REGLEMENTARE TEHNICĂ din 17 ianuarie 2012
"Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2011
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2012
  Capitolul I Generalităţi


  Secţiunea 1 Obiect şi domeniu de aplicare


  Articolul 1

  Prezentul normativ reglementează modul de organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice, de conducere şi coordonare a acestei activităţi, în vederea asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă.


  Articolul 2

  Autorităţile administraţiei publice locale vor stabili, în conformitate cu prezentul normativ, modul de intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii pentru drumurile pe care le au în administrare.


  Secţiunea a 2-a Notaţii

  a) M.T.I. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
  b) C.N.A.D.N.R. - S.A. - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;
  c) D.R.D.P. - direcţia regională de drumuri şi poduri;
  d) S.D.N. - Secţia de Drumuri Naţionale;
  e) D.R. - I.G.P.R. - Direcţia rutieră din Inspectoratul General al Poliţiei Române;
  f) S.R. - I.P.J. - serviciul rutier din cadrul inspectoratului de poliţie judeţean;
  g) I.J.S.U. - inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă;
  h) A.N.M. - Administraţia Naţională de Meteorologie;
  i) A.L.D. - administraţia locală a drumurilor;
  j) C.G.M.B. - Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
  k) C.J. - consiliul judeţean;
  l) D.N. - drum naţional;
  m) D.J. - drum judeţean;
  n) D.C. - drum comunal;
  o) P.S.I. - paza şi stingerea incendiilor;
  p) M.Z.A. - media zilnică anuală;
  q) A.T.B. - autobasculantă.


  Secţiunea a 3-a Prevederi generale


  Articolul 3

  Administratorul drumului îşi va organiza atât sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, cât şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă.


  Articolul 4

  Conducerea şi coordonarea activităţii de prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central şi teritorial de către administratorul drumului public, aprobate prin ordine şi decizii.


  Articolul 5

  Pe timp de viscol, ninsoare abundentă sau alte fenomene meteorologice care pot genera probleme în trafic, se vor lua următoarele măsuri:
  1. Administratorul drumului va monta mijloacele de semnalizare rutieră corespunzătoare de restricţionare a circulaţiei şi va informa utilizatorii drumului despre măsurile luate.
  2. Utilizatorii vor fi informaţi asupra posibilităţii accesului pe sectorul de drum restricţionat.
  3. Aprobarea pentru închiderea temporară a circulaţiei rutiere pe un sector de drum afectat de fenomenele menţionate, pentru drumurile naţionale care asigură legătura cu frontierele, cele care asigură legătura între municipiile reşedinţă de judeţ şi capitală se dă de către Comandamentul central de iarnă al M.T.I., la iniţiativa C.N.A.D.N.R. - S.A., iar pentru celelalte drumuri naţionale de către comandamentele judeţene, la iniţiativa D.R.D.P. şi a S.R. - I.P.J. respective.


  Articolul 6

  (1) În cazuri de urgenţă, când starea timpului impune închiderea circulaţiei rutiere pe un sector de drum pentru a se evita producerea unor evenimente grave ce ar putea periclita viaţa participanţilor la trafic şi când sistemul de informare existent nu permite luarea operativă a aprobării menţionate la art. 5, şeful S.D.N. împreună cu şeful S.R. - I.P.J. pot opera închiderea circulaţiei cu instalarea mijloacelor de semnalizare corespunzătoare şi a informării participanţilor la trafic.
  (2) În aceste cazuri, în termenul cel mai scurt posibil, şeful secţiei va informa simultan asupra măsurilor luate conducerea D.R.D.P., dispeceratul Comandamentului central de iarnă al C.N.A.D.N.R. - S.A. şi I.J.S.U., iar şeful S.R. - I.P.J. va informa operativ D.R. - I.G.P.R. asupra măsurilor dispuse. Conducerea D.R.D.P. va informa C.N.A.D.N.R. - S.A. cu privire la măsurile de închidere a circulaţiei rutiere pe autostrăzi şi drumuri naţionale. Ceilalţi administratori de drumuri publice vor proceda în mod similar.
  (3) În cazul restricţionării/închiderii circulaţiei rutiere pe anumite sectoare de drumuri, reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor din Comandamentul central de iarnă informează telefonic Centrul operaţional de comandă al Ministerului Administraţiei şi Internelor.


  Articolul 7

  Pe timp de viscol, avertizat cu cod galben şi/sau portocaliu, se va interveni doar în situaţia când sunt în pericol vieţi omeneşti sau distrugeri materiale pe reţeaua de drumuri publice. Intervenţia se va efectua din dispoziţia comandamentelor judeţene.


  Articolul 8

  (1) Participanţii la trafic au obligaţia să îşi pregătească corespunzător autovehiculele pentru circulaţia pe timp de iarnă.
  (2) În cadrul programelor comune C.N.A.D.N.R. - S.A. - D.R. - I.G.P.R. se vor prevedea modalităţi concrete de verificare a autovehiculelor din trafic.


