ORDIN nr. 104/IG din 6 martie 2014
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014  Având în vedere prevederile anexei nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Inspecţia de prevenire din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va lua măsuri pentru aplicarea prezentului ordin.
  (2) Prevederile procedurii prevăzute la art. 1 se aplică documentaţiilor transmise spre avizare începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Împuternicit inspector general
  al Inspectoratului General
  pentru Situaţii de Urgenţă,
  Nicolae Cornea
  Bucureşti, 6 martie 2014.
  Nr. 104/IG.


  Anexă

  PROCEDURA 06/03/2014