LEGE nr. 50 din 23 martie 2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 8, litera A va avea următorul cuprins:
  "A. Ordine:
  - Ordinul Virtutea Militară;
  - Ordinul Virtutea Aeronautică;
  - Ordinul Virtutea Maritimă;
  - Ordinul Bărbăţie şi Credinţă."
  2. La articolul 10, punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
  "3. Semnul onorific În Serviciul Patriei, care se conferă ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, care au:
  a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
  4. Semnul onorific În Serviciul Patriei, care se conferă maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au:
  a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale."
  3. La articolul 11 alineatul (1) punctul III, după poziţia 3 se introduce poziţia 4 cu următorul cuprins:
  "4. Ordinul Bărbăţie şi Credinţă cuprinde 4 grade:
  a) Mare Ofiţer ;
  b) Comandor ;
  c) Ofiţer ;
  d) Cavaler."
  4. La articolul 11 alineatul (4) punctul IX, poziţiile 3-6 vor avea următorul cuprins:
  "3. Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cuprinde 3 categorii:
  a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
  4. Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cuprinde 3 categorii:
  a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
  5. Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru militari şi funcţionari publici cu statut special se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar şi al Semnului onorific În Serviciul Armatei.
  6. Ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar şi/sau cu semnele onorifice prevăzute la poz. 3-5, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare."
  5. La articolul 31, punctele 6, 8, 11, 14, 26 şi 27 vor avea următorul cuprins:
  "6. gradul de Mare Ofiţer al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României, egal cu gradul de Mare Ofiţer al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Bărbăţie şi Credinţă, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace şi Virtutea Maritimă de pace;
  ........................................................................................
  8. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Bărbăţie şi Credinţă, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace şi clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;
  ........................................................................................
  11. gradul de Ofiţer al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Ofiţer al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Bărbăţie şi Credinţă, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace şi clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv ;
  ........................................................................................ 14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Bărbăţie şi Credinţă, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace şi clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv ;
  ........................................................................................ 26. Semnul onorific pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, se poartă după toate ordinele româneşti sau străine, înaintea crucilor şi medaliilor;
  27. Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, precum şi semnul onorific pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, se poartă după toate celelalte ordine, cruci şi medalii;"
  6. La articolul 87, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
  "(4) Denumirea Semnului onorific În Serviciul Armatei, menţionată în Ordonanţa Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 650/2001, se înlocuieşte cu denumirea În Serviciul Patriei, pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzută la art. 10 pct. 3 din prezenta lege, celelalte dispoziţii modificându-se în mod corespunzător.
  (5) Denumirea Semnului onorific În Serviciul Armatei, menţionată în Ordonanţa Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 651/2001, se înlocuieşte cu denumirea În Serviciul Patriei, pentru maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzută la art. 10 pct. 4 din prezenta lege, celelalte dispoziţii modificându-se în mod corespunzător."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 23 martie 2004.
  Nr. 50.
  -------