HOTĂRÂRE nr. 4 din 2 aprilie 2012
privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2012  Având în vedere Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 73 din 31 ianuarie 2012,
  în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se validează domnul procuror Bogdan Gabor ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat care va expira la data de 6 ianuarie 2017.
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  Bucureşti, 2 aprilie 2012.
  Nr. 4.
  ------