  Secţiunea a 4-a Terminologie, notaţii, referinţe

  Terminologia uzuală este cea stabilită prin SR 4032/1 - Lucrări de drumuri. Terminologie, precum şi prin alte standarde conexe lucrărilor de drumuri.
  Pentru terminologia neutilizată în mod curent în domeniul întreţinerii drumurilor, redăm termenii cu definiţia acestora din dicţionarul explicativ al limbii române, cu interpretarea şi efectele produse asupra drumurilor.
  a) Fenomene meteorologice
  Precipitaţii - particule de apă lichidă, solidă sau în amestec care cad din nori şi ating suprafaţa solului. Referirile la cantităţile de precipitaţii se fac de regulă la cantitatea de apă căzută în 24 de ore. Se măsoară în milimetri (înălţimea stratului de apă depus pe mý sau echivalentul în litri. Dacă precipitaţiile sunt solide, se echivalează grosimea stratului de zăpadă, în funcţie de densitatea sa, cu cantitatea de apă corespunzătoare).
  Definiţii privind forma precipitaţiilor
  Ploaie - precipitaţie atmosferică sub formă de picături provenite din condensarea vaporilor din atmosferă.
  Burniţă - precipitaţie caracterizată prin picături foarte fine de apă şi foarte apropiate între ele, care cad lent dintr-o pătură noroasă, relativ densă şi în majoritatea cazurilor joasă, care uneori atinge suprafaţa solului sub formă de ceaţă.
  Ninsoare - precipitaţie sub formă de cristale de gheaţă, izolate sau unite între ele; ninsoarea poate fi slabă, când fulgii sunt rari sau ninsoarea este măruntă (fulguială), abundentă, când fulgii sunt mari şi deşi, sau normală.
  Lapoviţă - precipitaţie constituită dintr-un amestec de picături de apă şi fulgi de zăpadă care cade la temperaturi în jur de zero grade.
  Grindină - precipitaţie sub formă de particule de gheaţă, fie transparente, fie parţial sau în totalitate opace, de formă sferică, conică ori neregulată; deşi este o formă în care pot cădea precipitaţiile, grindina are aceleaşi reguli de tratare ca fenomenele speciale, din cauza pagubelor deosebite pe care le produce.
  Fenomenele speciale - sunt acelea care au un impact deosebit asupra economiei naţionale, în transport, în agricultură sau industrie. Acestea sunt:
  Ceaţă (pâclă, negură) - suspensie în atmosferă de picături de apă foarte mici, în general de dimensiuni microscopice, care reduce vizibilitatea (sub 1 km) la suprafaţa solului. Ceaţa slabă care nu reduce vizibilitatea sub 1 km se numeşte aer ceţos.
  Chiciură (promoroacă) - depunere pe obiectele terestre ca urmare a îngheţării picăturilor de apă supraîncărcate care se lovesc de suprafeţele obiectelor, fie sub acţiunea mişcării lor dezordonate, fie sub acţiunea vântului.
  Măzăriche - precipitaţie atmosferică sub formă de bobiţe de zăpadă sau de gheaţă.
  Brumă - depunere de gheaţă pe obiectele de la sol, cu aspect general cristalin, provenită direct din sublimarea vaporilor de apă conţinuţi în aerul ambient; frecvent, bruma se formează după răsăritul sau apusul soarelui, dar la fel de bine şi în cursul nopţii. Pe baze statistice s-a stabilit că fenomenul este obişnuit în intervalul 15 octombrie-20 martie; după 29 martie brumele sunt considerate târzii, iar înainte de 15 octombrie, timpurii.
  Îngheţ la sol - scăderea temperaturii suprafeţei solului sub zero grade în timp ce temperatura în adăpost de regulă rămâne superioară acestui prag şi se datorează înainte de toate radiaţiei nocturne.
  Polei - depunere de gheaţă, compactă şi netedă, în general transparentă, care provine din îngheţarea picăturilor de ploaie sau de burniţă suprarăcite pe obiectele a căror suprafaţă au o temperatură negativă sau puţin mai mare de 0° C.
  Poleiul de pe sol nu trebuie confundat cu gheaţa la sol (gheţuşca), formată prin unul dintre următoarele procese:
  - apa rezultată din precipitaţii lichide îngheţată ulterior pe suprafaţa solului;
  - apa provenită din topirea parţială sau totală a stratului de zăpadă care a acoperit solul îngheaţă din nou;
  - zăpada care acoperă solul devine compactă şi tare (bătătorită şi alunecoasă) datorită circulaţiei rutiere.
  Vânt - mişcare a aerului în raport cu suprafaţa solului, caracterizată prin viteză (tărie) şi direcţie de deplasare care se determină cu instrumente şi repere în teren. În prezentul normativ, viteza vântului se determină cu ajutorul giruetei Vild şi se interpretează conform tabelului scara Beaufort.
  Viscol - vânt suficient de puternic şi turbulent, care depăşeşte tăria 4 pe scara Beaufort, însoţit sau nu de ninsoare sau care transportă zăpada la suprafaţa solului; când fenomenul este intens şi vizibilitatea verticală este redusă nu se poate şti dacă este transportată numai zăpada de la sol sau şi ninsoarea. Când se poate determina cu precizie dacă este vorba de zăpada de pe sol, şi nu de ninsoare, aceasta se va numi zăpadă spulberată, şi nu viscolită.
  Vijelie - se caracterizează printr-o variaţie puternică a vântului; viteza vântului creşte brusc (poate depăşi 100 km) pentru o perioadă de timp scurt, uneori de ordinul minutelor, însoţită şi de o schimbare a direcţiei, în majoritatea cazurilor la fel de rapidă. Terminarea fenomenului este la fel de bruscă. Vijelia precedă sau însoţeşte norii orajoşi; momentul ei de declanşare corespunde cu cel al creşterii bruşte de presiune şi umezeală relative şi de scădere a temperaturii aerului. Cerul capătă un aspect întunecat. Din cauza prafului ridicat de pe sol, vizibilitatea scade mult şi baza norului orajos nu mai este vizibilă.
  Ca mod de manifestare viscolele pot fi:
  a) viscolul de sus (viscol sau ninsoare) - este produs de vântul puternic concomitent cu ninsoare, antrenând zăpada în cădere;
  b) viscolul de jos (viscolul de sol) - este produs de vânt puternic care spulberă zăpada afânată căzută anterior pe suprafaţa solului;
  c) viscolul general - este determinat de viscolul de sus (căderi de zăpadă), concomitent cu viscolul de jos (antrenarea zăpezii căzute anterior).
  Ţinând seama de viteza vântului pot fi:
  a) viscole moderate - când viteza vântului este cuprinsă între 6 şi 10 m/s;
  b) viscole tari - când viteza vântului este cuprinsă între 11 şi 16 m/s;
  c) viscole violente - când viteza vântului este mai mare de 17 m/s;
  d) furtuni de zăpadă - viscolul general cu o viteză a vântului mai mare de 17 m/s, când transportul zăpezii este foarte intens, iar vizibilitatea este redusă; în cazul viscolelor, lucrările de deszăpezire sunt întrerupte.
  Vizibilitate - distanţa maximă până la care un obiect, luat ca punct de reper, rămâne vizibil în condiţii atmosferice date. În legătură cu starea meteo, vizibilitatea se reduce datorită ploii, ceţii, viscolului. Se consideră:
  - vizibilitate bună pentru distanţe mai mari de 300 m;
  - vizibilitate redusă pentru distanţe cuprinse între 300 şi 50 m;
  - vizibilitate foarte redusă pentru distanţe mai mici de 50 m.
  Zăpadă (omăt, nea, ninsoare) - precipitaţie solidă sub formă de fulgi albi alcătuiţi din cristale de apă îngheţată sau referitor la existenţa acesteia, strat provenit din aglomerarea acestor fulgi când temperatura solului este sub 0° C.
  Zăpor - îngrămădire de sloiuri de gheaţă care se formează primăvara într-un punct al unui râu, îndeosebi la coturi sau pe secţiuni de scurgere mai înguste, datorită căreia se produc creşteri de nivel şi inundaţii.
  Zăi - sloiuri de gheaţă care plutesc liber la suprafaţa unei ape.
  Zloată - amestec de apă cu zăpadă format pe partea carosabilă ca urmare a căderii precipitaţiilor sub formă de lapoviţă sau a topirii zăpezii datorate creşterii temperaturilor atmosferice ori acţionării cu materiale chimice.
  b) Consecinţe ale fenomenelor meteorologice
  Înzăpezirea - depuneri de zăpadă pe platforma drumului rezultate din ninsori abundente sau viscole antrenând cantităţi mari de zăpadă, unde poziţia drumului faţă de vânt şi profilul transversal favorizează formarea unor grosimi de zăpadă de peste 0,3 m pe sectoare continue sau discontinue.
  Grad de înzăpezire - etalon sau criteriu pentru aprecierea felului în care se produce înzăpezirea. Este influenţat de configuraţia profilului transversal al drumului, poziţia drumului faţă de direcţia vântului, tăria vântului (viteza), volumul de precipitaţii. Exprimă de regulă pericolul de înzăpezire prin factorii care îl determină, dar şi înzăpezirea produsă la un anumit moment din timpul iernii.
  Fenomene de înzăpezire - mod de depunere a zăpezii, cum ar fi:
  Suluri de zăpadă - depuneri repetate dezvoltate pe platforma drumului (parţial sau total), mai înalte spre partea de unde suflă vântul;
  - depuneri de zăpadă cu grosime aproape constantă pe o lungime de drum.
  c) Cu privire la desfăşurarea traficului rutier
  Accident (de circulaţie) - evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori a avut originea într-un asemenea loc;
  b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;
  c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare;
  d) s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie.
  Asigurarea circulaţiei - ansamblu de măsuri care se iau pentru desfăşurarea circulaţiei, îndepărtarea obstacolelor, îmbunătăţirea condiţiilor de rulare.
  Bariere de dezgheţ - restricţionarea temporară a circulaţiei vehiculelor grele, prin limitarea sarcinii admise pe osie în perioada de dezgheţ pentru a proteja sectoarele de drum sensibile la îngheţ-dezgheţ.
  Blocare - închiderea unei artere de circulaţie, oprirea circulaţiei autovehiculelor, datorită aglomerării, diminuării condiţiilor de circulaţie sau a unor accidente de circulaţie.
  Coliziune în lanţ sau carambol - accident rutier în care sunt implicate cel puţin 3 vehicule, circulând în sens opus sau în acelaşi sens.
  Derapare - lunecare necontrolată, întâmplătoare a autovehiculelor pe suprafaţa carosabilă în special în sens transversal, de regulă influenţată de fenomenele meteorologice.
  Devierea circulaţiei pe ruta ocolitoare - dirijarea circulaţiei pe o altă rută decât pe cea obişnuită. Se folosesc bariere, indicatoare de dirijare şi, după caz, piloţi de circulaţie.
  Devierea circulaţiei în carosabil - închiderea uneia sau a mai multor benzi de circulaţie şi dirijarea circulaţiei în mod succesiv pe o singură bandă.
  Lunecare - mişcare a vehiculelor datorată alunecării roţilor, favorizată de pierderea aderenţei pneurilor la suprafaţa îmbrăcăminţilor rutiere. Se manifestă pe suprafeţe acoperite cu polei, mâzgă, noroi, zăpadă, gheaţă sau substanţe uleioase existente pe partea carosabilă.
  Siguranţa circulaţiei - ansamblu de măsuri care se iau pentru îndepărtarea riscului de accidente de circulaţie, avertizarea unor pericole, semnalarea unor restricţii, dirijare sau coordonare a circulaţiei, creşterea fluenţei circulaţiei.
  Trafic rutier - totalitatea vehiculelor care se deplasează pe un sector de drum într-o perioadă de timp.
  d) Asigurarea condiţiilor de circulaţie
  Bază de deszăpezire - unitate operativă de acţiune în timpul iernii, operativitatea constituind şi principalul criteriu de organizare pornind de la importanţa economică şi socială a tronsoanelor de drum pe care le deserveşte. Dispune de personal de informare şi intervenţie, mijloace de intervenţie, spaţii de cazare şi garare, materiale antiderapante, mijloace de informare. Este condusă de un cadru tehnic de specialitate şi cu experienţă. Este subordonată secţiei de drumuri.
  Combaterea înzăpezirii - ansamblu de măsuri pentru diminuarea sau anularea efectului depunerilor de zăpadă pe platforma drumului. Începe cu măsurile de menţinere a circulaţiei în timpul ninsorilor, continuă cu deszăpezirea şi se finalizează cu îndepărtarea zăpezii.
  Combaterea lunecuşului (poleiului) - acţiunea de răspândire de produse chimice: clorură de sodiu, clorură de calciu în stare granulară sau soluţie ori în amestec de materiale granulare (nisip, zgură, cenuşi) pentru îndepărtarea poleiului sau lunecuşului.
  Deszăpezire - curăţarea ori degajarea zăpezii parţial sau pe toată lăţimea părţii carosabile ori a platformei drumului, atunci când stratul de zăpadă depăşeşte 15 cm.
  Îndepărtarea zăpezii - acţiune de curăţare a zăpezii de pe toată platforma drumului, inclusiv a cordoanelor de zăpadă care pot favoriza o altă înzăpezire.
  Nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarnă - caracterizează modul de organizare privind programul de lucru, dotarea cu utilaje şi intervalele de timp maxim necesare intervenţiilor.
  Prevenirea înzăpezirii - ansamblu de măsuri care se iau pentru diminuarea sau îndepărtarea tendinţei de înzăpezire: panouri parazăpezi, perdele de protecţie, copertine antiavalanşe, corectarea profilului transversal al drumului, îndepărtarea obstacolelor de pe terenurile limitrofe, patrularea cu utilaje.
  Prevenirea producerii poleiului - măsura de răspândire preventivă a unor produse chimice (clorură de sodiu în stare granulară sau soluţie), când se anunţă condiţii favorabile formării poleiului, cu scopul de a anihila sau de a îndepărta posibilitatea producerii lui.
  Punct de sprijin - subunitate din cadrul sistemului ale cărei dotări sunt utilizate în perioada de iarnă pentru depozitarea materialelor antiderapante, gararea utilajelor de patrulare, gararea temporară a utilajelor de intervenţie şi cazarea muncitorilor. Face parte din reţeaua de informare, având şi dotările necesare.
  Punct de informare - orice obiectiv al administraţiei drumurilor, administraţiei de stat, al poliţiei, operatori economici, care pot furniza date sau de la care se pot lua informaţii cu privire la evoluţia vremii ori condiţiile de circulaţie.
  Modul în care fenomenele meteorologice influenţează traficul rutier
  Ceaţa - reduce vizibilitatea atmosferică. În condiţii de temperaturi scăzute, indiferent de densitate, produce chiciură, iar pe suprafaţa îmbrăcăminţilor rutiere - condens. Când se manifestă cu caracter general, pe zone geografice mai mari, este anunţată prin buletinele meteorologice. În multe situaţii apare instantaneu sau pe sectoare izolate de drum. Poate fi însoţită de burniţă.
  Burniţă - este specifică perioadelor de trecere toamnă-iarnă-primăvară. Apare şi în timpul iernii în condiţii de temperaturi pozitive şi presiune atmosferică scăzută. Generează mâzgă sau noroi pe partea carosabilă unde activităţile de pe terenurile limitrofe favorizează transportul de noroi. Când temperatura atmosferică scade spre valori negative, favorizează producerea poleiului. Pe sectoare de drum cu zăpadă pe partea carosabilă produce lunecuş, mărind riscul unor coliziuni sau accidente. Favorizează tasarea zăpezii, creşterea gradului de umiditate al acesteia şi transformarea ei în gheaţă când este tasată şi apare îngheţ brusc. Ajută la reducerea grosimii stratului de zăpadă de pe sol, la formarea unei cruste la suprafaţa acestuia, reducând efectul vântului de antrenare a zăpezii şi deci riscul de viscol.
  Dezgheţul - se manifestă în perioada martie - aprilie pe sectoarele de drum ce conţin în patul drumului în zona de îngheţ terenuri argiloase sensibile la îngheţ-dezgheţ, prin scăderea capacităţii portante a structurii rutiere, iar prin efectul circulaţiei grele în această perioadă se produce degradarea puternică a drumului.
  Ploaia - se manifestă şi în perioada de iarnă când condiţiile atmosferice sunt favorabile. Poleiul provocat de ploaie se produce brusc şi în strat gros. În aceste condiţii măsurile preventive sunt anihilate, iar măsurile de combatere ineficiente. Singura soluţie este oprirea circulaţiei până la încetarea fenomenului. Are efect puternic de spălare a sărurilor de pe partea carosabilă răspândite preventiv sau rămase de la intervenţiile anterioare. În multe cazuri se transformă în ninsoare şi favorizează aderenţa zăpezii pe suprafaţa îmbrăcăminţii rutiere. Are efect distructiv asupra zăpezii. Pe sectoarele unde s-a întârziat acţiunea de deszăpezire apariţia ploii creează dificultăţi la îndepărtarea zăpezii.
  Ninsoarea - se manifestă în forme variate (vezi definiţie). De regulă, ninsorile în zona de munte sunt abundente, afectând circulaţia rutieră prin acumularea unui strat gros pe partea carosabilă şi într-o perioadă scurtă de timp. În cazul unor grosimi de 15-30 cm se circulă îngreunat, iar când grosimile sunt mai mari, circulaţia autovehiculelor se poate întrerupe. În timpul ninsorii vizibilitatea atmosferică se reduce simţitor. Când temperatura aerului este în jurul limitei de îngheţ, ninsoarea umedă sub acţiunea circulaţiei se tasează şi devine lunecoasă (pod de gheaţă), situaţie în care traficul greu are dificultăţi pe rampe, iar riscul de lunecuş şi derapaj este iminent.
  Chiciura - nu este periculoasă în timpul formării. Odată cu creşterea temperaturii aerului, fenomenul de formare a chiciurii se întrerupe temporar sau pentru o durată mai mare. În această situaţie chiciura se desprinde de pe obiectele pe care s-a format şi cade pe sol. Pe sectoarele de drum cu plantaţie mare, a cărei coroană se desfăşoară deasupra părţii carosabile, chiciura căzută creează lunecuş, care, fiind prezent numai în dreptul arborilor, surprinde şi conduce la accidente.
  Viscolul - afectează traficul rutier prin depunerea zăpezii pe platforma drumului. Obstacolele create sub formă de suluri sau straturi continui, ocupând parţial sau în totalitate platforma drumurilor, îngreunează circulaţia rutieră sau o întrerup. Efectul viscolului depinde de poziţia şi înălţimea obstacolelor care favorizează înzăpezirea, de volumul de zăpadă pe care îl poate antrena, de vânt şi de tăria vântului. În această situaţie evoluţia înzăpezirii în timpul viscolului este diferită pe un anumit sector de drum, iar cei care circulă pe reţeaua rutieră în această perioadă pot fi surprinşi şi blocaţi în zăpadă, cu consecinţe grave. Urmările viscolului sunt mai grave pe traseele din zonele de podiş şi subcarpatice prin gradul de înzăpezire, iar în zona de câmpie modul de manifestare face aproape imposibilă deplasarea pe drumurile publice, chiar la primele manifestări ale vântului. În zonele mai grav afectate, durata de întrerupere a circulaţiei este mai mare şi are legătură directă cu procentul din lungimea reţelei de drumuri acoperite cu zăpadă, înălţimea stratului de zăpadă şi densitatea acesteia.


