HOTĂRÂRE nr. 814 din 23 iunie 2022privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Timișoara, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022
  Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 361 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Datele de identificare și valoarea de inventar ale imobilului aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Penitenciarului Timișoara, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a imobilului cu nr. MF 154393 - Punct control, aflat în administrarea Penitenciarului Timișoara, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a imobilului prevăzut la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestuia. (3) După scoaterea din funcțiune și demolarea imobilului prevăzut la alin. (1), Penitenciarul Timișoara își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică.


  Articolul 3

  Administrația Națională a Penitenciarelor va opera, împreună cu Ministerul Finanțelor, modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Mihai Pașca,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 23 iunie 2022.
  Nr. 814.

  Anexa nr. 1

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului la care se modifică descrierea tehnică și valoarea de inventar,
  aflat în administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a
  Penitenciarelor - Penitenciarul Timișoara - CUI 4269126
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnicăVecinătățiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (în lei)Situație juridicăTipul bunului (mobil/ imobil)
  Baza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  123456789101112
  1543938.25.02Punct controlSuprafața construită: 22 mp, suprafața desfășurată: 22 mp, regimul de înălțime - P, CF 402611 - C18
   
  Țara: România, localitatea: Buziaș, Str. Florilor nr. 6, județul Timiș19681.530
  Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011,
  Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016
  În administrare
   
  Imobil


  Anexa nr. 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în administrarea Penitenciarului Timișoara, din subordinea
  Administrației Naționale a Penitenciarelor, care trece din domeniul public al statului
  în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiAnul dobândirii/ dării în folosințăDescrierea tehnicăValoarea de inventar (în lei)Persoana juridică ce administrează bunul
  012345678
  11543938.25.02Punct controlȚara: România, localitatea: Buziaș, Str. Florilor nr. 6, județul Timiș 1968Suprafața construită: 22 mp, suprafața desfășurată: 22 mp, regimul de înălțime - P, CF 402611 - C181.530Penitenciar Timișoara - CUI 4269126

  -----