ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 21 noiembrie 2008
  Situația extraordinară, prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de identificare la nivel național a unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora există resurse turistice de interes național, care pot genera dezvoltarea unuia sau mai multor tipuri de activități turistice - ca zone cu resurse turistice cu concentrare mare și foarte mare, în vederea coordonării politicilor de amenajare a teritoriului cu cele specifice activităților de turism, precum și de stimulare a dezvoltării zonelor cu probleme economico-sociale, care beneficiază de resurse turistice cu concentrare mare și foarte mare.
  Prezenta ordonanță de urgență stabilește că în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice cuprinse în anexele proiectului turismul este considerat activitate economică prioritară, iar investițiile pentru dezvoltarea acestei activități vor fi orientate cu precădere spre aceste zone.
  Proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică și de protecția mediului pentru zonele cu resurse turistice vor fi promovate cu prioritate, prin programele de dezvoltare naționale, regionale și județene.
  În același timp urgența promovării prezentului act normativ este motivată și din următoarele considerente:
  A. alocarea fondurilor structurale în cadrul programelor, respectiv al axelor prioritare, se face în conformitate cu criterii comensurabile care vor permite dezvoltarea destinațiilor turistice în funcție de bogăția potențialului patrimoniului cultural și natural;
  B. promovarea unor programe de investiții guvernamentale, private sau în parteneriat, va avea la bază criterii obiective, care se referă la existența sau absența obiectivelor de investiții existente în prezent în toate destinațiile turistice din România;
  C. direcționarea eforturilor financiare și umane la nivel regional și local, cu precădere spre destinațiile turistice cu potențial turistic (care au sau nu au infrastructură turistică), în funcție de strategiile de dezvoltare locală, respectiv planurile de acțiune existente;
  D. necesitatea, în cazul lipsei strategiilor și a planurilor de acțiune, a elaborării acestor tipuri de documente pentru utilizarea rațională a resurselor la nivel regional și local;
  E. sprijinirea investitorilor privați prin promovarea informațiilor coerente privind potențialul turistic din România și canalizarea acestor investiții spre acele zone pe baza unor criterii obiective;
  F. posibilitatea elaborării unor parteneriate între destinațiile turistice (la nivel regional, local), pentru a elabora oferte complementare pe baza patrimoniului natural și cultural existent, respectiv a nivelului de dezvoltare a infrastructurii specifice și generale;
  G. pornind de la aprobarea finanțărilor pentru axele prioritare care au legătură cu turismul (pe domeniile agricultură, mediu, cultură etc.), se creează pentru prima dată cadrul realizării proiectelor pentru destinații turistice complementare din punctul de vedere al potențialului turistic (cultural/natural, cultural/cultural și natural/natural);
  H. în condițiile unei concurențe internaționale din ce în ce mai acerbe, aprobarea actului normativ în regim de urgență va permite dezvoltarea formelor de turism deficitare în comparație cu țările din regiune și reducerea disparităților dintre țara noastră și aceste țări (de exemplu, turismul de litoral, balnear, montan);
  I. în condițiile în care parcurile naturale și naționale pierd bani europeni pentru că nu au personalitate juridică, cu implicații directe în dezvoltarea turismului, localitățile care sunt incluse în limita parcurilor vor putea accesa fonduri mai ușor pentru dezvoltarea turismului.
  În cazul neaprobării în regim de urgență a acestui act normativ principalele consecințe negative se leagă de:
  A. alocarea fondurilor structurale și guvernamentale pentru turism se va face în lipsa unor criterii obiective legate de patrimoniul turistic natural și cultural;
  B. stagnarea dezvoltării unor destinații turistice renumite din România și importante pentru atragerea turiștilor străini (mai ales obiectivele turistice incluse pe lista patrimoniului mondial UNESCO, parcurile naționale și parcurile naturale);
  C. mărirea decalajului dintre destinațiile turistice din România și țările din regiune, mai ales în turismul montan, balnear și de litoral;
  D. micșorarea numărului de turiști străini care sosesc în destinații turistice din România, cu implicații în reducerea numărului de înnoptări și implicit a încasărilor din turism;
  E. reducerea creșterii economice observate la nivelul destinațiilor turistice din România, cu consecințe în creșterea șomajului mai ales în regiunile dependente de turism (cum ar fi zona rurală din domeniul montan).

  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1

  Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, care cuprinde una sau mai multe unități administrativ-teritoriale cu resurse turistice, precum și direcțiile de dezvoltare a acestora, potrivit anexelor nr. 1-8.
  (la 12-06-2009, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 9 iunie 2009. )


  Articolul 2

  În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, zone cu resurse turistice sunt unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora există o concentrare mare și foarte mare a resurselor naturale și antropice, ce pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism.


  Articolul 3

  Semnificația sintagmelor utilizate în prezenta ordonanță de urgență este prevăzută în anexa nr. 9.


  Articolul 4

  În unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice prevăzute în anexele nr. 1-8, turismul constituie o activitate economică prioritară, iar investițiile pentru dezvoltarea acestei activități vor fi orientate cu precădere spre aceste zone.


  Articolul 5

  Proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică și de protecția mediului, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, vor fi promovate cu prioritate, prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare.


  Articolul 6

  Pentru arealele considerate zone protejate, stabilite prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate sau prin alte acte normative, care fac parte din zonele cu resurse turistice, autoritățile administrației publice locale vor institui măsuri specifice de protecție a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare.


  Articolul 7

  Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale care sunt stațiuni turistice sau pe teritoriul cărora există localități declarate stațiuni turistice, de interes național sau local, vor elabora/actualiza, după caz, și aproba conform legii, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, planurile urbanistice generale și regulamentele locale de urbanism aferente acestora.


