LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 (**republicată**)privind organizarea administrativă a teritoriului României
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 27 iulie 1981
  **) Republicare în temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ianuarie 1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3, din 23 ianuarie 1981.
  Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Teritoriul României este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.


  Articolul 2
  (1) Capitala României este municipiul București.(2) Municipiul București este organizat în subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotate, denumite sectoare.
  (la 15-12-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  Articolul 3

  Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice, sociale, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației.
  (la 15-12-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  Articolul 4
  (1) Orașul este unitatea administrativ-teritorială urbană, caracterizată de o densitate mare a populației și care concentrează activități socio-culturale și activități economice predominant neagricole.(2) Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită economică, socială și culturală la nivel județean sau național pot fi declarate municipii, în condițiile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Orașele și municipiile sunt alcătuite din localități componente sau din localități componente și sate ce aparțin orașului, respectiv municipiului, după caz.(4) Localitatea în care își au sediul autoritățile administrației publice ale orașului sau municipiului este localitate-reședință de oraș, respectiv de municipiu, după caz.(5) Orașele, respectiv municipiile în care își au sediul autoritățile administrației publice ale județului sunt orașe-reședință de județ, respectiv municipii-reședință de județ.
  (la 15-12-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  Articolul 5
  (1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială rurală, caracterizată de o densitate mai mică a populației, unită prin comunitate de interese și tradiții, în cadrul căreia se desfășoară activități predominant agricole.(2) Comunele cuprind unul sau mai multe sate.(3) Satul în care își au sediul autoritățile administrației publice ale comunei este sat-reședință de comună.
  (la 15-12-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  Articolul 6

  Abrogat.

  (la 15-12-2018, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )

  Articolul 7

  Abrogat.

  (la 15-12-2018, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )

  Articolul 8

  Abrogat.

  (la 15-12-2018, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )

  Articolul 9
  (1) Unitățile administrativ-teritoriale, denumirea și componența lor, municipiile resedințe de județe, precum și satele reședințe de comune sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.(2) Pentru fiecare județ, localitățile reședințe de municipii și orașe sunt înscrise la punctul «A. Municipii», respectiv punctul «B. Orașe», la prima poziție de la coloana «Localități componente ale municipiului» sau la coloana «Localități componente ale orașului», după caz, iar satele-reședință de comune sunt înscrise la punctul «C. Comune», la prima poziție de la rubrica «Satele componente
  (la 15-12-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  Articolul 10

  Se interzice orice modificare a limitelor teritoriale ale județelor, orașelor, comunelor și satelor care are ca scop sau efect schimbarea ponderii cetățenilor aparținând minorității naționale în unitatea administrativ-teritorială în cauză, precum și afectarea drepturilor și libertăților acestora decurgând din Constituție, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte.
  (la 15-12-2018, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  ANEXĂ

  Denumirea și componența unităților administrativ-teritoriale pe județe

  MUNICIPIUL BUCUREȘTI
  Municipiul București, capitala României, se compune din 6 sectoare.

  Nr.
  crt.

  Denumirea municipiului

  Subdiviziuni administrativ-teritoriale
  - sectoare -

  1.

  București

  1. Sectorul 1

  2. Sectorul 2

  3. Sectorul 3

  4. Sectorul 4

  5. Sectorul 5

  6. Sectorul 6

  JUDEȚUL ALBA
  cu reședința în municipiul Alba Iulia

  Municipii 4
  Orașe 7
  Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 60
  Comune 67
  Sate 656
  - din care aparțin de municipii și orașe 39

  A. MUNICIPII

  Nr. crt.

  Denumirea municipiului

  Localități componente ale municipiului

  Sate ce aparțin municipiului

  1.

  ALBA IULIA

  1. ALBA IULIA

  -

  2. Bărăbanț

  3. Micești

  4. Oarda

  5. Pâclișa

  2.

  AIUD

  1. AIUD

  1. Ciumbrud

  2. Aiudul de Sus

  2. Gârbova de Jos

  3. Gâmbaș

  3. Gârbova de Sus

  4. Măgina

  4. Gârbovița

  5. Păgida

  5. Sâncrai

  6. Țifra

  3.

  BLAJ

  1. BLAJ

  1. Mănărade

  2. Deleni-Obârșie

  2. Spătac

  3. Flitești

  4. Izvoarele

  5. Petrisat

  6. Tiur

  7. Veza

  4.

  SEBEȘ

  1. SEBEȘ

  1. Răhău

  2. Lancrăm

  3. Petrești

  B. ORAȘE

  Nr. crt.

  Denumirea orașului

  Localități componente ale orașului

  Sate ce aparțin orașului

  1.

  ABRUD

  1. ABRUD

  -
    
  2. Abrud-Sat
   
    
  3. Gura Cornei
   
    
  4. Soharu
   

  2.

  BAIA DE ARIEȘ

  1. BAIA DE ARIEȘ

  1. Brăzești
     
  2. Cioara de Sus
     
  3. Muncelu
     
  4. Sartăș
     
  5. Simulești

  3.

  CÂMPENI

  1. CÂMPENI

  -
    
  2. Boncești
   
    
  3. Borlești
   
    
  4. Botești
   
    
  5. Certege
   
    
  6. Coasta Vâscului
   
    
  7. Dănduț
   
    
  8. Dealu Bistrii
   
    
  9. Dealu Capsei
   
    
  10. Dric
   
    
  11. Fața Abrudului
   
    
  12. Florești
   
    
  13. Furduiești
   
    
  14. Mihoești
   
    
  15. Motorăști
   
    
  16. Peste Valea Bistrii
   
    
  17. Poduri
   
    
  18. Sorlița
   
    
  19. Tomușești
   
    
  20. Valea Bistrii
   
    
  21. Valea Caselor
   
    
  22. Vârși
   

  4.

  CUGIR

  1. CUGIR

  -
    
  2. Bocșitura
   
    
  3. Bucuru
   
    
  4. Călene
   
    
  5. Fețeni
   
    
  6. Goașele
   
    
  7. Mugești
   
    
  8. Vinerea
   

  5.

  OCNA MUREȘ

  1. OCNA MUREȘ

  1. Cisteiu de Mureș
    
  2. Uioara de Jos

  2. Micoșlaca
    
  3. Uioara de Sus

  3. Războieni-Cetate

  6.

  TEIUȘ

  1. TEIUȘ

  1. Beldiu
     
  2. Căpud
     
  3. Coșlariu Nou
     
  4. Pețelca

  7.

  ZLATNA

  1. ZLATNA

  1. Botești
     
  2. Budeni
     
  3. Dealu Roatei
     
  4. Dobrot
     
  5. Dumbrava
     
  6. Feneș
     
  7. Galați
     
  8. Izvoru Ampoiului
     
  9. Pătrângeni
     
  10. Pirita
     
  11. Pârău Gruiului
     
  12. Podu lui Paul
     
  13. Runc
     
  14. Ruși
     
  15. Suseni
     
  16. Trâmpoiele
     
  17. Valea Mică
     
  18. Vâltori

  C. COMUNE

  Nr. crt.

  Denumirea comunei

  Satele componente

  1.

  Albac

  1. Albac
    
  2. Bărăști
    
  3. Budăiești
    
  4. Cionești
    
  5. Costești
    
  6. Dealu Lămășoi
    
  7. Deve
    
  8. După Pleșe
    
  9. Fața
    
  10. Pleșești
    
  11. Potionci
    
  12. Rogoz
    
  13. Roșești
    
  14. Rusești
    
  15. Sohodol
    
  16. Tamborești

  2.

  Almașu Mare

  1. Almașu Mare
    
  2. Almașu de Mijloc
    
  3. Brădet
    
  4. Cheile Cibului
    
  5. Cib
    
  6. Glod
    
  7. Nădăștia

  3.

  Arieșeni

  1. Arieșeni
    
  2. Avrămești
    
  3. Bubești
    
  4. Casa de Piatră
    
  5. Cobleș
    
  6. Dealu Bajului
    
  7. Fața Cristesei
    
  8. Fața Lăpușului
    
  9. Galbena
    
  10. Hodobana
    
  11. Izlaz
    
  12. Păntești
    
  13. Pătrăhăițești
    
  14. Poienița
    
  15. Ravicești
    
  16. Sturu
    
  17. Ștei-Arieșeni
    
  18. Vanvucești

  4.

  Avram Iancu

  1. Avram Iancu
    
  2. Achimețești
    
  3. Avrămești
    
  4. Bădăi
    
  5. Boldești
    
  6. Călugărești
    
  7. Căsoaia
    
  8. Cândești
    
  9. Cârăști
    
  10. Cârțulești
    
  11. Cocești
    
  12. Cocoșești
    
  13. Coroiești
    
  14. Dealu Crișului
    
  15. Dolești
    
  16. Dumăcești
    
  17. Gojeiești
    
  18. Helerești
    
  19. Incești
    
  20. Jojei
    
  21. Mărtești
    
  22. Orgești
    
  23. Pătruțești
    
  24. Plai
    
  25. Pușelești
    
  26. Șoicești
    
  27. Ștertești
    
  28. Târsa
    
  29. Târsa-Plai
    
  30. Valea Maciului
    
  31. Valea Uțului
    
  32. Verdești
    
  33. Vidrișoara

  5.

  Berghin

  1. Berghin
    
  2. Ghirbom
    
  3. Henig
    
  4. Straja

  6.

