ORDIN nr. 1.842 din 6 noiembrie 2008pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor și bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății Publice, a vaccinurilor și altor produse achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a produselor și bunurilor provenite din donații
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 5 decembrie 2008
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale buget și credite externe nr. G.N./11.612/2008,
  în temeiul art. 40 și 50 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.070/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății Publice și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, al Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2008, cu modificările și completările ulterioare, elaborat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate pe anul 2008, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Monografia privind înregistrarea în contabilitate a produselor și bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății Publice, a vaccinurilor și altor produse achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a produselor și bunurilor provenite din donații, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă macheta de raportare privind cheltuielile efectuate de la bugetul de stat aferente vaccinurilor și altor produse din cadrul programelor naționale de sănătate.(2) Se aprobă macheta de raportare privind cheltuielile efectuate din venituri proprii (accize) aferente produselor și bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății Publice, precum și a vaccinurilor și altor produse din cadrul programelor naționale de sănătate.(3) Se aprobă macheta de raportare privind cheltuielile aferente produselor și bunurilor provenite din donații.(4) Machetele menționate la alin. (1), (2) și (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății Publice, autoritățile de sănătate publică și unitățile sanitare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu

  București, 6 noiembrie 2008.
  Nr. 1.842.

  Anexa nr. 1

  MONOGRAFIA
  privind înregistrarea în contabilitate a produselor și
  bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății
  Publice, a vaccinurilor și altor produse achiziționate în cadrul
  programelor naționale de sănătate și a
  produselor și bunurilor provenite din donații
  I. La nivelul Ministerului Sănătății Publice:1. Înregistrarea facturii de medicamente și materiale sanitare de la furnizor:

  3029
  "Medicamente și materiale sanitare"
   
   
   

  =
   
   
   
   

  401
  "Furnizori"
  779
  "Venituri din bunuri și servicii
  primite Cu titlu gratuit"
  2. Plata furnizorului de medicamente și materiale sanitare:

  401
  "Furnizori"
   
   
   

  =
   
   
   
   

  7701
  "Finanțarea de la bugetul de stat"
  562
  "Disponibil al activităților
  finanțate din venituri proprii"
  3. Înregistrarea transferului de medicamente și materiale sanitare din Rezerva Ministerului Sănătății Publice către autoritățile de sănătate publică pe baza proceselor-verbale de predare-preluare:

  4813
  "Decontări privind stocurile"

  =
   

  3029
  "Medicamente și materiale sanitare"
  4. Preluarea cheltuielilor efectuate la nivelul autorităților de sănătate publică și unităților sanitare:

  6029
  "Cheltuieli privind medicamentele
  și materialele sanitare"

  =
   
   

  4813
  "Decontări privind stocurile"
   

  NOTĂ:
  Preluarea cheltuielilor se efectuează pe baza raportărilor efectuate de autoritățile de sănătate publică și unitățile subordonate Ministerului Sănătății Publice, pe baza datelor cuprinse în machetele din anexa nr. 2.
  În situația în care autoritățile de sănătate publică transmit unităților sanitare produse și bunuri din Rezerva Ministerului Sănătății Publice, a vaccinurilor și altor produse achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate, a produselor și bunurilor provenite din donații se utilizează contul 482 "Decontări între instituții subordonate". Preluarea cheltuielilor se face pe baza raportărilor efectuate de unitățile sanitare, pe baza datelor cuprinse în machetele din anexa nr. 2.
  II. La nivelul autorităților de sănătate publică sau al unităților sanitare, după caz:1. Înregistrarea medicamentelor și materialelor sanitare primite de la Ministerul Sănătății Publice în baza proceselor-verbale de predare-preluare:

  3029
  "Medicamente și materiale sanitare"

  =
   

  4813
  "Decontări privind stocurile"
  2. Consumul produselor înregistrate pe baza documentelor justificative:

  6029
  "Cheltuieli privind medicamentele
  și materialele sanitare"

  =
   
   

  3029
  "Medicamente și materiale sanitare"
   
  3. Preluarea cheltuielilor efectuate pentru stingerea conturilor de decontare:

  4813
  "Decontări privind stocurile"
   

  =
   
   

  6029
  "Cheltuieli privind medicamentele
  și materialele sanitare"

  NOTĂ:
  Preluarea cheltuielilor se efectuează pe baza raportărilor efectuate de autoritățile de sănătate publică și unitățile subordonate Ministerului Sănătății Publice, pe baza datelor cuprinse în machetele din anexa nr. 2.


  Anexa nr. 2

  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  ASP ........................
  Unitatea sanitară (direct subordonată Ministerului Sănătății Publice)
  MACHETE DE RAPORTARE
  1. Privind cheltuielile efectuate din bugetul de stat aferente vaccinurilor și altor produse în cadrul programelor naționale de sănătate
  Denumire indicator Simbol cont Clasificația bugetară cap./subcap./ titlu art./alin. Suma (lei)
  1. CHELTUIELI (grupa 60) DIN REZERVA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII PUBLICE 6 66.01
  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603) 60
  Cheltuieli cu materialele consumabile 602 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04
  I. CHELTUIELI (grupa 60+61+62+67+68) DIN PN 1 6 66.01
  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603) 60
  Cheltuieli cu materialele consumabile 602 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04

  Conducătorul instituției,                          Conducătorul comp. financiar-contabil,
  ................                                           ..........................
  2. Privind cheltuielile efectuate din venituri proprii (accize) aferente produselor și bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății Publice și a vaccinurilor și altor produse din cadrul programelor naționale de sănătate
  Denumire indicator Simbol cont Clasificația bugetară cap./subcap./ titlu art./alin. Suma (lei)
  I. CHELTUIELI (grupa 60) DIN REZERVA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII PUBLICE 6 66.10
  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603) 60
  Cheltuieli cu materialele consumabile 602 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04
  I. CHELTUIELI (grupa 60+61+62+67+68) DIN PN 1 6 66.10
  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603) 60
  Cheltuieli cu materialele consumabile 602 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04

  Conducătorul instituției,                           Conducătorul comp. financiar-contabil,
  ................                                           ..........................
  3. Privind cheltuielile aferente produselor și bunurilor din donații
  Denumire indicator Simbol cont Clasificația bugetară cap./subcap./ titlu art./alin. Suma (lei)
  I. CHELTUIELI (grupa 60) 6 66
  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603) 60
  Cheltuieli cu materialele consumabile 602 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04

  Conducătorul instituției,                         Conducătorul comp. financiar-contabil,
  ................                                         ..........................

  NOTĂ:
  Autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București vor raporta pentru activitatea proprie și totodată vor centraliza datele din machete pentru unitățile sanitare subordonate.
  Conturile de cheltuieli prevăzute în anexă nu sunt limitative. Se pot utiliza și alte conturi de cheltuieli care exprimă utilizarea finală a resurselor, în funcție de natura cheltuielii respective.

  ----------