NORME din 7 iulie 2007 (*actualizate*)
privind admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane
(actualizate la data de 20 martie 2008*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • ----------
  A.Criteriile de eligibilitate şi de excludere pentru donatorii de sânge total
  1. Criterii de eligibilitate pentru donatorii alogenici de sânge total
  Criteriile ce urmează nu se aplică donărilor autologe.
  1.1. Aspecte generale privind starea de sănătate a donatorului.
  ┌─────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
  │Vârsta │De la 18 la 65 de ani │ │
  │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │ │Donator iniţial la peste 50 │Sub directa responsabilitate a │
  │ │de ani │medicului care efectuează │
  │ │ │selecţia │
  ├─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │Greutatea │ │ │
  │corporală │≥ 50 kg │ │
  ├─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │Starea │Aspectul clinic în momentul │Nu trebuie să prezinte pletoră, │
  │generală │consultaţiei │debilitate, intoxicaţie cu etanol│
  │ │ │sau droguri, subnutriţie, insta- │
  │ │ │bilitate mintală, icter, cianoză,│
  │ │ │dispnee, anemie │
  ├─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │Temperatura │ │ │
  │corporală │< 37,5°C │ │
  ├─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │Pielea la │Potenţialul donator trebuie │Nu trebuie să prezinte leziuni │
  │locul de │să aibă vene vizibile sau bine│sau eczeme, iritaţii, erupţii │
  │puncţie │conturate şi flexibile │locale │
  ├─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │Pulsul │- Regulat │Cu excepţia sportivilor de per- │
  │ │- 50-100 bătăi/minut │formanţă, care pot fi acceptaţi │
  │ │ │la donare şi în condiţiile desco-│
  │ │ │peririi unei bradicardii de │
  │ │ │< 50 bătăi/minut │
  ├─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │Tensiunea │ 100 mm Hg ≤ TAS ≤ 180 mm Hg │ │
  │arterială │ 60 mm Hg ≤ TAD ≤ 100 mm Hg │ │
  └─────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

  1.2. Nivelul hemoglobinei în sângele donatorului
  ┌───────────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────┐
  │Hb │Femei │ Bărbaţi │O diminuare a concentraţiei de Hb│
  │ │≥ 125.0 g/l │ ≥ 135.0 g/l │cu peste 20 g/l între două donări│
  │ ├──────────────┼─────────────────┤succesive trebuie investigată │
  │ │≥ 175.0 g/l │ ≥ 195.0 g/l │ │
  └───────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────┘

  1.3. Intervalul de timp între două donări succesive de sânge sau de componente sanguine este stabilit astfel:
  - pentru donatorii de sânge total, intervalul minim între două donări succesive este de 8 săptămâni, cu acceptarea a până la 5 donări consecutive/an la bărbaţi şi a 4 donări consecutive/an la femei.
  Frecvenţa donărilor prin afereză:
  - maximum 20 de şedinţe de plasmafereză pe an, respectiv 12 litri de plasmă/persoană/an. Intervalul dintre două şedinţe de plasmafereză va fi de minimum două săptămâni;
  - cantitatea totală de eritrocite îndepărtate prin afereză nu trebuie să ducă la scăderea Hb sub 110 g/l;
  - intervalul dintre o şedinţă de plasmafereză sau trombocitafereză şi o donare de sânge total sau de eritrocitafereză nu trebuie să fie mai mic de 4 săptămâni;
  - intervalul dintre o donare de sânge total şi o şedinţă de afereză nu trebuie să fie mai mic de 4 săptămâni;
  - intervalul dintre două şedinţe de eritrocitafereză consecutive va fi identic cu cel de la donarea de sânge total;
  - intervalul dintre două şedinţe de trombocitafereză consecutive nu trebuie să fie mai mic de două săptămâni.
  În cazuri excepţionale pot fi acceptate donări individuale ale unor persoane care nu corespund criteriilor de mai sus, numai cu acordul medicului coordonator al compartimentului donatori. Toate aceste cazuri trebuie clar documentate, conform procedurilor operatorii standard implementate.
