OTĂRÂRE nr. 635 din 11 iunie 2008 (*republicată*)
privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 11 decembrie 2008  ----- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 922/2008 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universit are de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 2 septembrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 24 iunie 2008.

  Articolul 1

  Se aprobă nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă şi al specializărilor/programelor de studii din cadrul acestora, al specializărilor/programelor de studii reglementate sectorial şi/sau general, precum şi numărul de credite de stud iu transferabile, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 5

  Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5.


  Articolul 6

  (1) Specializările/programele de studii ale căror denumiri au fost adaptate la nomenclatorul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu ş i a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, cu modificările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul a cestora, cu modificările ulterioare, care funcţionează începând cu anul I 2005-2006, respectiv 2006-2007, şi care se regăsesc în prezenta hotărâre îşi continuă activitatea.
  (2) Studenţii înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2005-2006 şi 2006-2007 la specializarea Teologie pastorală, aferentă instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particulare, continuă şi finalizează studiile cu acelaşi număr de credite c a şi studenţii înmatriculaţi în anul I la aceeaşi specializare în anul universitar 2007-2008, şi anume cu 240 de credite de studiu transferabile.


  Articolul 7

  Şcolile de studii academice postuniversitare care au fost înfiinţate în baza unor alte acte normative funcţionează în conformitate cu prevederile acestora.


  Articolul 8

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu completările ulterioare.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Anexa 1
  NOMENCLATORUL
  domeniilor de studii universitare de licenţă şi al
  specializărilor/programelor de studii din cadrul acestora,
  al specializărilor/programelor de studii reglementate sectorial
  şi/sau general, precum şi numărul de credite
  de studiu transferabile
  A. Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă
  ┌────────────┬──────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────┐
  │ Domenii │ Domenii │ Nr. │ Specializări/Programe de studii │
  │fundamentale│ de studii │C.S.T.│ │
  │ de ştiinţă,│ universitare │ │ │
  │ artă şi │ de licenţă │ │ │
  │ cultură │ │ │ │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Matematică │ 180 │Matematică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Matematici aplicate │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Matematică informatică │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Fizică │ 180 │Fizică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │Ştiinţe │ │ │Fizică medicală │
  │exacte │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Biofizică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Fizică informatică │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Chimie │180 │Chimie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Biochimie tehnologică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Radiochimie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Chimie informatică │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Informatică │ 180 │Informatică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Informatică aplicată │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Biologie │ 180 │Biologie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Biochimie │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Geografie │ 180 │Geografie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Geografia turismului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Cartografie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Hidrologie şi meteorologie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Planificare teritorială │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Geologie │ 180 │Geologie │
  │Ştiinţe │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ale naturii │ │ │Geochimie │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Ştiinţa │ 180 │Chimia mediului │
  │ │mediului │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ecologie şi protecţia mediului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Geografia mediului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Fizica mediului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ştiinţa mediului │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Filosofie │ 180 │Filosofie │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Limbă şi │ │Limba şi literatura română*1) │
  │ │literatură │ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Limbă şi literatură*2) │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Limbă şi literatură modernă*3) │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Literatură universală şi comparată*1) │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Filologie clasică*4) │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Limbi moderne │ │Traducere şi interpretare │
  │ │aplicate │ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Limbi moderne aplicate │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │Ştiinţe │Istorie │ 180 │Istorie │
  │umaniste │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Arheologie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Arhivistică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Muzeologie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Istoria artei │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Studii │ │Etnologie │
  │ │culturale │ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Studii iudaice │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Studii americane │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Studii culturale │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │Teologie │Teologie │ 240 │Teologie pastorală*5) │
  │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ 180 │Teologie didactică*5) │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Artă sacră │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Teologie socială*5) │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Studii religioase │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │Ştiinţe │Drept │ 240 │Drept │
  │juridice │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Drept comunitar │
  │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ 180 │Ordine şi siguranţă publică │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Sociologie │ 180 │Sociologie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Antropologie │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Asistenţă │ 180 │Asistenţă socială │
  │ │socială │ │ │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Ştiinţe │ │Ştiinţe politice │
  │ │politice │ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Studii de securitate │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Relaţii │ │ │
  │ │internaţionale│ 180 │Relaţii internaţionale şi studii europene │
  │ │şi studii │ │ │
  │ │europene │ │ │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Ştiinţe │ │Administraţie publică │
  │ │administrative│ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Administraţie europeană │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Asistenţă managerială şi secretariat │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Poliţie comunitară │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │Ştiinţe │Ştiinţe ale │ │Jurnalism │
  │sociale │comunicării │ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │şi politice │ │ │Comunicare şi relaţii publice │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Publicitate │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Biblioteconomie şi ştiinţa informării │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Ştiinţe ale │ │Pedagogie │
  │ │educaţiei │ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Psihopedagogie specială │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar │
  │ │ │ │şi preşcolar │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Psihologie │ 180 │Psihologie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Terapie ocupaţională │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Economie │ 180 │Economie generală │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Economie agroalimentară │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │Ştiinţe │ │ │Economia mediului │
  │economice │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Economie şi comunicare economică în afaceri│
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Economie agroalimentară şi a mediului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Economie generală şi comunicare economică │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Finanţe │ 180 │Finanţe şi bănci │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Administrarea │ │Administrarea afacerilor │
  │ │afacerilor │ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Economia firmei │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Economia comerţului, turismului │
  │ │ │ │şi serviciilor │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Merceologie şi managementul calităţii │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Economia comerţului, turismului, │
  │ │ │ │serviciilor şi managementul calităţii │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Administrarea afacerilor în servicii │
  │ │ │ │de ospitalitate │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Contabilitate │ 180 │Contabilitate şi informatică de gestiune │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Cibernetică, │ │Cibernetică economică │
  │ │statistică şi │ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │informatică │ │Informatică economică │
  │ │economică │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Statistică şi previziune economică │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Economie │ │Economie internaţională │
  │ │şi afaceri │ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │internaţionale│ │Afaceri internaţionale │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Management │ 180 │Management │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Managementul dezvoltării rurale durabile │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Marketing │ 180 │Marketing │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │Arte │Teatru │ 180 │Artele spectacolului*6) │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Teatrologie*7) │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Scenografie │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Cinematografie│ │Cinematografie, fotografie, media*8) │
  │ │şi media │ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Filmologie │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Muzică │ 180 │Pedagogie muzicală │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Muzică religioasă │
  │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ 240 │Muzicologie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Interpretare muzicală - canto │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Compoziţie muzicală │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Dirijat │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Artele spectacolului muzical │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Arte plastice,│ │Arte plastice*9) │
  │ │decorative şi │ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │design │ │Arte decorative │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Design │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Conservare şi restaurare │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Artă murală │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Pedagogia artelor plastice şi decorative │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Istoria şi teoria artei │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ceramică - sticlă - metal │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Arte textile - design textil │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Modă - design vestimentar │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Scenografie şi eveniment artistic │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Design ambiental │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Artă monumentală │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │Arhitectură │Arhitectură │ 360 │Arhitectură │
  │şi urbanism │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ 300 │Arhitectură de interior │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Design de produs │
  │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ 180 │Conservare şi restaurare de arhitectură │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Arhitectura peisajului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Mobilier şi amenajări interioare │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Urbanism │ 240 │Proiectare şi planificare urbană │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Urbanism şi administrarea teritoriului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Amenajarea şi planificarea peisajului │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │Educaţie │Educaţie │ 180 │Educaţie fizică şi sportivă │
  │fizică şi │fizică │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │sport │şi sport │ │Sport şi performanţă motrică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │Ştiinţe │Agronomie │ 240 │Agricultură │
  │agricole │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │şi silvice │ │ │Ştiinţele solului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Montanologie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Protecţia plantelor │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor │
  │ │ │ │pentru agricultură şi industria alimentară │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Horticultură │ 240 │Horticultură │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Peisagistică │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Silvicultură │ 240 │Silvicultură │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Exploatări forestiere │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Cinegetică │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Zootehnie │ 240 │Zootehnie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Piscicultură şi acvacultură │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Biotehnologii │ 240 │Inginerie genetică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Biotehnologii*10) │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │Ştiinţe │Calculatoare │ │Calculatoare │