  Bistra

  1. Bistra
    
  2. Aronești
    
  3. Bălești
    
  4. Bălești-Cătun
    
  5. Bârlești
    
  6. Cheleteni
    
  7. Ciuldești
    
  8. Crețești
    
  9. Dealu Muntelui
    
  10. Dâmbureni
    
  11. Durăști
    
  12. Gănești
    
  13. Gârde
    
  14. Hodișești
    
  15. Hudricești
    
  16. Lipaia
    
  17. Lunca Largă
    
  18. Lunca Merilor
    
  19. Mihăiești
    
  20. Nămaș
    
  21. Novăcești
    
  22. Perjești
    
  23. Poiana
    
  24. Poiu
    
  25. Rătitiș
    
  26. Runcuri
    
  27. Sălăgești
    
  28. Ștefanca
    
  29. Tolăcești
    
  30. Tomnatic
    
  31. Trișorești
    
  32. Țărănești
    
  33. Vârși-Rontu
    
  34. Vârșii Mari
    
  35. Vârșii Mici

  7.

  Blandiana

  1. Blandiana
    
  2. Acmariu
    
  3. Ibru
    
  4. Poieni
    
  5. Răcătău

  8.

  Bucerdea Grânoasă

  1. Bucerdea Grânoasă
    
  2. Cornu
    
  3. Pădure
    
  4. Pânca

  9.

  Bucium

  1. Bucium
    
  2. Anghelești
    
  3. Bisericani
    
  4. Bucium-Sat
    
  5. Cerbu
    
  6. Ciuculești
    
  7. Coleșeni
    
  8. Dogărești
    
  9. Ferești
    
  10. Florești
    
  11. Gura Izbitei
    
  12. Helești
    
  13. Izbicioara
    
  14. Izbita
    
  15. Jurcuiești
    
  16. Lupulești
    
  17. Măgura
    
  18. Muntari
    
  19. Petreni
    
  20. Poiana
    
  21. Poieni
    
  22. Stâlnișoara
    
  23. Valea Abruzel
    
  24. Valea Albă
    
  25. Valea Cerbului
    
  26. Valea Negrilesii
    
  27. Valea Poienii
    
  28. Valea Șesii
    
  29. Văleni
    
  30. Vâlcea

  10.

  Câlnic

  1. Câlnic
    
  2. Deal

  11.

  Cenade

  1. Cenade
    
  2. Capu Dealului
    
  3. Gorgan

  12.

  Cergău

  1. Cergău Mare
    
  2. Cergău Mic
    
  3. Lupu

  13.

  Ceru-Băcăinți

  1. Ceru-Băcăinți
    
  2. Bolovănești
    
  3. Bulbuc
    
  4. Cucuta
    
  5. Curpeni
    
  6. Dumbrăvița
    
  7. Fântânele
    
  8. Groși
    
  9. Valea Mare
    
  10. Vulturi

  14.

  Cetatea de Baltă

  1. Cetatea de Baltă
    
  2. Crăciunelu de Sus
    
  3. Sântămărie
    
  4. Tătârlaua

  15.

  Ciugud

  1. Ciugud
    
  2. Drâmbar
    
  3. Hăpria
    
  4. Limba
    
  5. Șeușa
    
  6. Teleac

  16.

  Ciuruleasa

  1. Ciuruleasa
    
  2. Bidigești
    
  3. Bodrești
    
  4. Boglești
    
  5. Buninginea
    
  6. Ghedulești
    
  7. Mătișești
    
  8. Morărești
    
  9. Vulcan

  17.

  Crăciunelu de Jos

  1. Crăciunelu de Jos

  18.

  Cricău

  1. Cricău
    
  2. Craiva
    
  3. Tibru

  19.

  Cut

  1. Cut

  20.

  Daia Română

  1. Daia Română

  21.

  Doștat

  1. Doștat
    
  2. Boz
    
  3. Dealul Doștatului

  22.

  Fărău

  1. Fărău
    
  2. Heria
    
  3. Medveș
    
  4. Sânbenedic
    
  5. Șilea

  23.

  Galda de Jos

  1. Galda de Jos
    
  2. Benic
    
  3. Cetea
    
  4. Galda de Sus
    
  5. Lupșeni
    
  6. Măgura
    
  7. Mesentea
    
  8. Oiejdea
    
  9. Poaiana Galdei
    
  10. Răicani
    
  11. Zăgriș

  24.

  Gârbova

  1. Gârbova
    
  2. Cărpiniș
    
  3. Reciu

  25.

  Gârda de Sus

  1. Gârda de Sus
    
  2. Biharia
    
  3. Dealu Frumos
    
  4. Dealu Ordâncușii
    
  5. Dobrești
    
  6. Ghețari
    
  7. Gârda Seacă
    
  8. Hanășești
    
  9. Huzărești
    
  10. Izvoarele
    
  11. Munună
    
  12. Ocoale
    
  13. Plai
    
  14. Pliști
    
  15. Scoarța
    
  16. Snide
    
  17. Sucești

  26.

  Hopârta

  1. Hopârta
    
  2. Silivaș
    
  3. Șpălnaca
    
  4. Turdaș
    
  5. Vama Seacă

  27.

  Horea

  1. Horea
    
  2. Baba
    
  3. Butești
    
  4. Dârlești
    
  5. Fericet
    
  6. Giurgiuț
    
  7. Măncești
    
  8. Mătișești
    
  9. Niculești
    
  10. Pătrușești
    
  11. Petreasa
    
  12. Preluca
    
  13. Teiu
    
  14. Trifești
    
  15. Zânzești

  28.

  Ighiu

  1. Ighiu
    
  2. Bucerdea Vinoasă
    
  3. Ighiel
    
  4. Șard
    
  5. Țelna

  29.

  Întregalde

  1. Întregalde
    
  2. Dealu Geoagiului
    
  3. Ghioncani
    
  4. Iliești
    
  5. Ivăniș
    
  6. Mărinești
    
  7. Modolești
    
  8. Necrilești
    
  9. Popești
    
  10. Sfârcea
    
  11. Tecșești

  30.

  Jidvei

  1. Jidvei
    
  2. Bălcaciu
    
  3. Căpâlna de Jos
    
  4. Feisa
    
  5. Veseuș

  31.

  Livezile

  1. Livezile
    
  2. Izvoarele
    
  3. Poiana Aiudului
    
  4. Vălișoara

  32.

  Lopadea Nouă

  1. Lopadea Nouă
    
  2. Asinip
    
  3. Beța
    
  4. Băgău
    
  5. Cicârd
    
  6. Ciuguzel
    
  7. Ocnișoara
    
  8. Odverem

  33.

  Lunca Mureșului

  1. Lunca Mureșului
    
  2. Gura Arieșului

  34.

  Lupșa

  1. Lupșa
    
  2. Bârdești
    
  3. Bârzan
    
  4. Curmătură
    
  5. După Deal
    
  6. Geamăna
    
  7. Hădărău
    
  8. Holobani
    
  9. Lazuri
    
  10. Lunca
    
  11. Mănăstire
    
  12. Mărgaia
    
  13. Mușca
    
  14. Pițiga
    
  15. Pârâu-Cărbunări
    
  16. Poșogani
    
  17. Șasa
    
  18. Trifești
    
  19. Valea Holhorii
    
  20. Valea Lupșii
    
  21. Valea Șesii
    
  22. Văi
    
  23. Vința

  35.

  Meteș

  1. Meteș
    
  2. Ampoița
    
  3. Isca
    
  4. Lunca Ampoiței
    
  5. Lunca Meteșului
    
  6. Pădurea
    
  7. Poiana Ampoiului
    
  8. Poiana Ursului
    
  9. Presaca Ampoiului
    
  10. Remetea
    
  11. Tăuți
    
  12. Văleni

  36.

  Mihalț

  1. Mihalț
    
  2. Cistei
    
  3. Obreja
    
  4. Zărieș

  37.

  Mirăslău

  1. Mirăslău
    
  2. Cicău
    
  3. Decea
    
  4. Lopadea Veche
    
  5. Ormeniș
    
  6. Rachiș

  38.

  Mogoș

  1. Mogoș
    
  2. Bărbești
    
  3. Bârlești
    
  4. Bârlești-Cătun
    
  5. Bârzogani
    
  6. Bocești
    
  7. Bogdănești
    
  8. Butești
    
  9. Cojocani
    
  10. Cristești
    
  11. Mămăligani
    
  12. Negrești
    
  13. Oncești
    
  14. Poienile-Mogoș
    
  15. Tomești
    
  16. Valea Barnii
    
  17. Valea Bârluțești
    
  18. Valea Cocești
    
  19. Valea Giogești
    
  20. Valea Mlacii
    
  21. Valea Țupilor

  39.

  Noșlac

  1. Noșlac
    
  2. Căptălan
    
  3. Copand
    
  4. Găbud
    
  5. Stâna de Mureș
    
  6. Valea Ciuciului

  40.

  Ocoliș

  1. Ocoliș
    
  2. Lunca Largă
    
  3. Runc
    
  4. Vidolm

  41.

  Ohaba

  1. Ohaba
    
  2. Colibi
    
  3. Măghierat
    
  4. Secășel

  42.

  Pianu

  1. Pianu de Sus
    
  2. Pianu de Jos
    
  3. Plaiuri
    
  4. Purcăreți
    
  5. Strungari

  43.

  Poiana Vadului

  1. Poiana Vadului
    
  2. Costești
    
  3. Duduieni
    
  4. Făgetu de Jos
    
  5. Făgetu de Sus
    
  6. Hănășești
    
  7. Lupăiești
    
  8. Morcănești
    
  9. Păștești
    
  10. Petelei
    
  11. Stănești

  44.

  Ponor

  1. Ponor
    
  2. După Deal
    
  3. Geogel
    
  4. Măcărești
    
  5. Valea Bucurului
    
  6. Vale în Jos

  45.