  Secţiunea a 5-a Referinţe

  a) Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
  c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare;
  e) Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional al Managementului al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
  g) Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul ministrului de interne şi al ministrului transporturilor nr. 1.112/411/2000;
  h) Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998;
  i) SR 1848-1:2008 - Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare, simboluri şi amplasare;
  j) Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţiile 1975, 2002 şi 2009 - Definiţii;
  k) STAS 4032/1-2001 - Lucrări de drumuri. Terminologie;
  l) NE 030-2004 - Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă.


  Capitolul II Organizarea intervenţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere în perioada de iarnă


  Articolul 9

  Pentru asigurarea circulaţiei rutiere în timpul iernii, administratorul drumurilor publice va stabili următoarele măsuri:
  a) măsuri pregătitoare (reparaţii asfaltice, colmatări, montare panouri parazăpezi, tăiat cavalieri, inclusiv întocmirea programelor comune la nivel central, între C.N.A.D.N.R. - S.A. - D.R. - I.G.P.R.);
  b) măsuri de prevenire a poleiului şi înzăpezirii;
  c) măsuri de deszăpezire;
  d) întocmirea anuală a programelor comune la nivel central, între C.N.A.D.N.R. - S.A. - D.R. - I.G.P.R., cu termen 1 octombrie, iar în plan teritorial, între serviciile de poliţie rutieră şi secţiile de drumuri naţionale, respectiv consiliile locale, cu termen 15 octombrie.


  Articolul 10

  Administratorul drumurilor va lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:
  a) stabilirea nivelurilor de viabilitate a drumurilor (conform modelului prezentat în anexa nr. 1), de intervenţie şi dotare a unităţilor operative de acţiune pe timp de iarnă;
  b) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă;
  c) întocmirea planului operativ de acţiune pe timpul iernii;
  d) organizarea unităţilor operative de acţiune.


  Articolul 11

  Unităţile de administrare a drumurilor publice vor analiza şi vor clasifica în fiecare an reţeaua aferentă pe niveluri de viabilitate şi vor stabili nivelurile de intervenţie în conformitate cu tabelul nr. 1. Propunerile vor fi înaintate administratorului drumului până la data de 1 iulie, în vederea aprobării şi retransmiterii la unităţile de administrare.


  Articolul 12

  În funcţie de nivelul de viabilitate şi de intervenţie pe timp de iarnă, administratorul drumurilor, prin unităţile de administrare, va organiza unităţile operative de acţiune (bazele de deszăpezire, punctele de sprijin şi de informare) şi le va dota cu utilaje şi echipamente de intervenţie, respectând prevederile din tabelul nr. 2.