  Articolul 8

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism vor fi evidențiate zonele cu resurse turistice, precum și măsurile necesare punerii în valoare și îmbunătățirii accesibilității acestora.


  Articolul 9

  Metodologia pentru analiza potențialului turistic al teritoriului se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului turismului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 12-06-2009, Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 9 iunie 2009. )


  Articolul 10

  Anexele la prezenta ordonanță de urgență se reactualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului, pe măsura identificării de noi resurse turistice, precum și a modificărilor intervenite asupra infrastructurii specific turistice sau tehnice. Declararea și delimitarea noilor zone cu resurse turistice se fac în conformitate cu normele în vigoare.


  Articolul 11

  Prevederile Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale și se aplică în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, aferente municipiilor, orașelor și comunelor.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice și locuințelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici și mijlocii, comerț,
  turism și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  p. Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului
  și dezvoltării durabile,
  Lucia Ana Varga,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat

  București, 28 octombrie 2008.
  Nr. 142.

  Anexa nr. 1

  UNITĂȚI ADMINISTRATIV - TERITORIALE
  cu resurse naturale și antropice mari și foarte mari

  Județ

  UAT
  cu concentrare
  mare

  Resursă
  dominantă

  UAT
  cu concentrare
  foarte mare

  Resursă
  dominantă

  Resur-
  se
  natu-
  rale

  Resur-
  se
  antro-
  pice

  Resur-
  se
  natu-
  rale

  Resur-
  se
  antro-
  pice

  1

  2

  2.1.

  2.2.

  3

  3.1.

  3.2.