  2. Criterii de excludere a donatorului alogenic de sânge total şi de componente sanguine de origine umană
  2.1. Criterii de excludere permanentă
  ┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
  │Afecţiuni cardiovasculare │- afecţiuni active sau antecedente de afecţiuni │
  │ │cardiovasculare severe, cu excepţia malformaţi- │
  │ │ilor congenitale care s-au vindecat complet şi │
  │ │a suflurilor anorganice │
  │ │- tahicardie > 110 bătăi pe minut, după o │
  │ │perioadă de repaus │
  │ │- fibrilaţia atrială, fibrilaţia ventriculară, │
  │ │fluterul, tahicardia paroxistică, tahicardia │
  │ │ventriculară, torsada vârfurilor │
  │ │- hipertensiunea arterială cronică în tratament │
  │ │- crizele de angor (angină pectorală), ante- │
  │ │cedentele de infarct miocardic │
  │ │- accidentul vascular cerebral │
  │ │- arterita membrelor inferioare, arteritele │
  │ │inflamatorii, flebita profundă │
  │ │- cardiopatiile congenitale care nu au fost │
  │ │operate, cardiopatiile de natură endocrină │
  │ │- emboliile pulmonare operate │
  │ │- endocarditele │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Afecţiuni ale sistemului │Orice antecedente patologice severe de afecţiuni│
  │nervos central │ale sistemului nervos central sau periferic. │
  │ │Aici se includ: │
  │ │- traumatismele craniene cu sechele sau aflate │
  │ │în tratament în momentul donării │
  │ │- sechele de accident vascular cerebral │
  │ │- toxicomania │
  │ │- etilismul cronic │
  │ │- sindromul Guillain Barre │
  │ │- miastenia │
  │ │- miopatiile ereditare sau dobândite │
  │ │- encefalopatia spongiformă transmisibilă la │
  │ │om - varianta Creutzfeldt-Jacob Disease (CJD) │
  │ │- boala Friedrich │
  │ │- boala Parkinson │
  │ │- parapareza spastică tropicală │
  │ │- scleroza în plăci │
  │ │- scleroza laterală amiotrofică │
  │ │- afecţiuni neurovegetative │
  │ │- leucoencefalopatia multifocală progresivă │
  │ │- panencefalita sclerozantă subacută │
  │ │- schizofrenia │
  │ │- epilepsia, indiferent de gradul acesteia, │
  │ │crizele comiţiale, episoade repetate de sincope │
  │ │sau antecedentele de convulsii │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Tendinţa patologică la │- potenţialii donatori care au în antecedente │
  │sângerare │o coagulopatie │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Afecţiuni ale tractului │- ciroza hepatică │
  │gastrointestinal │- rezecţia de stomac │
  │ │- tumori maligne operate sau nu │
  │ │- colitele ischemice │
  │ │- boala Crohn │
  │ │- hemoragii digestive superioare sau inferioare │
  │ │- rectocolita hemoragică │
  │ │- hemocromatoza idiopatică homozigotă sau │
  │ │secundară │
  │ │- hepatita toxică acută, hepatita de etiologie │
  │ │necunoscută │
  │ │- hepatita cronică, indiferent de etiologie │
  │ │- chisturi hepatice │
  │ │- pancreatită acută/cronică, indiferent de │
  │ │etiologie │
  │ │- hipertensiunea portală │
  │ │- boala Crohn şi rectocolita hemoragică │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Afecţiuni ale tractului │- cancerul uterin │
  │genitourinar │- cancerul de sân │
  │ │- adenocarcinomul de prostată │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Afecţiuni hematologice │- leucemiile de orice fel │
  │ │- policitemia vera │
  │ │- hemoglobinopatii şi alte anemii congenitale │
  │ │- limfoamele Hodgkin şi non-Hodgkin │
  │ │- splenectomia de altă cauză decât traumatică │
  │ │- coagulopatiile, inclusiv hemofilia şi boala │
  │ │von Willebrand │
  │ │- purpura trombocitopenică idiopatică │
  │ │- crioglobulinemiile │
  │ │- poliglobulie peste valorile admise ale │
  │ │hemoglobinei │
  │ │- porfiria │
  │ │- neutropenia cronică │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Afecţiuni renale │- insuficienţa renală cronică │
  │ │- nefrita tubulointerstiţială cronică │
  │ │- pielonefrita cronică │