  Articolul 13

  În baza nivelului de viabilitate şi de intervenţie pe timp de iarnă aprobat, unităţile de administrare a drumurilor publice vor întocmi şi vor transmite administratorului drumurilor publice până la data de 1 august planurile operative de acţiune pe timpul iernii, care vor fi analizate şi aprobate până la data de 15 august. Planul operativ de acţiune în timpul iernii se întocmeşte pe perioada 20 octombrie anul curent-31 martie anul viitor şi va cuprinde:
  1. Planul operativ de acţiune în timpul iernii, conform anexei nr. 2;
  2. Centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante şi al carburanţilor, pe baze de deszăpezire şi secţii prevăzute în planul de acţiune pe timpul iernii, conform anexei nr. 2.1;
  3. Centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de transport prevăzute în planul operativ de acţiune în timpul iernii, conform anexei nr. 2.2;
  4. Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi al punctelor de sprijin pe zone climaterice, conform anexei nr. 2.3;
  5. Lista sectoarelor de drum care se vor apăra cu panouri parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie pe timpul iernii, conform anexei nr. 2.4;
  6. Lista mijloacelor de comunicare ce vor funcţiona pe timpul iernii, conform anexei 2.5;
  7. Lista subunităţilor (secţiilor) din cadrul D.R.D.P. (A.L.D.), cu adresa unităţii, şeful unităţii şi numerele de telefon de la serviciu, conform anexei nr. 2.6;
  8. Lista bazelor de deszăpezire, cu adresa unităţii, şeful bazei şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă, conform anexei nr. 2.7;
  9. Lista indicatoarelor rutiere fixe şi mobile specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă, conform anexei nr. 2.8;
  10. Necesarul de carburanţi, materiale pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii, dotări, conform anexei nr. 2.9, care se găseşte în planul operativ de acţiune pe timpul iernii de la secţie şi baze;
  11. Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale antiderapante (nisip şi zgură), conform anexei nr. 2.10;
  12. Lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare închiderii temporare a circulaţiei rutiere pe sectoarele de drumuri blocate, conform anexei nr. 2.11;
  13. Centralizator cu personalul muncitor închiriat pe baze şi puncte de sprijin, conform anexei nr. 9.
  Clasificarea drumurilor pe niveluri de intervenţie (NI) după nivelurile de viabilitate în timpul iernii
  Tabelul nr. 1
    Nr. crt.Niveluri de viabilitateNiveluri de intervenţieÎncadrarea drumurilor publice pe niveluri de viabilitate în timpul iernii, în funcţie de:
    clasa tehnicăimportanţa economică şi administrativă a drumurilor
    1NIVELUL IN.I.1I, II şi o parte din III MZA > 8000Autostrăzile, drumurile publice cu 4 benzi de circulaţie, drumurile publice cu două benzi de circulaţie care leagă capitala de municipiile reşedinţă de judeţ şi cele care leagă municipiile de municipiile reşedinţă de judeţ. Drumurile publice (naţionale, judeţene sau comunale) care asigură legătura cu gările, porturile, aeroporturile şi punctele de trecere a frontierei sau care condiţionează aprovizionarea centrelor economice importante cu materii prime, alimente sau forţă de muncă
    2NIVELUL IIN.I.2IV şi restul drumurilor din clasa tehnică III MZA 750-8000Restul drumurilor naţionale care fac parte din clasa tehnică III şi drumurile judeţene care asigură legătura cu centrele de comună
    3NIVELUL IIIN.I.3V  MZA < 750Restul drumurilor publice care trebuie menţinute în stare de viabilitate
    4NIVELUL IVN.I.4MZA < 500Sectoarele de drumuri publice cu trafic redus de vehicule


  Formaţia de utilaje şi echipamente corespunzătoare nivelurilor de intervenţie
  Tabelul nr. 2
           
    Nivel de intervenţieFormaţie de autoutilajeNr. buc.*) km echivalenţi
    N.I.1Utilaj multifuncţional cu tracţiune integrală echipat cu:  • lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1,065 m, sistem de rotaţie stânga-dreapta  • plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit  poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade), L = min. 2,5 m,  H = min. 1,1 m  • turbofreză L = 2,2 m cap. = min. 3.300 m3/oră, înălţime cuţit H = min. 1,6 m  • răspânditor cu cap. min. 3 m3, montat pe şasiul maşinii de bază  • instalaţie de preumectare cu cap. min. 800 l  • perie mecanică frontală L = min. 2,1 m  • cablu/bară rigidă de remorcare autovehicule cu masă totală ≤ 12 t  • echipamentele trebuie sa fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor240-60
    ATB, având formula roţilor min. 6x4 şi sarcina utilă min. = 15.500 kg, echipate cu:  • lamă L = min. 2,8 m, H cu ridicătura min. = 1,065 m, sistem de rotaţie stânga- dreapta  • RSP cap. min. 8 m3, opţional instalaţie de preumectare cu cap. min. 2.500 l  • cablu/bară rigidă de remorcare autovehicule cu masa totală ≤ 12 t  • echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor220-25 - autostradă
    230-50 - DN
    Autofreză  • tracţiune integrală  • cap. min. 5.000 m3/oră2S.D.N. (Notă: pentru S.D.N. care au în administrare sectoare de autostradă este necesară încă o autofreză)
    Buldoexcavator având tracţiune integrală, dotat cu cupă de cap. = min. 1,2 m3150
    Încărcător frontal pe pneuri având cupa de min. 2,5 m31Bază de deszăpezire
    3100 - autostradă
    Autoremorcher cu masa max. admisă de min. 26 t, având formula roţilor min. 8x4,  dotat cu instalaţii speciale pentru tractare şi remorcare autotrenuri:  • cabestan  • troliu  • braţ special pentru ridicat cu sarcina min. 8,5 tf1 la cerereS.D.N.
    Autoutilitară cu cabina dublă, având:  • 5-7 locuri  • sarcina utilă min. 1.000 kg  • panou special de semnalizare pentru închiderea circulaţiei1Bază de deszăpezire
    Autoturism de teren 4x4, 5 locuri cu sarcina utilă min. 800 kg, având caroseria mixtă pentru persoane şi materiale, cu panou special de semnalizare pentru închiderea circulaţiei1CIC autostradă
    Staţie preparare CaCl21CIC autostradă
    2S.D.N.
    Autogreder având putere motor min. 160 CP1 la cerereS.D.N.
    Automacara min. 40 tone1 la cerereS.D.N.
    N.I.2.Utilaj multifuncţional cu tracţiune integrală, echipat cu:  • lamă pentru zăpadă, având:  L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1,065 m, sistem de rotaţie stânga-dreapta  • plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade)  L = min. 2,5 m, H = min. 1,1 m  • turbofreză L = 2,2 m cap. = min. 3.300 m3/oră, înălţime cuţit H = min. 1,6 m  • răspânditor cu cap. min. 3 m3, montat pe şasiul maşinii de bază  • instalaţie de preumectare cu cap. min. 800 l  • perie mecanică frontală L = min. 2,1 m  • cablu/bară rigidă de remorcare autovehicule cu masa totală ≤ 12 t  • echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor240-60
    ATB, având formula roţilor min. 6x4 şi sarcina utilă min. 15.500 kg, echipate cu:  lamă L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1,065 m, sistem de rotaţie stânga-dreapta  • RSP cap. min. 8 m3, opţional instalaţie de preumectare cu cap. min. 2.500 l  • cablu/bară rigidă de remorcare autovehicule cu masa totală ≤ 12 t  • echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate in cabina autovehiculelor250
    Autofreză  • tracţiune integrală  • cap. min. 5.000 m3/oră2S.D.N.
    Buldoexcavator având tracţiune integrală, dotat cu cupă de cap. = min. 1,2 m31 şi 1 la cerere2 baze de deszăpezire  60
    Încărcător frontal pe pneuri având cupa de min. 2,5 m31 şi 1 la cerere2 baze de deszăpezire  60
    Autoremorcher cu masa max. admisă de min. 26 t, având formula roţilor min. 8x4, dotat cu instalaţii speciale pentru tractare şi remorcare autotrenuri:  • cabestan  • troliu  Braţ special pentru ridicat cu sarcina min. 8,5 tf1 la cerereS.D.N.
    Autoutilitară cu cabina dublă, având:  • 5-7 locuri  • sarcina utilă min. 1.000 kg  • panou special de semnalizare pentru închiderea circulaţiei1Baza de deszăpezire
    Staţie preparare CaCl22S.D.N.
    Automacara min. 40 tone1 la cerereS.D.N.
    N.I.3.ATB, având formula roţilor min. 6x4 şi sarcina utilă min. 15.500 kg, echipate cu:  • lamă L min. 2,8 m, H cu ridicătura min. 1,065 m, sistem de rotaţie stânga-dreapta  • RSP cap. min. 6 m3, opţional instalaţie de preumectare cu cap. min. 2.200 l  • cablu/bară rigidă de remorcare autovehicule cu masa totală ≤ 12 t  • echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor150
    Autofreză  • tracţiune integrală  • cap. min. 5.000 m3/oră2S.D.N.
    Buldoexcavator având tracţiune integrală, dotat cu cupă de cap. = min. 1,2 m31Baza de deszăpezire
    Autoutilitară cu cabina dublă, având:  • 5-7 locuri  • sarcina utilă min. 1.000 kg  • panou special de semnalizare pentru închiderea circulaţiei1Baza de deszăpezire
    Automacara min. 40 tone1 la cerereS.D.N.


  --------- Notă *) km echivalenţi = 7.000 mý.
  NOTĂ:
  Administratorul drumului poate efectua modificări ale structurii formaţiei de utilaje de la o subunitate în funcţie de condiţiile hidrologice şi climatice ale sectoarelor de drum din administrare.


