HOTĂRÂRE nr. 560 din 30 iulie 2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Numărul maxim de posturi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este de 243."
  2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încadrarea personalului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul economiei,
  Varujan Vosganian
  Directorul general al Oficiului de
  Stat pentru Invenţii şi Mărci,
  Alexandru Cristian Ştrenc
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil, secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 30 iulie 2013.
  Nr. 560.


  Anexa
  (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 573/1998)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
  Nr. maxim de posturi: 243
                              ┌──────────────────┐
                              │ Director │
                   ┌──────────┤ General ├───────────┐
                   │ └─────────┬────────┘ │
                   │ │ │
        ┌──────────┴───────┐ │ ┌───────┴──────────────┐
        │ Direcţia │ │ │ Direcţia Juridică, │
        │ Economică │ │ │Contestaţii, Cooperare│
        │ │ │ │ Internaţională şi │
        └──────────────────┘ │ │ Afaceri Europene │
                                        │ └──────────────────────┘
                                        │
                              ┌─────────┴────────┐
                              │ Director General │
                   ┌──────────┤ Adjunct ├───────────┐
                   │ └─────────┬────────┘ │
                   │ │ │
        ┌──────────┴────────┐ │ ┌───────┴───────────┐
        │ Direcţia │ │ │ Direcţia │
        │Brevete de Invenţie│ │ │ Suport Tehnic şi │
        │ şi Suport al │ │ │ Informaţional │
        │ Inovării │ │ │ │
        └───────────────────┘ │ └───────────────────┘
                                        │
                   ┌────────────────┐ │ ┌────────────┐
                   │ Serviciu Mărci │ │ │ Serviciul │
                   │ şi Indicaţii ├───┴───┤ Desene şi │
                   │ Geografice │ │ Modele │
                   └────────────────┘ └────────────┘

  Structura organizatorică completă conţinând servicii şi birouri se stabileşte în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998, cu modificările ulterioare.
  -------