DECIZIE nr. 543 din 12 iunie 2012privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară în Administrația Națională a Penitenciarelor
EMITENT
 • ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 26 iunie 2012
  Având în vedere dispozițiile art. 46 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,
  directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de ordine interioară în Administrația Națională a Penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
  Marian Stancovici

  București, 12 iunie 2012.
  Nr. 543.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de ordine interioară în Administrația Națională a Penitenciarelor