HOTĂRÂRE nr. 901 din 9 noiembrie 2018pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 16 noiembrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă structura organizatorică a Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Președintele Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România,
  Victor Stelian Fedorca
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Mergeani Nicea,
  secretar de stat

  București, 9 noiembrie 2018.
  Nr. 901.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Autorității Naționale
  pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România


  Anexa nr. 2*)

  *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  Numărul maxim de posturi: 50,
  exclusiv președintele, vicepreședinții și cabinetul președintelui
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România