ORDIN nr. 1.832 din 6 iulie 2011privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Nr. 1.832 din 6 iulie 2011
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 856 din 11 iulie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 8 august 2011
  În temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor - ISCO 08, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România,
  ministrul muncii, familiei și protecției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), conform structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Clasificarea ocupațiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatorie pentru toate organele administrației publice centrale și locale, unități bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații, asociații și alte persoane fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupației.(2) În vederea asigurării tranziției de la Clasificarea ocupațiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale, și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, la noua Clasificare a ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin prezentul ordin, cele două clasificări vor fi utilizate în paralel până la data de 31 decembrie 2011.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
  Președintele
  Institutului Național de Statistică,
  Vergil Voineagu


  Anexa
  1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori
  Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice planifică, conduc, coordonează și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor, guvernelor și ale altor organizații sau unități organizaționale în cadrul acestora și, de asemenea, formulează și revizuiesc politicile, legile, regulile și reglementările în vigoare.
  11 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  Legislatorii, membrii executivului și înalții conducători ai administrației publice formulează și revizuiesc politicile și planifică, coordonează direct și evaluează activitățile generale ale autorităților (instituțiilor), guvernelor și ale altor organizații, cu sprijinul altor manageri/administratori.
  111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  Legislatorii, membrii executivului și înalții conducători ai administrației publice stabilesc, formulează, recomandă și coordonează implementarea politicilor naționale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunităților, precum și ale organizațiilor specializate. Aceștia determină, ratifică, modifică sau abrogă legile, regulile publice și reglementările și planifică, organizează, coordonează direct și evaluează activitățile generale ale departamentelor și agențiilor guvernamentale, comunităților tradiționale și ale organizațiilor specializate.
  1111 Legislatori, membri ai executivului
  Legislatorii și membrii executivului stabilesc, formulează și coordonează direct implementarea politicilor naționale, regionale sau locale ale Guvernului și ale agențiilor guvernamentale internaționale și determină, ratifică, modifică ori abrogă legile, regulile și reglementările publice. Dintre aceștia fac parte membrii aleși sau nealeși ai parlamentelor, consiliilor și guvernelor.
  111101 adjunct al procurorului general
  111102 ambasador
  111103 chestor Parlament
  111104 comandant unic aviație
  111105 comisar general
  111106 comisar general adjunct
  111107 senator
  111108 guvernator
  111109 președinte Academie
  111110 președinte Înalta Curte de Casație și Justiție
  111111 președinte curte de apel
  111112 președinte Curtea de Conturi a României
  111113 președinte de judecătorie
  111114 președinte Camera Deputaților
  111115 președinte secție (la Înalta Curte de Casație și Justiție, la curtea de apel, tribunale și judecătorii)
  111116 președinte tribunal
  111117 Președintele României
  111118 prim-procuror
  111119 prim-procuror adjunct
  111120 prim-adjunct al procurorului general
  111121 prim-ministru
  111122 procuror general
  111123 procuror șef de secție
  111124 procuror șef de secție adjunct
  111125 secretar general al Guvernului
  111126 secretar Parlament
  111127 secretar de stat
  111128 vicepreședinte (la Înalta Curte de Casație și Justiție, curtea de apel, tribunale și judecătorii)
  111129 inspector-șef al Inspecției Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
  111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii
  111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii
  111132 inspector în cadrul Inspecției Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
  111133 inspector general judecătoresc șef
  111134 ministru
  111135 ministru consilier
  111136 ministru de stat
  111137 ministru plenipotențiar
  111138 deputat
  111139 președinte Senat
  111140 subsecretar de stat
  1112 Înalți conducători ai administrației publice
  Înalții conducători ai administrației publice asigură consiliere pe probleme de politică, supraveghează interpretarea și implementarea politicilor guvernamentale și a legislației de către departamentele și agențiile guvernamentale, își reprezintă țara în străinătate și acționează în numele acesteia sau îndeplinesc sarcini similare în cadrul organizațiilor interguvernamentale. Aceștia planifică, organizează, coordonează direct, controlează și evaluează activitățile generale ale departamentelor, consiliilor, agențiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional și național, în conformitate cu legislația și politicile stabilite de către organismele legislative și guvernamentale.
  111201 consilier diplomatic
  111202 consilier guvernamental
  111203 consilier și consultant juridic
  111204 consilier instituții publice
  111205 consilier al ministrului
  111206 consul general
  111207 director instituție publică
  111208 director adjunct instituție publică
  111209 director de cabinet
  111210 director general instituție publică
  111211 consilier economic
  111212 inspector de stat șef
  111213 inspector-șef în administrația publică
  111214 magistrat-asistent-șef
  111215 notar-șef
  111216 notar-șef adjunct
  111217 secretar-șef notariat
  111218 prefect
  111219 secretar general
  111220 șef birou instituție publică
  111221 șef cabinet
  111222 șef birou senatorial
  111223 șef departament
  111224 șef protocol de stat
  111225 șef serviciu instituție publică
  111226 subprefect
  111227 viceguvernator
  111228 președinte instituție publică
  111229 consilier prezidențial
  111230 consilier parlamentar
  111231 vicepreședinte instituție publică
  111232 atașat diplomatic
  111233 consul
  111234 secretar diplomatic
  111235 viceconsul
  111236 consultant prezidențial și guvernamental
  111237 secretar general Academie
  1113 Conducători și membri ai consiliilor locale
  Conducătorii și membrii consiliilor locale (primarii localităților rurale) îndeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative și oficiale, determinate de tradițiile vechi, precum și de repartizarea drepturilor și responsabilităților între primarii localităților rurale și autoritățile locale, regionale și naționale.
  111301 primar
  111302 secretar primărie, prefectură
  111303 viceprimar
  1114 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile specializate
  Conducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile specializate determină, formulează și coordonează direct implementarea politicilor organizațiilor specializate, cum ar fi organizațiile politice, sindicatele, patronatele, asociațiile de comerț și industrie, organizațiile umanitare și de caritate sau asociațiile sportive, și reprezintă și acționează în numele acestor organizații.
  111401 consilier organizație politică
  111402 președinte organizație politică
  111403 vicepreședinte organizație politică
  111404 secretar organizație politică
  111405 conducător de asociații, filiale și organizații obștești
  111406 locțiitor al conducătorului de asociații, filiale și organizații obștești
  111407 secretar și secretar adjunct ai asociațiilor, filialelor și organizațiilor obștești
  111408 președinte organizație sindicală
  111409 vicepreședinte organizație sindicală
  111410 secretar organizație sindicală
  111411 delegat sindical
  111412 președinte asociație națională cooperatistă
  111413 vicepreședinte asociație națională cooperatistă
  111414 secretar general asociație națională cooperatistă
  111415 președinte asociație teritorială de organizații cooperatiste
  111416 vicepreședinte asociație teritorială de organizații cooperatiste
  111417 secretar asociație teritorială de organizații cooperatiste
  111418 șef departament organizație sindicală
  111419 președinte organizație cooperatistă
  111420 vicepreședinte organizație cooperatistă
  111421 președinte asociație patronală
  111422 vicepreședinte asociație patronală
  111423 președinte organizație profesională națională
  111424 vicepreședinte organizație profesională națională
  111425 secretar național organizație profesională națională
  111426 președinte organizație profesională, filială județeană/municipiu
  111427 vicepreședinte organizație profesională, filială județeană/municipiu
  111428 secretar organizație profesională, filială județeană/municipiu
  111429 consilier președinte organizație profesională națională
  111430 consilier președinte organizație profesională, filială județeană/municipiu
  111431 șef departament/compartiment/președinte comisie organizație profesională, filială județeană/municipiu
  111432 delegat sindical local
  111433 conducător de organizații umanitare
  111434 secretar al organizațiilor umanitare
  112 Directori generali, directori executivi și asimilați
  Directorii generali, directorii și asimilații acestora formulează și revizuiesc politicile și planifică, coordonează și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor sau organizațiilor (cu excepția organizațiilor specializate și a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor stabilite de către consiliul de administrație sau organismele de conducere, în fața cărora sunt responsabili pentru operațiunile întreprinse și rezultatele aferente acestora.
  1120 Directori generali, directori executivi și asimilați
  Directorii generali și directorii executivi formulează și revizuiesc politicile și planifică, coordonează (direct) și evaluează activitățile generale ale întreprinderilor sau organizațiilor (cu excepția organizațiilor specializate și a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor (directoare) stabilite de către consiliul de administrație sau organismele de conducere, în fața cărora sunt responsabili pentru operațiunile întreprinse și rezultatele aferente acestora.
  112001 comandant/comandant adjunct aviație
  112002 comandant port, flotă
  112003 decan, rector, prorector, prodecan
  112004 director societate comercială
  112005 director adjunct societate comercială
  112006 inspector general școlar
  112007 director științific cercetare-dezvoltare
  112008 inspector sanitar șef
  112009 medic (farmacist) director
  112010 medic (farmacist) director adjunct
  112011 director general societate comercială
  112012 director general adjunct societate comercială
  112013 director de program
  112014 director general regie autonomă
  112015 director general adjunct regie autonomă
  112016 director control risc
  112017 director comercial
  112018 director vânzări
  112019 director/director adjunct, inspector-șef
  112020 director economic
  112021 director magazin
  112022 șef corp executori bancari
  112023 director sucursală
  112024 director tehnic
  112025 director general institut național de cercetare-dezvoltare
  112026 director incubator tehnologic de afaceri
  112027 director departament cercetare-dezvoltare
  112028 manager general
  112029 manager
  112030 șef cancelarie
  112031 director de societate comercială agricolă
  112032 antreprenor în economia socială
  112033 director resurse umane
  112034 inspector școlar general adjunct
  112035 director casa corpului didactic
  12 Conducători în domeniul administrativ și comercial
  Conducătorii din domeniul administrativ și comercial planifică, organizează, coordonează direct și controlează activitățile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare și dezvoltare, publicitate și relații publice, precum și activitățile de vânzare și de marketing ale întreprinderilor sau organizațiilor ori ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizații sau întreprinderi.
  121 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ
  Directorii de întreprinderi și conducătorii din domeniul administrativ planifică, organizează, conduc, controlează și coordonează activitățile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizații ori întreprinderi.
  1211 Conducători în domeniul financiar
  Conducătorii din domeniul financiar planifică, conduc direct și coordonează operațiunile financiare ale întreprinderii sau organizației, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) și cu conducătorii altor departamente ori secțiuni.
  121101 președinte bancă/vicepreședinte/prim-vicepreședinte
  121102 economist-șef
  121103 director general/director general adjunct bancă/societate de leasing
  121104 director executiv bancă/director/director adjunct
  121105 șef departament bancă/șef-adjunct departament
  121106 șef proiect bancă
  121107 șef serviciu/șef birou/bancă/societate de leasing
  121108 coordonator compartiment/colectiv bancă
  121109 dealer-șef (arbitragist bancă)
  121110 director unitate bancară operațională/director adjunct unitate bancară operațională
  121111 șef agenție bancară
  121112 contabil-șef/director financiar/bancă/societate de leasing
  121113 director de arhivă bancă
  121114 director/director adjunct divizie/direcție de leasing
  121116 director/director executiv conformitate
  121117 coordonator conformitate
  121118 manager securitatea informației (Chief Information Security Officer - CISO)
  121119 comisar șef divizie Garda Financiară
  121120 contabil-șef
  121121 controlor financiar
  121122 șef agenție CEC
  121123 șef birou/serviciu/secție circumscripție financiară
  121124 șef birou/serviciu financiar-contabilitate
  121125 manager financiar
  121126 manager relații financiare externe
  121127 controlor revizor financiar
  1212 Conducători în domeniul resurselor umane
  Conducătorii în domeniul resurselor umane planifică, conduc și coordonează politicile privind personalul, relațiile industriale și activitățile de sănătate și securitate în muncă ale unei întreprinderi sau organizații sau ale întreprinderilor care furnizează servicii de resurse umane pentru alte organizații ori întreprinderi.
  121201 șef birou calificare și recalificare
  121202 șef birou pensii
  121203 șef birou șomaj
  121204 șef oficiu șomaj
  121205 șef serviciu resurse umane
  121206 șef serviciu evaluarea resurselor de muncă
  121207 manager resurse umane
  121208 șef centru perfecționare
  1213 Conducători în domeniul politicilor economice și al planificării
  Conducătorii în domeniul politicilor și al planificării organizează, conduc, planifică și coordonează activitățile de consultanță/consiliere politică și planificare strategică în cadrul Guvernului sau pentru organizații nonguvernamentale și agenții din sectorul privat ori gestionează activitățile întreprinderilor care furnizează servicii de politică și planificare strategică.
  121301 șef birou organizație politică, obștească, umanitară
  121302 șef serviciu organizație politică, obștească, umanitară
  121303 inspector protecție civilă
  121304 șef executiv audit intern
  121305 șef obiectiv servicii de securitate
  121306 manager de securitate
  121307 manager energetic
  121308 manager informații pentru afaceri
  1219 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include servicii de afaceri și managerii administrativi care nu sunt clasificați în grupele de bază anterioare din grupa minoră 121 - Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ.
  121901 șef serviciu
  121902 șef atelier
  121903 șef secție
  121904 șef birou
  121905 procuror șef birou/serviciu
  121906 șef birou/serviciu administrativ
  121907 registrator coordonator
  121908 registrator-șef
  121909 grefier-șef (judecătorie, parchet)
  121910 grefier-șef de secție (curte de apel, tribunal, parchete)
  121911 prim-grefier
  121912 șef laborator criminalistică
  122 Conducători în domeniul vânzări, marketing și dezvoltare
  Conducătorii din domeniul vânzări, marketing și dezvoltare planifică, organizează, controlează direct și coordonează activitățile de publicitate, relații publice, cercetare și dezvoltare, precum și activitățile de vânzare și marketing ale întreprinderilor și organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizații ori întreprinderi.
  1221 Conducători în domeniul vânzări și marketing
  Conducătorii din domeniul vânzări și marketing planifică, coordonează direct activitățile de vânzare și marketing ale unei întreprinderi sau organizații ori ale întreprinderilor care furnizează servicii de vânzări și marketing pentru alte organizații sau întreprinderi.
  122101 șef serviciu marketing
  122102 șef birou marketing
  122103 șef licitație
  122104 director operații tranzacții
  122105 șef casă compensație
  122106 șef agenție bursieră
  122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziții)
  122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  1222 Conducători în domeniul publicității și relațiilor publice
  Conducătorii din domeniul publicității și relațiilor publice planifică, coordonează direct activitățile de publicitate, relații publice și de informare publică a întreprinderilor și organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizații ori întreprinderi.
  122201 șef agenție reclamă publicitară
  122202 șef birou reclamă publicitară
  122203 șef serviciu reclamă publicitară
  1223 Conducători în domeniul cercetării și dezvoltării
  Conducătorii din domeniul cercetării și dezvoltării planifică, coordonează direct activitățile de cercetare și dezvoltare ale unei întreprinderi sau organizații ori ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizații sau întreprinderi.
  122301 arhitect-șef
  122302 geolog-șef
  122303 secretar științific
  122304 șef formație lucrări geologice
  122305 șef formație cercetare-dezvoltare
  122306 meteorolog-șef
  122307 director filială cercetare-proiectare
  122308 șef atelier ediție, multiplicare, expediție
  122309 șef proiect cercetare-proiectare
  122310 șef secție cercetare-proiectare
  122311 șef atelier cercetare-proiectare
  122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare
  122313 director proiect
  122314 șef proiect/program
  122315 inspector-șef inspecția meteorologică națională
  13 Conducători de unități din industrie și servicii
  Conducătorii de unități din industrie și servicii planifică, conduc și coordonează producția de bunuri și prestarea de servicii specializate profesionale și tehnice, furnizate de către o întreprindere sau organizație. Aceștia sunt responsabili de operațiunile de fabricare, exploatare minieră, construcții, logistică, operațiunile de tehnologia informației și comunicațiilor, de operațiunile pe scară largă în agricultură, silvicultură și piscicultură, precum și pentru furnizarea de servicii privind sănătatea, educația, acțiunea socială, servicii bancare, de asigurări și alte servicii profesionale și tehnice.
  131 Conducători de unități din industrie, agricultură, silvicultură și piscicultură
  Conducătorii de unități din industrie, agricultură, silvicultură și piscicultură planifică, conduc și coordonează producția la scară largă a operațiilor din agricultură, horticultură, silvicultură, acvacultură și piscicultură, cum ar fi plantații, ferme mari, ferme colective și cooperative privind creșterea și recoltarea culturilor, înmulțirea și creșterea efectivelor de animale, de pește și crustacee și alte forme de viață acvatice.
  1311 Conducători de unități din agricultură și silvicultură
  Conducătorii de unități din agricultură și silvicultură planifică, conduc și coordonează producția pe scară largă a activităților din agricultură, horticultură și silvicultură, cum ar fi plantații, ferme mari, ferme colective și cooperative agricole pentru creșterea și recoltarea culturilor, înmulțirea și creșterea efectivelor de animale.
  131101 hidrometeorolog-șef
  131102 inginer-șef agricultură și silvicultură
  121103 inspector general vânătoare
  131104 medic veterinar șef
  131105 șef centru protecția plantelor și mediului
  131106 șef centru reproducția și selecția animalelor
  131107 șef district, centru, ocol silvic
  131108 șef circumscripție sanitar-veterinară și control al alimentelor
  131109 șef complex zootehnic
  131110 șef fazanerie
  131111 șef fermă agricolă (agrozootehnică)
  131112 șef laborator analize pedologice
  131113 șef oficiu cadastru
  131114 șef parchet
  131115 șef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă
  131116 șef stație hidrologică, meteorologică și incubație
  131117 șef stație producție, exploatare, întreținere în agricultură
  131118 șef stație vinificație
  131119 șef stație lucrări de irigație și ameliorare a solului
  131120 inspector veterinar șef
  131121 șef secție mecanizare
  131122 conducător întreprindere mică - patron (girant) în agricultură și silvicultură
  1312 Conducători de unități din domeniul acvaculturii și pescuitului
  Conducătorii de unități din domeniul acvaculturii și pescuitului planifică, conduc și coordonează producția pe scară largă a operațiilor din acvacultură și de pescuit pentru prinderea și recoltarea de pește și crustacee și creșterea peștilor și crustaceelor sau a altor forme de viață acvatică destinate vânzării ori eliberate în apă proaspătă sau sărată.
  131201 șef păstrăvărie
  131202 inginer-șef piscicultură și vânătoare
  131203 conducător întreprindere mică - patron (girant) în piscicultură și vânătoare
  132 Conducători de unități din industria prelucrătoare, extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri
  Conducătorii de unități din industria prelucrătoare, industria extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri planifică, organizează și coordonează operațiunile privind producția, extracția de minerale, construcțiile, aprovizionarea, depozitarea și transportul.
  1321 Conducători de unități din industria prelucrătoare
  Conducătorii de unități din industria prelucrătoare planifică, conduc și coordonează activitățile de producție ale întreprinderilor mari sau ca manager (conducător) al unei companii de producție mici.
  132101 inginer-șef industria prelucrătoare
  132102 șef atelier industria prelucrătoare
  132103 șef sector industria prelucrătoare
  132104 șef laborator în industria prelucrătoare
  132105 șef modul în industria prelucrătoare
  132106 șef secție industrie prelucrătoare
  132107 șef serviciu industrie prelucrătoare
  132108 șef birou industrie prelucrătoare
  132109 manager securitate instalații industria prelucrătoare
  132110 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie prelucrătoare
  1322 Conducători de unități din industria extractivă
  Conducătorii din industria extractivă planifică, conduc și coordonează activitățile de producție din domeniul minier, al exploatărilor carierelor de piatră și al extracției petrolului și gazului.
  132201 inginer-șef industria extractivă
  132202 șef atelier industria extractivă
  132203 șef sector industria extractivă
  132204 șef modul în industria extractivă
  132205 șef secție industrie extractivă
  132206 șef serviciu industrie extractivă
  132207 șef birou industrie extractivă
  132208 manager securitate instalații industria extractivă
  132209 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă
  132210 inginer-șef exploatare nucleară
  132211 inginer-șef radioprotecție
  132212 șef unități miniere
  132213 șef brigadă exploatare minieră
  132214 inspector-șef conservarea energiei
  132215 șef centru prelucrare
  132216 șef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
  132217 șef serviciu tehnic și componente nucleare
  132218 șef serviciu termochimic
  132219 șef uzină, centrală electrică, gaze, apă
  132220 șef centrală electrică, gaze și apă
  132221 șef atelier reparații capitale
  132222 inspector general industria petrolieră
  132223 șef formație industria petrolieră/petrochimică
  132224 șef instalație petrolieră
  132225 șef laborator industria petrolieră
  132226 șef stație epurare ape reziduale
  132227 supervizor geolog și foraj
  132228 șef formație în industria de mașini și echipamente
  132229 șef/șef adjunct stație electrică
  132230 șef/șef adjunct centru exploatare rețele electrice
  132231 șef dispecer energetic central (DEC)
  132232 șef dispecer energetic teritorial (DET)
  132233 șef formație la fabricarea armamentului și muniției
  132234 șef schimb
  132235 șef formație
  1323 Conducători de unități din domeniul construcțiilor
  Conducătorii de unități din domeniul construcțiilor planifică, conduc și coordonează proiectele de construcții privind lucrări civile, clădiri și locuințe.
  132301 ajutor șef brigadă în construcții
  132302 inginer-șef în construcții
  132303 conducător antrepriză construcții-montaj
  132304 șef atelier în construcții
  132305 șef brigadă complexă sau specializată
  132306 șef laborator în construcții
  132307 șef lot
  132308 șef șantier
  132309 șef sector (secție) drumuri-poduri
  132310 șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice
  132311 șef serviciu în construcții
  132312 șef birou în construcții
  132313 șef sector exploatare îmbunătățiri funciare
  132314 șef sistem exploatare îmbunătățiri funciare
  132315 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcții
  1324 Conducători de unități din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri
  Conducătorii de unități din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri și asimilații acestora planifică, conduc și coordonează activitatea de aprovizionare, transport, depozitare și distribuție a bunurilor.
  132401 căpitan șef port
  132402 comandant nave maritime
  132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
  132404 conducător (director și director adjunct) Administrația Filială Dunărea de Jos (AFDJ)
  132405 director zbor
  132406 inginer-șef transporturi
  132407 picher șef district
  132408 revizor general siguranța circulației
  132409 șef agenție navală
  132410 șef atelier aeroport
  132411 șef atelier transporturi
  132412 șef autobază
  132413 șef birou aeroport
  132414 șef birou/serviciu relații internaționale
  132415 șef birou/serviciu transport maritim și fluvial
  132416 șef coloană auto
  132417 șef depou/adjunct
  132418 șef district căi ferate, poduri, drumuri
  132419 șef divizie căi ferate
  132420 șef laborator aeroport
  132421 șef port
  132422 șef regulator circulație căi ferate
  132423 șef revizie locomotive, automotoare
  132424 șef revizie vagoane
  132425 șef secție/adjunct (sector) transporturi
  132426 șef serviciu, centru, stație, aeroport
  132427 șef serviciu filială Administrația Filială Dunărea de Jos
  132428 șef stație căi ferate
  132429 șef stație teleferic
  132430 șef agenție pilotaj
  132431 șef cart
  132432 diriginte oficiu transporturi
  132433 șef garaj
  132434 comandant instructor
  132435 șef mecanic instructor
  132436 șef mecanic maritim/fluvial
  132437 șef electrician maritim
  132438 șef atelier reparații
  132439 conducător activitate de transport rutier
  132440 șef trafic auto intern
  132441 șef trafic curierat intern
  132442 șef departament logistică
  132443 șef birou aprovizionare-desfacere
  132444 șef depozit
  132445 șef serviciu aprovizionare-desfacere
  132446 șef siloz
  132447 șef stație uscare-condiționare cereale
  132448 manager achiziții
  132449 manager farmacii
  132450 manager aprovizionare
  132451 manager relația cu furnizorii
  132452 conducător întreprindere mică - patron (girant) în transporturi
  133 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor
  Conducătorii din servicii de tehnologia informației și comunicațiilor planifică, conduc și coordonează activitatea de achiziții, de dezvoltare, de întreținere și utilizare a calculatorului și a sistemelor de comunicații.
  1330 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor
  Conducătorii din serviciile de tehnologia informației și comunicațiilor planifică, conduc și coordonează activitatea de achiziții, de dezvoltare, de întreținere și utilizare a calculatorului și a sistemelor de comunicații.
  133001 director centru de calcul
  133002 șef oficiu de calcul
  133003 șef atelier informatică
  133004 șef laborator informatică
  133005 director divizie informatică
  133006 director departament informatică
  133007 manager tehnologia informațiilor și comunicații
  133008 director departament securitate
  133009 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în informatică
  133010 șef atelier telecomunicații
  133011 șef birou exploatare poștală
  133012 șef birou radiotelecomunicații
  133013 șef centrală telefonică
  133014 șef centru control calitate emisie radiofonică
  133015 șef centru control calitate emisie televiziune
  133016 șef centru control local comunicații
  133017 șef centru dirijare zbor
  133018 șef centru poștal
  133019 șef centru (secție, sector) radiodifuziune
  133020 șef centru (secție, sector) telecomunicații
  133021 șef centru zonal intervenții radiorelee
  133022 șef centru zonal de intervenții translatare TV
  133023 șef formație comunicații
  133024 șef formație operațională telecomunicații
  133025 șef laborator măsurători telecomunicații
  133026 șef laborator radioteleviziune
  133027 șef laborator telecomunicații
  133028 șef lot telecomunicații
  133029 șef rețea telecomunicații
  133030 șef serviciu control zonal comunicații
  133031 șef serviciu exploatare poștală
  133032 șef serviciu informare zbor
  133033 șef serviciu navigație
  133034 șef serviciu radiotelecomunicații
  133035 șef stație comunicații prin satelit
  133036 șef stație radiorelee
  133037 șef stație televiziune
  133038 șef studio
  133039 telefonist-șef
  133040 telegrafist-șef
  133041 șef oficiu zonal poștă
  133042 șef oficiu special poștă
  133043 diriginte oficiu telecomunicații
  133044 șef turn telecomunicații
  133045 șef stație radiotelegrafie (RTG)
  133046 șef Centru Național de Telecomunicații Aeronautice Aviație Civilă
  133047 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comunicații
  134 Conducători de unități de prestări servicii
  Conducătorii de unități de prestări de servicii planifică, conduc și coordonează furnizarea de servicii privind îngrijirea copiilor, sănătatea, ajutorul social, educația și alte servicii profesionale și, de asemenea, gestionează activitatea sucursalelor instituțiilor ce oferă servicii financiare și de asigurări.
  1341 Conducători de unități din domeniul îngrijirii copilului
  Conducătorii de unități din domeniul îngrijirii copilului planifică, conduc, coordonează și evaluează serviciile de îngrijire a copiilor, furnizate de centrele de îngrijire de zi, înainte de școală, după școală și în vacanță.
  1342 Conducători de unități din domeniul sănătății
  Conducătorii de unități din domeniul sănătății planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea serviciilor clinice și comunitare de îngrijire a sănătății în spitale, clinici de sănătate publică și organizații similare.
  134201 asistent medical șef
  134202 biochimist șef secție, laborator
  134203 biolog șef secție, laborator
  134204 chimist șef secție, laborator
  134205 farmacist șef secție, laborator
  134206 farmacist diriginte
  134207 laborant medical șef
  134208 medic-șef (policlinică, stație de salvare, centru de recoltare sânge)
  134209 medic șef secție, laborator
  134210 moașă-șefă
  134211 oficiant medical șef
  134212 psiholog șef secție, laborator
  134213 soră medicală șefă
  134214 tehnician sanitar șef
  1343 Conducători de unități din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă
  Conducătorii de unități din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea serviciilor rezidențiale și de îngrijire personală pentru familiile și persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor îmbătrânirii.
  1344 Conducători de unități din domeniul asistenței sociale
  Conducătorii de unități din domeniul asistenței sociale planifică, conduc și coordonează furnizarea de programe privind serviciile sociale și comunitare, cum ar fi sprijin financiar, consiliere și asistență familială, servicii pentru copii și alte programe și servicii comunitare.
  134401 șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere
  134402 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sănătate
  1345 Conducători de unități de învățământ
  Conducătorii de unități de învățământ planifică, conduc, coordonează și evaluează aspectele educaționale și administrative ale serviciilor de educație în cadrul școlilor primare și secundare, colegiilor, facultăților, departamentelor din universități și alte instituții educaționale.
  134501 conducător tabără școlară
  134502 director unitate de învățământ
  134503 secretar științific învățământ, cercetare
  134504 șef lectorat
  134505 șef catedră
  134506 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în învățământ
  134507 director palate și cluburi ale elevilor
  1346 Conducători de unități furnizoare de servicii financiare și de asigurări
  Conducătorii de unități furnizoare de servicii financiare și de asigurări planifică, conduc și coordonează agențiile/sucursalele instituțiilor care furnizează servicii financiare și de asigurări, cum ar fi bănci, societăți de construcții, unități de creditare și companii de asigurări. Acestea oferă consultanță/consiliere și asistență pentru clienții cu probleme financiare și de asigurări.
  134601 șef serviciu/șef birou asigurări
  134602 șef serviciu/șef birou daune
  1349 Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază se referă la conducătorii care planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea de servicii specializate profesionale și tehnice și care nu sunt clasificați în subgrupa majoră 12 - Conducători în domeniul administrativ și comercial sau în subgrupa majoră 13 - Conducători de unități din industrie și servicii. De exemplu, conducătorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice poliției, corective, de bibliotecă, juridice și a celor specifice pompierilor sunt clasificați aici.
  134901 șef expoziții și târguri
  134902 șef vamă
  134903 inginer-șef întreprinderi de reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație
  134904 șef atelier reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație
  134905 șef centru reparații
  134906 șef centru dezinfecție, deratizare și dezinsecție
  134907 coordonator presă
  134908 librar-șef
  134909 conducător întreprindere mică - patron (girant) în prestări servicii
  134910 redactor-șef presă, editură
  134911 secretar general agenție presă, editură
  134912 secretar general redacție
  134913 șef birou exploatare, coordonare presă
  134914 șef birou redacție
  134915 șef birou relații unități presă
  134916 șef oficiu juridic
  134917 șef oficiu, serviciu, secție, redacție
  14 Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte servicii
  Conducătorii de unități din industria hotelieră, comerțul cu amănuntul și alte servicii planifică, organizează și conduc direct activitățile unităților care oferă servicii de cazare, servicii de vânzare cu amănuntul și alte servicii.
  141 Conducători de unități hoteliere și de restaurante
  Conducătorii de unități hoteliere și de restaurante planifică, organizează și conduc activitățile unităților care furnizează cazare, masă, băutură și alte servicii similare de ospitalitate.
  1411 Conducători de unități hoteliere
  Conducătorii de unități hoteliere planifică, organizează și conduc direct operațiunile specifice hotelurilor, motelurilor și unităților similare care furnizează servicii de cazare și alte servicii.
  141101 conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră și restaurante
  141102 șef complex hotelier
  141103 șef unitate balneoclimaterică
  141104 administrator hotel
  141105 director de hotel
  141106 director de motel
  141107 director de hotel pentru tineret
  141108 director de camping
  141109 director de sat de vacanță
  141110 director de popas turistic
  141111 director restaurant
  141112 director rotiserie
  141113 director cramă
  141114 director braserie
  141115 director berărie
  141116 director grădină de vară
  141117 director bar
  141118 director cafenea
  141119 director disco-bar
  141120 director unități tip fast-food
  141121 director cofetărie, patiserie
  141122 director de club (hotelier)
  141123 director de cazare
  1412 Conducători de restaurante
  Conducătorii de restaurante planifică, organizează și conduc activitățile cafenelelor, restaurantelor și ale unităților conexe ce furnizează servicii de catering și de servire a mesei.
  141201 șef restaurant
  141202 director de departament alimentație
  141203 director de departament catering
  142 Conducători de unități din domeniul comerțului
  Conducătorii de unități din domeniul comerțului (cu amănuntul și cu ridicata) planifică, organizează, coordonează și controlează operațiunile unităților care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceștia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal și de conducerea operațională și strategică a magazinelor sau a unităților organizaționale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.
  1420 Conducători de unități din domeniul comerțului
  Conducătorii de unități din domeniul comerțului (cu amănuntul și cu ridicata) planifică, organizează, coordonează și controlează operațiunile unităților care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceștia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal și de conducerea operațională și strategică a magazinelor sau a unităților organizaționale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.
  142001 președinte cooperativă de consum
  142002 șef bază recepție
  142003 șef serviciu comerț cu ridicata și cu amănuntul
  142004 șef birou comerț cu ridicata și cu amănuntul
  142005 vicepreședinte cooperativă de consum
  142006 șef stație PECO
  142007 șef departament mărfuri alimentare/nealimentare
  142008 manager de zonă
  142009 inginer șef firme de afaceri și alte servicii comerciale
  142010 șef agenție comercială
  142011 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerț
  143 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii
  Conducătorii altor tipuri de unități de servicii planifică, organizează și controlează operațiunile unităților care oferă servicii în domeniile sportiv, cultural, recreațional de călătorie, de contactare a clienților și alte servicii de agrement.
  1431 Conducători de centre sportive, recreative și culturale
  Conducătorii de centre sportive, recreative și culturale planifică, organizează și controlează operațiunile unităților care furnizează servicii sportive, artistice, de teatru și alte servicii de recreere și agrement.
  143101 antrenor federație sportivă
  143102 comandant aeroclub
  143103 consilier teritorial șef inspectoratul pentru cultură
  143104 director așezământ cultural
  143105 manager al organizației culturale
  143106 președinte federație sportivă
  143107 președinte complex, club sportiv
  143108 secretar general federație sport
  143109 șef agenție concursuri hipice
  143110 șef producție film
  143111 șef secție producție film
  143112 șef atelier producție film
  143113 șef oficiu interjudețean difuzare film
  143114 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sport
  1439 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază se referă la conducătorii ce planifică, conduc și coordonează furnizarea de servicii și care nu sunt clasificați în subgrupa majoră 13 - Conducători de unități din industrie și servicii sau în altă parte în subgrupa majoră 14 - Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte servicii. De exemplu, managerii de agenții de turism, centre de conferințe, centre de contact și centre comerciale sunt clasificați aici.
  143901 șef atelier decorator
  143902 șef agenție/oficiu turism
  143903 șef unitate elementară de lucru
  143904 șef atelier presă
  143905 șef laborator conservare-restaurare opere de artă
  143906 șef serviciu control tehnic presă
  143907 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în turism
  143908 manager în activitatea de turism
  143909 director de agenție de turism tour-operatoare/detailistă/filială/sucursală
  143910 director centru informare turistică
  143911 director de departament organizare evenimente
  143912 conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană)
  143913 șef serviciu stație, tură meteo
  143914 șef centru meteo aeronautic
  143915 șef birou/stație/tură meteo aeronautic/de aerodrom
  143916 șef Centru Național pentru Protecția Meteorologică a Navigației Aeriene
  143917 șef echipă intervenții și supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian
  2 Specialiști în diverse domenii de activitate
  Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice dezvoltă stocul existent de cunoștințe, predau în mod sistematic și aplică teorii și concepte științifice sau artistice ori se angajează în orice combinație a acestor activități.
  21 Specialiști în domeniul științei și ingineriei
  Specialiștii în domeniul științei și ingineriei efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințe științifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geofizică, geologie, matematică, statistică, informatică, arhitectură, inginerie și tehnologie.
  211 Specialiști în fizică și știința pământului
  Specialiștii în fizică și știința pământului efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințe științifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geologie și geofizică.
  2111 Fizicieni și astronomi
  Fizicienii și astronomii efectuează cercetări și îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale referitoare la materie, spațiu, timp, energie, forțe și câmpuri și interacțiunile care apar în cadrul acestor fenomene fizice. Aceștia aplică cunoștințele științifice referitoare la fizică și astronomie în domenii ca industrie, medicină și în domeniul militar (sau alte domenii).
  211101 fizician
  211102 cercetător în fizică
  211103 asistent de cercetare în fizică
  211104 cercetător în fizică-chimie
  211105 asistent de cercetare în fizică-chimie
  211106 cercetător în fizică tehnologică
  211107 asistent de cercetare în fizică tehnologică
  211108 cercetător în astronomie
  211109 asistent de cercetare în astronomie
  211110 cercetător de aeronave
  211111 inginer de cercetare de aeronave
  211112 asistent de cercetare de aeronave
  211113 cercetător în construcții aerospațiale
  211114 inginer de cercetare în construcții aerospațiale
  211115 asistent de cercetare în construcții aerospațiale
  2112 Meteorologi
  Meteorologii pregătesc pe termen lung sau scurt prognoza meteo utilizată în aviație, transport maritim, agricultură și alte domenii, precum și pentru informarea publicului larg. Aceștia desfășoară activități de cercetare legate de compoziția, structura și dinamica atmosferei.
  211201 meteorolog (studii superioare)
  211202 meteorolog previzionist
  211203 climatolog
  211204 meteorolog aeronautic
  211205 consilier/expert în meteorologie și domenii conexe
  211206 asistent meteorolog
  211207 meteorolog aeronautic prognozist
  211208 coordonator intervenții active în atmosferă
  211209 cercetător în meteorologie
  211210 asistent de cercetare în meteorologie
  2113 Chimiști
  Chimiștii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele științifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunoștințe noi sau produse, precum și pentru îmbunătățirea calității și a procesului de control.
  211301 chimist
  211302 consilier chimist
  211303 expert chimist
  211304 inspector de specialitate chimist
  211305 referent de specialitate chimist
  211306 cercetător în chimie
  211307 asistent de cercetare în chimie
  211308 cercetător în biochimie tehnologică
  211309 asistent de cercetare în biochimie tehnologică
  211310 cercetător în chimie fizică
  211311 asistent de cercetare în chimie fizică
  2114 Geologi și geofizicieni
  Geologii și geofizicienii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele științifice referitoare la geologie și geofizică în domenii cum ar fi exploatarea și extracția petrolului, a gazului natural și a mineralelor, conservarea apei, construcțiile civile, telecomunicațiile și navigația, precum și evaluarea și diminuarea efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare și de eliminare a deșeurilor.
  211401 consilier geolog
  211402 expert geolog
  211403 inspector de specialitate geolog
  211404 referent de specialitate geolog
  211405 consilier geofizician
  211406 expert geofizician
  211407 inspector de specialitate geofizician
  211408 referent de specialitate geofizician
  211409 consilier hidrogeolog
  211410 expert hidrogeolog
  211411 inspector de specialitate hidrogeolog
  211412 referent de specialitate hidrogeolog
  211413 consilier hidrolog
  211414 expert hidrolog
  211415 inspector de specialitate hidrolog
  211416 referent de specialitate hidrolog
  211417 consilier pedolog
  211418 expert pedolog
  211419 inspector de specialitate pedolog
  211420 referent de specialitate pedolog
  211421 inginer geolog
  211422 geolog
  211423 geofizician
  211424 hidrolog
  211425 pedolog
  211426 cercetător în geologie
  211427 asistent de cercetare în geologie
  211428 cercetător în geologie tehnică
  211429 asistent de cercetare în geologie tehnică
  211430 cercetător în geofizică
  211431 asistent de cercetare în geofizică
  211432 cercetător în mineralogia tehnică și experimentală
  211433 asistent de cercetare în mineralogia tehnică și experimentală
  211434 cercetător în geochimie
  211435 asistent de cercetare în geochimie
  211436 cercetător în geologie petrolieră
  211437 asistent de cercetare în geologie petrolieră
  211438 cercetător în geodezie
  211439 inginer de cercetare în geodezie
  211440 asistent de cercetare în geodezie
  211441 cercetător în cadastru
  211442 inginer de cercetare în cadastru
  211443 asistent de cercetare în cadastru
  212 Matematicieni, actuari și statisticieni
  Matematicienii, actuarii și statisticienii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale și statistice, teorii, modele și tehnici operaționale și aplică aceste cunoștințe unei largi game de sarcini în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, științe sociale și în alte științe.
  2120 Matematicieni, actuari și statisticieni
  Matematicienii, actuarii și statisticienii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale și statistice, teorii, modele operaționale și tehnici de consiliere ori se implică în aplicarea acestor cunoștințe în practică în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, științe sociale și alte științe.