  │inginereşti │şi tehnologia │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │informaţiei │ │Tehnologia informaţiei │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Calculatoare şi sisteme informatice pentru │
  │ │ │ │apărare şi securitate naţională │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria informaţiei │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Maşini şi utilaje de geniu │
  │ │genistică │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri │
  │ │ │ │şi mascare │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Măsurători terestre şi cadastru │
  │ │geodezică │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Topogeodezie şi automatizarea asigurării │
  │ │ │ │topogeodezice │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Construcţii aerospaţiale │
  │ │aerospaţială │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Sisteme de propulsie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Echipamente şi instalaţii de aviaţie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie şi management aeronautic │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Aeronave şi motoare de aviaţie │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Ingineria substanţelor anorganice şi │
  │ │chimică │ 240 │protecţia mediului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │
  │ │ │ │petrochimie şi carbochimie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice │
  │ │ │ │şi nanomateriale │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria polimerilor │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria şi informatica proceselor chimice│
  │ │ │ │şi biochimice │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie chimică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Controlul şi securitatea produselor │
  │ │ │ │alimentare │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie biochimică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria fabricaţiei hârtiei │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Tehnologia chimică a produselor din piele │
  │ │ │ │şi înlocuitori │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Tehnologie chimică textilă │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Prelucrarea petrolului şi petrochimie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Extracte şi aditivi naturali alimentari │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Chimie militară │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Construcţii civile, industriale şi agricole│
  │ │civilă │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Căi ferate, drumuri şi poduri │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Construcţii şi fortificaţii │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Construcţii miniere │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie sanitară şi protecţia mediului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie civilă │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie urbană şi dezvoltare regională │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Infrastructura transporturilor │
  │ │ │ │metropolitane │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Ingineria │ │Instalaţii pentru construcţii │
  │ │instalaţiilor │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Instalaţii şi echipamente pentru protecţia │
  │ │ │ │atmosferei │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Instalaţii pentru construcţii - pompieri │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie de │ │Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi │
  │ │armament, │ 240 │sisteme de salvare │
  │ │rachete şi │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │muniţii │ │Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Armament, aparatură artileristică şi │
  │ │ │ │sisteme de conducere a focului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Sisteme integrate de armament şi muniţie │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Sisteme electrice │
  │ │electrică │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Electronică de putere şi acţionări │
  │ │ │ │electrice │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Electrotehnică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Instrumentaţie şi achiziţii de date │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Electromecanică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie electrică şi calculatoare │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Electronică aplicată │
  │ │electronică │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │şi telecomu- │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │
  │ │nicaţii │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Reţele şi software de telecomunicaţii │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Microelectronică, optoelectronică şi │
  │ │ │ │nanotehnologii │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Telecomenzi şi electronică în transporturi │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Echipamente şi sisteme electronice militare│
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Transmisiuni │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Ingineria sistemelor electroenergetice │
  │ │energetică │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Hidroenergetică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Termoenergetică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Energetică industrială │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Energetică şi tehnologii nucleare │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Managementul energiei │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Inginerie geologică │
  │ │geologică │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Geologia resurselor miniere │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Geologia resurselor petroliere │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Geofizică │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │
  │ │industrială │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Maşini unelte şi sisteme de producţie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria sudării │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Design industrial │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria şi managementul calităţii │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria securităţii în industrie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Tehnologia şi designul produselor textile │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Tehnologia şi designul confecţiilor din │
  │ │ │ │piele şi înlocuitori │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria sistemelor de energii │
  │ │ │ │regenerabile │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Ingineria prelucrării lemnului │
  │ │forestieră │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria produselor finite din lemn │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Ingineria │ │Ingineria produselor alimentare │
  │ │produselor │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │alimentare │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Controlul şi expertiza produselor │
  │ │ │ │alimentare │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Pescuit şi industrializarea peştelui │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Ingineria │ │Construcţii de autovehicule │
  │ │autovehi- │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │colelor │ 240 │Ingineria sistemelor de propulsie pentru │
  │ │ │ │autovehicule │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Autovehicule rutiere │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Echipamente şi sisteme de comandă şi │
  │ │ │ │control pentru autovehicule │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Blindate, automobile şi tractoare │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Ingineria │ │Ştiinţa materialelor │
  │ │materialelor │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria elaborării materialelor metalice │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria procesării materialelor │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Sisteme şi echipamente termice │
  │ │mecanică │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Mecanică fină şi nanotehnologii │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Maşini şi echipamente miniere │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie mecanică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultură │
  │ │ │ │şi industrie alimentară │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Utilaje petroliere şi petrochimice │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Utilaje pentru transportul şi depozitarea │
  │ │ │ │hidrocarburilor │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Echipamente pentru procese industriale │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Utilaje tehnologice pentru construcţii │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria şi managementul resurselor │
  │ │ │ │tehnologice în construcţii │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Utilaje pentru textile şi pielărie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Vehicule pentru transportul feroviar │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Utilaje şi instalaţii portuare │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Ingineria │ 240 │Ingineria şi protecţia mediului în │
  │ │mediului │ │industrie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologic│
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria şi protecţia mediului în │
  │ │ │ │industria chimică şi petrochimică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie şi protecţia mediului în │
  │ │ │ │agricultură │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria dezvoltării rurale durabile │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria mediului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria valorificării deşeurilor │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Reconstrucţie ecologică │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Sisteme şi echipamente navale │
  │ │navală şi │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │navigaţie │ 240 │Arhitectură navală │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Navigaţie şi transport maritim şi fluvial │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Navigaţie, hidrografie şi echipamente │
  │ │ │ │navale │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Electromecanică navală │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Ingineria │ │Automatică şi informatică aplicată │
  │ │sistemelor │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Echipamente pentru modelare, simulare şi │
  │ │ │ │conducere informatizată a acţiunilor │
  │ │ │ │de luptă │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria sistemelor multimedia │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Inginerie │ │Inginerie economică industrială │
  │ │şi management │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică în construcţii │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie şi management naval şi portuar │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică în domeniul │
  │ │ │ │transporturilor │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │
  │ │ │ │electronic şi energetic │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică în industria chimică şi│
  │ │ │ │de materiale │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică în agricultură │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie şi management în alimentaţia │
  │ │ │ │publică şi agroturism │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie şi management în industria │
  │ │ │ │turismului │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie şi management forestier │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Ingineria │ │Ingineria transporturilor şi a traficului │
  │ │transpor- │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │turilor │ 240 │Ingineria sistemelor de circulaţie │
  │ │ │ │feroviară │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Mecatronică │ │Mecatronică │
  │ │şi robotică │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Robotică │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Mine, Petrol │ │Inginerie minieră │
  │ │şi Gaze │ 240 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Prepararea substanţelor minerale utile │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Topografie minieră │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie de petrol şi gaze │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Transportul, depozitarea şi distribuţia │
  │ │ │ │hidrocarburilor │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Ştiinţe │ │Inginerie medicală │
  │ │inginereşti │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │aplicate │ 240 │Optometrie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Biotehnologii industriale │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Inginerie fizică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Informatică industrială │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Informatică aplicată în inginerie electrică│
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Matematică şi informatică aplicată în │
  │ │ │ │inginerie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Fizică tehnologică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Bioinginerie │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │Ştiinţe │Ştiinţe │ │Conducere interarme - forţe terestre │
  │militare şi │militare şi │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │informaţii │informaţii │ 180 │Conducere interarme - forţe navale │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Conducere interarme - forţe aeriene │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Conducere logistică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Managementul organizaţiei │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice - informaţii │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Psihologie - informaţii │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Management economico-financiar │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Securitate şi apărare │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Conducere militară │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Comunicare publică şi interculturală în │
  │ │ │ │domeniul securităţii şi apărării │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │Medicină │Medicină │ 360 │Medicină veterinară │
  │veterinară │veterinară │ │ │
  └────────────┴──────────────┴──────┴───────────────────────────────────────────┘

