în strainatate. În aceste situaţii se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte scopul calatoriei şi asigurarea financiară a acesteia;
  b) minorul sub 14 ani, inscris în pasaportul parintilor;
  c) minorul care se deplaseaza la rude sau la parintele/parintii care lucreaza ori sunt stabiliti în statul de destinatie;
  d) cetatenii români care se deplaseaza în strainatate ca urmare a unui angajament de muncă, pe baza unui permis de muncă valabil pentru tara de destinatie, indiferent de durata deplasarii;
  e) cetatenii români care calatoresc în statele vecine în regim de mic trafic.
  -------------
  Art. 2^2 a fost introdus de LEGEA nr. 580 din 23 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 octombrie 2002.
  Literele a) şi e) ale art. 2^2 au fost modificate de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 28 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 iulie 2005.
  Litera a) a art. 2^2 a fost modificata de art. I din ORDONANTA nr. 43 din 28 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 3 august 2005. ORDONANTA nr. 43 din 28 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 3 august 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 39 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006. În consecinţa, litera a) a art. 2^2 revine la forma avuta anterior ORDONANTEI nr. 43 din 28 iulie 2005.


  Articolul 3

  Prezenta ordonanţă de urgenţă va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  --------