  212001 consilier matematician
  212002 expert matematician
  212003 inspector de specialitate matematician
  212004 referent de specialitate matematician
  212005 consilier actuar
  212006 expert actuar
  212007 inspector de specialitate actuar
  212008 referent de specialitate actuar
  212009 matematician
  212010 actuar (studii superioare)
  212011 consilier statistician
  212012 expert statistician
  212013 inspector de specialitate statistician
  212014 referent de specialitate statistician
  212015 cercetător în matematică
  212016 asistent de cercetare în matematică
  212017 cercetător în matematică mecanică
  212018 asistent de cercetare în matematică-mecanică
  212019 cercetător în matematică aplicată
  212020 asistent de cercetare în matematică aplicată
  212021 cercetător în matematică-fizică
  212022 asistent de cercetare în matematică-fizică
  212023 cercetător în matematică informatică
  212024 asistent de cercetare în matematică-informatică
  212025 cercetător în statistică
  212026 asistent de cercetare în statistică
  212027 cercetător în demografie
  212028 asistent de cercetare în demografie
  213 Specialiști în științele vieții
  Specialiștii în științele vieții aplică cunoștințele acumulate din cercetarea vieții oamenilor, animalelor și plantelor și interacțiunilor lor cu fiecare și cu mediul înconjurător pentru a dezvolta noi cunoștințe, a îmbunătăți producția agricolă și forestieră și a rezolva problemele privind sănătatea umană și cele ale mediului înconjurător.
  2131 Biologi, botaniști, zoologi și asimilați
  Biologii, botaniștii, zoologii și asimilații studiază organismele vii și interacțiunile dintre ele și cu mediul înconjurător și aplică aceste cunoștințe pentru a rezolva problemele privind sănătatea umană și ale mediului înconjurător. Aceștia lucrează în domenii diverse, cum ar fi botanică, zoologie, ecologie, biologie marină, genetică, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie și virusologie.
  213101 consilier biolog
  213102 expert biolog
  213103 inspector de specialitate biolog
  213104 referent de specialitate biolog
  213105 consilier botanist
  213106 expert botanist
  213107 inspector de specialitate botanist
  213108 referent de specialitate botanist
  213109 consilier zoolog
  213110 expert zoolog
  213111 inspector de specialitate zoolog
  213112 referent de specialitate zoolog
  213113 consilier ecolog
  213114 biolog
  213115 zoolog
  213116 botanist
  213117 consilier bacteriolog
  213118 expert bacteriolog
  213119 inspector de specialitate bacteriolog
  213120 referent de specialitate bacteriolog
  213121 consilier biochimist
  213122 expert biochimist
  213123 inspector de specialitate biochimist
  213124 referent de specialitate biochimist
  213125 consilier farmacolog
  213126 expert farmacolog
  213127 inspector de specialitate farmacolog
  213128 referent de specialitate farmacolog
  213129 consilier microbiolog
  213130 expert microbiolog
  213131 inspector de specialitate microbiolog
  213132 referent de specialitate microbiolog
  213133 farmacolog
  213134 bacteriolog
  213135 microbiolog
  213136 cercetător în biologie
  213137 asistent de cercetare în biologie
  213138 cercetător în microbiologie-bacteriologie
  213139 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie
  213140 cercetător în biologie chimie
  213141 asistent de cercetare în biologie chimie
  213142 cercetător în botanică
  213143 asistent de cercetare în botanică
  213144 cercetător în domeniul zoologic
  213145 asistent de cercetare în domeniul zoologic
  213146 cercetător în ecologie și protecția mediului
  213147 asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului
  213148 cercetător în ingineria genetică
  213149 asistent de cercetare în ingineria genetică
  2132 Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit
  Consultanții în agricultură, silvicultură și piscicultură studiază și furnizează asistență și consiliere în domeniul agricol, silvicultură și piscicultură, incluzând cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului și compoziția acestuia, prevenirea bolilor, nutriție, rotația culturilor și marketing. Aceștia dezvoltă tehnici pentru creșterea productivității, studiază și dezvoltă planuri și politici pentru administrarea terenului și a pescuitului.
  213201 consilier inginer agronom
  213202 expert inginer agronom
  213203 inspector de specialitate inginer agronom
  213204 referent de specialitate inginer agronom
  213205 consilier inginer horticol
  213206 expert inginer horticol
  213207 inspector de specialitate inginer horticol
  213208 referent de specialitate inginer horticol
  213209 consilier inginer zootehnist
  213210 expert inginer zootehnist
  213211 inspector de specialitate inginer zootehnist
  213212 referent de specialitate inginer zootehnist
  213213 subinginer agronom
  213214 subinginer zootehnist
  213215 inginer tehnolog în zootehnie
  213216 proiectant inginer în agricultură
  213217 proiectant inginer în zootehnie
  213218 proiectant inginer în silvicultură
  213219 consilier inginer silvic
  213220 expert inginer silvic
  213221 inspector de specialitate inginer silvic
  213222 referent de specialitate inginer silvic
  213223 inginer îmbunătățiri funciare
  213224 inginer/subinginer silvic
  213225 inginer agronom
  213226 inginer zootehnist
  213227 consultant tehnic în producția de cereale, plante tehnice și furaje
  213228 subinginer îmbunătățiri funciare
  213229 agent agricol
  213230 brigadier silvic
  213231 pădurar
  213232 tehnician agronom - exploatare
  213233 tehnician zootehnist - exploatare
  213234 tehnician silvic - exploatare
  213235 clasificator carcase
  213236 operator de însămânțări artificiale la animale
  213237 administrator bunuri agricole
  213238 consultant afaceri în agricultură
  213239 cercetător în agricultură
  213240 inginer de cercetare în agricultură
  213241 asistent de cercetare în agricultură
  213242 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie
  213243 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie
  213244 cercetător în pedologie-agrochimie
  213245 cercetător în horticultură
  213246 inginer de cercetare în horticultură
  213247 asistent de cercetare în horticultură
  213248 cercetător în agromontanologie
  213249 inginer de cercetare în agromontanologie
  213250 asistent de cercetare în agromontanologie
  213251 cercetător în silvicultură
  213252 inginer de cercetare în silvicultură
  213253 asistent de cercetare în silvicultură
  213254 cercetător în zootehnie
  213255 asistent de cercetare în zootehnie
  213256 cercetător în biotehnologie pentru agricultură
  213257 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură
  2133 Specialiști în domeniul protecției mediului
  Specialiștii în domeniul protecției mediului studiază și evaluează efectele asupra mediului ale activității umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei și poluarea fonică, contaminarea solului, schimbările climatice, efectele deșeurilor toxice, precum și epuizarea și degradarea resurselor naturale. Aceștia dezvoltă planuri și soluții pentru a proteja, conserva, restaura, reduce și a preveni deteriorarea continuă a mediului.
  213301 expert ecolog
  213302 inspector de specialitate ecolog
  213303 referent de specialitate ecolog
  213304 inginer ecolog
  213305 ecolog
  214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)
  Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiectează, planifică și organizează testarea, construcția, instalarea și întreținerea structurilor, mașinilor și a componentelor acestora, sistemelor de producție și instalațiilor, planifică programele de producție și procedurile de muncă pentru a se asigura că proiectele de inginerie sunt întreprinse în condiții de siguranță, în mod eficient și cu un cost rentabil.
  2141 Ingineri tehnologi și de producție
  Inginerii tehnologi și de producție conduc cercetări și proiectează, organizează și supervizează construirea, funcționarea și întreținerea instalațiilor. Aceștia stabilesc programe pentru coordonarea activităților de producție, de evaluare a eficienței costurilor și a siguranței.
  214101 inginer confecții piele și înlocuitori
  214102 inginer textile, pielărie
  214103 inginer tricotaje, confecții
  214104 subinginer textile, pielărie
  214105 proiectant inginer textile, pielărie
  214106 consilier inginer textile, pielărie
  214107 expert inginer textile, pielărie
  214108 inspector specialitate inginer textile, pielărie
  214109 referent de specialitate inginer textile, pielărie
  214110 conceptor/conceptor CAO
  214111 specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare
  214112 specialist documentație studii
  214113 instructor sistem de producție
  214114 metodist
  214115 responsabil afacere
  214116 manager de clădire
  214117 inginer industrializarea lemnului
  214118 subinginer industrializarea lemnului
  214119 consilier inginer industrializarea lemnului
  214120 expert inginer industrializarea lemnului
  214121 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului
  214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
  214123 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole
  214124 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
  214125 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
  214126 cercetător în pescuit și acvacultură
  214127 inginer de cercetare în pescuit și acvacultură
  214128 asistent de cercetare în pescuit și acvacultură
  214129 specialist în domeniul calității
  214130 auditor în domeniul calității
  214131 analist calitate
  214132 analist măsurători metrologice
  214133 analist studiul materialelor
  214134 consultant sistem de calitate
  214135 logistician gestiune flux
  214136 programator fabricație/lansator fabricație
  214137 documentarist ordonanțare logistică
  214138 auditor energetic pentru clădiri
  2142 Ingineri constructori
  Inginerii constructori conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează direct activitatea de construcții, gestionează funcționarea și întreținerea structurilor de inginerie civilă sau studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale anumitor materiale.
  214201 inginer construcții civile, industriale și agricole
  214202 subinginer construcții civile, industriale și agricole
  214203 inginer instalații pentru construcții
  214204 inginer căi ferate, drumuri și poduri
  214205 inginer construcții hidrotehnice
  214206 inginer constructor instalații
  214207 proiectant inginer instalații
  214208 proiectant inginer construcții
  214209 consilier inginer construcții
  214210 expert inginer construcții
  214211 inspector de specialitate inginer construcții
  214212 referent de specialitate inginer construcții
  214213 conducător de lucrări civile
  214214 diriginte șantier (studii superioare)
  214215 cercetător în construcții civile, industriale și agricole
  214216 inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole
  214217 asistent de cercetare în construcții civile, industriale și agricole
  214218 cercetător în construcții de căi ferate, drumuri și poduri
  214219 inginer de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri
  214220 asistent de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri
  214221 cercetător în construcții hidrotehnice
  214222 inginer de cercetare în construcții hidrotehnice
  214223 asistent de cercetare în construcții hidrotehnice
  214224 inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului
  214225 cercetător în construcții miniere
  214226 inginer de cercetare în construcții miniere
  214227 asistent de cercetare în construcții miniere
  214228 cercetător în instalații
  214229 inginer de cercetare în instalații
  214230 asistent de cercetare în instalații
  214231 cercetător în știința și ingineria materialelor oxidice
  214232 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice
  214233 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice
  2143 Ingineri în domeniul protecției mediului
  Inginerii în domeniul protecției mediului conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează activitatea de implementare a soluțiilor pentru prevenirea, controlarea și remedierea efectelor negative ale activității umane asupra mediului înconjurător, utilizând o varietate de discipline inginerești. Aceștia coordonează efectuarea de evaluări ale mediului privind proiectele de construcții și de inginerie civilă și aplică principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor.
  214301 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  214302 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  214303 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  2144 Ingineri mecanici
  Inginerii mecanici conduc cercetări, consiliază, proiectează și coordonează direct producția de mașini, avioane, nave, utilaje și instalații industriale, echipamente și sisteme, oferă consiliere și coordonează direct activitatea de funcționare, întreținere și reparare a acestora, studiază și consiliază cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.
  214401 inginer mecanic
  214402 subinginer mecanic
  214403 inginer electromecanic minier
  214404 inginer material rulant cale ferată
  214405 inginer mecanică agricolă
  214406 inginer aviație
  214407 inginer nave
  214408 inginer mașini-unelte
  214409 inginer mecanică fină
  214410 inginer mașini termice
  214411 inginer mașini hidraulice și pneumatice
  214412 inginer autovehicule rutiere
  214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
  214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
  214415 inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole
  214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
  214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții
  214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
  214419 inginer mecanic mașini instalații miniere
  214420 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de mașini
  214421 subinginer mecanic utilaje și tehnica sudurii
  214422 subinginer mecanic, mecanică fină
  214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferată
  214424 subinginer mecanic mecanică agricolă
  214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
  214426 subinginer mecanic utilaje pentru construcții
  214427 subinginer mecanic avioane și motoare de aviație
  214428 subinginer mecanic construcții corp de navă
  214429 subinginer mecanic instalații navale de bord
  214430 subinginer mecanic automobile
  214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
  214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție
  214433 consilier inginer mecanic
  214434 expert inginer mecanic
  214435 inspector de specialitate inginer mecanic
  214436 referent de specialitate inginer mecanic
  214437 proiectant inginer aeronave
  214438 proiectant inginer mecanic
  214439 inginer pilot de încercare
  214440 subinginer proiectant mecanic
  214441 specialist reglementări/cărți de identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/ omologări oficiale
  214442 specialist prestații vehicule
  214443 specialist mentenanță mecanică echipamente industriale
  214444 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice
  214445 inginer tehnolog în fabricarea armamentului și muniției
  214446 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului și muniției
  214447 inginer pentru protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)
  214448 cercetător în sisteme de propulsie
  214449 inginer de cercetare în sisteme de propulsie
  214450 asistent de cercetare în sisteme de propulsie
  214451 cercetător în echipamente și instalații de bord
  214452 inginer de cercetare în echipamente și instalații de bord
  214453 asistent de cercetare în echipamente și instalații de bord
  214454 cercetător în mașini și echipamente termice
  214455 inginer de cercetare în mașini și echipamente termice
  214456 asistent de cercetare în mașini și echipamente termice
  214457 cercetător în mașini hidraulice și pneumatice
  214458 inginer de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
  214459 asistent de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
  214460 cercetător în echipamente de proces
  214461 inginer de cercetare în echipamente de proces
  214462 asistent de cercetare în echipamente de proces
  214463 cercetător în mecanică fină
  214464 inginer de cercetare în mecanică fină
  214465 asistent de cercetare în mecanică fină
  214466 cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini
  214467 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
  214468 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
  214469 cercetător în construcții de mașini agricole
  214470 inginer de cercetare în construcții de mașini agricole
  214471 asistent de cercetare în construcții de mașini agricole
  214472 cercetător în autovehicule rutiere
  214473 inginer de cercetare în autovehicule rutiere
  214474 asistent de cercetare în autovehicule rutiere
  214475 cercetător în utilaje și instalații portuare
  214476 inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare
  214477 asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare
  214478 cercetător în utilaje și tehnologia ambalării
  214479 inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării
  214480 asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării
  214481 cercetător în creația tehnică în construcția de mașini
  214482 inginer de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini
  214483 asistent de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini
  214484 cercetător în mașini și instalații mecanice
  214485 inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice
  214486 asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice
  214487 cercetător în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
  2145 Ingineri chimiști
  Inginerii chimiști desfășoară activități de cercetare și dezvoltare, coordonează direct și avizează procesele chimice aplicate la scară comercială și producția diferitelor substanțe și elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere, produse alimentare și băuturi, medicamente sau materiale sintetice. Aceștia coordonează direct activitatea de întreținere și reparație a utilajelor și echipamentelor chimice, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele chimice ale anumitor materiale, produse sau procese.
  214501 inginer petrochimist
  214502 subinginer petrochimist
  214503 proiectant inginer chimist
  214504 consilier inginer chimist
  214505 expert inginer chimist
  214506 inspector de specialitate inginer chimist
  214507 referent de specialitate inginer chimist
  214508 consilier inginer petrochimist
  214509 expert inginer petrochimist
  214510 inspector de specialitate inginer petrochimist
  214511 referent de specialitate petrochimist
  214512 biochimist
  214513 inginer chimist
  214514 inginer în industria alimentară
  214515 subinginer în industria alimentară
  214516 proiectant inginer produse alimentare
  214517 consilier inginer industria alimentară
  214518 expert inginer industria alimentară
  214519 inspector de specialitate inginer industria alimentară
  214520 referent de specialitate inginer industria alimentară
  214521 cercetător în tehnologia substanțelor anorganice
  214522 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
  214523 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
  214524 cercetător în tehnologia substanțelor organice
  214525 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor organice
  214526 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor organice
  214527 cercetător în petrochimie și carbochimie
  214528 inginer de cercetare în petrochimie și carbochimie
  214529 asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie
  214530 cercetător în tehnologia compușilor macromoleculari
  214531 inginer de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari
  214532 asistent de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari
  214533 cercetător în controlul calității produselor alimentare
  214534 inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare
  214535 asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare
  2146 Ingineri mineri, petroliști, metalurgiști și asimilați
  Inginerii minieri, petroliști, metalurgiști și asimilați desfășoară activități de cercetare, proiectare, dezvoltare și menținere la scară comercială a metodelor de extracție a metalelor din minereurile lor sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului din sol, precum și de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte materiale, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau procese.
  214601 inginer metalurgie extractivă
  214602 inginer minier
  214603 subinginer metalurgist
  214604 subinginer minier
  214605 inginer preparator minier
  214606 consilier inginer metalurg
  214707 expert inginer metalurg
  214608 inspector de specialitate inginer metalurg
  214609 referent de specialitate inginer metalurg
  214610 consilier inginer minier
  214611 expert inginer minier
  214612 inspector de specialitate inginer minier
  214613 referent de specialitate inginer minier
  214614 inginer prelucrări metalurgice
  214615 inginer metalurgie neferoasă
  214616 inginer petrolist
  214617 subinginer petrolist
  214618 consilier inginer petrolist
  214619 expert inginer petrolist
  214620 referent inginer petrolist
  214621 proiectant inginer petrolist
  214622 inginer tehnolog metalurg
  214623 proiectant inginer metalurg
  214624 proiectant inginer în minerit
  214625 inginer mineralurg
  214626 cercetător în exploatări miniere
  214627 inginer de cercetare în exploatări miniere
  214628 asistent de cercetare în exploatări miniere
  214629 cercetător în prepararea substanțelor minerale utile
  214630 inginer de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
  214631 asistent de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
  214632 cercetător în petrol (extracție-prospecțiune)
  214633 inginer de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)
  214634 asistent de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)
  214635 cercetător în topografie minieră
  214636 inginer de cercetare în topografie minieră
  214637 asistent de cercetare în topografie minieră
  214638 cercetător în ingineria proceselor siderurgice
  214639 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
  214640 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
  214641 cercetător în metalurgia neferoasă
  214642 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă
  214643 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă
  214944 cercetător în turnarea metalelor
  214645 inginer de cercetare în turnarea metalelor
  214646 asistent de cercetare în turnarea metalelor
  214647 cercetător în prelucrări plastice și tratamente termice
  214648 inginer de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice
  214649 asistent de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice
  214650 cercetător în știința materialelor
  214651 inginer de cercetare în știința materialelor
  214652 asistent de cercetare în știința materialelor
  214653 cercetător în tehnologii carbochimice
  214654 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice
  214655 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice
  214656 inginer de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
  214657 asistent de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
  2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii ingineri neclasificați în grupa minoră 214 - Ingineri (exclusiv în electrotehnologie) sau în grupa minoră 215 - Ingineri în electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfășoară activități de cercetare, recomandă sau dezvoltă proceduri inginerești și soluții privind siguranța la locul de muncă, inginerie biomedicală, optică, materiale, producerea de energie nucleară și explozibile.
  214901 inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  214902 subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  214903 inginer materiale de construcții
  214904 subinginer materiale de construcții
  214905 consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  214906 expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  214909 proiectant inginer ceramică, sticlă
  214910 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)
  214911 subinginer tehnologia celulozei și hârtiei
  214912 proiectant inginer celuloză și hârtie
  214913 consilier inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  214914 expert inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  214917 cercetător în informatică
  214918 asistent de cercetare în informatică
  214919 cercetător în filatură-țesătorie
  214920 inginer de cercetare în filatură-țesătorie
  214921 asistent de cercetare în filatură-țesătorie
  214922 cercetător în tricotaje-confecții textile
  214923 inginer de cercetare în tricotaje-confecții textile
  214924 asistent de cercetare în tricotaje-confecții textile
  214925 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor
  214926 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor
  214927 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor
  214928 cercetător în confecții din piele și înlocuitori
  214929 inginer de cercetare în confecții din piele și înlocuitori
  214930 asistent de cercetare în confecții din piele și înlocuitori
  214931 cercetător în exploatări forestiere
  214932 inginer de cercetare în exploatări forestiere
  214933 asistent de cercetare în exploatări forestiere
  214934 inginer de cercetare în proiectarea mobilei și produselor finite din lemn
  214935 cercetător în prelucrarea lemnului
  214936 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului
  214937 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului
  214938 cercetător în tehnologie și echipamente neconvenționale
  214939 inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale
  214940 asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale
  214941 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
  214942 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
  214943 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
  214944 corespondent securitate-confidențialitate produs
  214945 administrator societate comercială
  214946 expert achiziții publice
  214947 expert elaborare documentații tehnice de montaj
  214948 expert monitorizare și control lucrări de montaj
  214949 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice
  214950 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj
  215 Ingineri în electrotehnologie
  Inginerii în electrotehnologie desfășoară cercetări și proiectează, oferă consultanță, planifică și coordonează direct construcția și exploatarea sistemelor electronice, electrice și de telecomunicații, a componentelor, motoarelor și echipamentelor. Aceștia organizează și stabilesc sistemele de control pentru a monitoriza performanța și siguranța ansamblurilor și sistemelor electrice și electronice.
  2151 Ingineri electricieni
  Inginerii electricieni desfășoară cercetări, oferă consultanță, proiectează și coordonează direct activitatea de construire și de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor și a echipamentelor, consiliază și coordonează activitatea de funcționare a acestora, de întreținere și de reparare a lor sau studiază și consiliază cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor de inginerie electrică.
  215101 dispecer energetic feroviar
  215102 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale
  215103 dispecer rețea distribuție
  215104 dispecer rețele de înaltă tensiune
  215105 inginer electroenergetică
  215106 radiochimist
  215107 subinginer electroenergetică
  215108 inginer energetică industrială
  215109 inginer termoenergetică
  215110 proiectant inginer electrotehnic
  215111 proiectant inginer energetician
  215112 inginer rețele electrice
  215113 subinginer rețele electrice
  215114 inginer hidroenergetică
  215115 inginer centrale nuclearoelectrice
  215116 subinginer centrale termoelectrice
  215117 inginer exploatare instalații nucleare
  215118 proiectant subinginer electrotehnic
  215119 proiectant sisteme de securitate
  215120 șef tură dispecer energetic
  215121 cercetător în electrotehnică
  215122 inginer de cercetare în electrotehnică
  215123 asistent de cercetare în electrotehnică
  215124 cercetător în electrofizică
  215125 inginer de cercetare în electrofizică
  215126 asistent de cercetare în electrofizică
  215127 cercetător în metrologie
  215128 inginer de cercetare în metrologie
  215129 asistent de cercetare în metrologie
  215130 cercetător în electromecanică
  215131 inginer de cercetare în electromecanică
  215132 asistent de cercetare în electromecanică
  215133 cercetător roboți industriali
  215134 inginer de cercetare roboți industriali
  215135 asistent de cercetare roboți industriali
  215136 cercetător în centrale termoelectrice
  215137 inginer de cercetare în centrale termoelectrice
  215138 asistent de cercetare în centrale termoelectrice
  215139 cercetător în centrale nuclearoelectrice
  215140 inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice
  215141 asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice
  215142 cercetător în electroenergetică
  215143 inginer de cercetare în electroenergetică
  215144 asistent de cercetare în electroenergetică
  215145 cercetător în energetică industrială
  215146 inginer de cercetare în energetică industrială
  215147 asistent de cercetare în energetică industrială
  2152 Ingineri electroniști
  Inginerii electroniști efectuează cercetări, proiectează și coordonează direct activitatea de construire, funcționare, întreținere și reparare a sistemelor electrice, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor ingineriei electronice.
  215201 inginer electromecanic SCB
  215202 inginer automatist
  215203 inginer navigație
  215204 inginer electronist transporturi, telecomunicații
  215205 inginer producție
  215206 instructor instalații
  215207 instructor linii
  215208 revizor siguranța circulației feroviare
  215209 subinginer automatist
  215210 subinginer electronist transporturi, telecomunicații
  215211 subinginer reglaje subansamble
  215212 inginer de recepție și control aeronave
  215213 proiectant inginer electronist
  215214 proiectant inginer de sisteme și calculatoare
  215215 proiectant inginer electromecanic
  215216 inginer electromecanic
  215217 subinginer electromecanic
  215218 căpitan secund
  215219 căpitan port (studii superioare)
  215220 specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale
  215221 inspector aeronautic
  215222 inginer sisteme de securitate
  215223 cercetător în electronică aplicată
  215224 inginer de cercetare în electronică aplicată
  215225 asistent de cercetare în electronică aplicată
  215226 cercetător în comunicații
  215227 inginer de cercetare în comunicații
  215228 asistent de cercetare în comunicații
  215229 cercetător în microelectronică
  215230 inginer de cercetare în microelectronică
  215231 asistent de cercetare în microelectronică
  215232 cercetător în telecomenzi și electronică în transporturi
  215233 inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi
  215234 asistent de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi
  215235 cercetător în calculatoare
  215236 inginer de cercetare în calculatoare
  215237 asistent de cercetare în calculatoare
  215238 cercetător în automatică
  215239 inginer de cercetare în automatică
  215240 asistent de cercetare în automatică
  2153 Ingineri în domeniul telecomunicațiilor
  Inginerii din domeniul telecomunicațiilor desfășoară activități de cercetare, de proiectare și coordonează direct activitatea de construcție, funcționare, întreținere și reparare a sistemelor și echipamentelor de telecomunicații. Aceștia studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor de telecomunicații.
  215301 inginer emisie
  215302 inginer montaj
  215303 inginer electrotehnist
  215304 inginer imagine
  215305 inginer sunet
  215306 inginer-șef car reportaj
  215307 subinginer-șef car reportaj
  215308 inginer-șef schimb emisie
  215309 subinginer iluminat tehnologic
  215310 inginer proiectant comunicații
  215311 subinginer proiectant comunicații
  215312 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian
  215313 consilier tehnic
  215314 inginer iluminare
  215315 șef studio RTV
  216 Arhitecți, proiectanți, topografi și designeri
  Arhitecții, proiectanții, topografii și designerii planifică și proiectează peisaje, exteriorul și interiorul clădirilor, produse pentru activitatea de fabricație și furnizează informații pentru comunicare vizuală, publicare și afișare. Aceștia coordonează activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie caracteristicile poziției geografice, proiectează, realizează și revizuiesc hărțile, dezvoltă și implementează planurile și politicile pentru controlul utilizării terenului.
  2161 Arhitecți constructori
  Arhitecții constructori proiectează clădiri comerciale, industriale, instituționale, rezidențiale și de agrement, planifică și monitorizează construcția, întreținerea și restaurarea acestora.
  216101 arhitect clădiri
  216102 conductor arhitect
  216103 arhitect restaurări
  216104 consilier arhitect
  216105 expert arhitect
  216106 inspector de specialitate arhitect
  216107 referent de specialitate arhitect
  216108 proiectant arhitect
  216109 cercetător în arhitectură
  216110 asistent de cercetare în arhitectură
  2162 Arhitecți în domeniul peisagistic
  Arhitecții din domeniul peisagistic planifică și proiectează peisajele și spațiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri, școli, instituții, drumuri, zone externe pentru amplasamente comerciale, industriale și rezidențiale, planifică și monitorizează construcția, întreținerea și restaurarea acestora.
  216201 arhitect peisagistică și amenajarea teritoriului
  2163 Designeri produse și îmbrăcăminte
  Designerii de produse și îmbrăcăminte proiectează și dezvoltă produse pentru fabricație și pregătesc desene și specificații ale produselor pentru producția de masă și de serie.
  216301 designer industrial
  216302 grafician industrial
  216303 lucrător în ateliere de modele
  216304 costumier
  216305 pictor creator costume
  216306 modelier confecții
  216307 designer vestimentar
  216308 cercetător în arte plastice - design industrial
  216309 asistent de cercetare în arte plastice - design industrial
  216310 cercetător în arte plastice - textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)
  216311 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)
  216312 cercetător în arte plastice - sticlă, ceramică, metal
  216313 asistent de cercetare în arte plastice - sticlă, ceramică, metal
  2164 Proiectanți în domeniul urbanismului și de sistematizare a traficului
  Proiectanții din domeniul urbanismului și de sistematizare a traficului dezvoltă și implementează planuri și politici pentru utilizarea controlată a terenurilor rurale și urbane și pentru sistemele de trafic. Aceștia coordonează direct cercetări și oferă consiliere cu privire la factorii economici, de mediu și sociali care afectează utilizarea terenurilor și a fluxurilor de trafic.
  216401 urbanist
  216402 arhitect urbanism
  2165 Cartografi și topografi
  Cartografii și topografii determină poziția exactă, realizează sau revizuiesc hărțile digitale, grafice, picturale, diagrame ori alte reprezentări vizuale ale caracteristicilor naturale și construite ale limitelor terenurilor, mărilor, zonelor subterane și ale corpurilor cerești, aplicând principii științifice și matematice.
  216501 cartograf
  216502 inginer geodez
  216503 subinginer geodez
  216504 inginer topograf
  216505 inginer topograf minier
  216506 proiectant inginer geodez
  2166 Designeri grafică și multimedia
  Designerii de grafică și multimedia proiectează conținutul informațiilor pentru comunicarea vizuală și audio, pentru publicare și imprimare, utilizând tipărituri (publicații tipărite), filme, forme electronice și digitale, precum și alte forme de mass-media vizuale și audio. Aceștia creează efecte speciale, animații sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor în jocurile pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisă și reclame.
  216601 designer grafică (studii medii)
  216602 animator film de animație (studii medii)
  216603 intermediarist film desene animate (studii medii)
  216604 stilizator film desene animate (studii medii)
  216605 asistent regizor studio
  216606 asistent regizor emisie
  216607 designer floral
  216608 videojurnalist
  216609 art director
  216610 designer pagini web (studii superioare)
  216611 designer grafică (studii superioare)
  216612 grafician calculator (studii medii)
  216613 designer pagini web (studii medii)
  22 Specialiști în domeniul sănătății
  Specialiștii în domeniul sănătății coordonează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale, aplică cunoștințele științifice referitoare la medicină, asistență medicală, stomatologie, medicină veterinară, farmacie și promovarea sănătății.
  221 Medici
  Medicii studiază, diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia planifică, supraveghează și evaluează implementarea planurilor de îngrijire și tratament de către alți furnizori de servicii de sănătate, coordonează educația medicală și activitățile de cercetare.
  2211 Medici de medicină de familie/medicină generală
  Medicii de medicină de familie/medicină generală diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia nu își limitează activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament și pot să își asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzătoare și continuă a îngrijirii medicale persoanelor, familiilor și comunităților.
  221101 medic medicină generală
  221102 medic rezident
  221103 consilier medic
  221104 expert medic
  221105 inspector de specialitate medic
  221106 referent de specialitate medic
  221107 medic primar
  221108 medic medicină în familie
  221109 cercetător în medicina generală
  221110 asistent de cercetare în medicina generală
  2212 Medici specialiști
  Medicii de specialitate diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare medicală, chirurgicale, tehnicilor fizice și psihiatrice, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia se specializează în anumite categorii de afecțiuni, tipuri de pacienți sau metode de tratament și pot efectua educația medicală și cercetarea în domeniile de specializare alese.
  221201 medic specialist
  222 Asistenți medicali generaliști și moașe
  Asistenții medicali și moașele oferă tratament și servicii de îngrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum și altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potențiale asupra sănătății, inclusiv înaintea, în timpul sau după nașterea copilului. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea și evaluarea îngrijirii pacienților, inclusiv supravegherea altor lucrători din domeniul îngrijirii sănătății, lucrând în mod autonom ori în echipe cu medici și cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive și curative.
  2221 Asistenți medicali generaliști
  Asistenții medicali generaliști oferă tratament, asistență și servicii de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de îngrijire medicală ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor sau altor insuficiențe fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sănătății. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru planificarea și gestionarea îngrijirii pacienților, inclusiv supravegherea altor lucrători de îngrijire a sănătății, lucrând în mod autonom sau în echipe cu medici și cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive și curative.
  222101 asistent medical generalist
  2222 Moașe
  Moașele planifică, gestionează, oferă și evaluează serviciile de îngrijire necesare înaintea, în timpul și după perioada sarcinii și a nașterii copilului. Acestea oferă îngrijire pentru reducerea riscurilor de sănătate pentru femei și copiii nou-născuți, lucrând în mod autonom sau în echipe cu alți furnizori de servicii de îngrijire a sănătății.
  222201 moașă
  223 Practicieni de medicină complementară/alternativă
  Practicienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează și tratează bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale și se ocupă cu menținerea sănătății generale a oamenilor prin aplicarea cunoștințelor, abilităților și practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credințelor și experiențelor originare din anumite culturi specifice.
  2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă
  Practicienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează și tratează bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale și se ocupă cu menținerea sănătății generale a oamenilor prin aplicarea cunoștințelor, abilităților (deprinderilor) și practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credințelor și experiențelor originare din anumite culturi specifice.
  223001 cercetător în medicina tradițională
  223002 asistent de cercetare în medicina tradițională
  223003 instructor ergoterapie
  223004 tehnician homeopat
  223005 instructor de educație sanitară
  223006 bioenergetician
  223007 infoenergetician radiestezist
  223008 terapeut în terapii complementare
  224 Paramedici
  Paramedicii furnizează servicii medicale de consultanță, de diagnostic, curative și preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce privește complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceștia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor și aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea și prevenirea bolilor, leziunilor și altor deficiențe fizice ori mentale comune pentru anumite comunități.
  2240 Paramedici
  Paramedicii furnizează servicii medicale de consultanță, de diagnostic, curative și preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce privește complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceștia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor și aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea și prevenirea bolilor, leziunilor și altor deficiențe fizice ori mentale comune pentru anumite comunități.
  224001 paramedic
  225 Medici veterinari
  Medicii veterinari diagnostichează, previn și tratează bolile, leziunile și disfuncțiile animalelor. Aceștia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice și farmaceutice.
  2250 Medici veterinari
  Medicii veterinari diagnostichează, previn și tratează bolile, leziunile și disfuncțiile animalelor. Aceștia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice și farmaceutice.
  225001 epizotolog
  225002 medic veterinar
  225003 medic veterinar - oncologie comparată
  225004 cercetător în medicina veterinară
  225005 asistent de cercetare în medicina veterinară
  226 Alți specialiști în domeniul sănătății
  Alți specialiști din domeniul sănătății furnizează servicii de sănătate legate de medicina dentară, farmacie, sănătatea și igiena mediului, sănătatea și securitatea la locul de muncă, fizioterapie, nutriție, auz, vorbire, vedere, terapii de reabilitare. Această grupă minoră include toți specialiștii din domeniul sănătății umane, cu excepția medicilor de medicină de familie și a medicilor specialiști, practicienilor din medicină complementară/alternativă, veterinarilor, asistenților medicali generaliști, moașelor și paramedicilor.
  2261 Medici dentiști
  Medicii dentiști diagnostichează, tratează și previn bolile, rănile și anomaliile dentare ale cavității bucale, ale maxilarelor și ale țesuturilor asociate, prin aplicarea principiilor și procedurilor de stomatologie modernă. Aceștia folosesc o gamă largă de tehnici specializate de diagnosticare, de chirurgie și de altă natură pentru promovarea și restabilirea sănătății orale.
  226101 medic stomatolog
  226102 medic stomatolog rezident
  226103 medic stomatolog de specialitate
  226104 cercetător în medicina stomatologică
  226105 asistent de cercetare în medicina stomatologică
  2262 Farmaciști
  Farmaciștii depozitează, păstrează, combină și distribuie produsele medicinale și oferă consultanță cu privire la utilizarea corectă și la reacțiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici și de alți specialiști în domeniul sănătății. Aceștia contribuie la cercetarea, pregătirea testării, prescrierea și monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sănătății umane.
  226201 farmacist
  226202 farmacist rezident
  226203 farmacist de specialitate
  2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale
  Specialiștii în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale evaluează, planifică și implementează programe pentru recunoașterea, monitorizarea și controlul factorilor de mediu care pot afecta sănătatea umană, pentru a asigura condiții de muncă sigure și sănătoase, precum și pentru a preveni boli sau leziuni cauzate de agenți chimici, fizici, radiologici și biologici ori de factori ergonomici.
  226301 inginer clinic
  226302 specialist în domeniul securității și sănătății în muncă
  226303 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (studii superioare)
  226304 cercetător științific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
  226305 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie
  226306 igienist
  226307 evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
  2264 Fizioterapeuți
  Fizioterapeuții evaluează, planifică și implementează programe de reabilitare care îmbunătățesc sau restabilesc funcțiile motorii umane, măresc capacitatea de mișcare, calmează durerile și tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli și alte deficiențe. Aceștia aplică o gamă largă de terapii fizice și tehnici, cum ar fi mișcarea, ultrasunetele, laserul și alte tehnici similare.
  226401 fiziokinetoterapeut
  226402 fizioterapeut
  226403 cercetător în fiziokinetoterapie
  226404 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie
  226405 kinetoterapeut
  226406 profesor de cultură fizică medicală
  2265 Dieteticieni și nutriționiști
  Dieteticienii și nutriționiștii evaluează, planifică și implementează programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor și al nutriției asupra sănătății umane.
  226501 asistent de nutriție
  226502 dietetician
  226503 nutriționist și dietetician
  2266 Audiologi și specialiști în logopedie
  Audiologii și specialiștii în logopedie evaluează, gestionează și tratează tulburările fizice care afectează auzul uman, vorbirea, comunicarea și capacitatea de înghițire. Aceștia recomandă dispozitive de corecție sau terapii de reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului, tulburări de vorbire, precum și probleme senzoriale și neuronale și, de asemenea, oferă consiliere privind siguranța auzului și o comunicare mai bună.
  226601 instructor logoped
  226602 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)
  226603 logoped
  226604 audiolog
  2267 Optometriști și opticieni
  Optometriștii și opticienii furnizează diagnostice, servicii de gestionare și tratament pentru afecțiunile de vedere și ale sistemului vizual. Aceștia oferă consultanță privind îngrijirea ochilor și prescriu ajutoare optice sau alte terapii pentru tulburările vizuale.
  226701 optometrist (studii superioare)
  2269 Specialiști în domeniul sănătății neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul sănătății neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 22 - Specialiști în domeniul sănătății.
  226901 medic igienist
  226902 medic expertiză a capacității de muncă
  226903 medic legist
  226904 bioinginer medical
  226905 asistent medical (studii superioare)
  226906 fizician medical
  226907 medic specialist psihiatru
  226908 medic de familie cu competențe în sănătatea mintală
  226909 cercetător în educație fizică și sport
  226910 asistent de cercetare în educație fizică și sport
  23 Specialiști în învățământ
  Specialiștii din învățământ predau teoria și practica uneia sau mai multor discipline la diferite niveluri de învățământ, coordonează cercetări și îmbunătățesc ori dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale referitoare la disciplinele specifice proprii și realizează lucrări științifice și cărți.
  231 Profesori universitari și asimilați
  Profesorii universitari și asimilații acestora din învățământul superior pregătesc și predau cursuri și coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituție de învățământ superior. Aceștia desfășoară activități de cercetare, pregătesc lucrări științifice și cărți.
  2310 Profesori universitari și asimilați
  Profesorii universitari și asimilații acestora din învățământul superior pregătesc și predau cursuri și coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituție de învățământ superior. Aceștia desfășoară activități de cercetare, pregătesc lucrări științifice și cărți.
  231001 asistent universitar
  231002 conferențiar universitar
  231003 lector universitar
  231004 preparator învățământul universitar
  231005 profesor universitar
  231006 expert centre de perfecționare
  232 Profesori în învățământul profesional
  Profesorii din învățământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituții de educație continuă și pentru elevii din școlile secundare și colegii. Aceștia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupații sau domenii profesionale pentru care învățământul universitar ori superior nu este necesar în mod normal.
  2320 Profesori în învățământul profesional
  Profesorii din învățământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituții de educație continuă și pentru elevii din școlile secundare și colegii. Aceștia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupații sau domenii profesionale pentru care învățământul superior nu este necesar în mod normal.
  232001 profesor în învățământul profesional și de maiștri
  233 Profesori în învățământul secundar
  Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învățământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.