  ------------
  *1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă.
  *2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă.
  *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică.
  *4) Se adaugă: în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă.
  *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie româno-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.
  *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.
  *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
  *8) Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie.
  *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.
  *10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.
  B. Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial şi, respectiv, general
  ┌────────────┬──────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────┐
  │ Domeniul │ Natura │ Numar│ Specializări │
  │ de studii │ reglementării│C.S.T.│ │
  │universitare│ │ │ │
  │ de licenţă │ │ │ │
  ├────────────┼──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │Sănătate │Reglementate │ 360 │Medicină │
  │ │sectorial în │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │cadrul Uniunii│ │Medicină dentară │
  │ │Europene ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ 300 │Farmacie │
  │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ 240 │Asistenţă medicală generală │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Moaşe │
  │ ├──────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │Reglementate │ │Radiologie şi imagistică │
  │ │general │ 180 ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Laborator clinic │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Tehnică dentară │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Asistenţă dentară │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Asistenţă de farmacie │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Audiologie şi protezare auditivă │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Asistenţă de profilaxie stomatologică │
  │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │Nutriţie şi dietetică │
  └────────────┴──────────────┴──────┴───────────────────────────────────────────┘


  Anexa 2
  STRUCTURA
  instituţiilor de învăţământ superior de stat,
  domeniile de studii universitare de licenţă
  şi specializările/programele de studii
  acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Inginerie electricăInginerie ElectricăSisteme electriceAZi240
    Electronică de putere şi acţionări electriceAZi240
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică aplicată în inginerie electricăAZi240
    2Facultatea de energeticăInginerie EnergeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAZi240
    HidroenergeticăAZi240
    TermoenergeticăAZi240
    Energetică şi tehnologii nucleareAZi240
    Managementul energieiAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică industrialăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAZi240
    3Facultatea de Automatică şi CalculatoareCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAZi240
    Tehnologia informaţieiAZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    4Facultatea de electronică, telecomunicaţii şi Tehnologia InformaţieiInginerie Electronică şi TelecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAZi240
    Reţele şi software de telecomunicaţiiAZi240
    Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologiiAZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiIngineria informaţieiAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAZi240
    5Facultatea de Inginerie mecanică şi MecatronicăInginerie MecanicăSisteme şi echipamente termiceAZi240
    Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumaticeAZi240
    Mecanică fină şi nanotehnologiiAZi240
    Echipamente pentru procese industrialeAZi240
    Utilaje pentru textile şi pielărieAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateOptometrieAZi240
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    6Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor TehnologiceInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Maşini unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Ingineria sudăriiAZi240
    Ingineria şi managementul calităţiiAZi240
    Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionaleAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAZi240
    Mecatronică şi roboticăRoboticăAZi240
    7Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceInginerie mecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAZi240
    Ingineria dezvoltării rurale durabileAZi240
    8Facultatea de TransporturiIngineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAZi240
    Inginerie mecanicăVehicule pentru transportul feroviarAZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiTelecomenzi şi electronică în transporturiAZi240
    9Facultatea de Inginerie aerospaţialăInginerie AerospaţialăConstrucţii aerospaţialeAZi240
    Sisteme de propulsieAZi240
    Echipamente şi instalaţii de aviaţieAZi240
    Inginerie şi management aeronauticAZi240
    10Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria materialelorIngineria materialelorŞtiinţa materialelorAZi240
    Ingineria elaborării Materialelor metaliceAZi240
    Ingineria procesării materialelorAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAZi240
    11Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa MaterialelorInginerie chimicăIngineria substanţelor anorganice şi protecţia mediuluiAZi240
    Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimieAZi240
    Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomaterialeAZi240
    Ştiinţa şi ingineria polimerilorAZi240
    Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimiceAZi240
    Chimie alimentară şi tehnologii biochimiceAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimicăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeAZi240
    12Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineInginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicată (în limbile engleză, franceză şi germană)AZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiIngineria informaţiei (în limbile engleză şi franceză)AZi240
    Inginerie chimicăInginerie chimică (în limbile engleză şi franceză)AZi240
    Inginerie mecanicăInginerie mecanică (în limbile engleză, franceză şi germană)AZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa materialelor (în limbile engleză şi franceză)AZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (în limba germană)AZi240
    Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)AZi240
    13Facultatea de Ştiinţe aplicateŞtiinţe inginereşti AplicateMatematică şi informatică aplicată în inginerieAZi240
    Inginerie fizicăAZi240


  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi AgricoleInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAZi240
    Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAZi240
    2Facultatea de HidrotehnicăInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAZi240
    Inginerie sanitară şi protecţia mediuluiAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAPZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAPZi240
    3Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi PoduriInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduriAZi240
    Infrastructura transporturilor metropolitaneAPZi240
    4Facultatea de InstalaţiiIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAZi240
    Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosfereiAZi240
    5Facultatea de Utilaj TehnologicInginerie mecanicăUtilaje tehnologice pentru construcţiiAZi240
    Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţiiAZi240
    6Facultatea de GeodezieInginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAZi240
    7Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineInginerie civilăInginerie civilă (în limbile engleză şi franceză)AZi240
    Ingineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii (în limba franceză)AZi240
    8Departamentul de Limbi Străine şi ComunicareLimbi moderne aplicateTraducere şi interpretareAPZi180


  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de ArhitecturăArhitecturăArhitecturăAZi360
    Conservare şi restaurare de arhitecturăAPZi180
    Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu)APZi180
    2Facultatea de Arhitectură de InteriorArhitecturăArhitectură de interiorAPZi300
    Design de produsAPZi300
    Mobilier şi amenajări interioareAPZi180
    3Facultatea de UrbanismUrbanismUrbanism şi administrarea teritoriuluiAZi240
    Amenajarea şi planificarea peisajuluiAPZi240


  4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAZi240
    Ştiinţele soluluiAZi240
    Protecţia plantelorAZi240
    BiologieBiologieAP/APZi/FR180
    SilviculturăSilviculturăAPZi240
    2Facultatea de management, Inginerie economică în agricultură şi Dezvoltare RuralăInginerie şi ManagementInginerie Economică în AgriculturăA/AZi/ID240
    Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAP/APZi/ID240
    3Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAZi240
    PeisagisticăAZi240
    4Facultatea de ZootehnieZootehnieZootehnieAZi240
    Piscicultură şi acvaculturăAPZi240
    Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAZi240
    SilviculturăCinegeticăAPZi240
    5Facultatea de Medicină veterinarăMedicină veterinarăMedicină VeterinarăAZi360
    Ingineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    6Facultatea de BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAZi240
    Biotehnologii medical-veterinareAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateBiotehnologii industrialeAZi240
    7Facultatea de Îmbunătăţiri funciare şi Ingineria mediuluiInginerie civilăÎmbunătăţiri Funciare şi dezvoltare ruralăAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia Mediului în agriculturăA/APZi/FR240
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAPZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruA/APZi/FR240
    8Facultatea de management, Inginerie economică în agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala SlatinaInginerie şi ManagementInginerie Economică în AgriculturăAPZi240
    9Facultatea de management, Inginerie economică în agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala CălăraşiInginerie şi ManagementInginerie Economică în AgriculturăAZi240


  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Administraţie şi AfaceriŞtiinţe administrativeAdministraţie publicăA/AP/ APZi/FR/ID180
    Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAPZi180
    2Facultatea de BiologieBiologieBiologieAZi180
    BiochimieAZi180
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAZi180
    3Facultatea de ChimieChimieChimieAZi180
    Chimie (în limba franceză)AZi180
    Chimie (în limba engleză)APZi180
    Biochimie tehnologicăAZi180
    RadiochimieAPZi180
    Ştiinţa mediuluiChimia mediuluiAPZi180
    4Facultatea de DreptDreptDreptA/APZi/ID240
    5Facultatea de FilosofieFilosofieFilosofieAZi180
    6Facultatea de FizicăFizicăFizicăAZi180
    Fizică (în limbile franceză şi engleză)AZi180
    BiofizicăAPZi180
    Fizică medicalăAZi180
    Fizică informaticăAPZi180
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAZi240
    7Facultatea de GeografieGeografieGeografieA/AP/Zi/FR/ID180
    Hidrologie şi meteorologieAPZi180
    Geografia turismului (la Călimăneşti)APZi180
    Geografia turismului (la Drobeta Turnu-Severin)APZi180
    Geografia turismuluiAP/ AP/ APZi/FR/ID180
    Planificare teritorialăAPZi180
    Planificare teritorială (la Drobeta Turnu-Severin)APZi180
    CartografieAZi180
    Planificare teritorială (la Măcin)APZi180
    Ştiinţa mediuluiGeografia mediuluiA/APZi/FR180
    8Facultatea de Geologie şi GeofizicăInginerie geologicăInginerie geologicăAZi240
    GeofizicăAZi240
    GeologieGeologieAZi180
    9Facultatea de IstorieIstorieIstorieA/APZi/ID180
    Istoria arteiAPZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi Studii europeneAPZi180
    10Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele comunicăriiŞtiinţe ale ComunicăriiJurnalismA/APZi/ID180
    Comunicare şi relaţii publiceA/APZi/ID180
    11Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernăA/APZi/ID180
    Literatură universală şi comparată - O limbă şi literatură modernăAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceA/APZi/ID180
    Biblioteconomie şi ştiinţa informăriiAZi180
    Ştiinţe administrativeAsistenţă managerială şi secretariatA/APZi/ID180
    Asistenţă managerială şi secretariat (la Crevedia)APZi180
    Studii culturaleEtnologieAPZi180
    Studii europeneAZi180
    12Facultatea de Limbi şi Literaturi StrăineLimbă şi literaturăO limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba rromaniA/APZi/ID180
    O limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura română/Limba neogreacăAP/APZi/ID180
    Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernăAPZi180
    Studii culturaleStudii americaneAPZi180
    Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretareAPZi180
    Limbi moderne aplicateAPZi180
    13Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematicăAZi180
    Matematică (în limba franceză)AZi180
    Matematici aplicateAZi180
    Matematici aplicate (în limba engleză)AZi180
    Matematică-informaticăAP/APZi/ID180
    InformaticăInformaticăA/APZi/ID180
    14Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socialăSociologieSociologieAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă SocialăA/APZi/ID180
    15Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţieiPsihologiePsihologieA/APZi/ID180
    Ştiinţe ale EducaţieiPedagogieAZi180
    Psihopedagogie specialăAZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarA/APZi/ID180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Focşani)APZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Buzău)APZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Crevedia)APZi180
    16Facultatea de Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceŞtiinţe PoliticeAZi180
    Ştiinţe politice (în limbile franceză şi engleză)AZi180
    17Facultatea de Teologie baptistăTeologieTeologie Baptistă didacticăAZi180
    Teologie baptistă socialăAZi180
    18Facultatea de Teologie ortodoxăTeologieTeologie Ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAZi180
    Artă sacrăAZi180
    19Facultatea de Teologie romano-catolicăTeologieTeologie Romano-Catolică socialăAZi180
    20Departamentul de TehnologiiCalculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţieiAP/APZi/ID240


