HOTĂRÂRE nr. 169 din 29 martie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 1 aprilie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Începând cu 1 aprilie 2019, Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură, în anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.
  2. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 5.384 lei. (3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 2.3. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 370 lei. (3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri și servicii», în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 5.4. La articolul 4, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:(9) Pentru unitățile de învățământ din mediul urban care au, în medie, clase cu cel puțin 20 de elevi înmatriculați în învățământul primar, respectiv, în medie, clase cu 25 de elevi înmatriculați în învățământul gimnazial/liceal și profesional/dual, pot fi alocate sume suplimentare, prin redistribuire sau din sume rămase nerepartizate, după caz, în urma unei analize efectuate de inspectoratele școlare.(10) Pentru unitățile de învățământ din mediul urban care au clase sub 25 de elevi înmatriculați în învățământul gimnazial/liceal și profesional/dual, dacă sunt unice pe nivel/filieră/profil în unitatea administrativ-teritorială, pot fi alocate sume suplimentare, prin redistribuire sau din sume rămase nerepartizate, după caz, în urma unei analize efectuate de inspectoratele școlare.5. Anexele nr. 2 și 5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 29 martie 2019.
  Nr. 169.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile,
  indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,
  precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2019


  Nr. crt.

  Nivel/filieră/profil

  Forma de învățământ

  Număr mediu de elevi pe clasă

  Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -

  Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților) - lei -

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  1

  Învățământ preșcolar cu program normal

  zi

  20

  18

  3570

  3904

  3570

  3904

  2

  Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal

  zi

  20

  20

  6547

  6547

  6547

  6547

  3

  Învățământ primar

  zi

  24

  18

  4108

  4895

  4807

  5728

  3.1

  Învățământ primar integrat*

  zi

  6984

  6984

  8172

  8172

  4

  Învățământ primar „step-by-step“

  zi

  24

  24

  6547

  6547

  7660

  7660

  5

  Învățământ primar „A doua șansă“

  -

  15

  12

  3166

  3812

  3705

  4461

  6

  Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)

  zi

  24

  20

  5169

  6181

  5935

  7096

  7

  Învățământ primar cu specializarea muzică

  zi

  24

  24

  9153

  9153

  10069

  10069

  7.1

  Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar

  zi

  4507

  4507

  4507

  4507

  8

  Învățământ gimnazial

  zi

  25

  20

  5384

  6192

  6154

  7078

  8.1

  Învățământ gimnazial integrat*

  zi

  9153

  9153

  10462

  10462

  9

  Învățământ secundar inferior „A doua șansă“

  -

  15

  12

  3586

  4308

  4099

  4925

  10

  Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică)

  zi

  25

  20

  6461

  7377

  7301

  8337

  10.1

  Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar

  zi

  1077

  1077

  1077

  1077

  11

  Învățământ gimnazial cu specializarea muzică

  zi

  25

  25

  11307

  11307

  12438

  12438

  11.1

  Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar

  zi

  5384

  5384

  5384

  5384

  12

  Învățământ gimnazial

  FR

  22

  22

  2181

  2585

  2493

  2955

  13

  Învățământ liceal teoretic

  zi

  28

  28

  5384

  5384

  6031

  6031

  14

  Învățământ liceal teoretic

  seral

  28

  28

  3990

  3990

  4469

  4469

  15

  Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic

  zi

  28

  28

  5568

  5568

  6237

  6237

  16

  Învățământ liceal tehnologic

  seral

  28

  28

  4340

  4340

  4861

  4861

  17

  Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv

  zi

  28

  28

  7107

  7107

  7960

  7960

  18

  Învățământ liceal specializarea muzică

  zi

  28

  28

  15076

  15076

  16886

  16886

  19

  Învățământ liceal

  FR

  28

  28

  2100

  2100

  2352

  2352

  19.1

  Învățământ liceal integrat*

  zi

  9153

  9153

  10462

  10462

  20

  Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dual

  zi

  28

  28

  5896

  5896

  6486

  6486

  21

  Învățământ postliceal/maiștri

  zi

  28

  28

  5896

  5896

  5896

  5896

  21.1

  Învățământ postliceal/maiștri

  seral

  28

  28

  4340

  4340

  4861

  4861

  22

  Cantine-cămine (elevi cazați)

  -

  2133

  2133

  2133

  2133

  * Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile
  prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2019


  Praguri numerice

  Tipuri de unități

  Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural - lei -

  ZONA 1

  ZONA 2

  ZONA 3

  ZONA 4

  ZONA 5

  ZONA 6

  1-300

  Grădiniță

  397

  401

  409

  421

  432

  444

  Școală gimnazială/Primară

  380

  384

  392

  403

  415

  426

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  432

  436

  445

  458

  471

  484

  Școală postliceală

  296

  299

  305

  314

  323

  332

  301-800

  Grădiniță

  399

  403

  411

  423

  434

  446

  Școală gimnazială

  382

  386

  394

  405

  417

  428

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  434

  438

  447

  460

  473

  486

  Școală postliceală

  298

  301

  307

  316

  325

  334

  peste 800

  Grădiniță

  403

  407

  415

  427

  439

  451

  Școală gimnazială

  386

  390

  398

  410

  421

  433

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  438

  442

  451

  464

  477

  490

  Școală postliceală

  302

  305

  311

  320

  329

  338


  Zone de temperatură:

  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș

  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui

  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea

  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea

  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

  -----