  2330 Profesori în învățământul secundar
  Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învățământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.
  233001 profesor în învățământul liceal, postliceal
  233002 profesor în învățământul gimnazial
  234 Profesori în învățământul primar și preșcolar
  Profesorii din învățământul primar și preșcolar predau o serie de discipline la nivel de învățământ primar și organizează activități educaționale pentru copiii sub vârsta de școală primară.
  2341 Profesori în învățământul primar
  Profesorii din învățământul primar predau o serie de discipline la nivelul învățământului primar.
  234101 profesor în învățământul primar
  234102 învățător
  234103 institutor
  2342 Educatori în învățământul preșcolar
  Educatorii din învățământul preșcolar promovează dezvoltarea socială, fizică și intelectuală a copiilor sub vârsta necesară pentru școală primară, prin furnizarea de activități educative și distractive.
  234201 profesor în învățământul preșcolar
  234202 educatoare
  234203 educator puericultor
  235 Alți specialiști în învățământ
  Alți specialiști în învățământ desfășoară activități de cercetare și oferă consultanță cu privire la metodele de predare, instruiesc persoanele cu dificultăți de învățare sau cu nevoi speciale, predau limbi străine pentru migrație și alte scopuri conexe, oferă învățământ privat, predau arte, tehnologia informației și alte discipline din afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior și furnizează alte servicii de învățământ neclasificate în altă parte în subgrupa majoră 23 - Specialiști în învățământ.
  2351 Specialiști în metodologie didactică
  Specialiștii în metodologie didactică desfășoară activități de cercetare și dezvoltare sau oferă consiliere cu privire la cursurile și metodele de predare. Aceștia revizuiesc și examinează activitatea profesorilor, modul de funcționare a instituțiilor de învățământ și rezultatele obținute și recomandă modificări și îmbunătățiri.
  235101 cercetător în pedagogie
  235102 asistent de cercetare în pedagogie
  235103 consilier învățământ
  235104 expert învățământ
  235105 inspector școlar
  235106 referent de specialitate învățământ
  2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
  Instructorii-formatori pentru elevi cu nevoi speciale predau copiilor, persoanelor tinere sau adulților cu handicap fizic ori mental sau acelora cu dificultăți de învățare ori cu alte nevoi speciale. Aceștia promovează dezvoltarea socială, emoțională, intelectuală și fizică a elevilor lor.
  235201 defectolog
  235202 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)
  235203 educator în unități de handicapați
  235204 instructor-educator în unități de handicapați
  235205 pedagog de recuperare
  2353 Alți instructori-formatori de limbi străine
  Alți instructori-formatori de limbi străine predau adulților și copiilor care învață o limbă străină în scop de migrație, pentru a îndeplini cerințele necesare pentru ocupare sau alte oportunități de angajare, pentru a facilita participarea la programe educaționale care sunt predate într-o limbă străină ori pentru dezvoltarea cunoștințelor personale. Aceștia lucrează în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior sau în sprijinul elevilor/studenților și profesorilor din cadrul acestor sisteme.
  2354 Alți instructori-formatori de muzică
  Alți instructori-formatori de muzică predau elevilor/studenților practica, teoria și activitățile de interpretare a muzicii în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior, dar pot oferi lecții private sau pentru grupuri mici ca o activitate extracuriculară , în colaborare cu instituțiile de învățământ.
  2355 Alți instructori-formatori de artă
  Alți instructori-formatori de artă predau elevilor practica, teoria și activitățile de interpretare a dansului, teatrului, artelor vizuale și altor arte (excluzând muzica) în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior, dar pot oferi și lecții private sau pentru mici grupuri ca o activitate extracuriculară , în colaborare cu instituțiile de învățământ.
  2356 Instructori-formatori în tehnologia informației
  Instructorii-formatori din tehnologia informației dezvoltă, programează și coordonează programe de formare și cursuri pentru calculator pentru alți utilizatori ai tehnologiei informației în afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior.
  2359 Specialiști în învățământ neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii din învățământ neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 23 - Specialiști în învățământ. De exemplu, grupa de bază include pe cei care oferă învățământ privat pentru alte discipline decât limbile străine și artele, precum și pe cei care oferă consiliere educațională pentru elevi.
  235901 secretar institut, facultate
  235902 mentor
  235903 consilier școlar
  235904 designer instrucțional
  235905 dezvoltator de e-learning
  235906 laborant în învățământ
  235907 maistru instructor
  235908 pedagog școlar
  235909 secretar școală
  235910 șef atelier școală
  235911 mediator școlar
  235912 inspector școlar pentru implementarea descentralizării instituționale
  235913 inspector școlar pentru managementul resurselor umane
  235914 inspector școlar pentru mentorat
  235915 inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane
  235916 inspector școlar pentru educație permanentă
  235917 inspector școlar pentru învățământ particular și alternative educaționale
  235918 inspector școlar pentru învățământul special
  235919 director Centrul Județean de Asistență și Resurse Educaționale (CJARE)
  235920 consilier pentru tineret
  24 Specialiști în domeniul administrativ-comercial
  Specialiștii din domeniul administrativ și comercial îndeplinesc sarcini analitice, conceptuale și practice pentru a furniza servicii în domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relații publice și marketing, vânzări în domeniul tehnic, medical, tehnologia informației și comunicațiilor; coordonează și revizuiesc structurile organizaționale, metodele și sistemele, precum și analizele cantitative de informații care afectează programele de investiții.
  241 Specialiști în domeniul finanțelor
  Specialiștii din domeniul finanțelor planifică, dezvoltă, organizează, administrează, investesc, gestionează și coordonează analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unități și instituții publice sau private.
  2411 Contabili
  Contabilii planifică, organizează și administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice și persoane juridice (instituții). Unele ocupații clasificate aici se referă la analizarea și examinarea situațiilor contabile și financiare ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice, pentru a asigura acuratețea și conformitatea cu standardele și procedurile contabile stabilite.
  241101 controlor tezaur
  241102 expert contabil-verificator
  241103 revizor contabil
  241104 referent de specialitate financiar-contabilitate
  241105 auditor intern
  241106 controlor de gestiune
  241107 auditor financiar
  2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor
  Specialiștii consultanți din domeniul financiar și al investițiilor dezvoltă planuri financiare pentru persoane fizice și organizații, investesc și administrează fonduri în numele acestora.
  241201 cenzor
  241202 comisar Garda Financiară
  241203 consilier financiar-bancar
  241204 expert financiar-bancar
  241205 inspector financiar-bancar
  241206 inspector asigurări
  241207 comisar principal
  241208 consultant bugetar
  241209 dealer
  241210 evaluator
  241211 analist investiții
  241212 manager de fond acțiuni/obligațiuni
  241213 consultant plasamente valori mobiliare
  241214 agent capital de risc
  241215 administrator credite
  241216 specialist control risc
  241217 specialist evaluare daune
  241218 lichidator
  241219 administrator judiciar
  241220 analist preț de revenire/costuri
  241221 expert fiscal
  241222 consultant fiscal
  241223 inspector general de bancă
  241224 economist bancă
  241225 manager bancă
  241226 manager de operațiuni/produs
  241227 manager relații cu clienții băncii/societate de leasing
  241228 trezorier (studii superioare)
  241229 analist bancar/societate de leasing
  241230 ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare)
  241231 administrator bancar/produs leasing
  241232 operator cifru (mesaje cifrate)
  241233 proiectant produse bancare
  241234 consultant bancar
  241235 agent compensare (interbancară)
  241236 referent bancar/societate de leasing
  241237 ofițer conformitate
  241238 expert conformitate
  241239 ofițer securitatea informației (Security Officer - SO)
  241240 administrator de risc
  241241 analist credite
  241242 inspector de specialitate asigurări
  241243 inspector de specialitate subscriere
  241244 referent de specialitate asigurări
  241245 consilier vânzări asigurări
  241246 inspector coordonator asigurări
  241247 inspector de risc
  241248 inspector de specialitate daune
  241249 inspector coordonator daune
  241250 specialist sistem asigurări
  241251 expert evaluator de întreprinderi
  241252 expert evaluator de proprietăți imobiliare
  241253 expert evaluator de bunuri mobile
  241254 expert evaluator de active financiare
  241255 planificator/specialist plan sinteze
  241256 expert în ingineria costurilor investiționale
  241257 expert contractare activități investiționale
  241258 expert recepție investiții industriale
  241259 expert eficientizare investiții
  241260 expert evaluare-actualizare devize generale investiții
  241261 expert elaborare-evaluare documentații achiziții investiționale
  241262 expert în management activități investiționale
  241263 evaluator proiecte
  241264 inspector casier
  241265 broker de tehnologii
  2413 Analiști financiari
  Analiștii financiari efectuează analize cantitative ale informațiilor care afectează programele de investiții ale instituțiilor publice sau private.
  241301 cercetător în finanțe-bănci
  241302 asistent de cercetare în finanțe-bănci
  241303 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar
  241304 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar
  241305 analist financiar
  241306 auditor intern în sectorul public
  241307 asistent analist
  241308 specialist bancar
  241309 analist financiar bancar
  241310 asistent bancar
  241311 specialist/analist organizare
  242 Specialiști în domeniul administrativ
  Specialiștii în domeniul administrativ aplică diferite concepte și teorii referitoare la îmbunătățirea eficienței organizațiilor și a persoanelor din cadrul acestora.
  2421 Analiști de management și organizare
  Analiștii de management și organizare oferă asistență organizațiilor pentru a obține o eficiență mai mare și pentru a rezolva problemele organizaționale. Aceștia studiază structurile, metodele, sistemele și procedurile organizaționale.
  242101 manager proiect
  242102 specialist îmbunătățire procese
  242103 specialist strategie industrială
  242104 responsabil proces
  242105 coordonator secretariat studiouri teritoriale
  242106 manager de inovare
  242107 expert în conducerea și organizarea activităților de mentenanță
  242108 manager îmbunătățire procese
  242109 specialist plan progres
  242110 specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice
  2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative
  Specialiștii în domeniul politicilor administrative dezvoltă și analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea și modificarea operațiunilor și programelor guvernamentale și comerciale.
  242201 consilier administrația publică
  242202 expert administrația publică
  242203 inspector de specialitate în administrația publică
  242204 referent de specialitate în administrația publică
  242205 consultant în administrația publică
  242206 reglementator
  242207 agent de dezvoltare
  242208 administrator public
  242209 inspector de integritate
  242210 examinator de stat de specialitate
  242211 administrator publicații
  242212 agent consular
  242213 expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene
  242214 consilier afaceri europene
  242215 referent relații externe
  242216 inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)
  242217 expert informații pentru afaceri
  242218 administrator editură
  242219 expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei și comerțului
  242220 expert legislația muncii
  2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal
  Specialiștii în domeniul resurselor umane și de personal furnizează servicii legate de politicile de personal, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională.
  242301 consilier forță de muncă și șomaj
  242302 expert forță de muncă și șomaj
  242303 inspector de specialitate forță de muncă și șomaj
  242304 expert în securitate și sănătate în muncă
  242305 referent de specialitate forță de muncă și șomaj
  242306 consilier orientare privind cariera
  242307 consultant în domeniul forței de muncă
  242308 analist piața muncii
  242309 analist recrutare/integrare salariați
  242310 analist sisteme salarizare
  242311 consultant reconversie-mobilitate personal
  242312 consultant condiții de muncă
  242313 specialist sisteme de calificare
  242314 specialist resurse umane
  242315 consilier vocațional
  242316 consultant în standardizare
  242317 consultant în resurse umane
  242318 consultant intern în resurse umane
  242319 specialist în formare
  242320 specialist în recrutare
  242321 specialist în compensații și beneficii
  242322 specialist în dezvoltare organizațională
  242323 specialist în relații de muncă
  2424 Specialiști în formarea și dezvoltarea personalului
  Specialiștii în formarea și dezvoltarea personalului planifică, dezvoltă, implementează și evaluează programele de formare și dezvoltare, pentru a se asigura că atât echipa de management, cât și personalul își însușesc abilitățile și dezvoltă competențele cerute de către organizație pentru a realiza obiectivele organizaționale.
  242401 formator
  242402 formator de formatori
  242403 organizator/conceptor/consultant formare
  242404 inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională
  242405 evaluator de competențe profesionale
  242406 manager de formare
  242407 administrator de formare
  243 Specialiști în vânzări, marketing și relații publice
  Specialiștii în vânzări, marketing și relații publice planifică, dezvoltă, coordonează și implementează programe de diseminare a informației pentru a promova organizațiile, bunurile și serviciile și reprezintă companiile în activitatea de vânzare a unor game de produse și servicii tehnice, industriale, medicale, farmaceutice și de tehnologia informației și comunicațiilor.
  2431 Specialiști în publicitate și marketing
  Specialiștii în publicitate și marketing dezvoltă și coordonează strategiile și campaniile de publicitate, realizează lansarea pe piață de noi bunuri și servicii, identifică și dezvoltă oportunitățile de piață pentru produsele și serviciile noi, precum și pentru cele deja existente.
  243101 art director publicitate (studii medii)
  243102 organizator activitate turism (studii superioare)
  243103 specialist marketing
  243104 manager de produs
  2432 Specialiști în relații publice
  Specialiștii în relații publice planifică, dezvoltă, implementează și evaluează strategiile de informare și comunicare care asigură înțelegerea și imaginea favorabilă cu privire la companii și alte organizații, bunurile și serviciile acestora, rolul lor în cadrul comunității.
  243201 specialist în relații publice
  243202 mediator
  243203 referent de specialitate marketing
  243204 specialist protocol și ceremonial
  243205 consultant cameral
  243206 purtător de cuvânt
  243207 brand manager
  243208 organizator protocol
  243209 organizator relații
  243210 organizator târguri și expoziții
  243211 prezentator expoziții
  243212 specialist relații sociale
  243213 expert relații externe
  243214 curier diplomatic
  243215 specialist garanții auto
  243216 analist servicii client
  243217 asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare)
  243218 corespondent comercial
  243219 asistent comercial
  243220 specialist în activitatea de lobby
  2433 Specialiști în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC)
  Specialiștii în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC) reprezintă companiile în vânzarea unei game de produse și servicii industriale, medicale și farmaceutice, servicii către unități industriale, de afaceri, profesionale și de altă natură.
  243301 analist cumpărări/consultant furnizori
  243302 reprezentant medical
  2434 Specialiști în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilor
  Specialiștii în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) se ocupă cu activitatea de vânzare cu ridicata a componentelor de calculator, a programelor de calculator și a altor bunuri și servicii privind tehnologia informației și comunicațiilor, inclusiv echipamentele, și furnizează informații specializate, în funcție de cerințe.
  25 Specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor
  Specialiștii în tehnologia informației și comunicațiilor efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consiliere și îmbunătățesc sistemele de tehnologia informației, componentele de calculator (hardware, software), programele informatice și conceptele conexe pentru aplicații informatice specifice, elaborează documentația corespunzătoare, incluzând principiile, politicile și procedurile, proiectează, dezvoltă, controlează, mențin și sprijină bazele de date și alte sisteme de informații, pentru a asigura o performanță optimă, precum și integritatea și securitatea datelor.
  251 Analiști programatori în domeniul software
  Analiștii programatori în domeniul software efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consultanță pentru îmbunătățirea sistemelor de tehnologia informației, cum ar fi hardware, software și alte aplicații informatice, pentru a satisface cerințele specifice.
  2511 Analiști de sistem
  Analiștii de sistem efectuează cercetări, analizează și evaluează cerințele clientului privind tehnologia informației, procedurile sau problemele, dezvoltă și implementează propuneri, recomandări, precum și planuri de îmbunătățire a sistemelor de informare actuale sau viitoare.
  251101 proiectant sisteme informatice
  2512 Proiectanți de software
  Proiectanții de software cercetează, analizează și evaluează cerințele pentru aplicațiile informatice existente sau noi și pentru sistemele de operare, proiectează, dezvoltă, testează și întrețin soluțiile software pentru a satisface aceste cerințe.
  251201 analist
  251202 programator
  251203 inginer de sistem în informatică
  251204 programator de sistem informatic
  251205 inginer de sistem software
  251206 manager proiect informatic
  2513 Proiectanți de sisteme web și multimedia
  Proiectanții de sisteme web și multimedia combină activitatea de proiectare și cunoștințele tehnice pentru cercetarea, analizarea, evaluarea, proiectarea, programarea și modificarea paginilor web, precum și a aplicațiilor care îmbină texte, grafice, animații, imagini, prezentări video și audio, precum și alte mijloace de comunicare interactive.
  2514 Programatori de aplicații
  Programatorii de aplicații se ocupă cu scrierea și întreținerea codului de programare prezentat în instrucțiunile și specificațiile tehnice pentru aplicațiile software și sistemele de operare.
  251401 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
  251402 specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice
  2519 Analiști programatori în domeniul software neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde proiectanții de aplicații informatice și analiștii neclasificați în altă parte în grupa minoră 251 - Analiști programatori în domeniul software. De exemplu această grupă de bază include acei profesioniști specializați în asigurarea calității, inclusiv testarea programelor informatice (software).
  251901 consultant în informatică
  252 Specialiști în baze de date și rețele
  Specialiștii în baze de date și rețele proiectează, dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea sistemelor de tehnologia informației și a infrastructurii, inclusiv bazele de date, componentele de calculator și programele informatice, rețele și sisteme de operare.
  2521 Designeri și administratori de baze de date
  Designerii și administratorii de baze de date proiectează, dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea bazelor de date.
  252101 administrator baze de date
  2522 Administratori de sistem
  Administratorii de sistem dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea sistemelor de tehnologia informației.
  252201 administrator sistem de securitate bancară
  2523 Specialiști în rețele de calculatoare
  Specialiștii în rețele de calculatoare cercetează, analizează și recomandă strategii pentru arhitectura și dezvoltarea rețelei, implementează, gestionează, întrețin și configurează rețele de hardware și software, monitorizează, remediază defecțiunile și optimizează performanța.
  252301 administrator de rețea de calculatoare
  252302 administrator de rețea de telefonie VOIP
  2529 Specialiști în baze de date și rețele neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii în baze de date și rețele neclasificați în altă parte în grupa minoră 252 - Specialiști în baze de date și rețele. De exemplu, această grupă de bază include specialiștii în domeniul securității informației și al tehnologiei comunicațiilor.
  26 Specialiști în domeniul juridic, social și cultural
  Specialiștii în domeniul juridic, social și cultural efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele referitoare la lege, la stocarea și regăsirea de informații și artefacte, psihologie, asistență socială, politică, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie și alte științe, precum și la arte și divertisment.
  261 Specialiști în domeniul juridic
  Specialiștii din domeniul juridic efectuează activități de cercetare pe probleme juridice, consiliază clienții cu privire la aspectele juridice ale problemelor, pledează cazuri sau conduc activități de urmărire penală în cadrul instanțelor de judecată, prezidează procedurile judiciare în instanțele de judecată, elaborează legi și regulamente.
  2611 Avocați
  Avocații oferă clienților consultanță juridică pe o mare varietate de subiecte, întocmesc documente juridice, reprezintă clienții în fața consiliilor de administrație sau în fața tribunalelor, pledează cazuri ori conduc activități de urmărire penală în fața instanțelor de judecată sau instruiesc avocații pledanți pentru a pleda în instanțele de judecată superioare.
  261101 avocat
  261102 jurisconsult
  261103 consilier juridic
  2612 Magistrați
  Judecătorii prezidează procedurile civile și penale în cadrul instanțelor de judecată.
  261201 procuror
  261202 judecător
  261203 magistrat-asistent
  261204 judecător inspector
  261205 magistrat consultant
  261206 consilier de probațiune
  261207 inspector probațiune
  2619 Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul juridic neclasificați în altă parte în grupa minoră 261 - Specialiști în domeniul juridic. De exemplu, grupa de bază include pe cei care îndeplinesc funcții juridice, altele decât pledarea sau urmărirea penală a cazurilor ori prezidarea procedurilor juridice.
  261901 executor judecătoresc
  261902 inspector justiție
  261903 expert jurist
  261904 consilier de justiție
  261905 referent de specialitate în justiție
  261906 notar
  261907 inspector general judecătoresc
  261908 inspector general notarial
  261909 inspector general penitenciare
  261910 consilier armonizare legislativă
  261911 expert armonizare legislativă
  261912 analist armonizare legislativă
  261913 registrator carte funciară
  261914 revizor jurist
  261915 cercetător în domeniul științelor juridice
  261916 asistent de cercetare în domeniul științelor juridice
  261917 executor bancar
  261918 consilier proprietate industrială autorizat
  261919 specialist proprietate intelectuală
  261920 expert prevenire și combatere a corupției
  262 Bibliotecari, arhivari și curatori
  Bibliotecarii, arhivarii și curatorii dezvoltă și mențin colecții ale arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, galeriilor de artă și ale instituțiilor similare.
  2621 Arhivari și curatori
  Arhivarii și curatorii se ocupă cu colectarea, evaluarea, asigurarea păstrării în siguranță și conservarea conținutului arhivelor, artefactelor și înregistrărilor de interes istoric, cultural, administrativ și artistic, precum și de artă și a altor obiecte. Aceștia planifică, elaborează și implementează sisteme pentru păstrarea în siguranță a înregistrărilor și documentelor istorice de valoare.
  262101 arhivist
  262102 conservator opere de artă și monumente istorice (studii superioare)
  262103 muzeograf
  262104 restaurator opere de artă și monumente istorice (studii superioare)
  262105 conservator arhivă (studii superioare)
  262106 restaurator arhivă (studii superioare)
  262107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)
  2622 Bibliotecari și specialiști în alte servicii de informare
  Bibliotecarii și specialiștii în alte servicii de informare se ocupă cu colectarea, selectarea, dezvoltarea, organizarea și întreținerea colecțiilor bibliotecilor și a altor depozite de informații, organizează și controlează alte servicii ale bibliotecilor și furnizează informații utilizatorilor.
  262201 bibliograf
  262202 bibliotecar (studii superioare)
  262203 documentarist (studii superioare)
  262204 referent difuzare carte
  262205 lector carte
  262206 bibliotecar arhivist
  262207 referent de specialitate așezământ cultural
  263 Specialiști în domeniul social și religios
  Specialiștii în domeniul social și religios efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele referitoare la filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie și alte științe sociale sau furnizează servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor și ale familiilor într-o comunitate.
  2631 Economiști
  Economiștii efectuează activități de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informațiilor și pregătesc rapoarte și planuri pentru a rezolva problemele economice și de afaceri, dezvoltă modele de analiză, explică și prognozează comportamentul economic. Aceștia oferă consiliere pentru afaceri grupurilor de interes și guvernelor pentru a formula soluții la problemele economice și de afaceri prezente sau viitoare.
  263101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management
  263102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală
  263103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului
  263104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing
  263105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relații economice internaționale
  263106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică
  263107 consultant în management
  263108 tehnician economist
  263109 inginer economist
  263110 inspector de concurență
  263111 administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)
  263112 cercetător economist în management
  263113 asistent de cercetare economist în management
  263114 cercetător economist în economia mediului
  263115 asistent de cercetare economist în economia mediului
  263116 cercetător economist în economia generală
  263117 asistent de cercetare economist în economia generală
  263118 cercetător economist în economie agroalimentară
  263119 asistent de cercetare economist în economie agroalimentară
  263120 cercetător economist în marketing
  263121 asistent de cercetare economist în marketing
  263122 cercetător economist în relații economice internaționale
  263123 asistent de cercetare economist în relații economice internaționale
  263124 cercetător economist în gestiunea economică
  263125 asistent de cercetare economist în gestiunea economică
  263126 secretar economic (studii superioare)
  2632 Sociologi, antropologi și asimilați
  Sociologii, antropologii și asimilații acestora se ocupă cu investigarea și descrierea structurii societăților, originii și evoluției acestora, precum și interdependența dintre condițiile de mediu și activitățile umane. Aceștia oferă consiliere cu privire la aplicarea practică a rezultatelor lor în formularea politicilor economice și sociale.
  263201 sociolog
  263202 geograf
  263203 analist de mediu
  263204 analist în turism
  263205 analist teritorial
  263206 arheolog
  263207 cercetător de dezvoltare comunitară
  263208 cercetător în sociologie
  263209 asistent de cercetare în sociologie
  263210 cercetător în antropologie
  263211 asistent de cercetare în antropologie
  263212 cercetător în geografie
  263213 asistent de cercetare în geografie
  263214 cercetător în arheologie
  263215 asistent de cercetare în arheologie
  263216 cercetător în etnologie
  263217 asistent de cercetare în etnologie
  2633 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice
  Filozofii, istoricii și specialiștii în științe politice efectuează cercetări privind natura experienței și existenței umane, fazele sau aspectele istoriei umane, precum și structurile, mișcările și comportamentul politic. Aceștia documentează și prezintă rezultatele pentru a informa și a ghida acțiunile politice și individuale.
  263301 filozof
  263302 istoric
  263303 istoriograf
  263304 politolog
  263305 cercetător în filozofie
  263306 asistent de cercetare în filozofie
  263307 cercetător în istorie
  263308 asistent de cercetare în istorie
  263309 cercetător în științele politice
  263310 asistent de cercetare în științele politice
  2634 Psihologi
  Psihologii efectuează cercetări și studiază procesele mentale și comportamentul ființelor umane, individual sau în grupuri, și aplică aceste cunoștințe pentru a promova adaptarea și dezvoltarea ființelor umane pe plan personal, social, educațional sau ocupațional.
  263401 psiholog în specialitatea psihologie clinică
  263402 psiholog în specialitatea consiliere psihologică
  263403 psiholog în specialitatea psihoterapie
  263404 psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizațională
  263405 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
  263406 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
  263407 psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
  263408 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
  263409 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale
  263410 psiholog în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului
  263411 psiholog
  263412 psihopedagog
  263413 expert poligraf
  263414 psiholog școlar
  263415 cercetător în psihologie
  263416 asistent de cercetare în psihologie
  263417 cercetător în psihopedagogie specială
  263418 asistent de cercetare în psihopedagogie specială
  263419 terapeut ocupațional
  2635 Specialiști în asistență socială și consiliere
  Specialiștii în asistență socială și consiliere oferă îndrumare și consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităților și organizațiilor ca răspuns la dificultățile personale și sociale. Aceștia ajută clienții să dezvolte abilități și să aibă acces la resursele și serviciile-suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependenței, comportamentului infracțional și delincvent, problemelor conjugale și de altă natură.
  263501 asistent social nivel superior
  263502 consilier în domeniul adicțiilor
  263503 ofițer control doping
  263504 art-terapeut
  263505 asistent social cu competență în sănătatea mintală
  263506 specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități
  263507 specialist în angajare asistată
  263508 instructor-educator pentru activități de resocializare
  263509 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice
  263510 cercetător în asistența socială
  263511 asistent de cercetare în asistența socială
  2636 Specialiști în religie
  Specialiștii în religie perpetuează tradițiile sacre, practicile și credințele religioase. Aceștia oficiază servicii religioase, celebrează sau administrează ritualurile unei credințe religioase sau confesionale, oferă îndrumare spirituală și morală și îndeplinesc alte funcții asociate cu practicarea unei religii.
  263601 arhiepiscop
  263602 arhiereu-vicar
  263603 arhondar
  263604 cantor
  263605 capelan
  263606 cardinal
  263607 chevrasameș
  263608 cântăreț bisericesc
  263609 consilier culte
  263610 conducător arhiepiscopal
  263611 diacon
  263612 episcop
  263613 exarh
  263614 haham
  263615 harmonist
  263616 hatip
  263617 imam
  263618 inspector culte
  263619 majghian
  263620 melamed
  263621 mitropolit
  263622 muezin
  263623 muftiu
  263624 organist
  263625 pastor
  263626 patriarh
  263627 preot
  263628 președinte culte
  263629 protopop
  263630 provicar
  263631 rabin
  263632 secretar culte
  263633 stareț - stareță
  263634 treibar
  263635 vestitor
  263636 vicar
  264 Autori, jurnaliști și lingviști
  Autorii, jurnaliștii și lingviștii concep și creează lucrări literare, interpretează și comunică știrile și informațiile publice prin intermediul mass-mediei și traduc sau interpretează dintr-o limbă în alta.
  2641 Autori și asimilați
  Autorii și asimilații acestora planifică, cercetează și scriu cărți, scenarii, piese de teatru, eseuri, discursuri, manuale, specificații și alte articole nonjurnalistice (cu excepția materialelor pentru ziare, reviste și periodice) pentru publicare sau prezentare.
  264101 poet
  264102 scriitor
  2642 Jurnaliști
  Jurnaliștii se ocupă cu cercetarea, investigarea, interpretarea și comunicarea știrilor și informațiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului și altor mijloace media.
  264201 comentator publicist
  264202 corector (studii superioare)
  264203 corespondent special (țară și străinătate)
  264204 corespondent radio
  264205 corespondent presă
  264206 critic de artă
  264207 editorialist
  264208 fotoreporter
  264209 lector presă/editură
  264210 publicist comentator
  264211 redactor
  264212 reporter (studii superioare)
  264213 reporter operator
  264214 secretar de emisie (studii superioare)
  264215 secretar de redacție (studii superioare)
  264216 secretar responsabil de agenție
  264217 șef agenție publicitate
  264218 tehnoredactor
  264219 ziarist
  264220 critic literar
  264221 critic muzical
  264222 comentator radio TV
  264223 redactor rubrică
  2643 Traducători, interpreți și alți lingviști
  Traducătorii, interpreții și alți lingviști se ocupă cu traducerea sau interpretarea dintr-o limbă în alta și studiază originea, evoluția și structura limbilor.
  264301 filolog
  264302 interpret
  264303 interpret relații diplomatice
  264304 referent literar
  264305 secretar literar
  264306 traducător (studii superioare)
  264307 translator
  264308 grafolog
  264309 revizor lingvist
  264310 terminolog
  264311 translator emisie
  264312 cercetător în lingvistică
  264313 asistent de cercetare în lingvistică
  264314 cercetător în filologie
  264315 asistent de cercetare în filologie
  265 Artiști creatori și actori
  Artiștii creatori și actorii comunică idei, impresii și fapte într-o gamă largă de mijloace media pentru a realiza efecte speciale, interpretează o compoziție, cum ar fi o partitură muzicală sau un scenariu, găzduiesc prezentarea unei asemenea interpretări și a altor evenimente media.
  2651 Specialiști în arte vizuale
  Specialiștii în arte vizuale creează și realizează lucrări de artă prin sculptură, pictură, desen, crearea de desene animate, gravură sau alte tehnici asemănătoare.
  265101 caricaturist (studii superioare)
  265102 artist plastic
  265103 desenator film animație
  265104 grafician
  265105 machetist
  265106 pictor
  265107 pictor scenograf
  265108 sculptor
  265109 sculptor păpuși
  265110 restaurator tablouri
  2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori
  Muzicienii, cântăreții și compozitorii se ocupă cu scrierea, organizarea și interpretarea compozițiilor muzicale.
  265201 acompaniator
  265202 artist liric
  265203 concert maestru
  265204 corepetitor
  265205 corist
  265206 dirijor
  265207 ilustrator muzical
  265208 maestru studii canto
  265209 instrumentist
  265210 maestru cor
  265211 referent muzical
  265212 secretar muzical
  265213 șef orchestră
  265214 solist instrumentist
  265215 solist vocal
  265216 sufleur operă
  265217 copiator note muzicale
  265218 specialist instrumente de suflat
  265219 artist instrumentist
  265220 solist concertist
  265221 dirijor cor
  265222 maestru corepetitor
  265223 artist liric operă
  265224 corist operă
  265225 maestru acordor pian clavecin
  265226 maestru lutier
  265227 specialist orgă
  265228 regizor muzical
  265229 cântăreț
  265230 instrumentist muzicant
  265231 disc-jockey
  265232 video-jockey
  265233 maestru de ceremonii
  265234 instrumentist (studii medii)
  2653 Dansatori și coregrafi
  Dansatorii și coregrafii concep, creează sau interpretează dansurile.
  265301 balerin
  265302 coregraf
  265303 maestru studii de balet
  265304 maestru de balet
  265305 solist balet
  265306 maestru dans
  265307 dansator
  265308 instructor de dans
  2654 Regizori și producători de film, teatru și alte spectacole
  Regizorii și producătorii de film, teatru și alte spectacole supraveghează și controlează aspectele tehnice și artistice ale filmelor, producțiilor de televiziune sau radio și ale spectacolelor de teatru.
  265401 consultant artistic
  265402 corector transmisie
  265403 instructor film
  265404 instructor rețea cinematografică
  265405 lector scenarii
  265406 intermediarist film de desene animate (studii superioare)
  265407 stilizator film de desene animate (studii superioare)
  265408 producător delegat film
  265409 realizator emisiuni RTV
  265410 regizor artistic
  265411 regizor emisie
  265412 regizor studio
  265413 regizor sunet
  265414 regizor tehnic
  265415 secretar șef producție film
  265416 sufleur teatru
  265417 maestru artist circ
  265418 producător RTV (știri)
  265419 editor RTV (știri)
  265420 director imagine
  265421 referent de specialitate selecție programe TV
  265422 copywriter publicitate (studii superioare)
  265423 mediaplanner
  265424 producător delegat evenimente de marketing
  265425 redactor prezentator de televiziune
  265426 animator film de animație (studii superioare)
  265427 director producție film
  265428 coordonator producție film
  265429 asistent producție film
  265430 producător audiovideo
  265431 editor coordonator programe TV
  265432 director de creație
  265433 organizator producție (studii superioare)
  265434 scenograf
  265435 asistent scenograf
  265436 videojurnalist (studii superioare)
  265437 producător delegat pentru teatru
  265438 regizor culise
  265439 regizor scenă
  265440 secretar platou
  2655 Actori
  Actorii interpretează roluri în filme, producții de televiziune sau radio și spectacole de teatru.
  265501 actor
  265502 actor mânuitor de păpuși
  265503 artist circ
  2656 Crainici la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare
  Crainicii la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare citesc buletinele de știri, realizează interviuri și fac alte anunțuri la radio, televiziune și în teatre sau alte instituții media.
  265601 prezentator (crainic) radio
  265602 prezentator (crainic) televiziune
  2659 Artiști creatori și actori neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde toți artiștii care creează și interpretează și actorii neclasificați în altă parte în grupa minoră 265 - Artiști creatori și actori.
  265901 acrobat
  265902 clovn
  265903 magician
  265904 hipnotizator
  265905 trapezist
  265906 cascador
  265907 figurant
  265908 dresor
  3 Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic
  Tehnicienii și alți specialiști din domeniul tehnic îndeplinesc de obicei sarcinile tehnice și pe cele similare legate de activitatea de cercetare și de aplicarea conceptelor științifice sau artistice și a metodelor operaționale, precum și de reglementările guvernamentale ori de afaceri.
  31 Specialiști asimilați în știință și inginerie
  Specialiștii asimilați în știință și inginerie îndeplinesc sarcinile tehnice legate de activitatea de cercetare și metodele operaționale în domeniul științei și ingineriei. Aceștia supraveghează și controlează aspectele tehnice și operaționale ale activității de minerit, industriei prelucrătoare, construcțiilor și alte operațiuni de inginerie, precum și exploatarea echipamentului tehnic, inclusiv aeronave și nave.
  311 Tehnicieni în științe inginerești
  Tehnicienii în științele inginerești îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare și la aplicarea practică a conceptelor, principiilor și metodelor operaționale, în special a științelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficiența economică a proceselor de producție.
  3111 Tehnicieni în domeniul chimiei și fizicii
  Tehnicienii în domeniul chimiei și fizicii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic ce ajută la activitatea de cercetare în chimie, fizică, geologie, geofizică, meteorologie și astronomie, precum și la dezvoltarea de aplicații industriale, medicale, militare și alte aplicații practice ale rezultatelor cercetării.
  311101 laborant chimist
  311102 tehnician chimist
  311103 laborant determinări fizico-mecanice
  311104 tehnician determinări fizico-mecanice
  311105 laborant determinări geologice și geotehnice
  311106 laborant tehnică nucleară
  311107 tehnician meteorolog
  311108 tehnician geolog
  311109 tehnician hidrometru
  311110 prospector - prospecții geologice, geofizice
  311111 tehnician hidrolog
  311112 tehnician hidrogeolog
  311113 laborant operator centrale termice
  311114 metrolog
  311115 tehnician metrolog
  311116 asistent fizică și chimie
  311117 operator meteorolog
  311118 meteorolog aeronautic tehnician
  311119 operator specialist curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci
  3112 Tehnicieni constructori
  Tehnicienii constructori execută sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării ingineriei civile, proiectării, construcțiilor, exploatării, întreținerii și reparării clădirilor și altor structuri, cum ar fi alimentarea cu apă și sistemele de tratare a apelor reziduale, poduri, drumuri, baraje și aeroporturi.
  311201 maistru construcții civile, industriale și agricole
  311202 maistru normator
  311203 tehnician constructor
  311204 tehnician hidroameliorații
  311205 tehnician hidrotehnic
  311206 tehnician topometrist
  311207 tehnician proiectant în construcții
  311208 maistru instalator în construcții
  311209 tehnician instalații în construcții
  311210 diriginte șantier
  311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri și poduri
  311212 tehnician în industria materialelor de construcții
  311213 maistru în industria materialelor de construcții
  311214 tehnician proiectant în industria materialelor de construcții
  311215 tehnician devize și măsurători în construcții
  311216 tehnician devizier
  311217 tehnician atașamentist
  3113 Tehnicieni electricieni și energeticieni
  Tehnicienii electricieni și energeticieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul electricității, precum și în domeniul proiectării, fabricării, asamblării, construirii, acționării, întreținerii și reparării echipamentelor electrice, instalațiilor și sistemelor de distribuție.
  311301 dispecer gestiune uraniu
  311302 maistru electromecanic
  311303 maistru energetician/electrician
  311304 tehnician electroenergetician, termoenergetician
  311305 tehnician electromecanic
  311306 tehnician energetician/electrician
  311307 tehnician proiectant energetician/electrician
  311308 maistru electrician în construcții
  311309 tehnician mentenanță electromecanică automatică echipamente industriale
  311310 șef/șef adjunct tură stație electrică (studii medii)
  3114 Tehnicieni în electronică
  Tehnicienii în electronică îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare în electronică, în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea echipamentelor electronice.
  311401 maistru electronică
  311402 tehnician electronică
  311403 tehnician proiectant electronică
  3115 Tehnicieni mecanici
  Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul ingineriei mecanice și în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea mașinilor, componentelor și echipamentului mecanic.
  311501 maistru cazangerie
  311502 maistru instalații navale
  311503 maistru întreținere și reparații mașini-unelte, utilități, service, prototipuri
  311504 maistru lăcătuș, construcții metalice
  311505 maistru lăcătuș mecanic
  311506 tehnician proiectant mecanic
  311507 mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor
  311508 maistru mecanic
  311509 maistru mecanic auto
  311510 maistru mecanică agricolă
  311511 maistru mecanică fină
  311512 maistru montaj
  311513 maistru prelucrări mecanice
  311514 maistru sculer-matrițer
  311515 maistru sudură
  311516 tehnician construcții navale
  311517 tehnician instalații de bord (avion)
  311518 tehnician mașini și utilaje
  311519 tehnician mecanic
  311520 tehnician prelucrări mecanice
  311521 tehnician sudură
  311522 tehnician tehnolog mecanic
  311523 maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții
  311524 tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale
  311525 tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare
  311526 tehnician documentație studii
  311527 tehnician prestații vehicule
  311528 tehnician reglementări/omologări oficiale
  311529 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode implantare
  311530 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace și utilaje
  311531 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare
  311532 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistică
  311533 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode organizarea și măsurarea muncii
  311534 maistru fabricarea armamentului
  311535 inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor
  311536 inspector ISCIR
  3116 Tehnicieni în chimie industrială și petrochimie
  Tehnicienii în chimie industrială și petrochimie îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în domeniul cercetării ingineriei chimice și în proiectarea, fabricarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea instalațiilor din domeniul chimiei.