  ALBA

  Mun. Aiud

  x

  x

  Mun. Alba Iulia

  x

  Mun. Blaj

  x

  Mun. Sebeș

  x

  Or. Câmpeni

  x

  Or. Baia de Arieș

  x

  Or. Cugir

  x

  Or. Zlatna

  x

  x

  Or. Ocna Mureș

  x

  x

  Almașu Mare

  x

  Or. Teiuș

  x

  x

  Avram Iancu

  x

  Albac

  x

  Câlnic

  x

  Arieșeni

  x

  Cetatea de Baltă

  x

  Blandiana

  x

  x

  Galda de Jos

  x

  x

  Bucium

  x

  Ighiu

  x

  x

  Cenade

  x

  x

  Lopadea Nouă

  x

  Ciugud

  x

  x

  Râmetea

  x

  Cricău

  x

  Râmeț

  x

  x

  Daia Română

  x

  Roșia Montană

  x

  Doștat

  x

  x

  Săsciori

  x

  Fărău

  x

  x

  Gârbova

  x

  x

  Gârda de Sus

  x

  Horea

  x

  Intregalde

  x

  Jidvei

  x

  Livezile

  x

  Lunca Mureșului

  x

  x

  Lupșa

  x

  x

  Meteș

  x

  Mirăslău

  x

  x

  Noșlac

  x

  Ocoliș

  x

  Pianu

  x

  Ponor

  x

  Poșaga

  x

  Sălciua

  x

  Săliștea

  x

  x

  Sântimbru

  x

  x

  Scărișoara

  x

  Stremț

  x

  x

  Șona

  x

  Șugag

  x

  Vidra

  x

  Vințu de Jos

  x

  x

  ARAD

  Or. Ineu

  x

  Mun. Arad

  x

  Or. Pâncota

  x

  Or. Lipova

  x

  Bârzava

  x

  Moneasa

  x

  Buteni

  x

  Săvârșin

  x

  Chisindia

  x

  Felnac

  x

  Ghioroc

  x

  x

  Hălmăgel

  x

  Hălmagiu

  x

  Păuliș

  x

  x

  Secusigiu

  x

  Șiria

  x

  Vărădia de Mureș

  x

  Vărfurile

  x

  ARGEȘ

  Or. Costești

  x

  Mun. Pitești

  x

  Or. Mioveni

  x

  Mun. Câmpulung

  x

  Or. Ștefănești

  x

  x

  Mun. Curtea de Argeș

  x

  Or. Topoloveni

  x

  Rucăr

  x

  Albeștii de Muscel

  x

  Aninoasa

  x

  Arefu

  x

  Bascov

  x

  Băiculești

  x

  Bălilești

  x

  Berevoești

  x

  Bogați

  x

  Boteni

  x

  Brăduleț

  x

  Budeasa

  x

  Bughea de Jos

  x

  Bughea de Sus

  x

  Călinești

  x

  Cetățeni

  x

  Corbeni

  x

  Corbi

  x

  Coșești

  x

  Cotmeana

  x

  Cuca

  x

  Dâmbovicioara

  x

  Dobrești

  x

  Domnești

  x

  x

  Dragoslavele

  x

  Lerești

  x

  Leordeni

  x

  Mălureni

  x

  Merișani

  x

  Micești

  x

  Mihăești

  x

  Mioarele

  x

  Morărești

  x

  Moșoaia

  x

  Mușătești

  x

  Negrași

  x

  Nucșoara

  x

  Pietroșani

  x

  Poenarii de Argeș

  x

  Sălătrucu

  x

  Săpata

  x

  x

  Schitu Golești

  x

  Stoenești

  x

  Stolnici

  x

  Suici

  x

  x

  Tigveni

  x

  Țițești

  x

  Valea Iașului

  x

  Valea Mare-Pravăț

  x

  x

  Vlădești

  x

  BACĂU

  Or. Buhuși

  x

  Or. Comănești

  x

  Mun. Bacău

  x

  Or. Dărmănești

  x

  Or. Slănic-Moldova

  x

  Agăș

  x

  Or. Târgu Ocna

  x

  Asău

  x

  Balcani

  x

  Berești-Tazlău

  x

  Berzunți

  x

  x

  Brusturoasa

  x

  Căiuți

  x

  Dofteana

  x

  Ghimeș-Făget

  x

  Mânăstirea Cașin

  x

  Moinești

  x

  Oituz

  x

  Palanca

  x

  Pârjol

  x

  Racova

  x

  BIHOR

  Mun. Marghita

  x

  x

  Mun. Oradea

  x

  Mun. Salonta

  x

  Mun. Beiuș

  x

  Or. Aleșd

  x

  Or. Săcueni

  x

  Or. Nucet

  x

  Criștioru de Jos

  x

  Or. Ștei

  x

  Sânmartin

  x

  Or. Vașcău

  x

  Vadu Crișului

  x

  Or. Valea lui Mihai

  x

  Aușeu

  x

  Bratca

  x

  Budureasa

  x

  Bulz

  x

  Buntești

  x

  Cărpinet

  x

  Câmpani

  x

  Derna

  x

  Diosig

  x

  Hidișelu de Sus

  x

  Ineu

  x

  Măgești

  x

  Pietroasa

  x

  Pomezeu

  x

  Popești

  x

  Remetea

  x

  Rieni

  x

  Sălacea

  x

  Șinteu

  x

  x

  Șoimi

  x

  Șuncuiuș

  x

  Tinca

  x

  Vârciorog

  x

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  Or. Beclean

  x

  x

  Mun. Bistrița

  x

  Bistrița Bârgăului

  x

  Or. Năsăud

  x

  Budacu de Jos

  x

  Or. Sângeorz-Băi

  x

  Căianu Mic

  x

  Livezile

  x

  Cetate

  x

  x

  Lechința

  x

  Chiochiș

  x

  Maieru

  x

  Ciceu-Mihăiești

  x

  x

  Prundu Bârgăului

  x

  x

  Coșbuc

  x

  x

  Rodna

  x

  x

  Dumitra

  x

  x

  Șanț

  x

  Galații Bistriței

  x

  x

  Târlișua

  x

  Ilva Mare

  x

  Leșu

  x

  Lunca Ilvei

  x

  Nimigea

  x

  Nușeni

  x

  Parva

  x

  Rebrișoara

  x

  Romuli

  x

  Salva

  x

  x

  Silivașu de Câmpie

  x

  Șintereag

  x

  Spermezeu

  x

  x

  Șieu

  x

  Șieu-Măgheruș

  x

  Șieu-Odorhei

  x

  x

  Teaca

  x

  x

  Telciu

  x

  Tiha Bârgăului

  x

  Uriu

  x

  x

  Urmeniș

  x

  Zagra

  x

  BOTOȘANI

  Mun. Botoșani

  x

  Mun. Dorohoi

  x

  Or. Bucecea

  x

  Or. Darabani

  x

  x

  Or. Săveni

  x

  Dersca

  x

  Frumușica

  x

  George Enescu

  x

  x

  Mihai Eminescu

  x

  Rădăuți-Prut

  x

  x

  Tudora

  x

  Vârfu Câmpului

  x

  x

  Vorona

  x

  x

  BRAȘOV

  Mun. Codlea

  x

  Mun. Brașov

  x

  Mun. Făgăraș

  x

  Mun. Săcele

  x

  Or. Ghimbav

  x

  Or. Râșnov

  x

  Or. Predeal

  x

  Or. Rupea

  x

  Augustin

  x

  Or. Zărnești

  x

  Beclean

  x

  Bran

  x

  x

  Budila

  x

  x

  Bunești

  x

  Cața

  x

  Prejmer

  x

  Cristian

  x

  x

  Sâmbăta de Sus

  x

  x

  Crizbav

  x

  Drăguș

  x

  Dumbrăvița

  x

  Feldioara

  x

  Fundata

  x

  Hărman

  x

  Hoghiz

  x

  Homorod

  x

  Lisa

  x

  Măieruș

  x

  x

  Moieciu

  x

  Părău

  x

  x

  Poiana Mărului

  x

  x

  Racoș

  x

  Recea

  x

  Sânpetru

  x

  x

  Șercaia

  x

  Șinca

  x

  x

  Șinca Nouă

  x

  x

  Șoarș

  x

  x

  Teliu

  x

  Viștea

  x

  x

  Voila

  x

  x

  Vulcan

  x

  x

  BRĂILA

  Or. Însurăței

  x

  Mun. Brăila

  x

  Berteștii de Jos

  x

  Cazasu

  x

  Cireșu

  x

  Galbenu

  x

  Grădiștea

  x

  Gropeni

  x

  Măxineni

  x

  Movila Miresii

  x

  Siliștea

  x

  Stăncuța

  x

  Tichilești

  x

  Tufești

  x

  Vădeni

  x

  Vișani

  x

  BUZĂU

  Mun. Buzău

  x

  Colți

  x

  x

  Or. Nehoiu

  x

  Siriu

  x

  Or. Pătârlagele

  x

  Beceni

  x

  Berca

  x

  Bisoca

  x

  Breaza

  x

  Buda

  x

  x

  Chiojdu

  x

  Cislău

  x

  x

  Gura Teghii

  x

  Lopătari

  x

  Măgura

  x

  Mărgăritești

  x

  Mânzălești

  x

  Merei

  x

  Pănătău

  x

  Pietroasele

  x

  x

  Tisău

  x

  x


  Viperești

  x

  CARAȘ-SEVERIN

  Or. Anina

  x

  Mun. Caransebeș

  x

  Or. Moldova Nouă

  x

  Mun. Reșița

  x

  Armeniș

  x

  x

  Or. Băile Herculane

  x

  Bozovici

  x

  Or. Oravița

  x

  x

  Carașova

  x

  Berzasca

  x

  x

  Cărbunari

  x

  Brebu Nou

  x

  Ciclova Română

  x

  Turnu Ruieni

  x

  Cornereva

  x

  Văliug

  x

  Coronini (Pescari)