  Poșaga

  1. Poșaga de Jos
    
  2. Corțești
    
  3. Incești
    
  4. Lunca
    
  5. Orăști
    
  6. Poșaga de Sus
    
  7. Săgagea

  46.

  Rădești

  1. Rădești
    
  2. Leorinț
    
  3. Meșcreac
    
  4. Șoimuș

  47.

  Rimetea

  1. Rimetea
    
  2. Colțești

  48.

  Râmeț

  1. Râmeț
    
  2. Boțani
    
  3. Brădești
    
  4. Cheia
    
  5. Cotorăști
    
  6. Florești
    
  7. Olteni
    
  8. Valea Făgetului
    
  9. Valea Inzelului
    
  10. Valea Mănăstirii
    
  11. Valea Poienii
    
  12. Valea Uzei
    
  13. Vlădești

  49.

  Roșia Montană

  1. Roșia Montană
    
  2. Bălmoșești
    
  3. Blidești
    
  4. Bunta
    
  5. Cărpiniș
    
  6. Coasta Henții
    
  7. Corna
    
  8. Curături
    
  9. Dăroaia
    
  10. Gârda-Bărbulești
    
  11. Gura Roșiei
    
  12. Iacobești
    
  13. Ignățești
    
  14. Șoal
    
  15. Țarina
    
  16. Vârtop

  50.

  Roșia de Secaș

  1. Roșia de Secaș
    
  2. Tău
    
  3. Ungurei

  51.

  Sălciua

  1. Sălciua de Jos
    
  2. Dealu Caselor
    
  3. Dumești
    
  4. Sălciua de Sus
    
  5. Sub Piatră
    
  6. Valea Largă

  52.

  Săliștea

  1. Săliștea
    
  2. Mărgineni
    
  3. Săliștea-Deal
    
  4. Tărtăria

  53.

  Săsciori

  1. Săsciori
    
  2. Căpâlna
    
  3. Dumbrava
    
  4. Laz
    
  5. Loman
    
  6. Pleși
    
  7. Răchita
    
  8. Sebeșel
    
  9. Tonea

  54.

  Scărișoara

  1. Scărișoara
    
  2. Bârlești
    
  3. Botești
    
  4. Fața-Lăzești
    
  5. Florești
    
  6. Lăzești
    
  7. Lespezea
    
  8. Maței
    
  9. Negești
    
  10. Prelucă
    
  11. Runc
    
  12. Sfoartea
    
  13. Știuleți
    
  14. Trâncești

  55.

  Sâncel

  1. Sâncel
    
  2. Iclod
    
  3. Pănade

  56.

  Sântimbru

  1. Sântimbru
    
  2. Coșlariu
    
  3. Dumitra
    
  4. Galtiu
    
  5. Totoi

  57.

  Sohodol

  1. Sohodol
    
  2. Băzești
    
  3. Bilănești
    
  4. Bobărești
    
  5. Brădeana
    
  6. Burzonești
    
  7. Deoncești
    
  8. Dilimani
    
  9. Furduiești
    
  10. Gura Sohodol
    
  11. Hoancă
    
  12. Joldișești
    
  13. Lazuri
    
  14. Lehești
    
  15. Luminești
    
  16. Medrești
    
  17. Morărești
    
  18. Munești
    
  19. Năpăiești
    
  20. Nelegești
    
  21. Nicorești
    
  22. Peleș
    
  23. Poiana
    
  24. Robești
    
  25. Sicoiești
    
  26. Surdești
    
  27. Sebișești
    
  28. Șimocești
    
  29. Țoci
    
  30. Valea Verde
    
  31. Vlădoșești

  58.

  Stremț

  1. Stremț
    
  2. Fața Pietrii
    
  3. Geoagiu de Sus
    
  4. Geomal

  59.

  Șibot

  1. Șibot
    
  2. Balomiru de Câmp
    
  3. Băcăinți
    
  4. Sărăcsău

  60.

  Șona

  1. Șona
    
  2. Alecuș
    
  3. Biia
    
  4. Doptău
    
  5. Lunca Târnavei
    
  6. Sânmiclăuș
    
  7. Valea Sasului

  61.

  Șpring

  1. Șpring
    
  2. Carpen
    
  3. Carpenii de Sus
    
  4. Cunța
    
  5. Drașov
    
  6. Vingard

  62.

  Șugag

  1. Șugag
    
  2. Arți
    
  3. Bârsana
    
  4. Dobra
    
  5. Jidoștina
    
  6. Mărtinie
    
  7. Tău Bistra

  63.

  Unirea

  1. Unirea
    
  2. Ciugudu de Jos
    
  3. Ciugudu de Sus
    
  4. Dumbrava
    
  5. Inoc
    
  6. Măhăceni

  64.

  Vadu Moților

  1. Vadu Moților
    
  2. Bodești
    
  3. Burzești
    
  4. Dealu Frumos
    
  5. Lăzești
    
  6. Necșești
    
  7. Poduri-Bricești
    
  8. Popeștii de Jos
    
  9. Popeștii de Sus
    
  10. Tomuțești
    
  11. Toțești
    
  12. Vâltori

  65.

  Valea Lungă

  1. Valea Lungă
    
  2. Făget
    
  3. Glogoveț
    
  4. Lodroman
    
  5. Lunca
    
  6. Tăuni

  66.

  Vidra

  1. Vidra
    
  2. Băi
    
  3. Bobărești
    
  4. Bogdănești
    
  5. Bordeștii Poieni
    
  6. Culdești
    
  7. Dealu Goiești
    
  8. Dos
    
  9. Dosu Luncii
    
  10. Dosu Văsești
    
  11. Drăgoiești-Luncă
    
  12. Ficărești
    
  13. Gligorești
    
  14. Goiești
    
  15. Haiducești
    
  16. Hărăști
    
  17. Hoancă
    
  18. Jeflești
    
  19. Lunca
    
  20. Lunca Bisericii
    
  21. Lunca de Jos
    
  22. Lunca Goiești
    
  23. Lunca Vesești
    
  24. Modolești
    
  25. Nemeși
    
  26. Oidești
    
  27. Pitărcești
    
  28. Pleșcuța
    
  29. Poieni
    
  30. Ponorel
    
  31. Puiulețești
    
  32. Runc
    
  33. Segaj
    
  34. Urdeș
    
  35. Valea Morii
    
  36. Văsești
    
  37. Vâlcăneasa
    
  38. Vâlcești
    
  39. Vârtănești

  67.

  Vințu de Jos

  1. Vințu de Jos
    
  2. Ciocașu
    
  3. Câmpu Goblii
    
  4. Crișeni
    
  5. Dealu Ferului
    
  6. Gura Cuțului
    
  7. Hațegana
    
  8. Inuri
    
  9. Laz
    
  10. Mătăcina
    
  11. Mereteu
    
  12. Pârău lui Mihai
    
  13. Poienița
    
  14. Stăuini
    
  15. Valea Goblii
    
  16. Valea lui Mihai
    
  17. Valea Vințului
    
  18. Vurpăr

  JUDEȚUL ARAD
  cu reședința în municipiul Arad

  Municipii 1
  Orașe 9
  Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 12
  Comune 68
  Sate 271
  - din care aparțin de municipii și orașe 10

  A. MUNICIPII

  Nr. crt.

  Denumirea municipiului

  Localități componente ale municipiului

  Sate ce aparțin municipiului

  1.

  ARAD

  1. ARAD

  -

  B. ORAȘE

  Nr. crt.

  Denumirea orașului

  Localități componente ale orașului

  Sate ce aparțin orașului

  1.

  CHIȘINEU-CRIȘ

  1. CHIȘINEU-CRIȘ

  1. Nădab

  2.

  CURTICI

  1. CURTICI

  -

  3.

  INEU

  1. INEU

  1. Mocrea

  4.

  LIPOVA

  1. LIPOVA

  -
    
  2. Radna

  -
    
  3. Șoimoș

  -

  5.

  NĂDLAC

  1. NĂDLAC

  -

  6.

  PECICA

  1. PECICA

  1. Bodrogu Vechi
     
  2. Sederhat
     
  3. Turnu

  7.

  PÂNCOTA

  1. PÂNCOTA

  1. Măderat

  8.

  SÂNTANA

  1. SÂNTANA

  1. Caporal Alexa

  9.

  SEBIȘ

  1. SEBIȘ

  1. Donceni
     
  2. Prunișor
     
  3. Sălăjeni

  C. COMUNE

  Nr. crt.

  Denumirea comunei

  Satele componente

  1.

  Almaș

  1. Almaș
    
  2. Cil
    
  3. Joia Mare
    
  4. Rădești

  2.

  Apateu

  1. Apateu
    
  2. Berechiu
    
  3. Moțiori

  3.

  Archiș

  1. Archiș
    
  2. Bârzești
    
  3. Groșeni
    
  4. Nermiș

  4.

  Bata

  1. Bata
    
  2. Bacău de Mijloc
    
  3. Bulci
    
  4. Țela

  5.

  Beliu

  1. Beliu
    
  2. Benești
    
  3. Bochia
    
  4. Secaci
    
  5. Tăgădău
    
  6. Vasile Goldiș

  6.

  Birchiș

  1. Birchiș
    
  2. Căpălnaș
    
  3. Ostrov
    
  4. Virismort

  7.

  Bârsa

  1. Bârsa
    
  2. Aldești
    
  3. Hodiș
    
  4. Voivodeni

  8.

  Bârzava

  1. Bârzava
    
  2. Bătuța
    
  3. Căpruța
    
  4. Dumbrăvița
    
  5. Groșii Noi
    
  6. Lalașinț
    
  7. Monoroștia
    
  8. Slatina de Mureș

  9.

