HOTĂRÂRE nr. 427 din 27 aprilie 2011
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică, semnat la Astana la 2 martie 2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică, semnat la Astana la 2 martie 2010.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 aprilie 2011.
  Nr. 427.

  ACORD 02/03/2010