  Articolul 14

  (1) Programul pregătirilor în vederea iernii se elaborează de către unităţile teritoriale de administrare a drumurilor publice şi va cuprinde ansamblul de măsuri necesare/cantităţile de lucrări estimate şi termenele de realizare pentru:
  - punerea în ordine a drumurilor [punere în ordine a părţii carosabile a drumurilor (reparaţii izolate sau pe suprafeţe întinse, impermeabilizarea părţii carosabile, asigurarea scurgerii apelor, înlăturarea obstacolelor ce ar putea provoca înzăpezirea drumurilor)] se întocmeşte pentru perioada 1 septembrie - 31 octombrie conform anexei nr. 3.;
  - pregătirea unităţilor operative de acţiune pe timpul iernii (baze de deszăpezire, puncte de sprijin şi de informare, spaţii de cazare, de garare utilaje, spaţii pentru parcaje).
  (2) În vederea pregătirii pentru iarnă a unităţilor operative de acţiune pe timpul iernii, se vor face din timp verificări pe teren referitoare la starea clădirilor, instalaţiilor electrice, de alimentare cu apă, sanitare şi canalizare, de încălzire, a mijloacelor de informare de radiotelefonie meteorologică, starea cazarmamentului, echipamentelor de PSI şi protecţie, a depozitelor de carburanţi, lubrifianţi, materiale antiderapante sau chimice, în urma cărora se vor stabili măsurile necesare, în scopul creării unor condiţii corespunzătoare desfăşurării operative a activităţii unităţilor pe toată durata iernii.
  (3) Punerea în ordine a unităţilor operative de acţiune pe timpul iernii se va încheia:
  - până la 20 octombrie pentru zonele climaterice reci;
  - până la 1 noiembrie pentru celelalte zone climaterice.
  (4) Programul pregătirilor în vederea iernii constă în:
  - apărarea drumurilor cu panouri parazăpezi sau cu perdele forestiere de protecţie;
  - revizuirea şi repararea utilajelor, a echipamentelor şi mijloacelor de transport prevăzute în programul de iarnă, inclusiv a spaţiilor de cazare, de garare utilaje, parcare;
  - aprovizionarea cu materiale pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii; pregătirea, completarea şi revizuirea spaţiilor de depozitare, stabilirea sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale antiderapante;
  - instruirea personalului;
  - organizarea reţelei de coordonare operativă şi informare;
  - asigurarea necesarului de indicatoare rutiere şi mijloace de semnalizare rutieră pentru închiderea, la nevoie, a sectoarelor de drum înzăpezite;
  - încheierea contractului cu A.N.M. pentru furnizarea informaţiilor meteo.


  Articolul 15

  (1) Lista sectoarelor de drumuri înzăpezibile se va evidenţia conform anexei nr. 4, iar lista sectoarelor de drum ce vor fi apărate cu panouri de parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie, numărul rândurilor şi lungimea acestora se vor evidenţia conform anexei nr. 2.4; lista va fi aprobată de administratorul drumului, aceasta făcând parte integrantă din planul operativ de acţiune pe timp de iarnă al unităţilor respective.
  (2) Panourile de parazăpezi ce urmează a fi folosite pentru apărarea drumurilor vor fi revizuite, reparate şi depozitate corespunzător, iar montarea lor se va face în funcţie de disponibilizarea terenurilor, având termen 1 decembrie.
  (3) Termenele de montare vor fi depuse odată cu planul operativ aprobat la Comandamentul central de iarnă al M.T.I., în vederea acordării sprijinului necesar unităţilor de drumuri, în relaţiile cu proprietarii terenurilor pe care acestea urmează să se monteze.


  Articolul 16

  (1) Utilajele şi echipamentele specifice pentru deszăpezirea drumurilor, prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii se vor prezenta în unităţile operative de acţiune gradual, în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice, până la:
  - 20 octombrie pentru zonele climaterice reci;
  - 1 noiembrie pentru celelalte zone climaterice.
  (2) Termenele pot fi modificate în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice, la iniţiativa administratorului teritorial, cu aprobarea direcţiei regionale de drumuri şi poduri.


  Articolul 17

  (1) Aprovizionarea cu materiale se va desfăşura astfel:
  - materiale antiderapante (concasate cu granulozitate 0-8 mm, cu sortul 0-1 mm, sub 10%):
  ● 50% din cantitatea necesară până la 1 noiembrie;
  ● 75% din cantitatea necesară până la 1 decembrie;
  ● completare până la 100% în funcţie de condiţiile meteo şi de stocuri.
  - materiale chimice (sare cu granulozitate 0-8 mm, soluţie de sare, clorură de calciu):
  ● 25% din cantitatea necesară până la 1 noiembrie ;
  ● 50% din cantitatea necesară până la 1 decembrie;
  ● 75% din cantitatea necesară până la 31 decembrie;
  ● completare până la 100% în funcţie de condiţiile meteo şi de stocuri.
  (2) Acolo unde se acţionează cu amestec de material antiderapant şi sare, proporţia recomandată a amestecului este de 1:1, conform Normativului privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă, indicativ NE 030-2004.


  Articolul 18

  Cantităţile de carburanţi (benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de acţionare se vor stabili în funcţie de numărul autovehiculelor şi autoutilajelor din fiecare unitate de administrare, iar stocurile se vor menţine la acest nivel prin completarea pe toată perioada iernii.


  Articolul 19

  Se va organiza reţeaua de coordonare operativă şi informare până la 15 octombrie, prin care se vor stabili:
  - posturile telefonice de la unităţile proprii şi de la alte unităţi amplasate de-a lungul drumurilor, inclusiv programul de serviciu pentru informare;
  - personalul pentru coordonare şi informare, în funcţie de nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, la fiecare unitate de administrare şi punct de informare, de pe reţea şi la unităţi şi dispecerate.


  Articolul 20

  (1) Întreg personalul din cadrul unităţilor de administrare şi punctelor de informare va fi instruit corespunzător pe baza activităţii pe care o va desfăşura.
  (2) Instruirea pe specialităţi, pe linie de protecţie a muncii şi PSI se va face în conformitate cu prevederile metodologiei de aplicare a prezentului normativ, la data prezentării în unităţile de administrare, pentru toate categoriile de personal (propriu sau închiriat) care participă la activităţile specifice pe timp de iarnă.


  Articolul 21

  Informările şi prognozele meteo primite de la A.N.M. se vor transmite de administratorii drumurilor la unităţile de administrare.


  Articolul 22

  (1) Pentru verificarea pregătirii acţiunilor pe timp de iarnă se vor institui comisii la nivelul administratorilor drumurilor publice. Comisiile constituite au sarcina să verifice pregătirea acţiunilor pentru iarnă, conform programelor întocmite.
  (2) În perioada 1 noiembrie - 30 noiembrie aceste comisii vor verifica obligatoriu stadiul pregătirilor de iarnă la fiecare unitate de administrare. Rezultatul acestor verificări se consemnează într-un proces-verbal tip, conform anexei nr. 5, în care se înscrie, după caz, dacă unitatea verificată este pregătită sau nu pentru iarnă, stabilindu-se termene pentru fiecare problemă nerezolvată. Aceste termene nu pot depăşi cu mai mult de 10 zile termenul final de pregătire al unităţilor de administrare.


  Articolul 23

  Calendarul privind îndeplinirea sarcinilor referitoare la pregătirea activităţii pe timpul iernii este prevăzut în anexa nr. 6 şi este obligatoriu pentru toţi administratorii de drept ai drumuri publice.


  Capitolul III Prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor şi apărarea acestora împotriva degradării pe timp de dezgheţ


  Articolul 24

  Caracteristicile generale ale fiecărui nivel de intervenţie sunt prezentate în tabelul nr. 3 şi sunt obligatorii pentru toţi administratorii drumurilor publice. Intervalele de timp maxim necesare pentru intervenţiile menţionate sunt prezentate în tabelul nr. 3, ele putând fi depăşite numai în cazuri excepţionale (viscole de durată sau viscole repetate, perturbarea acţiunii de deszăpezire produsă de blocarea vehiculelor pe drum, ale căror date se vor consemna în registrele de activitate la fiecare unitate de administrare din care să rezulte perioada de prelungire etc.).


  Articolul 25

  Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acţiune se desfăşoară permanent în timpul ninsorilor, precum şi al viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h), cu utilajele prevăzute pentru această activitate.


  Articolul 26

  Combaterea poleiului şi înzăpezirii se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici. Amestecurile trebuie să fie omogene, iar răspândirea lor cât mai uniformă pe suprafaţa părţii carosabile. Utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafaţa carosabilului mai mari de -7°C. Sarea pură se va utiliza numai pe îmbrăcăminte bine etanşeizată, doar cu avizul administratorului drumului public. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau fondanţi chimici echivalenţi.