  x

  Zăvoi

  x

  Doclin

  x

  Domașnea

  x

  x

  Eftimie Murgu

  x

  Ezeriș

  x

  Gârnic

  x

  Goruia

  x

  Iablanița

  x

  Lăpușnicu Mare

  x

  Mehadia

  x

  Obreja

  x

  x

  Pojejena

  x

  Prigor

  x

  Sasca Montană

  x

  Sichevița

  x

  Socol

  x

  Șopotu Nou

  x

  Teregova

  x

  Topleț

  x

  Zorlențu Mare

  x

  x

  CĂLĂRAȘI

  municipiul Călărași

  x

  Mânăstirea

  x

  Mitreni

  x

  CLUJ

  Mun. Dej

  x

  x

  Mun. Cluj-Napoca

  x

  Mun. Turda

  x

  x

  Mun. Gherla

  x

  Or. Huedin

  x

  x

  Baciu

  x

  Băișoara

  x

  Beliș

  x

  Călățele

  x

  Ciucea

  x

  Ciurila

  x

  x

  Chinteni

  x

  Cojocna

  x

  x

  Feleacu

  x

  Fizeșu Gherlii

  x

  x

  Florești

  x

  Gilău

  x

  Iara

  x

  Izvoru Crișului

  x

  Mănăstireni

  x

  Mărgău

  x

  Mărișel

  x

  Mihai Viteazu

  x

  Moldovenești

  x

  Negreni

  x

  Petreștii de Jos

  x

  x

  Poieni

  x

  Săcuieu

  x

  Săndulești

  x

  Săvădizla

  x

  x

  Sâncraiu

  x

  Sic

  x


  Tureni

  x

  CONSTANȚA

  Mun. Medgidia

  x

  Mun. Constanța

  x

  Or. Băneasa

  x

  Mun. Mangalia

  x

  Or. Cernavodă

  x

  Or. Basarabi

  x

  Or. Hârșova

  x

  Or. Eforie

  x

  Or. Năvodari

  x

  Or. Techirghiol

  x

  Or. Ovidiu

  x

  Albești

  x

  23 August

  x

  Agigea

  x

  Adamclisi

  x

  Aliman

  x

  Corbu

  x

  Istria

  x

  x

  Costinești

  x

  Limanu

  x

  Crucea

  x

  Topalu

  x

  Deleni

  x

  Dobromir

  x

  Grădina

  x

  Independența

  x

  Ion Corvin

  x

  Lipnița

  x

  Mihai Viteazu

  x

  Oltina

  x

  Ostrov

  x

  Pecineaga

  x

  Peștera

  x

  Săcele

  x

  Tuzla

  x

  Valu lui Traian

  x

  COVASNA

  Or. Baraolt

  x

  x

  Mun. Sfântu Gheorghe

  x

  Or. Întorsura Buzăului

  x

  Mun. Târgu Secuiesc

  x

  Aita Mare

  x

  Or. Covasna

  x

  Arcuș

  x

  Comandău

  x

  Bățani

  x

  Malnaș

  x

  Belin

  x

  Reci

  x

  Bixad

  x

  Turia

  x

  Bodoc

  x

  x

  Vâlcele

  x

  Boroșneu Mare

  x

  Vârghiș

  x

  Brăduț

  x

  Zăbala

  x

  Brețcu

  x

  Cătălina

  x

  Cernat

  x

  Estelnic

  x

  Ghelința

  x

  Ilieni

  x

  Ojdula

  x

  x

  Ozun

  x

  Poian

  x

  Sânzieni

  x

  Valea Crișului

  x

  x

  Zagon

  x

  x

  DÂMBOVIȚA

  Or. Fieni

  x

  Mun. Târgoviște

  x

  Or. Moreni

  x

  x

  Or. Pucioasa

  x

  Aninoasa

  x

  Moroeni

  x

  Bezdead

  x

  x

  Bucșani

  x

  Cobia

  x

  Corbii Mari

  x

  x

  Nucet

  x

  x

  Ocnița

  x

  x

  Odobești

  x

  Petrești

  x

  Pietroșița

  x

  Potlogi

  x

  x

  Răzvad

  x

  x

  Runcu

  x

  Tătărani

  x

  x

  Văcărești

  x

  Voinești

  x

  Vulcana-Băi

  x

  Vulcana-Pandele

  x

  DOLJ

  Or. Segarcea

  x

  Mun. Craiova

  x

  Cernătești

  x

  Cetate

  x

  Dăbuleni

  x

  Desa

  x

  Ghidici

  x

  Maglavit

  x

  Malu Mare

  x

  x

  Melinești

  x

  x

  Piscu Vechi

  x

  Rast

  x

  GALAȚI

  Mun. Tecuci

  x

  Mun. Galați

  x

  Or. Berești

  x

  x

  Băleni

  x

  Berești-Meria

  x

  x

  Brăhășești

  x

  Buciumeni

  x

  x

  Cavadinești

  x

  Cerțești

  x

  x

  Corod

  x

  Cudalbi

  x

  Drăgușeni

  x

  Foltești

  x

  Fundeni

  x

  Poiana

  x

  x

  Scânteiești

  x

  Tulucești

  x

  Vânători

  x

  GIURGIU

  Mun. Giurgiu

  x

  Comana

  x

  x

  Ghimpați

  x

  Greaca

  x

  Mihăilești

  x

  Prundu

  x

  GORJ

  orașul Novaci

  x

  municipiul Târgu Jiu

  x

  orașul Târgu Cărbunești

  x

  orașul Bumbești-Jiu

  x

  orașul Turceni

  x

  orașul Tismana

  x

  Albeni

  x

  Baia de Fier

  x

  x

  Alimpești

  x

  Peștișani

  x

  Aninoasa

  x

  Polovragi

  x

  Arcani

  x

  x

  Bălănești

  x