  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină*)AZi360
    2Facultatea de Medicină dentarăSănătateMedicină Dentară*)AZi360
    3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie*)AZi300
    4Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicalăSănătateMoaşeAPZi240
    Asistenţă Medicală generalăAPZi240
    Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAPZi180
    Radiologie şi imagisticăAPZi180
    Laborator clinicAPZi180
    Asistenţă dentarăAPZi180
    Tehnică dentarăAZi180
    Asistenţă de farmacieAPZi180
    Audiologie şi protezare auditivăAPZi180


  --------- Notă *) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de EconomieEconomieEconomie şi comunicare economică în afaceriA/APZi/ID180
    2Facultatea de EconomieAgroalimentară şi a mediuluiEconomie Economie agroalimentară şi A MediuluiA/aZi/ID180
    3Facultatea de Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străineAdministrarea afacerilorAdministrarea Afacerilor (în limbile engleză, franceză şi germană)AZi180
    4Facultatea de comerţAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în Comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţiiA/AZi/ID180
    5Facultatea de ManagementŞtiinţe administrativeAdministraţie publicăA/AZi/ID180
    ManagementManagementA/AZi/ID180
    6Facultatea de MarketingMarketingMarketingA/AZi/ID180
    7Facultatea de Cibernetică, statistică şi informatică economicăCibernetică, Statistică şi Informatică economicăCibernetică economicăA/APZi/ID180
    Statistică şi previziune EconomicăA/APZi/ID180
    Informatică economicăA/AZi/ID180
    8Facultatea de Finanţe, Asigurări, bănci şi Burse de ValoriFinanţeFinanţe şi BănciA/AZi/ID180
    9Facultatea de Contabilitate şi informatică de gestiuneContabilitateContabilitate şi Informatică de GestiuneA/AZi/ID180
    10Facultatea de Relaţii Economice internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri InternaţionaleA/AZi/ID180


  8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Interpretare muzicalăMuzicăInterpretare Muzicală - instrumenteAZi240
    Interpretare muzicală - cantoAZi240
    Artele spectacolului muzicalAZi240
    2Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicalăMuzicăCompoziţie MuzicalăAZi240
    MuzicologieAZi240
    Pedagogie muzicalăA/APZi/ID180
    Muzică religioasăAZi180
    DirijatAZi240


  9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Arte PlasticeArte plastice, decorative şi designArte plastice (pictură, sculptură, grafică)AZi180
    Pedagogia artelor plastice şi decorativeAZi180
    Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii)AZi180
    2Facultatea de Arte Decorative şi DesignArte plastice, decorative şi designArte decorativeAZi180
    Arte textile - design textilAZi180
    Ceramică - sticlă - metalAZi180
    Artă muralăAZi180
    DesignAZi180
    Scenografie şi eveniment artisticAZi180
    3Facultatea de Istoria şi Teoria ArteiArte plastice, decorative şi designIstoria şi teoria arteiAZi180
    Conservare şi restaurareAZi180


  10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I.L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI
  N r. c r t. Facultatea Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) For- ma de în- va- ta- mant Nr. de cre- dite
  1 Facultatea de Teatru Teatru Artele spectacolului (actorie, regie, păpuşi - marionete, coregrafie) A Zi 180
  Scenografie AP Zi 180
  Teatrologie A Zi 180
  2 Facultatea de Film Cinematografie şi media Cinematografie, fotografie, media (regie de film şi TV, imagine de film şi TV, multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) A Zi 180
  Filmologie A Zi 180

  11. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăAZi180
    Sport şi performanţă motricăAZi180
    2Facultatea de KinetoterapieEducaţie fizică şi sportKinetoterapie şi motricitate specialăAZi180


  12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Administraţie publicăŞtiinţe administrativeAdministraţie PublicăA/APZi/ID180
    Administraţie europeanăAPZi180
    2Facultatea de Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceŞtiinţe PoliticeA/APZi/ID180
    SociologieSociologieAZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    3Facultatea de Comunicare şi relaţii publiceŞtiinţe ale comunicăriiComunicare şi Relaţii PubliceA/AZi/ID180
    PsihologiePsihologieAPZI180


  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Istorie şi FilologieIstorieIstorieA/APZi/ID180
    ArheologieAZi180
    ArhivisticăAZi180
    MuzeologieAZi180
    Limbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura francezăA/APZi/ID180
    Limba şi literatura română - Limba şi literatura englezăAZi180
    Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura englezăAPZi180
    2Facultatea de ŞtiinţeAdministrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorA/APZi/ID180
    Administrarea afacerilorA/APZi/ID180
    FinanţeFinanţe şi bănciAPZi180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    MarketingMarketingAPZi180
    InformaticăInformaticăAPZi180
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAPZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAPZi240
    3Facultatea de Drept şi Ştiinţe SocialeDreptDreptAZi240
    SociologieSociologieAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăA/APZi/ID180
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Blaj)AZi180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAPZi180
    Asistenţă managerială şi secretariatA/APZi/ID180
    4Facultatea de Teologie ortodoxăTeologieTeologie Ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAZi180


  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de InginerieInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Ingineria sudăriiAZi240
    Tehnologia şi designul produselor textileAZi240
    Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorAZi240
    Inginerie mecanicăVehicule pentru transportul feroviarAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAPZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAPZi240
    2Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia MediuluiIngineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAZi240
    Controlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    Inginerie chimicăTehnologie chimică textilăAZi240
    BiotehnologiiBiotehnologii pentru industria alimentarăAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAPZi240
    3Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi SocialeLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura englezăAPZi180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAPZi180
    Poliţie comunitarăAPZi180
    Arte plastice, decorative şi DesigndesignAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAPZi180
    IstorieIstorieAPZi180
    TeologieTeologie penticostală didacticăAPZi180
    4Facultatea de Ştiinţe EconomiceFinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorA/APZi/ID180
    ManagementManagementAPZi180
    5Facultatea de TeologieTeologieTeologie ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAPZi180
    6Facultatea de Ştiinţe ExacteInformaticăInformaticăAP/APZi/ID180
    MatematicăMatematică informaticăAPZi180
    7Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei şi Asistenţă SocialăŞtiinţe ale EducaţieiPsihopedagogie specialăAPZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAZi180
    Asistenţă socială Asistenţă socialăAPZi180
    8Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăAPZi180


  15. UNIVERSITATEA DIN BACĂU
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de InginerieInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Design industrialAPZi240
    Ingineria şi managementul calităţiiAZi240
    Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAZi240
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAZi240
    Inginerie chimicăInginerie biochimicăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAPZi240
    Inginerie energeticăEnergetică industrialăAZi240
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie fizicăAPZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţieiAZi240
    2Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)A/APZi/ID180
    O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura românăAPZi180
    Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura francezăA/APZi/ID180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi180
    IstorieIstorieAPZi180
    3Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi SănătăţiiEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăA/APZi/FR180
    Sport şi performanţă motricăAPZi180
    Educaţie fizică şi sportivă (la Piatra-Neamţ)APZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăA/APZi/FR180
    4Facultatea de ŞtiinţeBiologieBiologieAZi180
    MatematicăMatematicăAZi180
    Matematică-informaticăAPZi180
    InformaticăInformaticăA/APZi/FR180
    Ştiinţa mediuluiEcologia şi protecţia mediuluiAPZi180
    5Facultatea de Ştiinţe EconomiceContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/FR180
    MarketingMarketingA/AZi/ID180
    6Departamentul pentru Pregătirea Personalului DidacticŞtiinţe ale EducaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAPZI180


  16. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de InginerieInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAZi240
    Inginerie electricăElectromecanicăAZi240
    Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAPZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAPZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAPZi240
    2Facultatea de Resurse Minerale şi MediuIngineria mediuluiIngineria valorificării deşeurilorAPZi240
    Ştiinţa mediuluiŞtiinţa mediuluiAPZi180
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAZi240
    Mine, petrol şi gazeInginerie minierăAZi240
    Prepararea substanţelor minerale utileAZi240
    Ingineria materialelorIngineria procesării materialelorAPZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    Inginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAPZi240
    3Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura românăAPZi180
    Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)AZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAZi180
    Studii culturaleEtnologieAZi180
    FilosofieFilosofieAZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAZi180
    Comunicare şi relaţii publiceAPZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAZi180
    TeologieTeologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie greco-catolică didacticăAZi180
    Teologie greco-catolică pastoralăAPZi240
    Arte plastice, decorative şi designArte plastice (pictură)AZi180
    4Facultatea de ŞtiinţeIngineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAZi240
    Controlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    BiologieBiologieAZi180
    ChimieChimieAZi180
    MatematicăMatematici aplicateAZi180
    MatematicăA/APZi/ID180
    Matematică informaticăAZi180
    InformaticăInformaticăAPZi180
    FizicăFizicăA/APZi/ID180
    ManagementManagementAZi180
    Administrarea afacerilorEconomia firmeiAZi180