  311601 decontaminator
  311602 laborant apă și apă grea
  311603 laborant control dozimetrie
  311604 laborant petrolist/industria chimică
  311605 maistru petrolist/industria chimică
  311606 laborant apă potabilă
  311607 tehnician petrolist chimie industrială
  311608 laborant petrochimist
  311609 maistru la fabricarea muniției
  3117 Tehnicieni mineri și metalurgiști
  Tehnicienii minieri și metalurgiști îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic prin care acordă asistență în activitatea de cercetare și în experimentele referitoare la metalurgie, pentru îmbunătățirea metodelor de extragere a mineralelor solide, de petrol și de gaze, precum și în proiectarea, construcția, operarea, întreținerea și repararea instalațiilor miniere, a sistemelor pentru transportul și depozitarea petrolului și gazelor naturale și pentru extragerea metalelor din minereuri.
  311701 laborant structură macroscopică și microscopică
  311702 maistru metalurgie
  311703 maistru minier
  311704 maistru presator metale
  311705 maistru termotehnist
  311706 tehnician metalurgie
  311707 tehnician minier
  311708 tehnician proiectant minier
  311709 tehnician proiectant metalurg
  311710 tehnician mineralurg
  311711 maistru mineralurg
  311712 maistru termist-tratamentist
  311713 probator hidraulic piese turnate
  3118 Tehnicieni proiectanți
  Tehnicienii proiectanți pregătesc desene tehnice, hărți și ilustrații pe baza schițelor, măsurătorilor și a altor date și, de asemenea, copiază desenele finale pe plăcile de imprimare.
  311801 desenator tehnic
  311802 trasator
  311803 desenator
  311804 topograf
  311805 trasator naval - desenator
  311806 trasator optic
  311807 tehnician proiectant
  3119 Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază se referă la tehnicienii din științele inginerești neclasificați în altă parte în grupa minoră 311 - Tehnicieni în științe inginerești. De exemplu, această grupă de bază îi include pe cei care asistă oamenii de știință și inginerii implicați în dezvoltarea procedurilor sau în coordonarea cercetărilor privind tehnicile de siguranță, inginerie biomedicală, de mediu sau industrială și de producție.
  311901 maistru în industria celulozei și hârtiei
  311902 maistru tipograf
  311903 paginator tipograf
  311904 tehnician normare, salarizare, organizare
  311905 tehnician preț de cost
  311906 tehnician programare, lansare, urmărirea producției
  311907 tehnician preț de revenire/costuri
  311908 tehnician gestiune salarială
  311909 tehnician gestiunea producției
  311910 tehnician gestiune stoc
  311911 maistru în industriile textilă, pielărie
  311912 tehnician în industria confecțiilor din piele și înlocuitori
  311913 tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor
  311914 tehnician în industria încălțămintei
  311915 tehnician în industria pielăriei
  311916 tehnician în industria textilă
  311917 tehnician proiectant textile, pielărie
  311918 laborant în industriile textilă, pielărie
  311919 șef formație industria confecțiilor îmbrăcăminte
  311920 expert tehnic extrajudiciar
  311921 tehnician în industria sticlei și ceramicii
  311922 maistru în industria sticlei și ceramicii
  311923 maistru frigotehnist
  311924 tehnician frigotehnist
  311925 tehnician în industria alimentară
  311926 tehnician laborant analize produse alimentare
  311927 tehnician în industria alimentară extractivă
  311928 tehnician în industria alimentară fermentativă
  311929 tehnician în industria cărnii, laptelui și conservelor
  311930 tehnician în morărit și panificație
  311931 tehnician proiectant în industria alimentară
  311932 maistru în industria alimentară
  311933 tehnolog alimentație publică
  311934 operator control nedistructiv
  311935 operator control nedistructiv cu radiații penetrante
  311936 operator control nedistructiv cu ultrasunete
  311937 operator control nedistructiv cu lichide penetrante
  311938 operator control nedistructiv cu particule magnetice
  311939 operator control nedistructiv cu curenți turbionari
  311940 operator control nedistructiv pentru verificarea etanșeității
  311941 operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor
  312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare și construcții
  Controlorii-supraveghetori din industria extractivă, industria prelucrătoare și construcții coordonează, supraveghează și programează activitățile lucrătorilor în industria prelucrătoare, minieră și operațiuni de construcții.
  3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă
  Controlorii-supraveghetori din industria extractivă supraveghează operațiunile de minerit și exploatare în carieră, supraveghează direct și coordonează activitățile minerilor care lucrează în minele subterane și de suprafață și în cariere.
  312101 măsurător de gaze, temperatură și radiații
  312102 controlor de producție la minele de aur nativ
  312103 salvator minier
  3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare
  Controlorii-supraveghetori din industria prelucrătoare coordonează și supraveghează activitățile tehnicienilor controlori în procesul de producție, ale operatorilor de mașini, asamblorilor și altor lucrători de producție.
  312201 controlor calitate după efectuarea probelor la armament și muniție
  312202 controlor calitate pentru execuția elementelor la armament și muniție
  312203 controlor de calitate la protejări metalice
  3123 Controlori-supraveghetori în construcții
  Controlorii-supraveghetori din construcții coordonează, supraveghează și programează activitățile lucrătorilor angajați în construcția și repararea de clădiri și structuri.
  313 Tehnicieni controlori de procese industriale
  Tehnicienii controlori de procese industriale operează și monitorizează tablourile electrice de comandă, sistemele computerizate de control, mașinile multifuncționale de control al proceselor și mențin unitățile de procesare în generarea și distribuția energiei electrice, instalațiile de canalizare, tratare a apelor reziduale și distrugere a deșeurilor, în rafinarea produselor chimice, petrolului și gazelor naturale, în prelucrarea metalului și alte operații multiple de proces.
  3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice
  Operatorii în centralele de producere a energiei electrice acționează, monitorizează și întrețin tablourile de comandă și echipamentele aferente în centrele de distribuție care controlează producția și distribuția de energie electrică sau de altă natură în rețelele de transmisie. Echipamentul manipulat include reactoare, turbine, generatoare și alte echipamente auxiliare din cadrul stațiilor de producere a energiei electrice.
  313101 operator la instalațiile din centrale electrice
  313102 mașinist la instalațiile din centrale electrice
  313103 operator la instalațiile de cazane din centrale electrice
  313104 operator la instalațiile de turbine cu abur sau gaze
  313105 operator la camera de comandă termică
  313106 mașinist la instalațiile hidrotehnice din centrale electrice
  313107 mașinist la instalațiile de turbine hidraulice
  313108 mașinist la centrale diesel
  313109 operator punct termic
  313110 operator centrală termică
  313111 automatist pentru supraveghere și întreținere cazane
  313112 operator curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci
  313113 operator surse regenerabile de energie
  3132 Operatori incineratoare și uzine de tratare a apei
  Operatorii la incineratoare și uzine de tratare a apei acționează și monitorizează sistemele de control computerizate și echipamentele similare din cadrul instalațiilor de tratare a deșeurilor lichide și solide, pentru a reglementa tratarea și eliminarea apelor reziduale și a deșeurilor, precum și din instalațiile de filtrare și tratare a apei, pentru a reglementa tratarea și distribuția apei.
  313201 operator la instalații de incinerare
  313202 operator hidraulic în alimentările cu apă
  313203 operator circuite rețea apă
  313204 mașinist la condiționarea aerului
  313205 operator la tratarea apei tehnologice
  313206 operator mașini refrigeratoare (conservare prin frig)
  3133 Controlori uzine de prelucrare chimică
  Controlorii din uzinele de prelucrare chimică acționează și monitorizează utilajele chimice, reglează și întrețin unitățile și echipamentul de procesare care distilează, filtrează, separă, încălzește sau rafinează produsele chimice.
  3134 Operatori în uzine de rafinare a țițeiului și gazelor naturale
  Operatorii în uzinele de rafinare a țițeiului și gazelor naturale acționează și monitorizează utilajele, reglează și întrețin unitățile și echipamentul de procesare care rafinează, distilează și tratează țițeiul, petrolul, produsele pe bază de țiței și alte produse secundare sau gazul natural.
  313401 operator chimist la chimizarea metanului
  313402 rafinor
  313403 distilator la prelucrarea țițeiului
  313404 operator instalații îmbuteliere gaz petrol lichefiat
  3135 Controlori în procesul de producție metalurgică
  Controlorii în procesul de producție metalurgică acționează și monitorizează mașinile multifuncționale de control al proceselor și echipamentele ce controlează prelucrarea metalului în cuptoarele de rafinare și conversie, laminoare, instalații de tratament termic sau mașinile de extrudare a metalului.
  3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde tehnicienii controlori de procese industriale neclasificați în grupa minoră 313 - Tehnicieni controlori de procese industriale. De exemplu, grupa de bază îi include pe cei care utilizează echipament de control al proceselor multiple din cadrul liniilor industriale de fabricare și asamblare a hârtiei și celulozei.
  313901 maistru-operator la roboți industriali
  313902 tehnician-operator la roboți industriali
  313903 tehnician în industria celulozei și hârtiei
  313904 controlor de conformitate în industria de mașini
  313905 tehnician asigurarea calității
  313906 tehnician analist calitate
  313907 tehnician cotator calitate
  314 Tehnicieni în științele vieții și alți specialiști asimilați
  Tehnicienii în științele vieții și alți specialiști asimilați îndeplinesc o varietate de sarcini tehnice pentru a susține specialiștii din domeniul științei vieții în activitatea lor de cercetare, dezvoltare, administrare, conservare și protecție a muncii, în domenii cum ar fi biologia, botanica, zoologia, biotehnologia și biochimia, agricultura, piscicultura și silvicultura.
  3141 Tehnicieni în științele vieții (exclusiv cei din medicină)
  Tehnicienii în științele vieții (exclusiv cei din medicină) asigură suport tehnic specialiștilor din științele vieții prin efectuarea de cercetări, analize și testări ale organismelor vii, precum și prin dezvoltarea și aplicarea de produse și procese care rezultă din activitatea de cercetare, în domenii cum ar fi gestionarea resurselor naturale, protecția mediului înconjurător, biologia plantelor și animalelor, microbiologia, biologia moleculară și a celulelor.
  314101 tehnician în bacteriologie
  314102 tehnician în biochimie
  314103 tehnician în hematologie
  314104 tehnician în serologie
  314105 tehnician în biologie
  314106 tehnician în protecția mediului (tehnician ecolog)
  314107 evaluator și auditor de mediu
  3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii
  Tehnicienii în domeniul agriculturii efectuează teste și experimente, asigură suport tehnic și științific oamenilor de știință din domeniul agriculturii, fermierilor și conducătorilor de ferme.
  314201 tehnician agronom - cercetare
  314202 tehnician zootehnist - cercetare
  314203 tehnician pedolog
  3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii
  Tehnicienii din domeniul silviculturii efectuează activități tehnice și de supraveghere necesare susținerii cercetărilor în silvicultură și în gestionarea pădurilor, strângerea recoltelor, conservarea resurselor și protecția mediului înconjurător.
  314301 tehnician în industrializarea lemnului
  314302 tehnician proiectant în industrializarea lemnului
  314303 maistru în industrializarea lemnului
  314304 tehnician silvic - cercetare
  314305 tehnician în reconstrucția ecologică
  314306 tehnician cadastru forestier
  314307 tehnician amenajist
  314308 tehnician proiectant în reconstrucție ecologică
  315 Controlori și operatori pentru trafic naval și aerian
  Controlorii și operatorii pentru trafic naval și aerian comandă și navighează nave și aeronave, îndeplinesc activități tehnice pentru a asigura deplasarea sigură și eficientă, dezvoltă sisteme electrice, electromecanice și de control computerizat al aerului.
  3151 Mecanici navali
  Mecanicii navali controlează și participă în cadrul activităților de exploatare, întreținere și reparare a echipamentului mecanic, electric și electronic și a instalațiilor de la bordul navei sau îndeplinesc activități auxiliare similare la țărm.
  315101 ofițer ajutor fluvial/portuar
  315102 ofițer RTG
  315103 ofițer electrician fluvial/portuar
  315104 agent de navă
  315105 ofițer electrician maritim
  315106 ofițer mecanic maritim
  315107 ajutor ofițer mecanic fluvial
  3152 Ofițeri de punte și pilotaj nave
  Ofițerii de punte și pilotaj de nave asigură comanda și navigarea vapoarelor și a ambarcațiunilor similare și îndeplinesc activități similare la țărm.
  315201 căpitan fluvial
  315202 căpitan port
  315203 ofițer intendent
  315204 ofițer port
  315205 ofițer de punte fluvial/portuar
  315206 pilot de Dunăre maritimă
  315207 șef echipaj maritim/fluvial
  315208 pilot de mare largă, pilot de port maritim
  315209 dragor maritim/fluvial
  315210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant
  315211 ofițer de punte maritim
  315212 ofițer de punte maritim aspirant/ofițer mecanic maritim aspirant/ofițer electrician maritim aspirant
  3153 Piloți de avioane și alți specialiști asimilați
  Piloții de avioane și alți specialiști asimilați controlează funcționarea echipamentului mecanic, electric și electronic cu scopul de a pilota aeronave pentru transportul de pasageri, poștă și marfă și efectuează sarcini similare înainte de zbor și în timpul zborului.
  315301 comandant detașament zbor
  315302 comandant însoțitor de bord
  315303 copilot
  315304 inspector pilotaj
  315305 mecanic navigant aviație
  315306 pilot aeronave
  315307 pilot comandant avion
  315308 pilot încercare
  315309 pilot recepție și control aeronave
  315310 parașutist recepție și control
  315311 parașutist încercător
  315312 pilot parașutism încercător
  315313 pilot instructor aeronave
  315314 instructor parașutism
  315315 mecanic navigant instructor
  315316 maistru aviație
  315317 tehnician aviație
  3154 Controlori de trafic aerian
  Controlorii de trafic aerian coordonează direct traficul avioanelor în spațiul aerian și la sol, folosind sisteme radio, radar și de semnalizare luminoasă, și furnizează informații relevante pentru operarea aeronavelor.
  315401 controlor dirijare nonradar
  315402 controlor sol
  315403 controlor trafic aviația civilă
  315404 dispecer sol
  315405 navigator dirijare radar
  315406 navigator aviația civilă
  315407 navigator dirijare nonradar
  315408 navigator dirijare zbor
  315409 navigator instructor dirijare radar și nonradar
  315410 navigator sol
  315411 operator radar
  315412 operator radiotelecomunicații aeronautice
  315413 controlor trafic aerian dirijare nonradar
  315414 controlor trafic aerian dirijare radar
  315415 controlor trafic aerian informare
  315416 navigator informare
  315417 operator/specialist/instructor telecomunicații aeronautice aviație civilă
  315418 șef tură telecomunicații aeronautice aviație civilă
  315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)
  315420 navigator instructor informare
  3155 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian
  Tehnicienii pentru siguranța traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea, administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea sistemelor de control al traficului aerian și al sistemelor de navigație aeriană.
  315501 agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendii
  315502 mașinist agregate aerodrom
  315503 operator instalații control antiterorist/antideturnare
  315504 operator radionavigant aviație
  315505 operator radionavigant instructor aviație
  315506 tehnician securitate aeriană
  315507 operator de handling
  315508 inspector siguranță operațională
  315509 agent de securitate aeroportuară
  315510 dispecer operațiuni de zbor
  315511 referent/inspector în serviciile de trafic aerian
  315512 operator dispecerat operațional de supraveghere în serviciile de trafic aerian
  315513 tehnician protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)
  315514 maistru protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)
  315515 șef tură protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)
  315516 tehnician în serviciile de trafic aerian
  32 Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății
  Tehnicienii și asimilații acestora din domeniul sănătății îndeplinesc sarcini tehnice și practice care ajută la diagnosticarea și tratamentul bolii, leziunilor și deficiențelor la oameni și animale, sprijină punerea în aplicare a asistenței medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite de către specialiștii din domeniul medical, veterinar sau alți specialiști din domeniul sănătății.
  321 Tehnicieni în domeniul medical și farmaceutic
  Tehnicienii din domeniul medical și farmaceutic îndeplinesc sarcini tehnice care ajută la diagnosticarea și tratarea bolilor, afecțiunilor, leziunilor și deficiențelor.
  3211 Tehnicieni specialiști în echipamente medicale de imagistică și tratament
  Tehnicienii specialiști în echipamente medicale de imagistică și tratament asigură testarea și funcționarea echipamentelor radiografice, cu ultrasunete și a altor echipamente medicale de imagistică ce produc imagini ale structurii corpului necesare pentru diagnosticarea și tratarea leziunilor, bolilor și altor deficiențe. Aceștia pot administra tratamente cu radiații pacienților, sub supravegherea unui radiolog sau a altui specialist din domeniul sănătății.
  321101 maistru aparate electromedicale
  321102 tehnician aparate electromedicale
  3212 Tehnicieni în laboratoare medicale și de patologie
  Tehnicienii în laboratoare medicale și de patologie efectuează teste clinice pe eșantioane de fluide corporale și țesuturi pentru a obține informații despre starea de sănătate a unui pacient sau despre cauza decesului.
  321201 autopsier
  3213 Tehnicieni și asistenți de farmacie
  Tehnicienii și asistenții de farmacie efectuează diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub îndrumarea unui farmacist sau a altui specialist în domeniul sănătății.
  321301 asistent farmacist
  321302 laborant farmacie
  3214 Tehnicieni de protetică medicală și dentară
  Tehnicienii de protetică medicală și dentară proiectează, realizează, întrețin și repară dispozitivele și aparatele medicale și dentare, urmând prescripțiile sau instrucțiunile stabilite de către un specialist în sănătate. Aceștia pot repara o gamă largă de instrumente-suport pentru a corecta problemele fizice medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gât, atele ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade, proteze dentare, coroane și punți dentare.
  321401 tehnician protezist-ortezist
  321402 tehnician acustician-audioprotezist
  322 Surori medicale, inclusiv puericultoare și asimilați
  Surorile medicale, inclusiv surorile puericultoare și asimilații acestora, acordă asistență medicală de bază și îngrijire personală pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap sau infirme, precum și altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potențiale pentru sănătate, inclusiv înainte, în timpul și după nașterea copilului. Acestea lucrează în general sub supraveghere și ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătății și de tratament stabilite de către specialiști în medicină, în asistență medicală, obstetrică și alți specialiști din domeniul sănătății.
  3221 Surori medicale
  Surorile medicale acordă asistență medicală de bază și îngrijire personală pentru persoanele care au nevoie de astfel de îngrijire din cauza efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor insuficiențe fizice sau mentale. Acestea lucrează în general sub supraveghere și ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătății și de tratament stabilite de către specialiști în medicină, în îngrijire medicală și alți specialiști din domeniul sănătății.
  322101 laborant în ocrotirea sănătății
  322102 soră medicală
  3222 Surori puericultoare
  Surorile puericultoare oferă servicii de bază de îngrijire a sănătății și consiliere înainte, în timpul sarcinii și după nașterea copilului. Acestea pun în aplicare planurile de îngrijire a sănătății, de tratament și de observare stabilite de către specialiști în medicină, în obstetrică și alți specialiști din domeniul sănătății.
  322201 asistentă puericultoare
  323 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternative
  Practicienii asociați în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc și tratează bolile fizice și mentale ale oamenilor, tulburările și leziunile folosind terapii pe bază de plante și alte terapii bazate pe teorii, credințe și experiențe originare din culturi specifice.
  3230 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternative
  Practicienii asociați în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc și tratează bolile fizice și mentale ale oamenilor, tulburările și leziunile folosind terapii pe bază de plante și alte terapii bazate pe teorii, credințe și experiențe originare din culturi specifice.
  324 Tehnicieni și asistenți veterinari
  Tehnicienii și asistenții veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanță, diagnostic, prevenție și curative, mai reduse în ceea ce privește competența și complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceștia au grijă de animalele aflate sub tratament și în ședere temporară în clinicile veterinare și asistă veterinarii la efectuarea de intervenții și operații.
  3240 Tehnicieni și asistenți veterinari
  Tehnicienii și asistenții veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanță, diagnostic, prevenție și curative, mai reduse în ceea ce privește competența și complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceștia au grijă de animalele aflate sub tratament și în ședere temporară în clinicile veterinare, pe baza procedurilor obișnuite, și asistă medicii veterinari la efectuarea de intervenții și operații.
  324001 agent veterinar
  324002 asistent veterinar
  324003 autopsier la ecarisaj
  324004 tehnician veterinar
  325 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați
  Alți specialiști din domeniul sănătății și asimilații îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și furnizează servicii de asistență în stomatologie, administrarea înregistrărilor medicale, sănătatea comunității, corectarea acuității vizuale reduse, fizioterapie, sănătatea mediului înconjurător, tratamente medicale de urgență și alte activități care sprijină și promovează sănătatea umană.
  3251 Asistenți și terapeuți în stomatologie
  Asistenții și terapeuții din stomatologie furnizează servicii de îngrijire stomatologice de bază pentru prevenirea și tratarea bolilor și afecțiunilor dinților și cavității bucale, conform planurilor și procedurilor de îngrijire stabilite de către medicii stomatologi sau alți specialiști din domeniul sănătății orale.
  325101 tehnician dentar
  3252 Tehnicieni fișe medicale și informații privind starea de sănătate
  Tehnicienii fișe medicale și informații privind starea de sănătate dezvoltă, mențin și implementează sistemele de procesare, păstrare și recuperare a fișelor medicale cu facilitățile medicale și alte servicii de îngrijire a sănătății care satisfac din punct de vedere legal, etic și administrativ cerințele privind păstrarea înregistrărilor serviciilor de sănătate oferite.
  3253 Lucrători în domeniul sănătății publice
  Lucrătorii în domeniul sănătății publice oferă educație privind sănătatea, sesizarea, monitorizarea și gestionarea cazurilor, asistență medicală preventivă de bază și vizite la domiciliu pentru comunități specifice. Aceștia oferă asistență și sprijin persoanelor și familiilor în vederea asigurării accesului la sistemul serviciilor sociale și de sănătate.
  325301 asistent medical comunitar
  3254 Tehnicieni în optică medicală
  Tehnicienii în optica medicală proiectează, montează și distribuie lentile optice pe baza rețetei eliberate de un oftalmolog pentru corectarea acuității vizuale reduse. Aceștia oferă servicii de întreținere a ochelarilor de corecție, a lentilelor de contact, ajutor pentru vedere scăzută și pentru alte dispozitive optice.
  325401 optician medical
  325402 optometrist (studii medii)
  3255 Tehnicieni și asistenți în fizioterapie
  Tehnicienii și asistenții în fizioterapie oferă tratamente fizice terapeutice pentru pacienți în situațiile în care deplasarea funcțională este amenințată de leziuni, boală sau alte deficiențe. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de către fizioterapeuți sau alți specialiști din domeniul sănătății.
  325501 maseur
  325502 asistent medical fizioterapie
  325503 ergoterapeut
  325504 reflexoterapeut
  3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate
  Personalul auxiliar de îngrijire de sănătate îndeplinește sarcini clinice și administrative de bază pentru a sprijini îngrijirea pacienților, sub supravegherea directă a unui medic specialist sau a altui specialist din domeniul sănătății.
  325601 oficiant medical
  325602 tehnician sanitar
  325603 asistent medical consiliere HIV/SIDA
  3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați
  Inspectorii din domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale și asimilații verifică punerea în aplicare a normelor și reglementărilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sănătatea umană, siguranța la locul de muncă, precum și siguranța proceselor de producție a bunurilor și serviciilor. Aceștia pot implementa și evalua programe ce restabilesc sau îmbunătățesc condițiile sanitare și de siguranță, sub supravegherea unui specialist din domeniul sănătății.
  325701 manager al sistemelor de management al calității
  325702 manager al sistemelor de management de mediu
  325703 auditor de mediu
  325704 expert/specialist standardizare
  325705 monitor mediul înconjurător
  325706 inspector pentru conformare ecologică
  325707 asistent standardizare
  325708 manager al sistemului de management al riscului
  325709 manager al sistemului de management securitate și sănătate în muncă
  325710 responsabil de mediu
  325711 auditor de sistem de management pentru sănătate și securitate ocupațională
  325712 inspector protecția mediului
  325713 specialist în managementul deșeurilor
  325714 auditor în domeniul siguranței alimentare
  325715 manager în domeniul siguranței alimentare
  325716 auditor responsabilitate socială
  325717 responsabil al managementului responsabilității sociale
  325718 manager de responsabilitate socială
  325719 inspector sanitar
  325720 inspector protecție socială
  325721 tehnician în securitate și sănătate în muncă
  325722 tehnician condiții de muncă și securitate
  325723 inspector în domeniul securității și sănătății în muncă
  325724 coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă (studii medii)
  325725 operator control nedistructiv pentru examinare vizuală
  3258 Lucrători pe ambulanță
  Lucrătorii pe ambulanță asigură asistență medicală de urgență pentru pacienții care sunt răniți, bolnavi, infirmi ori prezintă alte daune fizice sau mentale înaintea și în timpul transportului la unitățile medicale.
  325801 brancardier
  3259 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul sănătății și asimilații, neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 32 - Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății.
  33 Specialiști în servicii administrative și asimilați
  Specialiștii din servicii administrative și asimilații îndeplinesc de obicei sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoștințelor privind contabilitatea financiară și a problemelor de tranzacție, calcule matematice, dezvoltarea resurselor umane, vânzarea și cumpărarea de instrumente financiare, sarcini specializate de secretariat, îndeplinirea și aplicarea normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea, sunt incluși lucrătorii care furnizează servicii de afaceri, cum ar fi servicii de vămuire, planificarea de conferințe, servicii de plasare a forței de muncă, cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare sau de mărfuri cu ridicata și care acționează ca agenți pentru atleți și artiști.
  331 Specialiști financiari, matematicieni și asimilați
  Specialiștii financiari, matematicienii și asimilații stabilesc valoarea diferitelor articole și proprietăți, mențin înregistrările tranzacțiilor financiare, analizează cererea de informații din aplicațiile de împrumut și iau o decizie, cumpără și vând instrumente financiare și efectuează calcule matematice și similare.
  3311 Agenți și brokeri în domeniul financiar și bancar
  Agenții și brokerii în domeniul financiar și bancar cumpără și vând titluri de valoare, acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, se ocupă cu schimbul valutar, la fața locului sau pe piețele de schimb, în numele companiei proprii sau pentru clienți, pe bază de comision. Aceștia recomandă tranzacții clienților sau conducerilor superioare.
  331101 cambist (broker valori)
  331102 agent de schimb
  331103 intermediar în activitatea financiară și comercială (broker)
  331104 broker bursa de mărfuri
  331105 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)
  331106 teleoperator financiar-bancar
  331107 agent marketing pensii private
  3312 Ofițeri de credite
  Ofițerii de credite analizează și evaluează informațiile financiare din aplicațiile pentru creditare și stabilesc aprobarea sau respingerea clientului pentru creditare sau recomandă conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditării.
  331201 analist tehnic piețe financiare
  331202 ofițer operațiuni financiar-bancare
  3313 Specialiști în contabilitate și asimilați
  Specialiștii în contabilitate și asimilații acestora țin o evidență a înregistrărilor tranzacțiilor financiare ale unei întreprinderi și verifică corectitudinea documentelor și înregistrărilor referitoare la aceste tranzacții.
  331301 calculator devize
  331302 contabil
  331303 tehnician merceolog
  331304 planificator
  331305 revizor gestiune
  331306 contabil bugetar
  331307 secretar economic (studii medii)
  331308 merceolog
  331309 referent
  3314 Specialiști statisticieni, matematicieni și alți specialiști asimilați
  Specialiștii statisticieni, matematicieni și alți specialiști asimilați ajută în activitatea de planificare, colectarea, procesarea și prezentarea datelor statistice, matematice sau actuariale și în executarea acestor operațiuni, de obicei lucrând sub îndrumarea statisticienilor, matematicienilor și actuarilor.
  331401 referent statistician
  331402 statistician
  331403 statistician medical
  331404 actuar
  331405 tehnician planificare/urmărire sinteze
  3315 Evaluatori asigurări
  Evaluatorii de asigurări evaluează valoarea proprietăților și a diferitelor bunuri și estimează pierderile acoperite de polițele de asigurare.
  331501 estimator licitații
  321502 evaluator asigurări
  331503 evaluator tehnic daune auto
  332 Agenți și brokeri în vânzări și aprovizionare
  Agenții și brokerii în vânzări și aprovizionare reprezintă companiile, guvernele și alte organizații în activitatea de cumpărare și vânzare de mărfuri, bunuri, asigurări, transport și alte servicii pentru unități industriale, profesionale, comerciale sau de altă natură ori acționează ca agenți independenți pentru a aduce împreună cumpărătorii și vânzătorii de mărfuri și servicii.
  3321 Agenți de asigurări
  Agenții de asigurări acordă consultații în domeniul asigurărilor și vând polițe de asigurare de viață, în caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă și alte forme de asigurare pentru clienții noi și pentru cei vechi.
  332101 agent de asigurare
  332102 broker în asigurări
  3322 Agenți de vânzări
  Agenții de vânzări reprezintă companiile în vânzarea diferitelor bunuri și servicii către întreprinderi și alte organizații și asigură informații specifice despre produse, atunci când este necesar.
  332201 reprezentant tehnic
  332202 reprezentant comercial
  332203 agent de vânzări
  3323 Agenți contractări și achiziții
  Agenții de contractări și achiziții cumpără bunuri și servicii pentru utilizare sau revânzare în numele unităților industriale, comerciale, guvernamentale sau al altor instituții și organizații.
  3324 Brokeri comerciali
  Brokerii comerciali cumpără sau vând mărfuri și servicii de transport maritim al mărfurilor, de obicei în vrac, în numele companiei acestora sau pentru clienți, pe bază de comision.
  332401 agent comercial
  322402 mercantizor
  332403 agent vânzări standarde și produse conexe
  333 Agenți de servicii comerciale
  Agenții de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale, cum ar fi spațiul de publicitate în mass-media, desfășoară activități vamale pentru a se asigura că documentele necesare sunt în ordine, informează persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, realizează activități de mediere între lucrător și angajator, aranjează contracte pentru atleții de performanță, animatori și artiști, precum și pentru publicarea de cărți, producția de piese de teatru sau înregistrarea, interpretarea și vânzarea de muzică, planifică și organizează conferințe și evenimente similare.
  3331 Agenți concesionari
  Agenții concesionari îndeplinesc procedurile de declarare vamală și se asigură că formularele de asigurare și licențele de import/export și alte formalități sunt în ordine.
  333101 agent contractări și achiziții (broker mărfuri)
  333102 recepționer contractări-achiziții
  333103 administrator cumpărări
  333104 agent cumpărări
  333105 declarant vamal
  333106 agent tranzit
  333107 agent maritim
  3332 Organizatori de conferințe și evenimente
  Organizatorii de conferințe și evenimente organizează și coordonează serviciile pentru conferințe, evenimente, ceremonii, banchete și seminare.
  3333 Agenți de recrutare și contractori
  Agenții de recrutare și contractorii informează și mediază persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, găsesc lucrători pentru angajatori și recrutează forța de muncă pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor și a altor organizații, inclusiv instituții guvernamentale, sau ajută persoanele în căutarea unui loc de muncă să își găsească un loc de muncă, pentru un comision.
  333301 agent repartizare a forței de muncă
  333302 agent orientare profesională a șomerilor/agent informare privind cariera
  333303 agent evidență și plată a ajutorului de șomaj
  333304 inspector/referent resurse umane
  333305 agent ocupare
  333306 analist resurse umane
  333307 tehnician mobilitate personal
  333308 tehnician reconversie personal
  333309 instructor/preparator formare
  333310 tehnician calificare gestiune competențe
  333311 tehnician resurse umane
  3334 Agenți și administratori imobiliari
  Agenții și administratorii imobiliari intermediază vânzarea, cumpărarea și închirierea de bunuri imobiliare, de obicei în numele clienților și pe bază de comision.
  333401 agent imobiliar (broker imobiliar)
  3339 Agenți de servicii comerciale neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde agenții de servicii comerciale neclasificați în altă parte în grupa minoră 333 - Agenți de servicii comerciale. De exemplu, grupa de bază include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vând servicii comerciale, cum ar fi spațiu publicitar în mass-media, aranjează contracte pentru atleți de performanță, animatori și artiști, pentru publicarea de cărți, producția de piese de teatru sau de înregistrări, interpretări și vânzări de muzică și vânzări de proprietăți și bunuri prin licitație.
  333901 agent reclamă publicitară
  333902 agent literar
  333903 impresar muzical
  333904 impresar teatru
  333905 manager sportiv
  333906 asistent relații publice și comunicare (studii medii)
  333907 agent servicii client
  333908 impresar artistic
  333909 organizator spectacole
  333910 operator de interviu
  333911 referent comerț exterior
  333912 operator vânzări prin telefon
  334 Secretari administrativi și specializați
  Secretarii administrativi și specializați asigură servicii-suport de documentare, organizare și comunicare, utilizând cunoștințe de specialitate din activitatea organizației în care sunt angajați. Aceștia își asumă responsabilitatea de supraveghere pentru funcționarii secretariatului din organizație.
  3341 Coordonatori de birou
  Coordonatori de birou supraveghează și coordonează activitățile lucrătorilor din grupa majoră 4 - Funcționari administrativi.
  3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice
  Secretarii în domeniul serviciilor juridice aplică cunoștințele de specialitate privind terminologia și procedurile legale în furnizarea de servicii-suport pentru specialiștii din domeniul juridic privind activitățile de comunicare, documentare și de coordonare internă, în cadrul birourilor de avocatură, departamentelor juridice din cadrul firmelor mari și al guvernelor.
  334201 secretar procuratură
  3343 Secretari executivi în domeniul administrativ
  Secretarii executivi în domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de coordonare și organizare în sprijinul managerilor și specialiștilor și/sau pregătesc corespondența, rapoartele și procesele-verbale și alte documente de specialitate.
  334301 secretar administrativ
  334302 secretar asistent director
  334303 asistent manager
  334304 asistent de cabinet
  3344 Secretari în domeniul medical
  Secretarii în domeniul medical, utilizând cunoștințele de specialitate privind terminologia medicală și procedurile de furnizare a asistenței medicale, acordă asistență specialiștilor din domeniul sănătății și altor lucrători pentru realizarea de activități de comunicare, de documentare, administrare și coordonare internă, pentru a sprijini lucrătorii din domeniul sănătății din cadrul unităților medicale și din alte organizații similare de îngrijire a sănătății.
  334401 registrator medical
  335 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați
  Specialiștii guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilații acestora administrează punerea în aplicare a regulilor și reglementărilor guvernamentale referitoare la frontierele naționale, impozite, prestații sociale, emit sau examinează aplicațiile pentru licențele sau autorizațiile în legătură cu transportul, exportul și importul bunurilor, înființarea de firme, construcția de clădiri și alte activități supuse reglementărilor guvernamentale.
  3351 Inspectori de vamă și frontieră
  Inspectorii de vamă și frontieră verifică persoanele și vehiculele care trec frontierele naționale, pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele și reglementările guvernamentale.
  335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)
  335102 revizor vamal
  335103 referent TIR și tranzite (studii medii)
  335104 referent vamal (studii medii)
  335105 expert/inspector vamal
  335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare)
  335107 inspector de trafic A.R.R. (studii medii)
  3352 Inspectori fiscali
  Inspectorii fiscali examinează declarațiile fiscale, facturile de vânzare și alte documente pentru a determina tipul și nivelul impozitului, ale obligațiilor și altor tipuri de taxe care trebuie plătite de către persoane fizice sau juridice și trimite cazurile excepționale sau importante către contabili, funcționari guvernamentali superiori sau directorilor.
  335201 inspector taxe și impozite
  335202 operator rol
  335203 perceptor
  3353 Inspectori de asigurări sociale
  Inspectorii de asigurări sociale examinează cererile pentru programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a determina eligibilitatea, serviciile și prestațiile corespunzătoare, și trimit cazurile excepționale sau importante către funcționari guvernamentali superiori sau directorilor.
  3354 Inspectori guvernamentali în licențe, permise și autorizații
  Inspectorii guvernamentali în acordarea de licențe, permise și autorizații examinează cererile pentru licențele de export sau import de mărfuri, înființarea de firme, construirea de case ori alte structuri sau pentru obținerea de pașapoarte, determină eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licențe ori pașapoarte și identifică condițiile sau restricțiile specifice care urmează a fi anexate licențelor emise, cazurile excepționale ori importante fiind trimise către funcționari guvernamentali superiori sau directorilor.
  335401 inspector pensii, asigurări sociale și asistență socială
  335402 referent pensii, asigurări sociale și asistență socială
  335403 inspector pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații
  3355 Inspectori de poliție și detectivi
  Inspectorii de poliție și detectivii investighează faptele și împrejurările în care au fost comise crimele, în scopul identificării persoanelor suspecte și al obținerii de informații care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstanțele și comportamentul persoanelor implicate, inclusiv în vederea prevenirii crimelor.
  335501 inspector de poliție
  335502 detectiv
  335503 anchetator poliție
  335504 detectiv particular
  3359 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiștii guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați neclasificați în altă parte în grupa majoră 3 - Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic. De exemplu, grupa include inspectorii din domeniile agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizării, precum și din domeniul metrologiei.
  335901 inspector metrolog
  335902 inspector prețuri
  335903 inspector salarii
  335904 comisar
  34 Alți specialiști în domeniul juridic, social și cultural
  Alți specialiști în domeniul juridic, social și cultural îndeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoștințelor referitoare la serviciile juridice, asistență socială, cultură, prepararea produselor alimentare, sport și religie.
  341 Alți specialiști în domeniul juridic și social
  Alți specialiști în domeniul juridic, social și religios oferă servicii tehnice și practice și asigură sprijin în cadrul proceselor juridice și al investigațiilor, în programele sociale și de asistență comunitară și în activitățile religioase.
  3411 Specialiști în domeniul juridic și asimilați
  Specialiștii din domeniul juridic și asimilații acestora îndeplinesc funcții de sprijin în instanțele de judecată sau în cabinetele de avocatură, furnizează servicii legate de probleme juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de proprietate și acordarea de împrumuturi și alte tranzacții financiare, sau fac investigații pentru clienți.
  341101 agent procedural
  341102 conducător carte funciară
  341103 grefier
  341104 secretar notariat
  341105 tehnician criminalist
  341106 funcționar în activități comerciale, administrative și prețuri
  341107 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)
  341108 arhivar notariat
  341109 grefier dactilograf (curtea de apel, tribunal, judecătorie)
  341110 grefier statistician
  341111 grefier documentarist
  341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice
  341113 asistent registrator
  341114 grefier arhivar
  341115 grefier registrator
  341116 ofițer antifraudă financiar-bancară (studii medii)
  3412 Specialiști în asistență socială și asimilați
  Specialiștii în asistență socială și asimilații acestora administrează și implementează programe de asistență socială și servicii comunitare și asistă clienții pentru rezolvarea problemelor personale și sociale.
  341201 asistent social nivel mediu
  341202 pedagog social
  341203 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență
  341204 facilitator de dezvoltare comunitară
  341205 lucrător de tineret
  3413 Specialiști în domeniul religiei și asimilați
  Specialiștii în domeniul religiei și asimilații acestora acordă sprijin preoților sau comunității religioase, desfășoară activități religioase, predică și transmit învățăturile unei anumite religii și depun eforturi pentru a crea o stare de bine prin puterea credinței și a consilierii spirituale.
  341301 călugăr
  341302 călugăriță
  341303 predicator
  342 Lucrători în domeniul sportului și al pregătirii fizice
  Lucrătorii în domeniul sportului și al pregătirii fizice se pregătesc și concurează la evenimente sportive pentru a obține un câștig financiar, antrenează sportivi amatori și profesioniști, femei și bărbați, pentru creșterea performanței, promovează participarea și standardele în sport, organizează și oficiază evenimente sportive, furnizează instruire, pregătire și supraveghere pentru diferite forme de exerciții și alte activități recreative.
  3421 Atleți și sportivi
  Atleții și sportivii participă la evenimente și competiții sportive. Aceștia se antrenează și concurează individual sau ca parte a unei echipe în sportul ales de ei.
  342101 fotbalist profesionist
  342102 sportiv profesionist în alte discipline sportive
  342103 jucător de rugbi
  3422 Antrenori, instructori și funcționari din domeniul sportului
  Antrenorii, instructorii și funcționarii din domeniul sportului lucrează cu sportivi amatori sau profesioniști pentru a crește performanța, încurajează o participare cât mai mare în sport și organizează și oficiază evenimente sportive conform normelor stabilite.