  x

  Bengești-Ciocadia

  x

  x

  Bumbești-Pițic

  x

  Bustuchin

  x

  Câlnic

  x

  x

  Ciuperceni

  x

  x

  Crasna

  x

  Drăgotești

  x

  x

  Glogova

  x

  Hurezani

  x

  x

  Lelești

  x

  x

  Logrești

  x

  Mătăsari

  x

  Mușetești

  x

  x

  Padeș

  x

  Prigoria

  x

  Runcu

  x

  Săcelu

  x

  Schela

  x

  Scoarța

  x

  Stănești

  x

  x

  Telești

  x

  Turcinești

  x

  x

  Vladimir

  x

  HARGHITA

  Mun. Odorheiu
  Secuiesc

  x

  Mun. Miercurea-Ciuc

  x

  Mun. Toplița

  x

  Mun. Gheorgheni

  x

  Or. Borsec

  x

  Or. Băile Tușnad

  x

  Or. Cristuru Secuiesc

  x

  x

  Dârjiu

  x

  Or. Vlăhița

  x

  x

  Atid

  x

  Bilbor

  x

  x

  Căpâlnița

  x

  Cârța

  x

  x

  Ciucsângeorgiu

  x

  x

  Corund

  x

  x

  Cozmeni

  x

  Dealu

  x

  Ditrău

  x

  x

  Feliceni

  x

  x

  Frumoasa

  x

  x

  Lăzarea

  x

  x

  Leliceni

  x

  x

  Lueta

  x

  Lunca de Jos

  x

  x

  Lupeni

  x

  x

  Merești

  x

  Mihăileni

  x

  x

  Ocland

  x

  Păuleni-Ciuc

  x

  x

  Plăieșii de Jos

  x

  Porumbeni

  x

  x

  Praid

  x

  Racu

  x

  Satu-Mare

  x

  Sâncrăieni

  x

  Sândominic

  x

  Sânsimion

  x

  x

  Sântimbru

  x

  Subcetate

  x

  x

  Suseni

  x

  Șimonești

  x

  Tulgheș

  x

  Vărșag

  x

  Zetea

  x

  x

  HUNEDOARA

  Mun. Hunedoara

  x

  Mun. Deva

  x

  Mun. Orăștie

  x

  Or. Geoagiu

  x

  Mun. Petroșani

  x

  Bănița

  x

  Mun. Vulcan

  x

  Boșorod

  x

  Or. Aninoasa

  x

  Densuș

  x

  x

  Or. Călan

  x

  x

  Orăștioara de Sus

  x

  Or. Hațeg

  x

  Sarmizegetusa

  x

  Or. Petrila

  x

  Or. Simeria

  x

  Or. Uricani

  x

  Baia de Criș

  x

  Băița

  x

  Bătrâna

  x

  Balșa

  x

  Baru

  x

  Beriu

  x

  Brănișca

  x

  x

  Bretea Română

  x

  Buceș

  x

  Bulzeștii de Sus

  x

  Bunila

  x

  x

  Burjuc

  x

  x

  Cârjiți

  x

  Câmpu lui Neag

  x

  Crișcior

  x

  x

  General Berthelot

  x

  Gurasada

  x

  Lăpugiu de Jos

  x

  Lunca Cernii de Jos

  x

  Luncoiu de Jos

  x

  Pestișu Mic

  x

  x

  Pui

  x

  Răchitova

  x

  Rapoltu Mare

  x

  Râu de Mori

  x

  Ribița

  x

  Romos

  x

  x

  Sălașu de Sus

  x

  Sântămăria Orlea

  x

  Șoimuș

  x

  Toplița

  x

  Totești

  x

  Vața de Jos

  x

  Vețel

  x

  x


  Zam

  x

  IALOMIȚA

  Mun. Slobozia

  x

  Or. Amara

  x

  Bordușani

  x

  Giurgeni

  x

  Maia

  x

  Stelnica

  x

  IAȘI

  Or. Hârlău

  x

  x

  Mun. Iași

  x

  Bârnova

  x

  Brăești

  x

  x

  Ciurea

  x

  x

  Cotnari

  x

  x

  Cucuteni

  x

  Deleni

  x

  x

  Dobrovăț

  x

  Lețcani

  x

  x

  Mironeasa

  x

  x

  Mogoșești

  x

  Răducăneni

  x

  Ruginoasa

  x

  Schitu Duca

  x

  Strunga

  x

  ILFOV

  Brănești

  x

  x

  Mogoșoaia

  x

  Cernica

  x

  x

  Ciolpani

  x

  x

  Snagov

  x

  MARAMUREȘ

  Or. Săliștea de Sus

  x

  Mun. Baia Mare

  x

  Or. Cavnic

  x

  Mun. Sighetu Marmației

  x

  Or. Seini

  x

  Or. Baia Sprie

  x

  Or. Tăuții-Măgherăuș

  x

  Or. Borșa

  x

  Or. Ulmeni

  x

  x

  Or. Șomcuta Mare

  x

  Asuaju de Sus

  x

  x

  Or. Târgu Lăpuș

  x

  Băița de sub Codru

  x

  Or. Vișeu de Sus

  x

  Băiuț

  x

  Bârsana

  x

  Băsești

  x

  x

  Budești

  x

  Bicaz

  x

  x

  Desești

  x

  Bistra

  x

  Ieud

  x

  Bocicoiu Mare

  x

  x

  Ocna Șugatag

  x

  x

  Bogdan Vodă

  x

  Poienile Izei

  x

  Boiu Mare

  x

  Rona de Jos

  x

  Botiza

  x

  Săpânța

  x

  Călinești

  x

  x

  Satulung

  x

  Câmpulung la Tisa

  x

  x

  Șișești

  x

  Cernești

  x

  x

  Cicârlău

  x

  Coaș

  x

  Coltău

  x

  Copalnic-Mănăștur

  x

  x

  Coroieni

  x

  Cupșeni

  x

  x