  17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Inginerie MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiere (în limba engleză)AZi240
    Autovehicule rutiereA/APZi/FR240
    Inginerie mecanicăInginerie mecanicăAZi240
    Mecanică fină şi nanotehnologiiAZi240
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAZi240
    Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAPZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAPZi240
    OptometrieAPZi240
    2Facultatea de Inginerie TehnologicăInginerie industrialăDesign industrial (în limba engleză)AZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba franceză)APZi240
    Design industrialAZi240
    Maşini-unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Ingineria şi managementul calităţiiAPZi240
    Ingineria sistemelor de energii regenerabileAPZi240
    Mecatronică şi roboticăRoboticăAZi240
    Inginerie aerospaţialăConstrucţii aerospaţialeAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăA/APZi/ID240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie fizicăAPZi240
    FizicăFizicăAZi180
    3Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria materialelorŞtiinţe inginereşti aplicateMatematică şi informatică aplicată în inginerieAPZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa MaterialelorAZi240
    Ingineria procesării materialelorAZi240
    Ingineria elaborării materialelor metaliceAPZi240
    Inginerie industrialăIngineria sudăriiAZi240
    Ingineria securităţii în industrieAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    Inginerie economică în industria chimică şi de materialeAPZi240
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAZi240
    Sisteme şi echipamente termiceAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Ingineria valorificării deşeurilorAPZi240
    Inginerie chimicăIngineria şi informatica proceselor chimice şi biochimiceAPZi240
    ChimieChimieAZi180
    4Facultatea de inginerie electrică şi Ştiinţa CalculatoarelorŞtiinţe inginereşti aplicateInformatică aplicată în Inginerie ElectricăAPZi240
    Inginerie electricăInginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)AZi240
    ElectrotehnicăAZi240
    ElectromecanicăAZi240
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAPZi240
    Inginerie energeticăManagementul energieiAP/APZi/FR240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAPZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţieiAPZi240
    CalculatoareAPZi240
    5Facultatea de Silvicultură şi Exploatări forestiereSilviculturăSilviculturăAZi240
    Exploatări ForestiereAZi240
    CinegeticăAP/APZi/ID240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    6Facultatea de Industria lemnuluiInginerie forestierăIngineria prelucrării Lemnului (în limba engleză)AZi240
    Ingineria prelucrării lemnuluiA/APZi/FR240
    Ingineria produselor finite din lemnAZi240
    Inginerie şi managementInginerie şi management forestierAPZi240
    7Facultatea de ConstrucţiiInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAZi240
    Căi ferate, drumuri şi poduriAPZi240
    Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţiiAZi240
    8Facultatea de Alimentaţie şi TurismIngineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAPZi240
    Controlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAPZi240
    Inginerie şi management în industria turismuluiAPZi240
    Inginerie mecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAZi240
    Echipamente pentru procese industrialeAZi240
    9Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematicăAZi180
    Matematică-informaticăAPZi180
    Matematici aplicateAPZi180
    InformaticăInformaticăA/AZi/ID180
    Informatică (în limba germană)APZi180
    Informatică aplicatăAPZi180
    Informatică aplicată (în limba germană)APZi180
    10Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)APZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorA/APZi/ID180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleA/APZi/ID180
    ManagementManagementA/APZi/ID180
    MarketingMarketingA/APZi/ID180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăAPZi180
    11Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţieiŞtiinţe ale EducaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAP/APZi/ID180
    PedagogieAZi180
    PsihologiePsihologieAZi180
    12Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie fizică şi sportivăA/APZi/FR180
    Sport şi performanţă motricăAPZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAPZi180
    13Facultatea de MuzicăMuzicăInterpretare muzicală - instrumenteAZi240
    Interpretare muzicală - cantoAZi240
    Pedagogie muzicalăAZi180
    14Facultatea de MedicinăSănătateMedicinăAZi360
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAPZi180
    15Facultatea de LitereStudii culturaleStudii americaneAPZi180
    Limbă şi literaturăLimba şi literatura română - O Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, maghiară)A/AZi/ID180
    Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, maghiară) / Limba şi literatura românăAZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (câte două limbi dintre: franceză, engleză, germană)AZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiBiblioteconomie şi ştiinţa informăriiAP/ APZi/ID180
    16Facultatea de Drept şi SociologieŞtiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi180
    DreptDreptA/APZi/FR240
    SociologieSociologieAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAZi180


  18. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Arhitectură şi UrbanismArhitecturăArhitecturăAZi360
    2Facultatea de Automatică şi CalculatoareCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAZi240
    Calculatoare (în limba engleză)AZi240
    Tehnologia informaţieiAZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Automatică şi informatică aplicată (în limba engleză)AZi240
    Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare)APZi240
    3Facultatea de ConstrucţiiInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAZi240
    Inginerie civilă (în limba engleză)APZi240
    Căi ferate, drumuri şi poduriAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAPZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    4Facultatea de Construcţii de maşiniInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de MaşiniAZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană)AZi240
    Maşini-unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Design industrialAPZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba Iulia)APZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşini (la Bistriţa)APZi240
    Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa)APZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare)APZi240
    Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Satu Mare)APZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău)APZi240
    Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Zalău)APZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAZi240
    Inginerie economică industrială (în limba engleză)AZi240
    Inginerie economică industrială (la Alba Iulia)APZi240
    Inginerie economică industrială (la Bistriţa)APZi240
    Inginerie economică industrială (la Satu Mare)APZi240
    Inginerie economică industrială (la Zalău)APZi240
    Mecatronică şi roboticăRoboticăAZi240
    Robotică (în limba engleză)AZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie fizicăAPZi240
    5Facultatea de electronică, telecomunicaţii şi Tehnologia InformaţieiInginerie Electronică şi TelecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Electronică aplicată (în limba engleză)APZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiTehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAZi240
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)APZi240
    6Facultatea de Inginerie electricăInginerie ElectricăSisteme electriceAZi240
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAPZi240
    Electronică de putere şi acţionări electriceAZi240
    ElectromecanicăAZi240
    Managementul energieiAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAPZi240
    7Facultatea de InstalaţiiIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAZi240
    Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosfereiAPZi240
    8Facultatea de MecanicăMecatronică şi roboticăMecatronicăAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAZi240
    Inginerie mecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAZi240
    Sisteme şi echipamente termiceAZi240
    Mecanică fină şi nanotehnologiiAZi240
    9Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria materialelorInginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa MaterialelorAZi240
    Ingineria procesării materialelorAZi240
    Ingineria procesării materialelor (la Zalău)APZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240


  19. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăA/APZi/ID240
    MontanologieA/APZi/ID240
    Ştiinţele soluluiAPZi240
    BiologieBiologieA/APZi/FR180
    Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleA/APZi/ID240
    Controlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăAPZi240
    2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăA/APZi/ID240
    PeisagisticăAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în agriculturăA/APZi/FR240
    Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAPZi240
    SilviculturăSilviculturăAPZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    3Facultatea de Zootehnie şi BiotehnologiiZootehnieZootehnieA/APZi/ID240
    Piscicultură şi acvaculturăAPZi240
    BiotehnologiiBiotehnologii agricoleAZi240
    Biotehnologii pentru industria alimentarăAPZi240
    4Facultatea de Medicină VeterinarăBiotehnologiiBiotehnologii medical-veterinareAPZi240
    Medicină veterinarăMedicină veterinarăAZi360
    Medicină veterinară (în limba engleză)APZi360