  Bocsig

  1. Bocsig
    
  2. Mânerău
    
  3. Răpsig

  10.

  Brazii

  1. Brazii
    
  2. Buceava-Șoimuș
    
  3. Iacobini
    
  4. Mădrigești
    
  5. Secaș

  11.

  Buteni

  1. Buteni
    
  2. Berindia
    
  3. Cuied
    
  4. Păulian

  12.

  Cărand

  1. Cărand
    
  2. Seliștea

  13.

  Cermei

  1. Cermei
    
  2. Avram Iancu
    
  3. Șomoșcheș

  14.

  Chisindia

  1. Chisindia
    
  2. Păiușeni
    
  3. Văsoaia

  15.

  Conop

  1. Conop
   
   

  2. Belotinț
    
  3. Chelmac
    
  4. Milova
    
  5. Odvoș

  16.

  Covăsinț

  1. Covăsinț

  17.

  Craiva

  1. Craiva
    
  2. Chișlaca
    
  3. Ciuntești
    
  4. Coroi
    
  5. Mărăuș
    
  6. Rogoz de Beliu
    
  7. Stoinești
    
  8. Susag
    
  9. Șiad
    
  10. Tălmaci

  18.

  Dezna

  1. Dezna
    
  2. Buhani
    
  3. Laz
    
  4. Neagra
    
  5. Slatina de Criș

  19.

  Dieci

  1. Dieci
    
  2. Cociuba
    
  3. Crocna
    
  4. Revetiș
    
  5. Roșia

  20.

  Dorobanți

  1. Dorobanți

  21.

  Fântânele

  1. Fântânele
    
  2. Tisa Nouă

  22.

  Felnac

  1. Felnac
    
  2. Călugăreni

  23.

  Frumușeni

  1. Frumușeni
    
  2. Aluniș

  24.

  Ghioroc

  1. Ghioroc
    
  2. Cuvin
    
  3. Miniș

  25.

  Grăniceri

  1. Grăniceri
    
  2. Șiclău

  26.

  Gurahonț

  1. Gurahonț
    
  2. Bonțești
    
  3. Dulcele
    
  4. Feniș
    
  5. Honțișor
    
  6. Iosaș
    
  7. Mustești
    
  8. Pescari
    
  9. Valea Mare
    
  10. Zimbru

  27.

  Hălmagiu

  1. Hălmagiu
    
  2. Bănești
    
  3. Bodești
    
  4. Brusturi
    
  5. Cristești
    
  6. Ionești
    
  7. Leasa
    
  8. Leștioara
    
  9. Poienari
    
  10. Tisa
    
  11. Țărmure

  28.

  Hălmăgel

  1. Hălmăgel
    
  2. Luncșoara
    
  3. Sârbi
    
  4. Târnăvița
    
  5. Țohești

  29.

  Hășmaș

  1. Hășmaș
    
  2. Agrișu Mic
    
  3. Botfei
    
  4. Clit
    
  5. Comănești
    
  6. Urvișu de Beliu

  30.

  Ignești

  1. Ignești
    
  2. Minead
    
  3. Nădălbești
    
  4. Susani

  31.

  Iratoșu

  1. Iratoșu
    
  2. Variașu Mare
    
  3. Variașu Mic

  32.

  Livada

  1. Livada
    
  2. Sânleani

  33.

  Macea

  1. Macea
    
  2. Sânmartin

  34.

  Mișca

  1. Mișca
    
  2. Satu Nou
    
  3. Vânători
    
  4. Zerindu Mic

  35.

  Moneasa

  1. Moneasa
    
  2. Rănușa

  36.

  Olari

  1. Olari
    
  2. Sintea Mică

  37.

  Păuliș

  1. Păuliș
    
  2. Barațca
    
  3. Cladova
    
  4. Sâmbăteni

  38.

  Peregu Mare

  1. Peregu Mare
    
  2. Peregu Mic

  39.

  Petriș

  1. Petriș
    
  2. Corbești
    
  3. Ilteu
    
  4. Obârșia
    
  5. Roșia Nouă
    
  6. Seliște

  40.

  Pilu

  1. Pilu
    
  2. Vărșand

  41.

  Pleșcuța

  1. Pleșcuța
    
  2. Aciuța
    
  3. Budești
    
  4. Dumbrava
    
  5. Gura Văii
    
  6. Rostoci
    
  7. Tălagiu

  42.

  Săvârșin

  1. Săvârșin
    
  2. Căprioara
    
  3. Cuiaș
    
  4. Hălăliș
    
  5. Pârnești
    
  6. Temeșești
    
  7. Toc
    
  8. Troaș
    
  9. Valea Mare

  43.

  Secusigiu

  1. Secusigiu
    
  2. Munar
    
  3. Satu Mare
    
  4. Sânpetru German

  44.

  Seleuș

  1. Seleuș
    
  2. Iermata
    
  3. Moroda

  45.

  Semlac

  1. Semlac

  46.

  Sintea Mare

  1. Sintea Mare
    
  2. Adea
    
  3. Țipar

  47.

  Socodor

  1. Socodor

  48.

  Șagu

  1. Șagu
    
  2. Cruceni
    
  3. Firiteaz
    
  4. Fiscut
    
  5. Hunedoara Timișană

  49.

  Șeitin

  1. Șeitin

  50.

  Șepreuș

  1. Șepreuș

  51.

  Șicula

  1. Șicula
    
  2. Chereluș
    
  3. Gurba

  52.

  Șilindia

  1. Șilindia
    
  2. Camna
    
  3. Iercoșeni
    
  4. Luguzău
    
  5. Satu Mic

  53.

  Șimand

  1. Șimand

  54.

  Șiria

  1. Șiria
    
  2. Galșa
    
  3. Mâsca

  55.

  Șiștarovăț

  1. Șiștarovăț
    
  2. Cuveșdia
    
  3. Labașinț
    
  4. Varnița

  56.

  Șofronea

  1. Șofronea
    
  2. Sânpaul

  57.

  Tauț

  1. Tauț
    
  2. Minișel
    
  3. Minișu de Sus
    
  4. Nadăș

  58.

  Târnova

  1. Târnova
    
  2. Agrișu Mare
    
  3. Arăneag
    
  4. Chier
    
  5. Drauț
    
  6. Dud

  59.

  Ususău

  1. Ususău
    
  2. Bruznic
    
  3. Dorgoș
    
  4. Pătârș
    
  5. Zăbalț

  60.

  Vărădia de Mureș

  1. Vărădia de Mureș
    
  2. Baia
    
  3. Julița
    
  4. Lupești
    
  5. Nicolae Bălcescu
    
  6. Stejar

  61.

  Vinga

  1. Vinga
    
  2. Mailat
    
  3. Mănăștur

  62.

  Vârfurile

  1. Vârfurile
    
  2. Avram Iancu
    
  3. Groși
    
  4. Lazuri
    
  5. Măgulicea
    
  6. Mermești
    
  7. Poiana
    
  8. Vidra

  63.

  Vladimirescu

  1. Vladimirescu
    
  2. Cicir
    
  3. Horia
    
  4. Mândruloc

  64.

  Zăbrani

  1. Zăbrani
    
  2. Chesinț
    
  3. Neudorf

  65.

  Zădăreni

  1. Zădăreni
    
  2. Bodrogu Nou

  66.

  Zărand

  1. Zărand
    
  2. Cintei

  67.

  Zerind

  1. Zerind
    
  2. Iermata Neagră

  68.

  Zimandu Nou

  1. Zimandu Nou
    
  2. Andrei Șaguna
    
  3. Zimandcuz

  JUDEȚUL ARGEȘ
  cu reședința în municipiul Pitești

  Municipii 3
  Orașe 4
  Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 9
  Comune 95
  Sate 576
  - din care aparțin de municipii și orașe 21

  A. MUNICIPII

  Nr. crt.

  Denumirea municipiului

  Localități componente ale municipiului

  Sate ce aparțin municipiului

  1.

  PITEȘTI

  1. PITEȘTI

  -

  2.

  CÂMPULUNG

  1. CÂMPULUNG

  -

  2. Valea Rumâneștilor

  3.

  CURTEA DE ARGEȘ

  1. CURTEA DE ARGEȘ

  -

  2. Noapteș

  B. ORAȘE

  Nr. crt.

  Denumirea orașului

  Localități componente ale orașului

  Sate ce aparțin orașului

  1.

  COSTEȘTI

  1. COSTEȘTI

  1. Broșteni

  2. Lăceni

  3. Pârvu Roșu

  4. Podu Broșteni

  5. Smei

  6. Stârci

  2.

  MIOVENI

  1. MIOVENI

  1. Clucereasa

  2. Colibași

  3. Făgetu

  4. Racovița

  3.

  ȘTEFĂNEȘTI

  1. Ștefănești

  1. Enculești

  2. Golești

  3. Izvorani

  4. Ștefăneștii Noi

  5. Valea Mare-Podgoria

  6. Viișoara

  7. Zăvoi

  4.

  TOPOLOVENI

  1. TOPOLOVENI

  1. Boțârcani

  2. Crintești

  3. Gorănești

  4. Țigănești

  C. COMUNE

  Nr. crt.

  Denumirea comunei

  Satele componente

  1.

  Albeștii de Argeș

  1. Albeștii Pământeni
    
  2. Albeștii Ungureni
    
  3. Brătești
    
  4. Doblea
    
  5. Dobrotu
    
  6. Dumirești
    
  7. Florieni

  2.