  Dumbrăvița

  x

  x

  Fărcașa

  x

  x

  Giulești

  x

  x

  Groșii Țibleșului

  x

  Lăpuș

  x

  x

  Leordina

  x

  Moisei

  x

  Oarța de Jos

  x

  x

  Oncești

  x

  Petrova

  x

  Poienile de sub Munte

  x

  Recea

  x

  Remetea Chioarului

  x

  x

  Remeți

  x

  Repedea

  x

  Rona de Sus

  x

  Rozavlea

  x

  Ruscova

  x

  Sarasău

  x

  x

  Săcălășeni

  x

  x

  Săcel

  x

  Suciu de Sus

  x

  Șieu

  x

  Vadu Izei

  x

  Valea Chioarului

  x

  x

  Vima Mică

  x

  x


  Vișeu de Jos

  x

  MEHEDINȚI

  Mun. Orșova

  x

  Mun. Drobeta-Turnu
  Severin

  x

  Bala

  x

  Or. Baia de Aramă

  x

  x

  Balta

  x

  Svinița

  x

  x

  Cireșu

  x

  Dubova

  x

  Eșelnița

  x

  Godeanu

  x

  Hinova

  x

  Ilovăț

  x

  Ilovița

  x

  Isverna

  x

  Izvoru Bârzii

  x

  Obârșia-Cloșani

  x

  Podeni

  x

  Ponoarele

  x

  Șisești

  x

  Șimian

  x

  MUREȘ

  Or. Iernut

  x

  Mun. Târgu Mureș

  x

  Or. Luduș

  x

  Mun. Sighișoara

  x

  Or. Miercurea Nirajului

  x

  x

  Mun. Reghin

  x

  Or. Sărmașu

  x

  x

  Or. Sovata

  x

  Or. Sângeorgiu de
  Pădure

  x

  x

  Răstolița

  x

  Or. Ungheni

  x

  Saschiz

  x

  Adămuș

  x

  Albești

  x

  x

  Apold

  x

  x

  Bahnea

  x

  Band

  x

  Batoș

  x

  Băgaciu

  x

  Băla

  x

  Beica de Jos

  x

  x

  Bereni

  x

  Bichiș

  x

  Brâncovenești

  x

  Breaza

  x

  Ceuașu de Câmpie

  x

  x

  Chiheru de Jos

  x

  x

  Corunca

  x

  Cozma

  x

  Crăciunești

  x

  Cuci

  x

  Daneș

  x

  x

  Deda

  x

  Ernei

  x

  Eremitu

  x

  x

  Fântânele

  x

  x

  Gănești

  x

  Ghindari

  x

  x

  Gornești

  x

  Gurghiu

  x

  Hodoșa

  x

  x

  Ibănești

  x

  Lunca

  x

  Lunca Bradului

  x

  Mădăraș

  x

  Mica

  x

  Nadeș

  x

  x

  Neaua

  x

  x

  Ogra

  x

  Păsăreni

  x

  Petelea

  x

  Râciu

  x

  Sărățeni

  x

  Sâncraiu de Mureș

  x

  x

  Sângeorgiu de Mureș

  x

  Sânpaul

  x

  Sânpetru de Câmpie

  x

  Sântana de Mureș

  x

  x

  Solovăstru

  x

  Stânceni

  x

  Suseni

  x

  Suplac

  x

  Vărgata

  x

  Vânători

  x

  x

  Vețca

  x

  Viișoara

  x

  Voivodeni

  x

  Zagăr

  x

  Zau de Câmpie

  x

  NEAMȚ

  Mun. Roman

  x

  Or. Bicaz

  x

  Or. Roznov

  x

  Mun. Piatra-Neamț

  x

  Bahna

  x

  x

  Or. Târgu-Neamț

  x

  Bârgăuani

  x

  Alexandru cel Bun

  x

  Bicazu Ardelean

  x

  Agapia

  x

  Bicaz-Chei

  x

  Bălțătești

  x

  Bira

  x

  x

  Ceahlău

  x

  Borca

  x

  Pângărați

  x

  Borlești

  x

  x

  Tarcău

  x

  Botești

  x

  x

  Vânători-Neamț

  x

  Brusturi

  x

  Cândești

  x

  Cordun

  x

  x

  Crăcăoani

  x

  Dămuc

  x

  Dragomirești

  x

  Farcașa

  x

  Gârcina

  x

  Gherăești

  x

  Girov

  x

  x

  Grințieș

  x

  x

  Grumăzești

  x

  Hangu

  x

  Mărgineni

  x

  x

  Negrești

  x

  x

  Petricani

  x

  Piatra Șoimului

  x

  Pipirig

  x

  Poiana Teiului

  x

  Răucești

  x

  Războieni

  x

  x

  Sagna

  x

  Săbăoani

  x

  Ștefan cel Mare

  x

  Tazlău

  x

  Trifești

  x

  Tupilați

  x

  x

  Zănești

  x

  OLT

  Mun. Caracal

  x

  Mun. Slatina

  x

  Or. Corabia

  x

  x

  Brâncoveni

  x

  Călui

  x

  Dobrosloveni

  x

  x

  Oboga

  x

  x

  Poboru

  x

  PRAHOVA

  Or. Azuga

  x

  Mun. Ploiești

  x

  Or. Comarnic

  x

  x

  Mun. Câmpina

  x

  Or. Urlați

  x

  x

  Or. Breaza

  x

  Bănești

  x

  Or. Bușteni

  x

  Brazi

  x

  Or. Sinaia

  x

  Brebu

  x

  x

  Or. Slănic

  x

  Bertea

  x

  Or. Vălenii de Munte

  x

  Cerașu

  x

  Cornu

  x

  Drajna

  x

  Gherghița

  x

  Izvoarele

  x

  Măneciu

  x

  Provița de Sus

  x

  x

  Sângeru

  x

  x

  Ștefești

  x

