ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 6 decembrie 2002
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost majorată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001, se majorează cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2003, faţă de nivelul din luna decembrie 2002, şi cu 9%, începând cu data de 1 octombrie 2003, faţă de nivelul din luna septembrie 2003.


  Articolul 2

  Soldele de funcţie şi de grad, calculate potrivit prevederilor art. 1, vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 de lei în favoarea personalului militar.


  Articolul 3

  Începând cu data de 1 ianuarie 2003 coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi la pct. 14 lit. A din anexa nr. 1 la Legea nr. 138/1999, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţiile de militari angajaţi pe bază de contract, se modifica astfel:
  a) coeficient de ierarhizare minim: 1,30;
  b) coeficient de ierarhizare maxim: 1,45.


  Articolul 4

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în limita bugetelor aprobate pe anul 2003 pentru instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ───────────────
  p. Ministrul apărării naţionale,
  George Cristian Maior,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Directorul Serviciului Roman
  de Informaţii,
  Alexandru Radu Timofte
  p. Directorul Serviciului
  de Informaţii Externe,
  Marcel Alexandru
  p. Directorul Serviciului
  de Protecţie şi Paza,
  Iulian Crainiceanu
  Directorul Serviciului
  de Telecomunicaţii Speciale,
  Tudor Tanase
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 6 decembrie 2002.
  Nr. 180.
  ──────────────