  Albeștii de Muscel

  1. Albești
    
  2. Cândești

  3.

  Albota

  1. Albota
    
  2. Cerbu
    
  3. Frătești
    
  4. Gura Văii
    
  5. Mareș

  4.

  Aninoasa

  1. Aninoasa
    
  2. Broșteni
    
  3. Slănic
    
  4. Valea Siliștii

  5.

  Arefu

  1. Căpățânenii Pământeni
    
  2. Arefu
    
  3. Căpățânenii Ungureni

  6.

  Bascov

  1. Bascov
    
  2. Brăileni
    
  3. Glâmbocu
    
  4. Mica
    
  5. Prislopu Mic
    
  6. Schiau
    
  7. Uiasca
    
  8. Valea Ursului

  7.

  Băbana

  1. Băbana
    
  2. Băjănești
    
  3. Ciobănești
    
  4. Cotmenița
    
  5. Groși
    
  6. Lupueni
    
  7. Slătioarele

  8.

  Băiculești

  1. Băiculești
    
  2. Alunișu
    
  3. Anghinești
    
  4. Argeșani
    
  5. Mănicești
    
  6. Stejari
    
  7. Tutana
    
  8. Valea Brazilor
    
  9. Valea lui Enache
    
  10. Zigoneni

  9.

  Bălilești

  1. Bălilești
    
  2. Băjești
    
  3. Golești
    
  4. Poienița
    
  5. Priboaia
    
  6. Ulita
    
  7. Valea Mare-Bratia

  10.

  Beleți-Negrești

  1. Zgripcești
    
  2. Beleți
    
  3. Lențea
    
  4. Negrești

  11.

  Berevoești

  1. Berevoești
    
  2. Bratia
    
  3. Gămăcești
    
  4. Oțelu

  12.

  Bârla

  1. Bârla
    
  2. Afrimești
    
  3. Bădești
    
  4. Brabeți
    
  5. Ciocești
    
  6. Malu
    
  7. Mândra
    
  8. Mozăcenii-Vale
    
  9. Podișoru
    
  10. Șelăreasca
    
  11. Urlueni
    
  12. Zuvelcați

  13.

  Bogați

  1. Bogați
    
  2. Bârloi
    
  3. Bujoi
    
  4. Chițești
    
  5. Dumbrava
    
  6. Glâmbocel
    
  7. Glâmbocelu
    
  8. Suseni

  14.

  Boteni

  1. Boteni
    
  2. Balabani
    
  3. Lunca
    
  4. Mușcel

  15.

  Boțești

  1. Boțești
    
  2. Moșteni-Greci

  16.

  Bradu

  1. Bradu
    
  2. Geamăna

  17.

  Brăduleț

  1. Brăduleț
    
  2. Alunișu
    
  3. Brădetu
    
  4. Cosaci
    
  5. Galeșu
    
  6. Piatra
    
  7. Slămnești
    
  8. Uleni
    
  9. Ungureni

  18.

  Budeasa

  1. Budeasa Mare
    
  2. Budeasa Mică
    
  3. Calotești
    
  4. Gălășești
    
  5. Rogojina
    
  6. Valea Mărului

  19.

  Bughea de Jos

  1. Bughea de Jos

  20.

  Bughea de Sus

  1. Bughea de Sus

  21.

  Buzoești

  1. Vulpești
    
  2. Bujoreni
    
  3. Buzoești
    
  4. Cornățel
    
  5. Curteanca
    
  6. Ionești
    
  7. Podeni
    
  8. Redea
    
  9. Șerboeni
    
  10. Tomșanca
    
  11. Vlăduța

  22.

  Căldăraru

  1. Căldăraru
    
  2. Burdea
    
  3. Strâmbeni

  23.

  Călinești

  1. Vrănești
    
  2. Călinești
    
  3. Ciocănești
    
  4. Cârstieni
    
  5. Glodu
    
  6. Gorganu
    
  7. Radu Negru
    
  8. Râncăciov
    
  9. Udeni-Zăvoi
    
  10. Urlucea
    
  11. Valea Corbului
    
  12. Văleni-Podgoria

  24.

  Căteasca

  1. Căteasca
    
  2. Catanele
    
  3. Cireșu
    
  4. Coșeri
    
  5. Gruiu
    
  6. Recea
    
  7. Siliștea

  25.

  Cepari

  1. Ceparii Pământeni
    
  2. Cărpeniș
    
  3. Ceparii Ungureni
    
  4. Morăști
    
  5. Șendrulești
    
  6. Urluiești
    
  7. Valea Măgurei
    
  8. Zamfirești

  26.

  Cetățeni

  1. Cetățeni
    
  2. Lăicăi
    
  3. Valea Cetățuia

  27.

  Cicănești

  1. Cicănești
    
  2. Bărăști
    
  3. Mioarele
    
  4. Urechești

  28.

  Ciofrângeni

  1. Ciofrângeni
    
  2. Burluși
    
  3. Lacurile
    
  4. Piatra
    
  5. Schitu-Matei

  29.

  Ciomăgești

  1. Răduțești
    
  2. Beculești
    
  3. Bratia
    
  4. Ciomăgești
    
  5. Cungrea
    
  6. Dogari
    
  7. Fedeleșoiu
    
  8. Giuclani
    
  9. Păunești

  30.

  Cocu

  1. Răchițele de Jos
    
  2. Bărbătești
    
  3. Cocu
    
  4. Crucișoara
    
  5. Făcălețești
    
  6. Greabănu
    
  7. Popești
    
  8. Răchițele de Sus

  31.

  Corbeni

  1. Corbeni
    
  2. Berindești
    
  3. Bucșenești
    
  4. Oeștii Pământeni
    
  5. Oeștii Ungureni
    
  6. Poienari
    
  7. Rotunda
    
  8. Turburea

  32.

  Corbi

  1. Corbi
    
  2. Corbșori
    
  3. Jgheaburi
    
  4. Poduri
    
  5. Poienărei
    
  6. Stănești

  33.

  Coșești

  1. Coșești
    
  2. Jupânești
    
  3. Lăpușani
    
  4. Leicești
    
  5. Păcioiu
    
  6. Petrești
    
  7. Priseaca

  34.

  Cotmeana

  1. Cotmeana
    
  2. Bascovele
    
  3. Bunești
    
  4. Costești
    
  5. Dealu Pădurii
    
  6. Drăgolești
    
  7. Lintești
    
  8. Negești
    
  9. Pielești
    
  10. Săndulești
    
  11. Spiridoni
    
  12. Ursoaia
    
  13. Vârloveni
    
  14. Zamfirești

  35.

  Cuca

  1. Cuca
    
  2. Bălțata
    
  3. Bărbălani
    
  4. Cârcești
    
  5. Cotu
    
  6. Crivățu
    
  7. Lăunele de Sus
    
  8. Măcăi
    
  9. Mănești
    
  10. Sinești
    
  11. Stănicei
    
  12. Teodorești
    
  13. Valea Cucii
    
  14. Vonigeasa

  36.

  Davidești

  1. Davidești
    
  2. Conțești
    
  3. Voroveni

  37.

  Dâmbovicioara

  1. Dâmbovicioara
    
  2. Ciocanu
    
  3. Podu Dâmboviței

  38.

  Dârmănești

  1. Dârmănești
    
  2. Negreni
    
  3. Piscani
    
  4. Valea Nandrii
    
  5. Valea Rizii

  39.

  Dobrești

  1. Dobrești
    
  2. Furești

  40.

  Domnești

  1. Domnești

  41.

  Dragoslavele

  1. Dragoslavele
    
  2. Valea Hotarului

  42.

  Drăganu

  1. Drăganu-Olteni
    
  2. Băcești
    
  3. Dumbrăvești
    
  4. Prislopu Mare

  43.

  Godeni

  1. Godeni
    
  2. Bordeieni
    
  3. Capu Piscului
    
  4. Cotești
    
  5. Malu

  44.

  Hârsești

  1. Hârsești
    
  2. Ciobani
    
  3. Martalogi

  45.

  Hârtiești

  1. Hârtiești
    
  2. Dealu
    
  3. Lespezi
    
  4. Lucieni

  46.

  Izvoru

  1. Izvoru

  47.

  Leordeni

  1. Leordeni
    
  2. Baloteasca
    
  3. Băila
    
  4. Bântău
    
  5. Budișteni
    
  6. Ciolcești
    
  7. Ciulnița
    
  8. Cârciumărești
    
  9. Cotu Malului
    
  10. Glâmbocata
    
  11. Glâmbocata-Deal
    
  12. Glodu
    
  13. Moara Mocanului
    
  14. Schitu Scoicești

  48.

  Lerești

  1. Lerești
    
  2. Pojorâta
    
  3. Voinești

  49.

  Lunca Corbului

  1. Lunca Corbului
    
  2. Bumbueni
    
  3. Catane
    
  4. Ciești
    
  5. Lăngești
    
  6. Mârghia de Jos
    
  7. Mârghia de Sus
    
  8. Pădureți
    
  9. Silișteni

  50.

  Mălureni

  1. Mălureni
    
  2. Bunești
    
  3. Păuleasca
    
  4. Toplița
    
  5. Zărnești

  51.

  Mărăcineni

  1. Mărăcineni
    
  2. Argeșelu

  52.

  Merișani

  1. Merișani
    
  2. Borlești
    
  3. Brăteasca
    
  4. Capu Piscului
    
  5. Crâmpotani
    
  6. Dobrogostea
    
  7. Malu Vânăt
    
  8. Vărzaru
    
  9. Vâlcelele

  53.

  Micești

  1. Micești
    
  2. Brânzari
    
  3. Păuleasca
    
  4. Purcăreni

  54.