  Articolul 27

  Pe timp de iarnă este permisă răspândirea manuală de materiale antiderapante şi de fondanţi chimici numai pe suprafeţe foarte mici, acolo unde nu au acces utilajele prevăzute cu răspânditor de material antiderapant, pe poduri, pasaje, podeţe, diguri etc.
  Caracteristici generale şi intervale de timp maxim
  necesare, corespunzătoare fiecărui nivel de intervenţie pe drumuri
  Tabelul nr. 3
    Nr. crt.Nivel de intervenţieCaracteristici generale ale fiecărui nivel de intervenţieInterval de timp admis intervenţiilor pe drumuri
    Deszăpezirea drumului pe minimum o bandă  de circulaţie pe sensDeszăpezirea drumului pe toată partea carosabilăCurăţarea zăpezii de pe platforma drumului (asigurarea circulaţiei  pe toată partea carosabilă)Răspândirea materialelor chimice în amestec cu antiderapante
    Răspândire preventivă de materiale chimiceRăspândire pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii
    01234567
    1N.I.1- Asigurarea unei informări permanente asupra viabilităţii şi coordonarea operativă a intervenţiilor  - Dotarea cu utilaje suficiente şi organizarea lucrului permanent al acestora  - Prioritate în intervenţie  - Asigurarea răspândirii preventive de materiale antiderapante continuu şi prioritar  - Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acţiune se desfăşoară permanent în timpul ninsorilor, precum şi al viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de  30 km/h), cu utilajele prevăzute pentru această activitate.8 ore după încetarea viscolului  sau a ninsorii viscolite24 de ore după încetarea viscolului  sau a ninsorii viscolitemaximum  2 zileCând prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, gheţii ori a ninsorii şi în perioada în care se manifestă variaţii de temperatură (+ ziua şi - noaptea)maximum 3 ore de la semnalarea fenomenului
    2N.I.2- Asigurarea unei informări permanente asupra viabilităţii şi coordonarea operativă a intervenţiilor  - Dotarea cu utilaje suficiente independent de nivel I şi organizarea lucrului permanent al acestora  - Asigurarea răspândirii preventive a materialelor antiderapante tratate cu antiaglomerant  - Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acţiune se desfăşoară permanent în timpul ninsorilor, precum şi al viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de  30 km/h), cu utilajele prevăzute pentru această activitate.12 ore după încetarea viscolului  sau a ninsorii viscolite36 de ore după încetarea viscolului  sau a ninsorii viscolitemaximum  3 zileCând prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, gheţii ori a ninsorii şi în perioada în care se manifestă variaţii de temperatură (+ ziua şi - noaptea)maximum 5 ore de la semnalarea fenomenului
    3N.I.3- Asigurarea unei informări permanente - Se pot folosi şi utilaje repartizate nivelului I şi II.  - Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acţiune se desfăşoară permanent în timpul ninsorilor, precum şi al viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de  30 km/h), cu utilajele prevăzute pentru această activitate.16 ore48 de oremaximum  4 zileCând prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, gheţii ori a ninsorii şi în perioada în care se manifestă variaţii de temperatură (+ ziua şi -  noaptea)maximum 7 ore de la semnalarea fenomenului
    4N.I.4Organizarea activităţii de iarnă şi a informării, fără prioritate, numai  în cazul necesităţii asigurării circulaţiei pe sectoarele de drum respective-----  Articolul 28

  Se interzice tractarea de către utilajele de deszăpezire a vehiculelor rămase pe drum, cu excepţia celor singulare, care împiedică acţiunea de deszăpezire.


  Articolul 29

  Utilajele utilizate pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii şi de însoţire vor fi dotate cu semnale speciale luminoase de avertizare cu lumină galbenă, montate astfel încât să fie vizibile din toate direcţiile. Acestea vor funcţiona numai în timpul acţiunii sau al deplasării spre locul de acţiune. Punctele extreme ale gabaritului acestor utilaje se vor marca cu steguleţe galbene sau lumini de gabarit.


  Articolul 30

  Autovehiculele de însoţire şi principalele utilaje de deszăpezire vor fi dotate cu GPS racordat la staţia de monitorizare de la S.D.N. şi D.R.D.P., telefon mobil, având totodată instalaţiile de lumini şi semnalizări prevăzute de lege.


  Articolul 31

  În baza art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru protecţia unor sectoare de drum sensibile la îngheţ-dezgheţ, administratorii acestora pot introduce în perioada de dezgheţ restricţii cu caracter temporar privind sarcinile admise să circule pe drumul respectiv (bariere de dezgheţ).


  Articolul 32

  Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi înzăpezirii şi privind deszăpezirea drumurilor din administrare pe timp de iarnă, pe fiecare bază de deszăpezire, se va ţine în registre numerotate şi ştampilate, conform anexei nr. 7 - Jurnal de activitate pe timp de iarnă, care constituie documentul primar.


  Capitolul IV Conducerea şi coordonarea acţiunilor de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice, sistemul de informare privind starea drumurilor pe timp de iarnă. Măsuri de protecţia muncii şi PSI


  Articolul 33

  (1) Conducerea şi coordonarea acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central şi teritorial, aprobate prin ordine şi decizii.
  (2) Raportarea situaţiei drumurilor naţionale se face de către Comandamentul central de iarnă, conform modelului prezentat în anexa nr. 8, către M.T.I., Ministerul Administraţiei şi Internelor - Centrul operaţional de comandă, Centrul operaţional naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - I.G.S.U., D.R. - I.G.P.R., C.N.A.D.N.R. - S.A.


  Articolul 34

  (1) Pentru coordonarea măsurilor ce trebuie avute în vederea desfăşurării traficului rutier pe drumurile publice în perioada de iarnă, în condiţii de siguranţă, la nivel central, C.N.A.D.N.R. - S.A., împreună cu D.R. - I.G.P.R., va organiza teleconferinţe periodice, cu participarea administraţiilor drumurilor şi serviciilor rutiere din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene.
  (2) Baza măsurilor ce trebuie luate pentru asigurarea unei circulaţii rutiere în condiţii de siguranţă în perioada friguroasă o constituie programul comun de măsuri, ce se stabileşte anual între C.N.A.D.N.R. - S.A. şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, ce sunt obligatorii pentru unităţile centrale şi teritoriale de administrare a drumului şi Poliţia Rutieră şi Poliţia de ordine publică.


  Articolul 35

  (1) Pentru desfăşurarea operativă a acţiunilor de intervenţie pe timpul iernii, în vederea cunoaşterii exacte a situaţiei reale de pe teren este necesară efectuarea reviziilor (dimineaţa între orele 3,00 şi 5,00 şi după-amiaza între orele 15,00 şi 17,00 şi ori de câte ori se consideră necesar).
  (2) În vederea coordonării acţiunilor de intervenţie pe timpul iernii se va organiza din timp o reţea de informare care să permită transmiterea în timp util a informaţiilor privind viabilitatea drumurilor către comandamentele judeţene, regionale şi Comandamentul central de iarnă al M.T.I., mass-media şi către participanţii la trafic.


  Articolul 36

  Pentru desfăşurarea întregii acţiuni pe perioada de iarnă, precum şi pentru pregătirea condiţiilor în perioada premergătoare se vor respecta normativele în vigoare privind protecţia muncii şi PSI.


  Articolul 37

  Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul normativ.


  Anexa 1
  la normativ
  UNITATEA ...................
  Propuneri de încadrare a drumurilor pe niveluri de viabilitate în timpul iernii
    Categoria funcţională a drumurilorSectorul de drum de la km .......  la km .......Între localităţileLungimea  (km)Km echivalenţiNivelul de intervenţie şi formaţia de utilajeMotivarea încadrării
    A. DRUMURI NAŢIONALE
    D.N. 6132+435  184+230Mihăeşti  Radomir52   Nivelul I de viabilitate
    N I 1Leagă municipiul de reţeaua judeţului şi capitală
    D.N. 554+400  71+105Craiova  Bechet66   N I 1Leagă municipiul Craiova cu sudul Olteniei
    Total nivel I 118
    D.N. 541+550  54+500Caracal  Islaz52   Nivelul II de viabilitate
    NI 2Leagă Caracal-Corabia
    Total nivel II 52
    Nivel III de viabilitate
    Nivel IV de viabilitate
    B. DRUMURI JUDEŢENE  Anexa 2
  la normativ
  UNITATEA ...............
  SECŢIA .................
  Plan operativ de acţiune pe timpul iernii
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumirea utilajelor şi mijloacelor de transport de însoţire proprii sau închiriate. Sectorul de drum pe care se acţionează D.N. (D.J., D.C.) km ...... km .... Unitatea operativă pe timp de iarnă Bază/Punct de sprijin Nivel de viabilitate/ lungime sector km/kme Puncte de informare primării şi poliţie: - localitate - nr. tel. - poz. km/D.N. Poziţia depozitelor de materiale antiderapante şi antiaglomerante, D.N., D.J., D.C., km şi cantitatea (tone) Stoc tampon carburanţi şi lubrifianţi pentru 14 zile Benzină ... tone Motorină ... tone Ulei ......... kg
  0 1 2 3 4 5 6


  Anexa 2.1
  la normativ
  UNITATEA ................
  Centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante şi al
  carburanţilor, pe baze şi secţii prevăzute în planul de acţiuni pe timpul iernii
    Secţia  BazaMateriale antiderapanteBenzină  toneMotorină  tone
    Nisip  (tone)Sare  (tone)CaCl214 zile activitate14 zile activitate
               
               
    TOTAL:          


  NOTĂ:
  Centralizatorul se face la D.R.D.P. (consiliul judeţean) pe secţii şi baze în mod analog la secţie pe baze.