  342201 antrenor
  342202 instructor sportiv
  342203 secretar federație
  342204 antrenor de fotbal profesionist
  342205 instructor arte marțiale
  342206 instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme
  342207 antrenor coordonator
  342208 arbitru judecător sportiv
  342209 preparator sportiv
  342210 impresar sportiv
  342211 oficial sportiv acreditat
  342212 instructor în poligonul de tir
  342213 supraveghetor în poligonul de tir
  342214 monitor de schi, snow-board și sporturi de alunecare pe zăpadă
  342215 instructor educație acvatică
  3423 Instructori și coordonatori de programe de pregătire fizică și activități recreative
  Instructorii și coordonatorii de programe de pregătire fizică și activități recreative îndrumă, ghidează și instruiesc grupuri și persoane în activități recreative, de pregătire fizică sau de aventură în aer liber.
  342301 animator sportiv
  342302 instructor de fitness
  342303 antrenor de fitness
  342304 instructor de aerobic-fitness
  342305 instructor educație fizică
  343 Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinar
  Alți specialiști din domeniul artistic, cultural și culinar combină aptitudinile creative și cunoștințele tehnice și culturale în activitatea de preluare și prelucrare a fotografiilor, proiectarea și executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afișaje) de magazin și interioare de locuințe, pregătirea obiectelor pentru prezentare, întreținerea colecțiilor din biblioteci și din galerii, a înregistrărilor și sistemelor de catalogare, crearea de meniuri, prepararea și prezentarea produselor alimentare, acordă sprijin pentru producțiile de teatru, film și televiziune, precum și în alte domenii artistice și culturale.
  3431 Fotografi
  Fotografii acționează camerele foto pentru a fotografia persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse și alte subiecte.
  343101 fotograf
  343102 laborant foto
  343103 retușor foto
  343104 operator prelucrare peliculă
  343105 fotograf și tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet
  3432 Designeri de interior și decoratori
  Designerii de interior și decoratorii planifică și proiectează interioarele clădirilor comerciale, industriale, publice, de vânzare cu amănuntul și rezidențiale, pentru a produce un mediu adaptat unui scop, luând în considerare factorii care îmbunătățesc mediul de viață și de muncă, precum și de promovare a vânzărilor. Aceștia coordonează și participă la construirea și decorarea acestora.
  343201 butafor
  343202 decorator interioare
  343203 desenator artistic (studii medii)
  343204 decorator vitrine
  343205 desenator artistic (studii superioare)
  3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)
  Tehnicienii în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci) pregătesc lucrări de artă, specimene și artefacte pentru colecții, aranjează și montează exponatele din galerii, acordă asistență bibliotecarilor privind organizarea și operarea sistemelor de manipulare a materialelor și fișierelor înregistrate.
  3434 Bucătari șefi
  Bucătarii șefi concep meniuri, creează feluri de mâncare și supraveghează planificarea, organizarea, pregătirea și gătirea felurilor de mâncare în cadrul hotelurilor, restaurantelor și al altor locuri unde se servește masa, la bordul navelor, trenurilor de pasageri și în gospodăriile private.
  343401 șef de sală restaurant
  343402 barman-șef
  343403 bucătar-șef
  343404 cofetar-șef
  343405 inspector calitate producție culinară
  3435 Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural
  Această grupă de bază cuprinde ocupațiile auxiliare artistice și culturale care nu sunt clasificate în altă parte în grupa minoră 343 - Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinar. De exemplu, cei care ajută regizorii și actorii cu punerea în scenă a producțiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificați aici.
  343501 mânuitor, montator decor
  343502 tehnician machetist
  343503 tehnician reclame (decorator)
  343504 maestru de lumini
  343505 maestru de sunet
  343506 caricaturist (studii medii)
  343507 tehnoredactor
  343508 secretar de redacție (studii medii)
  343509 organizator de producție
  343510 asistent regizor artistic
  343511 reporter (studii medii)
  343512 machior spectacole
  343513 peruchier
  343514 secretar de emisie (studii medii)
  343515 ghid de animație
  343516 documentarist (studii medii)
  343517 traducător (studii medii)
  343518 videojurnalist (studii medii)
  343519 copywriter publicitate (studii medii)
  343520 corector (studii medii)
  343521 electrician iluminare scenă
  343522 secretar artistic
  35 Tehnicieni în informatică și comunicații
  Tehnicienii în informatică și comunicații furnizează sprijin pentru funcționarea zilnică a sistemelor informatice, sistemelor și rețelelor de comunicații și îndeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicații, difuzarea de imagini și sunet, precum și alte tipuri de semnale de telecomunicații (terestre, marine sau aeriene).
  351 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
  Tehnicienii pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori asigură sprijin pentru funcționarea zilnică a sistemelor de comunicații, sistemelor și rețelelor informatice și oferă asistență tehnică utilizatorilor.
  3511 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor
  Tehnicienii pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor asigură sprijin zilnic activităților de prelucrare (procesare), operare și monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informației și a comunicațiilor, echipamentelor periferice, hardware și software, precum și echipamentele informatice, pentru a asigura performanță optimă, precum și pentru identificarea oricăror probleme.
  351101 operator calculator electronic și rețele
  351102 șef tură exploatare în centre sau oficii de calcul
  351103 tehnician echipamente de calcul și rețele
  351104 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
  351105 administrator sistem documentar
  351106 operator prompter
  351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice
  3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
  Tehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori furnizează asistență tehnică utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail ori alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea și rezolvarea problemelor privind software-ul și hardware-ul (programele și componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, rețelele, bazele de date și internetul, și oferă îndrumare și sprijin în realizarea, instalarea și întreținerea sistemelor.
  351201 programator ajutor
  351202 analist ajutor
  3513 Tehnicieni rețele de calculatoare și sisteme
  Tehnicienii în rețele de calculatoare și sisteme instalează, operează și întrețin rețelele și alte sisteme de comunicații de date.
  3514 Tehnicieni web
  Tehnicienii web mențin, monitorizează și sprijină funcționarea optimă a website-urilor de internet și intranet și a programelor și echipamentelor aferente serverelor web.
  352 Tehnicieni în domeniul telecomunicațiilor și al radiodifuziunii și televiziunii
  Tehnicienii din domeniul telecomunicațiilor, al radiodifuziunii și televiziunii controlează funcționarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra și edita imaginile și sunetul și pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio și televiziune a imaginilor și sunetelor, precum și a altor tipuri de semnale de telecomunicații terestre, marine sau aeriene, îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicațiilor, precum și pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea sistemelor de telecomunicații.
  3521 Tehnicieni în radiodifuziune și televiziune
  Tehnicienii în radiodifuziune și televiziune controlează funcționarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra și edita imaginile și sunetul și pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio și televiziune a imaginilor și sunetelor, precum și a altor tipuri de semnale de telecomunicații terestre, marine sau aeriene.
  352101 acustician cinematografic
  352102 controlor și recondiționer filme
  352103 electrician iluminare filmare
  352104 etaloner
  352105 maistru aparate video și sunet
  352106 mașinist mecanic traweling
  352107 mecanic cameră filmare
  352108 montor imagine
  352109 montor negative și de pregătire a peliculei
  352110 montor pozitive
  352111 operator cameră diafilm, diapozitive
  352112 operator emisie-recepție
  352113 operator producție RTV
  352114 preparator filmare
  352115 proiecționist
  352116 senzitometrist
  352117 ștanțator de filme
  352118 operator truka
  352119 editor imagine
  352120 tehnician iluminat tehnologic
  352121 ilustrator muzical
  352122 controlor emisii RTV
  352123 montor emisie
  352124 operator imagine
  352125 operator radio-radioficare
  352126 operator sunet
  352127 tehnician radioelectronist
  352128 tehnician CATV
  352129 operator dispecer sisteme de monitorizare și aparatură de control
  352130 tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces
  352131 cameraman
  352132 tehnician de echipamente TV
  352133 radioelectronist stații de emisie radio-TV
  352134 tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet
  352135 designer video
  3522 Tehnicieni în transporturi, poștă și telecomunicații
  Tehnicienii în transporturi, poștă și telecomunicații îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicațiilor, precum și de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea sistemelor de telecomunicații, din poștă și transporturi.
  352201 șef formație sisteme radiante (antene)
  352202 tehnician construcții telefonice
  352203 tehnician radiolocații
  352204 tehnician turn parașutism
  352205 inspector exploatare poștală
  352206 tehnician stații de emisie radio-TV
  352207 tehnician stații radiorelee și satelit
  352208 maistru materiale emisie RTV și telecomunicații
  352209 pilonist antenist
  352210 tehnician rețele de telecomunicații
  352211 operator rețele de telecomunicații
  352212 radioelectronist stații radiorelee și satelit
  352213 maistru transporturi, poștă și telecomunicații
  352214 tehnician transporturi, poștă și telecomunicații
  352215 tehnician proiectant transporturi și comunicații
  4 Funcționari administrativi
  Funcționarii administrativi înregistrează, organizează, arhivează, evaluează și realizează prelucrarea informațiilor, efectuează lucrări de secretariat privind operațiunile financiare (de casă), aranjamente de călătorie, solicitări de informații și întâlniri.
  41 Funcționari cu atribuții generale inclusiv operatori la mașini de scris/calcul
  Funcționarii cu atribuții generale, inclusiv operatorii la mașini de scris și de calcul, înregistrează, organizează, arhivează, prelucrează informațiile și desfășoară diferite sarcini de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile stabilite.
  411 Funcționari cu atribuții generale
  Funcționarii cu atribuții generale de birou efectuează sarcini de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile stabilite.
  4110 Funcționari cu atribuții generale
  Funcționarii cu atribuții generale de birou efectuează sarcini de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile stabilite.
  411001 funcționar administrativ
  411002 inspector documente secrete
  412 Secretari
  Secretarii utilizează mașini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenței și a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondența emisă și primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru și a ședințelor și efectuează diferite alte sarcini administrative.
  4120 Secretari
  Secretarii utilizează mașini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenței și a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondența emisă și primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru și a ședințelor și efectuează diferite alte sarcini administrative.
  412001 secretară
  412002 secretară dactilografă
  412003 secretară prelucrare texte
  413 Operatori la mașini de scris/calcul
  Operatorii la mașini de scris sau de calcul introduc și procesează texte și date, pregătesc, editează și realizează documente pentru stocare, prelucrare, publicare și transmitere.
  4131 Dactilografi și operatori la prelucrarea textelor
  Dactilografii și operatorii la prelucrarea textelor dactilografiază, editează și tipăresc utilizând mașini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistrează materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie.
  413101 dactilografă
  413102 stenodactilografă
  413103 referent transmitere
  413104 telefaxist
  413105 teletipist
  413106 telexist
  413107 telebanker
  4132 Operatori introducere date
  Operatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare și alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatură, un scaner optic, program de recunoaștere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Aceștia introduc date în dispozitive mecanice și electronice pentru a efectua calcule matematice.
  413201 operator introducere, validare și prelucrare date
  413202 operator tehnică poligraf
  413203 operator procesare text și imagine
  413204 registrator de arhivă electronică de garanții reale mobiliare
  413205 operator mașină contabilizat
  413206 operator mașină de calculat
  42 Funcționari în serviciul cu publicul
  Funcționarii în serviciul cu publicul tratează cu clienții în legătură cu organizarea de călătorii, operațiunile financiare (monetare), cererile de informații, programarea întâlnirilor, operarea centralelor telefonice și se ocupă de intervievarea pentru anchete sau pentru completarea aplicațiilor de eligibilitate pentru servicii.
  421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați
  Casierii, operatorii la ghișeu și asimilații acestora realizează operațiuni monetare în unități legate de serviciile bancare, serviciile poștale, de pariuri sau jocuri de noroc, serviciile de amanetare și colectare a datoriilor.
  4211 Casieri de bancă și asimilați
  Casierii de bancă și asimilații acestora lucrează direct cu clienții băncilor sau oficiilor poștale realizând operațiuni de casă sau furnizează servicii poștale.
  421101 casier tezaur
  421102 casier valută
  421103 mânuitor valori (presă, poștă)
  421104 numărător bani
  421105 verificator bani
  421106 verificator valori
  421107 casier trezorier
  421108 șef casierie centrală
  421109 șef supraveghere case
  421110 operator ghișeu bancă
  421111 operator ghișeu birouri de schimb
  421112 administrator cont
  421113 referent operații între sedii
  421114 referent casier
  4212 Agenți de pariuri, crupieri și alți lucrători asimilați
  Agenții de pariuri, crupierii și alți lucrători asimilați acestora determină riscurile și cotele de pariuri, în vederea primirii sau achitării pariurilor ca urmare a unor rezultate ale evenimentelor sportive sau ale altor competiții de altă natură, sau conduc jocurile de noroc în unitățile de jocuri.
  421201 crupier
  421202 schimbător fise - changeur (cazino)
  421203 supraveghetor jocuri (cazino)
  421204 șef de masă (cazino)
  421205 cap de masă (cazino)
  4213 Agenți la case de amanet și birouri de împrumut nebancare
  Agenții la casele de amanet și birourile de împrumut nebancare împrumută bani pentru obiectele amanetate sau pentru proprietățile depuse ca garanție.
  421301 amanetar
  4214 Agenți de colectare a creanțelor și asimilați
  Agenții de colectare a creanțelor și asimilații acestora încasează plățile privind conturile restante, urmăresc stadiul plăților și colectează plățile pentru operele de binefacere.
  421401 agent fiscal
  421402 colector (recuperator) creanțe/debite
  422 Agenți în centre de informare
  Agenții în centrele de informare furnizează informații clienților sau obțin informații personal, prin telefon sau prin alte mijloace electronice, cum ar fi e-mailul, în legătură cu organizarea de călătorii, descrierea de produse ori servicii ale unei organizații, înregistrarea și întâmpinarea oaspeților și vizitatorilor, stabilirea de întâlniri, conectarea apelurilor telefonice și colectarea informațiilor de la respondenții la sondaje sau din aplicațiile pentru servicii.
  4221 Consultanți și funcționari în agențiile de voiaj
  Consultanții și funcționarii în agențiile de voiaj furnizează informații, stabilesc itinerarii de călătorie, obțin rezervări de locuri pentru transport și cazare și organizează excursii de grup.
  422101 agent de voiaj
  422102 agent de turism
  422103 agent de turism tour-operator
  422104 agent de transport turistic intern
  422105 agent de transport internațional
  422106 agent de asistență turistică
  422107 agent turism de afaceri
  422108 agent transporturi externe
  422109 agent transporturi interne
  422110 funcționar agenție voiaj
  4222 Funcționari în centrele de informare
  Funcționarii în centrele de informare oferă consultanță și informații clienților, răspund la întrebări cu privire la bunurile, serviciile sau politicile unei companii ori organizații, prelucrează tranzacțiile financiare utilizând telefonul sau mijloace electronice de comunicare, cum ar fi media ori e-mailul. Centrele de informare sunt situate în spații care pot fi la mare distanță de clienți sau de alte operațiuni ale organizațiilor sau companiilor ale căror informații sunt furnizate.
  4223 Operatori centrale telefonice
  Operatorii din centralele telefonice utilizează centralele și consolele telefonice de comunicații pentru a stabili conexiunile telefonice, a primi solicitările de informații ale apelantului și raportările problemelor de serviciu apărute, înregistrează și retransmit mesajele către membrii personalului sau clienților.
  422301 oficiant telefoane
  422302 oficiant telegraf
  422303 radiotelegrafist
  422304 telefonist
  422305 telefonist instructor
  422306 telegrafist (teleimprimatorist)
  4224 Recepționeri în domeniul hotelier
  Recepționerii în domeniul hotelier înregistrează vizitatorii, repartizează camere, furnizează informații cu privire la serviciile hoteliere, fac rezervări de camere, țin evidența camerelor disponibile pentru ocupare, eliberează documentele de plată vizitatorilor la plecare și încasează plățile.
  422401 recepționer de hotel
  422402 lucrător concierge
  422403 șef de recepție hotel
  422404 tehnician compartiment securitate hotel
  422405 responsabil cazare
  4225 Funcționari în birouri de informații
  Funcționarii în birourile de informații răspund solicitărilor și plângerilor personale, scrise, prin poșta electronică și celor prin telefon, despre bunurile, serviciile și politicile organizației, furnizează informații și îndrumă persoanele către alte surse. Aceștia sunt angajați în locații care îi pun în contact direct cu clienții sau cu producătorii de bunuri ori servicii furnizate.
  422501 impiegat informații
  422502 funcționar informații clienți
  4226 Recepționeri (exclusiv în domeniul hotelier)
  Recepționerii (exclusiv din domeniul hotelier) primesc și întâmpină vizitatorii, clienții sau oaspeții și răspund la întrebările și solicitările acestora, stabilind inclusiv întâlniri.
  422601 recepționist
  4227 Operatori de interviu pentru sondaje și cercetare de piață
  Operatorii de interviu pentru sondaje și cercetare de piață chestionează persoane și înregistrează răspunsurile acestora la întrebările privind cercetarea și studierea pieței pe o gamă largă de subiecte.
  4229 Agenți în centre de informare neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include agenții din centrele de informare care nu fost clasificați în altă parte din grupa minoră 422 - Agenți în centre de informare. De exemplu, sunt incluși lucrătorii care obțin și procesează informații de la clienți necesare stabilirii eligibilității pentru servicii.
  43 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiară
  Funcționarii în serviciile de evidență contabilă și financiară obțin, întocmesc și prelucrează date contabile, statistice, financiare și alte date numerice și se ocupă de tranzacțiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.
  431 Funcționari în gestiune economică și administrativă
  Funcționarii din gestiunea economică și administrativă obțin, întocmesc și prelucrează date contabile, statistice, financiare și alte date numerice și se ocupă de tranzacțiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.
  4311 Funcționari în servicii de evidență contabilă
  Funcționarii în servicii de evidență contabilă calculează, clasifică și înregistrează date numerice pentru a ține o evidență financiară completă. Aceștia efectuează orice combinație de sarcini de rutină, cum ar fi afișarea, calcularea și contabilizarea taxelor, pentru a obține date financiare primare utilizate în menținerea înregistrărilor contabile.
  431101 calculator preț cost
  431102 funcționar economic
  431103 operator devize
  431104 șef secție inventar
  4312 Funcționari în domeniul statistic, financiar și asigurări
  Funcționarii în domeniul statistic, financiar și al asigurărilor obțin, prelucrează și calculează datele statistice sau actuariale ori îndeplinesc sarcini de redactare cu privire la tranzacțiile unităților de asigurări, băncilor sau ale altor unități financiare.
  431201 agent bursă
  431202 contabil financiar bancar
  431203 administrator financiar (patrimoniu) - studii medii
  4313 Funcționari în domeniul salarizării
  Funcționarii în domeniul salarizării colectează, verifică și prelucrează informațiile de salarizare și calculează drepturile de plată și beneficiile pentru angajații din cadrul unui departament, unei companii sau altei unități.
  431301 pontator
  432 Funcționari în gestiunea materialelor și în transport
  Funcționarii în gestiunea materialelor și în transporturi țin evidența bunurilor produse, achiziționate, depozitate, expediate și a materialelor necesare la datele specificate de producție sau țin evidența aspectelor operaționale și coordonează calendarul (programarea) transportului de pasageri și de mărfuri.
  4321 Funcționari în evidența stocurilor
  Funcționarii în evidența stocurilor mențin înregistrările bunurilor produse și ale materialelor de producție primite, cântărite, emise, expediate sau puse în stoc.
  432101 gestionar depozit
  432102 magaziner
  432103 operator siloz (silozar)
  432104 primitor-distribuitor materiale și scule
  432105 recuziter
  432106 sortator produse
  432107 trezorier (studii medii)
  432108 gestionar custode sală
  432109 pivnicer
  432110 primitor-distribuitor benzină și motorină
  432111 lucrător gestionar
  432112 șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare
  4322 Funcționari de planificare și urmărire a producției
  Funcționarii de planificare și urmărire a producției calculează cantitățile de materiale necesare la datele specificate pentru industria prelucrătoare, construcție și programe similare de producție, pregătesc și verifică graficul de desfășurare a producției.
  432201 dispecer
  432202 facturist
  432203 lansator produse
  432204 programator producție
  432205 dispecer operațiuni salubrizare
  4323 Funcționari în transporturi
  Funcționarii în transporturi țin evidența aspectelor operaționale și coordonează calendarul trenurilor, transportului rutier și aerian de pasageri, transportului de marfă și pregătesc rapoarte pentru conducerea superioară.
  432301 agent transporturi
  432302 funcționar informații
  432303 controlor trafic
  432304 impiegat auto
  432305 impiegat informații aviație
  432306 impiegat registru mișcare
  432307 însoțitor vagoane
  432308 inspector RNR (Registru Naval Român)
  432309 inspector exploatare trafic
  432310 instructor depou
  432311 instructor revizie vagoane
  432312 instructor stație
  432313 operator circulație mișcare
  432314 operator comercial
  432315 operator dană
  432316 operator programare
  432317 picher
  432318 rediționar
  432319 revizor tehnic vagoane
  432320 scriitor vagoane
  432321 șef agenție colectare și expediție mărfuri
  432322 șef autogară
  432323 avizier căi ferate
  432324 șef haltă
  432325 șef stație taxare
  432326 șef tură la comanda personalului de tren
  432327 șef tură pregătirea personalului la vagon-restaurant și de dormit
  432328 șef tură revizie vagoane
  432329 veghetor încărcare-descărcare
  432330 verificator documente expediție
  432331 expeditor internațional
  432332 operator recepție
  432333 agent curier
  432334 agent stație metrou
  432335 impiegat de mișcare metrou
  432336 operator mișcare metrou
  432337 operator portuar stivator
  432338 operator portuar expeditor
  432339 operator portuar dispecer/planificator
  432340 grafician mers de tren
  432341 referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare)
  432342 agent feroviar marfă
  44 Alți lucrători în servicii suport în domeniul administrativ
  Alți lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare (birou) în ziare, instanțe de judecată, biblioteci și oficiile poștale, îndosariază documente, pregătesc informații pentru prelucrare, țin evidența dosarelor de personal, verifică materialul pentru a stabili conformitatea cu sursa originală a materialului și scriu în numele persoanelor analfabete.
  441 Alți lucrători în servicii suport în domeniul administrativ
  Alți lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare în ziare, instanțe de judecată, biblioteci și oficii poștale, îndosariază documente, pregătesc informații pentru prelucrare, verifică materialul privind conformitatea cu sursa originală a materialului, țin evidența dosarelor de personal și scriu în numele persoanelor analfabete.
  4411 Funcționari bibliotecă
  Funcționarii din bibliotecă eliberează și primesc materiale de bibliotecă, sortează și aranjează cărțile pe rafturi, înregistrările sonore și vizuale, publicațiile periodice, jurnalele, revistele și ziarele și furnizează informații generale despre bibliotecă pentru utilizatori.
  441101 bibliotecar (studii medii)
  441102 discotecar
  441103 filmotecar
  441104 fonotecar
  441105 fototecar
  441106 mânuitor carte
  441107 videotecar
  4412 Curieri și sortatori corespondență
  Curierii și sortatorii de corespondență efectuează sarcini privind sortarea, înregistrarea, livrarea corespondenței și alte sarcini legate de serviciile de corespondență de la oficiile poștale sau organizații similare, precum și de la ori în cadrul unei unități.
  441201 agent poștal
  441202 cartator poștal
  441203 cartator presă
  441204 cartator telegrame
  441205 diriginte poștă
  441206 factor poștal
  441207 inspector telegrame
  441208 oficiant poștă telegrame
  441209 oficiant presă
  441210 prelucrător presă scrisă
  441211 responsabil tură expediție
  441212 șef vagon poștal
  4413 Codificatori, corectori și asimilați
  Codificatorii, corectorii și asimilații acestora transformă informațiile în coduri, verifică și corectează probele și desfășoară și alte sarcini de birou.
  441301 codificator
  441302 corector editură presă
  441303 corector-revizor poligrafie
  4414 Copiști și funcționari asimilați
  Copiștii și funcționarii asimilați acestora scriu scrisori și completează formulare în numele persoanelor analfabete.
  4415 Funcționari pentru activități de secretariat
  Funcționarii pentru activitățile de secretariat ordonează corespondența, fișele (cardurile), facturile, chitanțele și alte înregistrări în ordine alfabetică sau numerică ori în conformitate cu sistemul de evidență utilizat. Aceștia localizează și îndepărtează materiale din dosar la cerere (atunci când se solicită); de asemenea, fotocopiază, scanează sau expediază prin fax documente.
  441501 arhivar
  441502 funcționar documentare
  441503 restaurator arhivă (studii medii)
  441504 conservator arhivă (studii medii)
  441505 restaurator opere de artă și monumente istorice (studii medii)
  441506 conservator opere de artă și monumente istorice (studii medii)
  441507 restaurator bunuri culturale (studii medii)
  441508 conservator bunuri culturale
  4416 Funcționari în domeniul resurselor umane
  Funcționarii din domeniul resurselor umane mențin și actualizează dosarele de personal, cum ar fi informații cu privire la transferuri sau promovări, evaluări de performanță, concediile angajaților efectuate ori acumulate, salarii, calificări și instruiri profesionale.
  441601 referent evidența persoanelor
  4419 Lucrători în servicii suport neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include lucrătorii din servicii-suport neclasificați în altă parte în grupa majoră 4 - Funcționari administrativi.
  441901 funcționar ghișeu servicii publice
  441902 expert local pe problemele romilor
  5 Lucrători în domeniul serviciilor
  Lucrătorii în domeniul serviciilor furnizează servicii personale și de protecție legate de călătorii, gospodării, furnizarea de alimente, îngrijire personală sau protecție împotriva incendiilor și actelor de delincvență, prezintă și vând bunuri cu ridicata sau cu amănuntul în magazine sau unități similare, precum și la tarabe și în piețe.
  51 Lucrători în domeniul serviciilor personale
  Lucrătorii în servicii personale furnizează servicii personale legate de călătorii, gospodărie, furnizarea de alimente, îngrijirea personală și a copiilor.
  511 Însoțitori de zbor, conductori și ghizi
  Însoțitorii de zbor, conductorii și ghizii prestează diverse servicii personale legate de călătoriile cu avionul, trenul, vaporul, autobuzul sau alte vehicule, însoțesc persoane și grupuri în călătorii, vizite și excursii turistice.
  5111 Însoțitori de zbor și stewarzi
  Însoțitorii de zbor și stewarzii asigură confortul și siguranța pasagerilor, servesc mâncare și băuturi și prestează servicii personale, de obicei la bordul aeronavelor și navelor. Aceștia pot planifica și coordona activitățile menajere și sociale la bordul navelor.
  511101 însoțitor de bord
  511102 stewardesă
  5112 Conductori în transporturi
  Conductorii în transporturi verifică și emit bilete, asigură siguranța și confortul pasagerilor în trenuri, tramvaie, autobuze și alte vehicule de transport public.
  511201 conductor tren
  511202 revizor bilete
  511203 controlor bilete
  511204 conductor vagon de dormit și cușetă
  511205 controlor acces metrou
  511206 șef tură comandă vagon de dormit - cușetă
  5113 Ghizi
  Ghizii însoțesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, tururi de vizitare și excursii sau plimbări în locuri de interes turistic, cum ar fi situri istorice, unități industriale și parcuri tematice. Aceștia descriu punctele de interes turistic și furnizează informații esențiale cu privire la caracteristicile interesante.
  511301 ghid de turism
  511302 ghid de turism intern (local)
  511303 ghid național de turism (tour-operator)
  511304 ghid de turism montan, drumeție montană
  511305 ghid galerii de artă/interpret
  511306 ghid habitat natural floră, faună
  511307 ghid turism ornitologic
  511308 ghid turism speologic
  511309 ghid turism ecvestru
  511310 ghid de turism sportiv (alpinism și cățărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultraușoare)
  511311 ghid montan
  511312 ghid obiectiv cultural
  511313 însoțitor grup turistic
  511314 organizator activitate turism (studii medii)
  511315 ranger
  511316 custode pentru arii protejate
  511317 animator de hotel
  512 Bucătari
  Bucătarii planifică, organizează, prepară și gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante și alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători și în gospodăriile private.
  5120 Bucătari
  Bucătarii planifică, organizează, prepară și gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante și alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători și în gospodăriile private.
  512001 bucătar
  512002 pizzar
  512003 bucătar specialist/vegetarian/dietetician
  512004 maestru în arta culinară
  513 Chelneri și barmani
  Chelnerii și barmanii servesc produse alimentare și băuturi în locuri comerciale de luat masa și băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători.
  5131 Chelneri
  Chelnerii servesc produse alimentare și băuturi în locuri de luat masa și băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători.
  513101 ajutor ospătar
  513102 ospătar (chelner)
  513103 somelier
  5132 Barmani
  Barmanii prepară, amestecă și servesc băuturi alcoolice și nonalcoolice direct clienților, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.
  513201 barman
  513202 barman preparator
  514 Coafori, cosmeticieni și asimilați
  Coaforii, cosmeticienii și asimilații acestora taie și coafează părul, bărbieresc și aranjează bărbile, fac tratamente de înfrumusețare, aplică cosmetice și machiaje și oferă alte tipuri de tratament persoanelor în scopul îmbunătățirii înfățișării acestora.
  5141 Coafori
  Coaforii se ocupă cu tăierea, vopsirea, îndreptarea și coafarea părului; de asemenea, tot în această grupă sunt incluși și cei care execută operațiuni de bărbierit sau tăierea părului facial și tratarea scalpului.
  514101 coafor
  514102 frizer
  5142 Cosmeticieni și asimilați
  Cosmeticienii și asimilații acestora fac tratamente de înfrumusețare faciale și corporale, aplică cosmetice și machiaj și oferă și alte tipuri de tratament persoanelor fizice în scopul de a îmbunătăți aspectul acestora.
  514201 cosmetician
  514202 manichiurist
  514203 pedichiurist
  514204 maseur de întreținere și relaxare
  514205 machior
  514206 tatuator
  514207 montator bijuterii pe corp
  514208 stilist protezist de unghii
  515 Supraveghetori clădiri și gospodării
  Supraveghetorii de clădiri și gospodării coordonează, programează și supraveghează activitatea persoanelor care fac curățenie și a altor categorii de personal de serviciu din spațiile comerciale, industriale și rezidențiale. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru activitatea de menaj și de îngrijire în hoteluri, birouri, apartamente, case și locuințe private.
  5151 Personal de supraveghere inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții
  Personalul de supraveghere, inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții, organizează, supraveghează și execută activități de menaj în scopul de a menține curate și ordonate interioarele, mobilierul și alte facilități din aceste unități.
  515101 cabanier
  515102 guvernantă de hotel/etaj
  515103 lenjereasă de hotel
  515104 administrator
  515105 administrator piețe și târguri
  515106 intendent
  515107 șef cantină
  515108 dispecer pentru servire în cameră (hotel)
  5152 Administratori în gospodării individuale
  Administratorii din gospodăriile individuale organizează, supraveghează și execută activități de menaj în gospodării private, cu sau fără sprijinul personalului din subordine.
  515201 gospodar
  515202 îngrijitor vilă
  515203 administrator pensiune turistică
  515204 lucrător în gospodăria agroturistică
  5153 Administratori de clădiri
  Administratorii de clădiri au grijă de imobilele de locuit, hoteluri, birouri, biserici și alte clădiri și mențin ordinea și curățenia acestora și a suprafețelor auxiliare. Aceștia pot supraveghea alți lucrători și contractori, în funcție de mărimea și natura imobilului în cauză.
  515301 îngrijitor clădiri
  515302 agent curățenie clădiri și mijloace de transport
  515303 administrator imobile
  516 Alți lucrători în domeniul serviciilor personale
  Alți lucrători în domeniul serviciilor personale descriu trecutul și prevăd (prezic) evenimente viitoare din viața persoanelor, oferă companie și alte servicii personale, îngrijesc și dresează animalele, furnizează servicii de îmbălsămare și funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.
  5161 Astrologi, prezicători și asimilați
  Astrologii, prezicătorii și asimilații acestora descriu (dezvăluie) trecutul și prezic evenimente viitoare din viața persoanelor prin practicarea astrologiei, pe baza unor caracteristici din palmele clienților, prin folosirea cărților de joc sau alte tehnici.
  516101 astrolog
  5162 Însoțitori și valeți
  Însoțitorii și valeții oferă companie și se ocupă de diferitele nevoi ale angajatorului.
  516201 cameristă hotel
  516202 însoțitor
  516203 valet
  5163 Agenți de pompe funebre și îmbălsămători
  Agenții de pompe funebre și îmbălsămătorii organizează, conduc și rezolvă sarcini specifice legate de funeralii, îmbălsămare, înhumare sau incinerare.
  516301 antreprenor servicii funerare
  516302 decorator servicii funerare
  516303 îmbălsămător
  5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companie
  Îngrijitorii de animale și animale de companie hrănesc, dresează și îngrijesc animalele și asistă medicii veterinari, tehnicienii în sănătatea animală și tehnicienii din cadrul unităților veterinare, adăposturilor de animale, adăposturilor ce se ocupă cu înmulțirea animalelor, grădinilor zoologice, laboratoarelor, magazinelor de vânzare cu amănuntul a animalelor de companie, școlilor de echitație, școlilor de dresare a câinilor și altor unități de îngrijire similare.
  516401 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare
  516402 coafor canin
  5165 Instructori conducere auto
  Instructorii de conducere auto învață oamenii cum să conducă autovehicule.
  516501 instructor școlar auto
  516502 instructor auto
  5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde lucrătorii din domeniul serviciilor personale neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 51 - Lucrători în domeniul serviciilor personale. De exemplu, cei care furnizează servicii și companie ca parteneri de dans, escorte și animatoarele din cluburi de noapte sunt incluși aici.
  516901 agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție
  516902 gazdă club
  516903 organizator prestări servicii
  516904 agent ecolog
  516905 raportor ecolog
  516906 întreținător textile-piele
  516907 animator socioeducativ
  516908 animator centre de vacanță
  516909 lucrător pensiune turistică
  516910 operator pârtie de schi
  52 Lucrători în domeniul vânzărilor
  Lucrătorii din domeniul vânzărilor se ocupă cu vânzarea și prezentarea bunurilor în magazine cu amănuntul sau cu ridicata, la tarabe și în piețe, la domiciliul clienților, prin telefon sau centrele de comandă. Aceștia înregistrează și acceptă plată pentru bunurile și serviciile achiziționate și pot conduce mici magazine de vânzare cu amănuntul.
  521 Vânzători stradali și în piețe
  Vânzătorii stradali și în piețe vând mărfuri la tarabe în piețe sau în stradă, pregătesc și vând alimente calde sau reci și băuturi pentru consumul imediat pe străzi și în locuri publice.
  5211 Vânzători la standuri și în piețe
  Vânzătorii la standuri și în piețe vând diverse produse la standuri în piețe acoperite sau în aer liber ori la tarabe în stradă sau în alte spații deschise.
  5212 Vânzători stradali de produse alimentare
  Vânzătorii stradali de produse alimentare pregătesc și vând sau vând produse alimentare deja preparate, calde ori reci, și băuturi pentru consumul imediat pe stradă și în locuri publice, cum ar fi gări, cinematografe sau teatre.
  521201 vânzător ambulant de produse alimentare
  522 Vânzători în magazine
  Vânzătorii în magazine vând o gamă largă de bunuri și servicii direct către public sau în numele unităților de vânzare cu amănuntul și cu ridicata. Aceștia explică funcțiile și calitățile acestor bunuri și servicii și pot conduce mici magazine sau pot supraveghea activitatea asistenților de vânzare și a casierilor.
  5221 Vânzători în magazine
  Vânzătorii în magazine conduc magazine mici de vânzare cu amănuntul, fie în mod independent, fie cu sprijinul unui număr mic de angajați.
  522101 vânzător
  5222 Supraveghetori în magazine
  Supraveghetorii în magazine se ocupă cu supravegherea și coordonarea activității asistenților de vânzări, casierilor și a altor lucrători în magazinele de vânzare cu amănuntul și cu ridicata, cum ar fi supermarketuri și magazine universale.
  522201 anticar
  5223 Asistenți vânzări în magazine
  Asistenții de vânzări în magazine vând o gamă de bunuri și servicii direct către public sau în numele unităților de vânzare cu amănuntul și cu ridicata și explică funcțiile și calitățile acestor bunuri și servicii.
  522301 librar
  522302 lucrător controlor final
  522303 lucrător comercial
  522304 lucrător produse naturiste
  522305 vânzător de produse naturiste
  523 Casieri și vânzători de bilete
  Casierii și vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri, servicii și bilete de intrare în locații cum ar fi magazine, restaurante și case de bilete.
  5230 Casieri și vânzători de bilete
  Casierii și vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri, servicii și bilete de intrare în locații cum ar fi magazine, restaurante și case de bilete.
  523001 taxator
  523002 vânzător de bilete
  523003 casier
  523004 casier metrou
  524 Alți lucrători în domeniul vânzărilor
  Alți lucrători din domeniul vânzărilor se ocupă cu prezentarea demonstrativă și vânzarea de bunuri, produse alimentare și servicii, de obicei publicului larg, în alt context decât vânzarea în piețe, pe stradă sau în magazine. Această grupă de bază include vânzătorii neclasificați în grupele minore 521 - Vânzători stradali și în piețe, 522 - Vânzători în magazine și 523 - Casieri și vânzători de bilete.
  5241 Manechine și asimilați
  Manechinele și alte modele îmbracă și prezintă articole vestimentare și accesorii, pozează pentru fotografii, film și înregistrare video, publicitate sau pentru creații artistice.
  524101 manechin
  524102 model - atelier artistic și publicitate
  524103 prezentator modă
  5242 Prezentatori produse
  Prezentatorii de produse recomandă prin demonstrații produse (mărfurile) în spații comerciale, expoziții și locuințe private.
  5243 Vânzători la domiciliu
  Vânzătorii la domiciliul clientului vând bunuri și servicii și propun tranzacții pentru o unitate (firmă) prin abordarea sau vizitarea potențialilor clienți, de obicei rezidenți în locuințe private, mergând la domiciliul acestora.
  524301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă
  5244 Vânzători în case de comenzi
  Vânzătorii în case de comenzi contactează clienții existenți și pe cei potențiali, utilizând telefonul sau alte mijloace de comunicații electronice, pentru a promova bunuri și servicii, obținerea de vânzări și stabilirea de vizite de vânzări. Aceștia pot contacta un client dintr-un centru de comandă prin telefon sau din spații necentralizate.
  5245 Lucrători în benzinării
  Lucrătorii în benzinării vând combustibil, lubrifianți și alte produse pentru automobile și furnizează servicii cum ar fi alimentarea, curățarea, lubrifierea și efectuarea de reparații minore la autovehicule.
  5246 Lucrători în unități de alimentație publică
  Lucrătorii în unități de alimentație publică servesc clienții la ghișeele alimentare, definitivează prepararea produselor alimentare simple în restaurante, cafenele, hoteluri, puncte de fast-food, bufete, spitale și alte locații.
  524601 bufetier
  5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde lucrătorii în vânzări care nu sunt clasificați în altă parte în subgrupa majoră 52 - Lucrători în domeniul vânzărilor.
  53 Personal de îngrijire
  Personalul de îngrijire asigură îngrijire, supraveghere și asistență pentru copii, pacienți și persoane în vârstă, convalescenți sau persoane cu handicap, în unități instituționale și rezidențiale.
  531 Personal de îngrijire copii inclusiv în servicii suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial
  Personalul de îngrijire a copiilor, inclusiv în servicii-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, asigură îngrijire și supraveghere pentru copii în școli, locuințe rezidențiale și în unități de îngrijire a copiilor.
  5311 Personal de îngrijire copii
  Personalul de îngrijire a copiilor asigură îngrijire și supraveghere pentru copii în locuințe rezidențiale și în centre de îngrijire de zi înainte de școală, după școală și în timpul vacanțelor.
  531101 îngrijitor de copii
  531102 guvernantă
  531103 babysitter
  5312 Personal în domeniul serviciilor suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial
  Personalul în domeniul serviciilor-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial îndeplinește atribuții nedidactice prin asistarea personalului didactic și oferă îngrijire și supraveghere pentru copii în școli și grădinițe.