  Mihăești

  1. Mihăești
    
  2. Drăghici
    
  3. Furnicoși
    
  4. Rudeni
    
  5. Valea Bradului
    
  6. Valea Popii
    
  7. Văcarea

  55.

  Mioarele

  1. Mățău
    
  2. Aluniș
    
  3. Chilii
    
  4. Cocenești
    
  5. Suslănești

  56.

  Miroși

  1. Miroși
    
  2. Surdulești

  57.

  Morărești

  1. Morărești
    
  2. Dedulești
    
  3. Dealu Obejdeanului
    
  4. Luminile
    
  5. Măncioiu
    
  6. Săpunari

  58.

  Moșoaia

  1. Moșoaia
    
  2. Bătrâni
    
  3. Ciocănăi
    
  4. Dealu Viilor
    
  5. Hințești
    
  6. Lăzărești
    
  7. Smeura

  59.

  Mozăceni

  1. Mozăceni
    
  2. Babaroaga
    
  3. Zidurile

  60.

  Mușătești

  1. Vâlsănești
    
  2. Bolovănești
    
  3. Costești-Vâlsan
    
  4. Mușătești
    
  5. Prosia
    
  6. Robaia
    
  7. Stroești
    
  8. Valea Faurului
    
  9. Valea lui Maș
    
  10. Valea Muscelului

  61.

  Negrași

  1. Negrași
    
  2. Bârlogu
    
  3. Buta
    
  4. Mozacu

  62.

  Nucșoara

  1. Nucșoara
    
  2. Gruiu
    
  3. Sboghițești
    
  4. Slatina

  63.

  Oarja

  1. Oarja
    
  2. Ceaușești

  64.

  Pietroșani

  1. Pietroșani
    
  2. Bădești
    
  3. Gănești
    
  4. Retevoiești
    
  5. Vărzăroaia

  65.

  Poiana Lacului

  1. Poiana Lacului
    
  2. Cătunași
    
  3. Cepari
    
  4. Dealu Orașului
    
  5. Dealu Viilor
    
  6. Dinculești
    
  7. Gălețeanu
    
  8. Gărdinești
    
  9. Gâlcești
    
  10. Metofu
    
  11. Păduroiu din Deal
    
  12. Păduroiu din Vale
    
  13. Sămara

  66.

  Poienarii de Argeș

  1. Poienari
    
  2. Ceaurești
    
  3. Ioanicești
    
  4. Tomulești

  67.

  Poienarii de Muscel

  1. Poienari
    
  2. Groșani
    
  3. Jugur
    
  4. Șerbănești
    
  5. Valea Îndărăt

  68.

  Popești

  1. Popești
    
  2. Palanga
    
  3. Purcăreni
    
  4. Slobozia

  69.

  Priboieni

  1. Priboieni
    
  2. Albotele
    
  3. Paraschivești
    
  4. Sămăila
    
  5. Pitoi
    
  6. Valea Mare
    
  7. Valea Nenii
    
  8. Valea Popii

  70.

  Rătești

  1. Rătești
    
  2. Ciupa-Mănciulescu
    
  3. Furduești
    
  4. Mavrodolu
    
  5. Nejlovelu
    
  6. Pătuleni
    
  7. Tigveni

  71.

  Râca

  1. Râca
    
  2. Adunați
    
  3. Bucov

  72.

  Recea

  1. Recea
    
  2. Deagu de Jos
    
  3. Deagu de Sus
    
  4. Goleasca
    
  5. Orodel

  73.

  Rociu

  1. Rociu
    
  2. Gliganu de Jos
    
  3. Gliganu de Sus
    
  4. Șerbănești

  74.

  Rucăr

  1. Rucăr
    
  2. Sătic

  75.

  Sălătrucu

  1. Sălătrucu
    
  2. Văleni

  76.

  Săpata

  1. Mârțești
    
  2. Bănărești
    
  3. Dealu Bradului
    
  4. Drăghicești
    
  5. Găinușa
    
  6. Lipia
    
  7. Popești
    
  8. Turcești

  77.

  Schitu Golești

  1. Schitu Golești
    
  2. Burnești
    
  3. Costiță
    
  4. Lăzărești
    
  5. Loturi
    
  6. Valea Pechii

  78.

  Slobozia

  1. Slobozia
    
  2. Nigrișoara

  79.

  Stâlpeni

  1. Stâlpeni
    
  2. Dealu Frumos
    
  3. Livezeni
    
  4. Ogrezea
    
  5. Oprești
    
  6. Pițigaia
    
  7. Rădești

  80.

  Stoenești

  1. Stoenești
    
  2. Bădeni
    
  3. Cotenești
    
  4. Lunca Gârtii
    
  5. Piatra
    
  6. Slobozia
    
  7. Valea Bădenilor

  81.

  Stolnici

  1. Stolnici
    
  2. Cochinești
    
  3. Cotmeana
    
  4. Fâlfani
    
  5. Izbășești
    
  6. Vlășcuța

  82.

  Suseni

  1. Suseni
    
  2. Burdești
    
  3. Cerșani
    
  4. Chirițești
    
  5. Găleșești
    
  6. Odăeni
    
  7. Pădureni
    
  8. Strâmbeni
    
  9. Ștefănești
    
  10. Țuțulești

  83.

  Ștefan cel Mare

  1. Ștefan cel Mare
    
  2. Glavacioc

  84.

  Șuici

  1. Șuici
    
  2. Ianculești
    
  3. Paltenu
    
  4. Păuleni
    
  5. Rudeni
    
  6. Valea Calului

  85.

  Teiu

  1. Teiu
    
  2. Leșile

  86.

  Tigveni

  1. Tigveni
    
  2. Bădislava
    
  3. Bălilești
    
  4. Bălteni
    
  5. Bârseștii de Jos
    
  6. Bârseștii de Sus
    
  7. Blaju
    
  8. Vlădești

  87.

  Țițești

  1. Țițești
    
  2. Bucșenești-Lotași
    
  3. Cișmea
    
  4. Valea Mănăstirii
    
  5. Valea Stânii

  88.

  Uda

  1. Uda
    
  2. Bădulești
    
  3. Bărănești
    
  4. Braniștea
    
  5. Chirițești
    
  6. Cotu
    
  7. Dealu Bisericii
    
  8. Dealu Tolcesii
    
  9. Diconești
    
  10. Gorani
    
  11. Greabăn
    
  12. Lungulești
    
  13. Miercani
    
  14. Râjlețu-Govora
    
  15. Romana
    
  16. Săliștea

  89.

  Ungheni

  1. Ungheni
    
  2. Colțu
    
  3. Găujani
    
  4. Goia
    
  5. Humele
    
  6. Satu Nou

  90.

  Valea Danului

  1. Valea Danului
    
  2. Bănicești
    
  3. Bolculești
    
  4. Borobănești
    
  5. Vernești

  91.

  Valea Iașului

  1. Valea Iașului
    
  2. Bădila
    
  3. Bărbălătești
    
  4. Borovinești
    
  5. Cerbureni
    
  6. Mustățești
    
  7. Ruginoasa
    
  8. Ungureni
    
  9. Valea Uleiului

  92.

  Valea Mare-Pravăț

  1. Valea Mare-Pravăț
    
  2. Bilcești
    
  3. Colnic
    
  4. Fântânea
    
  5. Gura Pravăț
    
  6. Nămăești
    
  7. Pietroasa
    
  8. Șelari

  93.

  Vedea

  1. Vedea
    
  2. Bădicea
    
  3. Blejani
    
  4. Burețești
    
  5. Chirițești
    
  6. Chițani
    
  7. Ciurești
    
  8. Dincani
    
  9. Fata
    
  10. Frătici
    
  11. Izvoru de Jos
    
  12. Izvoru de Sus
    
  13. Lungani
    
  14. Mogoșești
    
  15. Prodani
    
  16. Rățoi
    
  17. Vața
    
  18. Vețișoara
    
  19. Vârșești

  94.

  Vlădești

  1. Vlădești
    
  2. Coteasca
    
  3. Drăghescu
    
  4. Putina

  95.

  Vulturești

  1. Vulturești
    
  2. Bârzești
    
  3. Huluba

  JUDEȚUL BACĂU
  cu reședința în municipiul Bacău

  Municipii 3
  Orașe 5
  Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 19
  Comune 85
  Sate 491
  - din care aparțin de municipii și orașe 5

  A. MUNICIPII

  Nr. crt.

  Denumirea municipiului

  Localități componente ale municipiului

  Sate ce aparțin municipiului

  1.

  BACĂU

  1. BACĂU

  -

  2.

  MOINEȘTI

  1. MOINEȘTI

  -

  2. Găzărie

  3.

  ONEȘTI

  1. ONEȘTI

  -

  2. Borzești

  3. Slobozia

  B. ORAȘE

  Nr. crt.

  Denumirea orașului

  Localități componente ale orașului

  Sate ce aparțin orașului

  1.

  BUHUȘI

  1. BUHUȘI

  -

  2. Marginea

  3. Runcu

  2.

  COMĂNEȘTI

  1. COMĂNEȘTI

  -

  2. Podei

  3. Vermești

  3.

  DĂRMĂNEȘTI

  1. DĂRMĂNEȘTI

  1. Dărmăneasca

  2. Lapoș

  3. Păgubeni

  4. Plopu

  5. Sălătruc

  4.

  SLĂNIC-MOLDOVA

  1. SLĂNIC-MOLDOVA

  -

  2. Cerdac

  3. Cireșoaia

  5.

  TÂRGU OCNA

  1. TÂRGU OCNA

  -

  2. Poieni

  3. Vâlcele

  C. COMUNE

  Nr. crt.

