ORDIN nr. 118 din 24 iunie 2019privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 și aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 25 iunie 2019
  Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 15 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se stabilește venitul unitar pentru anul 2019, aferent activității de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă prețurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.


  Articolul 3

  Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2018 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 și aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 27 iulie 2018.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2019.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță

  București, 24 iunie 2019.
  Nr. 118.

  Anexa nr. 1

  Venitul unitar pentru anul 2019, aferent activității de furnizare
  a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

  Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
  Cantitatea estimată a fi furnizată în anul 2019MWh17.928
  Venitul unitarLei/MWh11,34


  Anexa nr. 2

  Prețurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale
  în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru clienții casnici
  care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate


  Consum anual de gaze naturale (MWh)Lei/MWh
  Categorie de cliențiMinimMaxim
  C.1
  ≤ 280155,63

  (la 01-08-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 162 din 17 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 )

  ------