  Starchiojd

  x

  Teișani

  x

  x

  Telega

  x

  Valea Călugărească

  x

  x

  Valea Doftanei

  x

  SATU MARE

  Mun. Carei

  x

  x

  Mun. Satu Mare

  x

  Or. Tășnad

  x

  x

  Or. Negrești-Oaș

  x

  Bogdand

  x

  Călinești-Oaș

  x

  Certeze

  x

  x

  Homoroade

  x

  Medieșu Aurit

  x

  x

  Orașu Nou

  x

  Socond

  x

  x

  Supur

  x

  Turț

  x

  Vama

  x

  x

  SĂLAJ

  municipiul Zalău

  x

  orașul Cehu Silvaniei

  x

  orașul Jibou

  x

  orașul Șimleu Silvaniei

  x

  Bobota

  x

  Boghiș

  x

  Buciumi

  x

  Camăr

  x

  Carastelec

  x

  Cizer

  x

  x

  Crasna

  x

  Creaca

  x

  Cristolț

  x

  x

  Dobrin

  x

  Dragu

  x

  Fildu de Jos

  x

  Gâlgău

  x

  Gârbou

  x

  x

  Hereclean

  x

  Hida

  x

  Horoatu Crasnei

  x

  x

  Ileanda

  x

  Ip

  x

  Letca

  x

  Marca

  x

  Meseșenii de Jos

  x

  Mirșid

  x

  Năpradea

  x

  Nușfalău

  x

  Pericei

  x

  Poiana Blenchii

  x

  x

  Românași

  x

  Sălățig

  x

  Sânmihaiu Almașului

  x

  x

  Șărmășag

  x

  Vârșolț

  x

  SIBIU

  Or. Agnita

  x

  Mun. Sibiu

  x

  Or. Cisnădie

  x

  x

  Mun. Mediaș

  x

  Or. Miercurea Sibiului

  x

  x

  Or. Avrig

  x

  Alma

  x

  Or. Ocna Sibiului

  x

  Alțina

  x

  Or. Săliște

  x

  Apoldu de Jos

  x

  Or. Tălmaciu

  x

  Arpașu de Jos

  x

  Bazna

  x

  x

  Ațel

  x

  Biertan

  x

  Axente Sever

  x

  x

  Boița

  x

  Brateiu

  x

  Cârțișoara

  x

  Brădeni

  x

  Poplaca

  x

  Cârța

  x

  x

  Rășinari

  x

  Cristian

  x

  x

  Sadu

  x

  Dârlos

  x

  Tilișca

  x

  Gura Râului

  x

  Valea Viilor

  x

  Hoghilag

  x

  x

  Iacobeni

  x

  Jina

  x

  Laslea

  x

  Merghindeal

  x

  x

  Moșna

  x

  x

  Nocrich

  x

  Orlat

  x

  Poiana Sibiului

  x

  x

  Porumbacu de Jos

  x

  Râu Sadului

  x

  Roșia

  x

  x

  Slimnic

  x

  Șeica Mare

  x

  x

  Șeica Mică

  x

  x

  Turnu Roșu

  x


  Vurpăr

  x

  x
  SUCEAVA

  Mun. Fălticeni

  x

  Mun. Suceava

  x

  Mun. Rădăuți

  x

  Mun. Câmpulung
  Moldovenesc

  x

  Or. Siret

  x

  Mun. Vatra Dornei

  x

  Or. Solca

  x

  x

  Or. Dolhasca

  x

  Baia

  x

  x

  Or. Gura Humorului

  x

  Boroaia

  x

  x

  Arbore

  x

  Cacica

  x

  Fundu Moldovei

  x

  Cârlibaba

  x

  Mănăstirea Humorului

  x

  Ciocănești

  x

  Mitocu Dragomirnei

  x

  Dărmănești

  x

  x

  Pătrăuți

  x

  Dolhești

  x

  Sucevița

  x

  Dorna Arini

  x

  Vatra Moldoviței

  x

  Dorna Candrenilor

  x

  Drăgoiești

  x

  Forăști

  x

  Grămești

  x

  x

  Hânțești

  x

  Horodniceni

  x

  x

  Iacobeni

  x

  Izvoarele Sucevei

  x

  Marginea

  x

  x

  Mălini

  x

  Moara

  x

  Moldova-Sulița

  x

  Moldovița

  x

  Mușenița

  x

  Poiana Stampei

  x

  Pojorâta

  x

  Putna

  x

  Râșca

  x

  x

  Sadova

  x

  Slatina

  x

  x

  Stulpicani

  x

  Șaru Dornei

  x

  Șcheia

  x

  x

  Todirești

  x

  x

  Udești

  x

  x

  Vama

  x

  x

  TELEORMAN

  Mun. Alexandria

  x

  Mun. Turnu Măgurele

  x

  Islaz

  x

  x

  Năsturelu

  x

  TIMIȘ

  Mun. Lugoj

  x

  Mun. Timișoara

  x

  Or. Buziaș

  x

  **********

  Or. Făget

  x

  Or. Sânnicolau Mare

  x

  Banloc

  x

  Cenad

  x

  Criciova

  x

  x

  Fârdea

  x

  Margina

  x

  Ohaba Lungă

  x

  Pietroasa

  x

  Știuca

  x

  x

  Tomești

  x

  TULCEA

  Or. Babadag

  x

  Mun. Tulcea

  x

  Or. Isaccea

  x

  Or. Sulina

  x

  Or. Măcin

  x

  Murighiol

  x

  Beidaud

  x

  Niculițel

  x

  Beștepe

  x

  Sfântu Gheorghe

  x

  C.A. Rosetti

  x

  Ceatalchioi

  x

  Chilia Veche

  x

  Crișan

  x

  Dorobanțu

  x

  Greci

  x

  Izvoarele

  x

  Jijila

  x

  Jurilovca

  x