  │ │- glomerulonefrita difuză acută │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Afecţiuni metabolice şi │- diabetul zaharat tratat cu insulină sau │
  │endocrine │hipoglicemiante orale │
  │ │- insuficienţa antehipofizară tratată şi │
  │ │adenomul de antehipofiză nevindecat - boala │
  │ │Basedow, indiferent de stadiu │
  │ │- tiroidita Hachimoto │
  │ │- insuficienţa suprarenaliană │
  │ │- hiperplazia congenitală a suprarenalelor │
  │ │- virilismul suprarenalian │
  │ │- sindromul Cushing │
  │ │- hiperaldosteronismul │
  │ │- feocromocitomul │
  │ │- hiperlipidemia esenţială │
  │ │- tratamentul pentru deficit de creştere, făcut │
  │ │cu extract de hipofiză umană │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Afecţiuni ale sistemului │- astmul bronşic, indiferent de cauză şi de │
  │respirator │severitate │
  │ │- BPOC │
  │ │- boala Meniere │
  │ │- bronşectazia │
  │ │- hemoptizia, indiferent de cauză │
  │ │- emboliile pulmonare │
  │ │- rezecţia unui lob pulmonar, indiferent de │
  │ │maladia pentru care s-a practicat intervenţia │
  │ │- edemul pulmonar acut │
  │ │- astmul cardiac │
  │ │- pneumoconioza │
  │ │- sarcoidoza │
  │ │- tumorile bronho-pulmonare │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Alergia │- alergia în fază acută sau cronică şi alergia │
  │ │severă (anafilaxia) │
  │ │- eczema atopică │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Afecţiuni reumatologice şi │- colagenozele │
  │imunologie │- lupusul eritematos diseminat │
  │ │- imunodeficienţa, indiferent de cauză │
  │ │- maladia Fiessinger-Leroy-Reiter │
  │ │- poliartrita reumatoidă evolutivă │
  │ │- reumatismul psoriazic │
  │ │- spondilartrita anchilozantă │
  │ │- sindromul Gougerot-Sjogren │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Afecţiuni dermatologice │- melanomul extensiv │
  │ │- psoriazisul generalizat sau asociat cu alte │
  │ │manfiestări clinice │
  │ │- sindromul Sezary │
  │ │- toxidermia şi eritrodermia │
  │ │- ulcerul arterial │
  │ │- gangrena │
  │ │- urticaria pigmentară │
  │ │- sindromul Behcet │
  │ │- dermatita herpetiformă │
  │ │- dermatomiozita │
  │ │- dermatoza buloasă, indiferent de etiologie │
  │ │- eritemul nodos, indiferent de etiologie │
  │ │- mycosis fungoides, hirsutism major │
  │ │- ichtioza (exceptând ichtioza vulgară) │
  │ │- sarcomul Kaposi │
  │ │- maladia Recklinghausen, forma majoră │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Intervenţii chirurgicale │- pe hipofiză │
  │ │- pe suprarenale │
  │ │- pe tiroidă (cu excepţia guşii nodulare, care │
  │ │este motiv de suspendare temporară) │
  │ │- în afecţiuni neoplazice, indiferent de │
  │ │localizare │
  │ │- în malformaţii vasculare (anevrisme, angioame)│
  │ │- în afecţiuni posttraumatice (hematom sub- sau │
  │ │supradural cu sechele) │
  │ │- în malformaţii cardiace │
  │ │- pancreatectomie │
  │ │- splenectomie (cu excepţia celei efectuate │
  │ │posttraumatic, care este motiv de suspendare │
  │ │6 luni) │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Boli profesionale │- complicaţii cardio-respiratorii produse de │
  │ │clorura de sodiu │
  │ │- angiosarcomul sau hipertensiunea portală │
  │ │cauzată de clorura de vinil │
  │ │- cancerul bronho-pulmonar indus de crom │
  │ │- expunerea profesională la derivaţi de petrol │
  │ │- expunerea la hexan, mangan, mercur, compuşi │
  │ │organo-mercuriali │
  │ │- neoplazii cauzate de nichel │
  │ │- sechele neuropsihiatrice cauzate de oxidul │
  │ │de carbon │
  │ │- expunerea la resturi fine de textile vegetale │
  │ │- saturnismul profesional │
  │ │- expunerea la sulfură de carbon │
  │ │- expunerea la tetracloretan │
  │ │- expunerea la radiaţii ionizante │
  │ │- azbestoza │
  │ │- sideroza │
  │ │- silicoza │
  │ │- pneumoconioza │
  │ │- expunerea la antimoniu şi derivaţi │
  │ │- expunerea la arsenic şi derivaţi │