  Denumirea comunei

  Satele componente

  1.

  Agăș

  1. Agăș
    
  2. Beleghet
    
  3. Coșnea
    
  4. Cotumba
    
  5. Diaconești
    
  6. Goioasa
    
  7. Preluci
    
  8. Sulța

  2.

  Ardeoani

  1. Ardeoani
    
  2. Leontinești

  3.

  Asău

  1. Asău
    
  2. Apa Asău
    
  3. Ciobănuș
    
  4. Lunca Asău
    
  5. Păltiniș
    
  6. Straja

  4.

  Balcani

  1. Balcani
    
  2. Frumoasa
    
  3. Ludași
    
  4. Schitu Frumoasa

  5.

  Berești-Bistrița

  1. Berești-Bistrița
    
  2. Brad
    
  3. Climești
    
  4. Pădureni

  6.

  Berești-Tazlău

  1. Berești-Tazlău
    
  2. Boșoteni
    
  3. Enăchești
    
  4. Prisaca
    
  5. Românești
    
  6. Tescani
    
  7. Turluianu

  7.

  Berzunți

  1. Berzunți
    
  2. Buda
    
  3. Dragomir

  8.

  Bârsănești

  1. Bârsănești
    
  2. Albele
    
  3. Brătești
    
  4. Caraclău

  9.

  Blăgești

  1. Blăgești
    
  2. Buda
    
  3. Poiana Negustorului
    
  4. Țârdenii Mari
    
  5. Valea lui Ion

  10.

  Bogdănești

  1. Bogdănești
    
  2. Filipești

  11.

  Brusturoasa

  1. Brusturoasa
    
  2. Buruieniș
    
  3. Buruienișu de Sus
    
  4. Camenca
    
  5. Cuchiniș
    
  6. Hângănești

  12.

  Buciumi

  1. Buciumi
    
  2. Răcăuți

  13.

  Buhoci

  1. Buhoci
    
  2. Bijghir
    
  3. Buhocel
    
  4. Coteni
    
  5. Dospinești

  14.

  Cașin

  1. Cașin
    
  2. Curița

  15.

  Căiuți

  1. Căiuți
    
  2. Blidari
    
  3. Boiștea
    
  4. Florești
    
  5. Heltiu
    
  6. Mărcești
    
  7. Popeni
    
  8. Pralea
    
  9. Vrânceni

  16.

  Cleja

  1. Cleja
    
  2. Somușca
    
  3. Valea Mică

  17.

  Colonești

  1. Colonești
    
  2. Călini
    
  3. Poiana
    
  4. Satu Nou
    
  5. Spria
    
  6. Valea Mare
    
  7. Zăpodia

  18.

  Corbasca

  1. Corbasca
    
  2. Băcioiu
    
  3. Marvila
    
  4. Pogleț
    
  5. Rogoaza
    
  6. Scărișoara
    
  7. Vâlcele

  19.

  Coțofănești

  1. Coțofănești
    
  2. Bâlca
    
  3. Boiștea de Jos
    
  4. Borșani
    
  5. Tămășoaia

  20.

  Dămienești

  1. Dămienești
    
  2. Călugăreni
    
  3. Drăgești
    
  4. Pădureni

  21.

  Dealu Morii

  1. Dealu Morii
    
  2. Banca
    
  3. Bălănești
    
  4. Blaga
    
  5. Boboș
    
  6. Bodeasa
    
  7. Bostănești
    
  8. Calapodești
    
  9. Căuia
    
  10. Dorofei
    
  11. Ghionoaia
    
  12. Grădești
    
  13. Negulești
    
  14. Tăvădărești

  22.

  Dofteana

  1. Dofteana
    
  2. Bogata
    
  3. Cucuieți
    
  4. Hăghiac
    
  5. Larga
    
  6. Seaca
    
  7. Ștefan Vodă

  23.

  Faraoani

  1. Faraoani

  24.

  Filipeni

  1. Filipeni
    
  2. Bălaia
    
  3. Brad
    
  4. Fruntești
    
  5. Mărăști
    
  6. Pădureni
    
  7. Slobozia
    
  8. Valea Boțului

  25.

  Filipești

  1. Filipești
    
  2. Boanța
    
  3. Cârligi
    
  4. Cornești
    
  5. Cotu Grosului
    
  6. Galbeni
    
  7. Hârlești
    
  8. Onișcani

  26.

  Găiceana

  1. Găiceana
    
  2. Arini
    
  3. Huțu
    
  4. Popești

  27.

  Ghimeș-Făget

  1. Făget
    
  2. Bolovăniș
    
  3. Făgetu de Sus
    
  4. Ghimeș
    
  5. Răchitiș
    
  6. Tărhăuși

  28.

  Gioseni

  1. Gioseni

  29.

  Gârleni

  1. Gârlenii de Sus
    
  2. Gârleni
    
  3. Lespezi
    
  4. Șurina

  30.

  Glăvănești

  1. Glăvănești
    
  2. Frumușelu
    
  3. Muncelu
    
  4. Putredeni
    
  5. Răzeșu

  31.

  Gura Văii

  1. Gura Văii
    
  2. Capăta
    
  3. Dumbrava
    
  4. Motocești
    
  5. Păltinata
    
  6. Temelia

  32.

  Helegiu

  1. Helegiu
    
  2. Brătila
    
  3. Deleni
    
  4. Drăgugești

  33.

  Hemeiuș

  1. Hemeiuș
    
  2. Fântânele
    
  3. Lilieci

  34.

  Horgești

  1. Horgești
    
  2. Bazga
    
  3. Galeri
    
  4. Mărăscu
    
  5. Răcătău-Răzeși
    
  6. Răcătău de Jos
    
  7. Recea
    
  8. Sohodor

  35.

  Huruiești

  1. Huruiești
    
  2. Căpotești
    
  3. Florești
    
  4. Fundoaia
    
  5. Ocheni
    
  6. Perchiu
    
  7. Prădaiș

  36.

  Itești

  1. Itești
    
  2. Ciumași
    
  3. Dumbrava
    
  4. Făgețel

  37.

  Izvoru Berheciului

  1. Izvoru Berheciului
    
  2. Antohești
    
  3. Băimac
    
  4. Făghieni
    
  5. Obârșia
    
  6. Oțelești
    
  7. Pădureni

  38.

  Letea Veche

  1. Letea Veche
    
  2. Holt
    
  3. Radomirești
    
  4. Ruși-Ciutea
    
  5. Siretu

  39.

  Lipova

  1. Lipova
    
  2. Mâlosu
    
  3. Satu Nou
    
  4. Valea Caselor
    
  5. Valea Hogei
    
  6. Valea Mărului
    
  7. Valea Moșneagului

  40.

  Livezi

  1. Livezi
    
  2. Bălăneasa
    
  3. Orășa
    
  4. Poiana
    
  5. Prăjoaia
    
  6. Scăriga

  41.

  Luizi-Călugăra

  1. Luizi-Călugăra
    
  2. Osebiți

  42.

  Măgirești

  1. Măgirești
    
  2. Prăjești
    
  3. Stănești
    
  4. Șesuri
    
  5. Valea Arinilor

  43.

  Măgura

  1. Măgura
    
  2. Crihan
    
  3. Dealu Mare
    
  4. Sohodol

  44.

  Mănăstirea Cașin

  1. Mănăstirea Cașin
    
  2. Lupești
    
  3. Pârvulești
    
  4. Scutaru

  45.

  Mărgineni

  1. Mărgineni
    
  2. Barați
    
  3. Luncani
    
  4. Pădureni
    
  5. Podiș
    
  6. Poiana
    
  7. Trebeș
    
  8. Valea Budului

  46.

  Motoșeni

  1. Motoșeni
    
  2. Bâclești
    
  3. Chetreni
    
  4. Chicerea
    
  5. Cociu
    
  6. Cornățelu
    
  7. Fântânele
    
  8. Fundătura
    
  9. Gura Crăiești
    
  10. Poiana
    
  11. Praja
    
  12. Rotăria
    
  13. Șendrești
    
  14. Țepoaia

  47.

  Negri

  1. Negri
    
  2. Brad
    
  3. Călinești
    
  4. Mâgla
    
  5. Poiana
    
  6. Ursoaia

  48.

  Nicolae Bălcescu

  1. Nicolae Bălcescu
    
  2. Buchila
    
  3. Galbeni
    
  4. Lărguța
    
  5. Valea Seacă

  49.

  Odobești

  1. Odobești
    
  2. Bălușa
    
  3. Ciuturești
    
  4. Tisa-Silvestri

  50.

  Oituz

  1. Oituz
    
  2. Călcâi
    
  3. Ferestrău-Oituz
    
  4. Hârja
    
  5. Marginea
    
  6. Poiana Sărată

  51.

  Oncești

  1. Oncești
    
  2. Bărboasa
    
  3. Dealu Perjului
    
  4. Onceștii Vechi
    
  5. Satu Nou
    
  6. Tarnița
    
  7. Taula

  52.

  Orbeni

  1. Orbeni
    
  2. Scurta

  53.

  Palanca

  1. Palanca
    
  2. Cădărești
    
  3. Ciugheș
    
  4. Pajiștea
    
  5. Popoiu

  54.

  Parava

  1. Parava
    
  2. Drăgușani
    
  3. Rădoaia
    
  4. Teiuș

  55.

  Parincea

  1. Parincea
    
  2. Barna
    
  3. Mileștii de Jos
    
  4. Mileștii de Sus
    
  5. Nănești
    
  6. Năstăseni
    
  7. Poieni
    
  8. Satu Nou
    
  9. Văleni
    
  10. Vladnic

  56.