  Luncavița

  x

  Mahmudia

  x

  Maliuc

  x

  Nufăru

  x

  Peceneaga

  x

  x

  Sarichioi

  x

  Slava Cercheză

  x

  Somova

  x

  Topolog

  x

  Valea Nucarilor

  x

  VASLUI

  Mun. Vaslui

  x

  Mun. Bârlad

  x

  Mun. Huși

  x

  x

  Or. Murgeni

  x

  Drânceni

  x

  Dumești

  x

  Gârceni

  x

  Ivănești

  x

  x

  Lipovăț

  x

  Pădureni

  x

  x

  Poienești

  x

  x

  Solești

  x

  Ștefan cel Mare

  x

  Vutcani

  x

  x

  VÂLCEA

  Mun. Drăgășani

  x

  Mun. Râmnicu Vâlcea

  x

  Or. Bălcești

  x

  Or. Băile Govora

  x

  Or. Brezoi

  x

  Or. Băile Olănești

  x

  Or. Ocnele Mari

  x

  Or. Călimănești

  x

  Băbeni

  Or. Horezu

  x

  Bărbătești

  x

  Costești

  x

  Berislăvești

  x

  Slătioara

  x

  Boișoara

  x

  Bunești

  x

  Bujoreni

  x

  x

  Câineni

  x

  Dăești

  x

  x

  Frâncești

  x

  Lăpușata

  x

  Lădești

  x

  Lungești

  x

  Malaia

  x

  Măldărești

  x

  Mihăești

  x

  x

  Muiereasca

  x

  Nicolae Bălcescu

  x

  x

  Păușești -Măglași

  x

  Perișani

  x

  Racovița

  x

  Sălătrucel

  x

  Slătioara

  x

  Stroești

  x

  Titești

  x

  Tomșani

  x

  Vaideeni

  x

  Vlădești

  x

  x

  Voineasa

  x

  Zătreni

  VRANCEA

  Or. Mărășești

  x

  Mun. Focșani

  x

  Or. Odobești

  x

  x

  Or. Panciu

  x

  Andreiașu de Jos

  x

  Bârsești

  x

  Bordești

  x

  Dumbrăveni

  x

  Fitionești

  x

  x

  Mera

  x

  Năruja

  x

  Nereju

  x

  Nistorești

  x

  Răcoasa

  x

  x

  Reghiu

  x

  Ruginești

  x

  Slobozia Bradului

  x

  Soveja

  x

  Tulnici

  x

  Valea Sării

  x

  Vidra

  x

  Vizantea-Livezi

  x

  Vrâncioaia

  x

  MUN. BUCUREȘTI

  Mun. București

  x

  (la 30-08-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 874 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 30 august 2021 )


  Anexa nr. 2

  (la 30-08-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 874 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 30 august 2021 )


  Anexa nr. 3

  UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
  cu resurse naturale și antropice mari și foarte mari,
  care au probleme ale infrastructurii turistice

  Județ

  UAT
  cu concentrare
  mare

  Probleme
  ale infra-
  structurii
  turistice

  UAT
  cu concentrare
  foarte mare

  Probleme
  ale infra-
  structurii
  turistice

  1

  2

  2.1.

  3

  3.1.

  ALBA

  Mun. Aiud


  Mun. Alba Iulia  Mun. Blaj


  Mun. Sebeș  Or. Câmpeni


  Or. Baia de Arieș

  x


  Or. Cugir


  Or. Zlatna

  x


  Or. Ocna Mureș


  Almașu Mare

  x


  Or. Teiuș

  x

  Avram Iancu

  x


  Albac


  Câlnic

  x


  Arieșeni


  Cetatea de Baltă

  x


  Blandiana

  x

  Galda de Jos

  x


  Bucium

  x

  Ighiu

  x


  Cenade

  x

  Lopadea Nouă

  x


  Ciugud

  x

  Râmetea  Cricău

  x

  Râmeț

  x


  Daia Română

  x

  Roșia Montană

  x


  Doștat

  x

  Săsciori

  x


  Fărău

  x
  Gârbova

  x
  Gârda de Sus

  Horea

  x
  Intregalde

  x
  Jidvei

  x
  Livezile

  x
  Lunca Mureșului

  x
  Lupșa

  x
  Meteș

  x
  Mirăslău

  x
  Noșlac

  x
  Ocoliș

  x
  Pianu

  Ponor

  x
  Poșaga

  x
  Sălciua

  x
  Săliștea

  x
  Sântimbru

  x
  Scărișoara

  x
  Stremț

  x
  Șona

  x
  Șugag

  x
  Vidra

  x
  Vințu de Jos

  x  ARAD

  Or. Ineu

  x

  Mun. Arad  Or. Pâncota

  x

  Or. Lipova  Bârzava

  x

  Moneasa  Buteni

  x

  Săvârșin

  x


  Chisindia

  x
  Felnac

  x
  Ghioroc

  x
  Hălmăgel

  x
  Hălmagiu

  Păuliș

  Secusigiu

  x
  Șiria

  x
  Vărădia de Mureș

  x
  Vârfurile

  x  ARGEȘ

  Or. Costești

  x

  Mun. Pitești  Or. Mioveni

  x

  Mun. Câmpulung  Or. Ștefănești

  x

  Mun. Curtea de Argeș  Or. Topoloveni

  x

  Rucăr  Albeștii de Muscel

  x
  Aninoasa

  x