HOTĂRÂRE nr. 14 din 5 ianuarie 2006
pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al notei din finalul anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  După punctul 27 din anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 28, cu următorul cuprins:
  "28. Mijloace de măsurare".
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul economiei şi comerţului,
  Ionel Manţog,
  secretar de stat
  Bucureşti, 5 ianuarie 2006.
  Nr. 14.
  _________