  Pâncești

  1. Pâncești
    
  2. Chilia Benei
    
  3. Dieneț
    
  4. Fulgeriș
    
  5. Fundu Văii
    
  6. Motoc
    
  7. Petrești
    
  8. Soci

  57.

  Pârgărești

  1. Pârgărești
    
  2. Bahna
    
  3. Nicorești
    
  4. Pârâu Boghii
    
  5. Satu Nou

  58.

  Pârjol

  1. Pârjol
    
  2. Băhnășeni
    
  3. Bărnești
    
  4. Băsăști
    
  5. Câmpeni
    
  6. Hăineala
    
  7. Hemieni
    
  8. Pustiana
    
  9. Tărâța

  59.

  Plopana

  1. Plopana
    
  2. Budești
    
  3. Dorneni
    
  4. Fundu Tutovei
    
  5. Ițcani
    
  6. Rusenii Răzeși
    
  7. Rusenii de Sus
    
  8. Străminoasa
    
  9. Țâgâra

  60.

  Podu Turcului

  1. Podu Turcului
    
  2. Bălănești
    
  3. Căbești
    
  4. Fichitești
    
  5. Giurgioana
    
  6. Hanța
    
  7. Lehancea
    
  8. Plopu
    
  9. Răcușana
    
  10. Sârbi

  61.

  Poduri

  1. Poduri
    
  2. Bucșești
    
  3. Cernu
    
  4. Cornet
    
  5. Negreni
    
  6. Prohozești
    
  7. Valea Șoșii

  62.

  Prăjești

  1. Prăjești

  63.

  Racova

  1. Racova
    
  2. Gura Văii
    
  3. Hălmăcioaia
    
  4. Ilieși

  64.

  Răcăciuni

  1. Răcăciuni
    
  2. Ciucani
    
  3. Fundu Răcăciuni
    
  4. Gheorghe Doja
    
  5. Gâșteni
    
  6. Răstoaca

  65.

  Răchitoasa

  1. Răchitoasa
    
  2. Barcana
    
  3. Bucșa
    
  4. Buda
    
  5. Burdusaci
    
  6. Dănăila
    
  7. Dumbrava
    
  8. Farcașa
    
  9. Fundătura Răchitoasa
    
  10. Hăghiac
    
  11. Magazia
    
  12. Movilița
    
  13. Oprișești
    
  14. Putini
    
  15. Tochilea

  66.

  Roșiori

  1. Roșiori
    
  2. Misihănești
    
  3. Negușeni
    
  4. Poieni
    
  5. Valea Mare
    
  6. Valea Mică

  67.

  Sascut

  1. Sascut
    
  2. Berești
    
  3. Conțești
    
  4. Păncești
    
  5. Sascut-Sat
    
  6. Schineni
    
  7. Valea Nacului

  68.

  Sănduleni

  1. Sănduleni
    
  2. Bârzulești
    
  3. Coman
    
  4. Mateiești
    
  5. Stufu
    
  6. Tisa
    
  7. Verșești

  69.

  Sărata

  1. Sărata
    
  2. Bălțata

  70.

  Săucești

  1. Săucești
    
  2. Bogdan Vodă
    
  3. Costei
    
  4. Schineni
    
  5. Siretu
    
  6. Șerbești

  71.

  Scorțeni

  1. Scorțeni
    
  2. Bogdănești
    
  3. Florești
    
  4. Grigoreni
    
  5. Stejaru
    
  6. Șerpeni

  72.

  Secuieni

  1. Secuieni
    
  2. Berbinceni
    
  3. Chiticeni
    
  4. Fundeni
    
  5. Glodișoarele
    
  6. Valea Fânațului
    
  7. Văleni

  73.

  Solonț

  1. Solonț
    
  2. Cucuieți
    
  3. Sărata

  74.

  Stănișești

  1. Stănișești
    
  2. Balotești
    
  3. Belciuneasa
    
  4. Benești
    
  5. Crăiești
    
  6. Gorghești
    
  7. Slobozia
    
  8. Slobozia Nouă
    
  9. Văleni

  75.

  Strugari

  1. Strugari
    
  2. Cetățuia
    
  3. Iaz
    
  4. Nadișa
    
  5. Petricica
    
  6. Răchitișu

  76.

  Ștefan cel Mare

  1. Ștefan cel Mare
    
  2. Bogdana
    
  3. Gutinaș
    
  4. Negoiești
    
  5. Rădeana
    
  6. Viișoara

  77.

  Tamași

  1. Tamași
    
  2. Chetriș
    
  3. Furnicari

  78.

  Tătărăști

  1. Tătărăști
    
  2. Cornii de Jos
    
  3. Cornii de Sus
    
  4. Drăgești
    
  5. Gherdana
    
  6. Giurgeni
    
  7. Ungureni

  79.

  Târgu Trotuș

  1. Târgu Trotuș
    
  2. Tuta
    
  3. Viișoara

  80.

  Traian

  1. Traian
    
  2. Bogdănești
    
  3. Hertioana de Jos
    
  4. Hertioana-Răzeși
    
  5. Zăpodia

  81.

  Ungureni

  1. Ungureni
    
  2. Bărtășești
    
  3. Bibirești
    
  4. Bota
    
  5. Botești
    
  6. Gârla Anei
    
  7. Viforeni
    
  8. Zlătari

  82.

  Urechești

  1. Urechești
    
  2. Cornățel
    
  3. Lunca Dochiei
    
  4. Satu Nou
    
  5. Slobozia

  83.

  Valea Seacă

  1. Valea Seacă
    
  2. Cucova

  84.

  Vultureni

  1. Vultureni
    
  2. Bosia
    
  3. Dădești
    
  4. Dorneni
    
  5. Ghilăvești
    
  6. Godineștii de Jos
    
  7. Godineștii de Sus
    
  8. Lichitișeni
    
  9. Medeleni
    
  10. Năzărioaia
    
  11. Reprivăț
    
  12. Tomozia
    
  13. Țigănești
    
  14. Valea Lupului
    
  15. Valea Merilor
    
  16. Valea Salciei

  85.

  Zemeș

  1. Zemeș
    
  2. Bolătău

  JUDEȚUL BIHOR
  cu reședința în municipiul Oradea

  Municipii 4
  Orașe 6
  Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 23
  Comune 91
  Sate 434
  - din care aparțin de municipii și orașe 5

  A. MUNICIPII

  Nr. crt.

  Denumirea municipiului

  Localități componente ale municipiului

  Sate ce aparțin municipiului

  1.

  ORADEA

  1. ORADEA

  -

  2.

  BEIUȘ

  1. BEIUȘ

  -

  2. Delani

  3.

  MARGHITA

  1. MARGHITA

  -

  2. Cheț

  3. Ghenetea

  4.

  SALONTA

  1. SALONTA

  -

  B. ORAȘE

  Nr. crt.

  Denumirea orașului

  Localități componente ale orașului

  Sate ce aparțin orașului

  1.

  ALEȘD

  1. ALEȘD

  -

  2. Pădurea Neagră

  3. Peștiș

  4. Tinăud

  2.

  NUCET

  1. NUCET

  -

  2. Băița

  3. Băița-Plai

  3.

  SĂCUENI

  1. SĂCUENI

  1. Cadea

  2. Ciocaia

  3. Cubulcut

  4. Olosig

  5. Sânnicolau de Munte

  4.

  ȘTEI

  1. ȘTEI

  -

  5.

  VALEA LUI MIHAI

  1. VALEA LUI MIHAI

  -

  6.

  VAȘCĂU

  1. VAȘCĂU

  -

  2. Câmp

  3. Câmp-Moți

  4. Colești

  5. Vărzarii de Jos

  6. Vărzarii de Sus

  C. COMUNE

  Nr. crt.

  Denumirea comunei

  Satele componente

  1.

  Abram

  1. Abram
    
  2. Cohani
    
  3. Dijir
    
  4. Iteu
    
  5. Iteu Nou
    
  6. Margine
    
  7. Satu Barbă
    
  8. Suiug

  2.

  Abrămuț

  1. Abrămuț
    
  2. Crestur
    
  3. Făncica
    
  4. Petreu

  3.

  Aștileu

  1. Aștileu
    
  2. Călățea
    
  3. Chistag
    
  4. Peștere

  4.

  Aușeu

  1. Aușeu
    
  2. Cacuciu Vechi
    
  3. Codrișoru
    
  4. Gheghie
    
  5. Groși
    
  6. Luncșoara

  5.

  Avram Iancu

  1. Avram Iancu
    
  2. Ant
    
  3. Tămașda

  6.

  Balc

  1. Balc
    
  2. Almașu Mare
    
  3. Almașu Mic
    
  4. Ghida
    
  5. Săldăbagiu de Barcău

  7.

  Batăr

  1. Batăr
    
  2. Arpășel
    
  3. Talpoș
    
  4. Tăut

  8.

  Biharia

  1. Biharia
    
  2. Cauaceu

  9.

  Boianu Mare

  1. Boianu Mare
    
  2. Corboaia
    
  3. Huta
    
  4. Păgaia
    
  5. Rugea

  10.

  Borod

  1. Borod
    
  2. Borozel
    
  3. Cetea
    
  4. Cornițel
    
  5. Șerani
    
  6. Valea Mare de Criș

  11.

  Borș

  1. Borș
    
  2. Santăul Mare
    
  3. Santăul Mic
    
  4. Sântion

  12.

  Bratca

  1. Bratca
    
  2. Beznea
    
  3. Damiș
    
  4. Lorău
    
  5. Ponoară