  │ │- expunerea la benzen │
  │ │- expunerea la bisclorometileter │
  │ │- cancer primitiv etmoidal cauzat de expunerea │
  │ │la produşi lemnoşi │
  │ │- intoxicaţia cu bromură de metil urmată de │
  │ │sechele │
  │ │- fibroza sau complicaţiile cardiace produse │
  │ │de carburile metalice │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Călătorii/Tratamente în │- dacă potenţialul donator a primit transfuzii │
  │străinătate │cu sânge sau componente sanguine pe teritoriul │
  │ │Africii, începând din anul 1977, acesta va fi │
  │ │respins definitiv de la donare │
  │ │- dacă potenţialul donator este născut sau a │
  │ │locuit în Camerun/Republica Centrafricană/Ciad/ │
  │ │Congo/Guineea Ecuatorială/Gabon/Niger/Nigeria │
  │ │sau a întreţinut relaţii sexuale cu persoane │
  │ │având etnia ţărilor enunţate, acesta va fi │
  │ │respins permanent de la donarea de sânge │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Boli infecţioase şi │- hepatita B, cu excepţia persoanelor cu AgHBs │
  │parazitare │negative, care s-a dovedit că sunt imunizate │
  │ │- hepatita C │
  │ │- HIV 1/2 │
  │ │- HTLV I/II │
  │ │- babesioza │
  │ │- histoplasmoza │
  │ │- coccidioidomicoza │
  │ │- anghiluloza │
  │ │- pneumocistoza │
  │ │- schisostomiaza │
  │ │- bruceloza │
  │ │- kala-azar (leishmanioza viscerală) │
  │ │- tripanosoma cruzi (boala Chagas) │
  │ │- lepra │
  │ │- febra Q cronică │
  │ │- tuberculoza │
  │ │- sifilisul, micoza viscerală │
  │ │- aspergiloza │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Afecţiuni maligne │- cu excepţia formelor de cancer in situ, cu │
  │ │recuperare completă │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Encefalopatie spongiformă │- persoane care au antecedente familiale care le│
  │transmisibilă (EST), varianta│plasează în grupul de risc crescut de a dezvolta│
  │CJD (Creutzfeldt-Jacob │CJD sau persoane care au suferit transplant │
  │Disease) │corneean sau de dura mater ori care au fost │
  │ │tratate în trecut cu medicamente obţinute din │
  │ │glanda pituitară umană │
  │ │- pentru varianta CJD se pot lua precauţii │
  │ │suplimentare │
  │ │- potenţialii donatori cu risc de a fi contactat│
  │ │varianta CJD, inclusiv potenţialii donatori care│
  │ │au primit transfuzii cu sânge sau componente │
  │ │sanguine ori care au făcut tratament cu insulină│
  │ │bovină provenită din Marea Britanie încă din │
  │ │anii 1980 │
  │ │- dacă potenţialul donator a petrecut mai mult │
  │ │de 3 luni cumulate în Marea Britanie în perioada│
  │ │1980-1996 sau dacă a petrecut mai mult de 5 luni│
  │ │cumulate în Franţa în perioada 1980-1996 │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Folosirea de droguri p.o., │- orice administrare (neprescrisă medical) p.o.,│
  │ │i.v. sau i.m. de medicaţie, inclusiv hormoni şi │
  │ │steroizi pentru body-building │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Persoane xenotransplantate │ │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Nistagmus │ │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Tratament medicamentos cu │- Etetrinat (Tegison) │
  │substanţe intens teratogene │ │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Persoanele pensionate medical│- indiferent de diagnosticul de pensionare │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Comportament sexual │- persoane al căror comportament sexual le │
  │ │situează în grupul de risc crescut de achiziţie │
  │ │de afecţiuni severe infecţioase ce pot fi │
  │ │transmise prin sânge │
  └─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

  2.2. Criterii de excludere temporară
  2.2.1. Persoanele care nu-şi pot da consimţământul, fiind neşcolarizate
  2.2.2. Infecţii
  După o boală infecţioasă, potenţialii donatori vor fi excluşi pentru cel puţin două săptămâni de la data recuperării complete clinice, documentată prin evidenţe medicale scrise.