  531201 asistent maternal
  531202 părinte social
  531203 educator specializat
  532 Personal de îngrijire în domeniul sănătății
  Personalul de îngrijire în serviciile de ocrotire a sănătății asigură servicii de îngrijire personală și asistență pentru mobilitatea și activitățile zilnice de viață ale pacienților, persoanelor în vârstă, persoanelor convalescente și cu handicap în unități de îngrijire a sănătății și în centre rezidențiale.
  5321 Îngrijitori în domeniul sănătății
  Îngrijitorii din domeniul sănătății asigură servicii de îngrijire personală și asistență în activitățile zilnice din viața pacienților și rezidenților în diferite centre de îngrijire a sănătății, cum ar fi spitale, clinici și facilități de îngrijire medicală rezidențiale. Aceștia, de obicei, se ocupă cu punerea în aplicare a planurilor și practicilor de îngrijire stabilite, sub supravegherea directă a cadrelor medicale și a altor specialiști din domeniul sănătății sau specialiști asimilați acestora.
  532101 băieș
  532102 gipsar
  532103 infirmier/infirmieră
  532104 îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară
  532105 lăcar
  532106 nămolar
  5322 Îngrijitori la domiciliu
  Îngrijitorii la domiciliu asigură servicii de îngrijire personală și asistență în activitățile zilnice din viața persoanelor care au nevoie de o astfel de îngrijire ca urmare a efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor stări fizice ori psihice, la domiciliu sau în alte unități rezidențiale independente.
  532201 îngrijitor bătrâni la domiciliu
  532202 îngrijitor bolnavi la domiciliu
  532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav
  532204 îngrijitor la domiciliu
  5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătății neclasificat în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde personalul de îngrijire din domeniul sănătății neclasificat în altă parte în grupa minoră 532 - Personal de îngrijire în domeniul sănătății.
  532901 mediator sanitar
  532902 mediator social
  532903 lucrător prin arte combinate
  532904 asistent personal profesionist
  532905 asistent personal de îngrijire
  532906 operator prestații sociale
  532907 supraveghetor de noapte servicii sociale
  532908 lucrător social
  54 Lucrători în servicii de protecție
  Lucrătorii în serviciile de protecție se ocupă cu protecția persoanelor fizice și a bunurilor împotriva incendiilor și a altor pericole, mențin ordinea și asigură respectarea legilor și regulamentelor.
  541 Lucrători în servicii de protecție
  Lucrătorii în serviciile de protecție se ocupă cu protecția persoanelor fizice și a bunurilor împotriva incendiilor și a altor pericole, mențin ordinea și asigură respectarea legilor și regulamentelor.
  5411 Pompieri
  Pompierii previn, combat și sting incendiile și acordă asistență în alte situații de urgență, protejează viața persoanelor, bunurile și conduc acțiunile de salvare.
  541101 șef compartiment pentru prevenire
  541102 șef formație intervenție, salvare și prim ajutor
  541103 specialiști pentru prevenire
  541104 servant pompier
  541105 șef grupă intervenție
  541106 șef echipă specializată
  5412 Polițiști
  Polițiștii asigură menținerea ordinii și respectarea legii, efectuează acțiuni de patrulare în zonele publice, aplică dispozițiile legilor și regulamentelor și arestează persoanele suspecte.
  541201 agent poliție comunitară
  5413 Agenți de penitenciare
  Agenții de penitenciare supraveghează și mențin ordinea în rândul deținuților din penitenciare sau centre de reeducare.
  541301 gardian de închisoare
  541302 educator în penitenciare
  5414 Paznici
  Paznicii patrulează sau monitorizează împrejurimile pentru a păzi proprietatea împotriva furturilor și actelor de vandalism. Aceștia controlează accesul în instituții, mențin ordinea și asigură respectarea regulamentelor la evenimente publice și în cadrul instituțiilor.
  541401 agent de securitate
  541402 agent control acces
  541403 agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.)
  541404 agent gardă de corp
  541405 șef formație pază și ordine
  541406 agent de intervenție pază și ordine
  541407 agent transport valori
  541408 dispecer centru de alarmă
  541409 șef tură servicii securitate
  541410 inspector de securitate
  541411 evaluator de risc de efracție
  541412 consultant de securitate
  541413 agent cu atribuții pe linia ordinii și siguranței publice în incinta arenelor sportive
  5419 Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include lucrători din serviciile de protecție neclasificați în altă parte în grupa minoră 541 - Lucrători în servicii de protecție.
  541901 șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență
  541902 cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
  541903 salvator la ștrand
  541904 salvator montan
  541905 salvamar
  541906 gardian feroviar
  541907 agent conducător câini de serviciu
  6 Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit
  Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit se ocupă cu creșterea și recoltarea culturilor de câmp sau cu plantarea de arbori și arbuști, culegerea de fructe de pădure și plante sălbatice, creșterea (reproducția), îngrijirea ori vânarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin creșterea animalelor, cultivarea, întreținerea (conservarea) și exploatarea pădurilor, creșterea sau capturarea peștilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viață) acvatice în scopul de a asigura hrană, adăpost și venituri pentru ei și familiile lor.
  61 Muncitori calificați în agricultură
  Muncitorii calificați în agricultură, orientați către piață, planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor și arbuștilor, creșterea diferitelor specii de animale și producerea de produse de origine animală pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.
  611 Grădinari și cultivatori
  Grădinarii și cultivatorii planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi și a altor arbori și arbuști, cultivarea legumelor de grădină și a plantelor medicinale în scopul producerii de produse horticole pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.
  6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură
  Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi de câmp și legumicultură planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea diferitelor tipuri de culturi de câmp, cum ar fi grâu și alte cereale, orez, sfeclă, trestie de zahăr, arahide, tutun sau alte culturi de câmp, cartofi, varză ori alte legume pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  611101 agricultor
  611102 grădinar
  611103 legumicultor
  611104 lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură
  611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice
  6112 Arboricultori și pomicultori
  Arboricultorii și pomicultorii planifică, organizează și efectuează lucrări agricole pentru creșterea arborilor și arbuștilor și recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi și nucii, arborii de ceai și cafea, vița-de-vie, arbuștii de afine, arborii de cacao și de cauciuc, și pentru a colecta seva acestora, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  611201 arboricultor
  611202 ciupercar
  611203 florar-decorator
  611204 floricultor
  611205 peisagist-floricultor
  611206 lucrător calificat în floricultură și arboricultură
  611207 pomicultor
  611208 viticultor
  6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere
  Agricultorii și lucrătorii calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea și întreținerea arborilor, arbuștilor, florilor și altor plante în parcuri și grădini private, precum și pentru producerea de răsaduri, bulbi și semințe sau se ocupă de cultivarea legumelor și florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensivă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.
  611301 fermier în horticultură
  6114 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale mixte
  Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale mixte planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și recoltarea unor combinații specifice de culturi de câmp, legume de câmp, culturi de pomi și arbuști, precum și produse pentru grădină, horticole și de pepinieră, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  612 Crescători de animale
  Crescătorii de animale planifică, organizează și efectuează activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor domestice, păsărilor, albinelor, viermilor de mătase și altor animale nedomestice, pentru producția de carne, produse lactate, miere, piei, materiale textile și alte produse sau pentru utilizarea ca animale de tracțiune și în activități sportive ori recreative, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  6121 Crescători de animale pentru producția de lapte și carne
  Crescătorii de animale pentru producția de lapte și carne planifică, organizează și efectuează activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor domestice (exclusiv păsările de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai și cămile, pentru producția de carne, lapte și alte produse lactate, piei și lână sau pentru utilizarea ca animale de tracțiune și în activități sportive sau recreative, pentru vânzare ori livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.
  612101 cioban (oier)
  612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producția de lapte și carne
  612103 tocător de furaje
  612104 lucrător calificat în creșterea animalelor
  612105 crescător bovine
  612106 crescător porcine
  612107 mamoș porcine
  612108 baci montan
  612109 cioban montan
  612110 crescător de oi montan
  612111 oier montan
  6122 Crescători de păsări
  Crescătorii de păsări planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și îngrijirea găinilor, curcanilor, gâștelor, rațelor și a altor păsări de curte, pentru a produce carne, ouă și material de reproducere a efectivelor de păsări, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  612201 crescător de păsări
  612202 fazanier
  6123 Apicultori și sericicultori
  Apicultorii și sericicultorii planifică, organizează și efectuează activități pentru înmulțirea, creșterea și îngrijirea insectelor, cum ar fi albine, viermi de mătase și alte specii, pentru a produce miere, ceară de albine, mătase și alte produse, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  612301 apicultor
  612302 sericicultor
  6129 Crescători de animale neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde crescătorii de animale neclasificați în altă parte în grupa minoră 612 - Crescători de animale. De exemplu, grupa de bază îi include pe aceia care lucrează în reproducerea, creșterea și îngrijirea mamiferelor nedomestice, vânatului și altor păsări (exclusiv păsări de curte), melcilor, șerpilor și altor reptile, precum și diferitelor insecte și animale utilizate pentru testele de laborator, pentru vânzare sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate, grădini zoologice și circuri ori în piețe.
  612901 crescător de animale mici
  612902 crescător-îngrijitor animale sălbatice captive
  612903 crescător-îngrijitor de animale de laborator
  612904 crescător de melci
  612905 antrenor cabaline
  612906 crescător-îngrijitor de cabaline
  612907 herghelegiu
  613 Muncitori calificați în culturi vegetale și crescători de animale
  Muncitorii calificați în culturi vegetale mixte și crescători de animale planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, copacilor și a altor culturi, precum și pentru reproducerea, creșterea și îngrijirea animalelor și pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale
  Muncitorii calificați în culturi vegetale mixte și crescătorii de animale planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, copacilor și a altor culturi, precum și pentru reproducerea, creșterea și îngrijirea animalelor și pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  613001 fermier în producția vegetală
  613002 fermier în producția animală
  613003 agricultor în culturi vegetale și crescător de animale
  62 Lucrători calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare
  Lucrătorii calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare, orientați către piață, planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a celor plantate, creșterea, reproducerea și prinderea peștilor, vânarea și capturarea animalelor în capcane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  621 Lucrători forestieri și asimilați
  Lucrătorii forestieri și asimilații acestora planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a plantațiilor forestiere.
  6210 Lucrători forestieri și asimilați
  Lucrătorii forestieri și asimilații acestora planifică, organizează și efectuează activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a plantațiilor forestiere.
  621001 cioplitor în lemn
  621002 carbonitor
  621003 fasonator mecanic (cherestea)
  621004 muncitor plantații și amenajare zonă verde
  621005 pepinierist
  621006 presator stuf
  621007 protecționist silvic
  621008 recoltator stuf
  621009 rezinator
  621010 șef coloană exploatare stuf
  621011 stivuitor și recepționer silvic
  621012 tăietor silvic
  621013 preparator mangal
  621014 mangalizator
  622 Lucrători în domeniul pescuitului și vânătorii
  Lucrătorii în domeniul pescuitului și vânătorii se ocupă cu înmulțirea, creșterea și prinderea peștilor, vânarea și capturarea animalelor, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  6221 Lucrători în culturi acvatice
  Lucrătorii în culturi acvatice se ocupă cu înmulțirea și creșterea de pește, midii, stridii și alte forme de viață acvatică, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  622101 lucrător în culturi acvatice
  622102 piscicultor
  6222 Pescari pe cursuri de ape interioare și în zone costiere
  Pescarii pe cursuri de ape interioare și în zone costiere, individual sau ca membri ai echipajelor de pe nave de pescuit, se ocupă cu capturarea peștelui ori a altor forme de viață acvatică în apele interioare sau de coastă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe.
  622201 pescar în ape interioare și de coastă
  6223 Pescari în mări și oceane
  Pescarii în mări și oceane, precum și căpitanii sau membrii echipajelor de pe vasele de pescuit se ocupă cu capturarea peștelui de adâncime din mări și oceane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  622301 pescar în mări și oceane
  6224 Lucrători în domeniul vânătorii
  Lucrătorii din domeniul vânătorii se ocupă cu capturarea și uciderea mamiferelor, păsărilor sau reptilelor, în principal pentru carne, piele, pene și alte produse, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.
  622401 paznic de vânătoare
  63 Fermieri, pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
  Fermierii, pescarii și vânătorii a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu creșterea și recoltarea culturilor de câmp, fructelor și legumelor, plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, a plantelor medicinale și de altă natură, îngrijirea și vânarea animalelor, prinderea de pește și capturarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  631 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriu
  Fermierii a căror producție este destinată consumului propriu cresc și recoltează culturi de câmp, fructe și legume, plantează arbori și arbuști, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  6310 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriu
  Fermierii a căror producție este destinată consumului propriu cresc și recoltează culturi de câmp, fructe și legume, plantează arbori și arbuști, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  632 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriu
  Crescătorii de animale a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulțirea, creșterea și îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  6320 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriu
  Crescătorii de animale a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulțirea, creșterea și îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  633 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu
  Lucrătorii în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu creșterea efectivelor de animale și a culturilor de câmp, recoltarea fructelor și legumelor, plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea animalelor și/sau capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  6330 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu
  Lucrătorii în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu se ocupă cu creșterea efectivelor de animale și a culturilor de câmp, recoltarea fructelor și legumelor, plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea animalelor și/sau capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  634 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
  Pescarii și vânătorii a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea și capturarea animalelor, capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  6340 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
  Pescarii și vânătorii a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale și de altă natură, vânarea și capturarea animalelor, capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.
  7 Muncitori calificați și asimilați
  Muncitorii calificați și asimilații acestora aplică cunoștințe și competențe specifice în domenii privind construirea și întreținerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea mașinilor-unelte sau fabricarea, montarea, întreținerea și repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrărilor specifice de imprimare și producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu acționare manuală și al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a tuturor etapelor procesului de producție, a materialelor și uneltelor folosite, precum și a naturii și scopului produsului final.
  71 Muncitori constructori și asimilați, exclusiv electricieni
  Muncitorii constructori și asimilații acestora, exclusiv electricienii, se ocupă cu construirea, întreținerea și repararea clădirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea și repararea fundațiilor, pereților și structurilor din cărămidă, piatră și materiale similare, modelarea și finisarea pietrei pentru construcții și în alte scopuri, precum și cu extragerea minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafață. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală sau de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru a îmbunătăți calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a tuturor etapelor procesului de producție, a materialelor și uneltelor folosite, precum și a naturii și scopului produsului final.
  711 Muncitori constructori și asimilați
  Muncitorii constructori și asimilații acestora se ocupă cu construirea, întreținerea și repararea clădirilor, ridicarea și repararea fundațiilor, pereților și structurilor din cărămidă, piatră și materiale similare, modelarea și finisarea pietrei pentru construcții și în alte scopuri, precum și cu efectuarea diferitelor construcții și sarcini de întreținere a clădirilor.
  7111 Constructori de case
  Constructorii de case ridică, întrețin și repară case și clădiri mici similare, utilizând atât tehnicile și materialele tradiționale, cât și pe cele moderne.
  711101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră
  711102 confecționer plăci din diverse materiale
  711103 confecționer plase și pânze rabiț din stuf
  7112 Zidari și asimilați
  Zidarii și asimilații acestora se ocupă cu îmbinarea cărămizilor, pietrelor tăiate (anterior) și a altor tipuri de blocuri (de piatră) în mortar (folosind un liant), pentru a construi și repara pereți, paravane (pereți despărțitori), arcade și alte structuri.
  711201 sobar
  711202 zidar coșuri fabrică
  711203 zidar pietrar
  711204 zidar șamotor
  711205 zidar roșar-tencuitor
  711206 zidar restaurator
  7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatră
  Spărgătorii, tăietorii și cioplitorii în piatră taie și modelează blocurile de piatră tare sau moale și plăcile (dalele) pentru construirea și întreținerea structurilor de piatră și a zidăriei monumentelor și gravează (sculptează) în piatră.
  711301 cioplitor în piatră și marmură
  711302 cioplitor-montator piatră, marmură
  711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură
  711304 tăietor, șlefuitor, lustruitor piatră, marmură
  711305 restaurator piatră
  7114 Muncitori constructori în lucrări de beton și asimilați
  Muncitorii constructori în lucrări de beton și asimilații acestora ridică cadrele și structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolidează suprafețe de beton, cimentează deschideri din pereți sau cofraje pentru puțuri, finisează și repară suprafețe de ciment și efectuează lucrări de pardoseală cu mozaic.
  711401 betonist
  711402 fierar betonist
  711403 montator elemente prefabricate din beton armat
  711404 constructor structuri monolite
  711405 operator injectorist
  711406 injectorist în construcții
  7115 Dulgheri și tâmplari
  Dulgherii și tâmplarii taie, ajustează, asamblează, ridică, întrețin și repară diferite tipuri de structuri și accesorii realizate din lemn și alte materiale.
  711501 dulgher (exclusiv restaurator)
  711502 dulgher restaurator
  7119 Muncitori constructori și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde muncitorii constructori și asimilații acestora care nu sunt clasificați în altă parte în grupa minoră 711 - Muncitori constructori și asimilați. De exemplu, grupa de bază include lucrători în demolare, lucrători în întreținerea clopotnițelor, șemineurilor și coșurilor industriale, muncitori în ridicarea schelelor.
  711901 muncitor hidrometru
  711902 pavator
  711903 săpător fântâni
  711904 asfaltator
  711905 cantonier
  711906 chesonier
  711907 constructor căi ferate
  711908 constructor linii tramvai
  711909 drenor canalist
  711910 fascinar
  711911 finisor terasamente
  711912 muncitor hidrogeolog
  711913 muncitor constructor șenal navigabil, lucrări hidrotehnice și portuare
  711914 șef echipă întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri
  711915 agent hidrotehnic
  711916 revizor cale sau puncte periculoase
  711917 meseriaș întreținere cale
  711918 șef echipă întreținere cale
  711919 meseriaș întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri
  711920 alpinist utilitar
  711921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri și poduri
  711922 șef echipă întreținere cale metrou
  711923 șef echipă lucrări artă metrou
  711924 lucrător pentru drumuri și căi ferate
  711925 muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate
  712 Muncitori constructori la lucrări de finisare și asimilați
  Muncitorii constructori la lucrări de finisare și asimilații acestora se ocupă cu aplicarea sau instalarea, întreținerea și repararea acoperișurilor, podelelor, pereților, sistemelor de izolație, instalarea geamurilor în ferestre sau alte cadre, precum și a instalațiilor sanitare, tubulaturii și a sistemelor electrice din clădiri și alte structuri.
  7121 Constructori de acoperișuri
  Constructorii de acoperișuri se ocupă cu construirea și repararea acoperișurilor pe toate tipurile de clădiri, folosind unul sau mai multe tipuri de materiale.
  712101 acoperitor-învelitor țiglă, azbociment, tablă
  712102 constructor de acoperișuri
  7122 Parchetari, linoliști, mozaicari, faianțari și asimilați
  Parchetarii, linoliștii, mozaicarii și faianțării instalează, întrețin și repară podele, acoperă pardoseli, pereți și alte suprafețe cu plăci sau panouri de mozaic, pentru scopuri decorative ori de altă natură.
  712201 faianțar
  712202 montator placaje interioare și exterioare
  712203 mozaicar (exclusiv restaurator)
  712204 parchetar
  712205 mozaicar restaurator
  712206 linolist
  712207 montator placaje uscate
  7123 Ipsosari
  Ipsosarii instalează, întrețin și repară panourile din gips cartonat (rigips) în clădiri, aplică straturi decorative și de protecție din ipsos, ciment și materiale similare pe structurile interioare și exterioare.
  712301 ipsosar (exclusiv restaurator)
  712302 turnător ornamentalist
  712303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos
  7124 Montatori izolații
  Montatorii de izolații termice și acustice aplică și repară materialele izolante pentru clădiri, cazane, conducte sau echipamente de refrigerare și de aer condiționat.
  712401 izolator fonic
  712402 izolator frigorific
  712403 izolator hidrofug
  712404 izolator lucrări speciale (antiacide și de protecție)
  712405 izolator termic
  712406 montator pereți și plafoane din ghips-carton
  712407 asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan
  712408 confecționer geam termoizolator
  712409 confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
  712410 montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice
  712411 confecționer-montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice cu geam termoizolator
  712412 montator materiale geosintetice
  712413 sudor geomembrană
  712414 montator geogrile
  712415 montator materiale geotextile și geocompozite
  7125 Geamgii
  Geamgiii măsoară, taie, finisează, montează și instalează sticlă plată și oglinzi.
  712501 geamgiu
  7126 Instalatori și montatori de țevi
  Instalatorii și montatorii de țevi asamblează, instalează, repară și întrețin sistemele de țevi, fitingurile și dispozitivele pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de canalizare și echipamente hidraulice și pneumatice.
  712601 detector pierderi apă și gaze
  712602 instalator apă, canal
  712603 instalator frigotehnist
  712604 instalator încălzire centrală și gaze
  712605 instalator rețele de distribuție/transport fluide
  712606 instalator ventilare și condiționare apă
  712607 verificator canale subterane
  712608 instalator centrale termice
  712609 instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
  712610 instalator autorizat proiectare execuție și/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport și înmagazinare-stocare
  712611 instalator autorizat proiectare execuție și/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuție
  712612 instalator rețele termice și sanitare
  712613 operator instalații apă și canalizare
  7127 Mecanici pentru instalații de climatizare și refrigerare
  Mecanicii pentru instalații de climatizare și refrigerare asamblează, instalează, întrețin și repară sistemele și echipamentele de climatizare și refrigerare.
  712701 frigoriferist (frigotehnist)
  713 Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilați
  Zugravii, vopsitorii, curățitorii de fațade și asimilații acestora pregătesc suprafețele și aplică vopsea și materiale similare pe clădiri și alte structuri, vehicule sau diverse articole fabricate. Aceștia acoperă pereții interiori și plafoanele cu tapet, curăță suprafețele exterioare ale clădirilor și coșurile (industriale), precum și alte structuri similare.
  7131 Zugravi și asimilați
  Zugravii și asimilații acestora pregătesc suprafețele clădirilor și ale altor structuri pentru vopsire (zugrăvire), aplică straturi de protecție și decorative de vopsea sau materiale similare ori acoperă pereții interiori și plafoanele clădirilor cu tapet sau alte materiale de finisare.
  713101 tapetar
  713102 zugrav
  713103 stucaturist
  713104 ignifugator
  713105 operator termoprotecție
  7132 Vopsitori, lăcuitori și asimilați
  Vopsitorii, lăcuitorii și asimilații acestora vopsesc prin pulverizare utilizând echipamente de lăcuire pentru a aplica straturi de protecție pe articolele fabricate sau alte structuri.
  713201 lăcuitor lemn
  713202 vopsitor industrial
  713203 finisor-lăcuitor lemn
  713204 vopsitor
  713205 vopsitor auto
  7133 Curățitori de fațade
  Curățitorii de fațade curăță suprafețele exterioare ale clădirilor și ale altor structuri și elimină funinginea din hornuri sau coșuri industriale.
  713301 coșar
  713302 curățitor de fațade
  72 Muncitori calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilați
  Muncitorii calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilații acestora se ocupă cu turnarea, sudarea sau forjarea metalelor sau prin alte metode (procedee), montează, întrețin și repară structuri metalice grele, reglează, asamblează, întrețin și repară mașini și instalații inclusiv motoarele vehiculelor sau produc unelte ori diverse articole din metale neprețioase.
  Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a organizării activității, a materialelor și uneltelor folosite, precum și natura și scopul produsului final.
  721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori și asimilați
  Turnătorii, tinichigiii-cazangii, sudorii, formatorii și asimilații acestora confecționează matrițe pentru turnarea metalelor, sudează și taie piese metalice, confecționează și repară articole din tablă, instalează, ridică, întrețin și repară structuri de metale grele, funiculare și alte echipamente similare.
  7211 Formatori și miezuitori
  Formatorii și miezuitorii confecționează matrițele și miezurile pentru turnarea metalelor.
  721101 modelier lemn
  721102 modelier metal
  721103 modelator-miezuitor
  721104 modelier naval
  721105 operator la mașini de brichetat șpan
  721106 pregătitor metale vechi pentru retopire
  721107 recuperator metale vechi
  721108 topitor aliaje tipografie
  721109 topitor fontă și neferoase
  721110 topitor, turnător metale și aliaje neferoase
  721111 turnător fontă pe bandă
  721112 turnător formator
  721113 turnător pregătitor oțelărie
  721114 turnător modelier
  721115 turnător metale și neferoase
  721116 modelor prototipuri auto
  7212 Sudori și debitatori autogen
  Sudorii și debitatorii autogeni sudează sau taie piese metalice cu ajutorul surselor de căldură: gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee de topire și tăiere, asamblează piese metalice prin fuziune.
  721201 brazor
  721202 sudor manual cu flacără de gaze
  721203 sudor manual cu arc electric
  721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
  721205 operator tăiere
  721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector
  721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector
  721208 sudor
  7213 Tinichigii-cazangii
  Tinichigiii-cazangii confecționează, instalează și repară articolele și părți ale articolelor făcute din foi de tablă, cum ar fi foi de oțel, cupru, cositor, alamă, aluminiu, zinc sau fier galvanizat.
  721301 cazangiu recipiente
  721302 probator hidraulic cazane, țevi, recipiente
  721303 tinichigiu carosier
  721304 tinichigiu industrial
  721305 tinichigiu de șantier
  721306 tinichigiu structurist de aviație
  721307 cazangiu țevar
  721308 cazangiu formator
  721309 tinichigiu restaurator
  721310 tinichigiu sisteme de acoperișuri și învelitori
  721311 tinichigiu sisteme de ventilație
  721312 tinichigiu în construcții
  7214 Constructori și montatori de structuri metalice
  Constructorii și montatorii de structuri metalice asamblează, ridică și demontează cadrele metalice (structurale) ale clădirilor și alte structuri.
  721401 finisor cocleți
  721402 finisor ace și accesorii
  721403 confecționer capace de carde
  721404 confecționer cocleți
  721405 confecționer plase din sârmă
  721406 formator țevi prin sudare
  721407 lăcătuș construcții metalice și navale
  721408 lăcătuș de mină
  721409 lăcătuș revizie vagoane
  721410 lăcătuș mecanic
  721411 lăcătuș-montator
  721412 presator metale la rece
  721413 recondiționer scule și utilaje petroliere
  721414 șanfrenator
  721415 pregătitor, montator, reparator ițe, cocleți, lamele, spete
  721416 repasator garnituri carde
  721417 tubulator naval
  721418 mașinist la litografiat și vernisat tablă
  721419 mașinist la confecționarea ambalajelor metalice
  721420 mașinist la confecționarea tuburilor de aluminiu
  721421 constructor-montator de structuri metalice
  721422 mașinist la fabricarea acelor și accesoriilor
  721423 nituitor
  721424 lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale
  721425 mașinist la confecționarea spetelor și spiralelor
  721426 montator-ajustor spete
  721427 lipitor și protejator spete
  721428 tăietor garnituri de carde
  721429 mașinist mecanic la confecționare garnituri carde
  721430 lăcătuș-depanator utilaje calcul
  721431 operator la montarea și conservarea produselor după probe
  721432 schelar
  721433 confecționer-montator structuri metalice pentru construcții
  721434 montator fațade și pereți cortină
  7215 Macaragii și alți lucrători la instalații de ridicat
  Macaragiii și alți lucrători la instalații de ridicat montează instalații de ridicat pentru mutarea și poziționarea echipamentului și a componentelor de construcție, se ocupă cu instalarea și întreținerea cablurilor pe șantierele de construcție, clădiri sau alte structuri.
  721501 mecanic-montator instalații cu cablu în silvicultură și exploatări forestiere
  722 Forjori, matrițeri și asimilați
  Forjorii, matrițerii și asimilații acestora forjează și bat cu ciocanul bare, tije sau lingouri din fier, oțel și alte metale pentru a confecționa și a repara diverse tipuri de unelte, echipamente și alte articole, reglează mașinile-unelte pentru operatori ori montează și acționează diverse mașini-unelte; de asemenea, se ocupă cu șlefuirea și ascuțirea suprafețelor.
  7221 Forjori, fierari și matrițeri
  Forjorii, fierarii și matrițerii se ocupă cu forjarea și executarea barelor, tijelor sau lingourilor din fier, oțel sau alte metale, trefilarea de sârmă pentru fabricarea și repararea diverselor tipuri de unelte, articole metalice, piese de echipament, unelte agricole și similare.
  722101 forjor-matrițer
  722102 prelucrător mecanic metale prețioase
  722103 presator piese din pulberi metalice
  722104 ștanțator
  722105 presator, ambutisor la cald
  722106 forjor manual
  722107 forjor-arcurar
  722108 forjor mecanic
  722109 confecționer ferodouri
  722110 preparator pulberi
  722111 cuptorar-termist pentru ferite
  722112 fierar/potcovar
  722113 formator-presator ferite
  722114 finisor ferite
  722115 controlor de calitate la forjare
  722116 controlor de calitate la turnare
  722117 debitator-eboșator
  722118 dusisator-polizator
  7222 Lăcătuși și asimilați
  Lăcătușii și asimilații acestora confecționează și repară unelte făcute la comandă și pe cele specializate, arme sportive, încuietori, matrițe, șabloane pentru componente de mașini și alte articole din metal, folosind unelte de mână și mașini-unelte pentru prelucrarea metalului la toleranțe precise.
  722201 lăcătuș SDV
  722202 sculer-matrițer
  722203 lăcătuș AMC
  722204 lăcătuș mecanică fină
  722205 prelucrător prin electroeroziune
  722206 lăcătuș la prelucrarea și îndreptarea țevilor ghintuite
  7223 Reglori și operatori de mașini unelte
  Reglorii și operatorii de mașini unelte reglează și/sau operează diferite mașini unelte care sunt utilizate pentru realizarea de toleranțe precise.
  722301 reglor la mașini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici și materialelor electrice
  722302 reglor la mașini pentru confecționarea elementelor galvanice
  722303 reglor benzi montaj
  722304 mașinist la linii automate așchietoare
  722305 reglor mașini de bobinat și platinat
  722306 reglor la mașini de prelucrare mase plastice
  722307 reglor mașini-unelte
  722308 reglor-montator
  722309 reglor la mașini pentru fabricarea lămpilor electrice
  722310 reglor și reglor-conductor la mașini-unelte
  722311 conductor de instalații
  722312 operator la mașini-unelte semiautomate și automate
  722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudură
  722314 mașinist la lame de mașini pentru automate așchietoare
  722315 degresator-imersioner
  722316 uscător electrozi de sudură
  722317 mașinist la mașini speciale fără așchiere
  722318 preparator amestec de înveliș
  722319 pregătitor sârmă
  722320 finisator electrozi de sudură
  722321 mașinist la mașini speciale de așchiere
  722322 mașinist la confecționarea tuburilor de protecție și a dozelor de ramificație
  722323 operator la mașini-unelte cu comandă numerică
  722324 operator la mașini de electroeroziune automate
  7224 Operatori pe mașini de polizat, rectificat și ascuțit
  Operatorii pe mașini de polizat, rectificat și ascuțit se ocupă cu polizarea și rectificarea suprafețelor metalice și cu ascuțirea uneltelor.
  722401 ascuțitor laminate la cald
  722402 ascuțitor laminate la rece
  722403 ascuțitor-călitor garnituri de carde
  722404 ascuțitor scule, instrumente medicale și obiecte de uz casnic
  722405 debitator-șlefuitor perii de mașini electrice
  722406 polizator
  722407 șlefuitor metale
  722408 frezor universal
  722409 găuritor-filetator
  722410 honuitor, rodator-lepuitor
  722411 rabotor-mortezor universal
  722412 rectificator universal
  722413 strungar universal
  722414 broșator
  722415 frezor la mașini roți dințate
  722416 gravor mecanic
  722417 rabotor, mortezor roți dințate
  722418 rectificator dantură caneluri
  722419 strungar la strung paralel și de detalonat
  722420 strungar la strung revolver
  722421 strungar la strung carusel
  722422 strungar la mașini orizontale
  722423 strungar la mașini de alezat
  722424 strungar la mașini de prelucrat în coordonate
  722425 strungar la mașini de strunjit roți căi ferate
  722426 rectificator piese producătoare de ochiuri
  722427 șlefuitor metale cu plumb industria de armament
  722428 debitator semifabricate
  722429 curățitor-sablator
  723 Mecanici de mașini și utilaje
  Mecanicii de mașini și utilaje montează, instalează, întrețin și repară motoare, vehicule, mașini agricole sau industriale și echipamente mecanice similare.
  7231 Mecanici de autovehicule
  Mecanicii de autovehicule montează, instalează, întrețin și repară motoare, echipamente mecanice și legate de autoturisme, camioane de livrare, motociclete și alte autovehicule.
  723101 electrician auto
  723102 electromecanic auto
  723103 mecanic auto
  723104 operator standuri încercări
  723105 operator pregătire încercări vehicule
  7232 Mecanici de motoare de avioane
  Mecanicii de motoare de avioane se ocupă cu montarea, întreținerea, repararea și revizia motoarelor de avioane și a ansamblurilor, cum ar fi corpuri de aeronave, sistemele hidraulice și pneumatice.
  723201 mecanic aviație
  7233 Mecanici de mașini agricole și industriale
  Mecanicii de mașini agricole și industriale se ocupă cu montarea, instalarea, examinarea, întreținerea și repararea motoarelor, mașinilor agricole și industriale și echipamentelor mecanice, cu excepția vehiculelor cu motor, avioanelor și motoarelor electrice.
  723301 lăcătuș-montator agregate energetice și de transport
  723302 mecanic utilaj
  723303 mecanic agricol
  723304 motorist
  723305 ungător-gresor
  723306 operator în verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu
  723307 mecanic întreținere și reparații mașini de cusut industriale
  723308 operator în verificarea, întreținerea și repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor
  723309 mecanic mașini agricole
  723310 mecanic trolist
  7234 Lucrători specializați în repararea de biciclete și asimilați
  Lucrătorii specializați în repararea de biciclete și asimilații acestora montează, întrețin și repară echipamentele mecanice și similare ale bicicletelor, ricșelor, cărucioarelor pentru copii, scaunelor cu rotile și echipamentele similare de transport nemotorizate.
  73 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere și muncitori tipografi
  Muncitorii calificați în domeniul produselor manufacturiere și muncitorii tipografi se ocupă cu fabricarea și repararea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, articolelor diverse, cum ar fi bijuterii sau alte articole din metale prețioase, obiecte de ceramică, vase din porțelan și sticlă, precum și obiecte de artizanat făcute din lemn sau materiale textile, piele ori materiale similare, lucrări de tipografie și legătorie. Lucrările sunt realizate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor.
  731 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere
  Muncitorii calificați în domeniul produselor manufacturiere îmbină aptitudinile artistice și manuale pentru proiectarea, confecționarea, repararea, ajustarea, reglarea, întreținerea și ornamentarea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, bijuteriilor și a altor articole din metale prețioase, precum și a obiectelor din ceramică și porțelan. Aceștia aplică tehnici tradiționale și/sau tehnici recent dezvoltate pentru sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea și ornamentarea diverselor articole din sticlă, ceramică, materiale textile, paie, piatră, lemn și articolelor din piele.
  7311 Muncitori calificați în fabricarea/repararea instrumentelor și aparatelor de precizie
  Muncitorii calificați în fabricarea/repararea instrumentelor și aparatelor de precizie confecționează, calibrează, repară, întrețin, reglează și montează ceasuri de mână mecanice, pendule, instrumente și echipamente de precizie nautice, meteorologice, optice, ortopedice și, de asemenea, se ocupă cu reglarea acestora pentru o funcționare corectă.
  731101 AMC-ist
  731102 armurier
  731103 blocator, chituitor, deblocator
  731104 ceasornicar
  731105 centrator, debordator piese optice
  731106 centrator, finisor aparate optice
  731107 degresator, curățător piese și aparate optice
  731108 lipitor lentile și prisme
  731109 montator aparatură optică
  731110 optician
  731111 optician armament
  731112 confecționer seringi
  731113 presator piese optice
  731114 reparator aparate foto
  731115 reparator stilouri, brichete
  731116 reparator umbrele
  731117 gravor piese optice
  731118 tratamentist piese optice
  731119 metrolog și depanator mecanică fină, tehnică digitală și analogică (MFTDA)
  731120 metrolog verificator
  7312 Muncitori calificați în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale
  Muncitorii calificați în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale confecționează, asamblează, repară, reglează, restaurează instrumentele muzicale și realizează acordarea acestora la înălțimea sunetului necesar, cu unelte manuale sau electrice. Aceștia, de obicei, se specializează pentru un singur tip de instrument, cum ar fi instrumente cu coarde, instrumente de suflat din trestie, instrumente de percuție, instrumente de suflat din alamă.
  731201 acordor acordeoane, armonici
  731202 acordor piane, pianine, orgă, țambal
  731203 cașerator și șlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
  731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane
  731205 constructor claviatură
  731206 constructor-reparator de acordeoane și armonici
  731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuție)
  731208 filator corzi pentru piane
  731209 montator corp sonor la piane
  731210 montator-reglor piane
  731211 montator-ajustor de acordeoane
  731212 lutier
  731213 constructor restaurator de orgi
  7313 Giuvaergii și lucrători în metale prețioase
  Giuvaergiii și lucrătorii în metale prețioase se ocupă cu proiectarea, fabricarea, ajustarea, repararea sau evaluarea bijuteriilor, articolelor de ceremonie ori religioase, obiectelor din aur, argint sau alte metale prețioase ori pietre prețioase. Aceștia se ocupă cu tăierea, șlefuirea și fixarea pietrelor prețioase și semiprețioase, inclusiv diamante, și gravarea de modele pe bijuterii și articole din metale prețioase. De asemenea, aceștia se ocupă și cu tăierea și șlefuirea diamantelor pentru scopuri industriale.
  731301 argintar
  731302 bijutier metale prețioase
  731303 cizelator
  731304 cizelator clișee galvanice
  731305 confecționer ștampile de cauciuc, metal, facsimile
  731306 gravor manual
  731307 țintuitor
  731308 bijutier metale comune
  731309 giuvaergiu
  731310 șlefuitor diamante naturale
  7314 Olari și lucrători asimilați
  Olarii și lucrătorii asimilați acestora confecționează obiecte din ceramică, vase de porțelan, obiecte sanitare, cărămizi, țigle și discuri abrazive, realizate manual sau cu ajutorul mașinilor.
  731401 aplicator de detalii la produse din ceramică
  731402 debavurator-retușor la produse din ceramică fină
  731403 turnător produse ceramice
  731404 fasonator produse ceramice
  731405 glazurator produse din ceramică fină
  731406 modelator ceramică
  731407 olar ceramică (artizanat)
  731408 preparator mase ceramice
  731409 presator produse ceramice
  731410 râșnitor smalț
  731411 șlefuitor produse din ceramică fină
  7315 Sticlari (suflători, șlefuitori, tăietori de sticlă)
  Sticlarii (suflătorii, șlefuitorii, tăietorii de sticlă) se ocupă cu suflarea, turnarea, tăierea, polizarea sticlei, modelarea sticlei topite conform modelelor.
  731501 brigadier la fabricarea sticlei
  731502 modelator tuburi spectrale
  731503 trăgător, șlefuitor, gradator nivele
  731504 prelucrător topitură sticlă la presă
  731505 prelucrător topitură sticlă la țeavă
  731506 formator tuburi spectrale
  7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă și ceramică
  Pictorii decoratori, gravorii pe sticlă și ceramică decorează articole din lemn, metal, materiale textile, sticlă, ceramică și alte materiale. Aceștia schițează, trasează și pictează litere, cifre, monograme și desene și gravează modele ornamentale florale pe sticlă și alte articole.
  731601 pictor decor
  731602 gradator vase și aparate de laborator
  731603 gravor produse de sticlă
  731604 inscripționer pe produse de sticlă și ceramică
  731605 pictor pe sticlă și ceramică
  731606 oglindar
  7317 Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale
  Muncitorii calificați în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale aplică tehnici tradiționale, cum ar fi uscarea, impregnarea pentru a pregăti lemnul, paiele, trestia, stuful, piatra, argila (lutul), scoicile și alte materiale, precum și sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea, pictarea sau ornamentarea diverselor articole pentru uzul personal ori gospodăresc sau pentru scopuri decorative. Țesătorii, fabricanții de pensule și lucrătorii asimilați acestora selectează și pregătesc materiale, cum ar fi fibre uscate (păr), nailon, țesături, lemn, sârmă, pentru a face mobilier de răchită, pensule, mături și o împletitură variată a diferitelor tipuri de coșuri.
