HOTĂRÂRE nr. 15 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2016
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Claudia-Ana Costea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Adrian Curaj

  București, 19 ianuarie 2016.
  Nr. 15.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul
  preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și procedura de acordare a tichetelor
  sociale pentru grădiniță