HOTĂRÂRE nr. 113 din 6 septembrie 2022pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 7 septembrie 2022
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Hotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. III - Componența Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital:– domnul senator Dogariu Eugen - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei;– domnul senator Nazare Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - se include în componența comisiei.2. La anexa nr. V - Componența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională:– domnul senator Berea Cristinel-Gabriel - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România - se include în componența comisiei;– domnul senator Bodea Marius - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România - se include în componența comisiei.3. La anexa nr. X - Componența Comisiei pentru administrație publică, domnul senator Matieș Călin-Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Cristescu Ionel-Dănuț - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.4. La anexa nr. XI - Componența Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, domnul senator Pîrvulescu Eugen - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - se include în componența comisiei.5. La anexa nr. XII - Componența Comisiei pentru învățământ:– doamna senator Muntean Lucica Dina - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - se include în componența comisiei;– doamna senator Dinică Silvia-Monica - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România - se include în componența comisiei în locul doamnei senator Spătaru Elena Simona - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România.6. La anexa nr. XIII - Componența Comisiei pentru sănătate, domnul senator Lavric Sorin - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor - se include în componența comisiei în locul doamnei senator Aelenei Evdochia - senator neafiliat.7. La anexa nr. XVI - Componența Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale:– domnul senator Mureșan Claudiu-Marinel - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România - se include în componența comisiei în locul domnului senator Popescu Ion Dragoș - senator neafiliat;– doamna senator Boancă Rodica - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor - se include în componența comisiei în locul doamnei senator Aelenei Evdochia - senator neafiliat.8. La anexa nr. XX - Componența Comisiei pentru mediu, domnul senator Cernic Sebastian - Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România - se include în componența comisiei în locul domnului senator Popescu Ion-Dragoș - senator neafiliat.9. La anexa nr. XXIII - Componența Comisiei pentru știință, inovare și tehnologie, domnul senator Brătescu Liviu - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - se include în componența comisiei în locul domnului senator Cîmpeanu Sorin Mihai - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.10. La anexa nr. XXV - Componența Comisiei pentru tineret și sport, domnul senator Pandea Ciprian - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - se include în componența comisiei în locul domnului senator Nazare Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 6 septembrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 6 septembrie 2022.
  Nr. 113.
  ----