  În cazul bolilor infecţioase din tabelul de mai jos, vor fi aplicate perioadele de contraindicaţie ce urmează:
  ┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
  │Osteomielită │2 ani după vindecarea confirmată │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Febra Q │2 ani după data vindecării confirmate │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Toxoplasmoza │6 luni după data recuperării clinice │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Febra reumatică │2 ani după data dispariţiei simptomelor, când nu│
  │ │există evidenţe de afecţiune cardiacă │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Febra ≥ 37,5 °C două săptămâni de la data dispariţiei simptomelor│
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Afecţiuni gripale │două săptămâni de la dispariţia simptomelor │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Persoane care au trăit în │3 ani după întoarcerea din ultima vizită într-o │
  │zone cu malarie, în cursul │zonă endemică, persoana neprezentând simptome │
  │primilor 5 ani de viaţă │Poate fi redusă la 4 luni perioada de contrain- │
  │ │dicaţie, dacă testele imunologice sau moleculare│
  │ │genomice sunt negative │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Persoane cu antecedente de │3 ani de la încetarea tratamentului şi absenţa │
  │malarie │simptomelor │
  │ │Se acceptă mai devreme numai dacă testele │
  │ imunologice sau moleculare genomice sunt negative│
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Vizitatori asimptomatici în │6 luni după părăsirea zonei endemice, numai dacă│
  │zonă endemică │testele imunologice sau moleculare genomice sunt│
  │ │negative │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Persoane cu antecedente de │3 ani de la remisia sindromului │
  │boală febrilă nediagnosticată│ │
  │în cursul unei vizite în zonă│ │
  │endemică sau în cursul a 6 │ │
  │luni de la o vizită în zonă │ │
  │endemică │ │
  ├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │Virusul West Nile (WNV) │28 de zile după părăsirea zonei cu cazuri de │
  │ │îmbolnăvire la oameni │
  └─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

  2.2.3. Expunerea la riscul de achiziţie de infecţii transmisibile prin sânge
  ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
  │- Examinare endoscopică │ │
  │folosind instrumente flexibile│ │
  │- Leziuni mucoase, leziuni │ │
  │prin înţepare cu ac │ │
  │- Transfuzie de componente │ │
  │sanguine │6 luni │
  │- Transplant de celule/ │ │
  │ţesuturi de origine umană │ │
  │- Chirurgie majoră │ │
  │- Tatuaje sau piercing │ │
  │- Acupunctură, numai dacă nu │ │
  │este efectuată de practicieni │ │
  │calificaţi, cu ace de unică │ │
  │folosinţă │ │
  │- Persoane cu risc din cauza │ │
  │contactului apropiat cu │ │
  │persoane cu hepatică B sau C, │ │
  │HIV │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
  │Persoane al căror comporta- Contraindicaţie după dispariţia comportamentului│
  │ment sau a căror activitate le│cu risc, pentru o perioadă bine determinată, în│
  │plasează în categoria de risc │funcţie de tipul de afecţiune şi de disponibi- │
  │de achiziţie de boli infec- │litatea testelor corespunzătoare │
  │ţioase ce se pot transmite │ │
  │prin sânge │ │
  └──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

  2.2.4. Imunizări profilactice
  ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
  │Vaccinuri cu virusuri şi │4 săptămâni │
  │bacterii atenuate: BCG, febra │ │
  │galbenă, rubeola, rujeola, │ │
  │poliomielita (p.o.), febra │ │
  │tifoidă, holera │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
  │Cu virusuri inactivate, viru- │Nu este nevoie, dacă starea generală este bună │
  │suri, bacterii sau rickettsii │ │
  │moarte: polimielita (injecta- │ │
  │bil), influenza, holera │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
  │Toxoizi: difterie, tetanos │Nu este nevoie, dacă starea generală este bună │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
  │Vaccinare pentru hepatita │Nu este nevoie, dacă starea generală este bună │
  │B sau A │şi nu există expunere │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
  │Antirabic │Nu este nevoie, dacă starea generală este bună │
  │ │şi nu există expunere │
  │ Dacă vaccinarea este administrată după expunere:│
  │ │contraindicaţie pentru un an │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
  │Contra encefalitei de căpuşă │Nu este nevoie, dacă starea generală este bună │
  │ │sau nu există expunere │
  └──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

  2.2.5. Alte situaţii de excludere temporară
  ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
  │Sarcina │Suspendarea va fi de: │
  │ │- un an după naştere, în cazul în care mama nu │
  │ │alăptează │
  │ │- 18 luni după naştere, în cazul în care mama │
  │ │alăptează │
  │ │- 6 luni, în cazul în care sarcina nu a fost │
  │ │dusă la termen (avort) │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
