HOTĂRÂRE nr. 6 din 15 februarie 2021pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 februarie 2021
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Hotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. I - Componența Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări:– domnul senator Mateescu Sorin-Cristian - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor - se include în componența comisiei;– doamna senator Iovanovici-Șoșoacă Diana - senator neafiliat - iese din componența comisiei.2. La anexa nr. II - Componența Comisiei pentru constituționalitate, domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Romașcanu Lucian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.3. La anexa nr. V - Componența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională:– doamna senator Sbîrnea Liliana - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei;– domnul senator Turos Lóránd - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România - se include în componența comisiei.4. La anexa nr. XI - Componența Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, domnul senator Matieș Călin-Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei în locul doamnei senator Purcărin Bianca-Mihaela - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.5. La anexa nr. XV - Componența Comisiei pentru transporturi și infrastructură, domnul senator Humelnicu Marius - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Romașcanu Lucian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.6. La anexa nr. XVI - Componența Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, domnul senator Cionoiu Nicușor - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componența comisiei în locul domnului senator Humelnicu Marius - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.7. La anexa nr. XVII - Componența Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației, domnul senator Costea Adrian - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor - se include în componența comisiei în locul doamnei senator Boancă Rodica - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor.8. La anexa nr. XXI - Componența Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții:– doamna senator Boancă Rodica - Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor - se include în componența comisiei;– doamna senator Iovanovici-Șoșoacă Diana - senator neafiliat - iese din componența comisiei.

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 15 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 15 februarie 2021.
  Nr. 6.
  ----