ORDIN nr. 390 din 22 februarie 2018privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 februarie 2018
  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 669 din 22.02.2018 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) și alin. (5) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 9, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
  k) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara
  2. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 10, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
  k) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara
  3. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 14, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara
  4. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii)“, la subtitlul „Unități care derulează subprogramul“, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  j) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București
  5. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți“, la subtitlul „Unități care derulează subprogramul“, după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:
  b) Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuță» Cluj-Napoca
  6. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 5, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:
  q) Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.
  7. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 8, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
  o) Spitalul Clinic de Copii «Grigore Alexandrescu» București
  8. La capitolul IX titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de radiologie intervențională“ subtitlul „Unități care derulează subprogramul“, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:
  ș) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București [activitățile e) și h)].


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu

  București, 22 februarie 2018.
  Nr. 390.
  -----