  │Chirurgie │Intervenţiile chirurgicale: │
  │ │- 6 luni: amigdalectomie, apendicectomie, │
  │ │colecistectomie splenectomie de cauză │
  │ │traumatică, intervenţiile chirurgicale │
  │ │ortopedice, ginecologice, renale, │
  │ │paratiroidiene, tiroidiene etc. │
  │ │- 12 luni: intervenţii chirurgicale laborioase │
  │ │sau reparatorii │
  │ │- 14 zile: incizia unui abces │
  │ │- 7 zile: mică chirurgie │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
  │Administrarea de anestezice │Administrarea de anestezice în timpul unei │
  │şi/sau de radioizotopi │explorări funcţionale şi/sau de radioizotopi │
  │ │atrage suspendarea de la donare pentru 7 zile │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
  │Tratamente dentare │- 7 zile: tratamente minore efectuate de către │
  │ │dentist sau igienistul dentar (de exemplu, │
  │ │extracţie dentară, tratament de canal şi │
  │ │tratamente similare) │
  │ │- 6 luni: lucrări dentare mai laborioase │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
  │Medicaţie │În funcţie de tipul medicamentului prescris, │
  │ │modul de acţiune şi tipul de afecţiune ce a │
  │ │fost tratată: │
  │ │- o lună după încetarea tratamentului, în cazul│
  │ │persoanelor care au urmat sau urmează tratament│
  │ │cu: Finasteride (Proscar, Propecia), │
  │ │Isotretinoin (Accutaine), Ticlopidine │
  │ │- 6 luni de la terminarea tratamentului, în │
  │ │cazul persoanelor care urmează tratament cu │
  │ │Avodart │
  │ │- 3 ani, în cazul persoanelor care au urmat │
  │ │tratament cu Acitretin (Soriatane) │
  │ │- 3 luni după terminarea tratamentului, în │
  │ │cazul persoanelor care urmează tratament cu │
  │ │Bromocriptină (Parlodel) sau cu inhibitori ai │
  │ │ovulaţiei │
  │ │- în timpul tratamentelor cu antiinflamatorii │
  └──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

  2.3. Excludere în situaţii epidemiologice particulare
  ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
  │Situaţii epidemiologice │Durata contraindicaţiei în funcţie de situaţia │
  │particulare (de exemplu, │epidemiologică (aceste contraindicaţii trebuie │
  │epidemii) │notificate de către autoritatea competentă │
  │ │Comisiei Europene, cu referire la acţiunea │
  │ │comunitară) │
  └──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

  2.4. Criterii suplimentare de excludere temporară:
  * persoanele cu reacţia ASLO >400 UI/l, dacă nu prezintă simptome de reumatism poliarticular acut, vor fi suspendate de la donare până la normalizarea reacţiei (dovedită). Dacă prezintă simptomatologie de RAA, potenţialii donatori vor fi descalificaţi permanent de la donare;
  * persoanele diagnosticate cu hepatită medicamentoasă pot dona la 3 luni după dispariţia semnelor clinice şi modificărilor biologice;
  * persoanele care au luat inhibitori plachetari (tip Aspirină, Diclofenac sau Piroxicam) pot fi acceptate imediat la donare cu condiţia ca sângele recoltat de la acestea să nu fie folosit pentru producţia de plachete. În caz contrar, perioada de suspendare de la donarea de trombocite este de 7 zile;
  * în cazul în care tentativa de a recolta sânge de la un potenţial donator eşuează după maximum două încercări, donatorul va fi suspendat până ce patul vascular se reface complet;
  * leucocitoza ≥ 11.000 celule/mmc constituie un criteriu de suspendare pentru 3 săptămâni. În cazul în care, după repetare, numărul de leucocite nu coboară sub această cifră, potenţialul donator va primi bilet de trimitere pentru efectuarea de investigaţii suplimentare şi nu va fi acceptat la donare decât dacă prezintă dovada că a fost investigat şi că poate fi acceptat în vederea donării de sânge şi/sau componente sanguine;
  * persoanele diagnosticate cu hepatita A sau E vor fi suspendate 3 luni după vindecarea clinică şi biologică;
  * persoanele diagnosticate cu chist hidatic sau cu echinococoză alveolară vor fi acceptate la donare după un an de la intervenţia chirurgicală şi sub control serologic;
  * persoanele cu glicemia ≥180 mg/dl, fără diagnostic de diabet zaharat, vor fi suspendate 24 de ore, cu recomandarea de a nu mânca dimineaţa. Dacă la repetare glicemia este ≥120 mg/dl, acestea vor fi suspendate de la donare până la aflarea diagnosticului, după care se va trece la suspendare, excludere definitivă sau recalificare ca donator, după caz;
  * persoanele de sex feminin aflate la menstruaţie vor fi suspendate pe perioada acesteia şi 5 zile după terminarea
  menstruaţiei;
  * persoanele cu dislipidemie care urmează tratament vor fi suspendate pe toată durata tratamentului. Persoanele cu
  dislipidemie care nu urmează tratament şi nu prezintă alte motive de excludere vor putea fi acceptate la donarea de sânge total, cu procesarea obligatorie a unităţii donate în concentrat eritrocitar şi plasmă; unitatea de plasmă obţinută din astfel de donări va fi rebutată, singurul component sanguin utilizabil fiind concentratul eritrocitar.