  20. UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematicăAZi180
    Matematică-informaticăAZi180
    Matematici aplicateAPZi180
    InformaticăInformaticăAZi180
    Informatică (la Miercurea-Ciuc)APZi180
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiIngineria informaţieiAPZi240
    2Facultatea de FizicăFizicăFizicăAZi180
    Fizică medicalăAZi180
    Fizică medicală (la Zalău)APZi180
    Ştiinţa mediuluiFizica mediului (la Dej)APZi180
    FizicăFizică informaticăAPZi180
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAZi240
    Inginerie medicalăAPZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa materialelorAPZi240
    3Facultatea de Chimie şi Inginerie ChimicăŞtiinţa mediuluiChimia mediuluiAPZi180
    ChimieChimieAZi180
    Inginerie chimicăChimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimieAZi240
    Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediuluiAZi240
    Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomaterialeAZi240
    Inginerie biochimicăAZi240
    Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimiceAZi240
    Chimie alimentară şi tehnologii biochimiceAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimicăAPZi240
    4Facultatea de Biologie şi GeologieBiologieBiochimieAPZI180
    BiologieAZi180
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAZi180
    Inginerie geologicăInginerie geologicăAZi240
    GeologieGeologieAZi180
    Ştiinţe inginereşti aplicateBiotehnologii industrialeAPZi240
    5Facultatea de GeografieGeografieGeografieAZi180
    Planificare teritorialăAPZi180
    Geografia turismuluiAPZi180
    CartografieAZi180
    Geografia turismului (la Gheorgheni, la Sighetu Marmaţiei)AZi180
    Geografia turismului (la Zalău şi Bistriţa)APZi180
    Hidrologie şi meteorologieAPZi180
    6Facultatea de Ştiinţa mediuluiŞtiinţa mediuluiŞtiinţa MediuluiAPZi180
    Geografia mediuluiAZi180
    Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAPZi240
    Ingineria mediuluiAPZi240
    7Facultatea de DreptDreptDreptA/APZi/ID240
    Drept comunitarAPZi240
    8Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)AZi180
    Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - Limba şi literatura română/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)AZi180
    Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura română sau francezăAPID180
    Limba şi literatura franceză/Limba şi literatura română sau maghiarăAPID180
    Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română/maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)APZi180
    O limbă şi literatura română/maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă şi literatură modernă (ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)APZi180
    Limba şi literatura română/Limba şi literatura franceză sau Limba şi literatura maghiarăAPID180
    Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română/maghiară/o limbă modernă sau clasicăAPZi180
    Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română/maghiară/o limbă modernă sau clasicăAPZi180
    Limba şi literatura coreeană - Limba şi literatura română/maghiară/o limbă modernă sau clasicăAPZi180
    Filologie clasicăAZi180
    Literatură universală şi comparatăAPZi180
    Limbă şi literatură norvegiană - limbă şi literatură română/maghiară sau o limbă modernă ori clasicăAPZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAZi180
    Studii culturaleEtnologie (în limba română şi în limba maghiară)APID180
    EtnologieAZi180''
    9Facultatea de Istorie şi FilosofieIstorieIstorieA/APZi/ID180
    Istoria arteiAPZi180
    ArheologieAPZi180
    ArhivisticăAPZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    Studii culturaleStudii iudaiceAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiBiblioteconomie şi ştiinţa informăriiAPZi180
    FilosofieFilosofieA/APZi/ID180
    10Facultatea de Sociologie şi Asistenţă SocialăSociologieSociologieA/APZi/ID180
    AntropologieAPZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăA/APZi/ID180
    11Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţieiPsihologiePsihologieA/APZi/ID180
    Ştiinţe ale EducaţieiPsihopedagogie specialăA/APZi/ID180
    PedagogieAZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAP/ APZi/ID180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş, Năsăud, Oradea, Sighetu Marmaţiei, Sibiu, Târgu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc şi Satu Mare)APZi180
    12Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea AfacerilorManagementManagementA/APZi/ID180
    MarketingMarketingA/APZi/ID180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)APZi180
    Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleA/APZi/ID180
    EconomieEconomie agroalimentarăA/APZi/ID180
    Economie generalăAPZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe)APZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorA/APZi/ID180
    Economia firmeiAPZi180
    Economia firmei (la Sfântu Gheorghe)A/APZi/ID180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăA/APZi/ID180
    Statistică şi previziune economicăA/APZi/ID180
    13Facultatea de Studii EuropeneManagementManagementAZi180
    Management (la Bistriţa)APZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneA/APZi/ID180
    Studii culturaleStudii americaneAPZi180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie europeanăAPZi180
    14Facultatea de BusinessAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în servicii de ospitalitateAPZi180
    Administrarea afacerilorA/ APZi/ID180
    15Facultatea de Ştiinţe politice, Administrative şi ale comunicăriiŞtiinţe politiceŞtiinţe PoliticeA/APZi/ID180
    Studii de securitateAPZi180
    Ştiinţe ale ComunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi/ID180
    JurnalismA/APZi/ID180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/APZi/ID180
    Administraţie publică (la Satu Mare)APZi180
    Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)APZi180
    Administraţie publică (la Bistriţa)APZi180
    16Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăA/APZi/FR180
    Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa)APZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAPZi180
    17Facultatea de Teologie ortodoxăTeologieTeologie Ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă socialăAZi180
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Artă sacrăAZi180
    18Facultatea de Teologie greco - catolicăTeologieTeologie Greco-catolică didacticăAZi180
    Teologie greco-Catolică socialăAZi180
    Teologie greco-catolică pastoralăAPZi240
    Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)APZi240
    Teologie greco-catolică didactică (la Oradea)APZi180
    Teologie greco-catolica pastorală (la Oradea)APZi240
    IstorieIstorie (la Oradea)APZi180
    FilosofieFilosofie (la Oradea)APZi180
    19Facultatea de Teologie reformatăTeologieTeologie Reformată didacticăAZi180
    Teologie reformată socialăAZi180
    IstorieIstorieAPZi180
    MuzicăPedagogie muzicalăAPZi180
    20Facultatea de Teologie romano - catolicăTeologieTeologie Romano-catolică pastorală*)AZi240
    Teologie romano-Catolică didacticăAZi180
    Teologie romano-catolică socialăAPZi180
    IstorieIstorieAZi180
    21Facultatea de Teatru şi TeleviziuneTeatruArtele spectacolului (actorie, regie)AZi180
    TeatrologieAZi180
    Cinematografie şi mediaCinematografie, fotografie, mediaAPZi180


  -------- Notă *) Se şcolarizează începând cu anul I universitar 2007-2008 în baza contractului de parteneriat în formă autentică încheiat cu Institutul Teologic Româno-Catolic din Alba Iulia.
  21. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIAE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ - NAPOCA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de MedicinăSănătateMedicinăAZi360
    2Facultatea de Medicină dentarăSănătateMedicină DentarăAZi360
    3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacieAZi300
    Asistenţă de farmacieAPZi180
    Nutriţie şi dieteticăAPZi180
    4Facultatea de Moaşe şi Asistenţi MedicaliSănătateMoaşeAPZi240
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    Asistenţă medicală generală (la Baia Mare)APZi240
    Asistenţă medicală generală (la Bistriţa)APZi240
    5Facultatea de Ştiinţe pentru SănătateSănătateRadiologie şi imagisticăAZi180
    Laborator clinicAPZi180
    Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAPZi180
    Tehnică dentarăAZi180
    Asistenţă dentarăAPZi180


  22. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ - NAPOCA
  N r. C r t. Facultatea Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) For- ma de în- vă- ţă- mânt Nr. de cre- dite
  1 Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică Interpretare muzicală - instrumente A/AP Zi/ ID 240
  2 Facultatea de Artă Scenică Muzică Artele spectacolului muzical A/AP Zi/ ID 240
  Interpretare muzicală - canto A/AP ZI/ ID 240
  3 Facultatea Teoretică Muzică Compoziţie muzicală A Zi 240
  Muzicologie A Zi 240
  Dirijat A Zi 240
  Pedagogie muzicală A/AP Zi/ ID 180
  4 Facultatea de Muzică Piatra Neamţ Muzică Interpretare muzicală - canto A/A Zi/ ID 240
  Interpretare muzicală - instrumente A/A Zi/ ID 240
  Pedagogie muzicală A/AP Zi/ ID 180

  23. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Arte PlasticeArte plastice, decorative şi designArte plastice (pictură, sculptură, grafică)AZi180
    Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)AZi180
    Pedagogia artelor plastice şi decorativeAZi180
    Conservare şi restaurareAPZi180
    Arte plastice (pictură, la Bistriţa)APZi180
    Arte plastice (pictură, la Sighişoara)APZi180
    2Facultatea de Arte Decorative şi DesignArte plastice, decorative şi designArte decorativeAZi180
    Arte textile - design textilAZi180
    Ceramică - sticlă - metalAZi180
    Artă muralăAZi180
    DesignAZi180


  24. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernăA/APZi/FR180
    Limba şi literatura română - Filologie clasică (latină)AZi180
    Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (italiană, franceză, spaniolă)AZi180
    Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura modernă (italiană)AZi180
    Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura modernă (spaniolă)APZi180
    Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura portughezăAPZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAZi180
    Studii culturaleStudii americaneAPZi180
    2Facultatea de TeologieTeologieTeologie ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAPZi180
    Artă sacrăAPZi180
    3Facultatea de Istorie şi Ştiinţe PoliticeIstorieIstorieA/APZi/FR180
    Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAPZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    4Facultatea de Drept şi Ştiinţe AdministrativeDreptDreptA/APZi/FR240
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/APZi/FR180
    Asistenţă managerială şi secretariatAZi180
    Poliţie comunitarăAPZi180
    5Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe AgricoleBiologieBiologieAZi180
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAZi180
    GeografieGeografieAZi180
    AgronomieAgriculturăA/APZi/FR240
    HorticulturăHorticulturăAPZi240
    6Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăA/APZi/FR180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAPZi 180  
    7Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia PetroluluiFizicăFizicăAZi180
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAPZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAPZi240
    ChimieChimieAZi180
    Inginerie chimicăPrelucrarea petrolului şi petrochimieAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeAPZi240
    8Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematicăAZi180
    Matematică-informaticăA/APZi/ID180
    Matematică-informatică (în limba engleză)APZi180
    InformaticăInformaticăAPZi180
    9Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorA/APZi/ID180
    Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleA/APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    FinanţeFinanţe şi bănciAP/APZi/ID180
    MarketingMarketingAPZi180
    ManagementManagementAPZi180
    10Facultatea de MedicinăSănătateMedicinăAZi360
    MoaşeAPZi240
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperareAPZi180
    Laborator clinicAPZi180
    11Facultatea de Medicină DentarăSănătateAsistenţă de profilaxie stomatologicăAPZi180
    Medicină dentarăAZi360
    Asistenţă dentarăAPZi180
    Tehnică dentarăAZi180
    12Facultatea de FarmacieSănătateFarmacieAZi300
    Asistenţă de farmacieAZi180
    13Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi MaritimăInginerie navală şi navigaţieSisteme şi echipamente navaleAZi240
    Inginerie mecanicăUtilaje şi instalaţii portuareAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAP/APZi/FR240
    Inginerie industrialăIngineria sudăriiAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicA/APZi/FR240
    Inginerie energeticăEnergetică industrialăAPZi240
    14Facultatea de construcţiiInginerie civilăAmenajări şi Construcţii hidrotehniceAZi240
    Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăAZi240
    Construcţii civile, industriale şi agricoleAPZi240
    Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAPZi240
    15Facultatea de ArteMuzicăPedagogie muzicalăAZi180
    Interpretare muzicală - cantoAZi240
    TeatruArtele spectacolului (actorie)AZi180
    Artele spectacolului (coregrafie)APZi180
    Arte plastice, decorative şi designPedagogia artelor plastice şi decorativeAPZi180
    16Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale EducaţieiPsihologiePsihologieAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAPZi180
    Ştiinţe ale educaţieiPsihopedagogie specialăA/APZi/FR180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAZi180


