ORDIN nr. 1.880 din 28 septembrie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii la microintreprinderi
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 17 octombrie 2001  Ministrul finanţelor publice,
  în baza atribuţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi ale art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii la microintreprinderile care se încadrează în criteriile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii la microintreprinderi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2002, cu excepţia microintreprinderilor înfiinţate după data publicării acestora, care aplica de la înfiinţare reglementările simplificate.
  (2) Prevederile pct. II din norme se aplică începând cu data de 1 septembrie 2001.


  Articolul 3

  Direcţia de reglementări contabile va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexă

  NORMA 28/09/2001