HOTĂRÂRE nr. 621 din 20 iunie 2002
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 5 iulie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de selecţionare a investitorilor eligibili şi stabilirea principalelor tipuri de proiecte de parteneriat public-privat, prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Se aprobă Normele metodologice privind modul de elaborare a studiului de prefezabilitate şi a studiului de fezabilitate pentru proiectele de parteneriat public-privat, desfăşurarea negocierilor cu investitorii selectaţi şi conţinutul standard al contractului de parteneriat public-privat, prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Se aprobă Normele metodologice privind calculul costurilor de proiect şi al costului comparativ de referinţa, prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexa 1

  NORMA 20/06/2002


  Anexa 2

  NORMA 20/06/2002


  Anexa 3

  NORMA 20/06/2002