  25. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Navigaţie şi transport NavalInginerie navală şi Navigaţienavigaţie şi Transport maritim şi fluvialA/APZi/FR240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul transporturilorAPZi240
    2Facultatea de Electromecanică navalăInginerie electricăElectromecanică NavalăA/APZi/FR240
    ElectrotehnicăA/APZi/FR240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiTehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAPZi240


  26. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematicăAZi180
    Matematică-informaticăAPZi180
    InformaticăInformaticăA/APZi/ID180
    2Facultatea de FizicăFizicăFizicăAZi180
    Fizică medicalăAPZi180
    Fizică informaticăAPZi180
    Ştiinţa mediuluiFizica mediuluiAPZi180
    3Facultatea de ChimieChimieChimieAZi180
    Biochimie tehnologicăAZi180
    Ştiinţa mediuluiChimia mediuluiAPZi180
    4Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăAZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAZi180
    Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Turnu Severin)APZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specială (la Drobeta Turnu-Severin)APZi180
    5Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernăA/APZi/ID180
    O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba latinăAZi180
    Limba şi literatura română - Filologie clasică (latină)AZi180
    Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză la Drobeta-Turnu Severin)APZi180
    Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretareAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi180
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAPZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin)AZi180
    PedagogieAPZi180
    TeatruArtele spectacolului (actorie)AZi180
    MuzicăInterpretare muzicală - cantoAPZi240
    Interpretare muzicală - instrumenteAPZi240
    Pedagogie muzicalăAPZi180
    Arte plastice, decorative şi designPedagogia artelor plastice şi decorativeAPZi180
    Arte plastice (grafică)APZi180
    6Facultatea de Ştiinţe Socio- UmaneIstorieIstorieA/APZi/FR180
    SociologieSociologieA/APZi/ID180
    FilosofieFilosofieA/APZi/ID180
    Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAPZi180
    GeografieGeografieA/APZi/ID180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    7Facultatea de TeologieTeologieTeologie ortodoxă pastoralăA/APZi/FR240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAPZi180
    8Facultatea de Drept şi Ştiinţe AdministrativeDreptDreptA/APZi/FR240
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/APZi/FR180
    Administraţie publică (la Drobeta-Turnu Severin)A/APZi/ID180
    Asistenţă managerială şi secretariatAZi180
    Asistenţă managerială şi secretariat (la Drobeta-Turnu Severin)AZi180
    9Facultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorEconomieEconomie generalăAZi180
    Economie generală şi comunicare economicăAPZi180
    Economie agroalimentarăAZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAPZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Drobeta-Turnu Severin)AZi180
    Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin)APZi180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/ID180
    Finanţe şi bănci (la Drobeta-Turnu Severin)A/APZi/FR180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    Contabilitate şi informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin)A/APZi/ID180
    Cibernetică, statistică şi informatică economicăStatistică şi previziune economicăAZi180
    Informatică economicăAZi180
    Economie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleA/APZi/ID180
    ManagementManagementA/APZi/ID180
    Management (la Drobeta-Turnu Severin)A/APZi/FR180
    MarketingMarketingAZi180
    10Facultatea de MecanicăInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Maşini-unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa materialelorAPZi240
    Inginerie mecanicăInginerie mecanicăAPZi240
    Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAPZi240
    Inginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAPZi240
    11Facultatea de ElectrotehnicăInginerie aerospaţialăEchipamente şi instalaţii de aviaţieAZi240
    Inginerie electricăInginerie electrică şi calculatoareAZi240
    Inginerie electrică şi calculatoare (în limba franceză)AZi240
    Sisteme electriceAZi240
    Electronică de putere şi acţionări electriceAZi240
    Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAZi240
    TermoenergeticăAZi240
    Managementul energieiAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAPZi240
    12Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică IndustrialăInginerie electricăElectromecanicăA/APZi/FR240
    Electromecanică (în limba franceză)APZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică industrialăAPZi240
    13Facultatea de Automatică, Calculatoare şi ElectronicăCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAZi240
    Calculatoare (în limba engleză)AZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Ingineria sistemelor multimediaAPZi240
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAPZi240
    RoboticăAZi240
    14Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăA/APZi/ID240
    Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleA/APZi/FR240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăA/APZi/FR240
    BiologieBiologieAPZi180
    15Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăA/APZi/ID240
    MontanologieA/APZi/ID240
    SilviculturăSilviculturăAPZi240
    Silvicultură (la Râmnicu Vâlcea)APZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    Ingineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    16Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu SeverinInginerie industrialăIngineria sudăriiAPZi240
    Inginerie mecanicăUtilaje şi instalaţii portuareAPZi240
    Inginerie navală şi Navigaţienavigaţie şi transport maritim şi fluvialA/APZi/FR240
    Electromecanică navalăAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa materialelorAZi240


  27. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de MedicinăSănătateMedicinăAZi360
    2Facultatea de Moaşe şi Asistenţă MedicalăSănătateMoaşeAPZi240
    Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAPZi180
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    Asistenţă medicală generală (la Drobeta-Turnu Severin)APZi240
    3Facultatea de Medicină dentarăSănătateMedicină DentarăAZi360
    Tehnică dentarăAPZi180
    4Facultatea de FarmacieSănătateFarmacieAZi300


  28. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de mecanicăInginerie MecanicăSisteme şi echipamente termiceAZi240
    Echipamente pentru procese industrialeAZi240
    Mecanică fină şi nanotehnologiiAZi240
    Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumaticeAPZi240
    Inginerie mecanicăAZi240
    Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Ingineria sudăriiAZi240
    Maşini-unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Mecatronică şi roboticăRoboticăAZi240
    MecatronicăAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPFR240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAP/APZi/FR240
    2Facultatea de NaveInginerie navală şi navigaţieArhitectură navalăAZi240
    Sisteme şi echipamente navaleAZi240
    3Facultatea de Inginerie Electrică şi electronicăInginerie Electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAZi240
    Inginerie electricăElectromecanicăAZi240
    Electronică de putere şi acţionări electriceAZi240
    Electronică de putere şi acţionări electrice (în limba franceză)AZi240
    4Facultatea de Ştiinţa CalculatoarelorIngineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAZi240
    5Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa materialelorIngineria materialelorŞtiinţa MaterialelorAZi240
    Ingineria elaborării materialelor metaliceAZi240
    Ingineria procesării materialelorAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAZi240
    6Facultatea de Inginerie din BrăilaInginerie mecanicăIngineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţiiAZi240
    Inginerie mecanicăUtilaje tehnologice pentru construcţiiAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAZi240
    AgronomieAgriculturăAZi240
    7Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria AlimentelorIngineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareA/APZi/FR240
    Pescuit şi industrializarea peşteluiAZi240
    Controlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateBiotehnologii industrialeAZi240
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAPZi180
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    8Facultatea de Medicină şi FarmacieSănătateMedicinăAPZi360
    FarmacieAPZi300
    Medicină dentarăAPZi360
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    9Facultatea de ŞtiinţeFizicăFizicăA/APZi/FR180
    Fizică informaticăAPZi180
    ChimieChimieA/APZi/FR180
    InformaticăInformaticăAPZi180
    MatematicăMatematicăAZi180
    Matematică-informaticăAZi180
    10Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura românăA/APZi/ID180
    Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)A/AP/ APZi/ID/FR180
    O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză) - O limbă şi literatură modernă B (franceză, engleză)A/APZi/ID180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAZi180
    11Facultatea de Istorie, Filosofie şi TeologieTeologieTeologie ortodoxă didacticăAZi180
    IstorieIstorieA/APZi/ID180
    FilosofieFilosofieA/APZi/ID180
    SociologieSociologieAPZi180
    12Facultatea de ArteTeatruArtele spectacolului (actorie)AZi180
    MuzicăInterpretare muzicală - cantoAPZi240
    Arte plastice, decorative şi designArte plastice (pictură)APZi180
    13Facultatea de Ştiinţe EconomiceMarketingMarketingA/AP/Zi/ID/FR180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/FR180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAP/APZi/FR180
    EconomieEconomie agroalimentarăAPZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAPZi180
    ManagementManagementA/AP/ APZi/ID/FR180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăAZi180
    Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleAZi180
    GeografieGeografia turismuluiAPZi180
    14Facultatea de DreptŞtiinţe administrativeAdministraţie publicăA/APZi/ID180
    DreptDreptAP/APZi/FR240
    15Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăAZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAZi180
    16Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi InginereştiŞtiinţe administrativeAdministraţie publicăAZi180
    IstorieIstorieAPZi180
    Limbă şi literaturăLimba şi literatura românăAPZi180
    MatematicăMatematică-informaticăAZi180
    MatematicăAZi180
    InformaticăInformaticăAZi180
    ManagementManagementAZi180
    Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240


