HOTĂRÂRE nr. 524 din 24 iulie 2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Numărul maxim de posturi este de 238, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
  2. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Structura organizatorică şi numărul de personal de la nivelul direcţiilor de sănătate publică se modifică în condiţiile legii.


  Articolul III

  (1) Încadrarea personalului Ministerului Sănătăţii în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  (2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 24 iulie 2013.
  Nr. 524.


  Anexa 1

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)


  Anexa 2

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  LISTA
  cuprinzând unităţile cu personalitate juridică
  aflate în subordinea, sub autoritatea sau în
  coordonarea Ministerului Sănătăţii
  A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
  I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:
  1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*);
  ----------- Notă *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează:
  - unităţi cu personalitate juridică, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;
  - centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii;
  - serviciile de ambulanţă, finanţate de la bugetul de stat.
  2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;
  3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti;
  4. Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Bucureşti;
  5. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti;
  6. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti;
  7. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;
  8. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti;
  9. Spitalul Tichileşti (leprozerie);
  10. Academia de Ştiinţe Medicale;
  11. Agenţia Naţională de Programe de Sănătate.
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-11 este de 6.088, din care:
  - Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;
  - medici rezidenţi pe post - 49.
  II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:
  Arad
  1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" Dezna
  Bihor
  2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
  3. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei
  4. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea
  Braşov
  5. Sanatoriul de Nevroze Predeal
  6. Spitalul General Căi Ferate Braşov
  Bucureşti
  7. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. Dorin Hociotă"
  8. Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon"
  9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare
  10. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. dr. Florin Brătilă"
  11. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan"
  12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş"
  13. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie
  14. Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu"
  15. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu"
  16. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. A. Rusescu"
  17. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
  18. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "N. C. Paulescu"
  19. Institutul Clinic Fundeni
  20. Spitalul Clinic de Urgenţă
  21. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"
  22. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni"
  23. Spitalul Universitar de Urgenţă
  24. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi
  25. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
  26. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie"
  27. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan"
  28. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice
  29. Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. N. Robănescu"
  Buzău
  30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca
  Cluj
  31. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu"
  32. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă"
  33. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal
  34. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca
  35. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie "Prof. dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca
  36. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca
  Constanţa
  37. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia
  38. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord
  39. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol
  40. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa
  Covasna
  41. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" Covasna
  Dolj
  42. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
  43. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare
  44. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova
  Galaţi
  45. Spitalul General Căi Ferate Galaţi
  Hunedoara
  46. Spitalul de Psihiatrie Zam
  47. Spitalul General Căi Ferate Simeria
  Iaşi
  48. Institutul Regional de Oncologie Iaşi
  49. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. G. I. M. Georgescu"
  50. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon"
  51. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri
  52. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola"
  53. Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi
  54. Spitalul General Căi Ferate Paşcani
  Maramureş
  55. Spitalul de Recuperare Borşa
  Mehedinţi
  56. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin
  Mureş
  57. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
  58. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş
  Prahova
  59. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni
  60. Spitalul General Căi Ferate Ploieşti
  Sibiu
  61. Spitalul General Căi Ferate Sibiu
  Timiş
  62. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara
  63. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara
  64. Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş
  65. Spitalul de Psihiatrie Gătaia
  66. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel
  67. Institutul Regional de Oncologie Timişoara
  68. Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara
  Vrancea
  69. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani
  70. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni
  71. Spitalul "N.N. Săveanu" Vidra
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-71 este de 49.296.
  Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.
  III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:
  1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti;
  2. Institutul de Medicină Legală Iaşi;
  3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;
  4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;
  5. Institutul de Medicină Legală Craiova;
  6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;
  7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti.
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-7 este de 370.
  B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
  1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti;
  2. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi.
  C. INSTITUŢII PUBLICE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
  1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
  2. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare.
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 este de 91.
  D. INSTITUT NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AFLAT ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
  1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti


  Anexa 3

  (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  PARCUL DE AUTOTURISME
  al Ministerului Sănătăţii pentru activităţile specifice
  Nr. crt. Activitatea specifică Număr de autoturisme Consum maxim de carburant pe lună (litri)
  1. Programul naţional de sănătate 1 150
  2. Inspecţia sanitară de stat 1 150
  3. Activitatea de coordonare a politicilor şi strategiilor din domeniul sănătăţii populaţiei la nivel naţional 1 150

  -------