  B. Criterii de eligibilitate şi de excludere pentru donatorii de componente sanguine de origine umană
  Recoltarea de componente sanguine presupune utilizarea procedurii de afereză.
  Responsabilitatea selecţiei potenţialilor donatori care vor dona componente sanguine prin afereză revine medicului responsabil cu selecţia donatorilor de sânge.
  Procesul de selecţie a potenţialilor donatori prin afereză constă în parcurgerea aceloraşi etape obligatorii ca în cazul donării de sânge total.
  1. Criterii de eligibilitate
  1.1. Donatorii de plasmă recoltată prin afereză (600 ml/procedură) vor fi selectaţi în urma stabilirii conformităţii cu următoarele criterii:
  a) Criterii de eligibilitate a donatorului de sânge total
  b) Criterii suplimentare:
  - TAS > 110 mm Hg;
  - proteine totale sanguine ≥ 6 g/dl;
  - testare obligatorie predonare: calcemie, profil lipidic, bilanţ hemostază, alte teste recomandate de medicul responsabil;
  - testare obligatorie la 6 luni: dozarea proteinelor totale sanguine;
  - testare obligatorie anuală: electroforeza proteinelor serice.
  1.2. Donatorii de componente sanguine celulare recoltate prin afereză vor fi selectaţi în urma stabilirii conformităţii cu următoarele criterii:
  a) Criterii de eligibilitate a donatorului de sânge total
  b) Criterii suplimentare:
  - nr. de trombocite ≥ 200.000/mmc (în cazul trombocitaferezei);
  - nr. de leucocite ≥ 4.000/mmc (în cazul granulocitaferezei);
  - testare obligatorie predonare: hemoleucograma completă, calcemie, profil lipidic, bilanţ hemostază, alte teste recomandate de medicul responsabil;
  - pentru două unităţi de eritrocitafereză: hemoglobina > 140 g/l, care nu trebuie să scadă sub 110 g/l după donare; volum de sânge estimat > 5 l.
  Cantitatea recoltată variază în funcţie de tipul de separator automat de celule utilizat.
  2. Criterii de excludere
  a) Criterii de excludere definitivă şi temporară a donatorului de sânge total
  b) Criterii suplimentare de excludere definitivă:
  - donatorii de plasmă recoltată prin afereză:
  * traumatism cranian în antecedente (succesiunea vasodilataţie-vasoconstricţie poate antrena o diminuare a irigării cerebrale);
  * sindrom nefrotic cu/fără edeme (pierderi proteice repetate);
  * hipergammaglobulinemie policlonală;
  * pat vascular necorespunzător;
  - donatorii de componente sanguine celulare recoltate prin afereză:
  * hemoglobinopatii clinic compensate;
  * reacţii adverse la donările anterioare;
  * pat vascular necorespunzător.
  c) Criterii suplimentare de excludere temporară:
  - donatorii de plasmă recoltată prin afereză:
  - hipoproteinemie;
  - donatorii de componente sanguine celulare recoltate prin afereză:
  - tratament cu antiagregante plachetare (Aspirină, Diclofenac, Piroxicam etc.) în ultimele 7 zile;
  - tratament cu corticosteroizi sau anticoagulante;
  - se va acorda o atenţie suplimentară numărului şi procentajului de limfocite. O scădere semnificativă inexplicabilă a numărului/procentajului de limfocite între două şedinţe de afereză atrage suspendarea de la donare până în momentul normalizării acestor valori.
  -------