  731701 confecționer piese, linguri, spițe, albii, donițe, cozi de unelte, șindrilă, ciubere
  731702 confecționer jucării
  731703 confecționer obiecte artizanale din lemn
  731704 confecționer plute
  731705 confecționer garnituri pentru etanșare
  731706 pirogravor
  731707 rămar poleitor
  731708 sculptor în lemn
  731709 confecționer cretă școlară
  731710 traforator manual lemn
  731711 dogar manual
  731712 rotar caretaș
  731713 lumânărar
  731714 confecționer cuțite, brice, brățări, andrele, agrafe, inele
  731715 confecționer nasturi, piepteni
  731716 confecționer obiecte casnice din deșeuri de aluminiu și alte metale
  731717 confecționer obiecte din ipsos
  731718 confecționer obiecte din os, scoică, mică etc.
  731719 confecționer corzi din intestine
  731720 încadrator tablouri
  731721 confecționer materiale didactice pentru științele naturii
  731722 confecționer bidinele, pensule, perii
  731723 confecționer mături
  731724 împletitor de nuiele
  731725 împletitor obiecte din foi de porumb
  731726 împletitor papură
  731727 legător de păr
  731728 sortator, spălător păr
  731729 prelucrător de păr la mașină
  731730 prelucrător manual de păr
  731731 împletitor din panglică împletită
  731732 pieptănător de păr la mașină
  731733 fierbător-uscător de păr
  7318 Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare
  Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare aplică tehnici și modele tradiționale pentru a produce țesături, produse tricotate, brodate, țesute și alte articole de îmbrăcăminte și articole de uz casnic, precum și încălțăminte tradițională, genți de mână, curele și alte accesorii.
  731801 confecționer plase pescărești
  731802 confecționer articole hârtie
  731803 confecționer bibelouri din Jenille
  731804 decorator în piele
  731805 velator-matisor
  731806 confecționer manual de produse din sfori sau frânghii
  731807 ghemuitor
  731808 polierator frânghii
  731809 cablator frânghii
  731810 saluzitor frânghii
  731811 confecționer unelte pescuit din plase
  731812 confecționer îmbrăcare volane în piele
  731813 prelucrător de fulgi și pene
  731814 filator
  731815 ajutor maistru filator
  731816 țesător
  731817 tricoter manual
  731818 ajutor maistru țesător, tricoter
  731819 croșetor
  731820 împletitor textile
  731821 confecționer preșuri
  731822 țesător restaurator manual covoare
  731823 pregătitor și confecționer cataloage mostre
  731824 confecționer tricotaje după comandă
  731825 finisor textile (vopsitor, imprimeur)
  731826 repasator
  731827 aburitor textile
  731828 reparator covoare
  731829 țesător manual
  731830 cusător mănuși piele
  731831 croitor mănuși piele
  731832 finisor mănuși piele
  731833 croitor-ștanțator articole marochinărie
  731834 cusător articole marochinărie
  731835 pregătitor articole marochinărie
  731836 asamblator-montator articole marochinărie
  7319 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde muncitorii calificați în domeniul produselor manufacturiere care efectuează/execută articole de artizanat tradițional neclasificați în altă parte. De exemplu, grupa de bază include muncitorii calificați în executarea de produse artizanale în metale neprețioase și piatră.
  731901 confecționer manual în metaloplastie
  731902 confecționer proteze dentare
  731903 confecționer proteze ortopedice
  731904 confecționer jaluzele
  731905 împletitor fibre plastice
  731906 confecționer flori artificiale
  732 Lucrători poligrafi
  Lucrătorii poligrafi culeg și aranjează caracterele înainte de imprimare, montează și acționează presele de tipărit, leagă și finisează produsele tipărite, pregătesc șabloanele și acționează echipamentele de imprimare pe ecran (serigrafie).
  7321 Zețari și linotipiști
  Zețarii și linotipiștii corectează, configurează, aranjează și compun texte și elemente grafice într-o formă adecvată pentru utilizarea în diverse procese de imprimare și de reprezentare în alte medii vizuale.
  732101 culegător la mașina de cules și turnat rânduri (linotipist)
  732102 culegător la mașina de perforat programe pentru mașinile de turnat text (monotastor)
  732103 culegător la mașina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)
  732104 culegător manual (zețar)
  732105 frezor-montator clișee
  732106 stereotipar
  732107 galvanotipist
  732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco)
  732109 zincograf
  732110 copist formare tipar plan
  732111 desenator cromolitograf
  732112 șlefuitor-granulator
  732113 gravor plăci metalice
  732114 gravor plăci litografice
  732115 fotogravor
  732116 turnător valuri
  732117 manipulant cutter-plotter
  7322 Tipografi
  Tipografii montează și acționează presele digitale, presele de tipar înalt, presele litografice, mașinile de tipar flexografice, mașinile de tipar adânc (gravură), presele de ziare și alte prese de imprimare (tipărit).
  732201 tipograf turnător la mașinile de turnat text
  732202 imprimeur textil
  732203 imprimator serigraf
  732204 tăietor matrițe serigrafie
  732205 serigraf
  732206 operator presă de transfer termic
  732207 tipograf-tipăritor
  732208 dactilo-rotaprint
  732209 operator la mașina electronică de gravat
  732210 operator la mașinile de fotoculegere (monofoto)
  732211 operator tipărituri Braille
  732212 heliografist
  732213 operator xerox
  732214 operator mașini multiplicat
  732215 tipograf print digital și offset
  732216 operator la mașina de gravat și decupat cu laser
  732217 operator la mașina de tampografiat
  732218 tipograf flexograf
  7323 Legători și lucrători finisare
  Legătorii și lucrătorii finisare se ocupă cu legarea cărților și a altor publicații și finisarea produselor tipărite manual sau mecanic.
  732301 legător manual (în poligrafie și ateliere speciale)
  732302 colator publicitar
  732303 mașinist în legătorie mecanică
  732304 strungar șlefuitor tipografie
  74 Tehnicieni la echipamente electrice și electronice
  Tehnicienii la echipamente electrice și electronice instalează, montează și întrețin sistemele de instalații electrice, echipamentele și alte dispozitive de transmisie electrică, cabluri și linii de alimentare, precum și echipamente și sisteme electronice și de telecomunicații. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru a îmbunătăți calitatea produselor.
  741 Montatori de echipamente electrice
  Montatorii de echipamente electrice instalează, montează și întrețin sistemele electrice de cabluri și echipamentele similare, mașinile electrice și alte dispozitive electrice și de transmisie electrică, liniile și cablurile de alimentare.
  7411 Electricieni construcții și asimilați
  Electricienii din construcții și asimilații acestora se ocupă cu instalarea, întreținerea și repararea sistemelor electrice de cabluri și a echipamentelor și dispozitivelor similare.
  741101 electrician în construcții
  741102 electrician de întreținere în construcții
  741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare
  741104 instalator pentru sisteme termice solare
  741105 montator instalații solare
  741106 electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune
  741107 electrician constructor montator aparataj și cabluri de medie și înaltă tensiune
  741108 electrician constructor instalator aparatură de măsură și control
  741109 electrician constructor pentru probe și încercări funcționale
  741110 electrician în construcții civile și industriale
  7412 Mecanici și instalatori de echipamente electrice
  Mecanicii și instalatorii de echipamente electrice se ocupă cu montarea, reglarea, instalarea și repararea mașinilor electrice și altor echipamente și dispozitive electrice în clădiri, fabrici, ateliere de lucru sau alte locuri.
  741201 electrician echipamente electrice și energetice
  741202 bobinator aparataj electric
  741203 electromecanic reparator obiecte de uz casnic
  741204 bobinator mașini electrice rotative
  741205 electrician aparate măsură-control și automatizare în centrale termoelectrice și nuclearoelectrice
  741206 electrician montare și reparații aparataj electric de protecție, relee, automatizare
  741207 bobinator condensatori pentru instalații electrice
  741208 electrician verificări și măsurători electrice în centrale și rețele electrice
  741209 bobinator transformatoare
  741210 montator/reglor/depanator de aparataj electric
  741211 montator, reglor și depanator pentru aparate de măsură electrice și relee
  741212 montator, reglor și depanator de ascensoare
  741213 electrician nave
  741214 confecționer cablaje auto
  741215 electromecanic mașini și echipamente electrice
  741216 electromecanic stație pompare apă-canal
  7413 Montatori de linii electrice
  Montatorii de linii electrice se ocupă cu instalarea, repararea și asigurarea transmisiei electrice prin cabluri de alimentare și echipamente similare.
  741301 electrician exploatare centrale și stații electrice
  741302 electrician exploatare rețele electrice
  741303 electrician montare și reparații cabluri electrice subterane
  741304 electrician montare și reparații linii electrice aeriene
  741305 electrician montare și reparații echipament electric din centrale, stații și posturi de transformare electrice
  741306 electrician protecție relee, automatizări și măsurători electrice
  741307 electrician de întreținere și reparații
  741308 electrician montator de instalații automatizate
  741309 electrician montator de instalații electrice la mijloace de transport
  741310 electrician pentru protecția catodică
  741311 electrician rural
  741312 electrician de mină
  741313 electrician pentru utilizarea energiei electrice
  742 Montatori de echipamente electronice și de telecomunicații
  Montatorii de echipamente electronice și de telecomunicații se ocupă cu montarea, întreținerea, reglarea și repararea echipamentelor electronice, cum ar fi aparatele comerciale și de birou, instrumentele electronice, sistemele de control, precum și cu instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor de telecomunicații, echipamentelor de transmisie a datelor, cablurilor, antenelor, repararea, montarea și întreținerea calculatoarelor.
  7421 Mecanici de echipamente electronice
  Mecanicii de echipamente electronice se ocupă cu montarea, întreținerea, reglarea și repararea echipamentelor electronice cum ar fi aparatele comerciale și de birou, instrumentele electronice și sistemele de control.
  742101 electrician depanator utilaje calcul
  742102 electronist depanator utilaje calcul
  742103 plantator elemente electronice
  742104 operator în verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor speciale de prevenire și stingere a incendiilor
  742105 tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
  742106 tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor
  7422 Muncitori în tehnologia informației și comunicațiilor
  Muncitorii în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) se ocupă cu instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor de telecomunicații, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor și conductorilor, precum și cu repararea, montarea și întreținerea calculatoarelor.
  742201 automatist
  742202 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)
  742203 electromecanic radio-radioficare
  742204 electromecanic rețele cabluri
  742205 electromecanic rețele linii
  742206 electromecanic telegrafie, telefonie
  742207 electronist telecomunicații
  742208 jonctor
  742209 linior
  742210 montator, reglor, testor aparatură de telecomunicații și instalații de semnalizare, centralizare și blocare
  742211 electromecanic electroalimentare
  742212 muncitor radioelectronist
  742213 electromecanic automatizări și telecomunicații
  742214 electromecanic
  75 Muncitori calificați în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecții și alți lucrători asimilați
  Muncitorii calificați în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecții și alți lucrători asimilați acestora se ocupă cu prelucrarea și procesarea materiilor prime din agricultură și pescuit în produse alimentare și în alte produse, precum și cu producerea și repararea bunurilor realizate din lemn, textile, blană, piele sau alte materiale. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor.
  751 Muncitori calificați în industria alimentară
  Muncitorii calificați din industria alimentară se ocupă cu sacrificarea animalelor, prelucrarea și pregătirea acestora și a produselor alimentare conexe pentru consumul uman și animalier, prepararea de diferite tipuri de pâine, prăjituri și alte produse făinoase, procesarea și conservarea fructelor, legumelor și produselor alimentare similare, degustarea și clasificarea diferitelor produse alimentare și băuturi sau pregătirea tutunului și fabricarea de produse din tutun.
  7511 Măcelari și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui
  Măcelarii și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui se ocupă cu sacrificarea animalelor, curățarea, tăierea și pregătirea cărnii și a peștelui, dezosarea și pregătirea produselor alimentare sau conservarea cărnii, peștelui și altor produse alimentare prin uscare, sărare ori afumare.
  751101 carmangier
  751102 ciontolitor tranșator carne
  751103 măcelar
  751104 sterilizator
  751105 tăietor păsări
  751106 lucrător la prelucrarea peștelui
  751107 afumător carne
  7512 Brutari, patiseri și cofetari
  Brutarii, patiserii și cofetarii prepară diferite tipuri de pâine, prăjituri și alte produse din făină, precum și ciocolată și produse de cofetărie.
  751201 brutar
  751202 cofetar
  751203 patiser
  751204 preparator de semifabricate și preparate culinare
  751205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație
  7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate
  Lucrătorii în fabricarea produselor lactate se ocupă cu prelucrarea diferitelor tipuri de brânză, unt și smântână sau a altor produse lactate.
  751301 pasteurizator produse lactate
  751302 preparator produse lactate
  751303 smântânitor
  7514 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor
  Lucrătorii în conservarea fructelor și legumelor se ocupă cu prelucrarea și conservarea fructelor, nucilor (alunelor) și produselor alimentare similare, în diferite moduri, inclusiv gătire, uscare, sărare sau extracție de sucuri ori uleiuri.
  751401 preparator conserve, legume și fructe
  751402 uscător-deshidrator legume, fructe
  751403 preparator castane, dovleac, porumb
  751404 lucrător în procesarea de fructe de pădure și ciuperci de pădure
  7515 Controlori de calitate și degustători de mâncăruri și băuturi
  Controlorii de calitate și degustătorii de mâncăruri și băuturi verifică, gustă și clasifică diferitele tipuri de produse agricole, alimentare și băuturi.
  751501 degustător
  7516 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun
  Lucrătorii în prelucrarea tutunului și produselor din tutun pregătesc frunzele de tutun și fabrică diferite produse din tutun.
  751601 condiționer tutun pentru fabricarea țigaretelor
  752 Muncitori calificați în tratarea lemnului și asimilați
  Muncitorii calificați în tratarea lemnului și alți lucrători asimilați acestora se ocupă cu tratarea și prelucrarea lemnului, producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire și produse similare din lemn, executarea, decorarea și repararea mobilierului din lemn, a vehiculelor și a altor produse din lemn. Aceștia folosesc unelte manuale specializate și montează, operează și supraveghează echipamentele, instalațiile și mașinile-unelte de prelucrare a lemnului.
  7521 Lucrători în tratarea lemnului
  Lucrătorii în tratarea lemnului se ocupă cu acționarea și supravegherea echipamentelor și mașinilor de prelucrare și tratare a lemnului utilizate pentru îndepărtarea scoarței de pe bușteni, la producerea de așchii de lemn, la uscarea și tratarea lemnului și la producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire și produse similare din lemn.
  752101 vopsitor lemn
  752102 pregătitor paste chimice
  752103 pregătitor plăci fibrolemnoase și hârtie pentru filme
  752104 uscător, aburitor material lemnos
  7522 Ebeniști și asimilați
  Ebeniștii și lucrătorii asimilați acestora produc, decorează și repară mobilier din lemn, căruțe și alte vehicule, roți, piese de schimb, accesorii, modele și alte produse din lemn utilizând mașini de prelucrare a lemnului, mașini-unelte și alte unelte de mână specializate.
  752201 tâmplar universal
  752202 tâmplar carosier
  752203 tâmplar manual/artizanal
  752204 marangoz-călăfătuitor
  752205 asamblator lăzi
  752206 confecționer-montator produse din lemn
  752207 curbător-montator butoaie din lemn
  752208 tâmplar manual la presare și încleiere
  752209 corhănitor
  752210 tâmplar manual ajustor montator
  752211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor
  752212 marangoz cală-tachelagiu
  752213 șlefuitor, lustruitor
  752214 pregătitor suprafețe pentru lăcuit
  752215 gardinator
  752216 confecționer-montator cercuri la butoaie
  752217 decupator lamele din lemn pentru lăzi
  752218 preparator-dozator adezive, rășini, lacuri și emailuri în industria lemnului
  752219 tâmplar restaurator
  752220 restaurator șarpante și structuri din lemn
  752221 tâmplar binale
  7523 Reglori și operatori la mașini de prelucrat lemn
  Reglorii și operatorii la mașini de prelucrat lemn montează și monitorizează mașinile automate sau semiautomate de prelucrat lemnul, cum ar fi mașini de tăiere de precizie, mașini de rindeluit, mașini de alezat, strunguri și mașini de sculptat în lemn pentru fabricarea sau repararea pieselor din lemn pentru mobilier, accesorii și alte produse din lemn.
  752301 strungar în lemn
  752302 reglor mașini de prelucrat lemn
  752303 tăietor de precizie în lemn
  752304 confecționer articole speciale din lemn
  752305 confecționer parchete
  752306 confecționer cutii chibrituri din furnir
  752307 impregnator-uscător chibrituri
  752308 confecționer gămălii chibrituri
  752309 mașinist la umplerea și închiderea cutiilor de chibrituri
  752310 pastator cutii de chibrituri
  752311 fasonator calapoade
  752312 montator accesorii pentru calapoade
  752313 finisor calapoade
  752314 circularist la tăiat lemne de foc
  752315 curbător lemn
  752316 gradator rechizite și articole tehnice din lemn
  752317 tâmplar mecanic la croit și dimensionat
  752318 tâmplar mecanic la rindeluit
  752319 tâmplar mecanic la frezat și găurit
  752320 tâmplar mecanic la strunjit
  752321 tâmplar mecanic la șlefuit
  752322 confecționer mine pentru creioane
  752323 înnobilator scândurele pentru creioane
  752324 fasonator creioane și tocuri
  752325 finisor creioane și tocuri
  752326 preparator paste chimice pentru chibrituri
  752327 confecționer cutii chibrituri din carton
  752328 operator la mașini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului
  753 Lucrători în industria textilă și confecții
  Lucrătorii din industria textilă și confecții se ocupă cu ajustarea, modificarea și repararea articolelor de îmbrăcăminte croite, proiectarea și fabricarea de confecții textile, produse din piele sau blană, repară, reînnoiesc și decorează articolele de îmbrăcăminte, mănuși și alte produse textile, concep modele de îmbrăcăminte, instalează, repară și înlocuiesc tapițeria mobilierului, aparatelor ortopedice și accesoriilor de automobile, taie, răzuiesc, tăbăcesc, lustruiesc și vopsesc pieile de animale, modifică și repară încălțăminte și articole din piele.
  7531 Croitori, confecționeri, blănari și pălărieri
  Croitorii, confecționerii (de îmbrăcăminte), blănarii și pălărierii se ocupă cu fabricarea, ajustarea, modificarea și repararea articolelor de îmbrăcăminte croite sau confecționate manual.
  Aceștia execută îmbrăcăminte la comandă, cum ar fi costume, paltoane și rochii din materiale textile, piele fină, blană și alte materiale, sau confecționează pălării și peruci conform specificațiilor clienților și ale producătorilor de îmbrăcăminte.
  753101 croitor
  753102 lenjer, confecționer lenjerie după comandă
  753103 confecționer pălării
  753104 ajutor maistru croitor
  753105 plior confecții
  753106 modistă
  753107 ceaprazar-șepcar
  753108 curățitor-reparator pălării
  753109 retușier confecții
  753110 blănar-confecționer îmbrăcăminte din blană, după comandă
  753111 confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori, după comandă
  753112 cojocar
  753113 confecționer, prelucrător în industria textilă
  7532 Confecționeri de șabloane și tipare
  Confecționerii de șabloane și tipare se ocupă cu crearea modelelor-etalon de precizie pentru fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din textile și produse din piele sau blană. Aceștia trasează, taie, modelează materiale textile, piele fină și alte materiale conform planurilor sau specificațiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte, pălării și șepci, mănuși și produse diverse.
  753201 croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă
  753202 multiplicator șabloane croitorie
  753203 confecționer corsete
  753204 confecționer reparator cravate
  753205 planimetror șabloane
  753206 croitor confecționer costume teatru
  7533 Lucrători în broderie și asimilați
  Lucrătorii în broderie și asimilații acestora se ocupă cu coaserea, repararea și decorarea articolelor de îmbrăcăminte, mănușilor și altor produse din materiale textile, blană, piele fină și alte materiale, precum și cu fabricarea de corturi, vele, copertine și prelate. Aceștia lucrează în principal manual, utilizând ac și ață, dar pot efectua unele sarcini folosind mașini de cusut.
  753301 broder manual
  753302 stopeur
  753303 remaieur ciorapi
  753304 broder manual-mecanic
  753305 broder la gherghef
  7534 Tapițeri și asimilați
  Tapițerii și asimilații acestora instalează, repară și înlocuiesc tapițeriile aferente mobilei, aparatelor ortopedice, scaunelor, panourilor și accesoriilor automobilelor, vagoanelor de cale ferată, avioanelor, navelor și altor articole similare cu material textil, piele sau alte materiale de tapițerie. De asemenea aceștia confecționează și repară perne, pături și saltele.
  753401 tapițer
  753402 saltelar
  753403 plăpumar
  7535 Tăbăcari și alți muncitori în prelucrarea pielii
  Tăbăcarii și alți muncitori în prelucrarea pieii taie, răzuiesc, curăță, tăbăcesc, șlefuiesc și vopsesc pieile de animale pentru producerea stocurilor de piele și blănuri finisate pentru confecționarea de articole de îmbrăcăminte și alte produse.
  753501 meșteșugar argăsitor
  753502 meșteșugar cenușeritor
  753503 meșteșugar finisor mineral
  753504 meșteșugar finisor vegetal
  753505 meșteșugar sortator în industria pielăriei
  7536 Cizmari și asimilați
  Cizmarii și asimilații acestora fabrică, modifică și repară încălțăminte standard realizată la comandă sau ortopedică și articole din piele naturală ori sintetică, cum ar fi bagaje, genți de mână și curele (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte din piele, pălăriilor și mănușilor), sau participă la fabricarea pantofilor și articolelor similare. Aceștia decorează și finisează pantofii, bagajele, gențile de mână și curelele.
  753601 cizmar-confecționer încălțăminte, după comandă
  753602 confecționer articole din piele și înlocuitori
  753603 confecționer încălțăminte ortopedică
  753604 curelar, confecționer harnașamente
  753605 marochiner-confecționer marochinărie, după comandă
  753606 opincar
  753607 tălpuitor (confecționer-reparații încălțăminte)
  754 Alți muncitori calificați
  Alți muncitori calificați desfășoară activități sub suprafața apei, utilizând aparate subacvatice de respirat, poziționează, montează și detonează explozibile, inspectează și testează materii prime, produse și componente fabricate, elimină organismele nedorite pentru prevenirea deteriorării culturilor agricole, clădirilor și altor structuri. Această grupă de bază include ocupații din domeniul comercial și meșteșugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 - Muncitori calificați și asimilați.
  7541 Scafandri
  Scafandrii desfășoară activități sub suprafața apei utilizând aparate subacvatice de respirat, pentru a inspecta, instala, repara și înlătura echipamente și structuri, efectuează, supraveghează teste și experimente, armează explozibile, fotografiază structuri sau viața marină ori găsesc și recuperează obiecte și persoane dispărute.
  754101 scafandru
  754102 scafandru lucrător subacvatic
  754103 scafandru șef grup
  754104 scafandru șef utilaj
  754105 scafandru greu
  754106 operator barocameră
  754107 scafandru salvator
  754108 șef de scufundare
  754109 tehnician de scufundare
  7542 Artificieri
  Artificierii se ocupă cu poziționarea, montarea și detonarea de explozibile la exploatările miniere, cariere și șantiere de demolare.
  754201 artificier de mină
  754202 artificier la lucrări de suprafață
  754203 pirotehnician cinematografie și teatru
  7543 Sortatori și controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri și băuturi)
  Sortatorii și controlorii de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri și băuturi) verifică, testează, sortează, iau eșantioane și cântăresc materiile prime, componentele fabricate și bunurile necomestibile produse sau vândute pentru a asigura conformitatea cu standardele de calitate și pentru a identifica defectele, uzura și abaterile de la specificații, precum și pentru clasificarea și sortarea acestora în funcție de calitatea lor.
  754301 controlor calitate
  7544 Lucrători specializați în servicii de erbicidare și dezinsecție
  Lucrătorii specializați în servicii de erbicidare și de dezinsecție utilizează produse chimice pentru a elimina insectele dăunătoare, animalele mici, plantele sălbatice și alte organisme nedorite pentru a preveni deteriorarea culturilor, clădirilor și a altor structuri și împrejurimile acestora, precum și pentru a preveni riscurile asupra sănătății.
  7549 Alți muncitori calificați neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde ocupațiile din domeniul comercial și meșteșugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 - Muncitori calificați și asimilați. De exemplu, această grupă de bază include lucrătorii care se ocupă cu modelarea, tăierea, șlefuirea și lustruirea lentilelor optice.
  8 Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente
  Operatorii la instalații și mașini, asamblorii de mașini și echipamente acționează și supraveghează mașini și echipamente industriale și agricole la fața locului sau dirijează de la distanță prin telecomandă, conduc trenuri, autovehicule, utilaje și echipamente mobile sau asamblează produse din părți componente, conform specificațiilor și procedurilor precizate.
  Activitatea desfășurată în principal necesită experiență și cunoașterea mașinilor și echipamentelor industriale și agricole, precum și abilitatea de a face față vitezei de funcționare a mașinilor și de a se adapta la inovațiile tehnologice.
  81 Operatori la mașini și instalații
  Operatorii la mașini și instalații acționează și supraveghează, la fața locului sau prin ghidare de la distanță prin telecomandă, instalații industriale, mașini și echipamente fixe sau pentru care mobilitatea nu este parte integrantă a funcționării. Activitatea desfășurată în principal necesită experiență și înțelegerea mașinilor și echipamentelor industriale care sunt acționate și supravegheate. Abilitatea de a face față vitezei de funcționare a mașinilor și de a se adapta inovațiilor tehnologice este adesea necesară.
  811 Operatori la instalațiile de exploatare și prelucrare a minereurilor
  Operatorii la instalațiile de exploatare și prelucrare a minereurilor acționează și supraveghează instalațiile și mașinile (utilajele) care extrag roci și minereuri din pământ, prelucrează minereurile și piatra, forează puțuri, fabrică și finisează produse din ciment și piatră.
  8111 Mineri și lucrători în carieră
  Minerii și lucrătorii în carieră acționează instalațiile, mașinile și instrumentele manual pentru a extrage piatră, minereuri și depozite nemetalice din minele și carierele subterane și de suprafață.
  811101 miner în subteran
  811102 miner la suprafață
  811103 miner în subteran pentru construcții
  811104 mașinist pentru utilaje specifice la extracție și execuția tunelurilor
  811105 semnalist-cuplător
  811106 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate
  811107 trolist
  8112 Operatori la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilor
  Operatorii la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilor acționează și monitorizează mașinile și echipamentele de prelucrare a rocilor, minereurilor și pietrei pentru a recupera produsele rafinate (de calitate superioară), pentru utilizare imediată sau pentru o prelucrare ulterioară.
  811201 brichetator cărbune
  811202 distilator la prepararea cărbunelui
  811203 operator la prepararea minereurilor
  811204 operator la sfărâmarea minereurilor
  811205 prăjitor minereu
  811206 prelucrător mică
  811207 spălător la prepararea cărbunilor
  811208 flotator la prepararea cărbunilor
  811209 separator la prepararea cărbunilor
  811210 morar la mașini de mărunțit roci
  811211 tocător la mașini de mărunțit roci
  811212 concasorist
  811213 operator mineralurg
  8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului
  Operatorii la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului se ocupă cu reglarea, asamblarea și acționarea utilajelor (instalațiilor) de foraj și a echipamentelor similare pentru săparea puțurilor, extragerea minereurilor, lichidelor și gazelor sau pentru diverse alte scopuri.
  811301 operator extracție țiței
  811302 sondor la foraj manual
  811303 operator-prospector lucrări geologice și geofizice
  811304 operator transport pe conducte singulare gaze
  811305 operator extracție gaze
  811306 operator extracție țiței în subteran
  811307 operator extracție sare în salină
  811308 operator măsurători speciale sonde
  811309 operator lucrări speciale sonde
  811310 sondor la forajul mecanizat și reparații sonde
  811311 sondor la intervenții de sonde
  811312 sondor la punerea în producție
  811313 primitor-preparator produse fluide
  811314 operator flotare produse fluide
  8114 Operatori la mașini de preparare a cimentului, rocilor și altor produse minerale
  Operatorii la mașinile de preparare a cimentului, rocilor și altor produse minerale acționează și supraveghează mașinile (instalațiile) pentru fabricarea și finisarea prefabricatelor din beton, bitum și produse din piatră și pregătirea pietrei pentru construcții.
  811401 cuptorar lianți
  811402 fasonator produse din azbociment
  811403 finisor produse din azbociment
  811404 morar lianți
  811405 preparator pastă de azbociment
  811406 tratamentist produse din azbociment
  811407 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare
  811408 mașinist pentru prefabricate din beton și beton armat
  811409 operator la fabricarea vatei și produselor din vată minerală
  811410 confecționer garnituri din azbest
  812 Operatori la instalațiile de prelucrare și finisare a metalelor
  Operatorii la instalațiile de prelucrare și finisare a metalelor operează, acționează și supraveghează mașinile (instalațiile) și echipamentele de comandă cu o unică funcție, utilizate pentru a controla transformarea, prelucrarea și finisarea minereurilor și metalelor.
  8121 Operatori la instalațiile de prelucrare a metalelor
  Operatorii la instalațiile de prelucrare a metalelor acționează, monitorizează, reglează și întrețin mașinile (instalațiile) și echipamentele cu funcția unică de prelucrare și transformare a minereurilor, precum și pentru a îmbunătăți, căli, lamina și extruda metalele.
  812101 cocsar
  812102 furnalist
  812103 oțelar
  812104 pregătitor materiale de șarje
  812105 melanjorist
  812106 operator oxizi de plumb
  812107 dezbătător lingouri
  812108 metalurgist pulberi din oxid de fier
  812109 curățitor lingouri
  812110 preparator la concentratele miniere
  812111 topitor la concentrate miniere
  812112 rafinator metale neferoase
  812113 electrometalurgist
  812114 condiționer-finisor
  812115 turnător fontă
  812116 granulator zgură
  812117 epurator gaze
  812118 mașinist suflante
  812119 pregătitor de șarje
  812120 dozator la producerea aglomeratului
  812121 aglomeratorist
  812122 mașinist exhaustor
  812123 operator separare magnetică
  812124 laminator semifabricate, profiluri tablă și platbandă
  812125 laminator, presator țevi plumb
  812126 topitor, turnător metale prețioase
  812127 laminator sârmă
  812128 laminator tablă subțire
  812129 laminator de bandaje și discuri
  812130 laminator de țevi
  812131 laminator pe laminoare continue
  812132 laminator de benzi la rece
  812133 presator de țevi la cald și profiluri prin extruziune
  812134 alimentator-încălzitor de materiale
  812135 operator la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor
  812136 laminator
  812137 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate
  812138 termist tratamentist de piese semifabricate, finite
  812139 călitor prin inducție sau cu flacără
  812140 călitor scule
  812141 termist-tratamentist
  812142 operator la instalații de tratament termic cu procesare
  812143 operator la pregătirea șarjelor pentru tratament termic
  812144 finisor laminate și trefilate
  812145 decapator
  812146 regulator țevi
  812147 trefilator, trăgător
  8122 Operatori la instalațiile de finisare și tratare chimică a suprafețelor metalice
  Operatorii la instalațiile de finisare și tratare chimică a suprafețelor metalice acționează și supraveghează echipamentele care finisează și acoperă cu metal articole sau părți (componente), pentru a le asigura o rezistență îmbunătățită la coroziune și uzură (abraziune), în scopuri decorative ori pentru a le transmite proprietățile electrice sau magnetice.
  812201 galvanizator
  812202 metalizator prin pulverizare
  812203 metalizator prin cufundare în metal topit
  812204 confecționer protecții și obiecte anticorozive
  812205 emailator
  812206 operator la confecționarea materialelor electroizolante
  812207 matisor cabluri
  812208 metalizator-termist
  812209 arzător email
  812210 emailator insigne și decorații
  812211 emailator firme și decoruri
  812212 emailator prin pudrare
  812213 emailator prin pulverizare
  812214 preparator email
  812215 emailator prin imersiune
  812216 acoperitor metale
  812217 poleitor filiere
  812218 protejator conductori cabluri și condensatori statici de forță
  812219 confecționer izolații la conductori electrici
  812220 confecționer mantale de plumb prin presare la cabluri
  812221 confecționer toroane și cablaje la conductori electrici
  812222 pregătitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac și accesorii
  812223 preparator electrolit și amestec depolarizator
  812224 confecționer și legător depolarizator
  812225 asamblator elemente și baterii galvanice
  812226 confecționer de elemente galvanice
  812227 confecționer celule de electroliză
  813 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor chimice și fotografice
  Operatorii la mașinile și instalațiile destinate fabricării produselor chimice și fotografice acționează și supraveghează mașinile care procesează o varietate de produse chimice și alte ingrediente pentru fabricarea produselor farmaceutice, produselor pentru toaletă, explozivilor, produselor fotografice sau altor produse chimice.
  8131 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor chimice
  Operatorii la mașinile și instalațiile destinate fabricării produselor chimice acționează și supraveghează utilajele care amestecă, prelucrează și ambalează o gamă largă de produse chimice.
  813101 operator la mașini de măcinare fină (produse chimice)
  813102 operator la mașini de fragmentare (produse chimice)
  813103 operator la mașini de amestecare (produse chimice)
  813104 operator la instalații de ardere
  813105 uscător în industria chimică
  813106 preparator în industria chimică
  813107 sinterizator
  813108 operator la fabricarea sticlei
  813109 împâslitor pânză sticlă
  813110 filator fibre sticlă
  813111 preparator amestec și topitor sticlă
  813112 operator poliesteri armați cu fibră de sticlă
  813113 extractorist în chimie
  813114 fermentator în chimie
  813115 concentrator-purificator în chimie
  813116 extractorist uleiuri volatile naturale și colesterină
  813117 operator chimist la producerea compușilor organici ai sulfului și îngrășămintelor fosfatice
  813118 distilator în industria chimică
  813119 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
  813120 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor și uleiurilor
  813121 operator chimist la fabricarea coloranților
  813122 operator la obținerea produselor din spume poliuretanice și latex
  813123 operator chimist la producerea compușilor anorganici ai azotului și îngrășămintelor azotoase
  813124 operator lacuri electroizolante
  813125 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric
  813126 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie
  813127 operator cracare, deformare și fabricare bitum
  813128 operator chimist la fabricarea altor produse organice
  813129 operator chimist la chimizarea gazului de cocs
  813130 producător de fire și fibre sintetice
  813131 operator la fabricarea pieii sintetice
  813132 preparator ferodouri
  813133 finisor universal ferodouri
  813134 operator la fabricarea glicerinei și acizilor grași
  813135 operator la fabricarea săpunurilor
  813136 operator la produse odorante sintetice
  813137 operator la fabricarea detergenților
  813138 operator chimist la produsele farmaceutice și chimice pure
  813139 preparator benzi cauciucate și compoziții emplastre
  813140 preparator prafuri de spălat și curățat
  813141 preparator la prepararea produselor cosmetice și de parfumerie
  813142 preparator ser vaccin
  813143 condiționer finisor produse explozive
  813144 confecționer fitile
  813145 confecționer produse pirotehnice
  813146 nitrator
  813147 pregătitor la produse explozive
  813148 preparator la produse explozive
  813149 confecționer cartușe de vânătoare
  813150 operator la tragere și muniție
  813151 operator la pregătirea, conservarea și ambalarea armamentului și muniției
  813152 pregătitor, completator de echipamente tehnice și SDV-uri
  813153 delaborator muniție
  813154 operator la producerea sodei și produselor clorosodice
  813155 operator la fabricarea altor produse chimice
  8132 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor fotografice
  Operatorii la mașinile și instalațiile destinate fabricării produselor fotografice acționează și supraveghează echipamentele care produc filme și hârtie fotografică și care procesează prin expunere filmele fotografice și realizează fotografii.
  813201 fotoceramist
  813202 fotocopist
  813203 fotopoligraf
  813204 fotoreproducător
  813205 montator filme
  813206 retușor clișee
  813207 pregătitor hârtie fotosensibilă
  813208 operator la fabricarea filmelor fotografice
  814 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic și hârtie
  Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic și hârtie acționează și supraveghează mașinile (utilajele) de malaxat și amestecare a cauciucului și a compușilor din cauciuc, care produc diferite componente și produse din cauciuc natural și sintetic și din materiale plastice sau produc produse diferite din hârtie, carton și materiale similare.
  8141 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc
  Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc acționează și monitorizează mașinile (utilajele) de malaxat și amestecare a cauciucului și a compușilor din cauciuc și produc diferite componente și produse din cauciuc natural și sintetic, cum ar fi încălțăminte turnată în tipar, articole casnice, materiale izolante, accesorii industriale sau anvelope.
  814101 preparator la confecționarea produselor industriale din cauciuc
  814102 pregnator prize tehnice și bandă izolatoare
  814103 confecționer de produse industriale din cauciuc
  814104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc
  814105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc
  814106 operator la prelucrarea cauciucului
  814107 confecționer garnituri de etanșare din cauciuc
  814108 finisor încălțăminte și articole tehnice din cauciuc
  814109 calandror la finisarea cauciucului
  814110 pregătitor regenerare cauciuc
  814111 devulcanizator regenerare cauciuc
  814112 rafinator regenerare cauciuc
  814113 dozator prelucrare cauciuc
  814114 impregnator produse din cauciuc
  814115 profilator produse din cauciuc
  814116 ștanțator piese pentru încălțăminte din piele și cauciuc
  814117 cusător piese la încălțăminte din cauciuc
  814118 vulcanizator piese din cauciuc la prese
  814119 vulcanizator la autoclavă
  814120 preparator cauciuc electroizolant
  814121 vălțar cauciuc electroizolant
  814122 mașinist la confecționarea materialelor electroizolante impregnate
  814123 mașinist la confecționarea materialelor electroizolante stratificate (mică)
  814124 mașinist la confecționarea foliilor de cauciuc electroizolante
  814125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice și bandă izolatoare
  814126 condiționer-finisor produse din cauciuc
  814127 croitor pentru încălțăminte și articole tehnice din cauciuc
  814128 pregătitor pentru încălțăminte și articole tehnice din cauciuc
  814129 preparator plăci de etanșare comprimate
  814130 operator fabricarea și prelucrarea polimerilor
  8142 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din plastic
  Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din plastic acționează și supraveghează mașinile și utilajele de malaxat și amestecare a compușilor pentru a obține materiale plastice și care fabrică diferite componente și articole din plastic.
  814201 preparator mase plastice
  814202 vălțar calandru mase plastice
  814203 operator la prelucrarea maselor plastice
  814204 presator mase plastice
  814205 finisor-asamblator obiecte din mase plastice
  814206 creator, modelier mase plastice
  814207 operator la confecționarea discurilor fonografice
  814208 operator sudare țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD
  814209 operator mase plastice
  814210 operator mașini de termoformatare
  8143 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie
  Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din hârtie acționează și supraveghează mașinile (utilajele) care produc cutii, plicuri, pungi și alte obiecte din hârtie, carton și materiale similare.
  814301 cartonagist
  814302 operator la mașina de laminat
  815 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele
  Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele acționează și supraveghează diverse tipuri de utilaje care pregătesc, prelucrează și tratează fibrele, firele, pielea, blana; produc, modifică și repară încălțămintea, articolele de îmbrăcăminte și fabrică sau curăță materialele textile ori blana și articolele din piele.
  8151 Operatori la mașini și utilaje de filatură
  Operatorii la mașinile și utilajele de filatură acționează și supraveghează mașinile care pregătesc fibrele și filează, răsucesc și înfășoară firele din fibre textile naturale. Acestea răsucesc două sau mai multe fire pentru obținerea unor fire mai rezistente și tratează materialele textile pentru a le face compacte și rezistente la apă.
