HOTĂRÂRE nr. 1.627 din 23 decembrie 2003 (*actualizată*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
(actualizată la data de 26 august 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 28 mai 1998, cu modificările ulterioare.


  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ----------------

  Ministrul delegat pentru

  coordonarea autorităţilor de control,

  Ionel Blanculescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu

  Ministrul muncii,

  solidarităţii sociale şi familiei,

  Elena Dumitru

  Bucureşti, 23 decembrie 2003.
  Nr. 1.627.

  Anexă

  REGULAMENT 23/12/2003