  Anexa 2.2
  la normativ
  UNITATEA .................
  Centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de transport
  prevăzute în planul operativ de acţiune în timpul iernii
    Nr. crt.Denumirea utilajului şi a echipamentului UM = buc.Secţia
    TOTALBazaBazaBazaBaza
    A. Utilaje şi echipamente proprii
    1Utilaj multifuncţional cu tracţiune integrală, echipat cu:  • lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1,065 m, sistem de rotaţie stânga-dreapta  • plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade)  L = min. 2,5 m H = min. 1,1 m  • turbofreza L= 2,2 m cap. = min. 3.300 mc/oră, înălţime cuţit H = min. 1,6 m  • răspânditor cu cap. min. 3 m3 montat pe şasiul maşinii de bază  • instalaţie de preumectare cu cap. min. 800 l  • perie mecanică frontală L = min. 2,1 m  • cablu/bară rigidă de remorcare autovehicule cu masa totală ≤12 t  • echipamentele trebuie să fie acţionate de  la pupitre montate în cabina autovehiculelor.          
    2ATB, având formula roţilor min. 6x4 şi sarcina utilă min. 15.500 kg, echipate cu:  • lamă L = min. 2,8 m H = cu ridicătura min. 1,065 m  Sistem de rotaţie stânga-dreapta  • RSP cap. min. 6 m3 instalaţie de preumectare cu cap. min. 2.200 l  • cablu/bară rigidă de remorcare autovehicule cu masa totală ≤ 12 t  • echipamentele trebuie să fie acţionate de  la pupitre montate în cabina autovehiculelor.          
    3Autofreză  • tracţiune integrală  • cap. min. 5.000 m3/oră          
    4Buldoexcavator având tracţiune integrală, dotat cu cupa de cap. = min. 1,2 m3          
    5Încărcător frontal pe pneuri având cupa de min. 2,5 m3          
    6Autoremorcher cu masa max. admisă de min. 26 t, având formula roţilor 8x4, dotat cu instalaţii speciale pentru tractare şi remorcare autotrenuri:  • cabestan  • troliu  Braţ special pentru ridicat cu sarcina min. 8,5 t f          
    7Autoutilitară cu cabină dublă având:  • 5-7 locuri  • sarcina utilă min. 1.000 kg  • panou special de semnalizare pentru închiderea circulaţiei          
    8Staţie preparare CaCl2          
    9Automacara min. 40 tone          
    B. Utilaje şi echipamente închiriate
    1Utilaj multifuncţional cu tracţiune integrală echipat cu  • lamă pentru zăpadă, având  L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1,065 m, sistem de rotaţie stânga-dreapta  • plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziţionarea acestora sub unghiuri diferite (ascuţit, obtuz, 180 grade)  L = min. 2,5 m H=min. 1,1 m  • turbofreză L=2,2 m cap. = min. 3.300 mc/oră, înălţime cuţit H = min. 1,6 m  • răspânditor cu cap. min. 3 m3 montat pe şasiul maşinii de bază  • instalaţie de preumectare cu cap. min. 800 l  • perie mecanică frontală L=min. 2,1 m  • cablu/bară rigidă de remorcare autovehicule cu masa totală ≤12 t  • echipamentele trebuie să fie acţionate de  la pupitre montate în cabina autovehiculelor.          
    2ATB, având formula roţilor min. 6x4 şi sarcina utilă min. 15.500 kg, echipate cu:  • lamă L = min. 2,8 m, H = cu ridicătura  min. 1,065 m, sistem de rotaţie stânga-dreapta  • RSP cap. min. 6 m3, instalaţie de preumectare cu cap. min. 2.200 l  • cablu/bară rigidă de remorcare autovehicule cu masa totală ≤ 12 t  • echipamentele trebuie să fie acţionate de  la pupitre montate în cabina autovehiculelor.          
    3Autofreză  • tracţiune integrală  • cap. min. 5.000 m3/oră          
    4Buldoexcavator având tracţiune integrală, dotat cu cupa de cap. = min. 1,2 m3          
    5Încărcător frontal pe pneuri având cupa de min. 2,5 m3          
    6Autoremorcher cu masa max. admisă de min. 26 t, având formula roţilor 8x4, dotat cu instalaţii speciale pentru tractare şi remorcare autotrenuri:  • cabestan  • troliu  Braţ special pentru ridicat cu sarcina min. 8,5 t f          
    7Autoutilitară cu cabină dublă având:  • 5-7 locuri  • sarcina utilă min. 1.000 kg  Panou special de semnalizare pentru închiderea circulaţiei          
    8Staţie preparare CaCl2          
    9Automacara min. 40 tone          
    C. TOTAL:


  Anexa 2.3
  la normativ
  UNITATEA ...................
  Centralizatorul bazelor de deszăpezire
  şi al punctelor de sprijin pe zone climaterice
  Nr. crt. Secţie D.N. poziţie km Zona climaterică Baze Puncte sprijin TOTAL

  NOTĂ:
  Centralizatorul se face la D.R.D.P. (consiliul judeţean) pe secţii şi baze şi în mod analog la secţie pe baze.


  Anexa 2.4
  la normativ
  UNITATEA ...................
  Lista sectoarelor de drum care se vor apăra
  cu panouri parazăpezi şi perdele forestiere
  de protecţie pe timpul iernii
  D.N., D.J., D.C., Dreapta Nr. Lungimea (m)
  sectorul apărat cu sau rânduri
  panouri parazăpezi stânga necesarepanourilorperdelelordrumurilorOb-
  şi/sau perdele fores- ce se vor forestierece se vor ser-
  tiere de protecţie monta de apăra vaţii
  pe subunităţi protecţie
  TOTAL:

  NOTĂ:
  În mod analog se face centralizatorul pentru administraţiile locale de drumuri.


  Anexa 2.5
  la normativ
  UNITATEA ...................
  Lista mijloacelor de comunicare
  ce vor funcţiona pe timpul iernii
    Nr. crt.Secţia  BazaTelefoane  (buc.)
    FixeMobileTotal
             
             
    TOTAL:        


  NOTĂ:
  În mod analog se completează centralizatorul pentru administraţiile locale de drumuri.


  Anexa 2.6
  la normativ
  UNITATEA ...................
  Lista subunităţilor (secţiilor) din cadrul D.R.D.P.
  (administraţia locală a drumurilor), cu adresa unităţii,
  şeful unităţii şi numerele de telefon de la serviciu
  Nr. Specificaţia Adresa unităţii Numele şi prenumele şef Nr. telefon
  crt. secţie + personal tehnic
  Fix Mobil
  1 Secţia


  Anexa 2.7
  la normativ
  UNITATEA ...................
  Lista bazelor de deszăpezire, cu adresa unităţii,
  şeful bazei şi numerele de telefon
  de la serviciu şi de acasă
  Nr. SpecificaţiaAdresa unităţiiNumele şi prenumele Prefix Nr. telefon
  crt. şef district + PT/CFR/
  personal district mobil Fix Mobil
  1 Secţia
  Baza


  Anexa 2.8
  la normativ
  UNITATEA ...................
  Lista indicatoarelor rutiere fixe şi mobile
  specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă
      UM = buc.
  Nr. D.N. Nr. indicatoare de circulaţie fig. .................
  crt. pozi-
  ţie Fig. A19 Fig. D15 Fig. C1 Fig. F37 Fig. A9
  km (Drum lunecos) (Lanţuri (Accesul (Ocolire) + (Drum
  + adiţionala pentru zăpadă) interzis) + adiţionala îngus-
  P 27 - polei, + adiţionala adiţionala P 27 - polei, tat)
  gheaţă, zăpadăP27 - polei, P 27 - polei, gheaţă,
  sau P29 - gheaţă, zăpadă gheaţă, zăpadă sau
  ploaie, ceaţă, sau P29 - zăpadă sau P29 - ploaie,
  viscol ploaie, ceaţă,P29 - ploaie,ceaţă, viscol
  viscol ceaţă, viscol
  0 1 2 3 4 5 6
  TOTAL (buc.)

  NOTE:
  În coloana 3 pentru sectoare mai lungi de 2 km se montează panoul adiţional P 8 "Lungimea sectorului periculos". Anexa se completează la planul operativ al bazei, secţiei, DRDP, administraţiei locale a drumurilor.
  Situaţia se completează cu necesarul de jaloane care vor servi la marcarea punctelor critice de pe traseul drumului, pentru a indica obstacolele laterale care pot perturba desfăşurarea activităţii de deszăpezire (coronamentele podeţelor, parapetele, bordurile etc.)
  Indicatoarele din coloanele 4, 5 şi 6 se stabilesc de către secţie în funcţie de numărul drumurilor şi al sectoarelor înzăpezite, cu posibilităţile de ocolire pe ruta cea mai apropiată.
  Figurile A19, D15, C1, F37, A9 şi panourile adiţionale P27 şi P29 au ca referinţă standardul român SR 1848-1/2008.


  Anexa 2.9
  la normativ
  UNITATEA ...................
  Necesarul de carburanţi, materiale pentru combaterea
  poleiului şi înzăpezirii, dotări
    Nr. crt.Dotări   S.D.N.Total
      Baza de deszăpezire (1)Baza de deszăpezire (2)Baza de deszăpezire (n)
    A. Carburanţi, lubrifianţi, combustibili
    1Benzină toneN        
    E        
    2Motorină toneN        
    E        
    3*Cărbuni (lemne de foc)  toneN        
    E        
    B. Materiale pentru combaterea poleiului
    4Sare toneN        
    E        
    5Nisip toneN        
    E        
    6Zgură toneN        
    E        
    7CaCl2  toneN        
    E        
    C. Alte dotări
    8Giruetă buc.N        
    E        
    9Termometre buc.N        
    E        
    10Ministaţii meteo buc.N        
    E        
    11Calculator cu internet buc.N        
    E        
    12Mijloace de informare în masă  (radio-TV)N        
    E        
    13GPS  buc.N        
    E        

      N = necesar
      E = existent

  -------------- Notă *) Se completează numai în cazul în care baza este dotată cu încălzire centrală şi/sau alimentare cu apă.