  815101 decapsulator
  815102 decuscutor
  815103 topitor în și cânepă
  815104 melițator în și cânepă
  815105 înnobilator în și cânepă
  815106 scuturător în și cânepă
  815107 lucrător în bataje (bătător)
  815108 destrămător
  815109 carbonizator textile
  815110 scuturător
  815111 pregătitor amestecuri în filaturi
  815112 cardator
  815113 laminator benzi din fibre
  815114 pieptănător
  815115 zdrobitor și uleiator textile
  815116 operator mașini puitoare
  815117 formator mănuși fibre liberiene
  815118 montator la lipit ace
  815119 curățitor-șlefuitor garnituri carde
  815120 cilindror în filaturi
  815121 disponent în filaturi
  815122 pregătitor gogoși de mătase (fierbător)
  815123 prelucrător fire de mătase din gogoși (filator)
  815124 înnodător fire de mătase naturală
  815125 finisor fire de mătase naturală
  815126 prelucrător deșeuri gogoși de mătase naturală
  8152 Operatori la mașini de țesut și tricotat
  Operatorii la mașinile de țesut și tricotat acționează și supraveghează mașinile de țesut și tricotat care prelucrează firele în produse țesute, nețesute și tricotate, cum ar fi stofe, dantele, covoare, frânghii, țesături pentru uz industrial, pasmanterie și articole de îmbrăcăminte tricotate, sau care cos și brodează țesături.
  815201 operator la mașini de tricotat rectiliniu
  815202 operator la deservirea războaielor de țesut
  815203 șnuruitor Jaqard
  815204 operator la mașini de tricotat circular
  815205 operator sculuitor
  815206 operator canelator
  815207 operator la mașini de urzit
  815208 operator încheietor fire
  815209 operator năvăditor, lipitor, înnodător fire
  815210 operator bobinator-dublator
  815211 operator batirator fire
  815212 operator răsucitor fire
  815213 pâslitor
  815214 confecționer polizoare din pâslă
  8153 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor
  Operatorii la mașinile și utilajele pentru industria confecțiilor acționează și supraveghează mașinile de cusut care fabrică, repară, țes și restaurează materiale textile, articole de îmbrăcăminte din blană, piele și materiale sintetice sau brodează desene decorative (ornamentale) pe confecții ori alte materiale. Aceștia acționează mașinile care fac găuri pentru nasturi și mașinile de găurire pentru capse și coasere în jurul găurilor și a nasturilor pe articolele de îmbrăcăminte.
  815301 operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice
  815302 operator confecții îmbrăcăminte din piele și înlocuitori
  815303 operator la confecționarea industrială a îmbrăcămintei din blană
  815304 operator la confecționarea industrială a mănușilor din piele
  815305 încadrator confecții
  815306 rihtuitor confecții
  815307 pregătitor-lansator confecții
  815308 șpănuitor confecții
  815309 tăietor confecții
  8154 Operatori la mașini de curățat, albit și vopsit materiale textile
  Operatorii la mașini de curățat, albit și vopsit materiale textile acționează și supraveghează mașinile care albesc, vopsesc sau efectuează alte tratamente firelor, fibrelor ori stofelor.
  815401 operator gazator textile
  815402 operator descleietor textile
  815403 operator degamator textile
  815404 operator spălător textile
  815405 operator albitor textile
  815406 operator fierbător textile
  815407 operator mercerizator textile
  815408 operator pregătitor chimicale în industria textilă
  815409 operator vopsitor textile
  815410 operator imprimeur textile
  815411 confecționer șabloane și cilindri de imprimat
  815412 operator apretor textile
  815413 operator calandor-govrator textile
  815414 operator impregnator textile
  815415 operator decator
  815416 operator presator țesături textile (storcător textile)
  815417 operator fixator textile
  815418 operator piuar
  815419 operator scămoșetor
  815420 operator tunsător textile
  815421 operator curățitor chimic
  815422 operator metrar-volator-dublator textile
  815423 operator tăietor textile
  815424 operator uscător textile
  815425 operator îngreunător mătase naturală
  815426 naphtolator la imprimerie
  815427 vaporizator la imprimerie
  815428 confecționer șabloane la imprimerie
  815429 presator axe la cilindrul de imprimat
  815430 operator universal - spălător textile și curățitor chimic
  8155 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor
  Operatorii la mașinile pentru tratarea blănurilor și pieilor acționează și supraveghează diferite mașini care pregătesc pielea sau tratează pielea cu blană ori lână. Aceștia răzuiesc, curăță, tăbăcesc, lustruiesc și vopsesc pieile brute pentru a produce materii prime din piele și blănuri finisate.
  815501 operator cenușeritor
  815502 operator tăbăcitor mineral argăsitor
  815503 operator tăbăcitor vegetal
  815504 operator finisor mineral
  815505 operator finisor vegetal
  815506 operator argăsitor
  815507 operator sortator în industria pielăriei
  815508 vopsitor îmbrăcăminte din blană
  8156 Operatori la mașini și utilaje din industria încălțămintei
  Operatorii la mașinile și utilajele din industria încălțămintei acționează și supraveghează mașinile care produc și repară încălțămintea standard sau specială, gențile de mână și alte accesorii, confecționate, în principal, din piele.
  815601 operator la prepararea tălpii de încălțăminte din fibre
  815602 operator la confecționarea industrială a articolelor din cauciuc și textile cauciucate
  815603 croitor-ștanțator piese încălțăminte
  815604 pregătitor piese încălțăminte
  815605 cusător piese din piele și înlocuitori
  815606 trăgător fețe pe calapod
  815607 tălpuitor industrial
  815608 finisor încălțăminte
  8157 Operatori la mașini de spălat
  Operatorii la mașinile de spălat acționează mașinile de spălat, de curățare chimică, de călcat și mașinile de tratare a țesăturilor din spălătoriile și unitățile de curățare chimică.
  8159 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele neclasificați în altă parte în grupa minoră 815 - Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele. De exemplu, grupa de bază include pe cei care lucrează în acționarea și supravegherea mașinilor care fabrică pălării, corturi, saltele sau diverse articole, cum ar fi împletituri ori alte ornamente.
  815901 operator la confecționarea industrială a pălăriilor
  815902 croitor confecții industriale din blană
  815903 operator la confecționarea industrială a articolelor de sport și protecție, din piele și înlocuitori
  815904 cusător confecții industriale din blană
  815905 pregătitor confecții industriale din blană
  815906 finisor confecții industriale din blană
  815907 operator textile nețesute
  816 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare
  Operatorii la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare acționează și supraveghează mașinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranșarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea și alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor și frunzelor de tutun.
  8160 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare
  Operatorii la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare acționează și supraveghează mașinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranșarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea și alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor și frunzelor de tutun.
  816001 operator la prepararea conservelor din carne, pește și în amestec legume și pește
  816002 operator la valorificarea subproduselor de abator
  816003 tripier
  816004 preparator pește, raci, broaște în cherhanale și oficii
  816005 preparator făină din pește
  816006 topitor grăsimi comestibile și de uz industrial
  816007 operator la fabricarea mezelurilor
  816008 colector și sortator păr
  816009 preparator ulei de copite
  816010 colector și preparator făină, sânge, carne, oase
  816011 curățitor piei
  816012 valorificator glande
  816013 preparator pepsină, cheag
  816014 mățar
  816015 operator la prepararea brânzeturilor
  816016 operator la prepararea produselor lactate
  816017 operator centru de răcire lapte
  816018 operator la fabricarea untului
  816019 preparator conserve lapte și lactoză
  816020 morar
  816021 operator la fabricarea nutrețurilor combinate
  816022 preparator boia de ardei
  816023 preparator muștar
  816024 preparator extracte, arome și esențe
  816025 decorticator crupe
  816026 operator la prepararea produselor zaharoase
  816027 operator la fabricarea produselor făinoase
  816028 preparator înghețată
  816029 operator la fabricarea biscuiților
  816030 preparator napolitane
  816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale
  816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe
  816033 operator la fabricarea zahărului
  816034 condiționer miere
  816035 preparator de produse apicole
  816036 preparator surogate cafea
  816037 operator la condiționarea și prelucrarea plantelor medicinale
  816038 operator la fermentarea tutunului și fabricarea produselor din tutun
  816039 preparator halva
  816040 operator la prepararea băuturilor alcoolice și răcoritoare
  816041 operator la fabricarea berii
  816042 operator la fabricarea malțului
  816043 operator la fabricarea spirtului și drojdiei de panificație
  816044 vinificator-pivnicer
  816045 fermentator oțet
  816046 operator la fabricarea glucozei
  816047 preparator băuturi răcoritoare
  816048 preparator rachiuri industriale și lichioruri
  816049 distilator rachiuri naturale
  816050 operator la fabricarea amidonului și dextrinei
  816051 preparator coniac
  816052 preparator vermut
  816053 preparator șampanie
  817 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei
  Operatorii la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei supraveghează, acționează și controlează echipamentele automate utilizate la tăierea lemnului și prelucrarea cherestelei, furnirului, fabricarea placajelor, precum și la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară. Operatorii la mașinile de fabricat celuloză acționează și supraveghează diferite tipuri de mașini și echipamente de prelucrare pentru producerea de celuloză.
  8171 Operatori la instalațiile de fabricare a celulozei și hârtiei
  Operatorii la instalațiile de fabricare a celulozei și hârtiei acționează și supraveghează mașinile multifuncționale de control al proceselor industriale și echipamentele de prelucrare ce controlează procesarea lemnului, celulozei și a altor materiale din celuloză.
  817101 pregătitor lemn, stuf, paie
  817102 preparator pastă
  817103 fierbător-spălător celuloză, hârtie
  817104 albitor pastă hârtie
  817105 confecționer tambur filigranare
  817106 mașinist la deshidratare pastă hârtie
  817107 finisor hârtie, carton, mucava
  817108 confecționer produse igienico-sanitare
  8172 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului
  Operatorii la instalațiile de prelucrare a lemnului acționează și controlează echipamentele automatizate utilizate la tăierea lemnului pentru prelucrarea cherestelei, furnirului și fabricarea placajelor, precum și la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară.
  817201 confecționer rondele din plută
  817202 confecționer bastoane din plută
  817203 confecționer colaci și centuri de salvare
  817204 mașinist la mașina de tăiat ștraifuri și dopuri din plută
  817205 mașinist la mașina de zdrobit și măcinat plută
  817206 confecționer plăci izolatoare
  817207 aburitor plută
  817208 pregătitor lemn așchietor
  817209 pregătitor așchii
  817210 încleietor plăci aglomerate
  817211 formator presator plăci brute
  817212 formator finisor plăci
  817213 tocătorist-defibratorist
  817214 filtrator-deshidratorist
  817215 presator PFL
  817216 tratamentist PFL
  817217 formator PFL
  817218 impregnator la înnobilare PFL
  817219 fasonator-sortator filme
  817220 presator la înnobilare PFL
  817221 formator la înnobilare PFL
  817222 finisor la înnobilare PFL
  817223 pregătitor PFL și hârtie pentru filme
  817224 gaterist la tăiat bușteni
  817225 tăietor la ferăstrău panglică
  817226 fasonator cherestea
  817227 desenator-însemnator cherestea
  817228 decupator furnire
  817229 derulatorist
  817230 fasonator-uscător furnire
  817231 frezor-îmbinător furnire tehnice
  817232 presator produse stratificate
  817233 formator șlefuitor produse stratificate
  817234 preparator PPF
  817235 miezuitor panele și plăci celulare
  817236 operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri
  818 Alți operatori la mașini și utilaje
  Această grupă de bază include operatorii la mașinile și utilajele fixe neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 81 - Operatori la mașini și instalații. De exemplu, grupa de bază include operatorii mașinilor care fabrică cabluri și frânghii înnădite.
  8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă și ceramică
  Operatorii la utilajele pentru fabricarea produselor din sticlă și ceramică acționează și supraveghează cuptoarele, furnalele și alte mașini și echipamente utilizate la fabricarea sticlei, ceramicii, porțelanului, țiglei sau cărămizilor. Aceștia acționează mașinile pentru reglarea temperaturii, călirea și decorarea obiectelor din sticlă și ceramică.
  818101 topitor sticlă
  818102 prelucrător de topituri la semiautomate
  818103 prelucrător de topituri la instalații de tras țevi
  818104 prelucrător de tuburi și baghete
  818105 cuptorar recoacere sticlă
  818106 confecționer termosuri
  818107 tăietor produse din sticlă
  818108 șlefuitor produse din sticlă
  818109 arzător produse din sticlă
  818110 sablator produse din sticlă
  818111 argintar produse din sticlă
  818112 operator la instalații automate pentru prepararea amestecului
  818113 operator la instalații automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă
  818114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă
  818115 operator la mașini de inscripționat
  818116 prelucrător fire și țesături din fire de sticlă
  818117 operator la instalații de tras și laminat geam
  818118 turnător geam
  818119 preparator vată de sticlă
  818120 tăietor geam
  818121 șlefuitor/sablator geam
  818122 securizator geam
  818123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei
  818124 strungar produse ceramice
  818125 cuptorar ceramică fină și decor
  818126 arzător produse ceramice
  818127 operator la fabricarea produselor refractare
  818128 operator la fabricarea produselor abrazive
  818129 operator la fabricarea produselor din cărbune
  818130 operator abrazive pe suporți
  818131 finisor produse abrazive
  818132 granulator/sortator abrazive
  818133 cuptorar produse abrazive
  818134 preparator-presator abrazive
  818135 cuptorar produse refractare
  818136 formator produse refractare
  818137 preparator-presator produse din cărbune
  818138 cuptorar produse din cărbune
  818139 finisor produse din cărbune
  818140 prelucrător produse ceramice prin extrudare
  818141 discuitor de produse ceramice la mașini
  818142 prelucrător produse ceramice prin injectare
  818143 armator de izolatori electrici (prelucrător produse electrotehnice)
  8182 Fochiști la mașini cu abur și cazane
  Fochiștii la mașinile cu abur și cazane întrețin și acționează diferitele tipuri de mașini cu abur, cazane, turbine și echipamente auxiliare care furnizează energie și alte servicii utilitare pentru clădirile comerciale, industriale și instituționale, pe șantiere și la bordul navelor sau vaselor autopropulsate.
  818201 fochist locomotivă cu abur
  818202 fochist la mașini cu abur
  818203 mașinist la instalații pentru încălzit tren
  818204 fochist pentru cazane de abur și de apă fierbinte
  818205 ajutor fochist
  818206 fochist pentru cazane mici de abur
  818207 fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune
  818208 fochist pentru cazane conduse de calculator
  8183 Operatori la mașinile de ambalat, îmbuteliat și etichetat
  Operatorii la mașinile de ambalat, îmbuteliat și etichetat acționează și supraveghează mașinile care cântăresc, ambalează și etichetează diverse produse sau umplu diferite recipiente cu produse.
  818301 mașinist la mașini de ambalat
  818302 operator la mașina de etichetat
  8189 Operatori la mașini și utilaje neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include operatorii la utilajele și mașinile fixe neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 81 - Operatori la mașini și instalații. De exemplu, grupa de bază include operatorii mașinilor care fabrică cabluri și funii înnădite.
  818901 operator la roboți industriali
  818902 operator la tratarea și epurarea apelor uzate
  818903 operator instalație de sortare și reciclare deșeuri menajere și asimilabile
  818904 operator generatoare terestre sonice și cu agent activ de însămânțare
  818905 operator punct de lansare
  818906 pompagiu
  818907 compresorist
  818908 operator montaj linii automate
  82 Asamblori
  Asamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse și echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite.
  Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare.
  821 Asamblori
  Asamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse și echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare.
  8211 Asamblori de mașini și echipamente mecanice
  Asamblorii de mașini și echipamente mecanice asamblează, în conformitate cu procedurile strict stabilite, părți componente ale echipamentelor mecanice, cum ar fi ale motoarelor, autovehiculelor, turbinelor și aeronavelor.
  821101 lăcătuș montator pentru utilaje industriale, de construcții și agricole
  821102 pregătitor și montator utilaje tehnologice
  821103 montator subansamble
  821104 montator aparate aer condiționat
  821105 operator calitate flux
  8212 Asamblori de echipamente electrice și electronice
  Asamblorii de echipamente electrice și electronice se ocupă cu asamblarea sau modificarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a componentelor echipamentelor electrice, electromecanice și electronice.
  821201 lăcătuș-montator mașini electrice rotative, transformatoare și aparataj electric
  821202 confecționer protecție dielectrică pentru acumulatori
  821203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori
  821204 confecționer grătare și accesorii pentru acumulatori
  821205 confecționer plăci pentru acumulatori
  821206 preparator leșie pentru acumulatori
  821207 montator acumulatori
  821208 confecționer cabluri și arbori de cabluri
  821209 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicații, radio
  821210 confecționer tuburi cinescop
  821211 montator-reglor, depanator de instalații de electronică și curenți purtători
  821212 montator-reglor, depanator de aparate radio și TV, redresoare și amplificatoare
  821213 confecționer piese radio și semiconductori
  821214 confecționer circuite integrate
  821215 confecționer scală radio
  821216 confecționer circuite imprimate
  821217 montator, reglor, testor tehnică de calcul
  821218 confecționer lămpi fluorescente
  821219 confecționer lămpi cu vapori de mercur
  821220 confecționer lămpi cu vapori de sodiu
  821221 confecționer becuri
  821222 montator electromecanic
  8219 Asamblori neclasificați în grupele de bază anterioare
  Asamblorii neclasificați în grupele de bază anterioare se ocupă cu asamblarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a diferitelor produse care nu includ componente electronice, electrice sau mecanice.
  821901 asamblor biciclete
  821902 asamblor jucării
  821903 asamblor articole de sport
  821904 operator la fabricarea fermoarelor
  821905 confecționer de bețe, lansete, mânere și dopuri pentru unelte de pescuit
  821906 confecționer-asamblor articole din lemn
  821907 confecționer-asamblor articole din carton
  821908 confecționer-asamblor articole din textile
  821909 montor articole din piele
  83 Conducători de vehicule și operatori la instalații și utilaje mobile
  Conducătorii de vehicule și operatorii la instalațiile și utilajele mobile conduc trenurile și autovehiculele sau acționează și supraveghează mașinile și echipamentele industriale și agricole ori execută sarcini specifice la bordul navelor și al altor ambarcațiuni de apă.
  831 Mecanici de locomotivă și asimilați
  Mecanicii de locomotivă și asimilații acestora conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri și de marfă, își asumă răspunderea și iau măsuri de protecție a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulația traficului feroviar prin acționarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant și a trenurilor în stațiile de triaj, pregătesc trenurile de tracțiune (pentru remorcare) în mine și dirijează/controlează circulația acestora.
  8311 Mecanici de locomotivă
  Mecanicii de locomotivă conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri și de mărfuri.
  831101 mecanic locomotivă și automotor
  831102 mecanic ajutor locomotivă și automotor
  831103 conducător autodrezină
  831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene
  831105 mecanic locomotivă și ramă electrică metrou
  831106 mecanic ajutor locomotivă și ramă electrică metrou
  8312 Frânari, acari și agenți de manevră
  Frânarii, acarii și agenții de manevră își asumă răspunderea și iau măsuri de protecție a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulația traficului feroviar prin acționarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant și a trenurilor în stațiile de triaj, pregătesc trenurile pentru tracțiune (remorcare) în mine și dirijează/controlează circulația acestora.
  831201 frânar
  831202 manevrant vagoane
  831203 șef manevră
  831204 acar
  831205 șef tren
  831206 paznic barieră
  831207 revizor ace
  832 Conducători autovehicule
  Conducătorii de autovehicule conduc motociclete, triciclete cu motor, autoturisme sau microbuze/camionete pentru transportul pasagerilor, materialelor sau mărfurilor.
  8321 Conducători de motociclete
  Conducătorii de motociclete conduc motociclete sau triciclete cu motor echipate pentru a transporta materiale, mărfuri sau pasageri.
  832101 conducător de motocicletă
  832102 conducător de motoscuter
  8322 Șoferi de autoturisme și camionete
  Șoferii de autoturisme și camionete conduc autoturisme și camionete pentru a transporta pasageri, corespondență sau mărfuri.
  832201 șofer de autoturisme și camionete
  832202 șofer autosanitară
  832203 șofer autoambulanță
  832204 pilot încercare auto
  833 Conducători de mașini de mare tonaj și autobuze
  Conducătorii de mașini de mare tonaj și autobuze conduc mașini de mare tonaj, autocamioane, autobuze sau tramvaie pentru a transporta mărfuri, soluții lichide, materiale grele, corespondență ori pasageri.
  8331 Șoferi de autobuze și tramvaie
  Șoferii de autobuze și tramvaie conduc autobuze sau tramvaie pentru a transporta pasageri, corespondență ori mărfuri.
  833101 șofer autobuz
  833102 conducător troleibuz
  833103 conducător tramvai (vatman)
  8332 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj
  Șoferii de autocamioane și mașini de mare tonaj conduc autovehicule grele pentru a transporta mărfuri, soluții lichide și materiale grele pe distanțe scurte sau lungi.
  833201 șofer autocamion/mașină de mare tonaj
  833202 șofer transport valori bancare
  833203 lucrător operativ pentru autocontainere
  833204 conducător autospecială
  833205 camionagiu
  834 Operatori la instalații și utilaje mobile
  Operatorii la instalațiile și utilajele mobile conduc, acționează și supraveghează instalațiile și echipamentele motorizate cu destinație specială utilizate pentru curățarea sau pregătirea terenului, excavarea, transportarea și împrăștierea de pământ, piatră și materiale similare, ridicarea și mutarea de obiecte grele.
  8341 Operatori de mașini agricole și forestiere
  Operatorii de mașini agricole și forestiere conduc, acționează și supraveghează unul sau mai multe tipuri de mașini și echipamente mobile motorizate cu destinație specială utilizate în activitățile agricole, horticole și forestiere.
  834101 tractorist
  834102 combiner agricol
  834103 motorist la motoagregate și mașini în silvicultură
  834104 mecanic de exploatare în cultură mare
  834105 mecanic de exploatare în zootehnie
  834106 operator la colectatul și manipulatul lemnului
  8342 Conducători de mașini și utilaje terasiere
  Conducătorii de mașini și utilaje terasiere conduc mașini și utilaje folosite la excavarea, nivelarea și consolidarea pământului sau a materialelor similare.
  834201 mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist)
  834202 mașinist la instalațiile de preparat și turnat beton și mixturi asfaltice
  834203 mașinist la mașini cale mecanizare ușoară și grea
  834204 operator la utilaje de forjat dirijat
  834205 operator la utilaje de reabilitări conducte subterane
  834206 operator la utilaje pentru subtraversări
  8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați
  Conducătorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilații acestora acționează și supraveghează macaralele fixe și mobile și alte echipamente de ridicat.
  834301 macaragiu
  834302 mașinist pod rulant
  834303 funicularist
  834304 macaragiu macarale plutitoare
  834305 șofer automacaragiu
  834306 supraveghetor stație șenal navigabil
  834307 funicularist, funiculare pasagere
  834308 mecanizator (muncitor portuar)
  834309 liftier
  834310 docher
  834311 șef echipă docheri
  834312 docher instalații de încărcare/descărcare la bordul navei și cheu
  834313 docher-amarator
  834314 docher-mecanizator
  834315 macaragiu portuar
  8344 Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate
  Operatorii la instalațiile de transport mărfuri paletizate acționează și supraveghează motostivuitoarele sau vehiculele similare pentru transportul, ridicarea și stivuirea paleților cu marfă.
  834401 mașinist la mașini mobile pentru transporturi interioare
  834402 mașinist la alte mașini fixe de transport pe orizontală și verticală
  834403 stivuitorist
  834404 tractorist portuar
  834405 conducător autotrailer
  834406 conducător autoîncărcător portuar
  834407 stivuitorist portuar
  835 Marinari, navigatori și asimilați
  Marinarii, navigatorii și asimilații acestora efectuează sarcini specifice la bordul navelor și sarcini similare la bordul altor ambarcațiuni de apă.
  8350 Marinari, navigatori și asimilați
  Marinarii, navigatorii și asimilații acestora efectuează sarcini specifice la bordul navelor și sarcini similare la bordul altor ambarcațiuni de apă.
  835001 marinar, pilot naval, barjist
  835002 observator far maritim și stație semnal de ceață
  835003 marinar legător
  835004 conducător ambarcațiuni agrement pe ape interioare
  835005 pontonier feribot
  835006 servator far maritim și stație semnal de ceață
  835007 conducător de șalupă maritimă/fluvială
  835008 timonier maritim/fluvial
  835009 motopompist
  9 Muncitori necalificați
  Muncitorii necalificați execută sarcini simple și de rutină care necesită folosirea uneltelor manuale și depunerea unui efort fizic considerabil.
  91 Personal casnic și de serviciu
  Personalul casnic și de serviciu execută diferite sarcini în gospodării private, hoteluri, birouri, spitale și alte unități, precum și în aeronave, vagoane de trenuri, tramvaie și vehicule similare, cu scopul de a păstra interioarele, mobilierul și accesoriile curate, spală și calcă manual articolele de îmbrăcăminte și materialele textile.
  911 Personal casnic și de serviciu la hoteluri și birouri
  Personalul casnic și de serviciu la hoteluri și birouri mătură, aspiră praful, curăță, lustruiește, îngrijește și spală lenjeria de uz casnic, cumpără rezerve de uz casnic, efectuează diferite sarcini cu scopul de a menține curățenia și ordinea interioarelor și mobilierului hotelurilor, birourilor și a altor unități, precum și în aeronave, trenuri, autobuze și vehicule similare.
  9111 Personal casnic pentru curățenie și alte servicii (menajere)
  Personalul casnic pentru curățenie și alte servicii mătură, aspiră praful, curăță, lustruiește, spală și îngrijește lenjeria de uz casnic, cumpără rezerve de uz casnic, prepară alimente, servește masa și efectuează diferite alte sarcini domestice.
  911101 menajeră
  9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri și alte instituții
  Personalul de serviciu în birouri, hoteluri și alte instituții execută diferite sarcini de curățenie cu scopul de a menține curate și ordonate interioarele și mobilierul din hoteluri, birouri și alte unități, precum și în aeronave, trenuri, autobuze și vehicule similare.
  911201 femeie de serviciu
  911202 îngrijitor spații hoteliere
  911203 lucrător room-service hotel
  912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine și geamuri etc.
  Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor, vitrinelor și geamurilor curăță ferestrele, vitrinele sau alte suprafețe ale clădirilor ori vehiculelor, calcă și spală manual sau curăță chimic lenjeria și alte textile.
  9121 Personal pentru servicii de spălat și călcat
  Personalul pentru servicii de spălat și călcat se ocupă cu spălarea și călcarea manuală, curățarea chimică a îmbrăcămintei, lenjeriei de pat și a altor textile.
  912101 călcătoreasă lenjerie
  912102 curățătoreasă lenjerie
  912103 spălătoreasă lenjerie
  912104 spălător covoare înnodate
  9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule
  Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor se ocupă cu spălarea, curățarea și lustruirea vehiculelor.
  912201 spălător vehicule
  9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine și geamuri
  Personalul pentru servicii de spălare vitrine și geamuri se ocupă cu spălarea și lustruirea geamurilor și a altor articole din sticlă.
  912301 spălător vitrine și geamuri
  9129 Alți muncitori în servicii pentru curățenie
  Alți muncitori în servicii pentru curățenie se ocupă cu curățarea suprafețelor, materialelor și obiectelor, cum ar fi: covoare, pereți, piscine, utilizând echipamente și produse chimice de curățare specializate.
  92 Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit
  Muncitorii necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit execută sarcini simple și de rutină în producția de culturi și întreținerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea și întreținerea grădinilor și parcurilor, exploatarea și îngrijirea (conservarea) pădurilor și desfășoară activități în domeniul acvaculturii și pescuitului.
  921 Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit
  Muncitorii necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit execută sarcini simple și de rutină în producția de culturi și întreținerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea și întreținerea grădinilor și parcurilor, exploatarea și întreținerea pădurilor și desfășoară activități în domeniul acvaculturii și pescuitului.
  9211 Muncitori necalificați în culturi vegetale
  Muncitorii necalificați în culturi vegetale execută sarcini simple și de rutină în producția de culturi, cum ar fi de fructe, nuci, cereale și legume, în cadrul fermelor.
  9212 Muncitori necalificați în creșterea animalelor
  Muncitorii necalificați în creșterea animalelor execută sarcini simple și de rutină în producția de animale din ferme, inclusiv păsări de curte și insecte.
  921201 îngrijitor animale
  9213 Muncitori necalificați în ferme mixte
  Muncitorii necalificați în ferme mixte execută sarcini simple și de rutină în producția agricolă de culturi vegetale și în creșterea animalelor din ferme.
  921301 muncitor manipulare și pregătire furaje
  921302 muncitor necalificat în agricultură
  921303 văcar
  9214 Muncitori necalificați în grădinărit și horticultură
  Muncitorii necalificați în grădinărit și horticultură execută sarcini simple și de rutină în activități de cultivare și întreținere a arborilor (pomilor), arbuștilor, florilor și altor plante în parcuri și grădini private, producerea de răsaduri, bulbi și semințe sau creșterea legumelor și florilor utilizând tehnici de cultivare intensive.
  9215 Muncitori forestieri necalificați
  Muncitorii forestieri necalificați execută sarcini simple și de rutină privind cultivarea și menținerea pădurilor naturale și a plantațiilor forestiere, precum și transportul buștenilor, tăierea și doborârea copacilor.
  921501 îngrijitor pomi
  921502 muncitor necalificat în silvicultură
  921503 tăietor manual lemn de foc
  9216 Muncitori necalificați în pescuit și culturi acvatice
  Muncitorii necalificați în pescuit și culturi acvatice execută sarcini simple și de rutină privind cultivarea, capturarea și recoltarea peștelui și a fructelor de mare în acvacultură și în apele interioare, execută activități de pescuit în ape interioare, de coastă și de mare adâncime.
  921601 muncitor necalificat în pescuit și vânătoare
  921602 muncitor piscicol
  93 Muncitori necalificați în industria extractivă, construcții, industria prelucrătoare și transporturi
  Muncitorii necalificați în industria extractivă, construcții, industria prelucrătoare și transporturi efectuează manual sarcini simple și de rutină în industria extractivă, construcții, industria prelucrătoare, transport și operațiuni de depozitare și acționare a vehiculelor și mașinilor cu tracțiune animală și cu acționare umană.
  931 Muncitori necalificați în industria extractivă și construcții
  Muncitorii necalificați în industria extractivă și construcții efectuează manual sarcini simple și de rutină în industria extractivă și exploatările în carieră, construcții și operațiuni în construcții.
  9311 Muncitori necalificați în industria extractivă și exploatările în carieră
  Muncitorii necalificați în industria extractivă și exploatările în carieră execută sarcini de rutină în cadrul activităților din mine și cariere.
  931101 muncitor necalificat în mine și cariere
  931102 împingător vagoneți
  9312 Muncitori necalificați în lucrări publice
  Muncitorii necalificați în lucrările publice execută sarcini de rutină legate de construcția și întreținerea drumurilor, căilor ferate, barajelor și a altor proiecte de lucrări publice.
  931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)
  931202 îngrijitor spații verzi
  931203 muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje
  931204 săpător manual
  9313 Muncitori necalificați în construcția de clădiri
  Muncitorii necalificați în construcția de clădiri execută sarcini de rutină legate de construcția clădirilor și lucrările de demolare.
  931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet
  931302 muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții
  932 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare
  Muncitorii necalificați în industria prelucrătoare efectuează manual diverse sarcini în industria prelucrătoare, asistă la activitatea operatorilor de mașini și a asamblorilor și desfășoară activități de sortare a produselor și de asamblare manuală a componentelor.
  9321 Ambalatori
  Ambalatorii se ocupă cu cântărirea, ambalarea și etichetarea manuală a materialelor și produselor.
  932101 ambalator manual
  9329 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare neclasificați în grupele de bază anterioare
  Muncitorii necalificați în industria prelucrătoare neclasificați în altă parte asistă la activitatea operatorilor de mașini și a asamblorilor și efectuează o varietate de sarcini manuale în industria prelucrătoare, exclusiv ambalarea și etichetarea produselor finite.
  932901 îmbuteliator fluide sub presiune
  932902 marcator piese
  932903 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf și granule
  932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide
  932905 muncitor necalificat în industria confecțiilor
  932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
  932907 lucrător sortator deșeuri reciclabile
  932908 îmbuteliator gaz petrol lichefiat
  932909 muncitor în activitatea de gospodărire a șpanului
  932910 umplutor sifoane
  932911 muncitor necalificat în metalurgie
  933 Muncitori necalificați în transporturi și depozitarea mărfurilor
  Muncitorii necalificați în transporturi și depozitarea mărfurilor conduc biciclete și vehicule similare, conduc vehicule cu tracțiune animală pentru a transporta pasageri sau bunuri, conduc utilaje cu tracțiune animală, transportă manual mărfuri și bagaje și depozitează marfa pe rafturi.
  9331 Conducători de vehicule acționate manual sau de pedale
  Conducătorii de vehicule acționate manual sau de pedale conduc biciclete și vehicule similare pentru transportul de pasageri sau de mărfuri.
  933101 cărăuș
  9332 Conducători de mașini și vehicule cu tracțiune animală
  Conducătorii de mașini și vehicule cu tracțiune animală conduc utilaje sau vehicule cu tracțiune animală pentru a transporta pasageri sau mărfuri, precum și utilaje cu tracțiune animală, de obicei, utilizate în agricultură.
  9333 Manipulanți de marfă
  Manipulanții de marfă îndeplinesc sarcini, cum ar fi: de ambalare, transport, încărcare și descărcare a mobilierului și a altor articole de uz casnic sau încărcare și descărcare a navelor și aeronavelor ori transportă și stivuiesc manual mărfuri în diverse depozite.
  933301 încărcător-descărcător
  933302 legător de sarcină
  933303 manipulant mărfuri
  933304 operator transport și distribuire butelii de GPL
  933305 muncitor spălare și curățare cisterne
  933306 muncitor în serviciile de trafic aerian
  9334 Manipulanți de mărfuri la raft
  Manipulanții de mărfuri la raft stochează mărfurile pe rafturi și în zonele de prezentare și mențin stocul în ordine în supermarketuri și alte magazine de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata.
  94 Ajutori de bucătari
  Ajutorii de bucătari prepară și gătesc la comandă alimente semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele și fac curățenie în bucătărie.
  941 Ajutori de bucătari
  Ajutorii de bucătari prepară și gătesc la comandă un număr restrâns de alimente semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele și fac curățenie în bucătărie.
  9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip "fast-food"
  Ajutorii la prepararea produselor alimentare de tip fast-food prepară și gătesc la comandă o gamă limitată de produse alimentare sau băuturi care implică procese simple de pregătire și un număr mic de ingrediente. Aceștia pot lua comenzi de la clienți și servesc la tejghea sau la mese.
  9412 Debarasatori
  Ajutorii în bucătărie debarasează mesele, fac curățenie în bucătărie, spală vasele, pregătesc ingredientele și execută alte sarcini pentru a ajuta lucrătorii care pregătesc sau servesc alimente și băuturi.
  941201 lucrător bucătărie (spălător vase mari)
  95 Vânzători ambulanți și alți prestatori de servicii "la minut" pentru populație
  Vânzătorii ambulanți și alți prestatori de servicii "la minut" pentru populație vând bunuri, exclusiv produse alimentare pentru consumul imediat, și oferă servicii variate pe străzi și în alte locuri publice, cum ar fi stațiile.
  951 Prestatori de servicii "la minut" pentru populație și asimilați
  Prestatorii de mici servicii "la minut" pentru populație și asimilații acestora asigură o varietate de servicii pe stradă și în alte locuri publice, inclusiv curățarea încălțămintei, spălarea geamurilor mașinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăți, precum și furnizarea de alte servicii la fața locului.
  9510 Prestatori de servicii "la minut" pentru populație și asimilați
  Prestatorii de mici servicii "la minut" pentru populație și asimilații acestora asigură o varietate de servicii pe stradă și în alte locuri publice, inclusiv curățarea încălțămintei, spălarea geamurilor mașinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăți, precum și furnizarea de alte servicii la fața locului.
  951001 lustragiu
  951002 spălător geamuri și parbrize
  952 Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)
  Vânzătorii ambulanți (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi și în locuri publice, cum ar fi stații, cinematografe sau teatre.
  9520 Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)
  Vânzătorii ambulanți (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi și în locuri publice, cum ar fi stații, cinematografe sau teatre.
  952001 vânzător ambulant de produse nealimentare
  952002 vânzător de ziare
  96 Muncitori în salubritate și alți lucrători necalificați
  Muncitorii din salubritate și alți lucrători necalificați colectează gunoiul din clădiri, curți, străzi și alte locuri publice, păstrează curate străzile și alte locuri publice sau execută munci ocazionale pentru gospodării private ori alte unități.
  961 Muncitori în salubritate
  Muncitorii din salubritate colectează, prelucrează și reciclează gunoiul din clădiri, curți, străzi și alte locuri publice sau păstrează curate străzile și alte locuri publice.
  9611 Muncitori necalificați în servicii de colectare deșeuri și materiale reciclabile
  Muncitorii necalificați în servicii de colectare deșeuri și materiale reciclabile colectează și transportă gunoiul și alte articole pentru reciclare din clădiri, curți, străzi și alte locuri.
  961101 lucrător operativ pentru autocompactoare
  9612 Sortatori de deșeuri
  Sortatorii de deșeuri identifică, colectează și sortează obiectele aruncate care pot fi reciclate, de la gropile de gunoi și din cadrul întreprinderilor sau din clădiri, de pe străzi și alte locuri publice.
  9613 Măturători și asimilați
  Măturătorii și asimilații acestora mătură și curăță străzile, parcurile, aeroporturile, gările și alte locuri publice.
  961301 lucrător pentru salubrizare căi publice
  961302 lucrător pentru salubrizare spații verzi
  961303 lucrător pentru salubrizare
  961304 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare
  962 Alți muncitori necalificați
  Alți muncitori necalificați livrează mesaje și transportă pachete, colectează bani și aprovizionează automatele, citesc contoarele, colectează apă și lemne de foc, colectează și emit bilete pentru parcare sau alte evenimente.
  9621 Curieri, comisionari și hamali
  Curierii, comisionarii și hamalii livrează mesaje și transportă pachete și alte obiecte în cadrul unei unități sau între unități, către gospodării private ori în altă parte, sau transportă bagaje, în special la hoteluri, gări și aeroporturi.
  962101 curier
  962102 hamal
  962103 comisioner
  962104 distribuitor presă
  9622 Muncitori necalificați pentru diverse servicii ocazionale
  Muncitorii necalificați pentru diverse servicii ocazionale curăță, vopsesc și întrețin clădirile, terenurile și împrejurimile și efectuează reparații simple.
  962201 îngrijitor câini în adăposturi
  962202 gropar
  962203 incinerator
  962204 prinzător câini
  9623 Cititori de contoare și încasatori
  Cititorii de contoare și încasatorii aprovizionează aparatele automate și colectează bani din acestea sau din aparatele de taxat parcarea și alte dispozitive de încasare ori citesc contoarele de curent electric, gaze și apă.
  962301 cantaragiu
  962302 casier încasator
  962303 încasator și cititor contoare de energie electrică, gaze, apă
  9624 Muncitori necalificați pentru servicii de colectare/distribuție a apei și a lemnelor de foc
  Muncitorii necalificați pentru servicii de colectare/distribuție a apei și a lemnelor de foc se ocupă cu colectarea apei și a lemnelor de foc și cu transportarea acestora pe jos sau folosind utilaje trase manual ori de animale.
  962401 vidanjor-curățitor canale
  962402 operator deratizare, dezinsecție, dezinfecție
  9629 Muncitori necalificați neclasificați în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde muncitorii necalificați care nu sunt clasificați în altă parte în grupa majoră 9 - Muncitori necalificați. De exemplu, grupa de bază include persoanele care emit și colectează tichete de parcare sau de intrare, păstrează obiectele personale predate la garderobă și asigură asistență în cadrul evenimentelor de divertisment.
  962901 model (învățământ)
  962902 gonaci
  962903 garderobier
  962904 ucenic
  962905 aprod
  962906 controlor poartă
  962907 paznic
  962908 plasator
  962909 portar
  962910 supraveghetor muzeu
  962911 supraveghetor noapte (învățământ)
  962912 supraveghetor săli spectacole
  962913 supraveghetor hotel
  --------------