ORDIN nr. 1.624/C din 12 iunie 2003
privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003



  Având în vedere dispoziţiile art. 33 lit. c) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, modificată şi completată,
  vazand propunerile Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti referitoare la onorariile maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, cuprinse în Adresa nr. 496/2003,
  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, modificată şi completată,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă onorariile maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Direcţia organizarea instanţelor, resurse umane şi statistica judiciară, Direcţia economică, investiţii şi administrativ, Serviciul contencios şi Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
  p. Ministrul justiţiei,
  Costache Alexe Ivanov,
  secretar de stat
  Bucureşti, 12 iunie 2003.
  Nr. 1.624/C.


  Anexă
                                       LISTA
             cuprinzând onorariile maximale aprobate pentru serviciile
                        prestate de executorii judecătoreşti
  Activitatea prestată Onorarii maximale
  Notificarea şi comunicarea actelor de procedura 3.000.000 lei
  Evacuari 20.000.000 lei, pentru debitor persoana fizica 50.000.000 lei, pentru debitor persoana juridică
  Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 10.000.000 lei
  Vizitarea minorului 5.000.000 lei
  Puneri în posesie, granituiri, servituţi, predari de bunuri etc. 20.000.000 lei, pentru debitor persoana fizica 50.000.000 lei, pentru debitor persoana juridică
  Urmărirea mobiliară a creanţelor - 10% din valoarea creanţei efectiv recuperate până la suma de 1 miliard lei - 1% pentru sume ce depăşesc 1 miliard lei
  Urmărirea imobiliară a creanţelor - 10% din valoarea creanţei efectiv recuperate până la suma de 1 miliard lei - 1% pentru sume ce depăşesc 1 miliard lei
  Poprirea - 10% din valoarea creanţei efectiv recuperate până la suma de 1 miliard lei - 1% pentru sume ce depăşesc 1 miliard lei
  Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin şi cecuri 3.000.000 lei
  Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri 20.000.000 lei, pentru debitor persoana fizica 50.000.000 lei, pentru debitor persoana juridică
  Procese-verbale de oferta reală 3.000.000 lei
  Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege 1.000.000 lei
  Consultaţii în legătură cu constituirea actelor executionale 1.000.000 lei

  --------------