HOTĂRÂRE nr. 1.378 din 18 noiembrie 2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 25 noiembrie 2009  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decizia primului-ministru nr. 164/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 21 august 2008, precum şi orice alte prevederi contrare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în
  Construcţii,
  Cristian Ovidiu Cordoneanu
  p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,
  Mihai Constantin Şeitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 18 noiembrie 2009.
  Nr. 1.378.


  Anexă

  REGULAMENT 18/11/2009