  29. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" DIN IAŞI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Automatică şi CalculatoareIngineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAZi240
    Tehnologia informaţieiAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică industrialăAPZi240
    2Facultatea de Inginerie chimică şi Protecţia MediuluiInginerie ChimicăChimie alimentară şi tehnologii biochimiceAPZi240
    Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediuluiAZi240
    Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimieAZi240
    Ştiinţa şi ingineria polimerilorAZi240
    Ingineria fabricaţiei hârtieiAZi240
    Inginerie biochimicăAZi240
    Inginerie chimicăAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeAPZi240
    3Facultatea de Construcţii şi InstalaţiiInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAZi240
    Căi ferate, drumuri şi poduriAZi240
    Inginerie civilă (în limbile engleză şi franceză)AZi240
    Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAZi240
    Ingineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAZi240
    4Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management IndustrialInginerie mecanicăMecanică fină şi nanotehnologiiAZi240
    Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumaticeAZi240
    Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Maşini-unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Ingineria sudăriiAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    5Facultatea de electronică, telecomunicaţii şi Tehnologia InformaţieiInginerie Electronică şi TelecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAZi240
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)APZi240
    Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologiiAZi240
    6Facultatea de ElectrotehnicăInginerie electricăElectronică de putere şi acţionări electriceAZi240
    Sisteme electriceAZi240
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAZi240
    ElectromecanicăAZi240
    Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAZi240
    Managementul energieiAZi240
    TermoenergeticăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică aplicată în inginerie electricăAPZi240
    7Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria MediuluiInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAZi240
    Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăAZi240
    Inginerie sanitară şi protecţia mediuluiAZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăAZi240
    8Facultatea de MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAZi240
    Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAPZi240
    Inginerie mecanicăSisteme şi echipamente termiceAZi240
    Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAZi240
    Inginerie mecanicăAPZi240
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAZi240
    RoboticăAPZi240
    9Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria materialelorIngineria materialelorŞtiinţa MaterialelorAZi240
    Ingineria procesării materialelorAZi240
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAZi240
    10Facultatea de textile - Pielărie şi Management IndustrialInginerie industrialăTehnologia şi designul produselor TextileAZi240
    Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorAZi240
    Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitoriAZi240
    Inginerie chimicăTehnologie chimică textilăAZi240
    Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitoriAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAZi240
    11Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino"ArhitecturăArhitecturăAZi360


  30. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăA/APZi/ID240
    MontanologieAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în agriculturăA/APZi/ID240
    Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAPZi240
    BiologieBiologieAPZi180
    2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăA/APZi/ID240
    PeisagisticăAPZi240
    3Facultatea de ZootehnieZootehnieZootehnieA/APZi/ID240
    Piscicultură şi acvaculturăAPZi240
    4Facultatea de Medicină veterinarăMedicină veterinarăMedicină VeterinarăAZi360
    Medicină veterinară (în limba engleză)APZi360


  31. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de BiologieBiologieBiologieA/APZi/ID180
    BiochimieAZi180
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiA/APZi/ID180
    2Facultatea de ChimieChimieChimieAZi180
    Biochimie tehnologicăAZi180
    Chimie informaticăAPZi180
    Ştiinţa mediuluiChimia mediuluiAPZi180
    3Facultatea de DreptDreptDreptA/APZi/FR240
    4Facultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorEconomieEconomie generalăAZi180
    Economie agroalimentarăAZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Piatra-Neamţ)APZi180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    Cibernetică, statistică şi informatică economicăStatistică şi previziune economicăAZi180
    Informatică economicăAZi180
    Economie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleAZi180
    ManagementManagementA/APZi/ID180
    MarketingMarketingAZi180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/APZi/ID180
    5Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăA/APZi/FR180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAZi180
    6Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-PoliticeFilosofieFilosofieA/APZi/ID180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăA/APZi/ID180
    SociologieSociologieAZi180
    Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceA/APZi/ID180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAP/APZi/ID180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    Studii culturaleStudii culturaleAPZi180
    7Facultatea de FizicăFizicăBiofizicăAZi180
    FizicăAZi180
    Fizică medicalăAZi180
    Fizică informaticăAPZi180
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAZi240
    8Facultatea de Geografie şi GeologieGeografieHidrologie şi meteorologieAPZi180
    Planificare teritorialăAPZi180
    GeografieAZi180
    Geografia turismuluiAPZi180
    Ştiinţa mediuluiGeografia mediuluiAZi180
    GeologieGeochimieAZi180
    Inginerie geologicăInginerie geologicăAZi240
    9Facultatea de InformaticăInformaticăInformaticăA/APZi/ID180
    10Facultatea de IstorieIstorieIstorieA/APZi/ID180
    ArheologieAPZi180
    Istoria arteiAPZi180
    ArhivisticăAPZi180
    MuzeologieAPZi180
    11Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernăAZi180
    O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)AZi180
    Literatură universală şi comparată - Limbă şi literatură modernăAZi180
    O limbă şi literatură modernă (A) - Limba şi literatura românăAZi180
    Filologie clasică - o limbă şi literatură modernăAPZi180
    Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretareAPZi180
    Studii culturaleStudii americaneAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAZi180
    12Facultatea de MatematicăMatematicăMatematicăA/APZi/FR180
    Matematică-informaticăAZi180
    Matematici aplicateAZi180
    13Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţieiPsihologiePsihologieA/AZi/ID180
    Ştiinţe ale EducaţieiPsihopedagogie specialăAZi180
    PedagogieAZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAP/APZi/ID180
    14Facultatea de Teologie ortodoxăTeologieTeologie Ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAZi180
    Artă sacrăAZi180
    15Facultatea de Teologie romano- catolicăTeologieTeologie Romano-Catolică didacticăAPZi180
    Teologie romano-catolică socialăAPZi180


  32. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de MedicinăSănătateMedicinăAZi360
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    Asistenţă medicală generală (la Botoşani)APZi240
    MoaşeAZi240
    Radiologie şi imagisticăAPZi180
    Laborator clinicAPZi180
    Audiologie şi protezare auditivăAPZi180
    Nutriţie şi dieteticăAPZi180
    2Facultatea de Medicină dentarăSănătateMedicină DentarăAZi360
    Tehnică dentarăAZi180
    Asistenţă dentarăAPZi180
    3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacieAZi300
    Asistenţă de farmacieAPZi180
    4Facultatea de Bioinginerie MedicalăŞtiinţe inginereşti aplicateBioinginerieAPZi240
    SănătateBalneofiziokinetoterapie şi recuperareAPZi180


  33. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Interpretare muzicalăMuzicăInterpretare Muzicală - instrumenteAZi240
    Interpretare muzicală - cantoAZi240
    2Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi TeatruMuzicăPedagogie MuzicalăAZi180
    Muzică religioasăAPZi180
    Compoziţie muzicalăAZi240
    MuzicologieAZi240
    DirijatAZi240
    TeatruArtele spectacolului (actorie, păpuşi-marionete)AZi180
    TeatrologieAPZi180
    Artele spectacolului (regie)APZi180
    3Facultatea de Arte plastice, decorative şi designArte plastice, Decorative şi DesignArte Plastice (pictură, sculptură, grafică)AZi180
    Arte decorativeAZi180
    Arte textile - design vestimentarAZi180
    Artă muralăAZi180
    DesignAZi180
    Pedagogia artelor plastice şi decorativeAZi180
    Conservare şi restaurareAZi180
    Istoria şi teoria arteiAPZi180


  34. UNIVERSITATEA DIN ORADEA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Arhitectură şi ConstrucţiiArhitecturăArhitecturăAPZi360
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAZi240
    Inginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAPZi240
    Inginerie sanitară şi protecţia mediuluiAZi240
    2Facultatea de Arte VizualeArte plastice, decorative şi designArte decorativeAPZi180
    Arte textile - design textilAPZi180
    Ceramică - sticlă - metalAPZi180
    Arte plastice (pictură)APZi180
    Arte plastice (sculptură)AZi180
    Conservare şi restaurareAPZi180
    DesignAPZi180
    Istoria şi teoria arteiAPZi180
    Pedagogia artelor plastice şi decorativeAZi180
    3Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăAZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAZi180
    4Facultatea de energeticăInginerie EnergeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAZi240
    TermoenergeticăAZi240
    Energetică industrialăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAPZi240
    5Facultatea de Inginerie Electrică şi tehnologia informaţieiCalculatoare şi Tehnologia informaţieiCalculatoareAZi240
    Tehnologia InformaţieiAZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Inginerie electricăElectromecanicăAZi240
    Electromecanică (la Marghita, la Beiuş)APZi240
    Sisteme electriceAZi240
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAPZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Reţele şi software de telecomunicaţiiAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAPZi240
    6Facultatea de Inginerie Managerială şi TehnologicăInginerie industrialăIngineria sudăriiAZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAZi240
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAPZi240
    Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAPZi240
    Mecanică fină şi nanotehnologiiAZi240
    Utilaje petroliere şi petrochimice (la Marghita)