  Anexa 2.10
  la normativ
  UNITATEA ...................
  Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează
  numai cu materiale antiderapante (nisip şi zgură)
  Nr. crt. D.N. poziţia km Lungimea sectorului (km) Observaţii (pod, pasaj, sector de drum cu îmbrăcăminte fisurată, beton de ciment cu vechime sub 5 ani)
  1
  2
  3
  4


  Anexa 2.11
  la normativ
  UNITATEA ...................
  Lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare
  închiderii temporare a circulaţiei rutiere
  pe sectoarele de drumuri blocate
  UM = buc.
  Este necesar a se prevedea minimum câte un set de mijloace de semnalizare temporară pentru fiecare sector de D.N., întrucât nu se pot stabili poziţiile kilometrice de montare a lor - închiderea circulaţiei se poate face în puncte diferite, care nu pot fi precizate cu exactitate la momentul întocmirii planului operativ pe timpul iernii.
  Nr. D.N. Nr. indicatoarelor rutiere fig. ........
  crt.pozi-
  ţia Fig. a 55*)Fig. a 56*)Fig. a 54*)Fig. a 60*) Fig. a 14 şi
  km Barieră Barieră Lampă cu Parapet a 21*)
  normală direcţio- lumină lestabil Indicatoare rutiere
  nală galbenă din (accesul interzis
  intermi- material şi ocolire)
  tentă plastic
  Total (buc.):

  ------------ Notă *) Figurile a 55, a 56, a 54, a 60, a 14 şi a 21 au ca referinţă standardul român SR 1848-1/2008.


  Anexa 3
  la normativ
  UNITATEA ...................
  Program de punere în ordine a părţii carosabile
  pentru campania de iarnă ........ la secţia .........
  Nr. D.N. Pozi- Program NecesarNecesarTermenRăspunde: Observaţii
  crt. ţie mixturămastic final - din parteaReabilitare
  km Repa-Colma-asfal- (kg) de D.R.D.P. Constructor
  raţii tări tică exe- - din partea
  (mý) (ml) (to) cutie secţiei
  1
  2
  Total:


  Anexa 4
  la normativ
  UNITATEA ...................
  Situaţia sectoarelor de drum înzăpezibile
    Nr. crt.Sectorul de drumLungimea sectorului de drum  (m)Caracteristici sector, profil drum, categoria de înzăpezire etc.Observaţii  - perdele forestiere de protecţie - panouri parazăpezi mobile
    D.N., D.J. sau D.C.Poziţia kilometrică      
    1.          
    2.          
    3.          


  Anexa 5
  la normativ
  UNITATEA ..............
  SECŢIA ................
  Proces-verbal de verificare
  a pregătirilor pentru iarnă ............
  Subsemnaţii, .........., din partea D.R.D.P. (A.L.D.) şi .......... din partea S.D.N. .........., verificând pregătirile de iarnă ale S.D.N. ............, am constatat următoarele:
  I. Punerea în ordine a părţii carosabile
  II. Instalarea panourilor - parazăpezi - ml
  III. Concluzii asupra stadiului pregătirii clădirilor, garajelor, depozitelor etc.
  IV. Instruirea personalului şi data procesului-verbal de instruire
  V. Pregătirea bazei de deszăpezire
    Nr. crt.Dotări   S.D.N.Total
      Baza de deszăpezire (1)Baza de deszăpezire (2)Baza de deszăpezire (n)
    A. Carburanţi, lubrifianţi, combustibili
    1Benzină toneN        
    E        
    2Motorină toneN        
    E        
    3Cărbuni (lemne de foc)  toneN        
    E        
    B. Materiale pentru combaterea poleiului
    4Sare toneN        
    E        
    5Nisip toneN        
    E        
    6Zgură toneN        
    E        
    7CaCl2  toneN        
    E        
    C. Alte dotări
    8Giruetă buc.N        
    E        
    9Termometre buc.N        
    E        
    10Ministaţii meteo buc.N        
    E        
    11Calculator cu internet buc.N        
    E        
    12Mijloace de informare în masă (radio-TV)N        
    E        
    13GPS  buc.N        
    E        

      N = necesar
      E = existent

  Semnăturile membrilor comisiei


  Anexa 6
  la normativ
  CALENDARUL
  privind îndeplinirea sarcinilor referitoare
  la pregătirea activităţii pe timpul iernii
  Nr. crt. Denumirea sarcinii Termen de execuţie
  1 Transmiterea la C.N.A.D.N.R. - S.A. a situaţiei privind evoluţia precipitaţiilor, a numărului mediu anual de zile cu polei şi cu viscol pentru iarna precedentă pe fiecare secţie 31 V
  2 Aprobarea programului de revizie şi reparare a autouti- lajelor specifice de deszăpezire de către D.R.D.P., respectiv administraţia locală a drumurilor 31 V
  3 Întocmirea propunerilor de încadrare a drumurilor pe niveluri de viabilitate în timpul iernii şi înaintarea acestora la C.N.A.D.N.R. - S.A. 1 VII
  4 Întocmirea planului operativ de acţiune pe timpul iernii la secţii şi înaintarea lui la D.R.D.P., respectiv administraţia locală a drumurilor 15 VII
  5 Transmiterea la C.N.A.D.N.R. - S.A., respectiv C.J. a planurilor operative de acţiune pentru aprobare 1 VIII
  6 Aprobarea planurilor operative de acţiune pe timpul iernii de către C.N.A.D.N.R. - S.A., respectiv C.J. şi transmi- terea lor la D.R.D.P. şi administraţia locală a drumurilor 15 VIII
  7 Transmiterea planurilor operative la baze 30 VIII
  8 Punerea în ordine a drumurilor, pentru intrare în iarnă 1 IX - 31 X
  9 Instruirea personalului care participă la activitatea de iarnă, la prezentarea în baze La data prezentării în bazele de deszăpezire
  10 Organizarea reţelei de coordonare operativă şi informare 15 X
  11 Pregătirea bazelor de deszăpezire şi a punctelor de sprijin - zona climaterică rece - celelalte zone climaterice 20 X 1 XI
  12 Aprovizionarea bazelor cu carburanţi pentru 14 zile de funcţionare - zona climaterică rece - celelalte zone climaterice 10 X 20 X
  13 Aprovizionarea cu materiale antiderapante - 50% din cantitate - 75% din cantitate - 100% din cantitate 1 XI 1 XII În funcţie de condiţiile meteo şi stocuri
  14 Aprovizionarea cu materiale chimice antiaglomerante - 25% din cantitate - 50% din cantitate - 75% din cantitate - 100% din cantitate 1 XI 1 XII 31 XII În funcţie de condiţiile meteo şi stocuri
  15 Montarea indicatoarelor pentru semnalizarea rutieră pe timpul iernii - zona climaterică rece - celelalte zone climaterice 1 XI 15 XI
  16 Montarea panourilor parazăpezi 1 XII
  17 Prezentarea autoutilajelor închiriate în unităţile operative pe timpul iernii - zona climaterică rece - celelalte zone climaterice - termenele pot fi modificate în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice 20 X 1 XI
  18 Verificarea pregătirilor la unităţile operative pe timpul iernii de către comisii - zona climaterică rece - celelalte zone climaterice 1 XI - 30 XI


  Anexa 7
  la normativ
  BAZĂ DE DESZĂPEZIRE
  Jurnal de activitate pe timp de iarnă privind combaterea
  poleiului şi înzăpezirii pe drumurile din administrare
  Ofiţer de serviciu, oră intrare şi oră ieşire:
  Activitate prestată:
  Număr de muncitori prezenţi:
  Modul de acţionare a autoutilajelor: patrulare, acţionare cu lamă, răspândire material antiderapant:


  Anexa 8
  la normativ
  UNITATEA ..............
  Buletin meteo-rutier privind starea drumurilor
  (naţionale, judeţene, comunale)
  din data de .......... ora ......
  1. Evenimente rutiere (accidente)
  2. Sectoare de drumuri închise temporar circulaţiei rutiere
  3. Utilaje cu care se acţionează la pct. 2
  4. Drumuri cu circulaţie îngreunată
  5. Utilaje cu care se acţionează la pct. 4
  6. Starea părţii carosabile pe restul drumurilor
  - curată şi uscată (D.N. .....poziţie km ....)
  - curată şi umedă (D.N. .....poziţie km ...)
  - zăpadă continuă (D.N. poziţie km grosimea stratului variază între 0... 10 cm)
  - suluri de zăpadă (D.N. poziţie km h variază între ... cm)
  - parţial gheaţă în grosime de la ... până la ... cm, D.N. ... km, .. km
  - polei D.N. ... km ... km
  - mâzgă etc. D.N. ... km ... km
  7. Starea timpului în restul zonei din administrare
  - cerul (senin, acoperit, parţial acoperit)
  - vântul (calm sau, dacă bate, se comunică viteza în km/oră şi direcţia)
  - precipitaţii (ninsoare, lapoviţă, ploaie, burniţă) D.N. ....... km ...... km ...... localitatea, judeţul
  - fenomene speciale (polei, ceaţă, viscol, vijelie) D.N. ...... km ...... km ...... localitatea, judeţul
  - vizibilitatea: bună, peste 300 m, redusă, sub 300 m din cauza (ceaţă, viscol, ninsoare abundentă, vijelie etc.) D.N. ...... km ...... km ...... localitatea, judeţul
  - temperaturi atmosferice din principalele localităţi, în ordinea descrescătoare
  8. Alte aspecte de menţionat ...........
  Ofiţer de serviciu,
  ......................
  NOTĂ:
  Registrele cu "Jurnalele de activitate pe timp de iarnă" şi "Buletinul meteo-rutier" vor fi numerotate, legate şi ştampilate de conducătorul unităţii administrative.
  Datele şi informaţiile cuprinse în prezenta anexă vor fi transmise zilnic, între orele 6,00-7,00 pentru ultimele 24 de ore şi în dinamică (intervale orare mai scurte), ori de câte ori situaţia impune.


  Anexa 9
  la normativ
  Centralizatorul cu personalul muncitor
  închiriat pe baze şi puncte de sprijin
  ----------